Spinnovation

Spinnovation

Sweden

En podd om innovation som diskuterar och lär ut vad innovation är och hur man praktiskt jobbar med innovation i organisationer och företag. Podden produceras av SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Episodes

32 – Peter Löfgren om hur ABB byggde sin företagsinkubator SynerLeap  
Peter Löfgren är VD och initiativtagare till ABB's första dotterbolag på minst 10 år som heter SynerLeap och som är en inkubator, Det här gör man som ett sätt att närma sig startupföretagen och bjuda in dem till industrin genom att externa startups bjuds in till att sitta i lokaler på ABB i Västerås. Det är svårt för startups att komma in på storföretag och Synerleap försöker på detta sätt aktivt hjälpa till genom att bygga långsiktigt förtroende mellan ABB och startups i en informell miljö vilket gör det lättare att ingå eventuella framtida affärsrelationer.

Read more →

31 – AI Innovation In Healthcare and Medicine, PhD Christian Guttmann  
In this english episode of Spinnovation we´ll meet Christian Guttmann who is a scholar, researcher and entrepreneur within medicine and computer science. He'll tell us about how Artificial Intelligence can be applied to improve healthcare and medicine for the benefits of both society and us individuals. Christian is currently a researcher at Karolinska Institutet and also runs the startup Healthihabits, an AI-based platform for people with chronic diseases.

Read more →

30 – Henrik Ahlén om innovation inom eHälsa  
Henrik Ahlén är rådgivare och produktionsledare inom eHälsa. Han hjälper organisationer inom vård, omsorg och hälsa attförstå och undersöka nya digitala möjligheter och utveckla eHälsotjänster. Henrik Ahléns första projekt inom eHälsa var redan 1991 då han var med och utvecklade en interaktiv utbildning för Apoteksanställda. Henrik brinner för hur tekniken gör det möjligt att hitta nya sätt att bedriva sjukvård och egenvård. I denna episod berättar han om vad eHälsa är för något och hur utvecklingen inom eHälsa-området ser ut.

Read more →

29 – Nicklas Bergman om hur man överlever teknikstormen  
Futuristen och föredragshållaren Nicklas Bergman har jobbat i 25 år som entreprenör och teknikinvesterare. Han har varit delaktig i såväl fantastiska framgångar som episka misslyckanden, missat fantastiska investeringstillfällen och spenderat alldeles för mycket tid i ändlösa möten med finansiärer, advokater och styrelseledamöter. För några år sedan tog han en paus för att påbörja en resa för att försöka förstå var teknikutvecklingen var på väg och vad den egentligen skulle innebära. Detta resulterade i boken "Surviving the techstorm" söm är en överlevnadsguide för bolag som knappt börjat förstå digitaliseringen och som nu också måste börja förhålla sig till bla AI, robotar, nanoteknik och genteknik.

Read more →

28 – Ruth Brännvall om Impact Investing som verktyg för att driva innovation.  
Ruth Brännvall är VD och grundare av Impact Invest Scandinavia, ett bolag som jobbar med investeringar i bolag med innovativa lösningar för att möta viktiga samhälls- och miljöutmaningar. Ruth började att investera som affärsängel redan 2003 och är idag en av Sveriges mest kunniga och erfarna människor inom det man kallar för Impact Investing, dvs riskkapital för projekt och bolag där finansiell avkastning inte är det enda fokuset utan också att det finns en möjlighet att förändra samhället eller miljön till det bättre. Ruth berättar i denna episod om vad Impact Investing är och hur det driver innovation och hur hon bl.a lärde känna Richard Branson.

Read more →

27 – Christer Holger, grundare Skapaskolan om innovation i skolan  
Christer Holger driver Skapaskolan - en grundskola där man innoverat kring lärandet och där eleven och denne intressen är i centrum och där digitala verktyg och teknik ses som en del i en förstärkt lärande. Att ta till vara på elevernas intressen gör att de läser och skriver mer och går vidare till nya kunskaper. Christer är också grundare av Langoflow, ett automatiserat bedömningsverktyg för språkinlärning som bl.a bygger på machine learning.

Read more →

26 – Charlotte Andersdotter, RISE, om nyttan och vikten av att deltaga i EU projekt  
RISE och Teknikföretagen har öppnat ett gemensamt kontor i Bryssel för att bättre kunna vara med och påverka förutsättningarna för att utveckla ny kunskap, excellent forskning och innovationer. Kontoret fungerar som en mötesplats för samverkan mellan RISE-instituten och övriga europeiska aktörer på plats i Bryssel. Det ligger centralt på rue Luxembourg 3 i Nordic House, där…

Read more →

25 – Ola Ahlvarsson om Epicenter och innovationsarbete i stora och små bolag  
Ola Ahlvarsson har en lång bakgrund som serientreprenör och talare och är arrangör och värd för en av Nordens största konferenser SIME där internationella föredragare talar om det senaste inom media, underhållning och teknik. Ola har också startat Epicenter i Stockholm som är en mötesplats och innovationshub för storbolag och startups. Lyssna på Ola hur bolagen kan bli bättre på sitt innovationsarbete och vilka man kan lära mycket av.

Read more →

24 – Digital tjänsteinnovation inom vård och hälsa med Sofia Svanteson, Grundare Ocean Observations  
Sofia Svanteson är grundare av Ocean Observations som jobbat länge med user experience och tjänstedesign. Hon är en flitigt anlitad talare och strateg. I denna episod berättar Sofia Svantesson om sin syn på hur vi kan bli bättre på att utveckla tjänster inom vård och hälsoområdet, något hon har stor erfarenhet av.

Read more →

23 – Structured Problem Solving  with TRIZ-master Valeri Souchkov (English)  
Welcome to the first but not last Spinnovation episode in English! In this episode I speak with Valeri Souchkov one of the world most experienced experts on the formidable problem solving tool TRIZ. If you want to get a better understanding on when and how to use TRIZ and why it's so powerful then listen to this episode. Valeri will come to Sweden in 18 - 20 October 2016 to hold the first TRIZ course that we at SP and RISE are organizing. You can read here about it as well as sign up for the course.

Read more →

22 – Pär Lager VD på Anthon B Nilsen om innovation inom utbildningsområdet  
Hör Pär Lager, högenergisk VD på utbildningskoncernen Anthon B Nilsen Utbildning AB och tidigare VD på Berghs (som är en del av koncernen) som tillhandahåller eftergymnasial yrkesutbildning med visionen att realisera drömmar. Omsättningshastigheten i yrken och roller är hög, 10% av alla jobb försvinner varje år samtidigt som10% nya tillkommer, . Det räcker inte bara med…

Read more →

21 – Värdebaserad vård och Innovation, Carolina Wallenius, Head of GE Healthcare Partners Nordic  
I denna episod hör vi  Carolina Wallenius, Head of GE Healthcare Partners Nordic, berätta om innovation och värdebaserad vård. Med bakgrund som budgetchef på SLL, kommunikationschef och vice VD på Vattenfall samt entreprenör och föredragshållare är hon synnerligen lämpad att jobba med utmaningarna inom vårdsektorn. Carolina berättar om sin syn på hur hälsovården kommer kunna utvecklas bättre…

Read more →

20 – Openlab, en plattform för att lösa viktiga samhällsutmaningar, Ivar Björkman  
Ivar Björkman är verksamhetsansvarig på Openlab en utmaningsdriven innovationsplattform i Stockholmsregionen som framförallt jobbar med samhällsutmaningar tillsammans med partners som högskolorna, Landstinget, Stockholms stad och Länsstyrelsen. En viktig del av metodiken är design thinking, en kreativ problemlösningsmetodik,  och Ivar är kanske en av Sveriges mest erfarna inom området.  

Read more →

19 – Innovation och entreprenörskap i primärvården, Dr Hammad Al-Saaid  
Man skulle kunna tro att Riddarens vårdcentral ligger på Östermalm i Stockholm. Istället ligger den i Akalla, en förort norr om Stockholm där en stor del av invånarna kommer från andra länder. Dr Hammad Al-Saaid som tillsammans med sin bor som också är läkare kommer ursprungligen från Irak. De växte upp i Akalla och båda…

Read more →

18 – Specialepisod: TRIZ – Sovjetunionens okända innovationsmetod  
I denna specialepisod av Spinnovation pratar jag om ett förhållandevis okänt innovationsverktyg som utvecklades i Sovjetunionen och som först efter murens fall började spridas ut i världen. Verktyget heter TRIZ och är en kraftfull metod för att lösa riktigt kniviga problem och utmaningar, många gånger både snabbare och med mer radikala resultat. TRIZ är inte så¨välkänt i Sverige och därför planerar vi på SP och RISE att under hösten 2016 arrangera kurser i TRIZ här i Sverige med internationella föreläsare. Inför planeringen av dessa kurstillfällen får du gärna gå in på denna sida och tala om vilka datum som skulle passa dig bäst.

Read more →

17 – Konsten att genomföra framgångsrika innovationstävlingar med Alexander Alvsilver, Vinnova  
Innovationstävlingar, dvs att anordna en tävling i syfte att hitta en lösning på ett angeläget problem, är inget nytt. I exempelvis USA har staten sajten Challenge.gov där tävlingar kring problem inom samhälls- och myndighetssektorn publiceras på löpande band. I Sverige är innovationstävlingar dock fortfarande ett underutnyttjat innovationsverktyg hos både myndigheter och näringsliv. Alexander Alvsilver från Vinnova har stor erfarenhet av innovationstävlingar och delar i denna episod frikostigt med sig av råd kring vad man bör tänka på när man arrangerar sin innovationstävling för att få den riktigt framgångsrik. Det är bland annat väldigt viktigt att se till att incitamentsstrukturer är rätt uppsatta och att man når ut med tävlingen i rätt omfattning så att tillräckligt många "hjärnor" kan bidraga.

Read more →

16 – Innovera och fatta rätt beslut med hjälp av datadriven innovation, Niklas Huss, affärsrådgivare SAS Institute  
Denna gång pratar jag med Niklas Huss från SAS Institute där han jobbar med rådgivning till myndigheter och sjukvårdssektorn. Niklas är jurist i botten och började sin bana på Skatteverket där han som handläggare reagerade över Skatteverkets attityd gentemot medborgarna och hur verksamheten på många sätt kunde förbättras. En av hans chefer lyssnade och det blev början på ett 10 års långt förändringsarbete som resulterade i att Skatteverket är en av de mest serviceorienterade och effektiva myndigheterna i Sverige. Sen tre år tillbaka jobbar han på dataanalysföretaget SAS Institute och i denna episod berättar han om hur tjänstesektorn på grund av digitaliseringen drastiskt kommer att förändras och att vi måste börja se över hur våra framtida system och lagstiftning med avseende på anställningsformer, pensioner och vidareutbildning ska se ut. Niklas menar att analys av stora datamängder ger möjligheten att upptäcka dolda samband och att förutsäga framtiden och att dessa analyser ofta leder till insikter som ligger till grund för det framtida innovationsarbetet.

Read more →

15 – Multidisciplinärt tänkande driver Husqvarnas innovationsarbete kring uppkopplade verktyg och maskiner, Petra Sundström, chef Husqvarna Group Connectivity  
Petra Sundström kommer ursprungligen från forskarsidan där hon blev doktor i användarcentrerad design. För 1,5 år sedan lämnade hon den akademiska världen för att istället börja jobba i industrin, en förändring som varit både intressant och kul. Som chef för den grupp som ska jobba med ihop- och uppkoppling av framtida produkter leder hon ett spännande utvecklings- och förändringsarbete inom vad som tidigare varit ett traditionellt industriföretag. En av hennes viktigaste insikter är att man måste sluta jobba i silos och börja jobba multidisciplinärt för att lyckas med sitt innovationsarbete.

Read more →

14 – Magnus Lundin, VD på SISP berättar om hur Sveriges inkubatorer bygger livskraftiga bolag  
I detta avsnitt får vi träffa Magnus Lundin som är VD för SISP - Swedish Incubators and Science Parks. Sverige har 43 inkubatorer och vi får höra Magnus berätta om det svenska inkubatorsystemet och hur det fungerar. Mer än 4.000 idéer om året granskas av inkubatorerna och av dessa antas en tiondel. Värt att nämna är att idéerna inte bara kommer från privatpersoner eller högskolan utan också från näringslivet.

Read more →

13 – Så möter en bank framtiden med sitt innovationslabb. Jimmy Robertsson, Innovationsdirektör SEB  
Banker är oftast stora organisationer som kanske inte är de mest snabbfotade. Samtidigt verkar de på en marknad där förändringstakten är hög och som gör innovation till en överlevnadsfråga. I denna episod av Spinnovation berättar Jimmy Robertsson, innovationsdirektör på SEB, hur hans bank tänker möta de framtida utmaningarna. Han startade SEB's innovationslabb förra våren och detta har på kort tid genererat flera intressanta innovationsspår. Jimmy berättar om hur man bygger ett innovationslabb och hur man kan jobba snabbt och agilt med innovation även i en stor organisation.

Read more →

0:00/0:00
Video player is in betaClose