SinnSyn

SinnSyn

Norway

Det er psykolog Sondre Risholm Liverød som står bak WebPsykologens Podcast: SinnSyn. Målet er å formidle psykologisk teori på en praktisk anvendelig måte. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.

Episodes

#36 – Mest sentrale psykologiske konsepter på under 2 timer  

Jeg vil prøve å oppsummere de mest sentrale konseptene innenfor psykologifaget på under 2 timer. Det skal være lettfattelig, men ikke alt for tabloid.

SinnSyn 0

#35 – Gode og onde pupper  

Barn deler verden opp i "godt" og "ondt". Dersom vi ønsker å håndtere barnets følelser og reaksjoner på best mulig måte, kan det være lurt å vite litt om hva Melanie Klein mener om dette. det er tema i epsiode 35 av WebPsykologens Podcast.

SinnSyn 0

#34 – Oppveksten former oss  

Utviklingspsykologi handler om hvordan oppveksten er en tid full av krefter som påvirker oss. I denne episoden skal vi se hvordan relasjoner til omsorgspersoner kan bli toneangivende for nye relasjoner senere i livet.

SinnSyn 0

#33 – Ego og forsvarsmekanismene  

Psykisk forsvar beskytter oss mot mentalt sammenbrudd eller overbelastning, men omkostningene er en form for "utroskap" mot egne følelser, tanker og virkelighten. Det kan være lurt å ha litt oversikt over forsvaret, så man ikke går bak ryggen på seg selv!

SinnSyn 0

#32 – Freud om vårt ubevisste sjelsliv  

Freud fortalte oss at alt vi opplever er farget av våre nevroser. Vi tror at vi er objektive, bevisste og fritt velgende aktører i eget liv, men opp mot 95% av alt vi foretar oss er styrt av ubevisste prosesser.

SinnSyn 0

#31 – Om dybden og bredden i psykisk helse  

Opp mot 80 % av de som behandles i psykisk helsevern har vært i behandling for psykiske plager før. Hvorfor får de tilbakefall? Er ikke behandlingen i psykisk helse god nok? Det er spørsmålene i dagens episode.

SinnSyn 0

#30 – Perspektiver på psykologi og selvutvikling i praksis  

Jeg ønsker at psykologisk teori skal fungere som et verktøy i hverdagen, og i de kommende episodene vil du bli kjent med en rekke av de mest fremtredende teoretikerne innenfor psykologifaget.

SinnSyn 0

#29 – En samtale om å leve med seg SELV  

Velkommen til episode 29. Den 5. mai 2017 tok jeg turen til en bydel utenfor Kristiansand som heter Vågsbygd. Jeg var invitert

SinnSyn 0

#28 – En djevel i en verden styrt av Gud eller engel i helvete  

I dag skal jeg snakke om hvordan overdreven skyldfølelse kan bli et alvorlig psykologisk problem, og jeg skal se på patologisk skyldfølelse i et utviklingspsykologisk perspektiv.

SinnSyn 0

#27 – Egomekanismer og flink pike syndrom  

I denne episoden snakker jeg først om mekanismene i vårt eget ego. Deretter skal jeg vende meg mot det som kalles for «flink pike syndrom». Ofte er det slik at vårt eget indre liv er programmert på en måte som gjør livet mer slitsomt og anstrengende enn det strengt talt må være.

SinnSyn 0

#26 – En samtale om Gud, døden og meningen med livet  

Her skal du få høre en lengre samtale jeg hadde med Stefan Gustavsson fra Sverige. Han er apologet og vi snakket om tro og tvil, døden, Gud og meningen med livet. Det var en offentlig samtale under overskriften psykologen utfordrer teologen.

SinnSyn 0

#25 – Utviklingspsykologi, mindsight, mentalisering & Daniel Stern  

Mindsight er et begrep som stammer fra Daniel Siegel. Han er en kjent amerikansk professor og psykiater som har bidratt til vårt

SinnSyn 0

#24 – En god nok omsorgsperson  

Speilet på badet gir oss en refleksjon av vårt eget utseende. Men det finnes også speil som viser oss noe om hvem vi er på «innsiden». Gjennom andres blikk og tilbakemeldinger lærer vi å kjenne oss selv.

SinnSyn 0

#23 – De mellommenneskelige spillene  

Noen ganger føler vi oss overlegne,underlegne, oversett, utfordret eller forført. Vi kan føle oss egget til konflikt eller oppleve en relasjon som slitsom uten at vi vet hvorfor. Mellom mennesker foregår en rekke "psykiske spill", og i denne episoden skal du få innblikk i "games people play".

SinnSyn 0

#22 – Fortiden lever i nåtiden  

Når vi legger merke til små spissfindigheter ved oss selv, og antar at dette ikke er tilfeldig, åpner det for utforskning av vårt ubevisste liv. De fleste av våre tanker, følelser og handlinger er influert av tidligere erfaringer og ubevisste krefter. Noen ganger styres vi i gale retninger, og da må vi gjøre det ubevisste bevisst.

SinnSyn 0

#21 Psykologiske fortellinger fra hverdagslivet  

Effekten av å gi folk tilbakemeldinger, som ikke har til hensikt å «forklare alt», men gi personen noe å tenke over, kan ofte være svært selvutviklende.

SinnSyn 0

#20 – Skam  

Skam er en følelse som får oss til å krype sammen? Hvorfor har vi en følelse som bremser de positive følelsene? Mye skam er som å kjøre gjennom livet med håndbrekket på, og det høres vitterlig ikke ut som en god ting.

SinnSyn 0

#19 – Jeg er OK og du er OK  

Hvordan dannes menneskets personlighet? Hvilke faktorer er med på å forme oss? Og ikke minst, er det mulig å endre seg? Dette er sentrale spørsmål i dagens episode.

SinnSyn 0

#18 – Hva er det egentlig som hjelper?  

Hva kan vi gjøre når vi opplever for mye stress, depresjon, angst, stadig motløshet, kroppslige plager, mangel på energi eller andre utfordringer i hverdagen? Kanskje finner du noen svar i episode 18 av WebPsykologens podcast.

SinnSyn 0

#17 – Endringsprosesser og negative livsmønstre  

Uten at vi vet det, kan vi være offer for noen negative leveregler som hindrer oss i å nå våre mål og utnytte vårt egentlige potensial. I så fall er det viktig å være litt psykologisk detektiv og avsløre disse mønstrene. Velkommen til en ny episode av WebPsykologens podcast.

SinnSyn 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose