Taakeprat

Taakeprat

Norway

Even foretar tematiske dypdykk i det bisarre, overnaturlige og kultfenomener.

Episodes

Episode 36 - Salem del 3  

I denne siste delen i serien om hekseprosessene i Salem ser jeg på rettssakene og henrettelsene av de anklagede heksene. For å få fortgang i prosessen ble det opprettet en såkalt "Court of Oyer and Terminer", en slags improvisert britisk domstol. De anklagede ble dømt til døden i rettssaker som fremstod som et stykke teater der utfallet allerede var forutbestemt. Jeg spekulerer også i mulige årsaker til hekseprosessene, og i prosessen med dette avliver jeg en myte eller to knyttet til disse. Til slutt reflekterer jeg over muligheten for at det faktisk var hekser i Salem, og hvem dette eventuelt kan ha vært. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 35 - Salem del 2  

Våren 1692 tiltok hekseforfølgelsene i styrke, og personer av høyere sosial status begynte nå også å bli anklaget for hekseri. Ingen var utenfor mistanke, hverken ung eller gammel, fattig eller rik. Vi begynner også å se at det ligger andre motiver en frykten for hekser bak beskyldningene, og at krefter i Salem brukte hekseprosessene for å berike seg selv og for å rydde gamle fiender av veien. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 34 - Salem del 1  

Salem i New England var åstedet for en av de mest beryktede hekseforfølgelsene i historien. Vinteren 1692 ble en gruppe unge jenter rammet av en rekke merkelige symptomer som kramper, usammenhengende babling og hallusinasjoner. Det gikk ikke lang tid før det ble erklært at dette var djevelens verk, og dermed begynte jakten på Satans lakeier. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 33 - Kongen i gult  

Et skuespill som driver leseren til galskap, en konge i flagrende gevanter og et mystisk tegn er alle tre ingredienser i Robert W. Chambers "The King in Yellow" fra 1895. Denne boka ble en sensasjon da den kom, og den har inspirert en rekke forfattere, blant annet H. P. Lovecraft. Denne episoden er en hyllest til den legendariske novellesamlingen. Jeg har lekt meg med Chambers tekster for å forsøke å gjenskape litt av den originale mystikken og uhyggen som preger Kongen i gult. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 32 - Døtre av det tredje riket del 4  

I denne siste episoden om kvinnene i det tredje riket tar jeg for meg Ravensbrück, Irma Grese og kvinnene som ble henrettet i rettsoppgjøret etter krigen. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 31 - Døtre av det tredje riket del 3  

I det okkuperte øst var skillet mellom rett og galt visket ut etter år med indoktrinering, og vold var blitt en del av hverdagen. I denne episoden tar jeg for meg kvinner som deltok i nazistenes folkemord; fra eutanasiprogrammet med sine bataljoner av brune sykepleiere med morfinfylte sprøyter, til "nazi cowgirls" og hustruene til SS. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 30 - Døtre av det tredje riket del 2  

I denne episoden tar jeg for meg "den kvinnelige Føreren" Gertrude Scholtz-Klink, Hitlers favoritt-regissør Leni Riefenstahl, samt Lebensborn og Salon Kitty. Så løfter jeg blikket og ser mot skyggen som vokste i det okkuperte østeuropa hvor rikets kvinner ble lovet en lysende fremtid som sykepleiere, sekretærer, lærere, hustruer og mødre. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 29 - Døtre av det tredje riket del 1  

I denne serien ser jeg på kvinners rolle i det tredje riket, et tema som har fått lite oppmerksomhet i historien om den andre verdenskrig; fra nasjonalsosialistiske kvinnebevegelser i mellomkrigsårene og kvinner som kjempet seg fram i et regime der kvinners oppgave var å være hustruer og mødre, til kvinner som deltok i folkemordet i det okkuperte øst. Dette er en historie om feminisme i rødt, hvitt og svart. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 28 - Den vesteuropeiske heksekulten del 2  

Dette er den andre og siste delen av serien der jeg tar for meg Margaret Murrays bok "The witch cult in Western Europe". I denne episoden ser jeg på en rekke temaer vi forbinder med den klassiske heksen i middelalderen, som blant annet hamskifte, hjelpere, ofring og ikke minst ritualene. Murrays teori kaster et helt nytt lys over disse fenomenene gjennom at hun forklarer dem som en del av den rituelle praksisen til den dianiske kulten. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 27 - Den vesteuropeiske heksekulten del 1  

Margaret Alice Murrays bok "The witch cult in Western Europe" inspirerte en hel generasjon tenkere, okkultister og forfattere med sin alternative teori om de europeiske heksene. Idéen var at heksene som ble eksponert gjennom inkvisisjonsprosessene i middelalderen, var medlemmer av en gammel religiøs bevegelse, den dianiske kulten, som var sentrert rundt fruktbarhetsritualer med røtter tilbake til førkristen tid. I to episoder skal jeg ta for meg Murrays teori på Murrays premisser. Jeg skal forsøke å forklare hva som var så fengende med hennes alternative syn på hekseprosessene og hvorfor denne boka fremdeles har evnen til å sende leseren tilbake i tid til da en hemmelig kult praktiserte sine magiske ritualer til tross for konsekvensene om utøverne skulle bli tatt av kirkens menn. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 26 - Folkets tempel del 6  

I denne siste episoden av serien om Jim Jones og Peoples Temple tar jeg for meg den siste perioden i Jonestown, som i 1978 minnet mer om en arbeidsleir styrt av en gal mann en det tropiske paradiset medlemmene var blitt lovet. Jones begynner systematisk å drille innbyggerne i en serie øvelser han kalte "hvite netter". Disse skulle forberede menigheten på å ofre livet i hva som er et av de grusomste eksemplene på kollektivt selvmord i moderne tid. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 25 - Folkets tempel del 5  

Jones økende paranoia gjorde at han så fiender over alt, og det var frykten for disse usynlige fiendene som til slutt førte til den store utvandringen til Guyana. I en imponerende operasjon flytter Peoples Temple 1000 medlemmer til dette obskure søramerikanske landet. I kolonien, hvor nybyggerene i stor grad trivdes i en tilværelse med hardt arbeid og en enkel strukturert hverdag, fikk de nå en rekke nye utfordringer da denne strømmen av tempelmedlemmer ankom Jonestown. Og når Jones selv flytter permanent til Guyana tar han med seg sin paranoia og sine usynlige fiender til dette isolerte lille samfunnet i jungelen. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 24 - Folkets tempel del 4  

Fra midten av 70 tallet begynte Peoples Temple å flytte mye av aktiviteten sin til de store byene. Dette førte til en enda mer stressende tilværelse for medlemmene som måtte bo i fullstappede kollektiv der all inntekt som ikke bidro direkte til bofellesskapet ble overført til tempelet. I denne perioden begynner Jim Jones å få reel politisk innflytelse, spesielt i San Francisco hvor han finner allierte både i politiske institusjoner og blant radikale grupper. I mellomtiden fortsetter arbeidet med å bygge ut kolonien "Jonestown" i Guyana, og den lille gruppen nybyggere begynner å trives i sitt nye hjem i tropene. Til tross for all suksessen til den voksende bevegelsen så begynner vi å se konturene av hva som skulle bli begynnelsen på slutten for tempelet, med innføring av fysisk avstraffelse, snakk om kollektivt selvmord som en revolusjonær handling, avhoppere i tempelets ledelse og ikke minst et mistenkelig dødsfall. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 23 - Folkets tempel del 3  

Det var bare et tidsspørsmål før Jim Jones skulle få uønsket oppmerksomhet fra pressen. I 1972 dekker en journalist fra San Francisco Examiner, Lester Kinsolving, tempelets aktiviteter i Red Wood Valley i en artikkelserie som satte Jim Jones og hans følgere i et svært uheldig lys. I denne episoden ser jeg på den første negative presseomtalen av Peoples Temple, avhoppere og Jims første møte med politi og rettsvesen. Jeg tar også for meg den første delen av utvandringen til Guyana og opprettelsen av jordbruksfelleskapet Jonestown i dypet av den guyanesiske jungelen. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 22 - Folkets tempel del 2  

Når Jim Jones vender tilbake fra sin rundreise i Sør-Amerika begynner han arbeidet med å bygge opp igjen et Peoples Temple som var begynt å slite både med medlemstall og økonomi. Han hadde ikke gitt opp planen om å flytte menigheten til en plass som var trygg for atomkrigen han mente kom, og han relokaliserer etterhvert organisasjonens hovedsete fra Indiana til Ukiah. Med Jones ved roret vokser Peoples Temple til en massiv organisasjon, som begynner å få reel politisk og sosial innflytelse. Men med Jones økende paranoia, kollektive avstraffelser og hans seksuelle erobringer av både kvinner og menn i tempelet, begynner idyllen raskt å slå sprekker. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 21 - Folkets tempel del 1  

I 1978 ble verden rystet av nyheten om et kollektivt selvmord som hadde etterlatt seg over 900 døde mennesker i den guyanesiske jungelen. De døde tilhørte den religiøse bevegelsen "Peoples Temple" ledet av den karismatiske predikanten Jim Jones, som forfektet en form for kristen sosialisme. I denne serien skal jeg forsøke å komme til bunns i hva som motiverte disse menneskene til å gå frivillig inn i døden denne novemberdagen i 1978, og hva som drev Jim Jones til å lede bevegelsen mot et slikt brutalt endelikt. I første episode tar jeg for meg Jones' oppvekst, hans karriere som predikant, og den tidlige historien til "Peoples Temple". https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 20 - Taakeprat i isolasjonstanken  

Isolasjonstanker eller flytetanker har fått en renessanse i den senere tid, etter lenge å ha vært et nisjefenomen for spesielt interesserte. I løpet av de siste årene har det blitt stadig flere flytesentere, først i USA, så i Europa og nå omsider også her i Norge. Dette skyldes i stor grad Joe Rogans entusiasme for denne moderne meditasjonsteknikken som til stadighet kommer til uttrykk i hans podcast, The Joe Rogan Experience, som er en av verdens mest populære. Etter å ha testet isolasjonstanker et par ganger på et lite flytesenter "Floating Oslo" i Uranienborgveien ble jeg nysgjerrig på hva som drev en skotte og en svenske til å åpne et flytesenter i Norge, jeg tok derfor kontakt med daglig leder Carl Christie for å høre om vi kunne ta en prat om hva som førte han til Oslo, og om hvorfor han hadde bestemt seg for å satse på isolasjonstanker. Floating Oslo finner du her - http://floatingoslo.no https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 19 - H. P. Lovecraft del 4  

I denne siste episoden om livet til Lovecraft forlater han New York og reiser tilbake til sitt kjære Providence. Dette innleder perioden hvor han skrev noen av sine aller beste historier, som "The Call of Cthulhu" og "At the Mountains of Madness". Men dette er også en periode preget av selvransakelse og tvil, og hans ekstreme selvkritikk gjør livssituasjonen hans svært vanskelig - både karrieremessig og økonomisk. H. P. Lovecrafts forfatterskap la grunnlaget for en ny generasjon forfattere, og hans plutselige død etterlot kollegaer og fans i sjokk og sorg. Lovecraft var en merkverdig figur som ga oss et univers fylt av galskap og glemte guder, og har etterhvert blitt en innflytelsesrik del av moderne mytologi og folklore. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 18 - H. P. Lovecraft del 3  

I denne episoden tar jeg for meg den perioden Lovecraft bodde i Brooklyn, New York og hans ekteskap med Sonia Haft Greene. De to var så forskjellige som dag og natt; han en innesluttet og pedantisk forfatter, og hun en sprudlende og selvsikker fraskilt alenemor som jobbet i moteindustrien. Det er også i denne perioden Lovecraft begynner å skrive for Weird Tales, et magasin som nok kan ta en del av æren for at Lovecraft ikke endte som en fotnote i historien om fantastisk litteratur. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

Episode 17 - H. P. Lovecraft del 2  

I denne episoden tar jeg for meg den første delen av Lovecrafts karriere som fiksjonsforfatter. Selv om Lovecraft var skeptisk til det overnaturlige, så var han sterkt inspirert av sine svært livaktige drømmer, og han sa at skriveprosessen ofte var en ren transkripsjon av drømmene hans. Et eksempel på dette er "drømmesyklusen" - en serie historier med hans alter ego Randolph Carter som hovedperson. Lovecrafts panteon av guder - hva som senere blir omtalt som "The Cthulhu Mythos" - begynner også å ta form i denne perioden. Disse skapningene har fått sin plass, ikke bare i populærkultur, men også i en rekke magiske systemer og i flere esoteriske tradisjoner. https://taakeprat.com

Taakeprat 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose