www.timbro.se - Poddradio

www.timbro.se - Poddradio

United States

Timbros poddradiosändningar är ett led i uppdraget är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Här hittar du ljudupptagningar från arrangemang och på sikt intervjuer, kommentarer och annat innehåll.

Episodes

Putin och Europas nyttiga idioter: spelet om TTIP  

TTIP är förkortningen för det transatlantiska frihandelsavtalet mellan EU och USA som väcker starka känslor över hela Europa. I höstas samlades mellan 100 000 och 250 000 demonstranter i Berlin. Men vilka står egentligen i demonstrationstågen – och vilka verkar i bakgrunden? Här finns den autonoma vänstern och en återuppstånden antiglobaliseringsrörelse. Här finns extremhögern och högerpopulismen. Här finns den gamla miljö- och fredsrörelsen, och kommersiella intressen som inte vill utsättas för konkurrens. I det här avsnittet intervjuar Karin Patrik Oksanen, ledarskribent på Hela Hälsingland och expert på EU och säkerhetspolitik. Oksanen beskriver hur frihandelsavtalet mellan EU och USA har blivit en sockerbit för olika typer av globaliseringskritiker- och för den ryska propagandamaskinen.

Har politikerna abdikerat för juristerna, eller har Sverige fått en nödvändig maktdelning?  

Sverige har kallats ett konstitutionellt u-land. Men i dag sätter domstolarna allt tydligare gränser för politiken. Sverige har historiskt beskrivits som ett konstitutionellt u-land, med en politisk maktutövning som saknat tydliga gränser, osjälvständiga domstolar och svagt skydd för individens fri- och rättigheter. Men i dag begränsas det politiska manöverutrymmet av EU-rätten och Europakonventionen. Konflikter mellan regler på olika nivåer avgörs i praktiken av domstolar. Vår egen grundlag börjar få liv. På senare år har svenska domstolar avgjort kontroversiella frågor om bland annat kvotering och fackliga blockader. Och när Högsta domstolen i några uppmärksammade avgöranden polemiserat med lagstiftaren i fråga om narkotikabrott och livstidsstraff har debatten inte låtit vänta på sig. 20 år efter det svenska EU-inträdet finns skäl att diskutera framtidens rollfördelning mellan juridik och politik. Har vi fått den maktdelning som bör känneteckna en modern rättsstat? Eller tar sig landets domare för stora friheter? Lunchen blir startskottet för en seminarieserie om konstitutionella frågor som kommer att genomföras under hösten 2016 och våren 2017. Samtalar gör: Fredrik Wersäll, president i Svea hovrätt Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet Caroline Szyber, riksdagsledamot (kd) och ordförande i civilutskottet Modererar gör Gunnar Strömmer, advokat på Gernandt & Danielsson och grundare av Centrum för rättvisa. Det räcker inte att anmäla sig i eventet på Facebook. Deltagare som inte avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-58789800 debiteras 100 kronor. Kontaktperson: Karin Svanborg-Sjövall Telefon: 072 517 00 77 E-post: karin.svanborg.sjovall@timbro.se Twitter: @KarinSjva Tid: 1 juni, kl 12.00-13.00. Lunch från 11.30. Plats: Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm

Free Market Road Show  

Tunga talare på årets Free Market Road Show Den 18 maj går årets Free Market Road Show av stapeln hos oss på Timbro. Bland talarna finns den världsberömda professorn och författaren Deirdre McCloskey, som nyss utkommit med boken Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World som recenserats i bland annat Financial Times. Temat för i år är skatteflykt och framtiden för Europa. För trots att kontinenten skulle behöva sänkta skatter, går trenden mot harmonisering. De värderingar som har lagt grunden för det fria företagandet är på tillbakagång. Hur vänder vi utvecklingen? Detta är andra året som vi arrangerar Free Market Road Show i Sverige. Seminariet hålls på engelska och du kan läsa mer om initiativet här. PROGRAM 16.00 Huvudtalare: Staffan Wennberg Death and Taxes EU Tax Harmonization and Tax Havens under Siege I panelen: Richard Zundritsch, Razeen Sally och Anders Ydstedt 17.30 Kaffe 17.45 Huvudtalare: Deirdre McCloskey Europe in Times of Change Jobs and entrepreneurship I panelen: John Chisholm och Karin Svanborg-Sjövall 19.00-20.00 Mingel ANMÄLAN Anmäl dig senast den 17 maj. Bindande anmälan. Deltagare som inte avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-587 898 00 debiteras 100 kronor.

(FULLSATT) Sekularismens begränsningar och möjligheter  

(FULLSATT) Vad kan Sverige lära av Frankrike och Turkiet? Den kanske mest genomgripande förändringen av Sverige de senaste decennierna är en allt tydligare religiös mångfald. I vissa fall har det lett till diskussioner om var gränsen bör gå för religioners inflytande över politik och samhälle. Debatter har visat hur svårt det kan vara att hitta en balans mellan religionsfrihet å ena sidan, och upprätthållandet av åtskillnaden mellan religion och stat å andra sidan. I Sverige anses det lika självklart att människor har rätt till religionsfrihet som att religiösa argument inte hör hemma i politiken. Men är det möjligt att upprätthålla den skarpa distinktionen mellan religion och politik i det mångreligiösa samhälle som Sverige nu är? Turkiet och Frankrike är två länder som har haft tydliga principer för att skilja religion från politik och från det offentliga. Men i Turkiet har religion kommit allt närmare det offentliga. Och i Frankrike är nu principen om laïcité – åtskillnaden mellan stat och religion – ifrågasatt, med motiveringen att den kan upplevas diskriminerande av religiösa grupper. Välkomna till ett frukostseminarium den 11 maj. Samtalar gör: Ingmarie Froman, författare, journalist och tidigare korrespondent i Bryssel och Paris för SVT och SR. Froman har skrivit boken Islam, brudar och paljetter (Ordfront 2006) om slöjdebatten i Frankrike. Thomas Gür, författare och företagare som bland annat medverkat i antologin Religionen i demokratin (Timbro 2013). Moderator är Eli Göndör. Frukosten blir också startskottet för vårt nya programområde Invandrarlandet Sverige. Programansvarig är Eli Göndör, redaktör för boken Religionen i demokratin med Andreas Johansson Heinö, Timbros förlagschef och författare till flera böcker om mångkultur och mångkulturalism, som resurs.

Så får vi fler framgångsrika kvinnor  

Nordiska länder har en självbild att de är bäst på jämställdhet. Ändå placerar sig Sverige långt ner på listan över länder med en hög andel kvinnliga chefer och företagare. Den 19 april lanserar vi Nima Sanandajis bok The Nordic gender equality parado x . I boken visar Sanandaji hur nordiska välfärdsstater oavsiktligen håller tillbaka kvinnor. Välkommen till vår lanseringsfrukost! Lanseringen kostar 100 kronor. Då ingår boken. A nmäl dig senast den 18 april. Bindande anmälan. Deltagare som inte avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-587 898 00 debiteras 100 kronor. Kommenterar gör: Maria Rankka , vd på Stockholms handelskammare Mouna Esmaeilzadeh , hjärnforskare och grundare av SciLife Gulan Avci , ordförande för Liberala Kvinnor. Samtalet modereras av vår vd Karin Svanborg-Sjövall som också har skrivit förordet. Vill du veta mer, förbeställa boken eller ladda hem infografik? Besök www.nordicparadox.se . “This book does a terrific job of dissecting why women in the world’s most gender-equal countries fail to live up to their potential. Setting conventional wisdom about the gender gap on its head. The Nordic Gender Equality Paradox is a lesson in market-oriented feminism.” Rachel Cunliffe, Deputy Editor CapX För mer information, kontakta Martina Stenström E-post: martina.stenstrom@timbro.se Telefon:073 503 12 27 Twitter: @martinistories Nima Sanandaji E-post: nima@sanandaji.se Telefon: 073 396 04 81 Twitter: @NimaSanandaji Foton: Orlando G. Boström, SciLife Clinic, Liberala Kvinnor och Timbro

(FULLSATT) Vem har makten i den svenska modellen?  

(FULLSATT) Den svenska modellen bygger på en maktbalans mellan näringsliv, fackförbund och politik. Men årets avtalsrörelse har visat att det finns en ny och djupare oenighet om grunderna för dagens system. LO-samordningen har spruckit. Allt fler krav har höjts från flera aktörer på en starkare politisk styrning av lönebildningen. Klarar den befintliga modellen att lösa morgondagens konflikter? Är det parternas eller politikens ansvar att bygga broar över en allt mer tudelad arbetsmarknad? Och vem ska företräda den växande skara människor som inte är organiserade? Välkommen till en frukostdebatt om den svenska modellens framtid. Medverkande: Annie Lööf , partiledare, Centerpartiet Johan Lindholm , förbundsordförande, Byggnads Clarence Crafoord , vd, Centrum för Rättvisa Nils Karlson , vd, Ratio Timbros vd Karin Svanborg-Sjövall modererar. Foton: Johan Jeppsson, Knut Koivisto, Hamid Ershad Sarabi, Timbro och Ratio.

Är miljöskatterna för höga?  

Välkommen på seminarium om miljöskatter! Den 5 april släpper vi rapporten " Rött ljus för grön skatteväxling: Därför bör miljöskatterna sänkas" av Jacob Lundberg , doktorand i nationalekonomi och fellow på Timbro. Jacob Lundberg har analyserat de svenska miljöskatterna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och dragit slutsatsen att nästan alla miljöskatter är högre än motsvarande miljöskada. De som argumenterar för ett ökat skatteuttag från miljöskatter saknar vetenskapligt stöd för sin ståndpunkt, menar rapportförfattaren. Rapporten presenteras på ett lunchseminarium den 5 april, följt av en paneldiskussion. Deltagare: Runar Brännlund , professor i nationalekonomi, Umeå universitet Emil Källström , ekonomisk-politisk talesperson (C) Jonas Jacobsson Gjörtler , gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet (M) Jacob Lundberg , rapportförfattare Moderator: Lydiah Wålsten , kommunikationsansvarig, Timbro

Garanterar Granskningsnämnden saklighet i SVT och SR?  

När Sveriges Radio och Sveriges Television anklagas för att inte leva upp till kraven på opartiskhet och saklighet slutar diskussionen ofta med ”Granskningsnämnden för radio och tv”. Programföretagen menar att de lever upp till kraven och att den som har synpunkter kan anmäla till granskningsnämnden, som sällan fäller. Men hur väl fungerar granskningsnämndens arbete när det gäller att bedöma saklighet? Det har Timbro Medieinstitut undersökt i en ny rapport som presenteras vid ett seminarium den 13 april. Rapportens slutsats är att den metod som granskningsnämnden använder är dålig, framför allt eftersom nämnden inte gör någon egen utredning av sakläget utan förlitar sig på uppgifter från de granskade: Sveriges Television och Sveriges Radio. Rapporten presenteras av Mats Olin och kommenteras av en panel: Henrik Jermsten är ordförande i granskningsnämnden för radio och tv, och domare i Högsta förvaltningsdomstolen. Hans-Gunnar Axberger är professor i konstitutionell rätt och har tidigare varit Pressombudsman och Justitieombudsman. Olof Lavesson är ordförande i riksdagens kulturutskott (M). Karin Svanborg-Sjövall , vd Timbro. Moderator: Staffan Dopping Tid: Onsdagen den 13 april kl. 12.00-13.15. Lättare lunch från kl. 11.30 Välkommen Paneldeltagare: Mats Olin Hans-Gunnar Axberger Olof Lavesson Karin Svanborg-Sjövall Staffan Dopping

Från lovord till glåpord  

Är det svenska utbildningssystemet mer inriktat på elevernas identitet och självkänsla än på att förmedla kunskap? Lär man sig alltid mer när man har roligt? Hur kan Sverige vara en framgångsrik kunskapsnation med hög tillväxt om utbildningssystemet har underlevererat i decennier? Hur ser internationella betraktare på det svenska utbildningssystemet? Vad vet vi om vad som fungerar bra och dåligt i olika utbildningssystem? I ett samtal om utbildningskvalitet och det svenska utbildningssystemets särart söker professor Daniel Klein, professor Inger Enkvist, Björn Hasselgren, Senior Fellow på Timbro och Robert Clark, rektor på Internationella engelska skolan i Enskede (Gubbängen) svaren på några av vår tids mest omdebatterade frågor. Seminariet hålls på engelska och modereras av Björn Hasselgren. Professor Daniel Klein är verksam vid George Mason University, Virginia och vid forskningsinstitutet Ratio i Stockholm. Klein är ekonomiprofessor i en klassiskt liberal tradition med ursprung i Adam Smiths och Friedrich Hayeks idéer. Hans forskning inriktas på ekonomiska principer och styrning av offentliga institutioner. Professor Inger Enkvist är verksam vid Lunds universitet i ämnet spanska med inriktningen spanskspråkig litteratur. Hennes publikationer omfattar förutom spansk och latinamerikansk litteratur och kultur också en rad böcker om utbildning. Bland hennes böcker om utbildning på svenska märks bland andra Feltänkt (SNS, 1990), Uppfostran och utbildning (SNS 2007) och God utbildning och dålig. Internationella exempel (Gidlunds, 2013). I maj 2016 publiceras Svenska skolreformer från 1962 till 1985 och personerna bakom dem. Robert Clark , rektor, Internationella engelska skolan Björn Hasselgren , Senior Fellow Timbro, tekn dr Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm modererar seminariet. Björn Hasselgren har mer än 15 års erfarenhet från ledande positioner i bland annat Sveriges Riksbank, KPMG och Banverket kombinerat med styrelseuppdrag. Medverkande Daniel Klein Inger Enkvist Robert Clark Björn Hasselgren FÖR MER INFORMATION Björn Hasselgren Senior fellow bjorn.hasselgren@timbro.se 070-762 33 16

0:00/0:00
Video player is in betaClose