Snåret

Snåret

Sweden

Svensk Byggtjänsts podcast Snåret tittar närmare på hur byggandet kan bli mindre snårigt och trassligt. Programledare är Emma Jonsteg, arkitekt och VD på Utopia. Hon pratar och leder diskussioner med intressanta personer från olika delar av byggprocessen.

Episodes

#30 Hur kan nya digitala affärsmodeller utveckla framtidens samhällsbyggnad?  

I avsnittet diskuterar vi hur branschen kan bli mer förändringsbenägen och våga omfamna digitaliseringen på flera plan. 

Medverkande: Mattias Hindfelt, tidigare CIO, Riksbyggen, Joakim Jardenberg, digital förändringsledare, SKL, Åsa Jadelius, IT-strateg, Sundsvalls stadsbyggnadskontor och Lisa Lindström, VD, digitalbyrån Doberman. Programledare: Emma Jonsteg.

Snåret 0

#29 Amorteringskrav, ränteavdrag och reavinstskatt.  

Det är inte lätt att hålla koll på alla finansiella begrepp. Panelen diskuterar hur de finansiella verktygen kan utvecklas för att få fram de bostäder som behövs. Medverkande: Folkhems vd Kenneth Wilén, finansmarknadsminister Per Bolund, Swedbanks chefekonom Anna Breman och Evidens vd Ted Lindqvist. Programledare: Emma Jonsteg.

Snåret 0

#28.2 Extraavsnitt om social hållbarhet med socialantropologen Viktoria Walldin  

Socialantropologen Viktoria Walldin , White Arkitekter konstaterar att vi behöver fler kreativa ekonomer i samhällsbyggandet, att gentrifiering inte alltid behöver vara negativ och att marknaden ibland ligger steget före kommunerna när det kommer till sociala insatser. Programledare: Emma Jonsteg.

Snåret 0

#28 Har social hållbarhet blivit ett missbrukat och urvattnat begrepp?  

Vad menar vi egentligen med begreppet social hållbarhet? I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret går vi till botten med denna definition. Medverkande: Göran Cars, professor vid KTH, Victoria Percovich Gutierrez, hållbarhetsstrateg på White Arkitekter och Ann Legeby, forskare i stadsbyggnad vid KTH. Programledare: Emma Jonsteg.

Snåret 0

#27 Vågar inte kommunerna ta debatten med journalister?  

Bostadsbrist, förtätning och urbanisering är heta ämnen. Men kommunerna vågar inte ta debatten. Den åsikten framförs i senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts Snåret.

Medverkar gör journalisterna Viktor Barth-Kron, DN, Andreas Jennische, Direktpress, Mark Isitt, GP och Mats Wickman, SvD. Programledare: Emma Jonsteg.

Snåret 0

#26 Bör hyresrätten vara en kortsiktig boendeform?  

Det anser Stefan Ränk, VD på Einar Mattsson i Svensk Byggtjänsts senaste avsnitt av Snåret, i en debatt om Hyresrättens utveckling med Lena Andersson, VD för Älvstranden Utveckling i Göteborg, Kerstin Annadotter, universitetsadjunkt vid bygg- och fastighetsekonomi på KTH. Programledare: Emma Jonsteg.

Snåret 0

#25.2 Extra. Är det bilen som hindrar förtätningen av staden?  

I ett extra avsnitt av Snåret gräver vi djupare i de faktorer som driver förtätningen. Vi bjöd in Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH och landskapsarkitekt, som bland annat anser att bilen ockuperar stora delar av det offentliga rum som skulle kunna vara ytor för lek och rekreation. 

Snåret 0

#25 Mer tätbebyggda städer. Är det verkligen framtiden?  

I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret tar vi upp förtätningens för- och nackdelar. Medverkande är Henrik Nerlund, kanslichef på Skönhetsrådet och arkitekturhistoriker, Jan Jörnmark, författare och docent vid Chalmers samt Handelshögskolan i Göteborg och Emelie Brunge, landskapsarkitekt på Nyréns arkitektkontor. Programledare: Emma Jonsteg.

Snåret 0

#24 Bostadsbrist, flyktingkris och segregation. Utmaningarna är stora.  

Våra tre storstäder har en utmanande tid framför sig. Hur städernas respektive stadsbyggnadsdirektörer arbetar för att åstadkomma den inkluderande, hållbara och jämlika staden får vi veta i Snåret. Medverkande är Stadsbyggnadsdirektörerna Christer Larsson, Malmö, Agneta Hammer, Göteborg samt Anette Scheibe Lorentzi, Stockholm. Programledare är Emma Jonsteg.

Snåret 0

#23 Bostadsbrist? I glesbygd kan problemet vara omvänt.  

I flera av Sveriges kommuner minskar befolkningen i arbetsför ålder och service läggs ner. I Snåret tar vi oss an glesbygdens utmaningar. Medverkande är Charlotta Mellander, forskare vid Handelshögskolan i Jönköping, Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva och Per Schlingmann, tidigare chefsstrateg för Moderaterna.

Programledare är Emma Jonsteg.

Snåret 0

#22 Vad är orsakerna till segdragna planprocesser?  

I Snåret diskuterar vi orsakerna till varför planprocessen tar så lång tid. Och hur den ska kunna kortas och effektiviseras - utan att göra avkall på vare sig kvalitet eller medborgarinflytande. Medverkande är Leif Nysmed, riksdagsledarmot (S), Martin Willén, biträdande stadsbyggnads chef i Örebro och Peter Lindroos, planarkitekt på Urban Minds. Programledare är Emma Jonsteg. 

Snåret 0

#21 Fler behövs, men färre utbildas.  

Byggsektorn skriker idag efter kompetent personal, samtidigt som allt färre utbildar sig inom vissa byggyrken. Detta gäller såväl akademiker som yrkesarbetare. Hur arbetskraften ska kunna säkras diskuterar Ann Ericsson, Skanska, Karin Berglind, Arbetsförmedlingen och Jan-Ove Östbrink, SKL. 

Programledare är Emma Jonsteg.

Snåret 0

#20 Sömnlös på grund av jobbet  

En tredjedel av medarbetarna i byggsektorn går i pension när det ska byggas rekordmycket. Den unga generationen som ska ta över känner så stor oro att nattsömnen störs för åtta av tio.

Om detta diskuterar Åsa Lundmark, projektledare på Locum, Matilda Johnsson, arbetsledare på Skanska och Nadja Burman, byggnadsingenjör på Bau Arkitekter. Programledare Emma Jonsteg

Snåret 0

#19 Var finns nytänkandet?  

Hur står det till med nytänkandet? En undersökning från förra året visar att fastighetsbranschen lägger ner minst resurser på innovationer. Finns det en innovationsskräck i byggbranschen? 

Medverkande: Anna Sander, forskningsansvarig WSP, Sanna Edling, projektledare HSB Living Lab och Anders Wikström, arkitekt och forskare, SICS. Programledare: Emma Jonsteg.

Snåret 0

#18 Marktilldelning  

Vad är det som styr markanvisningarna? Är det tradition och kultur? Ställer kommunerna tillräckligt tydliga krav på byggherrarna vid martilldelning utifrån vad medborgarna mest behöver? 

Medverkande: Ingrid Anderbjörk, stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun, Jan Rydén, curator på Färgfabriken och Martin Arkad, VD på Järntorget. Programledare: Emma Jonsteg.

Snåret 0

#17 Naturen i Staden  

Per Ankersjö i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: "Provocerande med naturreservat vid tunnelbanestationer".

Förtätningen i våra städer gör att antalet grönytor minskar till förmån för bostadsbyggandet. Men behöver det gröna och det urbana stå i konflikt med varandra?

Medverkande: Per Ankersjö, PR-konsult och tidigare stadsmiljöborgarråd, Lena Brunsell, Ekologigruppen och Maria Bergström, Naturskyddsföreningen.

 

Snåret 0

#16.2 Spanarna kommenterar  

Förra avsnittet av Snåret innehöll ett långt samtal med bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. Det avslutades med kommentarer av Snårets branschpanel. I dagens extra avsnitt finns hela samtalet med branschpanelen.

Panelen består av Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, Tobias Olsson, förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter och Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke bostad.

De diskuterar Kaplans uttalanden om regeringens nya stöd till byggandet av små hyresrätter, förslaget om modulbostäder för nyanlända flyktingar och andra bygg- och bostadspolitiska frågor. 

Snåret 0

#16.1 Bostadsministern i Snåret  

Bostadsministern i Svensk Byggtjänsts Snåret: " Ideologiska skygglappar har förstört bostadsbyggandet". Mehmet Kaplan anser att regeringens nya stöd är en akut, nödvändig insats. I Snåret bemöter han branschens kritik mot de nya subventionerna. Medverkar gör även Lennart Weiss, Veidekke Bostad, Tobias Olsson, Sveriges Arkitekter och Marie Linder, Hyresgästföreningen.

Snåret 0

#15 Köpcentrum  

I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret diskuteras handelns utveckling och vilken effekt den har på stadsutvecklingen. Vad händer med våra stadskärnor när allt fler människor söker sig till köplador i stadens utkanter?

I programmet deltar Rudolf Antoni, näringspolitisk chef hos Fastighetsägarna GFR, Peter Kadhammar, journalist på Aftonbladet och Magnus Edström, kommunalråd (MP) i Västerås. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg från Utopia Arkitekter.

Snåret 0

#14 Snårigheter i LOU  

LOU har fått en hel del kritik för att vara krånglig och enbart gynna lägsta pris på bekostnad av kvalitet, hållbarhet och innovation. I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret diskuteras snårigheterna i LOU.

Deltagare: Magnus Colling, upphandlingschef på Locum, Linda Mattson, arkitekt på White Stockholm och John Hane, advokat på Foyen Advokatfirma. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg från Utopia Arkitekter

Snåret 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose