SvD Under strecket

SvD Under strecket

Sweden

Under strecket, dagligen i Svenska Dagbladet sedan 1918, nu även som podcast! Varje vecka bjuder vi på en utvald inläst understreckare från den gångna veckan. Under strecket ger i essäns form rum åt analys och reflektion om alla tänkbara ämnen, såväl högaktuella som tidlösa.

Episodes

Skymningen gör minnena skarpare.  

Solnedgången innebär en närmast metaforisk dragkamp mellan ljus och mörker. Kristoffer Leandoers understreckare om skymningen läses av Erika Hallhagen.

Viljan att bli sedd gör oss till nyttiga idioter.  

Med informationssamhället växer hotet mot vår integritet – samtidigt som vi ­självmant lämnar ut våra privatliv i allt större utsträckning. Carl Rudbecks understreckare läses av Anna Ångström.

Om dörrar kunde tala.  

Genom hela konsthistorien har dörren varit ett laddat motiv som använts på en mängd olika vis. Jeana Jarlsbo diskuterar dörren i västerländskt måleri i denna understreckare, som läses av Clemens Poellinger.

Från körsbärsblom till evigheten.  

Tillvarons obeständighet har sällan beskrivits så vemodigt som i "Stilla stunders tankar" av den japanska 1300-talsmunken Yoshida Kenkō. Lyssna på Monica Braws understreckare i uppläsning av Erika Hallhagen.

Heroisk konduktör på frihetens järnväg.  

Vem var egentligen Harriet Tubman, vars ansikte snart kommer att pryda den amerikanska 20-dollarsedeln? Dick Harrison berättar om abolitionisten Tubman och hennes insatser på den så kallade underjordiska järnvägen. Uppläsare: Clemens Poellinger.

Robothandlarna har tagit över Wall Street.  

Algoritmer och börsrobotar har revolutionerat aktiehandeln. Lyssna på Victor Galaz understreckare om de nya villkoren för finanssektorn i it-eran. Uppläsare: Anna Ångström.

Kaliforniska hippier befriade datorn.  

Det finns ett samband mellan sekelskiftesockultismen, 60-talets hippierörelse och dagens nyliberala it-anda. Håkan Lindgren reder ut trådarna i denna understreckare, uppläst av Erika Hallhagen.

Datorspel kan skapa nya litterära kvaliteteter  
Författaren och filosofen Lars Gustafsson var länge en flitig medarbetare i SvD. Med anledning av hans bortgång bjuder vi på en av hans understreckare från 1997, i uppläsning av Clemens Poellinger.

 

Kortvarigt uppror med långtidsverkan.  

Punken imploderade av sin egen destruktivitet men gav samtidigt upphov till en långlivad och kreativ ”gör-det-själv”-attityd, konstaterar Jonas Ellerström i sin understreckare om den 40-årsjubilerande  punken.

 
Hårdnad konkurrens ger dopad forskning.  

Fallet med KI-kirurgen Paolo Macchiarini är bara ett av många exempel på forskningsfusk på högsta nivå. För forskare som siktar mot den vetenskapliga eliten är det lockande att se fusk som en genväg, konstaterar Inge Axelsson.

Förfalskningarnas egen konsthistoria.  

Det var först under 1800-talet som konstförfalskningar på allvar började fördömas. Närmar vi oss nu åter en förändrad syn på plagiat och kopior, frågar sig Fredrik Rönnbäck, som en följd av att kulten kring originalitet och autenticitet under senare decennier förlorat i styrka?

Nadar tog fotograferandet till nya höjder.  

1800-talfotografen Nadar har gått till historien som en av de första kändisfotograferna. Magnus Bremmer läser sin egen understreckare om den mångsidige bildpionjären.

Yttrandefrihet med förhinder.  
Sveriges yttrandefrihetstradition är värd att försvara, men den har också brister som borde åtgärdas. Lyssna på Mårten Schultz understreckare om juridiken bakom det fria ordet, i uppläsning av Anna Ångström.  

 

 
Gravitationsvågorna en genväg till rymden.  

Upptäckten av gravitationsvågornas existens är en milstolpe i paritet med uppfinnandet av teleskopet. Det menar i varje fall Mikael Smedbäck, doktor i teoretisk fysik, i sin understreckare – här inläst av Erika Hallhagen.

Den amerikanska krigsgenerationen.  

Som 22-åring skrev Olof Palme en understreckare i SvD, om Norman Mailers roman "De nakna och de döda" och hur det nyss avslutade andra världskriget betraktades i USA. 

Feminismens stora stjärna levde dubbelliv.  

Simone de Beauvoir framhålls som en feministisk förebild men var egentligen ganska kvinnofientlig. Det menar i varje fall Mari-Jo Bonnet i en ny fransk bok om de Beauvoirs förmenta dubbelmoral. SvD:s Lena Kåreland har läst den.

 

 

Terrorhotet närde Shakespeares geni  

Som en reaktion på det katolska terrorhotet skrev Shakespeare både "Macbeth" och "Kung Lear". Lars Ring läser sin egen understreckare om Shakespeare terroråret 1606.

Bristen på jämlikhet fortsatt skriande  

Inkomstfördelningen i världen som helhet är skevare än inom något enskilt land. I sin understreckare resonerar Börje Ljunggren kring behovet av en helhetssyn på den globala ekonomiska ojämlikheten. Uppläsare: Clemens Poellinger.

 

I modet fann Bowie en själarnas teater.  

Efter sin död har David Bowie hyllats som en förändringens och förställningens popkonstnär. Han gjorde sin offentliga persona till ett performanceverk, och använde mode och stil som centrala verktyg vid sidan av musiken. Madelaine Levy läser sin egen understreckare om Bowie om modet.  

Fenomenal historiker blåser liv i romarna.  

Mary Beard i romarriket. Ida Östenberg har läst Mary Beards nya bok, "SPQR", som hon själv kallar sitt magnum opus, en livfull framställning av romarrikets framväxt, där de stora berättelserna avlöses av enskilda människo­öden. Uppläsare: Anna Ångström.  

0:00/0:00
Video player is in betaClose