Webpsykologen

Webpsykologen

Norway

Det er psykolog Sondre Risholm Liverød som står bak WebPsykologens Podcast. Målet er å formidle psykologisk teori på en praktisk anvendelig måte. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.

Episodes

#20 – Skam  

Skam er en følelse som får oss til å krype sammen? Hvorfor har vi en følelse som bremser de positive følelsene? Mye skam er som å kjøre gjennom livet med håndbrekket på, og det høres vitterlig ikke ut som en god ting.

#19 – Jeg er OK og du er OK  

Hvordan dannes menneskets personlighet? Hvilke faktorer er med på å forme oss? Og ikke minst, er det mulig å endre seg? Dette er sentrale spørsmål i dagens episode.

#18 – Hva er det egentlig som hjelper?  

Hva kan vi gjøre når vi opplever for mye stress, depresjon, angst, stadig motløshet, kroppslige plager, mangel på energi eller andre utfordringer i hverdagen? Kanskje finner du noen svar i episode 18 av WebPsykologens podcast.

#17 – Endringsprosesser og negative livsmønstre  

Uten at vi vet det, kan vi være offer for noen negative leveregler som hindrer oss i å nå våre mål og utnytte vårt egentlige potensial. I så fall er det viktig å være litt psykologisk detektiv og avsløre disse mønstrene. Velkommen til en ny episode av WebPsykologens podcast.

#4 – Trenger vi religion?  

Religion har satt meg på sporet av mange eksistensielle spørsmål, noe jeg har hatt god nytte av å utforske videre på egenhånd. Sånn sett kan jeg kanskje hevde at jeg har trengt religion som en sparringspartner i min egen «åndelige utvikling», men det synes å være et tynt argument for at vi er best tjent med å ha religion som et slags avgjørende livsgrunnlag her på jorden. Hva sier ateisten, og hvordan svare teisten?

#16 – Livet i gruppeterapi  

I dagens episode skal då få være med inn på gruppeterapeutisk poliklinikk. Klokken 0830 møtes åtte mennesker for første gang. De har utfordringer i livet, og nå skal de forsøke behandling i gruppeterapi.

#15 – Ulike terapiformer og teknikker i psykoterapi  

Samtaleterapi er kanskje en litt underlig form for behandling. Hvilke mekanismer spiller inn når mennesker snakker sammen for å få det bedre? Dagens tema er ulike former for samtaleterapi, og hvordan de fungerer.

#14 – Fysisk aktivitet styrker mentale evner  

Trening er bra for vår psykiske og fysiske helse. Det er det ingen tvil om, men hvis du har glemt hvorfor det er så bra med trening, anbefaler jeg deg episode 14 av WebPsykologens podcast.

#13 – Oppvekst med psykisk lidelse hos nære pårørende  

Hvordan er det å vokse opp med psykisk sykdom hos mor eller far? Barn av psykisk syke er mer utsatt for utvikling av psykiske lidelser, men hva gjøres for å hjelpe dem? I episode 13 får vi et intervju med Helge Sølvberg som har skrevet en bok om barn som pårørende.

#3 – Er religiøse overbevisninger skadelig  

Velkommen til episode 3 av store spørsmål til frokost. Spørsmål i dag er om religiøse overbevisninger er til skade for mennesket. Som vanlig starter jeg ut med ateistens motforestillinger, og deretter vil jeg forsøke å snakke for et religiøst perspektiv.

#12 – Terapeuten og brukeren snakker om erfaringer fra terapi  

I denne episoden snakker jeg med en tidligere pasient som heter Tore Johnsen. Vi drøfter hvordan gruppeterapi fungerer, hvilke tiltak som hjelper for å få det bedre i eget liv og hva som er viktig for å gjenvinne livet sitt etter en vanskelig periode.

#11 – Sosiale spill og spilleregler  

Helge Sølvberg drar her veksel på transaksjonsanalysen for å illustrere hvordan mennesker håndterer sosiale situasjoner, og ikke minst hva vi bør være oppmerksomme på for å håndtere våre relasjoner på en bedre og mer tilfredsstillende måte.

#2 – Døden  

Døden er tema i denne episoden. Jeg vil begynne å snakke om døden fra ateistens ståsted, og deretter ta for meg perspektiver fra religiøst hold. Er det sannsynlig at døden er endelig, eller finnes det noe som overlever kroppens død?

#1 – Hvilken religion har rett?  

Den åpenbare uenigheten mellom ateisten og den troende er spørsmålet om Gud eksisterer, men konflikten stikker langt dypere enn som så. Det mest spennende ved disse to livsperspektivene, er at de møtes til kamp rundt livets mest sentrale spørsmål. I dag er tema: Hvilken religion har rett?

#10 – Selvutvikling kan være vanskelig  

Å forandre seg krever at vi forlater gamle mønster til fordel for nye. Det er ofte en anstrengende prosess hvor vi må være langt mer bevisst på oss selv. Hvordan gjør vi dette? Velkommen til episode 10 av WebPsykologens Podcast.

#9 – Mindfulness  

Mindfulness er en mental treningsform. Ofte kalles det for oppmerksomhetstrening. Både forskning og gamle visdomstradisjoner anbefaler oss meditasjon, både for fysisk og psykisk helse... Hvorfor det?

#8 – Psykiske Forsvarsmekanismer  

Psyken har et eget "immunforsvar" som beskytter oss mot følelser og angstprovoserende tanker som ligger over terskelverdien for det vi makter å ta innover oss. Forsvaret sørger for sjelefred, men fortregning av psykiske fakta har sine omkostninger. Forsvarsmekanismer er tema for episode 8.

#7 – Personlighet  

Hvordan utvikles vår personlighet? Hva er egentlig personlighet? Kan personligheten vår endres? Det er mange spørsmål, og forhåpentligvis blir noen av dem besvart i løpet av denne episoden.

#6 – Dette bør du vite om selvutvikling og Märthas engler  

Vitenskapsteori kan høres litt tørt og kjedelig ut, men i denne episoden argumenterer WebPsykologen for at en viss forståelse for vitenskapsteori er særdeles interessant for alle som har en kropp og en hjerne.

#5 – Djevelen er i detaljene  

Store deler av dagen fungerer vi på autopilot. Selvutvikling handler om å "skru av autopilot" for være litt mer bevisst til stede i det vi tenker, føler og handler på. Små detaljer kan avsløre et underliggende problem, og derfor sier man at "djevelen er i detaljene".

0:00/0:00
Video player is in betaClose