Search

Episode 1: Balancen mellem at være drevet af formål og profit  

I den første episode af Fremtidens Ledelse To-Go dykker vi ned i en udfordring; at skabe og opretholde den nye balance mellem formål og profit. Konkret snakker vi om det nye mindset, de nye kompetencer og de nye tanker, som lederen skal kunne rumme samt vi diskuterer de muligheder, der også ligger i dagens udfordring. Velkommen til Fremtidens Ledelse To-Go, en podcast du kan tage med på farten. Nogle ledere har en automat-reaktion, når de arbejder med paradigmet "fremtidens ledelse". Reaktionen opstår, når de bliver presset eller bliver udsat for konflikter mellem den nye og gamle stil, for lige dér falder de typisk tilbage til deres gamle handlemønster. Det er det udfordringen består i; at skabe en ny balance mellem den gamle og nye ledelsesstil at opretholde balancen og at ville gøre det på en anden måde, være engageret, være drevet af værdiskabelse snare end at jage kroner og ører, selv når du bliver presset eller udfordret. Det ligger til menneskers natur at falde tilbage til gamle handlemønstre, når man udsættes for pres. Så hvad kan du gøre for at undgå at falde tilbage, og  samtidig blive bedre til at balancere? Hvordan kan du dele tingene op, for at have nogle håndtag at arbejde med? Den nye balance mellem formål og profit er episodens udfordring Kort fortalt deler vi det op i tre elementer, når vi snakker om balancen mellem formål og profit og hvad du er drevet af: People: People first. Det er vigtigt, at forstå hvad folk bliver motiveret af og hvad der engagerer dem på de niveauer, som giver mening for dem. Bryd jeres formål ned og gør det nærværende, så du skaber en eksistensberettigelse. Tænk over hvilken værdi I er med til at skabe. Planet: Ultimativt har vi de 17 verdensmål for bæredygtighed fra FN, som bl.a. går på at udryde sygdomme, stoppe sult, udryde fattigdom, skabe verdens infrastruktur etc. Det kan godt blive overvældende stort. Som leder, skal du både tage den oppe fra og ned (hvad er det vi kæmper for i vores virksomhed), men også nedefra og op (hvad er det for en relation jeg indgår i, og hvem er det jeg skaber værdi for). Lederens store opgave er så, at få de to til at mødes. Profit: Vi kan ikke komme uden om den klassiske managementdisciplin, hvor vi har fokus på resultater, deadlines, bundlinje og toplinje. Vi vil også tjene penge, men du skal vide hvordan du skal fokusere på det ene eller det andet - og mixe det. Det handler om balancen, både at skabe denne nye balance og at holde fast i den. Relevante links: Tag et kik på Conscious Capitalism. Og se en to minutters video om fremtidens ledelse, lavet af Erik sammen med Heartbeats. Her er vores blogindlæg om hvordan man finder sit formål og den værdi man skaber. Hvad kan du komme i gang med, for at håndtere episodens udfordring? Når man vil måle på andre ting end profit og resultater kan man starte med værdi. Her får du de fire gode råd fra episode 1 til hvordan du kan komme i gang: Vær modig og sig til dig selv: "Det her vil jeg gerne teste!" Find et lille område, hvor du gerne vil teste det af. Få sat ord på den værdi du/I skaber for hinanden og jeres kunder. Lav nogle feedback-loops, og kvalitative opsamlinger på udviklingen. I episoden nævner vi bl.a. The Value Game, Value-based Pricing og Smile-o-Meter, som værktøjer og metoder til måle på den værdi I skaber som virksomhed. Abonner på podcasten og få den nyeste episode direkte på din smartphone Du kan finde Fremtidens Ledelse To-Go i din fortrukne podcast app, på nettet og i iTunes. Du vil samtidig være med til at gøre det sjovere at lave podcast, hvis du hjælper os med at udbrede den. Det kan du gøre ved at rate podcasten i iTunes eller dele den med en kollega. Tak fordi du er med til at skabe fremtidens ledelse. Har du feedback til episoden? I hver episode af Fremtidens Ledelse To-Go tager vi fat i et emne indenfor paradigmet omkring fremtidens ledelse. Vi snakker om udfordringerne, mulighederne samt giver dig tips,

Ds. C.G. Vreugdenhil - Nehemia 11  

Bijbeltekst Omschrijving: [1] ¶  Voorts woonden de oversten des volks te Jeruzalem; maar het overige des  volks wierpen loten, om uit tien een uit te brengen, die in de heilige  stad Jeruzalem zou wonen, en negen delen in de andere steden.[2]   En het volk zegende al de mannen, die vrijwilliglijk aanboden te Jeruzalem  te wonen.[3]   En dit zijn de hoofden van het landschap, die te Jeruzalem woonden; (maar  in de steden van Juda woonden, een iegelijk op zijn bezitting, in hun  steden, Israel, de priesters, en de Levieten, en de Nethinim, en de  kinderen der knechten van Salomo).[4]   Te Jeruzalem dan woonden sommigen van de kinderen van Juda, en van de  kinderen van Benjamin. Van de kinderen van Juda: Athaja, de zoon van  Uzzia, den zoon van Zacharja, den zoon van Amarja, den zoon van Sefatja,  den zoon van Mahalaleel, van de kinderen van Perez;[5]   En Maaseja, de zoon van Baruch, den zoon van Kol–hose, den zoon van  Hazaja, den zoon van Adaja, den zoon van Jojarib, den zoon van Zacharja,  den zoon van Siloni.[6]   Alle kinderen van Perez, die te Jeruzalem woonden, waren vierhonderd acht  en zestig dappere mannen.[7]   En dit zijn de kinderen van Benjamin: Sallu, de zoon van Mesullam, den  zoon van Joed, den zoon van Pedaja, den zoon van Kolaja, den zoon van  Maaseja, den zoon van Ithiel, den zoon van Jesaja;[8]   En na hem Gabbai, Sallai; negenhonderd acht en twintig.[9]   En Joel, de zoon van Zichri, was opziener over hen; en Juda, de zoon van  Senua, was de tweede over de stad.[10]   Van de priesteren: Jedaja, de zoon van Jojarib, Jachin;[11]   Seraja, de zoon van Hilkia, den zoon van Mesullam, den zoon van Zadok,  den zoon van Merajoth, den zoon van Ahitub, was voorganger van Gods  huis;[12]   En hun broederen, die het werk in het huis deden, waren achthonderd twee  en twintig. En Adaja, de zoon van Jeroham, den zoon van Pelalja, den  zoon van Amzi, den zoon van Zacharja, den zoon van Pashur, den zoon van  Malchia;[13]   En zijn broederen, hoofden der vaderen, waren tweehonderd twee en veertig.  En Amassai, de zoon van Azareel, den zoon van Achzai, den zoon van  Mesillemoth, den zoon van Immer;[14]   En hun broederen, dappere helden, waren honderd acht en twintig; en  opziener over hen was Zabdiel, de zoon van Gedolim.[15]   En van de Levieten: Semaja, de zoon van Hassub, den zoon van Azrikam,  den zoon van Hasabja, den zoon van Buni.[16]   En Sabbethai, en Jozabad, van de hoofden der Levieten, waren over het  buitenwerk van het huis Gods.[17]   En Matthanja, de zoon van Micha, den zoon van Zabdi, den zoon van Asaf,  was het hoofd, die de dankzegging begon in het gebed, en Bakbukja was  de tweede van zijn broederen; en Abda, de zoon van Sammua, den zoon van  Galal, den zoon van Jeduthun.[18]   Al de Levieten in de heilige stad waren tweehonderd vier en tachtig.[19]   En de poortiers: Akkub, Talmon, met hun broederen, die wacht hielden in  de poorten, waren honderd twee en zeventig.[20] ¶  Het overige nu van Israel, van de priesters en de Levieten, was in alle  steden van Juda, een iegelijk in zijn erfdeel.[21]   En de Nethinim woonden in Ofel; en Ziha en Gispa waren over de Nethinim.[22]   En der Levieten opziener te Jeruzalem was Uzzi, de zoon van Bani, den  zoon van Hasabja, den zoon van Matthanja, den zoon van Micha; van de  kinderen van Asaf waren de zangers tegenover het werk van Gods huis.[23]   Want er was een gebod des konings van hen, te weten, een zeker onderhoud  voor de zangers, van elk dagelijks op zijn dag.[24]   En Petahja, de zoon van Mesezabeel, van de kinderen van Zerah, den zoon  van Juda, was aan des konings hand, in alle zaken tot het volk.[25]   In de dorpen nu op hun akkers woonden sommigen van de kinderen van  Juda, in Kirjath–arba en haar onderhorige plaatsen, en in Dibon en haar  onderhorige plaatsen, en in Jekabzeel en haar dorpen;[26]   En te Jesua, en te Molada, en te Beth–pelet,[27]   En te Hazar–sual, en in Ber–se

Ds. C.G. Vreugdenhil - Nehemia 11  

Bijbeltekst Omschrijving: [1] ¶  Voorts woonden de oversten des volks te Jeruzalem; maar het overige des  volks wierpen loten, om uit tien een uit te brengen, die in de heilige  stad Jeruzalem zou wonen, en negen delen in de andere steden.[2]   En het volk zegende al de mannen, die vrijwilliglijk aanboden te Jeruzalem  te wonen.[3]   En dit zijn de hoofden van het landschap, die te Jeruzalem woonden; (maar  in de steden van Juda woonden, een iegelijk op zijn bezitting, in hun  steden, Israel, de priesters, en de Levieten, en de Nethinim, en de  kinderen der knechten van Salomo).[4]   Te Jeruzalem dan woonden sommigen van de kinderen van Juda, en van de  kinderen van Benjamin. Van de kinderen van Juda: Athaja, de zoon van  Uzzia, den zoon van Zacharja, den zoon van Amarja, den zoon van Sefatja,  den zoon van Mahalaleel, van de kinderen van Perez;[5]   En Maaseja, de zoon van Baruch, den zoon van Kol–hose, den zoon van  Hazaja, den zoon van Adaja, den zoon van Jojarib, den zoon van Zacharja,  den zoon van Siloni.[6]   Alle kinderen van Perez, die te Jeruzalem woonden, waren vierhonderd acht  en zestig dappere mannen.[7]   En dit zijn de kinderen van Benjamin: Sallu, de zoon van Mesullam, den  zoon van Joed, den zoon van Pedaja, den zoon van Kolaja, den zoon van  Maaseja, den zoon van Ithiel, den zoon van Jesaja;[8]   En na hem Gabbai, Sallai; negenhonderd acht en twintig.[9]   En Joel, de zoon van Zichri, was opziener over hen; en Juda, de zoon van  Senua, was de tweede over de stad.[10]   Van de priesteren: Jedaja, de zoon van Jojarib, Jachin;[11]   Seraja, de zoon van Hilkia, den zoon van Mesullam, den zoon van Zadok,  den zoon van Merajoth, den zoon van Ahitub, was voorganger van Gods  huis;[12]   En hun broederen, die het werk in het huis deden, waren achthonderd twee  en twintig. En Adaja, de zoon van Jeroham, den zoon van Pelalja, den  zoon van Amzi, den zoon van Zacharja, den zoon van Pashur, den zoon van  Malchia;[13]   En zijn broederen, hoofden der vaderen, waren tweehonderd twee en veertig.  En Amassai, de zoon van Azareel, den zoon van Achzai, den zoon van  Mesillemoth, den zoon van Immer;[14]   En hun broederen, dappere helden, waren honderd acht en twintig; en  opziener over hen was Zabdiel, de zoon van Gedolim.[15]   En van de Levieten: Semaja, de zoon van Hassub, den zoon van Azrikam,  den zoon van Hasabja, den zoon van Buni.[16]   En Sabbethai, en Jozabad, van de hoofden der Levieten, waren over het  buitenwerk van het huis Gods.[17]   En Matthanja, de zoon van Micha, den zoon van Zabdi, den zoon van Asaf,  was het hoofd, die de dankzegging begon in het gebed, en Bakbukja was  de tweede van zijn broederen; en Abda, de zoon van Sammua, den zoon van  Galal, den zoon van Jeduthun.[18]   Al de Levieten in de heilige stad waren tweehonderd vier en tachtig.[19]   En de poortiers: Akkub, Talmon, met hun broederen, die wacht hielden in  de poorten, waren honderd twee en zeventig.[20] ¶  Het overige nu van Israel, van de priesters en de Levieten, was in alle  steden van Juda, een iegelijk in zijn erfdeel.[21]   En de Nethinim woonden in Ofel; en Ziha en Gispa waren over de Nethinim.[22]   En der Levieten opziener te Jeruzalem was Uzzi, de zoon van Bani, den  zoon van Hasabja, den zoon van Matthanja, den zoon van Micha; van de  kinderen van Asaf waren de zangers tegenover het werk van Gods huis.[23]   Want er was een gebod des konings van hen, te weten, een zeker onderhoud  voor de zangers, van elk dagelijks op zijn dag.[24]   En Petahja, de zoon van Mesezabeel, van de kinderen van Zerah, den zoon  van Juda, was aan des konings hand, in alle zaken tot het volk.[25]   In de dorpen nu op hun akkers woonden sommigen van de kinderen van  Juda, in Kirjath–arba en haar onderhorige plaatsen, en in Dibon en haar  onderhorige plaatsen, en in Jekabzeel en haar dorpen;[26]   En te Jesua, en te Molada, en te Beth–pelet,[27]   En te Hazar–sual, en in Ber–se

Bill Nye and the Creationist Guy  

On February 4th, 2014, Bill Nye ("The Science Guy") has agreed to debate Ken Ham, president of Answers In Genesis and The Creation Museum.  The debate will take place on Ham's home turf, at The Creation Museum, and the 800 available tickets sold out almost immediately. This event raises the larger question:  Should scientists agree to these types of debates? Some (like Richard Dawkins) say "no," as it would be akin to an obstetrician debating a proponent of the "stork theory" of reproduction.  Others insist that the debate is not only appropriate, but necessary. Joining us in this discussion are Matt Dillahunty, Dr. Richard Carrier, Greta Christina, David Silverman, Ed Hensley and AronRa.   Articles: RDFRS:  Why Bill Nye Shouldn't Debate Ken Ham http://www.richarddawkins.net/foundation_articles/2014/1/16/why-bill-nye-shouldn-t-debate-ken-ham AHA:  WHY THE BILL NYE-KEN HAM DEBATE IS A GOOD THING http://americanhumanist.org/HNN/details/2014-01-why-the-bill-nye-ken-ham-debate-is-a-good-thing AHA:  BILL NYE SHARING THE STAGE WITH KEN HAM IS A MISTAKE http://americanhumanist.org/HNN/details/2014-01-bill-nye-sharing-the-stage-with-ken-ham-is-a-mistake  

P1 Morgen 2016-11-29  

13 mænd og 9 kvinder trådte frem foran Amalienborg, da statsminister Lars Løkke Rasmussen i går præsenterede sin regering. Den nye trekløver-regering, også kaldet VLAK-regeringen, betyder, at en række helt nye og uprøvede ministre træder ind i regeringskontorerne, mens det for andre var tid til at tage afsked. I dagens P1 Morgen fortsætter vi gårsdagens dækning af det nye regeringsgrundlag og det nye ministerhold. I studiet har vi besøg af en af de nye ministre, nemlig undervisningsminister Merete Riisager (LA), som giver indblik i sine nye visioner på undervisningsområdet. Ordet 'privatisering' går vi desuden også igennem i sømmene, da det ikke er til at komme udenom i det nye regeringsgrundlag. Den offentlige sektor skal fornys, private universiteter skal have højere tilskud, skovdriften skal udliciteres, og flere offentlige opgaver i stat, kommuner og regioner skal konkurrenceudsættes. Sådan lyder nogle af de privatiseringstanker, der står i de 86 siders regeringsgrundlag fra VLAK-regeringen. Det er dog ikke alle, der er med på idéen. Ifølge en professor ignorerer regeringen alt forskning på området, som de seneste år har vist, at privatisering ikke sikrer bedre og mere velfærd. Derudover debatterer direktør for CEPOS, Martin Ågerup, og chefredaktør på netavisen Piopio.dk, Jens Jonathan Steen, fordele og ulemper ved tankerne om privatisering. Et andet sted i Europa er der ikke sammensat en ny regering, men derimod er den nuværende ved at falde. Landet er Italien, og sker det, at regeringen falder, kan konsekvenserne blive alvorlige, også for EU. DR Nyheders udlandsredaktør, Niels Kvale, opdaterer os fra Rom. Det og meget mere i dagens udsendelse. www.dr.dk/p1morgen

P1 Morgen 0

S02E01 Generation Y og social. Bachelorinterview af Anne Emilie Paarup Bendtsen  

Et hav af nye medier og muligheder er opstået gennem de sidste årtier, hvor den digitale revolution for alvor er taget til. Dagens medieforbrugere kan få lige netop det de vil, hvor og hvornår de vil. Digitaliseringens nye mobile medieløsninger gør os uafhængige af tid og sted. Dette afsnit af Gamle Mænd i Nye Medier er en special, hvor Anne Emilie Paarup Bendtsen har overtaget showet og interviewer Tosti og Svejgaard. Sammen taler de om generation Y. De er storforbrugere af nye, digitale medier, som de er vokset op side om side med. De forbruger alverdens medier - også gerne på samme tid, og på flere platforme ad gangen. Alt fra dagligdagens praktiske udfordringer og arbejdsopgaver til underholdning og pleje af det sociale såvel som professionelle netværk. Det kan alt sammen løses gennem digitale medier. Det lyder smart og fantastisk. Eller gør det? Nye muligheder giver ofte nye udfordringer. Tilstedeværelsen i den digitale verden er stor blandt generation Y – og af samme grund skal de unge ofte stå for skud. De skal tit høre for, at de ikke er nærværende. Men nærværende overfor hvem og hvad? Hvis de ikke er 100 procent nærværende i det fysiske rum, er de måske nærværende i det digitale rum i stedet. Men er dette nærvær ligeså vigtigt og gældende, som nærværet i den fysiske verden? Og hvorfor har ældre generationer så svært med at forstå de unges digitale adfærd? Eller har de? Vil de overhovedet forstå det? Eller er det rent faktisk de unge, der ikke opfylder de universelle selvfølgeligheder om moral og pli? Eller følger der nye selvfølgeligheder med en ny generationer og et nyt mediebillede?

P1 Morgen 2016-11-30  

I dag møder de nye ministre til deres tredje arbejdsdag i deres nye ministerier, deres nye arbejdspladser. Flere af ministerierne er igen blevet splittet op, lagt sammen eller nedlagt - og nye er oprettet! Og det betyder, at embedsmændene bliver udfordret; de skal være omstillingsparate og klar til at rette ind under den nye minister. Omstillingen er dog en del lettere, hvis den nye minister har gode lederevner og desuden brænder for sit nye ansvarsområde, siger professor emeritus i ledelse og personaleforhold, Henrik Holt Larsen. Vi for også besøg af tidligere embedsmand Per Helge Sørensen, som nu gør grin med netop disse omorganiseringer i sit comedyshow Djøf med Løgn(n). Personalet på de danske fødestuer er pressede som aldrig før. Det førte til, at Rigshospitalets fødselschef, Morten Hedegaard, i går valgte at sige op med ordene "det er efter min opfattelse nu svært at have det ultimative ansvar for både patienternes behandling og medarbejdernes trivsel". Vi spørger Jordemoderforeningen hvordan de oplever dagligdagen på fødselsgangene. Det og meget mere i dagens udgave af P1 Morgen. www.dr.dk/p1morgen

P1 Morgen 0

Fra Stonehenge til Kaupang  

Med et klikk kan skogen fjernes og et klikk til gjør det mulig å se to meter ned i bakken. Slik arbeider de nye ”tekno-arkeologene” vi møter i MUSEUM . Denne uken er et internasjonalt forskningsteam på Kaupang, etter at de tidligere i sommer undersøkte Stonehenge og Lund i Sverige. I løpet av en ettermiddag kan to firehjulinger med en slede full av teknisk utstyr på slep kartlegge et område som det tidligere ville tatt uker og måneder for arkeologer å grave ut. I hastigheter helt opp til 60 kilometer i timen kan avanserte georadarsystemer ”gjennomlyse” bakken ned til to meters dybde. Kombinert med laserskanning fra fly og nye datasystemer kan store datamengder kombineres for å lage helt nye, kulturhistoriske kart. Allerede er hele Larvik kommune skannet fra fly og når det nye prosjektet er ferdig, vil mange kvadratkilometer være dekket. Det nye forskningsprosjektet er støttet med 32 millioner kroner fra den internasjonale forskningsstiftelsen Ludwig Boltzman Institute i Wien, og med lokale bidragsytere fra fem land er budsjettet på 50 millioner kroner. Prosjektet går over fem år, og høsten 2010 er det Vestfold og Kaupang som blir undersøkt. I sommer var det området ved Stonehenge som ble ”gjennomlyst”, med funnet av ”Woodhenge” som resultat. En stor innhegning som har omkranset de kjente steinene, men som aldri tidligere har vært kjent. – Vi er ikke ute etter skattejakt og enkeltfunn, men en sammenhengende kunnskap om hele områder, sier prosjektleder Knut Paasche i NIKU. Han understreker at det er den vitenskapelige utviklingen av nye målemetoder man konsentrerer seg om. Men, sier Paasche, med denne nye teknikken blir hele arbeidsmetoden for arkeologer forandret i årene som kommer. Med : Knut Paasche og Lars Gustavsen fra NIKU, Immo Trinks og Erich Nau fra LBI, Anitra Fossum fra Vestfold Fylkeskommune.

P1 podcaster - Twin Peaks og Matador 2017-05-15  

'Its happening again', som kæmpen siger i anden sæson af 90erkultserien Twin Peaks. Den 21. Maj er der premiere på de 18 nye Twin Peaks afsnut - skrevet af David Lynch og Mark Frost og instrueret af Lynch selv. Twin Peaks er den lille amerikanske by, hvor alt kan ske - fem miles syd for den canadiske grænse og 12 miles vest for statsgrænsen,. Et sted, hvor det føles som om 50erne aldrig er holdt op: Big Ed fylder benzin på ens pick uptruck, pigerne er i plisserede nederdele og flade sko og Double R Diner serverer a damn fine cup of coffee. Twin Peaks' første to sæsoner handlede om mordet på Laura Palmer. Det var en historie, hvor uhygge, humor, godt gammeldags politiarbejde og overnaturlige hændelser viklede sig ind og ud mellem hinanden, og man var hele tiden nødt til at huske, at uglerne ikke er hvad de giver sig ud for. Der er i tidernes løb lavet en mængde podcasts om Twin Peaks, og der er kommet et par nye til i anledning af premieren på de nye episoder. Jeg har udvalgt en håndfuld podcasts, som du kan muntre dig med, mens du venter på den nye sæson. Entertainment Weekly har sendt to garvede Twinpeaksvidere i studiet og de skal podcaste om alle de nye episoder. Mens de venter på premieren, fortæller de om Twin Peaks første to sæsoner og om seriens betydning i populærkulturen. Hør A Twin Peaks Podcast her: https://art19.com/shows/twin-peaks-podcast Den britiske podcast Diane er opkaldt efter Agent Coopers sekretær, som han beskriver som 'en interessant krydsning mellem en helgen og en kaberetsanger'. Podcasten har det seneste år været igennem alle de 30 episoder, bogen Laura Palmers Hemmelige Dagbog og Lynchs film Fire Walk With Me. Tonen er på en gang afslappet og højtravende, når Team Diane slår om sig med spidsfindige teorier, analyser og referencer til andre film, litteratur og kunst. Hør Diane: http://diane.libsyn.com/ Damn Fine podcast dykker også ned i hver episode, men altid med en gæst, som kan nuancere og uddybe et af seriens temaer. Fx burlesquekunstneren Francine, der besøger podcasten for at tale om det 29. afsnit, der handler om skønhedskonkurrencen i Twin peaks. Francine har i 6 år arrangeret The Pink Room, som laver burlesqueshows, der hylder eller satiriserer over Twin Peaks. Find podcasten her: https://www.damnfinepodcast.com/. I Danmark sker det også igen: DR viser Matador i en ny og restaureret udgave, og det har givet anledning til to nye podcasts. I udsendelsen kan du møde Mathilde Anhøj og Martin Steiner Jensen, som producerer podcasten Matador Med Mere. De svarer på spidsfindig Matadortrivia og forklarer hvorfor Matador er moderen til alle danske TV-serier. Hør podcasten her: https://soundcloud.com/matadormedmere DR har lavet sin egen Matadorpodcast. I Meget Mere Matador inviterer værten Cecilie Nielsen dedikerede matadorfans ned i de polstrede lænestole for at diskutere både seriens handling, og få svar på nogle af de spørgsmål, der har hængt og blafret siden Matador kom frem i 1978. Blandt andet hvad atlaskes egentlig er for en størrelse. Hør Meget Mere Matador: http://www.dr.dk/radio/drpodcast/serier/meget-mere-matador Medvirkende: Mathilde Anhøj og Martin Steiner Jensen. Vært: Susanna Sommer.

Bill Nye - In Praise of Reason (and Skepticism)  

Point of Inquiry is on a short hiatus right now as we transition to a new podcast team. In the meantime, enjoy these classic episodes from the POI archives, featuring Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, Susan Jacoby, and other luminaries in the science and secularism movement.

Recently in New Orleans, the Committee for Skeptical Inquiry held the very first CSIcon—the conference dedicated to scientific inquiry and critical thinking.

The main honoree: Bill Nye the Science Guy, who was given CSI's premiere "In Praise of Reason" award.

The next day, Point of Inquiry caught up with Nye, a guest who really needs no introduction... at least not to the thousands upon thousands of kids who saw a little show called Bill Nye the Science Guy.

Since then, Nye has been involved in many other endeavors and television programs to improve science teaching and understanding in our country, including his latest show on Planet Green, "Stuff Happens".

Nye is an engineer, inventor, author, comedian—a supporter of clean energy, and above all a skeptic.

Skepticality #162 - Bill Nye "the Science Guy" - Guest: William Sanford Nye  

It's safe to say that a generation of science enthusiasts were inspired and educated about the wonders of life on earth and beyond by the man best as Bill Nye "the Science Guy".  In recent years, William Nye's concern about our changing planet has garnered him new monikers, like Bill Nye "the climate guy", and as Executive Director of The Plantary Society, Bill Nye "the planetary guy".

This week on Skepticality, Derek and Swoopy talk with "that guy", William Nye (who recently was a featured Guest at The James Randi Educational Foundation's 2011 Amazing Meeting), about the challenges facing a new generation of science educators on television and in the classroom, and his new project to promote algebra literacy entitled "Solving for X".

Bok i P2. 13.10.2013  

Er Dag Solstads nye roman en roman? Går det an å avstå fra å dramatisere og skildre, hvis man skal skildre fortiden? Vi diskuterer Dag Solstads nye roman med den solstadske tittelen "Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896". Er Dag Solstads nye roman en roman? Går det an å avstå fra å dramatisere og skildre, hvis man skal skildre fortiden? Vi diskuterer Dag Solstads nye roman med den solstadske tittelen "Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896". Er Dag Solstads nye roman en roman? Går det an å avstå fra å dramatisere og skildre, hvis man skal skildre fortiden? Vi diskuterer Dag Solstads nye roman med den solstadske tittelen "Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896". I Bok i P2. Og så svipper vi innom Alice Munros litterære univers.

Bok i P2. 13.10.2013  

Er Dag Solstads nye roman en roman? Går det an å avstå fra å dramatisere og skildre, hvis man skal skildre fortiden? Vi diskuterer Dag Solstads nye roman med den solstadske tittelen "Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896". Er Dag Solstads nye roman en roman? Går det an å avstå fra å dramatisere og skildre, hvis man skal skildre fortiden? Vi diskuterer Dag Solstads nye roman med den solstadske tittelen "Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896". Er Dag Solstads nye roman en roman? Går det an å avstå fra å dramatisere og skildre, hvis man skal skildre fortiden? Vi diskuterer Dag Solstads nye roman med den solstadske tittelen "Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896". I Bok i P2. Og så svipper vi innom Alice Munros litterære univers.

Orientering 2016-11-29  

Paul Nutall er navnet på UKIP's nye formand. Han er manden der skal forsøge, at løfte arven efter partiets karismatiske grundlægger og leder Nigel Farage. Men er Nutall manden der kan stoppe de interne kampe og atter samle de mange EU-skeptiske i partiet? Erik Weir fortæller om den nye formand. I det nye regeringsgrundlag kan man læse, at en samlet udenrigs- forsvars-. og sikkerhedspolitik skal være klar i løbet af foråret. Det levner ikke den nye forsvarsminister meget tid til at få et forsvarsforlig forhandlet på plads, før det skal træde i kraft i 2018. Det er den største, men ikke den eneste vanskelige opgave, der venter Claus Hjort Frederiksen. Vi kigger nærmere på den nye forsvarsministers kommende arbejdsopgaver. Og selvom Donald Trump vandt en overbevisende sejr ved præsidentvalget, så siger han alligevel, at der er foregået omfattende valgsvindel, og påstår at millioner af mennesker har stemt ulovligt på Hillary Clinton. Men hvorfor går vinderen af valget ud og påstår at der var omfattende valgsvindel? Det spørger vi bl.a. om i dagens program. Thomas Alling redigerer. www.dr.dk/orientering

Sådan vælger du nye funktioner eller produkter  

Med en syretest, er det let at vælge nye produkter eller funktioner til din virksomhed  

The post Sådan vælger du nye funktioner eller produkter appeared first on Thorborgs Talkshow.

Folk, der hørte denne, lyttede også til:: Sådan vælger du et nyt firmanavn Sådan undgår du fælder når din statup skal have nye lokaler Gratis faktureringsprogram fra Amino
Bill Nye - In Praise of Reason (and Skepticism)  

Host: Chris Mooney

Recently in New Orleans, the Committee for Skeptical Inquiry held the very first CSICON—the conference dedicated to scientific inquiry and critical thinking.

The main honoree: Bill Nye the Science Guy, who was given CSI's premiere "In Praise of Reason" award.

The next day, Point of Inquiry caught up with Nye, a guest who really needs no introduction... at least not to the thousands upon thousands of kids who saw a little show called Bill Nye the Science Guy.

Since then, Nye has has been involved in many other endeavors and television programs to improve science teaching and understanding in our country, including his latest show on Planet Green, "Stuff Happens".

Nye is an engineer, inventor, author, comedian—a supporter of clean energy, and above all a skeptic.

Mennesker og medier: Spærrer Christiansborg-journalistikken for nye ideer? 2015-04-10  

Onsdag stillede digteren Yahya Hassan op for Nationalpartiet. Det har allerede nu ført til flere brydninger med den klassiske, politiske journalistik. Mennesker og medier kigger i denne uge på personer, der møder Christiansborg-journalistikken udefra. Erhvervsmanden Lars Kolind har oplevet, at ideer, der ellers blev hyldet i den offentlige debat som kreative eller originale, pludselig blev mistænkeliggjorte eller automat-forkastede. Han mener, at den politiske journalistik følger en særlig skabelon, der fokuserer på konflikt og fejl, og resultatet er politikerlede. Det nye parti Alternativet mener, at demokratiet risikerer at lide skade. De forsøger derfor at følge en række helt nye, selvopfundne dogmer i debatten. Er det blot udtryk for naivitet og dårlige undskyldninger? Forstår de nye politikere ikke journalistikkens natur, eller har de en vigtig pointe? Programmet kommer også omkring Danmarks Radios nye strategi, der blev præsenteret i denne uge. Baggrunden for strategien er egentlig teknisk - at vi går fra analog til digital - men den kan betyde helt grundlæggende forandringer for vores forståelse af public service og indholdet i tv og radio. Det mener tidligere generaldirektør i DR Christian S. Nissen. For er der overhovedet en public service-begrundelse for at sende X Factor, hvis folk går væk fra at se flow-tv? Vært: Hakon Mosbech. (Sendes også 00.05, lørdag 13.03, og søndag 3.03).

24syv Morgen 08.05 01-06-2016 (3)  

Dansk Folkeparti pustes i nakken af det nye parti Nye Borgerlige, der kæmper for at samle underskrifter nok til at komme i Folketinget. Nye Borgerlige har en meget markant udlændingepolitik: Alle ikke-danske statsborgere, der lever af offentlig forsørgelse, skal deporteres ud af landet. Vi taler med dansk islam-kritiks grand old man, Lars Hedegaard, der har meldt sig ind i det nye parti.


Alternativets, Enhedslistens og SF's mandater tilsammen tæller flere end Socialdemokraternes. Hvis der ved næste folketingsvalg bliver rødt flertal, er det så muligt, at der dannes regering mellem de tre partier udenom Socialdemokraterne? Vi spørger Pelle Dragsted, finansordfører for Enhedslisten og Rasmus Norqvist, politisk ordfører hos Alternativet.

Inspireret af Tyskland har Folketinget nu vedtaget , at unge allerede som 17-årige må tage kørekort - dog med den forudsætning, at de, indtil de fylder 18 år, kun sidder bag rettet, når der er en erfaren billist med i bilen. Vi spørger lytterne om, hvad de synes om det nye tiltag. Lyt med!

Værter: Claus Cancel & Fadime Turan

 

.

Sigges sommer: Nye partiers succes og fald 2017-07-20  

Få uger før Folketingets formelle åbning offentliggjorde Nye Borgerlige under stor mediebevågenhed, at partiet opstiller til Folketinget og i februar blev et nyt parti med navnet De Progressive stiftet. I denne uge gransker vært Sigge Winther Nielsen derfor genvordighederne for nye partier, der drømmer om at sætte sig på eftertragtede pladser i Folketingssalen Over en kold øl og sprøde flæskesvær fortæller Søren Espersen, tidligere pressechef i Dansk Folkeparti, og Carl Christian Ebbesen, tidligere formand for Dansk Folkepartis Ungdom, deres version af op og nedture i tilblivelsen af det parti, der i dag er det andet største i Folketinget. Peter Seier Christensen, medstifter af Nye Borgerlige, og Niko Grünfeldt, der har været med til at skrive Alternativets grundpapir, giver et indblik i, hvordan de oplever de udfordringer nye partier møder i dag.

Show 1802 Louder with Crowder Deport Illegal Criminals, Climate Change Myths, Bill Nye Gender Spectrum Rebuttal  

Show 1802 Louder with Crowder Deport Illegal Criminals, Climate Change Myths, Bill Nye Gender Spectrum Rebuttal

This ACU show consists of 3 segments from the Louder with Crowder Show.

Segment 1- Yes, Deport Illegal Immigrants-Criminals

ICE is deporting Criminal Illegal Immigrants using ICE Air. CNN shamelessly turns it into a sob story. A thorough rebuttal follows. Published on Apr 19, 2017

To watch the video visit-

https://youtu.be/Z6aUKarnouQ  

Taken from episode #154 of #DailyCrowder @CRTV

 

Segment 2- Top 5 Climate Change Myths

To watch the video visit-

https://youtu.be/QwviDPo4Rh4

 

Segment 3- REBUTTAL: Bill Nye's 'Gender Spectrum' BullcrapBill Nye (The Not-A-Real-Science-Guy) fancies himself an expert and repeatedly scoffs at anyone who’s skeptical of his particular brand of science….which ironically often lacks actual science. We give you exhibit D from his new Netflix show 'Bill Nye Saves The World' on the topic of the "gender spectrum"...! Published on Apr 25, 2017

To watch the video visit-

https://youtu.be/ycVkZiHZUYE

Taken from #DailyCrowder episode 157 on @CRTV

Take media back and join the Mug Club: http://louderwithcrowder.com/mugclub

Use promo codes "student" "veteran" "military" to get daily access for $69/year!

Shop the official #LWC store: http://louderwithcrowdershop.com

More at http://louderwithcrowder.com

Follow me on Twitter: https://twitter.com/scrowder
Like me on Facebook: https://www.facebook.com/stevencrowde...
Follow me on Vine: https://vine.co/u/1136892885917368320

Check out more of my videos!

DEBUNKED: 'Adam Ruins Everything' Why a Wall Won't Stop Immigration
https://www.youtube.com/watch?v=c_VDQ...

Go Green, KILL PEOPLE! (Crowder Visits Mexico) 
https://www.youtube.com/watch?v=CNMJO...

BUZZFEED REBUTTAL: Plus-Sized SJW Propaganda
https://www.youtube.com/watch?v=FJq0H...

Pop culture and politics from the most politically incorrect comedy channel on the web. Hippies and Muslims hate me!

0:00/0:00
Video player is in betaClose