Search

Malin Stensønes om Norges mest lukkede politimiljø, om beredskapstroppens innsats på Utøya, om KrF og politikernes ansvar  

Forfatter Malin Stensønes om boken «På vår vakt» om beredskapstroppens indre liv, om skylddelingen etter 22. juli og politikere som ikke tar ansvar, om alt som ikke er gjort etter Gjørv-kommisjonen, om å vokse opp i en ateist-familie og ende opp i KrF – og om å bli glad i dem hun skriver om. Med VGs politiske redaktør Hanne Skartveit. Produsert av Magne Antonsen.

Skartveit 0

Strilekrigen  

En tyngende krigsskatt som ble krevd inn med hård hånd, ble for mye for strilebønder og fattige bergensere. Året er 1765 og dagen er 18. april. Foran Stiftsgården samler flere tusen sinte mennesker seg. Så får øvrigheten regelrett juling. «Vi kaller det strilekrigen, men det er flere grupper som deltok i dette opprøret. Sunnhordlendinger og fattige bergensere ble med og sammen var de kanskje 4000-5000 som satte Bergen i en unntakstilstand, forteller historikerne Gina Dahl og Bjørn Arvid Bagge. Foranledningen til krigsskatten er kong Frederik V desperate behov penger fordi han må ha en stor beredskapsstyrke mot Schleswig. Det er i tiden rett etter syvårskrigen. «I begynnelsen betaler de denne ekstraskatten så godt de kan, men strilene som bor utenfor Bergen er bland de fattigste i landet. Jordbruket deres var primitivt og avlinger og fiske slo feil på denne tiden. Det ble ikke ikke penger til å betale skatt. Da sendes soldater ut for å kreve inn skatten og de farer fram med hard hånd. De tar grytene og de tar båtene fra folk, forteller Bagge og Dahl. Stiftsamtmannen lovte at de skulle få tilbakebetalt skatten. En undersøkelseskommisjon kom ens ærend fra Danmark for å etterforske saken. Flere ble dømt til døden, men ingen ble henrettet. Kommisjonen rettet kritikk både mot øvrigheten og bøndene. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk.

01.06.2016 Nyhetsmorgen  

** Kartlegging av femåringenes språk blir ikke gjennomført. Regjeringen får neppe flertall for språkkrav i barnehagene. ** Det er mangel på sæddonorer i Norge. Rikshospitalet ber flere menn melde seg til assistert befruktning. ** Mange norske tunneler er for dårlig brannsikret, mener ekspert ** Skal du ha øl. Kommunale regler stopper at du kan bestille det samtidig dagligvarene dine på nett. ** Arbeidsledigheten øker kraftig blant de eldre. Finansnæringen bruker sluttpakker for å erstatte eldre med yngre. ** Mange arbeidsinnvandrere reiser. Utvandringen fra Norge i fjor var den største som noen gang er registrert. ** Boikotten av Russland sprekker. Presidenten i EU-kommisjonen skal på besøk i Russland, det samme skal Norges fiskeriminister Per Sandberg. ** Bodø er kåret til Norges mest attraktive by. ** Rekordmange utenlandske arbeidere reiser nå fra Norge ** Billig medisin, som har være på markedet i årevis, kan redde tarmkreft-pasienter. ** USAs utenriksdepartement advarer amerikanerne mot terror i Europa i sommer. ** Venezuela risikerer å bli utestengt fra Organisasjon for Amerikanske stater.

01.06.2016 Nyhetsmorgen  

** Kartlegging av femåringenes språk blir ikke gjennomført. Regjeringen får neppe flertall for språkkrav i barnehagene. ** Det er mangel på sæddonorer i Norge. Rikshospitalet ber flere menn melde seg til assistert befruktning. ** Mange norske tunneler er for dårlig brannsikret, mener ekspert ** Skal du ha øl. Kommunale regler stopper at du kan bestille det samtidig dagligvarene dine på nett. ** Arbeidsledigheten øker kraftig blant de eldre. Finansnæringen bruker sluttpakker for å erstatte eldre med yngre. ** Mange arbeidsinnvandrere reiser. Utvandringen fra Norge i fjor var den største som noen gang er registrert. ** Boikotten av Russland sprekker. Presidenten i EU-kommisjonen skal på besøk i Russland, det samme skal Norges fiskeriminister Per Sandberg. ** Bodø er kåret til Norges mest attraktive by. ** Rekordmange utenlandske arbeidere reiser nå fra Norge ** Billig medisin, som har være på markedet i årevis, kan redde tarmkreft-pasienter. ** USAs utenriksdepartement advarer amerikanerne mot terror i Europa i sommer. ** Venezuela risikerer å bli utestengt fra Organisasjon for Amerikanske stater.

07.04.2016 Nyhetsmorgen  

** Staten skal ikke være hallik - det er sterke reaksjonene på at flere leiligheter som NAV betaler for i Oslo blir brukt til prostitusjon. ** Du får også høre mer om forskere som kritiserer Sylvi Listhaug for hennes bruk av deres forskning. ** Islands nye statsminister håper å roe gemyttene å få slutt på protestene i landet. ** Harry Potter forfatterens stol er solgt for over tre millioner kroner... ** Mer om bank- og finansledelere som ikke vil vite om tvilsomme tjenester... ** Panama lover å opprette en uavhengig kommisjon for å øke åpenheten i landets finansnæring, sier president Juan Carlos Varela. ** Vi spør om EU å rydde opp i asylpolitikken med de forslagene Kommisjonen la fram i går? ** Barns trivsel, utvikling og læring skal kartlegges. Norske barnehager skal granskes, men Datatilsynet og Utdanningsforbundet er kritiske. ** Mer om kravet om at næringsministeren må legge alle kort på bordet i Yara-saken. ** Her får du også høre mer om striden rundt unge asylsøkere mellom forskere og innvandringsministeren. ** Det er typisk finans- og bankledelse ikke å ville vite om tvilsomme tilbud, sier filosof. Hva sier redaktøren av bladet Ledelse, Magne Lerø? ** Sjefen for et skisenter går til krig mot varmegradene.

07.04.2016 Nyhetsmorgen  

** Staten skal ikke være hallik - det er sterke reaksjonene på at flere leiligheter som NAV betaler for i Oslo blir brukt til prostitusjon. ** Du får også høre mer om forskere som kritiserer Sylvi Listhaug for hennes bruk av deres forskning. ** Islands nye statsminister håper å roe gemyttene å få slutt på protestene i landet. ** Harry Potter forfatterens stol er solgt for over tre millioner kroner... ** Mer om bank- og finansledelere som ikke vil vite om tvilsomme tjenester... ** Panama lover å opprette en uavhengig kommisjon for å øke åpenheten i landets finansnæring, sier president Juan Carlos Varela. ** Vi spør om EU å rydde opp i asylpolitikken med de forslagene Kommisjonen la fram i går? ** Barns trivsel, utvikling og læring skal kartlegges. Norske barnehager skal granskes, men Datatilsynet og Utdanningsforbundet er kritiske. ** Mer om kravet om at næringsministeren må legge alle kort på bordet i Yara-saken. ** Her får du også høre mer om striden rundt unge asylsøkere mellom forskere og innvandringsministeren. ** Det er typisk finans- og bankledelse ikke å ville vite om tvilsomme tilbud, sier filosof. Hva sier redaktøren av bladet Ledelse, Magne Lerø? ** Sjefen for et skisenter går til krig mot varmegradene.

Kva vil me med Gjenopptakingskommisjonen ?  

Dersom du har blitt dømd for noko du ikkje har gjort, kan du få saka di teken opp att i Gjenopptakingskommisjonen, dersom du har nye bevis for at du er uskuldig. Men det er ofte altfor vanskeleg å få ei ny vurdering av kommisjonen, meiner mange forsvarsadvokatar. Dei har rett og slett ikkje tillit til at systemet fungerer som det skal. Kva har det å seie for din og min rettstryggleik? Og kva hadde vore ein betre måte å sikre at folk som er utsette for justismord blir frifunne?

010216 Historien om et mulig justismord  

Tommy er 43 år. Dei siste fire av desse har han vore i fengsel. Han er dømd for fleire grove seksuelle overgrep mot barn. I tillegg skal han ha truga og brukt vald. Tommy hevdar seg uskuldig, og har to gonger prøvd å få saka si teken opp att i Gjenopptakingskommisjonen. To gonger har han fått avslag. Høyr Tommys eigen versjon og kva andre involverte meiner om det nokon meiner er eit justismord. Kva gjer Gjenopptakingskommisjonen? Tidlegare justisminister Odd Einar Dørum forklarer kvifor Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker blei oppretta.

E021 - Midlertidige ansettelser, innleie og bruk av vikarer. Hvordan er reglene?  

Med stadig tøffere tider øker behovet for fleksibilitet i arbeidsstokken. Hvilke alternativer har arbeidsgiver til fast ansettelse? I denne episoden ser vi på reglene for blant annet midlertidig ansettelse, innleie og kjøp av tjenester.

Når kan man leie inn arbeidskraft fra et vikarbyrå, og er det mulig å leie inn ansatte fra en annen produksjonsbedrift?

Podcasten gir deg viktig kunnskap om de forskjellige ansettelses- og tilknytningsformer,

Dagens gjest er Lill Christin Egeland som er assosiert partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik. Hun er fast juridisk rådgiver for personalavdelingene i flere norske selskap og en Nasjonal ekspert som rapporterer om norsk arbeidsrett til EU-kommisjonen. Egeland er medforfatter på arbeidsrett.no

-------

Dette er en produksjon fra www.juridiskabc.no Juridisk ABC er et registrert varemerke. (C) Juridisk ABC og advokat Eivind Arntsen 2015

09.09.2015 Her og Nå  

Over 5000 flyktninger sitter i norske asylmottak. Det burde ikke skjedd, mener mottaksleder Nå får ingen tog fra Tyskland får kjøre inn i Danmark. Det har danske myndigheter bestemt. EU vil fordele 160 000 flyktninger mellom medlemslandene: - Dette må være en bindende ordning, sier presidenten i EU-kommisjonen. Regjeringen håper 2,5 milliarder kroner til fylker som er rammet av oljekrisen skal få fart på arbeidslivet igjen. Nesten 5.300 asylsøkere står i boligkø i Norge. Røde Kors mener vi burde se til Danmark og Sverige og kunne tvinge kommunene til å ta dem imot. Og slikt blir det debatt av Økt interesse for å ta enslige, unge flyktninger inn i familien. Men lagt fra nok til å dekke behovet I skyggen av de integrerte innvandrerne i Drammen, velger flere å stå utenfor samfunnet. Politiet frykter ekstremisme.

09.09.2015 Her og Nå  

Over 5000 flyktninger sitter i norske asylmottak. Det burde ikke skjedd, mener mottaksleder Nå får ingen tog fra Tyskland får kjøre inn i Danmark. Det har danske myndigheter bestemt. EU vil fordele 160 000 flyktninger mellom medlemslandene: - Dette må være en bindende ordning, sier presidenten i EU-kommisjonen. Regjeringen håper 2,5 milliarder kroner til fylker som er rammet av oljekrisen skal få fart på arbeidslivet igjen. Nesten 5.300 asylsøkere står i boligkø i Norge. Røde Kors mener vi burde se til Danmark og Sverige og kunne tvinge kommunene til å ta dem imot. Og slikt blir det debatt av Økt interesse for å ta enslige, unge flyktninger inn i familien. Men lagt fra nok til å dekke behovet I skyggen av de integrerte innvandrerne i Drammen, velger flere å stå utenfor samfunnet. Politiet frykter ekstremisme.

30.04.2015 Nyhetsmorgen  

Tysk etterretning har i flere år spionert på den franske regjeringen og EU-kommisjonen i Brussel, ifølge tyske medier Regjeringens forslag om flere søndagsåpne butikker mobiliserer på 1.mai. Flere butikkansatte går i tog for første gang i morgen. Hundre norske artister skal hylle Raga Rockers på plate, sier primus motor Christer Falck

30.04.2015 Nyhetsmorgen  

Tysk etterretning har i flere år spionert på den franske regjeringen og EU-kommisjonen i Brussel, ifølge tyske medier Regjeringens forslag om flere søndagsåpne butikker mobiliserer på 1.mai. Flere butikkansatte går i tog for første gang i morgen. Hundre norske artister skal hylle Raga Rockers på plate, sier primus motor Christer Falck

Diktafon tester ut Bernhard Vigens samling Brusselblødningene på EU-byråkrat Sigve Soldal Bjorstad.  

Diktafon tester ut Bernhard Vigens diktsamling Brusselblødningene på nasjonal ekspert i EU-kommisjonen Sigve Soldal Bjorstad . Bernhard Vigen får tilsvar og leser utvalgte dikt. Programleder er Annelita Meinich

08.08.2014 Klimarapport  

Når klimaendringene kommer for fullt, blir effekter på helsen vår den største belastningen på økonomien i europeiske land. Det viser en ny rapport som EU-kommisjonen står bak Reporter: Guro Tarjem.

10.06.2014 Her og Nå  

Tiltak mot radikalisering av islamister: Politiets Sikkerhetstjeneste støtter forslaget om å gjøre det straffbart for personer som er med på å krige i andre land. Avtale om tiggersaken i ettermiddag: Høyre, Frp og Sp er enige om at forbud mot tigging kan innføres lokalt i kommunene. Pressekonferansen starter på Stortinget nå. Dårlig samarbeid mellom rus og psykiatri: Bedre samarbeid mellom rusomsorg og psykiatrien kan redusere vold og drap. Ankesak for Kjell Alrich Schumann: I dag startet Eidsivating lagmannsrett behandlingen av om Kjell Alrich Schumann skal prøveløslates. - Idol for barn er kynisk: - Idol Junior er kynisk bruk av barn i underholdning for voksne, mener barnepsykolog. - Barn driver med ridekonkurranser, og vil tåle TV-konkurransen, svarer TV2. Kampen om EU-kommisjonen: EU er splittet i synet på hvem som skal bli ny kommisjonspresident. Dagens gjest: Birger Magnus: Han er sivilingeniør og har 13- års bakgrunn som direktør i mediekonsernet Schibsted. I dag ble han presentert som ny styreleder i NRK. Strandbergs framtid i Rosenborg: Rosenborg bekrefter i dag at de jobber med å selge Stefan Strandberg i sommer. I

10.06.2014 Her og Nå  

Tiltak mot radikalisering av islamister: Politiets Sikkerhetstjeneste støtter forslaget om å gjøre det straffbart for personer som er med på å krige i andre land. Avtale om tiggersaken i ettermiddag: Høyre, Frp og Sp er enige om at forbud mot tigging kan innføres lokalt i kommunene. Pressekonferansen starter på Stortinget nå. Dårlig samarbeid mellom rus og psykiatri: Bedre samarbeid mellom rusomsorg og psykiatrien kan redusere vold og drap. Ankesak for Kjell Alrich Schumann: I dag startet Eidsivating lagmannsrett behandlingen av om Kjell Alrich Schumann skal prøveløslates. - Idol for barn er kynisk: - Idol Junior er kynisk bruk av barn i underholdning for voksne, mener barnepsykolog. - Barn driver med ridekonkurranser, og vil tåle TV-konkurransen, svarer TV2. Kampen om EU-kommisjonen: EU er splittet i synet på hvem som skal bli ny kommisjonspresident. Dagens gjest: Birger Magnus: Han er sivilingeniør og har 13- års bakgrunn som direktør i mediekonsernet Schibsted. I dag ble han presentert som ny styreleder i NRK. Strandbergs framtid i Rosenborg: Rosenborg bekrefter i dag at de jobber med å selge Stefan Strandberg i sommer. I

04.06.2013 Dagsnytt 0730  

** Politiet bruker mindre tid ute i gatene og mer tid på kontorarbeid - stikk i strid med rådet fra 22. juli-kommisjonen ** Helsetilsynet har avdekket svikt ved fødeavdelingen på St.Olavs Hospital ** To mennesker er drept i uroen i Tyrkia - også i natt var det sammenstøt ________________________ Her er NRK Dagsnytt klokken 0730

04.06.2013 Dagsnytt 0730  

** Politiet bruker mindre tid ute i gatene og mer tid på kontorarbeid - stikk i strid med rådet fra 22. juli-kommisjonen ** Helsetilsynet har avdekket svikt ved fødeavdelingen på St.Olavs Hospital ** To mennesker er drept i uroen i Tyrkia - også i natt var det sammenstøt ________________________ Her er NRK Dagsnytt klokken 0730

26.02.2013 Nyhetsmorgen  

** Det må bli dyrere å fly, og stopp utbyggingen av flyplasser, mener Naturvernforbundet, som er bekymret for de økte klimautslippene, sier Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet. ** Politiet ble kritisert av 22. juli-kommisjonen for ikke å ha gode nok ordninger for å kalle inn mannskaper på kort tid. Nå innføres et nytt system for innkalling av personell. ** Kommunene har for dårlig tilbud til psykisk syke. Tilbudet til unge som sliter, er spesielt dårlig ** I Italia trenger sosialdemokratene støtte fra Silvio Berlusconi eller komikeren Beppe Grillo for å kunne danne regjering. ** Oljen kan bare skape en femdel av de arbeidsplassene reiseliv og fiske bidrar med til Lofoten, Vesterålen og Senja, ifølge Natur og Ungdoms leder Silje Lundberg

0:00/0:00
Video player is in betaClose