Vetandets Värld i P1

Vetandets Värld i P1

Sweden

Vetandets värld är en av Sveriges Radios verkliga klassiker, som har funnits i över 30 år. Varje vardag ger programmet fördjupning om forskning och vetenskap. Vetandets värld har ett brett bevakningsområde och kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom HIV-forskningen.

Episodes

Livet efter cancern  

Efter en framgångsrik cancerbehandling tror många att den som överlevt ska vara glad, tacksam och blicka framåt. Men många drabbas av fysisk och mental utmattning under flera år efter behandlingen. För att leva vidare efter cancer behövs både inre styrka, stöttning från sociala nätverk och en vårdpersonal som bryr sig och ställer rätt frågor.Möt Annelie Grip, vars cancer ledde även till psykisk ohälsa, Agneta Brunius som tar vara på varje dag efter en tuff cancerbehandling, Margereth Björklund, doktor i folkhälsovetenskap och Carina Berterö, professor i omvårdnad.Har DU som lyssnar överlevt cancer men tycker tillvaron känns tung? Eller vill dela med dig av hur du lyckades komma tillbaka till en fungerande vardag? Berätta för oss på sociala medier under hashtaggen #eftermincancerEller mejla oss på vet@sverigesradio.seYlva Carlqvist Warnborgvet@sverigesradio.se

Tinande permafrost sänker Alaska  

Permafrosten tinar snabbare än vad forskarna räknat med. I Alaska får det, förutom risken för att metangas frigörs ur marken, stora konsekvenser i landskapet. Vid University of Alaska Fairbanks studerar den svenska hydrologen Anna Liljedahl hur stora kilar av is i marken smälter och skapar håligheter i det arktiska landskapet. På sikt riskerar permafrostens tinande i kombination med stigande havsnivåer sätta stora delar av norra Alaska under vatten. På samma universitet arbetar glaciologen Regine Hock som berättar om de märkliga tidvattenglaciärerna i södra Alaska som har sitt alldeles egna liv.Mats Carlsson-Lénartvet@sverigesradio.se

FN spred kolera på Haiti – hur ska smittan stoppas?  

FN-soldater dumpade smittad avföring i en flod på Haiti för sex år sedan. Det startade en koleraepidemi som hittills krävt 10 000 liv. Nu ska FN hjälpa offren ekonomiskt och utrota koleran på ön. 44-åriga trebarnsmamman Lizette Paul i bergsbyn Mèyé där kolerautbrottet började förlorade sin pappa, bror och nyfödde son i sjukdomen.Nu försvaras hon och 5000 andra offer av människorättsadvokaten Mario Joseph som stämt FN i amerikansk domstol för att få skadestånd.Millien Louites från Mèyé visar på den övergivna FN-basen vars latriner med toalettinnehåll läckte från trasiga rör till bäcken utanför.Det var professor Renaud Piarroux vid Marseilles universitetssjukhus som först slog fast vetenskapligt att det var smittade FN-soldater från Nepal som spritt smittan till Haiti via usla sanitära rutiner. Men nu ska sjukdomen utrotas en gång för alla, till en kostnad av cirka två miljarder kronor har FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson sagt. Lika mycket ska offren få i stöd, om bara medlemsstaterna skjuter till pengar.Dr. David Nabarro som leder FN:s arbete i Haiti för att stoppa koleraepidemin och ersätta offren har inte fått in särskilt mycket resurser ännu.Carl Frédéric Casimir på Läkare utan Gränsers koleraklinik tror absolut att det är möjligt att utrota sjukdomen på ön, och Cornelia Walter på FN:s barnfond Unicef hoppas att orkanen Matthews ödeläggelse på Haiti gör världen mer villig att bidra rejält även till kolerautrotning.Extramaterial: Längre text om koleran på Haiti Johan Bergendorff, global hälsokorrespondentjohan.bergendorff@sverigesradio.se

Nu kommer kartan över svensk genvariation  

På onsdagen höll biomedicinska forskare i Uppsala och Stockholm ett releaseparty. De släpper den första kartan över genvariationen inom Sverige.   Inom projektet SweGen har 1000 personers arvsmassa kartlagts. Kartläggningen ligger till grund för databasen som ska användas både inom vården och för forskning.Hur representativ är databasen för Sveriges befolkning idag och hur kan den konkret användas? Bland annat om det pratar vi med flera forskare inom SciLifeLab, som gjort arbetet.Professor Ulf Gyllensten har lett arbetet med kartläggningen. Sjukhusgenetikern Lucia Cavalier ser fram emot att kunna använda den flitigt i sitt arbete. Vi träffar också Adam Ameur, en av dem som står för den stora datorkompetens, som behövs för att hantera de stora mängder data projektet hanterar.Programledare: Camilla WidebeckReporter: Agnes FaxénGuide: DNA-så fungerar det

Alaskas forskare lyssnar till vulkanernas viskning  

Alaskas stillahavskust är ett av jordens mest vulkan- och jordbävningstäta områden. Där gör forskarna hela tiden nya rön om dessa otämjbara naturkrafter. Vi besöker Alaskas vulkanobservatorium vid University of Alaska Fairbanks (UAF) där även de minsta jordskalv diskuteras eftersom de kan handla om tecken på ett förestående vulkanutbrott.Möt forskarna Jeff Freymueller, professor i geofysik och David Fee, professor i vulkanologi vars specialitet är att lyssna på vulkanernas lågfrekventa ljud. Det kan ge viktig information om pågående utbrott i ett av världens mest vulkantäta områden.Mats Carlsson-Lénartvet@sverigesradio.se

Här undersöks sjöars nyanser av brunt  

Vattnet i många sjöar har blivit brunare de senaste decennierna. Forskare studerar nu vad det kan få för effekter. För att få mer uppgifter om sjöarnas brunhet har de också fått hjälp av skolelever. Högstadieelever från Thunmanskolan i Knivsta berättar att de har uppskattat sjön Valloxens färg, mätt temperaturer, vattendjup, ph-värde och skickat in vattenprover till forskarna. Nästan 250 skolklasser i Sverige har deltagit i projektet.Gesa Weyhenmeyer, som är professor vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet, berättar att elevernas mätningar och prover kan ge värdefull kompletterande information till forskningen. Hon är intresserad av att ta reda på mer om hur olika sorts molekyler av humusämnen påverkar sådant som dricksvattenkvalitet och förekomst av fisk. Humusämnen är de molekyler som blir kvar efter nedbrytning av växtdelar och annat dött material, och är det som färgar vattnet brunt.I programmet medverkar Sebastian Ekman, klass 7B Thunmanskolan, Anders Danielsson, klass 7B, Lisa Giswaswa, 7B och Linnea Gustafsson, elev i klass 7B Thunmanskolan, Gesa Weyhenmeyer, professor på Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet samt Anna Nydahl, doktorand på Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet.Sara Sällströmsara.sallstrom@sverigesradio.se

Inkontinens – så vanligt men fortfarande ett tabu  

Att kissa på sig är ett socialt tabu, trots att var femte vuxen kvinna och var tionde vuxen man har urininkontinens. Nu kraftsamlar forskningen för att förebygga problemet och förbättra behandlingar. Det finns både operationer och mediciner mot inkontinens, men för många drabbade fungerar inte något av alternativen. Det som återstår då är hjälpmedel i form av olika inlägg i underkläderna. Möt tvåbarnsmamman Sara som blev inkontinent när hon fött barn, och som sedan dess haft binda på sig i nio år. Vi pratar också med Ian Milsom, professor i obstretik och gynekologi. Han leder Sveriges första forskningscenter kring inkontinens.

Bergsbestigaren som blev Nobelpristagare  

Om Nobelpristagaren Michael Kosterlitz hade följt sin ursprungliga dröm hade han blivit bergsklättrare. Men han satsade på forskning i stället – och fick Nobelpriset i fysik för sina upptäckter. Årets Nobelpristagare i fysik har upptäckt att ordnade, kristallina och supraflytande faser och fasövergångar kan finnas i två dimensioner, alltså i helt platta material. Innan de här upptäckterna gjordes på 1970-talet trodde fysikerna att material i två dimensioner alltid var oordnade. Kanske kan de här kunskaperna någon gång i framtiden revolutionera elektroniken och ge oss snabbare datorer. Men om Nobelpristagaren Michael Kosterlitz följt sin ursprungliga dröm hade han blivit bergsbestigare. Svårigheterna att försörja sig som professionell klättrare, i kombination med att han drabbades av den neurologiska sjukdomen MS fick honom att satsa på fysiken i stället.I programmet träffar vi Michael Kosterlitz och hans hustru Berit Kosterlitz i deras hem i Helsingfors.Ulrika Björksténulrika.bjorksten@sverigesradio.se

Så ska världen tackla barnfetman  

Fetma bland barn är ökar i världen. Att snabbmat och läsk är viktiga orsaker är väl känt. Men hur ska vi omsätta insikterna i åtgärder? Det var ämnet för ett internationellt möte i Uppsala i veckan. Uppsala Health Summit har samlat beslutsfattare från industri, akademi och politik för att diskutera praktiska lösningar på problemet med ökande barnfetma. I Vetandets värld pratar vi om mötets resultat med professor Stefan Swartling Peterson, Unicefs hälsochef, och med Peter Bergsten, professor vid Uppsala universitet.

Så kan forskare skapa artificiell fotosyntes  

Genom framstegen inom kemi och syntetisk biologi har forskare lyckats skapa artificiell fotosyntes. Allt som behövs är vatten, solljus, koldioxid och mängder av genmodifierade bakterier. Genom att spjälka vatten till vätgas och syre, som alla gröna växter gör i sina blad, kan forskare få tillgång till framtidens energi. Det svåra är att skapa kemiska katalysatorer som gör processen effektivt. Harvardprofessorn Daniel Nocera har skapat ett artificiellt fotosyntetiskt system genom att mata genmodifierade bakterier med vätgas från vattenspjälkning. Bakterierna producerar sedan flytande kolbaserat bränsle, samtidigt som de suger upp koldioxid. Att kombinera oorganisk kemi med syntetisk biologi är ett helt nytt sätt att skapa miljövänliga bränslen.I programmet hör vi också Ann Magnusson, docent i biokemi vid Ångströmlaboratoriet Uppsala, Stenbjörn Styring, professor i molekylär biomimetik Ångströmlaboratoriet Uppsala och Mohamed Qenawy, Ångströmlaboratoriet Uppsala.Olof Petersonvet@sverigesradio.se

Ekonomipriset för teorier om kontraktskrivning  

Oliver Hart och Bengt Holmström delar Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. De får priset för att ha utvecklat kontraktsteori. Olika slags kontrakt omger oss. Det kan gälla ditt kontrakt med din arbetsgivare, bostadslån och försäkringar. Men hur skrivs kontrakt på bästa sätt när motstridiga intressen vill behålla så mycket som möjligt av kakan? Detta har de två ekonompristagarna forskat kring. Brittiske forskaren Oliver Hart är verksam vid Harvard-universitetet i USA. Bengt Holmström är ursprungligen från Finland och arbetar nu vid Massachussets Institute of Technology i USA.Vetenskapsradion och Ekonomiekot sänder direkt från KVA för att förklara och berätta om årets pris. I programmet medverkar Tore Ellingsen, nationalekonom vid Handels i Stockholm, Gabriel Söderberg, doktor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Programledare är Camilla Widebeck och Kristian Åström, ekonomireporter på Ekot.

Rosettas överraskningar från kometen  

Det är blandade känslor hos många som jobbat med rymdsonden Rosetta efter att den kraschlandat på sin komet. Men sonden har redan lärt oss mycket och många fler forskningsresultat väntas framöver. Den 30 september gjorde Rosetta en planerad mjuk kraschlandning på kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. Kometen som sonden cirklat runt var på väg för långt ut i solsystemet för att Rosetta skulle kunna fortsätta att fungera. Anders Eriksson på Institutet för rymdfysik i Uppsala tror att det kommer att kännas lite tomt nu. Men samtidigt konstaterar han att vi redan fått en hel del överraskande kunskap om kometer och solsystemets tidiga historia under de två år som sonden samlat in uppgifter om kometen. Både han och Gabriella Stenberg Wieser på Institutet för rymdfysik i Kiruna tror också att forskare kommer att jobba med att analysera de insamlade uppgifterna under flera år framöver.Extramaterial: Video - Rosettas sista uppdragSara Sällströmsara.sallstrom@sverigesradio.se

När parasiterna tar över  

Det finns parasiter som kan ta över sina värddjur - och förvandla dem till självmordspiloter. Kanske kan också vårt eget beteende påverkas av parasiter, utan att vi vet om det. Många parasiter kan få sina värddjur att offra sina liv för att parasiterna ska kunna leva vidare. Fiskar som låter sig slukas av fåglar, råttor som slutar att gömma sig för katter och kräftorna som ger flamingon dess rosa färg är bara några exempel. Men även vi människor kan drabbas. Frågan är hur det påverkar oss?I programmet medverkar Eva Osterman Lind vid Statens veterinärmedicinska anstalt, Andreas Svensson från Linnéuniversitetet, Antonio Barragan vid Stockholms Universitet samt Birgitta Evengård från Umeå Universitet.Tomas Lindbladvet@sverigesradio.se

Nobelpriset i kemi för utveckling av världens minsta maskiner  

Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart och Bernard Feringa delar årets kemipris "för design och syntes av molekylära maskiner". Vetandets värld sänder direkt från Kungliga Vetenskapsakademin för att förklara och berätta om årets Nobelpris i kemi.Programledare är Lena Nordlund och Ulrika Björkstén.

Nobelpriset i fysik till exotisk materia  

Nobelpriset i fysik 2016 tilldelas David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane och J. Michael Kosterlitz "för teoretiska upptäckter av topologiska fasövergångar och topologiska materiefaser". Vetandets värld sände direkt från Kungliga Vetenskapsakademin för att förklara och berätta om årets Nobelpris i fysik.Programledare är Camilla Widebeck och Ulrika Björkstén.

Nobelpriset i medicin – om återvinningscentralerna i våra celler  

Yoshinori Ohsumi tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sina upptäckter av mekanismer för autofagi, som kan översättas till "självätning" --en grundläggande mekanism i kroppens celler. Yoshinori Ohsumi får priset för att ha kartlagt mekanismer som gör att cellen kan återvinna sina egna komponenter. Processen kallas "självätning", autofagi.Förenklat kan man beskriva processen som att cellerna i kroppen städar upp och återvinner sina utslitna beståndsdelar.– Cellerna återvinner sina komponenter och använder dem till att bygga upp sig själv på nytt. Mekanismen kan också ta hand om inkräktare som virus och bakterier som kan brytas ned av autofagin, säger Nils-Göran Larsson, professor i genetik vid Karolinska institutet.Processen observerades redan på 1960-talet med elektronmikroskop. Men då förstod inte forskare hur viktig den här processen i kroppen är, och vilken roll den spelar för sjukdom och för cellens normala funktion. 1992-1993 publicerade Yoshinori Ohsumis två viktiga studier där han i experiment med jästceller identifierade de grundläggande gener som styr autofagi. Programledare: Annika Östman och Katarina Sundberg

Vetenskapsradion spekulerar: Vilka får årets Nobelpriser?  

I en direktsändning från Nobelmuseet i Stockholm bjuder vetenskapsredaktionen på sina bästa tips om vilka som kan bli årets Nobelpristagare i medicin eller fysiologi, fysik och kemi. Vår medicinreporter Annika Östman spekulerar medicinpristagare, Camilla Widebeck tippar fysikpriset och Ulrika Björkstén kommer med kvalificerade gissningar om kemipristagare. Gustaf Klarin är programledare. Kom gärna och lyssna på oss! Sändningen från Nobelmuseet är öppen för publik.

Ljustrixande kristaller kan få Nobelpris  

Bland förhandstipsen om Nobelpris i fysik brukar Eli Yablonovitch finnas med. Hans så kallade fotonkristaller kanske kan ge både snabba datorer och ett Nobelpris? Fotonkristallerna har en struktur som gör att de helt reflekterar vissa ljusvåglängder. Det kan vara användbart i till exempel dataöverföring och datorer. Men de är svåra att tillverka. Kanske för svåra för att verkligen komma till nytta? Vi träffar Eli Yablonovitch, University of California Berkeley, Lars Österlund vid Uppsala universitet och Gunnar Björk vid Kungliga Tekniska Högskolan för att utröna fotonkristallernas möjlighet till framgång. Svaren finner vi bokstavligt talat i flera dimensioner.Camilla Widebeckcamilla.widebeck@sverigesradio.se

Evolutionens stora steg: Hur blev dinosaurier till fåglar?  

Det är lätt att glömma att kvittrande talgoxar och koltrastar egentligen är dinosaurier. Men hur kunde egentligen skräcködlorna utvecklas till sångfåglar? Vi undersöker ett av evolutionens stora kliv. I Kristianstadsbassängen i Skåne letar paleontologen Elisabeth Einarsson från Lunds universitet efter fossiler från de djur som levde här för åttio miljoner år sedan. Dinosaurier och stora vattenreptiler samsades med några av de allra första fåglarna. Fossilen som hon hittar ger en bild av hur världen såg ut strax innan resten av dinosaurierna dog ut.I andra änden av världen, ett labb i Boston, försöker Harvard-forskaren Arhat Abzhanov ta reda på hur det egentligen gick till när fåglarna utvecklades som en grupp bland dinosaurierna. Men han använder inte fossil utan tittar på kycklingars utveckling i ägget för att förstå evolutionen bättre. Torill Kornfeldtvet@sverigesradio.se

Borde vi ha fler parasiter?  

Vi har ett immunförsvar som har trimmats för att försvara oss mot parasiter under miljontals år. Men i det moderna västerländska samhället har nästan alla parasiter städats bort. Är det bara bra? Vilda djur bär hela tiden på parasiter av många slag, från inälvsmaskar till blodsugare och amöbor. Genom evolutionen har deras immunförsvar utvecklats för att kunna hantera de här besvärliga varelserna. Men det gäller oss människor också. Följ med på en resa till parasiternas universum för att se hur de styr livet för djur och människor, och hur våra naturliga fiender påverkar oss. I programmet medverkar Eva Osterman Lind, parasitolog SVA, Lars Råberg, biolog Lunds universitet och Susanne Nylén, parasitforskare Karolinska institutet.Tomas Lindbladvet@sverigesradio.se

0:00/0:00
Video player is in betaClose