Videnskab og filosofi

Videnskab og filosofi

Denmark

Videnskab og filosofi fortæller om ny og gammel viden. Vi bringer interviews med forskere, mens de er i gang med udforskningen af et område og med dem, der fortæller om deres resultater. Den2Radios udsendelser om filosofi og videnskab dækker alle fag, hvad enten der er tale om naturvidenskab, humaniora, samfundsfag eller nogle af de andre dicipliner.

Episodes

Mit livs legende  

Forfatter og redaktør Henrik Wivel fortæller i en samtale med den2radios Jørgen Johansen om forfatteren Johannes Jørgensen og et af den danske litteraturs store erindringsværker ”Mit livs legende”. Henrik Wivel er for Det danske sprog- og litteraturselskab med til at redigere og kommentere en tekstkritisk udgave af Johannes Jørgensens store erindringsværk ”Mit livs legende”, der blev udgivet første gang i årene...

Museer skaber viden:De første danske kirker  

Hedensted Kirke er en middelalderkirke bygget i sten, men en udgravning af kirken viste en ældre bygning i træ. I den2radios serie ”Museer skaber viden” fortæller museumsinspektør Nanna Holm fra Museum Sydøstdanmark til Henrik Morell om udgravningen, og hvilke overvejelser det kan give i forhold til at lede efter de første danske kirker.

Filosofi 5: Stoicismen: Etik  

Den praktiske kulmination af stoikernes kosmologi, erkendelsesteori, logik og deres sprogfilosofiske landvindinger er deres etik. Den ideale skikkelse, vismanden, er i den stoiske etik kendetegnet ved sin stoiske ro. Vismanden er i kraft af sin indsigt i tilværelsens egentlige beskaffenhed i stand til at gøre sig fri af bekymringer, som ikke lader sig ændre. Et eksempel er døden. Vi skal alle dø og mange lever med forskellige former for dødsangst, selv...

Filosofi 4: Stoicismen: Erkendelsesteori, logik og sprogfilosofi  

Den2radios Thor Eiken Mulvad, Lasse Nyeng Hemicke og professor Troels Engberg-Pedersen fortsætter serien om stoicismens kosmologi. I dette afsnit taler de tre om stoicismens erkendelsesteori, logik og sprogfilosofi. 

Filosofi 3: Stoicismen  

I dette program, på den2radio, udlægger professor Troels Engberg-Pedersen stoicismens syn på verden i forlængelse af sidste programs historiske gennemgang af stoicismens hovedskikkelser.   Stoikernes naturfilosofi beror på forestillingen om at verden er en materiel helhed, og at alt derfor kan indeholdes i en totalbeskrivelse af verden. Det er en kosmologi som anskuer verden som en stadig vekslen mellem aktive og passive spændinger i en...

Filosofi 2: Stoicismen  

I det første af fire programmer i programserien "Filosofi" handler det om stoicismen. Lasse Nyeng Hemicke og Thor Eiken Mulvad taler med Troels Engberg-Pedersen, som er professor ved det teologisk fakultet på Københavns Universitet, om stoicismens forskellige faser og hvad der karakteriserer dem. Programmet giver et overblik over de centrale skikkelser i stoicismen og en forståelse for stoicismens lange indvirkning på forestillingen om hvad det vil...

Filosofi 1  

Vi begynder nu en ny programserie om Filosofi. Tilrettelæggerne,Thor Eiken Mulvad og Lasse Nyeng Hemicke lægger ud med det helt grundlæggende spørgsmål: Hvorfor begyndte man at filosofere? Det handler om filosofiens rolle i det antikke græske samfund og det er professor i filosofi ved CBS, Ole Fogh Kirkeby, som svarer på spørgsmålene. Hvilke værdier i det antikke græske samfund indvirkede på udformningen af den...

Glas i Danmark  

Næstved Museum har fået Holmegaard Glasværks prøvesamling. Det var en lokal virksomhed, og man kunne tro, at det en lokal historie, men faktisk er det historien om glasproduktionen i Danmark, som det handler om.

Tøj i middelalderen  

Hvis man vil se en farverig middelalder, så er tøjet et godt sted at rette blikket, for der er ingen grænser for fantasi og farver i middelalderens tøj. Det gælder i hvert fald hvad de unge i overklassen kunne finde på, mens det var noget mere afdæmpet på landet. Arkæologien er en af de kilder til viden om tøj i middelalderen, men der er også andre, hvor nogle er nemt tilgængelige rundt om i Danmark.

Vikingepladsen Vester Egesborg  

Vester Egesborg er en stor vikingeplads. Arkæologisk forskningsleder Jens Ulriksen fra Museum Sydøstdanmark har i en årrække beskæftiget sig med Vester Egesborg, og fortæller i udsendelsen, der er en del af serien Museer skaber viden, om udgravningen, og den sammenhæng man kan forstå den i, og hvorfor vikingepladsen forsvandt.

Den gode, den onde og den grusomme historie  

Det er ikke altid videnskabens version af historien som museumsgæsterne ønsker at høre, fordi de har en forestilling om fortiden, og det behøver ikke være en historie, der for mange er tæt på som besættelsestiden, men det kan også være en fjernere som middelalderen. Et er hvad gæsterne ønsker, men hvilken historie ønsker museumsfolkene at fortælle, for kan en historie være så grusom, at den...

Maglebyskatten og andre detektorfund  

I 2012 blev der fundet en stor skat ved Magleby på Møn. Skatten blev fundet ved hjælp af en metaldetektor, og det er langtfra det eneste fund, som amatører har hjulpet museet med at finde. Udsendelsen fortæller om fund, og hvordan detektorfund både kan være en stor hjælp og en udfordring for et museum.

Museum Sydøstdanmark  

Museum Sydøstdanmark er som så mange andre museer et resultat af en sammenlægning af en række museer. I udsendelsen fortæller museets direktør Keld Møller Hansen om museet med de forskellige afdelinger, og hvordan det er kommet til at se ud som det gør, og den sammenhæng, der er til museumsloven

En bogsamling fra renæssancen  

Der er ikke mange danske bogsamlinger fra renæssancen, og derfor er det særligt interessant med Birgitte Gøye og Herluf Trolles bogsamling, der findes på Herlufsholm Skole. Museumsinspektør Susanne Outzen fortæller i udsendelsen om samlingen, og det den kan lære os om ejerne og om bøgerne.

En bogsamling fra renæssancen  

Der er ikke mange danske bogsamlinger fra renæssancen, og derfor er det særligt interessant med Birgitte Gøye og Herluf Trolles bogsamling, der findes på Herlufsholm Skole. Museumsinspektør Susanne Outzen fortæller i udsendelsen om samlingen, og det den kan lære os om ejerne og om bøgerne.

Kunsten at spille med planter  

Hippietiden har ikke helt sluppet sit tag, er der givet flere der vil mene, når de hører om planter, der kan lave selvstændige lyde og, endog, fungere som orkesterleder, for veletablerede musikerer der, ydmygt, forsøger at følger med i plantens toner, når den spiller op. De to musiker, Benjamin Hedengran Andersen og Emil Savery giver et indblik i deres mangeårige, musikalske, samarbejde, med – planter. 

Børnenes middelalder  

Det kan være svært at få øje på børnene i middelalderen, men museumsinspektør Annemette Kjærgård fortæller i udsendelsen, at det kan være et spørgsmål om at bruge en si, der sørger for at få børnene frem fra kildematerialet.

Børnenes middelalder  

Det kan være svært at få øje på børnene i middelalderen, men museumsinspektør Annemette Kjærgård fortæller i udsendelsen, at det kan være et spørgsmål om at bruge en si, der sørger for at få børnene frem fra kildematerialet.

Musik i planter  

Hippietiden har vist sat sine spor, er der givet flere der vil mene, når de hører om planter, der kan udsende toner, og endog fungere som orkesterleder, mens veletablerede musikere, ydmygt, forsøger at følger med i tonerne, så godt de kan. Men den er god nok, i det mindste lykkedes det organist, Emil Savery, og percussionist, Benjamin Hedengran Andersen, at overbevise Den2Radios udsendte, Pia Koppelman, om, at det var en julestjerne der frembragte de toner der...

Vikingetidens Borgring  

Borgring er en ringborg fra vikingetiden, der blev fundet i 2014. I udsendelsen kan man høre om udgravningen, og de fund man har gjort.

0:00/0:00
Video player is in betaClose