www.timbro.se - Poddradio

www.timbro.se - Poddradio

United States

Timbros poddradiosändningar är ett led i uppdraget är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Här hittar du ljudupptagningar från arrangemang och på sikt intervjuer, kommentarer och annat innehåll.

Episodes

Timbro Authoritarian Populism Index  

Efterfrågan på populistiska partier i Europa har aldrig varit större. I ett nytt, unikt index som vi presenterar i Bryssel nu på torsdag den 16 juni och i Stockholm den 20 juni visar vi tillväxten av populistiska partier i Europa från 1980-talet till 2016, där den sammantagna utvecklingen av höger- respektive vänsterpopulism kartläggs. Det gör indexet till en av de mest heltäckande kartläggningar som gjorts på området. Indexet har utvecklats av vår förlagschef Andreas Johansson Heinö, fil dr i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Timbro Authoritarian Populism Index 2016 visar bland annat att: Vänster- och högerpopulistiska partier samlar nästan var femte väljare i Europa och ingår i dag i regeringar i nio europeiska länder. 2015 nådde populisterna sin största framgång i modern tid. Det är inte bara högerpopulismen som ökar, vänsterpopulismen har också ökat kraftigt. Indexet lanseras i Bryssel på café Olive’s kl. 18.30-20.30. Läs mer i Facebook-eventet här . På måndag den 20 juni presenteras resultaten i Sverige hos oss på Kungsgatan 60 klockan 12.00-13.00. Då kommer liberaler från Ungern och Spanien för att diskutera hur populismen har påverkat politiken: och hur den bäst bör bekämpas. Varmt välkommen! Tid: Måndag 20 juni, 12.00-13.00. Lunch från 11.30. Plats: Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm Anmälan: Anmäl dig senast den 19 juni. Bindande anmälan. Deltagare som inte avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-587 898 00 debiteras 100 kronor.

Så fixar vi Europas produktivitetskris  

De flesta ekonomier har sett produktivitetstillväxten minska de senaste åren. Utvecklingen har varit sämre i Europa än i USA, och unionen är nu i en produktivitetskris som hotar möjligheten till tillväxt på längre sikt. Varför har produktivitetsutvecklingen varit så svag, och varför har den varit sämre i Europa än i USA? Och vad kan göras för att tillväxten i Europa ska blir högre än vad den varit det senaste decenniet? För att diskutera möjliga lösningar bjuder vi in till ett seminarium om Europas produktivitet och tillväxtförutsättningar där professor Jorge Vasconcellos e Sá och investeraren Björn Weigel ger sina bilder. Jorge Vasconcellos e Sá är professor på Swiss Business School i Zürich och rådgivare till ett stort antal globala företag. Han är en flitig debattör och eftertraktad föreläsare på temat Europas produktivitet. Björn Weigel är investerare och företagsutvecklare. Han är medförfattare till den kommande boken The Innovation Illusion: How so Little is Created by so Many Working so Hard (Yale University Press). Seminariet hålls på engelska och samtalet leds av vår chefekonom Jesper Ahlgren. Varmt välkommen! Tid: Torsdag 16 juni kl. 08.00-09.00. Frukost från kl. 07.30. Anmälan: Senast den 15 juni. Bindande anmälan. Deltagare som inte avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-587 898 00 debiteras 100 kronor.

Har regleringen av finansmarknaderna gått för långt?  

Det finansiella systemet har blivit allt större i Sverige och utomlands. Samtidigt har finanssektorns risker blivit ett politiskt dilemma. Framgångarna gör sektorn svår att hantera för staten. Svaret har varit att öka mängden regleringar, särskilt efter finanskrisen. Men leder regleringarna verkligen till ökad stabilitet? Under seminariet fäster vi uppmärksamheten vid möjligheterna att öppna finansmarknaden för mer av konkurrens och innovationer, genom att sänka regleringstrycket och på så sätt göra sektorn mer stabil. Lawrence White , professor i nationalekonomi vid George Mason University, har skrivit ett stort antal böcker om penningpolitik och hur konkurrens och marknadskrafter skulle kunna spela en större roll inom dessa områden. Nu kommer han till oss för att föreläsa. Kommenterar gör Anne-Marie Pålsson , docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och tidigare riksdagsledamot för Moderaterna samt Per Hortlund , doktor i nationalekonomi vid Handelns utredningsinstitut och bland annat författare till boken Fribankskolan (Timbro, 2002). Seminariet hålls på engelska och samtalet leds av vår senior fellow Björn Hasselgren . Varmt välkommen! Lawrence White Anne-Marie Pålsson Per Hortlund Björn Hasselgren Tid: Fredag 17 juni kl. 12.00-13.00. Lunch från kl. 11.30 Anmälan: Senast den 15 juni. Bindande anmälan. Deltagare som inte avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-587 898 00 debiteras 100 kronor.

Bör Sverige införa platt skatt?  

I januari i år fick Sverige världens högsta marginalskatt. Höga marginalskatter gör människor mindre benägna att arbeta, men hur skadliga är skatterna egentligen? Kan avskaffad statlig inkomstskatt vara självfinansierande? I en ny rapport undersöker Jacob Lundberg, fellow på Timbro och doktorand i nationalekonomi, vilka effekter det skulle få på svensk ekonomi att avskaffa den statliga inkomstskatten. Rapporten presenteras på ett lunchseminarium med efterföljande paneldiskussion. Deltagare: Jacob Lundberg , rapportförfattare Åsa Hansson , docent i nationalekonomi, Lunds universitet Ola Pettersson , chefsekonom, LO Niklas Wykman , riksdagsledamot (M) och doktorand i nationalekonomi Moderator är vår chefekonom Jesper Ahlgren . Varmt välkommen 15 juni kl. 12.00 - 13.00. Lunch från kl. 11.30. Anmäl dig senast den 14 juni. Bindande anmälan. Deltagare som inte avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-587 898 00 debiteras 100 kronor.

Turordningsreglernas ekonomiska effekter  

Det senaste året har en rad förslag presenterats för att lösa problemet med den tudelade arbetsmarknaden. Ekonomer och borgerliga partier har förespråkat reformer som innebär sänkta lägstalöner, medan Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen hellre har pratat om utbildning och subventionerade anställningar. Vad som inte har diskuterats lika mycket är LAS, lagen om anställningsskydd, trots att sist-in-först-ut-principen är ett hinder för människor som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Anders Borg menade också att ett av Alliansens största misstag var att inte reformera arbetsrätten. Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid HUI research, har i ett nytt briefing paper “Turordningsreglernas ekonomiska effekter” kartlagt vilka effekter den största reformen av LAS på senare år – möjligheten för mindre företag att undanta två anställda vid uppsägningar – hade på småföretagen. Vilka lärdomar kan vi dra? Och hur kan vi förändra LAS på ett sätt som gör att fler företag vågar ta den risk som en anställning innebär? Därför bjuder vi nu in till ett reformseminarium om turordningsreglerna. Kommenterar gör Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna, och Irene Wennemo, statssekreterare åt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Samtalet modereras av vår chefekonom Jesper Ahlgren. Varmt välkommen! Tid: Fredag 10 juni kl. 08.00-09.00. Frukost från kl. 07.30. Anmälan: Anmäl dig senast den 9 juni. Bindande anmälan. Deltagare som inte avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-587 898 00 debiteras 100 kronor.

Putin och Europas nyttiga idioter: spelet om TTIP  

TTIP är förkortningen för det transatlantiska frihandelsavtalet mellan EU och USA som väcker starka känslor över hela Europa. I höstas samlades mellan 100 000 och 250 000 demonstranter i Berlin. Men vilka står egentligen i demonstrationstågen – och vilka verkar i bakgrunden? Här finns den autonoma vänstern och en återuppstånden antiglobaliseringsrörelse. Här finns extremhögern och högerpopulismen. Här finns den gamla miljö- och fredsrörelsen, och kommersiella intressen som inte vill utsättas för konkurrens. I det här avsnittet intervjuar Karin Patrik Oksanen, ledarskribent på Hela Hälsingland och expert på EU och säkerhetspolitik. Oksanen beskriver hur frihandelsavtalet mellan EU och USA har blivit en sockerbit för olika typer av globaliseringskritiker- och för den ryska propagandamaskinen.

Mångkultur, tolerans och sexualitet – lärdomar från Indien  

Den kulturella mångfalden ökar i Sverige, och framöver kommer vi oftare att ställas inför frågor som hur man balanserar tolerans för kulturella olikheter och ideal om jämställdhet och sexuell frihet. Hur kan ett samhälle underlätta för människor att leva harmoniskt sida vid sida, trots kulturella skillnader? Och vilken roll spelar en sekulär stat för att trygga såväl religionsfrihet som individuell frihet? Indien är ett av världens mest pluralistiska länder och frågeställningar som dessa har varit en del av den indiska debatten i över hundra år. Trots det är ökande intolerans en het fråga i Indien 2016 och många frågar sig hur mångfalden ska hanteras i globaliseringens tidevarv. Finns det några lärdomar som Sverige kan dra från Indiens erfarenheter, trots de extrema skillnaderna mellan de båda länderna? Som en del av området Majoritet och mångkultur bjuder Timbro in till ett lunchseminarium med Jerry Johnson , välkänd HBT-aktivist från Bombay, och Henrik Sundbom , ordförande för Svensk-Indiska Föreningen. Samtalet inleds av Eli Göndör och hålls på engelska. Jerry Johnson arbetar med multinationell kulturförståelse på Reliance Industries, ett av Indiens största företag. Han är också social aktivist och kommenterar politik och sociala frågor i medier som BBC World och CNN-IBN. Han har publicerat artiklar i bl.a. Times of India, DNA och Open Magazine. Henrik Sundbom är ordförande för Svensk-Indiska Föreningen, chefredaktör för Idagora.se och tidigare medarbetare vid den utrikespolitiska tankesmedjan Frivärld. Till hösten är han aktuell med en bok om Indien på Timbro förlag. Eli Göndör , senior fellow, Timbro Tid: Måndag 30 maj kl. 12.00-13.00. Lunch från kl. 11.30 Anmälan: Senast den 27 maj. Bindande anmälan. Deltagare som inte avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-587 898 00 debiteras 100 kronor.

Har politikerna abdikerat för juristerna, eller har Sverige fått en nödvändig maktdelning?  

Sverige har kallats ett konstitutionellt u-land. Men i dag sätter domstolarna allt tydligare gränser för politiken. Sverige har historiskt beskrivits som ett konstitutionellt u-land, med en politisk maktutövning som saknat tydliga gränser, osjälvständiga domstolar och svagt skydd för individens fri- och rättigheter. Men i dag begränsas det politiska manöverutrymmet av EU-rätten och Europakonventionen. Konflikter mellan regler på olika nivåer avgörs i praktiken av domstolar. Vår egen grundlag börjar få liv. På senare år har svenska domstolar avgjort kontroversiella frågor om bland annat kvotering och fackliga blockader. Och när Högsta domstolen i några uppmärksammade avgöranden polemiserat med lagstiftaren i fråga om narkotikabrott och livstidsstraff har debatten inte låtit vänta på sig. 20 år efter det svenska EU-inträdet finns skäl att diskutera framtidens rollfördelning mellan juridik och politik. Har vi fått den maktdelning som bör känneteckna en modern rättsstat? Eller tar sig landets domare för stora friheter? Lunchen blir startskottet för en seminarieserie om konstitutionella frågor som kommer att genomföras under hösten 2016 och våren 2017. Samtalar gör: Fredrik Wersäll, president i Svea hovrätt Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet Caroline Szyber, riksdagsledamot (kd) och ordförande i civilutskottet Modererar gör Gunnar Strömmer, advokat på Gernandt & Danielsson och grundare av Centrum för rättvisa. Det räcker inte att anmäla sig i eventet på Facebook. Deltagare som inte avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-58789800 debiteras 100 kronor. Kontaktperson: Karin Svanborg-Sjövall Telefon: 072 517 00 77 E-post: karin.svanborg.sjovall@timbro.se Twitter: @KarinSjva Tid: 1 juni, kl 12.00-13.00. Lunch från 11.30. Plats: Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm

Free Market Road Show  

Tunga talare på årets Free Market Road Show Den 18 maj går årets Free Market Road Show av stapeln hos oss på Timbro. Bland talarna finns den världsberömda professorn och författaren Deirdre McCloskey, som nyss utkommit med boken Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World som recenserats i bland annat Financial Times. Temat för i år är skatteflykt och framtiden för Europa. För trots att kontinenten skulle behöva sänkta skatter, går trenden mot harmonisering. De värderingar som har lagt grunden för det fria företagandet är på tillbakagång. Hur vänder vi utvecklingen? Detta är andra året som vi arrangerar Free Market Road Show i Sverige. Seminariet hålls på engelska och du kan läsa mer om initiativet här. PROGRAM 16.00 Huvudtalare: Staffan Wennberg Death and Taxes EU Tax Harmonization and Tax Havens under Siege I panelen: Richard Zundritsch, Razeen Sally och Anders Ydstedt 17.30 Kaffe 17.45 Huvudtalare: Deirdre McCloskey Europe in Times of Change Jobs and entrepreneurship I panelen: John Chisholm och Karin Svanborg-Sjövall 19.00-20.00 Mingel ANMÄLAN Anmäl dig senast den 17 maj. Bindande anmälan. Deltagare som inte avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-587 898 00 debiteras 100 kronor.

(FULLSATT) Sekularismens begränsningar och möjligheter  

(FULLSATT) Vad kan Sverige lära av Frankrike och Turkiet? Den kanske mest genomgripande förändringen av Sverige de senaste decennierna är en allt tydligare religiös mångfald. I vissa fall har det lett till diskussioner om var gränsen bör gå för religioners inflytande över politik och samhälle. Debatter har visat hur svårt det kan vara att hitta en balans mellan religionsfrihet å ena sidan, och upprätthållandet av åtskillnaden mellan religion och stat å andra sidan. I Sverige anses det lika självklart att människor har rätt till religionsfrihet som att religiösa argument inte hör hemma i politiken. Men är det möjligt att upprätthålla den skarpa distinktionen mellan religion och politik i det mångreligiösa samhälle som Sverige nu är? Turkiet och Frankrike är två länder som har haft tydliga principer för att skilja religion från politik och från det offentliga. Men i Turkiet har religion kommit allt närmare det offentliga. Och i Frankrike är nu principen om laïcité – åtskillnaden mellan stat och religion – ifrågasatt, med motiveringen att den kan upplevas diskriminerande av religiösa grupper. Välkomna till ett frukostseminarium den 11 maj. Samtalar gör: Ingmarie Froman, författare, journalist och tidigare korrespondent i Bryssel och Paris för SVT och SR. Froman har skrivit boken Islam, brudar och paljetter (Ordfront 2006) om slöjdebatten i Frankrike. Thomas Gür, författare och företagare som bland annat medverkat i antologin Religionen i demokratin (Timbro 2013). Moderator är Eli Göndör. Frukosten blir också startskottet för vårt nya programområde Invandrarlandet Sverige. Programansvarig är Eli Göndör, redaktör för boken Religionen i demokratin med Andreas Johansson Heinö, Timbros förlagschef och författare till flera böcker om mångkultur och mångkulturalism, som resurs.

Så får vi fler framgångsrika kvinnor  

Nordiska länder har en självbild att de är bäst på jämställdhet. Ändå placerar sig Sverige långt ner på listan över länder med en hög andel kvinnliga chefer och företagare. Den 19 april lanserar vi Nima Sanandajis bok The Nordic gender equality parado x . I boken visar Sanandaji hur nordiska välfärdsstater oavsiktligen håller tillbaka kvinnor. Välkommen till vår lanseringsfrukost! Lanseringen kostar 100 kronor. Då ingår boken. A nmäl dig senast den 18 april. Bindande anmälan. Deltagare som inte avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-587 898 00 debiteras 100 kronor. Kommenterar gör: Maria Rankka , vd på Stockholms handelskammare Mouna Esmaeilzadeh , hjärnforskare och grundare av SciLife Gulan Avci , ordförande för Liberala Kvinnor. Samtalet modereras av vår vd Karin Svanborg-Sjövall som också har skrivit förordet. Vill du veta mer, förbeställa boken eller ladda hem infografik? Besök www.nordicparadox.se . “This book does a terrific job of dissecting why women in the world’s most gender-equal countries fail to live up to their potential. Setting conventional wisdom about the gender gap on its head. The Nordic Gender Equality Paradox is a lesson in market-oriented feminism.” Rachel Cunliffe, Deputy Editor CapX För mer information, kontakta Martina Stenström E-post: martina.stenstrom@timbro.se Telefon:073 503 12 27 Twitter: @martinistories Nima Sanandaji E-post: nima@sanandaji.se Telefon: 073 396 04 81 Twitter: @NimaSanandaji Foton: Orlando G. Boström, SciLife Clinic, Liberala Kvinnor och Timbro

(FULLSATT) Vem har makten i den svenska modellen?  

(FULLSATT) Den svenska modellen bygger på en maktbalans mellan näringsliv, fackförbund och politik. Men årets avtalsrörelse har visat att det finns en ny och djupare oenighet om grunderna för dagens system. LO-samordningen har spruckit. Allt fler krav har höjts från flera aktörer på en starkare politisk styrning av lönebildningen. Klarar den befintliga modellen att lösa morgondagens konflikter? Är det parternas eller politikens ansvar att bygga broar över en allt mer tudelad arbetsmarknad? Och vem ska företräda den växande skara människor som inte är organiserade? Välkommen till en frukostdebatt om den svenska modellens framtid. Medverkande: Annie Lööf , partiledare, Centerpartiet Johan Lindholm , förbundsordförande, Byggnads Clarence Crafoord , vd, Centrum för Rättvisa Nils Karlson , vd, Ratio Timbros vd Karin Svanborg-Sjövall modererar. Foton: Johan Jeppsson, Knut Koivisto, Hamid Ershad Sarabi, Timbro och Ratio.

Är miljöskatterna för höga?  

Välkommen på seminarium om miljöskatter! Den 5 april släpper vi rapporten " Rött ljus för grön skatteväxling: Därför bör miljöskatterna sänkas" av Jacob Lundberg , doktorand i nationalekonomi och fellow på Timbro. Jacob Lundberg har analyserat de svenska miljöskatterna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och dragit slutsatsen att nästan alla miljöskatter är högre än motsvarande miljöskada. De som argumenterar för ett ökat skatteuttag från miljöskatter saknar vetenskapligt stöd för sin ståndpunkt, menar rapportförfattaren. Rapporten presenteras på ett lunchseminarium den 5 april, följt av en paneldiskussion. Deltagare: Runar Brännlund , professor i nationalekonomi, Umeå universitet Emil Källström , ekonomisk-politisk talesperson (C) Jonas Jacobsson Gjörtler , gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet (M) Jacob Lundberg , rapportförfattare Moderator: Lydiah Wålsten , kommunikationsansvarig, Timbro

Garanterar Granskningsnämnden saklighet i SVT och SR?  

När Sveriges Radio och Sveriges Television anklagas för att inte leva upp till kraven på opartiskhet och saklighet slutar diskussionen ofta med ”Granskningsnämnden för radio och tv”. Programföretagen menar att de lever upp till kraven och att den som har synpunkter kan anmäla till granskningsnämnden, som sällan fäller. Men hur väl fungerar granskningsnämndens arbete när det gäller att bedöma saklighet? Det har Timbro Medieinstitut undersökt i en ny rapport som presenteras vid ett seminarium den 13 april. Rapportens slutsats är att den metod som granskningsnämnden använder är dålig, framför allt eftersom nämnden inte gör någon egen utredning av sakläget utan förlitar sig på uppgifter från de granskade: Sveriges Television och Sveriges Radio. Rapporten presenteras av Mats Olin och kommenteras av en panel: Henrik Jermsten är ordförande i granskningsnämnden för radio och tv, och domare i Högsta förvaltningsdomstolen. Hans-Gunnar Axberger är professor i konstitutionell rätt och har tidigare varit Pressombudsman och Justitieombudsman. Olof Lavesson är ordförande i riksdagens kulturutskott (M). Karin Svanborg-Sjövall , vd Timbro. Moderator: Staffan Dopping Tid: Onsdagen den 13 april kl. 12.00-13.15. Lättare lunch från kl. 11.30 Välkommen Paneldeltagare: Mats Olin Hans-Gunnar Axberger Olof Lavesson Karin Svanborg-Sjövall Staffan Dopping

Från lovord till glåpord  

Är det svenska utbildningssystemet mer inriktat på elevernas identitet och självkänsla än på att förmedla kunskap? Lär man sig alltid mer när man har roligt? Hur kan Sverige vara en framgångsrik kunskapsnation med hög tillväxt om utbildningssystemet har underlevererat i decennier? Hur ser internationella betraktare på det svenska utbildningssystemet? Vad vet vi om vad som fungerar bra och dåligt i olika utbildningssystem? I ett samtal om utbildningskvalitet och det svenska utbildningssystemets särart söker professor Daniel Klein, professor Inger Enkvist, Björn Hasselgren, Senior Fellow på Timbro och Robert Clark, rektor på Internationella engelska skolan i Enskede (Gubbängen) svaren på några av vår tids mest omdebatterade frågor. Seminariet hålls på engelska och modereras av Björn Hasselgren. Professor Daniel Klein är verksam vid George Mason University, Virginia och vid forskningsinstitutet Ratio i Stockholm. Klein är ekonomiprofessor i en klassiskt liberal tradition med ursprung i Adam Smiths och Friedrich Hayeks idéer. Hans forskning inriktas på ekonomiska principer och styrning av offentliga institutioner. Professor Inger Enkvist är verksam vid Lunds universitet i ämnet spanska med inriktningen spanskspråkig litteratur. Hennes publikationer omfattar förutom spansk och latinamerikansk litteratur och kultur också en rad böcker om utbildning. Bland hennes böcker om utbildning på svenska märks bland andra Feltänkt (SNS, 1990), Uppfostran och utbildning (SNS 2007) och God utbildning och dålig. Internationella exempel (Gidlunds, 2013). I maj 2016 publiceras Svenska skolreformer från 1962 till 1985 och personerna bakom dem. Robert Clark , rektor, Internationella engelska skolan Björn Hasselgren , Senior Fellow Timbro, tekn dr Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm modererar seminariet. Björn Hasselgren har mer än 15 års erfarenhet från ledande positioner i bland annat Sveriges Riksbank, KPMG och Banverket kombinerat med styrelseuppdrag. Medverkande Daniel Klein Inger Enkvist Robert Clark Björn Hasselgren FÖR MER INFORMATION Björn Hasselgren Senior fellow bjorn.hasselgren@timbro.se 070-762 33 16

(FULLSATT) Gud får vänta: Svenska kyrkans opinionsbildning  

(FULLSATT) Svenska kyrkan är inte bara ett religiöst samfund med 6,4 miljoner medlemmar. Den är också en aktiv och inflytelserik opinionsbildare. Men vem företräder organisationen när den bildar opinion? Inte sina medlemmar i alla fall. I en ny rapport visar Annika Borg, doktor i teologi, och Eli Göndör, senior fellow på Timbro, hur Svenska kyrkan prioriterar helt andra frågor än de som medlemmarna tycker att den ska ägna sig åt. Bara var tionde medlem tycker att kyrkan ska ägna sig åt miljöfrågor och politisk samhällsdebatt, trots det handlar mer än en tredjedel av de pressmeddelanden som ligger på kyrkans hemsida om sådana frågor. Välkommen till ett seminarium om religion och politik. TALARE Annika Borg, rapportförfattare Eli Göndör, rapportförfattare Gunnar Sjöberg, präst och kommunikationschef vid Kyrkokansliet (nationell nivå). Jonas Bromander, docent i religionssociologi, tidigare analyschef Svenska kyrkan MODERATOR Samtalet modereras av Lars Anders Johansson, redaktör och kulturansvarig, Timbro. För frågor kontakta: Eli Göndör, senior fellow E-post: eli.gondor@timbro.se Telefon: 070 366 49 41

Rapportsläpp: Med polisen i centrum  

Femtio år har gått sedan polisen förstatligades . Sedan dess har den blivit mer och mer centralstyrd. 500 polisdistrikt blev 21 polisregioner. Och nu, i den största omorganisationen i modern tid, har hela organisationen gjorts om till en enda myndighet där Rikspolisstyrelsen har avskaffats och Rikspolischefen fått en operativ ledningsfunktion. Men hur kommer det att gå? Det har vi undersökt i den nya rapporten Med polisen i centrum – Varför polisreformen kommer att slå fel och vad vi borde göra i stället. Författare är Krister Thelin, domare och tidigare statssekreterare på Justitiedepartementet (1991-1994). Krister Thelin menar att den nya polisen kommer att vara illa rustad att hantera brott som kräver lokal kännedom. Han ger också ett förslag på hur vi kan få en mer lokal polis som står sig bättre inför de utmaningar som väntar. Rapporten presenteras på ett frukostseminarium hos oss på Timbro den 24 februari. Med oss har vi Polisförbundets ordförande Lena Nitz och Johan Hedin, riksdagsledamot (C) i justitieutskottet. FÖR FRÅGOR, KONTAKTA: Johan Ingerö, välfärdsansvarig E-post: johan.ingero@timbro.se Telefon: 0707 35 27 98 Twitter: @JohanIngero ANMÄLAN Anmäl dig senast den 23 februari. Bindande anmälan. Deltagare som inte avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-587 898 00 debiteras 100 kronor.

VI LANSERAR VÄRLDENS FRÄMSTA TANKESMEDJEINDEX  

Onsdagsfrukost: VI LANSERAR VÄRLDENS FRÄMSTA TANKESMEDJEINDEX Vilka är världens bästa tankesmedjor och vad gör de bra? Vilka är bäst i Norden och Sverige? Välkomna på lansering av det mest prestigefulla tankesmedjeindexet i världen – the Global Go To Think Tank Index Report – som varje år tas fram av University of Pennsylvania och som rankar nästan 7 000 tankesmedjor över hela världen. För första året står vi som partner i Sverige. Med oss har vi Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI:s, Deputy Director Jakob Hallgren. SIPRI rankades förra året som den sjätte bästa tankesmedjan i världen och den tredje bästa i kategorin Western Europe. Vad kan vi lära av varandra? Resultaten presenteras av vår chefekonom Jesper Ahlgren och kommenteras av vår vd Karin Svanborg-Sjövall. Moderator är Danjell Elgebrandt, Public Affairs-chef på Grayling och med erfarenhet från den amerikanska tankesmedjevärlden. Frukost serveras från 08.00. Samtal 08.30-09.30. TALARE Karin Svanborg-Sjövall, vd Timbro Jakob Hallgren, Deputy Director, SIPRI Danjell Elgebrandt, Public Affairs-chef vid Grayling Jesper Ahlgren, chefekonom Timbro TID 27 januari, kl 08.00-09.30. Frukost serveras från kl. 08.00. PLATS T imbro , Kungsgatan 60, Stockholm ANMÄLAN Anmäl dig senast den 26 januari. Bindande anmälan. Deltagare som inte avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-587 898 00 debiteras 100 kronor. FÖR FRÅGOR, KONTAKTA: Lydiah Wålsten, kommunikationsansvarig Telefon: 070 64 65 688 E-post: lydiah.walsten@timbro.se Twitter: @lyw

Efter Nuon och Telia: Vad gör vi med de statliga bolagen?  

EFTER NUON OCH TELIA-AFFÄRERNA VAD GÖR VI MED DE STATLIGA BOLAGEN? Ny bok guidar till mer effektiv styrning Staters skulder diskuteras mer än någonsin. Men varför pratar vi så lite om tillgångarna? I boken The Public Wealth of Nations (Palgrave/Macmillan 2015) har nationalekonomen Stefan Fölster och investeringsrådgivaren Dag Detter kartlagt hur stora tillgångar ett antal länder har. Deras slutsats är att det kapital som finns i form av bland annat infrastruktur och statliga bolag ofta överstiger värdet på ländernas skulder. Det är dags att förvalta de här förmögenheterna på ett mer effektivt sätt. Den 2 september kommer de till oss på Timbro för att diskutera hur statliga bolag och andra statliga tillgångar kan göras mer lönsamma. Hur kan styrningen av bolagen avpolitiseras och förvaltningen professionaliseras? I panelen har vi de ekonomisk-politiska talespersonerna för Centerpartiet och Folkpartiet. Hur ser de två borgerliga partierna på de statliga bolagens framtid? Boken The Public Wealth of Nations har redan blivit uppmärksammad internationellt, bland annat i The Economist och Financial Times . Läs mer om boken här . MEDVERKANDE Dag Detter, författare till boken The Public Wealth of Nations, VD Whetstone Solutions och tidigare VD för det statliga holdingbolaget Stattum Stefan Fölster, författare till boken The Public Wealth of Nations, VD för Reforminstitutet och adjungerad professor vid KTH Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson Centerpartiet Erik Ullenhag, ekonomisk-politisk talesperson Folkpartiet Liberalerna Samtalet leds av Jesper Ahlgren, chefekonom på Timbro ANMÄLAN Anmäl dig senast den 1 september. Bindande anmälan. Deltagare som inte avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-587 898 00 debiteras 100 kronor. Lunch serveras från 11.30.

0:00/0:00
Video player is in betaClose