Vår Bästa Vän

Vår Bästa Vän

Sweden

Hundsveriges vardagsrum där två nyfikna programledare, Gurgin och Maria, tillsammans med hundpsykologen Eva Bodfäldt fördjupar sig i hunden. Ansvarig utgivare: Andreas Miller

Episodes

Koppelträning - Så får du hunden att sluta dra  

Vi lever i ett samhälle där koppelpromenader är ett måste. Vad är det för faktorer som spelar in när en hund drar i kopplet och hur koppeltränar man hunden? Programledaren Gurgîn och VBV-lyssnarna frågar ut poddens hundpsykolog Eva Bodfäldt om koppelträning. Hundpsykologen menar att ett av de vanligaste felen vi gör är att vi låter hunden bestämmer tempo och riktning.Man bör lära hunden att konsekvensen av att man håller kopplet i höger hand är att hunden även ska gå på hundägarens högra sida, eller vice versa om man är vänsterhänt. Det kommer att underlätta framtida möten när hunden vet att den inte får korsa hundägarens väg förrän hen har bytt hand i kopplet.- När man stannar för att hunden gör fel så är det just det beteendet man uppmärksammar. Man bör stanna för att man själv bestämmer, inte för att kopplet tar slut. Man bör lära sin hund att man stannar ofta, utan att kopplet är sträckt, säger Eva Bodfäldt.

Bestraffning  

Många frågar sig vad man ska göra när hunden gör fel. Ska man bestraffa hunden när den gör fel? Och vad är ens en bestraffning? Senior professor i medicinsk psykologi Åsa Nilsonne gästar VBV. Vid hundträning används många olika inlärningstekniker och bestraffning är en metod som länge varit omdiskuterad. Programledarna Maria Hedqvist, Gurgin och poddens hundpsykolog Eva Bodfäldt bjuder in Åsa Nilssone, psykiatern och senior professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet, för att reda ut begreppet bestraffning. Åsa Nilssone menar att bestraffning som inlärningsmetod gör att vi går in i ett motivationssystem där vi vill försvara oss och undvika smärta.- Det man framför allt lär sig genom bestraffning är vad man inte får göra. Men att lära sig något nytt genom bestraffning är mycket svårare.Inget tyder på att bestraffning är en mer framgångsrik inlärningsteknik än belöning, Eva Bodfäldt menar att man straffar för att sätta stopp på ett beteende och inte för att skada eller hämnas.- Om man ska utmäta ett straff så bör man verkligen veta vad man gör. Ska man straffa så ska man göra det med ett leende. Man kan inte handla i affekt, säger Eva Bodfäldt.

Miljöträning  

En hund som miljötränats är en tryggare hund. Poddens hundpsykolog berättar hur man tränar sin hund i att uppleva så många olika platser och miljöer som möjligt. I dagens samhälle utsätts våra hundar för många situationer som kan leda till att hunden reagerar med rädsla. Vill man som hundägare skapa en trygg hund så måste den tränas i att titta på trafik, möta människor på skateboard eller känna på olika underlag. Programledarna Maria Hedqvist och Gurgin frågar ut poddens hundpsykolog om miljöträning.Man kan börja miljöträna sin hund i miljöer där det finns andra människor som exempelvis kaféer och hunden bör tränas korta stunder. Poddens hundpsykolog menar att det finns hundar som har det tufft med miljöträningen.- En omplaceringshund som har levt på landet och helt plötsligt får ett nytt hem inne i stan kastas in i en miljö som den absolut inte är van med. Alla hundar klarar inte av det miljöbytet, en hund som är fem år gammal som levt fritt ute på landet kan få det tufft som stadsbo, säger Eva Bodfäldt.

Psykofarmaka inom djurvården  

Veterinär beteendemedicin är ett nytt område och internationellt ökar diagnosticering av psykiska sjukdomar och syndrom hos sällskapsdjur med efterföljande medicinering. Veterinär beteendemedicin är ett nytt område och internationellt ökar diagnosticering av psykiska sjukdomar och syndrom hos sällskapsdjur med efterföljande medicinering. VBV möter forskaren Lena Olsén.Psykofarmaka används för att lindra, häva eller underhållsbehandla olika psykiatriska tillstånd hos hund. En återkommande period under året då det blir vanligare att hundar beteendemedicineras äger rum runt nyår. Svenska Kennelklubben uppger att så många som 35.000 hundar medicineras med psykofarmaka runt nyårshelgen på grund av skotträdsla.Lena Olsén, forskare i farmakologi med inriktning på antibiotika och även inom området smärtbehandling och smärtbedömning vid Sveriges Lantbruksuniversitetet men även djursjukskötare och uppfödare, menar att man kan minska eller sluta medicinera med psykofarmaka genom hundavel.- Man kan se olika rasbenägenheter och därför kan man med selektiv avel påverka detta. Man kan ändra en hundras otroligt snabbt genom hundavel, man måste ta hänsyn till hundens livskvalité, säger Lena Olsén.Poddens hundpsykolog Eva Bodfäldt menar att det är svårt att ta ställning till psykofarmaka.- Man bör göra en grundlig situationsutredning och titta på det etiska perspektivet när det kommer till att förbättra läget för hund och hundägare. Jag skulle vilja se ett bättre samarbete mellan hundpsykologer och djursjukvården vid behov, säger Eva Bodfäldt.

Skvallerträning  

Hundpsykologen förklarar hur man kan lära hunden att inte reagera och gå upp i varv vid möten och istället få hunden att tala om det för ägaren. Programledarna Maria Hedqvist och Gurgin tar reda på hur man lär hunden att skvallra och på så sätt få en lugnare hund i mötet som leder till en mer harmonisk promenad.Poddens hundpsykolog Eva Bodfäldt menar att en hund som är skvallertränad är en hund som håller koll på omgivningen så att man själv slipper göra det. Skvallerträning är en inkallning, signalen för att stanna eller komma tillbaka är inte att man ropar utan det är hunden som ser eller hör när man möter hundar, vilt eller andra saker som hunden visar stort intresse för. - Man bör fråga sig som hundägare hur man själv reagerar vid möten, för det börjar med hundägaren. Om vi som hundägare inte kan hitta lugnet inom oss själva, varför ska vi då begära att våra hundar ska kunna vara lugna?, säger Eva Bodfäldt. Den norska hundprofilen Geir Bjørge Larsen som lär ut skvallerträning i Norge menar att hundar som tidigare korrigerats när de hållit koll på sin omgivning blir förvånade när de istället får beröm.- Alla hundar som kommit på alla vår kurser har lärt sig att skvallerträna, det är klart att de inte är färdiglärda men hundägarna får med sig viktiga verktyg. Relationen mellan hund och hundägare blir bättre, säger Geir Bjørge Larsen.

Polisens hundförartjänst - Då och nu  

Sedan 1910-talet har hunden funnits vid den svenska polisens sida och få vet så mycket om hundförartjänsten som nypensionerade Leif Carlsson som frispråkigt berättar om sina 48 år inom polisen. Idag finns det drygt 400 polishundar och lika många hundförare i Sverige och hundarna används vid mellan 25.000 till 30.000 insatser varje år. Hundprofilen Leif Carlsson, med 40 års erfarenhet som hundförare, är fd utbildningsledare för polisens hundförare i Göteborg och gästar programledarna Maria Hedqvist, Gurgin och poddens hundpsykolog Eva Bodfäldt.Leif Carlsson hyllar hundförarna, som även fött upp 200 hundar, men är kritisk mot polisens omdiskuterade omorganisation och menar polisens hundförare inte syns ute i samhället på samma sätt som förut. - När jag började som polis så fanns polisen nära medborgarna och det fanns även öppna polisstationer i småstäderna. Medborgarna kunde nästan se en polis på avstånd vart dom än tittade. Polisen var välfungerande fram tills 1995, vi var duktiga på att utreda och klara upp grova brott. Vi kunde arrestera en person, köra personen till stationen och efter 10 minuter vara ute på gatan igen, berättar Leif Carlsson.

Beteendeskillnader mellan show- och jakthundar  

Doktoranden Ann-Sofie Sundman ser tydliga beteendeskillnader mellan labradoren och golden retrievern. Programledarna Maria Hedqvist, Gurgin och poddens hundpsykolog Eva Bodfäldt undersöker de två linjerna av labrador och golden retriever men följer även upp staffen Cubas rehabilitering. Labradoren och golden retrievern har två linjer, en där uppfödarnas målsättning har varit exteriöra och goda sällskapliga egenskaper och en där målsättningen har varit utpräglade jaktegenskaper. De förstnämnda kallar Ann-Sofie Sundman för showlinjer och de sistnämnda jaktlinjer. I de flesta fall hålls de här linjerna åtskilda i avelsarbetet. Ann-Sofie Sundman, som är doktorand inom hundens beteende och hundens genetik vid Linköpings universitet, har studerat beteendeskillnader hos labradorer golden retriever från både showlinjer och jaktlinjer i sitt forskningsprojekt och genomfört BPH.Vår Bästa Vän följer även staffordshire bullterriern Cubas rehabilitering efter att ha drabbats av ett lårbenhalsbrott. Maria åker till Anecura i Hässleholm för att samtala med chefsveterinären Carin Lövqvist.Det är vanligt lårbenshalsfrakturer och andra tillväxtrelaterade störningar hos hundar och detta kan leda till behovet av höftledskirurgi.- Ett lätt, ungt och välmusklat djur brukar kunna leva utan höft. På senare år har vi inom veterinärmedicinen börjat kunna utföra fler åtgärder, menar Carin Lövqvist.

Staffordshire bullterrier  

VBV har under ett år mött staffeprofiler från Stockholm, Holland och Storbritannien för att lära känna hunden som utmärks av sin tillgivenhet för människor. Hör om staffens kvaliteter och ursprung. Rasexperten Martin Grimwood, från södra Wales och domare sedan 1988, menar att det är viktigt att följa staffordshire bullterrierns rasstandardformulering från 1935 och att akta sig för exteriöra överdrifter. - Vi måste till varje pris undvika överdrifter, vill man skaffa en staffe bör man finna uppfödare som uppskattar traditionella värden.Irene Westerholm, etolog och medförfattare till Kamphundsboken, menar att staffarna, precis som sina raskusiner inom samma hundgrupp, är avlade för ett oerhört tungt fysiskt arbete och att det därför är viktigt att motionera de mer än vad många staffeägare tror.- Kamplust hos hunden är ett lekbeteende och har ingenting med vare sig aggression, skärpa eller försvarslust. säger Irene WesterholmVår Bästa Vän besökte även staffeprofilen Marco De Kruijk, som grundat DSA (Dutch Stafford Athletics) och tillsammans med familjen driver Quinlent Staffords, för en heldags fysträning på den holländska landsbygden. Marco berättar att det är livsviktigt att träna sin staffe. -Vi måste läsa våra hundar och använda oss av sunt förnuft, vi måste se när hunden behöver tränas och bromsas. Allt som rör sig har en skaderisk, men om hundens kropp är anpassad efter fysträningen så är det mer riskfritt, menar Marco De Kruijk.

SM 2016 Lydnad och rallylydnad  

Vår Bästa Vän är tillbaka med säsong tre. I det första avsnittet samtalar de med passionerade hundmänniskor på SM 2016 Lydnad och Rallylydnad i Norrtälje där de möter lycka och besvikelse. Vad har hänt med hundsporten och bedömningarna? Silvia Axel, domare sedan 41 år tillbaka, och Staffan Nordin, domare sedan 46 år tillbaka, som menar att de tuffa bedömningarna är att gräva lydnadssportens grav.Silvia Axel menar att bedömningarna har förändrats de senaste åren och att man nu ger för låga poäng och att det är hopplöst att ens försöka sig på en tia.- Reglerna har inte förändrats de senaste fem åren men bedömningarna har förändrats radikalt, det måste finnas något som inte framgår från reglerna som domarna dömer efter, menar Staffan Nordin.Melissa Karlsson, från Kvisthamra veterinärklinik, som veterinärbesiktat tävlingsekipagen berättar hur hon, av djurskyddsskäl, kollar upp om hundarna är i tävlingsskick.- Djur får inte utsättas för lidande under tävling. Jag tittar bland annat på om de lider av någon smittsam sjukdom, att de har bra blodcirkulation, vätskestatus men även hur de rör sig.

Hundmöten (Personlig träning) och lyssnarfrågor  

Hunden Max är besvärlig på promenaderna när han möter hundar, poddens hundpsykolog rycker in och coachar. Studiotelefonen går varm med lyssnarfrågor innan VBV-går på sommarlov. Lyssnaren Li Dahl, som är en av två vinnare av Vår Bästa Väns bildtävling, behöver hjälp med hennes 2 år gamla Max som är besvärlig vid hundmöten.Programledarna Maria Hedqvist och Gurgin knyter ihop Li med poddens hundpsykolog Eva Bodfäldt.Eva Bodfäldt menar att man ska fokusera på när hunden gör rätt och öka belöningsfrekvensen vid hundmöten som har gått bra, det är den förebyggande träning som kommer att ändra hundens beteende i mötet med andra hundar.- Om man vill se att hunden ignorerar andra hundar så måste man uppmuntra det genom att belöna när hunden inte bryr sig om andra hundar, säger Eva Bodfäldt som menar att det inte ska bli en brottningsmatch mellan hunden och föraren.Det är bra om den hand som håller kopplet är den sidan som hunden ska gå på, hundmöten blir enklare om när man flyttar över hunden till motsatt sida så att man stå mellan de mötande hundarna, menar Bodfäldt.Vår Bästa Vän önskar alla en trevlig sommar och tar sommaruppehåll.VBV är tillbaka med en tredje säsong den 22:a augusti!

Finns det ett hem för alla hundar?  

Hundstallets hundpedagogikansvarig och problemhundsutredare berättar om rehabiliteringen och omplaceringen av hundar som rymt hemifrån, vanvårdats eller dumpats av sina hundägare. Petter Fahlin, Hundstallets hundpedagogikansvarig och problemhundsutredare, gästar programledarna Maria Hedqvist, Gurgin och poddens hundpsykolog Eva Bodfäldt för att prata om svårigheterna med att rehabilitera och hitta hem till de mer besvärliga hundarna. Fahlin menar att första steget är att få hunden att känna sig trygg så att man sedan kan trä på ett halsbandet. - När en hund kommer med polisen efter att husse eller matte omhändertagits så möter jag den första gången i boxen där den har lämnats. Jag brukar gå in i buren, sätta mig med ryggen mot den om jag ser att den är rädd eller försiktig. Många situationer löser man med köttbullar, om jag ser att hunden äter så brukar den befinna sig i en sinnesstämning där den är någorlunda mottaglig, maten är en bra start, säger Petter Fahlin. Det är sällan so

Finns det ett hem för alla hundar?  

Hundstallets hundpedagogikansvarig och problemhundsutredare berättar om rehabiliteringen och omplaceringen av hundar som rymt hemifrån, vanvårdats eller dumpats av sina hundägare. Petter Fahlin, Hundstallets hundpedagogikansvarig och problemhundsutredare, gästar programledarna Maria Hedqvist, Gurgin och poddens hundpsykolog Eva Bodfäldt för att prata om svårigheterna med att rehabilitera och hitta hem till de mer besvärliga hundarna.Fahlin menar att första steget är att få hunden att känna sig trygg så att man sedan kan trä på ett halsbandet. - När en hund kommer med polisen efter att husse eller matte omhändertagits så möter jag den första gången i boxen där den har lämnats. Jag brukar gå in i buren, sätta mig med ryggen mot den om jag ser att den är rädd eller försiktig. Många situationer löser man med köttbullar, om jag ser att hunden äter så brukar den befinna sig i en sinnesstämning där den är någorlunda mottaglig, maten är en bra start, säger Petter Fahlin. Det är sällan som de omhändertagna hundarna har en grundlydnad och Petter Fahlin menar att de erfarna hundägare, som skulle kunna ta hand om dessa hundar, är oftast inte de som är ute efter en omplaceringshund.- Det finns stora skillnader i intresset för hundar i vissa storlekar och hundraser. Det kan komma hundratals intresseanmälningar på en chihuahua men stora krävande hundraser, framförallt hanarna med amstaff i sig, har det svårare, menar Fahlin.

Om resursförsvar - "Släpp den"!  

Hundar försvarar saker de tycker är viktiga att få behålla, det är ett medfött och säkrar möjligheterna till överlevnad. VBV-gänget pratar om träningen och hur man ska förhålla sig. Programledarna Maria Hedqvist, Gurgin och poddens hundpsykolog Eva Bodfäldt pratar om varför hundar kan vakta allt från sin plats i soffan till godbitar. En undersökning från Sveriges Lantbruksuniversitetet (SLU) visar att nästan 80 procent av de tillfrågade hundägarna har upplevt någon form av resursförsvar och det vanligaste försvarsbeteendet i studien var att hunden morrat.- Alla arter resursförsvarar, det har i grund och botten att göra med överlevnad. En vanlig situation är att hunden hittar något ute på promenaden som den vill äta eller smaka på, att försöka ta den maten från hunden kommer att skapa en jakt på resurser utomhus och i sin tur skapa en stress i kommunikationen där hunden hela tiden letar efter någonting, säger Eva Bodfäldt.

Sommarvalp 2016!  

Många skaffar valp lagom till industrisemestern eller sommarlovet då man är ledig och har gott om tid över till den nya familjemedlemmen. Lyssnarna ställer sina valpfrågor till poddens hundpsykolog. De flesta föredrar att få sin valp till sommaren eftersom man har mycket tid att sätta av för valpen, men attt ha en valp är mer tidskrävande än vad man kan tro. Därför öppnar programledarna Maria Hedqvist, Gurgin och poddens hundpyskolog Eva Bodfäldt upp för lyssnarnas valpfrågor.Hej bästa Poden! Jag har nu en 12-veckors valp, Astrid som är en Lagotto. Problemet är allt bitande vilket har lett till att våra mysstunder, när jag klappar henne, blir till lek och ännu mer bitande. Min fråga är då hur jag ska lära henne att det är mysigt och även kanske en belöning att få mysa med mig? Tack så mycket och hoppas ni får en härlig sommar!

Räddning eller djurplågeri?  

Vården av djur blir alltmer avancerad, svåra sjukdomar eller tillstånd går att bota eller operera. Men frågan är om man ska göra det? Elin Weber och Sofia Wiberg efterlyser en djupare etisk diskussion Det är vanligt med gripande videoklipp på lekande hundar utan framben eller i rullstol där man menar att hundarna räddats från döden, tekniken har utvecklats och det går att göra avancerade ingrepp på hundar. Programledarna Maria Hedqvist och Gurgin tillsammans med poddens hundpsykolog Eva Bodfäldt frågar Elin Weber, doktor i etologi, och veterinären Sofia Wiberg varför tillgängliga behandlingsmetoder inte betyder inte att alltid ska användas.Sofia menar att samtalet om sträva efter en samhällsutveckling som sätter djurets välbefinnande i fokus, utan att förblindas av våra egna behov och tillgängliga behandlingsmöjligheter, måste upp på agendan.- Den etiska diskussionen är inte så djup bland veterinärer eller djurhälsopersonal som arbetar kliniskt med sjuka husdjur. Jag skulle vilja se att klinikerna, med hela sina personalstyrkor, tar den omfattande etiska diskussionen om kontroversiella fall, säger veterinären Sofia Wiberg. Elin Weber menar att det kan vara en lång resa tillbaka för en hund som varit med om ett trauma, även om den inte blivit fysiskt skadad. - Det är viktigt att lyfta fram att i vissa fall så har husdjuren varit med om en olycka och då är det viktigt att man inte bara tittar på den fysiska rehabiliteringen utan även den mentala och sociala rehabiliteringen, säger Elin Weber.

Hundägarens vett och etikett  

Hundägare är kända både för att vara artiga och oartiga. Lyssnarna hör av sig och VBV-gänget samtalar med Hans Rosenberg från Svenska Kennelklubben om uppförande och respekt. Det finns lika många definitioner av vad som är god etik och gott praktiskt agerande i Hundsverige som det finns hundägare och hundar. Exteriördomaren Hans Rosenberg från Svenska Kennelklubben som föreläser om vett och etikett gästar podden och berättar att man måste respektera varandra, se varandra och låta alla få ta plats. Programledaren Gurgin menar att han känner sig uttittad varje gång hans hund gör ifrån sig och att han viftar extra tydligt med bajspåsen för att undvika studerande blickar. Progamledaren Maria Hedqvist menar att man måste rannsaka sig själv för att se om man verkligen är en hundägare med sunt förnuft.- Det gör mig upprörd när vi hundägare, som nu har fått ett positivt bemötande av restaurangägare här i Stockholm, får ta med hunden till restauranger och att den gästfriheten kan missbrukas om man har en hund som inte kan sitta stilla, som gör utfall eller som skäller. Stanna hellre hemma med hunden och uppfostra den, säger poddens hundpsykolog Eva Bodfäldt. - Vi måste tänka på varandra vid varje plats där vi möts, nu närmar sig sommaren och vi kan inte ta för givet att vi får ta med oss hunden till vilken badplats som helst. Det är ett störningsmoment när man sitter mitt bland alla solande människor och barn med en hund som vill skaka av sig badvatten eller som vill springa runt, säger Hans Rosenberg.

"Min hund är rädd för fordon" - Personlig träning  

Schapendoesen Molly som är rädd för bilar, lastbilar och motorcyklar får en PT-timme av poddens hundpsykolog. Hör även om den franska bulldogen som verkar olycklig. Lyssnaren Yvonne, som är en av två vinnare Vår Bästa Väns bildtävling, behöver hjälp med hennes 11 månader gamla schapendoes-hund Molly som är rädd och stressad för bilar, lastbilar och motorcyklar. Programledarna Maria Hedqvist och Gurgin knyter ihop Yvonne med poddens hundpsykolog Eva Bodfäldt.Eva Bodfäldt menar att det kan vara svårt att träna bort starka rädslor men att det går att balansera rädslan med hundens behov av mat, en hungrig hund är en lydig hund. - För att en hund ska vara mottaglig för inlärning så behöver man öka avståndet till det som hunden är rädd för, då kan hunden bli receptiv för associationer. Man behöver associera tex ljudet från en lastbil på lagom långt avstånd med något som hunden tycker mycket om, någonstans i närheten där hunden inte blir blockerad av rädsla och vill fly, säger Eva Bodfäldt.

Hundens evolution  

Forskaren Lars Werdelin förklarar hur hunden blev vår mest lojala följeslagare och hur den gått från varg till familjedjur efter att ha förädlats i ca 100.000 år. Alla levande varelser har formats av evolutionen och vi människor har förädlat djur så länge vi haft husdjur. Professor Lars Werdelin, paleontolog vid Naturhistoriska Riksmuseet och specialist på rovdjursevolution, gästar VBV och pratar om hundens utveckling. Lars Werdelin berättar hundens intressanta historia och hur de spridit sig över hela världen, hur de utvecklats och hur hunden domesticerades av människan. Werdelin menar att om man avlar på en egenskap så kan man få flera oönskade effekter och att man kan se dessa på nästan varje tamhundras där nackdelarna kan vara temperamentsproblem, höftledsdysplasi eller besvärliga tanduppsättningar.- Linjeavel leder till inavel och inavel leder ofelbart till problem. Då dyker sällsynta genetiska problem upp. Alla genetiska egenskaper syns inte. Vill man behålla rasens integritet så måste man försöka importera hundar. Man ska inte avla fram egenskaper som är skadliga för djuret, det borde man inte ens behöva säga, säger Lars Werdelein och syftar på hundar som till exempel har svårt att andas för att man avlat fram för kort nos.

Ideologier i Hundsverige  

Det finns lika många hundtränare som det finns ideologier. Vad är en hundideologi, vilka finns det och och hur skapar man ett eget system av idéer? Anders Hallgren och Emma Willblad gästar VBV. Human- och hundpsykologen Anders Hallgren tillsammans med hundentrepenören Emma Willblad gästar programledarna Maria Hedqvist, Gurgin och poddens hundpsykolog Eva Bodfäldt för att samtala om de grundläggande förhållningssätten till hund i Sverige.Anders Hallgren som arbetat med hund sedan 1960-talet gör historien levande och berättar om idéströmningarna som han på nära håll sett växa fram.- På 60-talet var det den auktoritära ideologin som dominerade och som överlevt till dagens datum, den grundar sig i straff och absolut lydnad. Valet av träningsmetoder fortsatte genom 70-talet men då växte begreppet ledarskap fram. På 80-talet spred sig den mjuka ideologin i Skandinavien, det blev onaturligt med alldeles för mycket makt. På 90-talet blev hundträningen mjukare, bortsett från den konservativa i jägarkåren, och då nådde den mjuka träningen nådde sin kulm. Sen växte den hårda träningen sig stark och nu svänger det tillbaka till den mjuka träningen, säger Anders Hallgren. Man kan tycka vad man vill om vilken hundinstruktör som helst, det finns alltid någonting som den gör som är bra, menar Emma Willblad.- Det är en stor hets mot Cesar Milan och hans träningsmetoder, den hetsen leder inte till att folk ändrar sitt eget sätt att träna sin hund. Jag tycker att man bör man titta på vad han kan ge en istället för vad han inte kan ge, man måste ha ett öppet sinne, säger Emma Willblad. Poddens hundpsykolog Eva Bodfäldt menar att det som förut var utgångspunkten i vår syn på hund var hur varg levde i grupp, idag är inlärningspsykologin mer tongivande.- Förut var det vanligt med alfarullningar och det förekommer än idag. Nu är vi mer finstämmiga och tittar istället på vad som bondar. Jag tror att den stora förändringen har skett i och med att vi pratar mer om termer som inlärning, det är svårt att prata om vargens naturliga beteende när hunden lever i människans samhälle.

Tikens betydelse för sina valpar  

Pernilla Foyer har i 700 timmar tittat på hundvalpar och sett att tidiga erfarenheter från miljön påverkar, framför allt att tikens sätt att ta hand om valparna påverkar temperamentsutvecklingen. Sveriges första kvinnliga officer som doktorerat genom Försvarsmaktens doktorandprogram berättar för VBV-gänget vilka generella tidiga erfarenheter och faktorer i den tidiga uppväxtmiljön som tycks kunna vara med och påverka temperament hos Försvarsmaktens tjänstehundar.Programledarna Maria Hedqvist och Gurgin tillsammans med poddens hundpsykolog Eva Bodfäldt tar del av Pernilla Foyers avhandling (Early Experiences, Maternal Care and Behavioural Test Design- Effects on the Temperament of Military Working Dogs) som bland annat kommer fram till att tidiga erfarenheter från miljön påverkar hundarna, framför allt att tikens sätt att ta hand om valparna påverkar valparnas temperamentsutveckling och därmed förmåga att bli bra tjänstehundar.Ett av resultaten visade att hundar som bedömts som lämpliga vid lämplighetstestet visade högre påslag av stresshormonet kortisol och att de även visat svårigheter att ta det lugnt i hemmiljö som valpar. - Det är vanligt att uppfödare har valplådan på köksgolvet där det i regel är 22-24 grader, det är val vi har gjort åt våra hundar. Vargen, hundens ursprung, föder upp sina valpar i bland annat jordhålor och där ligger de nära varandra. Hemma i det varma köket så är det inte helt ovanligt att valparna sprider ut sig i valplådan, därmed missar de den taktila beröringen från varandra och tiken, som tycker att det är för varmt, kanske bara går in i valplådan när valparna måste äta, säger Pernilla Foyer.

0:00/0:00
Video player is in betaClose