Episodes

Å stirre døden i hvitøyet  

Det sies at to ting er garantert: skattlegging og døden. Hva gjelder sistnevnte, hører man ofte at «døden er en naturlig del av livet». Intet kan være mer feil, sier professor, Lars Johan Materstvedt. Hør ham fortelle om da han selv stirret døden i hvitøyet, og hvordan det har fått ham på andre tanker.

Når syke barn blir voksne  

Overgangsfasen fra barn til voksen er en utfordring for de fleste. Men for pasienter med sammensatt kronisk sykdom kan overgangen bli ekstra vanskelig. Plutselig er de ikke lenger i barnehabiliteringstjenestens trygge favn.

Utilregnelig i gjerningsøyeblikket?  

I mange kriminalsaker hvor den tiltalte blir frifunnet grunnet utilregnelighet, kan det tyde på at det ikke er noen årsakssammenheng mellom sykdom og handling. Det viser en studie fra NTNU.

Vil du gjenopplives?  

Ville du likt å få fortalt legen hvilken behandling du ønsker og ikke ønsker, i tilfelle du skulle bli for dårlig til å si fra selv? 8 av 10 geriatriske pasienter ønsker det, men svært få får det.

Hvem skal ta seg av rusmiddelmisbrukeren?  

Rusmiddelmisbrukere sliter med mye mer enn selve rusmisbruket. De har i tillegg i gjennomsnitt fire sykdomsdiagnoser. Mange får likevel ikke den behandlingen de trenger.

Skjerming – en omdiskutert behandling  

Skjerming av psykiatriske pasienter er en omdiskutert og dårlig dokumentert behandlingsmetode. Men den er likevel veldig vanlig.

Kaffeprat om legelivet  

Finn deg en kopp kaffe, sett deg vel til rette og bli med som usynlig gjest i sofakroken hjemme hos Audun Storaas (92). Sønnen Torgeir og barnebarnet Eivind er også der, og de tre legene snakker om mye som kanskje interesserer deg.

Den hvite frakken  

Klær skaper folk. Jeg har gjenoppdaget legefrakken som nyttig rekvisitt i mitt eget profesjonelle prosjekt, sier kommuneoverlege og fastlege i Seljord, Elisabeth Swensen. Lurer du på hvorfor hun har valgt å ta frakken på igjen - og hvorfor hun for noen pasienter tar den av? Hør mer i Tidsskriftets podkast:

Kjære doktor: Spør meg rett ut  

Pasienter med spiseforstyrrelser forteller ikke om sykdommen uoppfordret. De trenger at legen spør dem direkte. Sju symptomer går igjen.

Jobben kan gjøre deg syk  

En rekke ulike yrker kan gi lungekreft, hørselstap, astma eller kols.

Medisinstudiet - et strev  

Ferske medisinstudenter kan vente seg både teoretisk strev, ujevn selvtillit og en risiko for at pasientkontakten drukner i selvopptatthet. Medisinstudiet har forbedringspotensial.

Flere tuberkulosepasienter bør tvangsbehandles  

I dag skjer tvang for sjeldent og for halvhjertet, mener professor Stig Frøland.

Er du en mobber?  

De som blir mobbet på jobben har økt risiko for å utvikle fysiske og psykiske helseproblemer. Hvem som helst kan mobbes, og hvem som helst kan mobbe.

Organdonasjon  

Er klinisk undersøkelse nok for å bekrefte at en pasient er død, eller bør døden bekreftes med bildediagnostikk? Leger ved norske intensivavdelinger har ulike holdninger til organdonasjon.

- Den største offentlige skandalen i Norge  

- Endringene i sykehussystemet i Oslo-området de siste årene må være en av de største skandalene i norgeshistorien. Tegnene på at gigantsykehuset lider av elefantsyke blir stadig flere, sier overlege Steinar Solberg.

Øvelse gjør mester  

Kirurger som gjennomførte et kurs i grunnleggende kirurgiske teknikker forbedret sine tekniske ferdigheter.

Når en mor dør  

Fødselsomsorgen i Norge er i verdenstoppen, men har forbedringspotensial. Fra 2005-2009 døde 26 kvinner rett før, under eller etter fødsel. Hør mer i Tidsskriftets podkast.

- Ta barna på alvor  

Mange barn med sterke fysiske plager har vært gjennom tallrike medisinske undersøkelser uten at legene finner noe galt. Måten disse barna blir møtt på i helsevesenet kan forkorte eller forlenge lidelsen deres.

Kan én pille redde millioner?  

Dersom alle over 55 år tar en polypille hver dag, kan forekomsten av kardiovaskulær sykdom - verdens vanligste dødsårsak - reduseres med opptil 80 %. Teoretisk sett. Men hvordan virker polypillen i praksis?

Æ’kke det fali’ a?  

Vi ønsker oss mer aktive barn. Og vi ønsker oss færrest mulig bruddskader. Begge deler er fullt mulig. En studie viser at kroppsøving på skolen fører til svært få bruddskader.

0:00/0:00
Video player is in betaClose