Taakeprat

Taakeprat

Norway

Even foretar tematiske dypdykk i det bisarre, overnaturlige og kultfenomener.

Episodes

Episode 30 - Døtre av det tredje riket del 2  

I denne episoden tar jeg for meg "den kvinnelige Føreren" Gertrude Scholtz-Klink, Hitlers favoritt-regissør Leni Riefenstahl, samt Lebensborn og Salon Kitty. Så løfter jeg blikket og ser mot skyggen som vokste i det okkuperte østeuropa hvor rikets kvinner ble lovet en lysende fremtid som sykepleiere, sekretærer, lærere, hustruer og mødre. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 29 - Døtre av det tredje riket del 1  

I denne serien ser jeg på kvinners rolle i det tredje riket, et tema som har fått lite oppmerksomhet i historien om den andre verdenskrig; fra nasjonalsosialistiske kvinnebevegelser i mellomkrigsårene og kvinner som kjempet seg fram i et regime der kvinners oppgave var å være hustruer og mødre, til kvinner som deltok i folkemordet i det okkuperte øst. Dette er en historie om feminisme i rødt, hvitt og svart. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 28 - Den vesteuropeiske heksekulten del 2  

Dette er den andre og siste delen av serien der jeg tar for meg Margaret Murrays bok "The witch cult in Western Europe". I denne episoden ser jeg på en rekke temaer vi forbinder med den klassiske heksen i middelalderen, som blant annet hamskifte, hjelpere, ofring og ikke minst ritualene. Murrays teori kaster et helt nytt lys over disse fenomenene gjennom at hun forklarer dem som en del av den rituelle praksisen til den dianiske kulten. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 27 - Den vesteuropeiske heksekulten del 1  

Margaret Alice Murrays bok "The witch cult in Western Europe" inspirerte en hel generasjon tenkere, okkultister og forfattere med sin alternative teori om de europeiske heksene. Idéen var at heksene som ble eksponert gjennom inkvisisjonsprosessene i middelalderen, var medlemmer av en gammel religiøs bevegelse, den dianiske kulten, som var sentrert rundt fruktbarhetsritualer med røtter tilbake til førkristen tid. I to episoder skal jeg ta for meg Murrays teori på Murrays premisser. Jeg skal forsøke å forklare hva som var så fengende med hennes alternative syn på hekseprosessene og hvorfor denne boka fremdeles har evnen til å sende leseren tilbake i tid til da en hemmelig kult praktiserte sine magiske ritualer til tross for konsekvensene om utøverne skulle bli tatt av kirkens menn. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 26 - Folkets tempel del 6  

I denne siste episoden av serien om Jim Jones og Peoples Temple tar jeg for meg den siste perioden i Jonestown, som i 1978 minnet mer om en arbeidsleir styrt av en gal mann en det tropiske paradiset medlemmene var blitt lovet. Jones begynner systematisk å drille innbyggerne i en serie øvelser han kalte "hvite netter". Disse skulle forberede menigheten på å ofre livet i hva som er et av de grusomste eksemplene på kollektivt selvmord i moderne tid. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 25 - Folkets tempel del 5  

Jones økende paranoia gjorde at han så fiender over alt, og det var frykten for disse usynlige fiendene som til slutt førte til den store utvandringen til Guyana. I en imponerende operasjon flytter Peoples Temple 1000 medlemmer til dette obskure søramerikanske landet. I kolonien, hvor nybyggerene i stor grad trivdes i en tilværelse med hardt arbeid og en enkel strukturert hverdag, fikk de nå en rekke nye utfordringer da denne strømmen av tempelmedlemmer ankom Jonestown. Og når Jones selv flytter permanent til Guyana tar han med seg sin paranoia og sine usynlige fiender til dette isolerte lille samfunnet i jungelen. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 24 - Folkets tempel del 4  

Fra midten av 70 tallet begynte Peoples Temple å flytte mye av aktiviteten sin til de store byene. Dette førte til en enda mer stressende tilværelse for medlemmene som måtte bo i fullstappede kollektiv der all inntekt som ikke bidro direkte til bofellesskapet ble overført til tempelet. I denne perioden begynner Jim Jones å få reel politisk innflytelse, spesielt i San Francisco hvor han finner allierte både i politiske institusjoner og blant radikale grupper. I mellomtiden fortsetter arbeidet med å bygge ut kolonien "Jonestown" i Guyana, og den lille gruppen nybyggere begynner å trives i sitt nye hjem i tropene. Til tross for all suksessen til den voksende bevegelsen så begynner vi å se konturene av hva som skulle bli begynnelsen på slutten for tempelet, med innføring av fysisk avstraffelse, snakk om kollektivt selvmord som en revolusjonær handling, avhoppere i tempelets ledelse og ikke minst et mistenkelig dødsfall. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 23 - Folkets tempel del 3  

Det var bare et tidsspørsmål før Jim Jones skulle få uønsket oppmerksomhet fra pressen. I 1972 dekker en journalist fra San Francisco Examiner, Lester Kinsolving, tempelets aktiviteter i Red Wood Valley i en artikkelserie som satte Jim Jones og hans følgere i et svært uheldig lys. I denne episoden ser jeg på den første negative presseomtalen av Peoples Temple, avhoppere og Jims første møte med politi og rettsvesen. Jeg tar også for meg den første delen av utvandringen til Guyana og opprettelsen av jordbruksfelleskapet Jonestown i dypet av den guyanesiske jungelen. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 22 - Folkets tempel del 2  

Når Jim Jones vender tilbake fra sin rundreise i Sør-Amerika begynner han arbeidet med å bygge opp igjen et Peoples Temple som var begynt å slite både med medlemstall og økonomi. Han hadde ikke gitt opp planen om å flytte menigheten til en plass som var trygg for atomkrigen han mente kom, og han relokaliserer etterhvert organisasjonens hovedsete fra Indiana til Ukiah. Med Jones ved roret vokser Peoples Temple til en massiv organisasjon, som begynner å få reel politisk og sosial innflytelse. Men med Jones økende paranoia, kollektive avstraffelser og hans seksuelle erobringer av både kvinner og menn i tempelet, begynner idyllen raskt å slå sprekker. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 21 - Folkets tempel del 1  

I 1978 ble verden rystet av nyheten om et kollektivt selvmord som hadde etterlatt seg over 900 døde mennesker i den guyanesiske jungelen. De døde tilhørte den religiøse bevegelsen "Peoples Temple" ledet av den karismatiske predikanten Jim Jones, som forfektet en form for kristen sosialisme. I denne serien skal jeg forsøke å komme til bunns i hva som motiverte disse menneskene til å gå frivillig inn i døden denne novemberdagen i 1978, og hva som drev Jim Jones til å lede bevegelsen mot et slikt brutalt endelikt. I første episode tar jeg for meg Jones' oppvekst, hans karriere som predikant, og den tidlige historien til "Peoples Temple". https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 20 - Taakeprat i isolasjonstanken  

Isolasjonstanker eller flytetanker har fått en renessanse i den senere tid, etter lenge å ha vært et nisjefenomen for spesielt interesserte. I løpet av de siste årene har det blitt stadig flere flytesentere, først i USA, så i Europa og nå omsider også her i Norge. Dette skyldes i stor grad Joe Rogans entusiasme for denne moderne meditasjonsteknikken som til stadighet kommer til uttrykk i hans podcast, The Joe Rogan Experience, som er en av verdens mest populære. Etter å ha testet isolasjonstanker et par ganger på et lite flytesenter "Floating Oslo" i Uranienborgveien ble jeg nysgjerrig på hva som drev en skotte og en svenske til å åpne et flytesenter i Norge, jeg tok derfor kontakt med daglig leder Carl Christie for å høre om vi kunne ta en prat om hva som førte han til Oslo, og om hvorfor han hadde bestemt seg for å satse på isolasjonstanker. Floating Oslo finner du her - http://floatingoslo.no https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 19 - H. P. Lovecraft del 4  

I denne siste episoden om livet til Lovecraft forlater han New York og reiser tilbake til sitt kjære Providence. Dette innleder perioden hvor han skrev noen av sine aller beste historier, som "The Call of Cthulhu" og "At the Mountains of Madness". Men dette er også en periode preget av selvransakelse og tvil, og hans ekstreme selvkritikk gjør livssituasjonen hans svært vanskelig - både karrieremessig og økonomisk. H. P. Lovecrafts forfatterskap la grunnlaget for en ny generasjon forfattere, og hans plutselige død etterlot kollegaer og fans i sjokk og sorg. Lovecraft var en merkverdig figur som ga oss et univers fylt av galskap og glemte guder, og har etterhvert blitt en innflytelsesrik del av moderne mytologi og folklore. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 18 - H. P. Lovecraft del 3  

I denne episoden tar jeg for meg den perioden Lovecraft bodde i Brooklyn, New York og hans ekteskap med Sonia Haft Greene. De to var så forskjellige som dag og natt; han en innesluttet og pedantisk forfatter, og hun en sprudlende og selvsikker fraskilt alenemor som jobbet i moteindustrien. Det er også i denne perioden Lovecraft begynner å skrive for Weird Tales, et magasin som nok kan ta en del av æren for at Lovecraft ikke endte som en fotnote i historien om fantastisk litteratur. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 17 - H. P. Lovecraft del 2  

I denne episoden tar jeg for meg den første delen av Lovecrafts karriere som fiksjonsforfatter. Selv om Lovecraft var skeptisk til det overnaturlige, så var han sterkt inspirert av sine svært livaktige drømmer, og han sa at skriveprosessen ofte var en ren transkripsjon av drømmene hans. Et eksempel på dette er "drømmesyklusen" - en serie historier med hans alter ego Randolph Carter som hovedperson. Lovecrafts panteon av guder - hva som senere blir omtalt som "The Cthulhu Mythos" - begynner også å ta form i denne perioden. Disse skapningene har fått sin plass, ikke bare i populærkultur, men også i en rekke magiske systemer og i flere esoteriske tradisjoner. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 16 - H. P. Lovecraft del 1  

Dette er den første episoden i en serie der jeg tar for meg livet til en av de mest innflytelsesrike forfatterene av fantastisk litteratur, H. P. Lovecraft. I denne episoden følger jeg Lovecraft igjennom barne -og ungdomstiden, i en tilværelse preget av sykdom, tragedier og en psykisk ustabil mor. Den unge Lovecraft var et svært begavet barn som tidlig viste ekstraordinære evner innen skrivekunst, og var veldig opptatt av kjemi og astronomi. Hans sosiale evner var ikke like godt utviklet og han tilbrakte mye av barndommen alene i sin egen mytologiske drømmeverden. Gjennom dette skaper han grunnlaget for hva som senere blir bakteppet i historiene hans. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 15 - Teonanácatl  

Etter å ha tilbrakt bryllupsreisen i Catskill-fjellene i 1927, blir R. Gordon Wasson og hans russiske kone Valentina oppmerksomme på store forskjeller i synet på sopp i forskjellige kulturer. De begynner derfor å undersøke sammenhengen mellom sopp og religion nærmere. Dette fører dem til den lille fjellandsbyen Huautla i Mexico hvor Wasson, som den første utenforstående, får delta i et rituale som hadde overlevd i hemmelighet siden de spanske Conquistadorene hadde erobret "den nye verden". Wassons oppdagelse fikk mye oppmerksomhet gjennom en artikkel i Life magazine og bidro til å endre det kulturelle landskapet på 60- og 70-tallet. Hans funn stilte også spørsmål ved våre ideer om opphavet til religion og spiritualitet. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 14 - Taakeprat i Katakomben  

Med digitale lydformater, fildeling og strømmetjenester var platebransjen i knestående, men som fuglen Føniks gjennoppstår fra asken så har det dukket opp en ny generasjon platesjapper som blir drevet av ildsjeler som brenner for musikk og de fysiske lydformatene. Jeg tok turen til Katakomben, en relativt ny platebutikk på Youngstorget i Oslo, og slo av en prat med Jørgen, en av de fire som driver butikken. Vi snakker om tingenes tilstand i platebransjen og om renessansen til de fysiske lydformatene. Katakomben på nett finner du her; https://katakomben.myshopify.com https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 13 - Frankrikes mørke stjerne  

Pederast, barnemorder og satanist er alle ord som er blitt brukt for å beskrive Gille de Rais. Han var en av de viktigste hærførerne til Jeanne d'Arc og en svært sentral figur i hundreårskrigen. I denne episoden forsøker jeg å nøste opp i livet til de Rais, noe som skulle vise seg å være langt vanskeligere en jeg hadde regnet med - han er i sannhet en mystisk figur. Jeg følger "Frankrikes mørke stjerne" fra hans fødsel i 1405, til han blir hengt i 1440 dømt for forbrytelser mot barn, kjetteri og brudd på kirkens lover. Dette er en grusom fortelling om drap, tortur og dekadanse, som fremdeles fremstår som en av de mest hårreisende fortellingene i vestlig historie. Til slutt følger en liten oppdatering. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 12 - Jeanne la Pucelle del 4  

Forlatt av sine nærmeste og lagt i lenker i et engelsk fangehull er Jeanne fortsatt klippefast i sin tro på sin guddommelige oppgave. Hun skulle bli sluppet fri, det hadde stemmene fortalt, og hverken tortur eller frykten for flammene kunne stoppe henne. Dette er den siste delen i serien om livet til Jeanne d'Arc. Jeg følger Jeanne igjennom avhørene og fangenskapet frem til hun til slutt møter sitt endelikt på bålet. Jeg tar også for meg perioden etter hennes død, hennes ettermæle og senere status som martyr og helgen. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 11 - Jeanne la Pucelle del 3  

I denne episoden tar jeg for meg den delen av livet til Jeanne d'Arc som hun er mest kjent for, nemlig som hærfører for den Franske hæren. Jeg går igjennom hele hennes militære karriere, fra den legendariske seieren ved Orléans til hennes endelige nederlag ved Compiégne. Det var ikke strategi eller taktikk Jeanne kunne bidra med på slagmarken, men det var hennes blinde tro på at hun var sendt av Gud for å frigjøre Frankrike som ga den krigstrøtte franske hæren selvtillit og pågangsmot. I noen måneder ser det virkelig ut til at hun er ustoppelig, før krigens harde realiteter innhenter jomfruen fra Domrémy. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose