Search

NHL-RESAN: INTRO  

Välkommen till NHL-RESAN PODCAST! Det här är en ny serie med poddar som jag kallar för NHL-RESAN. Under 67 dagar reser jag runt i Nordamerika för att bevaka NHL. Förhoppningsvis kommer resan innebära många nya möten och intervjuer med spelare från världens bästa liga.

Podden har ingen fast veckodag för nya avsnitt. Nya avsnitt publiceras så snabbt jag har gjort en ny intervju. Passa därför på att prenumerera så att du inte missar några nya avsnitt.

Ni kan även följa NHL-resan på hockeysverige.se, under fliken bloggar och välj NHL runt på 67 dagar.

Hemsida: www.hockeysverige.se/nhl-resan

NHL-RESAN: #4 - ANDRE BURAKOVSKY  

NHL-RESAN: AVSNITT #4 - ANDRE BURAKOVSKY

NHL-resan är på plats i Washington D.C. och träffar Andre Burakovsky i Washington Capitals. God lyssning!

Ni kan även följa NHL-resan på hockeysverige.se, under fliken bloggar och välj NHL runt på 67 dagar.

Hemsida: www.hockeysverige.se/nhl-resan

NHL-RESAN: #3 - DANIEL ALFREDSSON  

NHL-RESAN: AVSNITT #3 - DANIEL ALFREDSSON

NHL-resan är på plats i Ottawa och träffar Daniel Alfredsson. God lyssning!

Ni kan även följa NHL-resan på hockeysverige.se, under fliken bloggar och välj NHL runt på 67 dagar.

Hemsida: www.hockeysverige.se/nhl-resan

NHL-RESAN: #2 - JHONAS ENROTH  

NHL-RESAN: AVSNITT #2 - JHONAS ENROTH

NHL-resan är på plats i Toronto och träffar Jhonas Enroth. God lyssning!

Ni kan även följa NHL-resan på hockeysverige.se, under fliken bloggar och välj NHL runt på 67 dagar.

Hemsida: www.hockeysverige.se/nhl-resan

NHL-RESAN: #1 - ANTON STRÅLMAN  

NHL-RESAN: AVSNITT #1 - ANTON STRÅLMAN

I avsnitt 1 träffar vi Anton Strålman i New York under en roadtrip. God lyssning!

Ni kan även följa NHL-resan på hockeysverige.se, under fliken bloggar och välj NHL runt på 67 dagar.

Hemsida: www.hockeysverige.se/nhl-resan

 

 

Avsnitt 15 - Spocktecknet & Resan till Resan  

Pjoltas recenserar resan till resan och Palle funderar på hur mycket man har att säga till om som åskådare på bröllop. Palle Fuling fortsätter att öppna sitt innersta och bjuder på ytterligare en grej han inte kan. Så blir det ju fem snabba, såklart! God Lyssning och följ RecensionsPodden på Facebook och Instagram för mer gottgott.

Migrantens inre resa: Ekots Alice Petrén i Stockholm  

Stockholm, tisdag morgon.De senaste dagarna har vi skrivit över Facebook igen, den afghanske pappan och jag. Han är fortfarande kvar på den grekiska ön Lesbos med sin fru och sina tre barn, inte frivilligt utan fast utan att kunna röra sig bakåt till Afghanistan eller framåt. Det var den 10 årige sonen, som jag först fick kontakt med. Han satt utanför det överbefolkade och numera farliga lägret Moria och lärde sig engelska och var så oerhört receptiv.Det var i slutet av mars. Själv har jag sedan dess hunnit göra reportage bland annat i Australien, på den italienska ön Lampedusa, i New York från migrationstoppmötet i FN och nu senast kring alla migranter i Sydafrika. Bland annat. Och jag har även varit tillbaka flera gånger på Lesbos och då alltid träffat dem. Men fortfarande har 10-årige Sahil inte fått gå i skolan. Flykting- och migrantbarnen är inte välkomna för de kan ju ha sjukdomar, säger de fastboende på Lesbos. Och pappa Farhad har fortfarande blossande röda hudutslag över hela kroppen. Och de får inga besked.I en av sina anteckningsböcker skrev film- och teaterregissören Ingmar Bergman med stora bokstäver: Att bo längst inne i tryggheten. Det är dottern Linn Ullman som återger orden och förstås undrar man ju om någon kan det : Bo längst inne i tryggheten.Med mitt uppdrag känns trygghet som något mycket fjärran - trygghet är det sista de har, dem jag möter. Jag associerade orden genast till den pigge 10-åringen Sahil och tänkte: Vad har hunnit hända inne i honom under denna lång tid i otrygghet av hans ännu korta liv.När vi talar om flyktingar och migranter, blir det mest om den yttre resan. De tog sig med båt och med hjälp av smugglare och de hade mobiltelefon och de hade en liten väska med hela sitt liv i. Hon hade smink, livsviktigt och han hårgelé. Och de blir ofta siffror, så och så många klarade sig.Men den inre resan, vad händer migranterna? Vilka sidor utvecklar de i kampen att komma fram, att överleva och bara uthärda på olika ställen? Blir man mer generös, girig eller argsint? Förändras tilliten till det egna jaget och till andra människor?Rädsla, mardrömmar och tristess kantar säkert den inre resan, men tänk att hänga tätt nästan som inlåst i månad efter månad med sin familj, utan någon direkt positiv stimulans utifrån. Som 10 årige Sahil gör, utan att få gå i skolan.Hans föräldrar borde aldrig ha gett sig iväg från Kabul, tänker säkert några av er, men när inte ens någon av oss på Sveriges Radio kan åka till den afghanska huvudstaden på grund av säkerhetsläget och att det vore för farligt, så är det svårt att ha en tvärsäker uppfattning, tycker jag.I gårkväll skrev pappa Farhad att de kan ta sig till Aten, för grekiska myndigheter ska intervjua dem. Det är först om två månader, men nu är orken slut. De åker i förväg utan att veta vart de ska ta vägen. De klarar inte att vänta längre.Det är samma känsla varje gång, vad ska jag avsluta mina meddelanden medGod jul och gott nytt år - eller?Alice Petrén, Migrationskorrespondent alice.petren@sverigesradio.se

Ds. C.G. Vreugdenhil - Nehemia 11  

Bijbeltekst Omschrijving: [1] ¶  Voorts woonden de oversten des volks te Jeruzalem; maar het overige des  volks wierpen loten, om uit tien een uit te brengen, die in de heilige  stad Jeruzalem zou wonen, en negen delen in de andere steden.[2]   En het volk zegende al de mannen, die vrijwilliglijk aanboden te Jeruzalem  te wonen.[3]   En dit zijn de hoofden van het landschap, die te Jeruzalem woonden; (maar  in de steden van Juda woonden, een iegelijk op zijn bezitting, in hun  steden, Israel, de priesters, en de Levieten, en de Nethinim, en de  kinderen der knechten van Salomo).[4]   Te Jeruzalem dan woonden sommigen van de kinderen van Juda, en van de  kinderen van Benjamin. Van de kinderen van Juda: Athaja, de zoon van  Uzzia, den zoon van Zacharja, den zoon van Amarja, den zoon van Sefatja,  den zoon van Mahalaleel, van de kinderen van Perez;[5]   En Maaseja, de zoon van Baruch, den zoon van Kol–hose, den zoon van  Hazaja, den zoon van Adaja, den zoon van Jojarib, den zoon van Zacharja,  den zoon van Siloni.[6]   Alle kinderen van Perez, die te Jeruzalem woonden, waren vierhonderd acht  en zestig dappere mannen.[7]   En dit zijn de kinderen van Benjamin: Sallu, de zoon van Mesullam, den  zoon van Joed, den zoon van Pedaja, den zoon van Kolaja, den zoon van  Maaseja, den zoon van Ithiel, den zoon van Jesaja;[8]   En na hem Gabbai, Sallai; negenhonderd acht en twintig.[9]   En Joel, de zoon van Zichri, was opziener over hen; en Juda, de zoon van  Senua, was de tweede over de stad.[10]   Van de priesteren: Jedaja, de zoon van Jojarib, Jachin;[11]   Seraja, de zoon van Hilkia, den zoon van Mesullam, den zoon van Zadok,  den zoon van Merajoth, den zoon van Ahitub, was voorganger van Gods  huis;[12]   En hun broederen, die het werk in het huis deden, waren achthonderd twee  en twintig. En Adaja, de zoon van Jeroham, den zoon van Pelalja, den  zoon van Amzi, den zoon van Zacharja, den zoon van Pashur, den zoon van  Malchia;[13]   En zijn broederen, hoofden der vaderen, waren tweehonderd twee en veertig.  En Amassai, de zoon van Azareel, den zoon van Achzai, den zoon van  Mesillemoth, den zoon van Immer;[14]   En hun broederen, dappere helden, waren honderd acht en twintig; en  opziener over hen was Zabdiel, de zoon van Gedolim.[15]   En van de Levieten: Semaja, de zoon van Hassub, den zoon van Azrikam,  den zoon van Hasabja, den zoon van Buni.[16]   En Sabbethai, en Jozabad, van de hoofden der Levieten, waren over het  buitenwerk van het huis Gods.[17]   En Matthanja, de zoon van Micha, den zoon van Zabdi, den zoon van Asaf,  was het hoofd, die de dankzegging begon in het gebed, en Bakbukja was  de tweede van zijn broederen; en Abda, de zoon van Sammua, den zoon van  Galal, den zoon van Jeduthun.[18]   Al de Levieten in de heilige stad waren tweehonderd vier en tachtig.[19]   En de poortiers: Akkub, Talmon, met hun broederen, die wacht hielden in  de poorten, waren honderd twee en zeventig.[20] ¶  Het overige nu van Israel, van de priesters en de Levieten, was in alle  steden van Juda, een iegelijk in zijn erfdeel.[21]   En de Nethinim woonden in Ofel; en Ziha en Gispa waren over de Nethinim.[22]   En der Levieten opziener te Jeruzalem was Uzzi, de zoon van Bani, den  zoon van Hasabja, den zoon van Matthanja, den zoon van Micha; van de  kinderen van Asaf waren de zangers tegenover het werk van Gods huis.[23]   Want er was een gebod des konings van hen, te weten, een zeker onderhoud  voor de zangers, van elk dagelijks op zijn dag.[24]   En Petahja, de zoon van Mesezabeel, van de kinderen van Zerah, den zoon  van Juda, was aan des konings hand, in alle zaken tot het volk.[25]   In de dorpen nu op hun akkers woonden sommigen van de kinderen van  Juda, in Kirjath–arba en haar onderhorige plaatsen, en in Dibon en haar  onderhorige plaatsen, en in Jekabzeel en haar dorpen;[26]   En te Jesua, en te Molada, en te Beth–pelet,[27]   En te Hazar–sual, en in Ber–se

Ds. C.G. Vreugdenhil - Nehemia 11  

Bijbeltekst Omschrijving: [1] ¶  Voorts woonden de oversten des volks te Jeruzalem; maar het overige des  volks wierpen loten, om uit tien een uit te brengen, die in de heilige  stad Jeruzalem zou wonen, en negen delen in de andere steden.[2]   En het volk zegende al de mannen, die vrijwilliglijk aanboden te Jeruzalem  te wonen.[3]   En dit zijn de hoofden van het landschap, die te Jeruzalem woonden; (maar  in de steden van Juda woonden, een iegelijk op zijn bezitting, in hun  steden, Israel, de priesters, en de Levieten, en de Nethinim, en de  kinderen der knechten van Salomo).[4]   Te Jeruzalem dan woonden sommigen van de kinderen van Juda, en van de  kinderen van Benjamin. Van de kinderen van Juda: Athaja, de zoon van  Uzzia, den zoon van Zacharja, den zoon van Amarja, den zoon van Sefatja,  den zoon van Mahalaleel, van de kinderen van Perez;[5]   En Maaseja, de zoon van Baruch, den zoon van Kol–hose, den zoon van  Hazaja, den zoon van Adaja, den zoon van Jojarib, den zoon van Zacharja,  den zoon van Siloni.[6]   Alle kinderen van Perez, die te Jeruzalem woonden, waren vierhonderd acht  en zestig dappere mannen.[7]   En dit zijn de kinderen van Benjamin: Sallu, de zoon van Mesullam, den  zoon van Joed, den zoon van Pedaja, den zoon van Kolaja, den zoon van  Maaseja, den zoon van Ithiel, den zoon van Jesaja;[8]   En na hem Gabbai, Sallai; negenhonderd acht en twintig.[9]   En Joel, de zoon van Zichri, was opziener over hen; en Juda, de zoon van  Senua, was de tweede over de stad.[10]   Van de priesteren: Jedaja, de zoon van Jojarib, Jachin;[11]   Seraja, de zoon van Hilkia, den zoon van Mesullam, den zoon van Zadok,  den zoon van Merajoth, den zoon van Ahitub, was voorganger van Gods  huis;[12]   En hun broederen, die het werk in het huis deden, waren achthonderd twee  en twintig. En Adaja, de zoon van Jeroham, den zoon van Pelalja, den  zoon van Amzi, den zoon van Zacharja, den zoon van Pashur, den zoon van  Malchia;[13]   En zijn broederen, hoofden der vaderen, waren tweehonderd twee en veertig.  En Amassai, de zoon van Azareel, den zoon van Achzai, den zoon van  Mesillemoth, den zoon van Immer;[14]   En hun broederen, dappere helden, waren honderd acht en twintig; en  opziener over hen was Zabdiel, de zoon van Gedolim.[15]   En van de Levieten: Semaja, de zoon van Hassub, den zoon van Azrikam,  den zoon van Hasabja, den zoon van Buni.[16]   En Sabbethai, en Jozabad, van de hoofden der Levieten, waren over het  buitenwerk van het huis Gods.[17]   En Matthanja, de zoon van Micha, den zoon van Zabdi, den zoon van Asaf,  was het hoofd, die de dankzegging begon in het gebed, en Bakbukja was  de tweede van zijn broederen; en Abda, de zoon van Sammua, den zoon van  Galal, den zoon van Jeduthun.[18]   Al de Levieten in de heilige stad waren tweehonderd vier en tachtig.[19]   En de poortiers: Akkub, Talmon, met hun broederen, die wacht hielden in  de poorten, waren honderd twee en zeventig.[20] ¶  Het overige nu van Israel, van de priesters en de Levieten, was in alle  steden van Juda, een iegelijk in zijn erfdeel.[21]   En de Nethinim woonden in Ofel; en Ziha en Gispa waren over de Nethinim.[22]   En der Levieten opziener te Jeruzalem was Uzzi, de zoon van Bani, den  zoon van Hasabja, den zoon van Matthanja, den zoon van Micha; van de  kinderen van Asaf waren de zangers tegenover het werk van Gods huis.[23]   Want er was een gebod des konings van hen, te weten, een zeker onderhoud  voor de zangers, van elk dagelijks op zijn dag.[24]   En Petahja, de zoon van Mesezabeel, van de kinderen van Zerah, den zoon  van Juda, was aan des konings hand, in alle zaken tot het volk.[25]   In de dorpen nu op hun akkers woonden sommigen van de kinderen van  Juda, in Kirjath–arba en haar onderhorige plaatsen, en in Dibon en haar  onderhorige plaatsen, en in Jekabzeel en haar dorpen;[26]   En te Jesua, en te Molada, en te Beth–pelet,[27]   En te Hazar–sual, en in Ber–se

100%-podden möter Nina Granbom #20  

Nina Granbom är en av de där fantastiska människorna jag har mött längs livets väg. Och en människa som ständigt överraskar.

Jag mötte henne första gången på en kvinnofestival på Mundekulla kursgård. En kvinna som lät mig gå mycket långsamt, zen walking, som talade om mindfulness och som kändes så där andligt helgjuten och foträt att jag nästan blev lite rädd. Ändå fick vi snabbt en fin kontakt, från hjärtat.

När hon köpte min bok "Ingen skam i kroppen - frigör din sexuella kraft" hajade jag till lite grand. Skulle en pilgrimsvandrare som Nina verkligen läsa den boken. Senare visade det sig att den boken kom att spela en viktig roll för ett av hennes livsval. Hon kom nämligen att gå en utbildning på det temat som jag ledde. 

Så Nina väjer inte för djupet eller för de svåra frågorna. Hon vill leva livet fullt ut. När hon fyllde 50 tog hon ett helt friår... ett år helt utan plikter och där hon reste inåt på olika sätt.

Någon nunna tror jag inte hon blir Nina, även om hon själv har övervägt det vid olika tillfällen i livet. Men där finns en dragning till det andliga, till det gudomliga, men utan bindning till någon religion. Så det kanske inte är så märkligt att hon detta år blev med kloster? Sedan några år driver hon en verksamhet i Klostret i Kalmar och jag gissar du blir nyfiken på vad det är. Läs mer här. 

Nina Granbom ordnar också kurser, vandringar och resor, ut i Europa och till Costa Rica och om det kan du läsa här

Du har nu kommit till det 20:e avsnittet av 100%-podden, ett projekt som jag, Charlotte Rudenstam med stolthet, kärlek och glädje driver.

Tänk att jag, som inte ser mig som särskilt tekniskt kunnig, levererat ett avsnitt i veckan sedan i början av juni detta år. Tänk att jag klarar att göra allt detta själv. Göra intervjuer, göra ljudmix, sätta ihop avsnitten, sända dem, blogga om dem, marknadsföra dem.

När jag startade projektet anade jag inte hur mycket tid och energi det skulle kräva. Jag gissar att jag lägger ungefär en dag på att göra klart ett avsnitt. Jag får en hel del uppskattning för det och rosorna är mycket välkomna, i detta projekt som ännu inte är finansierat. 

Varför gör jag 100%-podden? Jo, för en inre röst driver mig att göra det. Den säger att jag ska sprida ord om kärlek och 100%-podden, där jag möter fantastiska människor som älskar livet, är ett av sätten jag gör det på. Än vet jag inte hur jag ska få ekonomi på det, men jag fortsätter oförtrutet och får helt fantastiska möten, med ibland helt oväntade människor. Jag är djupt tacksam för impulsen som den inre rösten satte igång.

Ju fler som lyssnar på podden, desto större räckvidd får dessa kärleksfulla människor. Så var med och sprid ord och länkar om #100procentpodden. Tipsa mig också gärna om personer som du tycker är 100%-are. Jag tar tacksamt emot och väcker personen hjärtat i mig, så kommer jag att skicka frågan vidare. 

Det är viktigt att kunna möta hur många som lyssnar på podden - och det sätt som möjliggör det är att du prenumererar. Jag ser inte vilka som gör det, bara hur många det är - och den siffran kan jag sedan använda i marknadsföringen, så att vi fortsätter sprida ord från många hjärtan. Min vision är att #100procentpodden ska bli ett uthålligt projekt. Självklart kan du stötta mig ekonomiskt, genom att ge ett valfritt bidrag. På min blogg finns en möjlighet att donera via Paypal. Gör gärna det. Klicka här.

Jag uppmuntrar dig alltså till att prenumerar på podden. Det gör du i poddcastappen i din smarta mobil eller surfplatta. Sök 100%-podden så hittar den rätt.

I appen kan du lyssna på avsnitten i din takt. Det kommer ett nytt avsnitt varje onsdag med en ny spännande människa.

Du kan också bidra till det här projektet genom att skriva en recension i din podcastapp - det gör att den placeras högre i sökmotorerna och att fler utanför mitt personliga nätverk kan hitta podden.

Just nu gör jag 100%-podden helt idéellt och är du en person som vill vara med och stödja poddens budskap, med pengar, sponsring eller på något annat sätt - ta gärna kontakt.

Dessutom kommer det då och då specialavsnitt.

Som mitt eget sommarprogram 2015  eller avsnitt på engelska. Här det det tredje, en intervju med Robert Silber som bara älskar tantra.

Kärlek till dig, för att du är just du.

David Bowie - We Could Be Heroes. Ett program av Lisa Wall  

I början av året gick David Bowie bort i cancer. Hans sista, hyllade album "Blackstar" släpptes bara dagar innan. Musikjournalisten Lisa Wall minns en musikikon. I mer än 50 år höll kameleonten David Bowie upp en spegel för alla som behövde identifiera sig; men det fantastiska var att varje gång man tittade, så var det en ny bild som tittade tillbaka...Konstigt kanske - med tanke på att han skrev om samma sak i alla år...I det här programmet så går jag tillbaka för att minnas en intervju jag gjorde med David Bowie 2002. Du får höra den, resan dit - och resan in i den musikaliska hjälten Bowie.Och kanske är det så här det blir när någon gått ur tiden: vi som är kvar står där och försöker hänga en gloria på den där som inte längre kan försvara sig...Men för mig var David Bowie en hjälte - vad var han för dig?Lisa Walllisa.wall@sverigesradio.se

#51 - Pierre Thorsson (handboll)  

Avsnitt 51 med Pierre Thorsson. Han är en del av Bengan Boys och var under sin karriär en av världens bästa högersexor. I den här intervjun berättar Pierre Thorsson om minnen från landslaget, nyckeln till framgång och sin speciella knorr. Vad gjorde handbollslandslaget så folkkärt och hur ser han på framtiden för svensk handboll?

Pierre Thorsson spelade 237 landskamper och gjorde 557 mål. På meritlistan finns 2 VM-guld, 3 EM-guld och 3 OS-silver. Han är en del av Bengan Boys som dominerade handbollsvärlden i över 10 år. God lyssning!

Innehåll och hålltider: 
Del 1 – Info om framtiden för podcast Tack Sverige. 00:00 - 01:24.
Del 2 – Intervju med Pierre Thorsson. 01:24 – 12:23.

OBS! Jag, Anton Edman som gör podcast Tack Sverige är iväg på en resa för att bevaka NHL på plats i Nordamerika (för Hockeysverige.se) under 67 dagar. Podden kommer rulla vidare men pga resan kommer nya avsnitt inte längre publiceras enbart på tisdagar varje vecka. I fortsättningen kan nya avsnitt dyka upp på vilken dag som helst. Mer info om förändringar i avsnitt 51.

Följ min NHL-resa på Hockeysverige.se. Länk till bloggen: http://www.hockeysverige.se/nhl-resan/

Skicka gärna feedback till kontakt@tacksverige.nu 

Följs oss på:
Twitter: http://twitter.com/pod_tacksverige Facebook: http://facebook.com/PodcastTackSverige Instagram: http://instagram.com/pod_tacksverige   Hemsida: http://tacksverige.nu   #tacksverige
Resan till Somaliland  

För drygt ett år sedan berättade Ifrah Kirih från Jönköping historien om sin egen omskärelse i P4 Dokumentären "Smärtan där under".  Dokumentären satte igång debatten både i Sverige och i hennes hemland Somaliland, en självständig, tidigare del av Somalia. Uppmärksamheten öppnade också dörrarna för den kommunalpolitiskt aktiva Ifrah att tala inför Somalilands parlament.
#link=318075# #link=318109#
#bild=2329593#Alexandra Svedberg , reporter på SR Jönköping, har följt med på resan hem till Ifrahs hemland, ett land hon älskar. Men också ett land där frågan om kvinnlig omskärelse skapat djupa konflikter, även i Ifrahs egen familj.
Redan innan resan börjar diskussionerna om vad som får och inte får sägas när dörrarna öppnas till Ifrahs gamla hemland.

#ljud=2826417#

Barnen Resan till Ryssland barn del 3 med Olga Granlöf och Ylva Mårtens  

Under två veckor återutsänder vi reportageserien Resan till Ryssland barn som sändes i augusti 2008. Vägvisare är Olga Granlöf och reporter Barnens Ylva Mårtens. Fler bilder och en längre text hittar du här: Olga Granlöf är född och uppvuxen i Sovjetunionen. Hon kom som 23-åring till Sverige, har levt halva sitt liv i Sovjet och halva i Sverige. Olga blir lyssnarnas vägvisare och Ylva Mårtens tolk. Resan till Rysslands barn börjar på Finlandsbåten till Helsingfors och går sen vidare med tåg till St Petersburg och Moskva.

Barnen Resan till Rysslands barn del 1  med Olga Granlöf och Ylva Mårtens  

Under två veckor återutsänder vi reportageserien Resan till Ryssland barn som sändes i augusti 2008. Vägvisare är Olga Granlöf och Barnens reporter Ylva Mårtens. Fler bilder och en längre text hittar du här: Olga Granlöf är född och uppvuxen i Sovjetunionen. Hon kom som 23-åring till Sverige, har levt halva sitt liv i Sovjet och halva i Sverige. Olga blir lyssnarnas vägvisare och Ylva Mårtens tolk. Resan till Rysslands barn börjar på Finlandsbåten till Helsingfors och går sen vidare med tåg till St Petersburg och Moskva.

Lag Kyrkan kämpar mot lag Staten i Lantzkampen  

I den här veckans Lantzkampen får NATURLIGA FIENDER äntligen tävla TILLSAMMANS!

Prästen Annika Borg leder lag Kyrkan och har tagit med sig den sekulära samhällsdebattören Christer Sturmark. De två tävlar mot lag Staten som utgörs av folkpartisten och integrationsministern Erik Ullenhag och den ledande socialdemokraten Veronica Palm.

Som vanligt är den fantastiska Annika Lantz programledare och den enväldige Sara Lövestam programmets domare.

Lyssna fredag den 20 september kl 18:16 i Sveriges Radio P1

I den här veckans Lantzkampen får NATURLIGA FIENDER äntligen tävla TILLSAMMANS! Prästen Annika Borg leder lag Kyrkan och har tagit med sig den sekulära samhällsdebattören Christer Sturmark. De två tävlar mot lag Staten som utgörs av folkpartisten och integrationsministern Erik Ullenhag och den ledande socialdemokraten Veronica Palm. Som vanligt är den fantastiska Annika Lantz programledare och den enväldige Sara Lövestam programmets domare.
Guillouarkiv och Syriendilemma  

Vi kollar Guillous betyg i arkivet
På landsarkivet i Uppsala finns svaret på åtminstone en av gåtorna i veckans mediebråk. Det var i tisdags som Norstedt lanserade Paul Frigyes bok Höjd över varje misstanke – en bok om Jan Guillou med ambitionen att ge en annan bild av Den Store än hans egen. Men boken hann knappt lanseras i tisdags innan förlaget drog tillbaka den.  Diskussionen har sedan fortsatt - hur är det med betygen Guillou visade upp där i TV? Vi har kollat i arkivet. Och diskuterar förlagens kompetens för faktakoll. Reporter: Martin Wicklin.

Avrådde resan - men nu köper de syrienreportage
Sex veckor fick de tillbringa i en mörk källare i Syrien - med dödshot, misshandel och ett misslyckat flyktförsök. I torsdags stod de till slut på svensk mark och mötte pressen på Arlanda. Magnus Falkehed och Niclas Hammarström genomled vecka efter vecka i den där källaren. Både Aftonbladet och Dagens Nyheter - som Falkehed och Hammarström i många år varit knutna till - medvetet tonade ner sin rapportering. Den heliga konsekvensneutraliteten åsidosattes - nyhetsstoryn blev en personalfråga. Reporter: Mattias Pleijel.
OBS: I den radiosända versionen av reportaget sades felaktigt att DN erbjudits ett specifikt reportage från Syrien. Det stämmer inte - Magnus Falkehed hörde av sig till tidningen men diskussionerna gällde aldrig något specifikt reportage - tidningen avrådde konsekvent från resan. Denna fil är korrigerad på den punkten.

Nya aktörer förändrar TV-världen
Nya sätt titta. Nya sätt betala. Nya aktörer. Just nu är det rörigt i TV-världen. Under förra året såg vi nya sorters aktörer tränga sig in på allvar på den svenska tv-marknaden: kvällstidningarna började sända live så snart något rörde och drog också igång egna tablålagda program. Och globala spelare in klistrade oss vid serier som House of Cards.  Reporter: Lasse Truedson.

Vi jagar kinesisk satirikern bakom falska dödshundarna
För en vecka sedan spreds nyheten över världen att Nordkoreas ledare Kim Jong un avrättat sin farbror genom att låta honom slitas itu av 120 hungriga hundar. Men historien var falsk. Björn Djurberg gav sig på jakt efter den kinesiske mikrobloggare som startat en av världens mest uppsendeväckande nyheter.

.
Frigivna journalister och licensens död  

Frilansliv utan skyddsnät
Det har gått 15 månader sedan de inledde den där resan som skulle ta dem in över gränsen till Etiopien och Ogaden-provinsen. Syftet var att kasta ljus över situationen i den slutna provinsen, där svenska affärsintressen verkar samtidigt som ofattbara övergrepp och brott mot de mänskliga rättigheterna pågår.
Även om resan gick käpprätt åt helvete… så har misslyckandet och det som drabbade dem med all sin grymhet avslöjat för oss just det som de ville visa oss när de åkte dit. 
Martin Wicklin och Lasse Truedson talade med dem om reportagen de ville skriva, tiden i fängelset och om ett frilansliv utan skyddsnät.

Livsfarlig information
Under den här veckan vi fått reda på hittills okända historier om skenavrättningar och den riggade inspelningen av en propagandafilm som använts som bevis mot Johan Persson och Martin Schibbye. Flera av de här uppgifterna har redaktionerna hållit inne med för att inte äventyra deras säkerhet. Vi berättar om spelet bakom några av veckans nyheter om Johan och Martins fångenskap. Reporter Erik Hedtjärn.

Dags för TV-skatt?
Det är inte första gången som TV-licensen föreslagits vara mogen för skräphögen. Trots det finns den kvar. 
Men nu har det blivit aktuellt igen sen Public Service kommitten kommit med sitt förslag. Det skulle innebära att licensen ersätts med en skatt på 1 procent av inkomster upp till en viss nivå. Många skulle få lägre avgift än i dag, men hushåll med fler än två inkomster skulle få betala mer. Det som tidigare stoppat en förändring har varit oron för att Public Service bolagen skulle förlora den självständighet det ändå ger att inte vara skattefinansierad. Men när nu allt fler tittar på TV utan TV-apparat så blir frågan om det går hålla kvar systemet
Nu finns alltså ett förslag - men kommer det också bli politik? Inga politiker har varit med i utredningen, så Caroline Jägerfeld och Lasse Truedson har ringt och frågat vad de tycker om saken.

De reste till Ogaden för att berätta om övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter. Och det som drabbade dem har verkligen avslöjat det de ville att vi skulle se. Men priset blev högt. Vi har träffat Martin Schibbye och Johan Persson. Länge har det diskuterats att tv-licensen ska avskaffas men ännu finns den kvar. Ska den försvinna efter veckans utredning? Vi har frågat politikerna.
33 – Oskar Lindberg – Fantastiska Farbror Fri  

Oskar Lindberg lever med sin fru och deras tre barn i en villa i Leksand. Han är mest känd på nätet som Fantastiska Farbror Fri, ett alias han använde under de åren han som anonym bloggare skrev om privatekonomi samt filosoferat om ett enklare liv.

∼ Continue Reading ∼

0:00/0:00
Video player is in betaClose