Universitetsforlagets podcast

Universitetsforlagets podcast

Norway

Hvordan fungerer hjernen? Hva er egentlig intelligens? Hva er det med romanene som gjør at de engasjerer oss så sterkt? Vi har tatt en prat med Norges fremste fagformidlere i Universitetsforlagets nye podcastserie.

Episodes

Erling Sandmo om historie - Podcast fra Universitetsforlaget  

Hvordan kan vi vite noe sikkert om fortida. Hva er egentlig historie? Hvorfor bør historien skrives? Kan vi vite hva som egentlig skjedde? Disse spørsmålene er noe av det boka «Tid for historie» gir svar på. Vi har snakket med forfatter og professor i historie Erling Sandmo om historiefaget.

Eivor Evenrud om barns beste og kvalitet i barnehagen - Podcast fra Universitetsforlaget  

Hva slags sted skal barnehagene være? Et sted for læring og kunnskap eller et sted for lek og moro. Er nye pedagogiske opplegg for de minste alltid et gode? Hva er egentlig kvalitet i barnehagen? Disse spørsmålene er noe av det forfatter og pedagog Eivor Evenrud vil gi svar på i boken «Kjære Karoline». Vi har snakket med henne om lek og alvor i en av samfunnets viktigste institusjoner. Podcasten er laget av Ragnhild Aslaksen. Foto av Eivor er tatt av Kristoffer D. Skjæringrud

Per Fugelli om å finne gleden ved livet og det gode samfunn - Podcast fra Universitetsforlaget  

Per Fugelli er en ordkunstner med et klokt blikk på verden. I en årrekke har han vært en tydelig stemme i norsk offentlighet. Vi har tatt en prat med Fugelli i forbindelse med han siste bok «Sitater av Per Fugelli».

Lars Fredrik H. Svendsen om Ensomhetens filosofi - Podcast fra Universitetsforlaget  

Ensomhet er en av vår tids få tabu. Hva er egentlig ensomhet? Er det trekk ved vårt moderne samfunn som skaper ensomhet? Vi har tatt en prat med professor i filosofi ved Universitetet i Bergen Lars Fredrik H. Svendsen om hans siste bok Ensomhetens filosofi. Podcasten er laget av Ragnhild Aslaksen

Tone Selboe om romanen - Podcast fra Universitetsforlaget  

Vi sluker romaner. Ingen skjønnlitterær sjanger har så mange lesere. Hva er det med romanene som gjør at de engasjerer oss så sterkt? Vi har snakket med Tone Selboe om romanen i Universitetsforlagets podcast.

Jon Martin Sundet om  intelligens - Podcast fra Universitetsforlaget  

Vi er langt mer opptatt av intelligens i dag enn tidligere. En samfunnsutvikling preget av innovasjon og teknologiske endringer gjør at spørsmål om IQ får en stadig større plass. Vi har snakket med Jon Martin Sundet om intelligens.

Espen Dietrichs om hjernen - Podcast fra Universitetsforlaget  

Vi har snakket med Espen Dietrichs om vårt mest fascinerende og komplekse organ, hjernen. Podcasten er laget av Ragnhild Aslaksen.

0:00/0:00
Video player is in betaClose