Search

Humorhimlen i P3 2010-05-26  

I dagens Humorhimlen bjöd vi på Hej Domstol-special med Valle Westesson som gäst. Sketcherna vi spelade var följande: MNK - Thunder räddar barnakrobater i Kina, Hassan - Williamspäron, Pang Prego - Veckans Kulturupplevelse - Lilla huset på prärien, Hej Domstol - Rapa på beställning, Hej Domstol - Skämta om sängkläder, Hej Domstol - Folk med könsdelar i sitt namn, Hej Domstol - Dick Harrison på Nordpolen del 1, Hej Domstol - Pizzalåten. Medverkande: Matilda Kihlberg, Erika Strand-Berglund, Valle Westesson

Medier som moralisk domstol - Pernilla Petrelius Karlberg  

Pernilla Petrelius Karlberg, SSE IFL Programledare och Organisationsforskare på SSE pratar om sin senaste bok "Föredöme eller fördömd? Medierna som moralisk domstol", SNS Förlag: http://www.sns.se/forlag/foredome-eller-fordomd-medierna-som-moralisk-domstol Se även: http://www.ifl.se/foredome-eller-fordomd-medierna-som-moralisk-domstol/

Jobbigare vara ljusskygg ledare i Afrika: Samuel Larsson i Maputo  

Maputo torsdag. Har vi pratat färdigt om Kenya? Nä, jag tycker inte faktiskt inte det. För det som hände där för mindre än en vecka sedan kan inte beskrivas som något annat än en sensation. Resultatet i presidentvalet i augusti överklagades till högsta domstolen som fann oegentligheter i valprocessen, ogiltigförklarade alltihop och beslutade om nyval. Det intressanta är inte att valresultatet överklagades till domstol. Här på den afrikanska kontinenten anklagar missnöjda oppositionspartier rätt ofta vinnaren för fusk. Ibland har de fog för misstankarna, ibland är de bara dåliga förlorare. Men få tror på riktigt att den juridiska processen verkligen ska förändra något. Så det intressanta och unika var att den här domstolen faktiskt lyssnade på klagomålen, drev en vad det verkar helt politiskt oberoende juridisk process och fällde en dom som gick emot sittande presidenten Uhuru Kenyatta, som trodde att han hade ännu en valseger i hamn. Han blev naturligtvis rasande. Domen har sänt en chockvåg över inte bara Kenya utan hela Afrika. Här saknas inte långsittande presidenter eller partier, som håller sig kvar vid makten mandatperiod efter mandatperiod med mer eller mindre demokratividriga metoder. Så runt om på kontinenten vädrar oppositionspartier just nu morgonluft. De där ständiga tvåorna med en vag känsla av att valresultaten aldrig varit riktigt riktiga. Om det var möjligt i Kenya, om deras domstol vågade vara oberoende, kanske kanske det är möjligt även här? Det finns faktiskt de som nu talar om en demokratins revolution i Afrika, ledd av domstolarna. Inte med målet att tvunget ge oppositionen makten, utan att faktiskt garantera folket helt rättvisa val - på riktigt. Det är lite väl tidigt att kalla det en revolution, men något väldigt ovanligt har faktiskt hänt. Och miljoner människor hoppas att det ska bli en ny trend. Den senaste veckan har det också funnits - i Kenya och på andra håll - en påtaglig känsla av svek och besvikelse riktad också mot alla internationella valobservatörer som till exempel i Kenya gav sin välsignelse åt ännu en mandatperiod till president Kenyatta. Ansedda institut som the Carter Center i USA - med självaste John Kerry i spetsen, till exempel. Nu när deras bedömning synats och sågats av en domstol är det många som frågar sig om de där valobservatörerna alltid slirat lite på sanningen? Om de handlar i demokratins intresse eller något annat större politiskt intresse? Eller om de helt enkelt bara inte brytt sig om att ta reda på hela sanningen. Det är naturligtvis svårt att veta hur det ligger till med den saken, möjligheten till full insyn är begränsad även för observatörer. Men vreden finns där, och en sak är säker: efter nyvalet i Kenya i oktober, och efter många kommande val här i Afrika, kommer det ställas nya frågor och tuffare frågor. Det har just blivit liite jobbare att vara ljusskygg ledare i Afrika. Samuel Larsson, Maputo samuel.larsson@sverigesradio.se

Mediedomstol och kungen av sportjournalistik  

Dömda i medierna - friade av domstol Gång efter annan dömer medierna personer som sedan frias i domstol. Det senaste exemplet är Skandias VD Lars-Erik Pettersson som i många medier framställts som brottslig i företagets bonushärva men som friades helt i domstol. TV-journalisten Lars Adaktusson har reagerat och kritiserar medierna för att agera domare och åklagare. Journalisten Gunnar Lindstedt, som avslöjade Trustorhärvan där ingen inblandad till slut kunnat fällas, anser snarare att problemet ligger i att rättsväsendet inte rår på ekonomiska brottslingar.Det är bara att köpa ny TV-box igen...Inför julen var det många som köpte ny TV, med digitalmottagare och platt skärm. Men det står inte på förrän det är dags att köpa nya grejer igen - nu förbereder TV-branschen för nästa tekniksprång. En ny kryptering ska skapa plats för fler kanaler eller bättre bild. Jan-Olof Gurinder, distributionschef på SvT, konstaterar att i och med digitaliseringen har TV-köparna gått in i en ny värld där teknikutvecklingen är så snabb att det krävs nya grejer med ganska korta mellanrum.Lasse Granqvist - kungen av sportjournalisterNär fansen får välja - och det fick de nyligen på webbplatsen svenskafans.com - så hyllar de Radiosportens Lasse Granqvist. I fansens omröstning vann han alla kategorier han kunde vinna, bland annat Bästa sportjournalist alla kategorier. Mediernas Martin Wicklin har träffat Lasse Granqvist och tecknar ett porträtt.

Medierna 0

Hot om estnisk domstol efter bilvärdering på nätet, miljömärkta kläder och hemmafruar som ska börja jobba  

Robert hotas nu med estnisk domstol efter att han vägrat betala för bilvärdering på nätet. Allt fler kläder miljömärks. Hör när hemmafruarna skulle ut i arbetslivet.

Ödesvecka för Brexit: Staffan Sonning, Ekonomikorrespondent i London  

London fredag. På måndag inleds en rättsprocess i högsta domstolen som kan bli högst avgörande för hur det går i förhandlingarna om hur Storbritannien ska lämna EU.Det handlar om huruvida premiärminister Theresa May själv får lämna in utträdesansökan enligt Artikel 50 i Lissabonfördraget. Samma dag den lämnas in börjar klockan ticka. Två år senare är landet ute ur EU, oavsett hur det går i förhandlingarna.Tre privatpersoner har vänt sig till rättssystemet och hävdat, att det kan May inte alls; det måste parlamentet göra, eftersom ett utträde skulle innebära att en lag som parlamentet stiftat upphävs, och bara parlamentet kan stifta eller ändra lagar. Det handlar om lagen om inträde i EU från år 1972.Dom som klagat har redan fått drätt i en lägre domstol: Parlamentet måste tillfrågas. Men det beslutet överklagades av regeringen till högsta domstolen.Om också högsta domstolen kommer fram till samma sak, då blir det intressant. En stor majoritet i parlamentet var nämligen emot att landet ska lämna EU.Nu verkar det inte som att något parti kommer att driva linjen att gå emot folkomröstningen. Det vore för politiskt riskabelt. Däremot är det fullt möjligt, att parlamentet kommer att vilja bestämma vilken sorts utträde det ska bli: En så kallat hård Brexit, eller en mjuk. En mjuk Brexit innebär att landet på något sätt behåller tillgången till världens största handelsblock, EU:s inre marknad. En hård Brexit innebär att Storbritannien lämnar allt inom EU. Också den inre marknaden och tullunionen. Premiärminister Theresa May har förespråkat en hård Brexit; det viktigaste för Storbritannien är att få full kontroll över sina gränser och kunna begränsa invandringen från framför allt de fattiga EU-länderna i öst, har hon sagt.Men det tycks finnas en kraftig majoritet för en mjuk Brexit i parlamentet, alltså tvärt emot vad premiärministern tycker: Storbritannien måste fortsätta att ha tillgång till den inre marknaden, annars blir det för dyrt. Och då kommer troligen landet att få acceptera en av grundstenarna inom EU: Den fria rörligheten.Det domstolen har att bedöma är om ett mycket speciellt brittiskt fenomen gäller: Det kungliga privilegiet. Enligt det, har regeringen rätt att själv fatta beslut i främst frågor om relationer till andra länder. Det är en makt som monarkerna hade tidigare, men som nu överförts till regeringen. Men det kungliga privilegiet gäller inte i det här fallet, sa den förra domstolen och hänvisade bland annat till ett fall från slutet av 1200-talet.Högsta domstolen, som tar upp fallet på måndag är högsta instans i Storbritannien. Teoretiskt kan dock regeringen gå vidare, genom att be om prövningstillstånd i Europadomstolen. Troligtvis kommer det inte att ske, det vore övermåtta ironiskt om regeringen ber om hjälp av en domstol som den vill bli av med.Staffan Sonning, Ekonomikorrespondent, London Staffan.sonning@sverigesradio.se

Brexitdebatt utan sans och måtta: Ekots Staffan Sonning i London  

London tisdag.Det är inte bara i USA som det diskuteras om den politiska utvecklingen har spårat ur och inte längre följer de överenskomma spelreglerna i den liberala demokratin.Samma debatt, fast i en annan skala finns också i Storbritannien. Och det handlar om samtalsklimatet i den infekterade frågan om Brexit, det vill säga landets planer på att lämna EU och hur det ska gå till.I och för sig fanns det en debatt under hela valrörelsen inför folkomröstningen om huruvida det finns någon gräns för hur mycket det går att tänja på sanningen, eller helt enkelt blåljuga i argumenten för den ena eller andra sidan. Huruvida det verkligen är så, att ändamålen får helga medlen för att uppnå politiska mål.Men den senaste veckan, har diskussionen nått nya höjder.  Och nu handlar det om respekten för rättssamhället.Bakgrunden är den dom som kom i förra  veckan som sa, att det är parlamentet som måste besluta om när utträdesansökan ur EU ska lämnas in. Bara parlamentet kan upphäva lagar som parlamentet har stiftat. Det kan inte premiärminister Theresa May göra själv. Reaktionerna i delar av de brittiska medierna var inte att leka med. Landets största tidning, Daily Mail, ägnade hela sin förstasida åt domen. Under bilder på de tre domarna som fattat beslutet, kunde man se jätterubriken Enemies of the people folkets fiender. Det tog inte lång stund, innan det fanns inlägg på sociala medier som jämförde med propagandatidningar från det tyska 30-talet, där människor beskrevs som folkförrädare.Daily Mail är en tabloid som närmast har vulgariteten som varumärke. Men också den seriösa morgontidningen The Daily Telegraph fiskade i samma grumliga vatten: De tre domarna på förstasidan, och så rubriken Judges against the people domarna mot folket, över fem spalter.Ledaren för det populistiska EU-fientliga partiet Ukip, Nigel Farage, påstod, att han såg en konspiration som hade som mål att förråda folket och dess vilja. Och så sent som förrgår förklarade Farage, att han kallar till en demonstration som han själv ska leda, framför Storbritanniens högsta domstol, dit regeringen har överklagat beslutet om att parlamentet måste konsulteras om ansökan om utträde ur EU.Gina Miller, advokaten och affärskvinnan, som stod bakom rättsprocessen, har vittnat om hur hon sedan domen utsatts för hot om sexuellt våld, misshandel och död.Stämningen i landet har varit så hätsk, att en rad ministrar har tagit kraftfullt avstånd från reaktionerna och understrukit, att ett oberoende rättssystem är en av grundstenarna i en demokrati.Och i går gick EU:s kommissionär för mänskliga rättigheter in i den brittiska debatten. Jag är mycket orolig över det som sker i Storbritannien jus nu, sa han. Regeringen måste ännu tydligare fördöma attackerna på domarna och de personer som fört frågan till domstol sa han.Staffan Sonning, London Staffan.sonning@sverigesradio.se

Hur delar man på ett barn utan att det går sönder?  

Antalet vårdnadstvister som avgörs i domstol har fördubblats på 15 år. Förra året hamnade 5 700 fall i domstol. Fall där föräldrarna inte kunde komma överens om hur vardagen med barnen skall se ut. Hur gör man för att inte låta hatet, vreden och besvikelsen på varandra gå ut över barnen? Vad är egentligen barnets bästa - Och hur går man som barn vidare, kan man förlåta sina föräldrar? Var med och dela dina erfarenheter av skilsmässa med barn i familjen – vad gjorde du rätt, vad gjorde du fel och vilket råd vill du ge till någon i samma situation? I kväll handlar Karlavagnen om att separera - men inte från barnen. Ring till Johanna Linder i kväll på 099-110 90 (telefonslussen öppnar 21.00) eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se! Mejla redan i förväg och skicka med ditt telefonnummer om du vill vara med i kvällens program! Kommentarer här på hemsidan ska vara kopplade till artikeln. Inlägg som inte håller sig till ämnet riskerar att tas bort. Allmänna synpunkter eller frågor hänvisar vi till Lyssnarservice. Kommentarerna bör utmärkas av respekt för andra och hålla en god ton. Läs också Sveriges Radios regler gällande kommentering.

Klartext 20110928  

Programmet handlar om det här: En miljon människor är utan ström i Filippinerna.En stort oväder har drabbat Filippinerna i Asien. Det är mycket hårda vindar och kraftigt regn där.Minst 18 personer har dött. Förslag om att bankerna i Europa ska betala bankskatt.EU:s ledare José Manuel Barroso föreslog idag att bankerna ska betalaen särskild bankskatt när de gör affärer med varandra, tex köper aktier. Skattebetalarna har hjälpt bankerna med pengar när de varit i kris. Nu måste bankerna betala tillbaka och hjälpa de länder som är i kris, tycker Barroso. Elbolagen lovar att kärnkraftverken ska fungera i vinter.När kärnkraftverken underhålls och lagas stängs de av och då brukar priset på el stiga.Näringsminister Maud Olofsson är orolig för att flera kärnkraftverkska vara stängda i vinter när det blir kallt och våra bostäder behöver mycket värme och el.Men idag lovade elbolagen att kärnkraften ska fungera i vinter. Studenter störs av för mycket ljud.Många studenter på högskolorna har svårt att höra vad lärarna säger. Det är för mycket andra ljud som stör. På biblioteken ska det vara tyst, men även där är det så mycket störande ljud att studenterna har svårt att koncentrera sig. Det visar en undersökning från Hörselskadades riksförbund. Domstol avgör om Michael Jackson läkare är skyldig till hans död.Sångaren och artisten Michael Jackson dog hastigt för två år sedan.Nu ska en domstol avgöra om hans läkare givit honom för mycket sömnmedicin och därför orsakat hans död.

Klartext 0

" Det här fallet måste prövas i domstol"  

När det finns misstanke om allvarligt brott måste det prövas i domstol. Så kommenterar Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt, den pågående rättegången i Solna. Där en narkosläkare står åtalad för dråp av ett barn. Kärnfrågan i rättegången är om döden har påskyndats eller inte. elisabeth Rynning menar att de båda vetenskaperna, medicin och juridik, kan behöva lära sig att kommunicera bättre med varandra, eftersom båda har som uppgift att skydda de mänskliga rättigheterna.

Delfiner ropar namn Delfiners ljud har förbryllat forskare. Nu kan man visa att de konstruerar ljudet på annat sätt en en vanlig vissling. Flera forskningsresultat tyder på att de också kan kalla varandra med hjälp av signaturmelodier. Vetenskapsradions Torill Kornfeldt reder ut begreppen. Snurr på ägg En ny teknik gör det möjligt att ta hand om donerade ägg på ett mer effektivt sätt. Än så länge har ingen kvinna blivit gravid i Sverige med donerade ägg, men överläkare Kjell Wånggren som leder äggbanken vid Uppsala Akademiska sjukhus berättar vilka som kan dra nytta av den. Reporter Björn Gunér. Smältande isar I veckan tangerades bottenrekordet från 2007 när det handlar om smältande isar vid Nordpolen. Men det finns vissa som gläds över situationen. Reporter Gustaf Klarin.
Klartext 20110718  

Programmet handlar om det här: Idag kom det svenska tjej-landslaget hem med brons-medalj.Igår avslutades världs-mästerskapen i fotboll i Tyskland.Och det svenska tjej-laget kom trea i turneringen och fick brons-medalj.Idag kom laget hem till Sverige igen.Och det var mycket folk som mötte tjejerna på flygplatset för att gratulera dem Du mår inte bättre för att du är ledig från ditt jobb under lång tid.Nu på sommaren är många lediga från sina jobb i flera veckor för att vila upp sig.Men några forskare i Holland har kommit fram tillatt du inte blir mer utvilad för att du är ledig i många veckor.Istället borde du vara ledig under kortare tid, men flera gånger per år. Många i Egypten är missnöjda med politikerna i regeringen.I februari slutade Egyptens president, Hosni Mubarak,efter att folket i Egypten hade protesterat och ville att han skulle sluta.Men trots att presidenten slutade sitt jobb så är många egyptier oroliga för att landet inte har förändrats tillräckligt mycket.Och de menar att många i den nya regeringen tidigare har samarbetat med den gamla presidenten Mubarak.Och nu tycker det att det behövs helt nya politiker. Allt fler i Storbritannien påverkas av skandalen på tidningen News of the World.News of the World var en tidning som ofta skrev skvaller om kändisar.Och en del av deras journalister fick fram hemlig information på olagliga sätt.Den här skandalen påverkar inte bara tidningens chefer och ägare,utan även polisen och landets statsminister. En domstol har bestämt att det ska vara förbjudet för militärer att vara i ett område mellan Kambodja och Thailand.På gränsen mellan länderna Kambodja och Thailand i Asienså ligger ett nästan 1000 år gammalt tempel.Och eftersom båda länderna vill ha templetså bråkar dom om vart gränsen egentligen ska gå.Många soldater har dödats i det här området,men idag bestämde en domstol att inga soldater får vara i området längre.

Klartext 0

Humorhimlen 20110225  

I lördagens Humorhimlen körde vi en egen schlagerfestival med bara humorlåtar. Såklart spelade vi även en himla massa önskesketcher också: Mammas nya kille - Martin bjuder Thunder på middag, PKK - Asperger-Carina Republiktävlingen - Knarkare, Melodi nr 1 - Rally - Tulpaner, Melodi nr 2 - Deluxe - Jag sitter i permobil, Melodi nr 3 - Pang Prego - Gamla testamentet, Hej domstol - Nuderrapp, P3 Opium - Ola Söderholm om självmordsbombare, Melodi nr 4 - Rally - Varför skall de alltid in där bak, Hej Domstol - Palmemordet - Valle ringer runt och Melodi nr 5 - Deluxe feat. Folköl Rydén - Taxfreelåten. Programledare: Rikard Diego.

Klartext 2010-08-12  

Programmet handlar om det här: En man dömdes idag till fängelse för att han har lagat mat.Mannen heter Ibrahim Al Qosi och har under flera år varit inlåsti det amerikanska fånglägret Guantanamo.Vi vet egentligen inte vad han har gjort för fel.Men han har varit kock åt den kände terrorist-ledaren Usama Bin Ladin.Som straff får han 14 års fängelse. Här i Sverige sa en domstol idag att det nu är bevisatvem som mördade den 73-åriga kvinnan i Halmstad.Hon blev dödad när hon var ute och plockade blommor i våras.Polisen tog fast en 21-årig man som misstänkt för mordet.Och idag dömdes han av alltså av en domstol.Mannen slipper att hamna i fängelse eftersom han är psykiskt störd.Istället ska han låsas in på ett sjukhus och få vård. Det ska bli svårare att ta körtkort för en del.Bland annat blir det ett nytt krav på att du ska ha en bra syn åt sidornaså att du kan upptäcka bättre vad som händer i trafiken.Det kan också bli svårare att få körkort för de som har vissa sjukdomarsom exempelvis diabetes och epilepsi. Idag berättar Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldtvilka tankar som ligger bakom partiets politik.Bland annat sa han att människor måste få mer frihet att själva bestämma.Han sa också att han är en bra ledare som är lugn och tänker igenom noggrannt vad han vill göra för någonting. Många kvinnor som blir slagna av sina mänringer och ber om hjälp den här tiden på året.För nu är semestern slut för mångaoch då kan kvinnorna ringa ostört från jobbet utan att deras man vet om det. Ikväll finns det stora chanser att se en stjärna falla på himlen.I programmet berättar en expert vad stjärnfall egentligen är för något.Chansen att få se det här är bäst i södra sverige.

Klartext 0

Klartext 2010-07-22  

Programmet handlar om det här: Kosovo blev ett självständigt land på ett lagligt sätt.Det har en domstol som tillhör Förenta Nationerna bestämt.Från början var Kosovo en del av landet Serbien i Östeuropa.Men år 2008 sade Kosovos ledare att de lämnade Serbienoch i stället blev ett eget land.Serbiens ledare vägrar att gå med på det här.Men på torsdagen fick alltså Kosovo stöd av FN-domstolen. Många bilar i Sverige har förstörts av dåligt miljö-bränsle.Det är bilar som har tankats med etanol från Europa.En del av den europeiska etanolen innehåller ett ämnesom kan förstöra bilarnas motorer.Därför har många bilägare tvingats att göra dyra reparationer. Det går nu oväntat bra för den samling svenska företagsom kallas Volvo-koncernen och gör lastbilar och bussar.Bland annat säljer Volvo nu fler lastbilar än föruttill länder i Asien och Sydamerika. Studenterna på högskolorna kan få ett kortare sommarlov.Politiker i flera partier funderar nu på att införaen extra termin för studenterna under sommaren.Tanken är att om de läser i stället för att vara lediga,kan studenterna fortare bli klara med sina utbildningar.Då kanske de kan börja jobba tidigare, hoppas politikerna. En domstol har dömt en kvinna för två mord i Växjö i Småland.Det var under påsk-helgen som kvinnan dödade två män.Hon stack ihjäl dem med kniv.Experter har kommit fram till att kvinnan är psykiskt sjuk.Därför döms hon inte till fängelse som straff.I stället ska hon låsas in på sjukhus och få vård. Klartext berättar hur det går till att bli svensk medborgare.Den som vill vara med och rösta i valet till riksdagen i höstmåste ha varit svensk medborgare i minst en månad.Våra reportrar har pratat med Kristina Lemon på Val-myndigheten,och med Anette Grafen Silander på Migrationsverket.

Klartext 0

Klartext 2010-07-07  

Programmet handlar om det här: Sven Otto Littorin slutar som minister i regeringen.Littorin har varit arbetsmarknadsminister med ansvar för jobben.Nu orkar han inte längre med arbetet eftersom han har problem i sin familj.Littorin och hans förra fru är inte överens om var deras barn ska bo.Reportrar på tidningar, i radio och tv har varit nyfikna på Littorins liv.Han är väldigt ledsen för det. Solveig Ternström vill inte längre vara med i Centerpartiet.Nyligen bestämde politikerna i riksdagenatt det ska få byggas nya kärnkraft-verk, där elektricitet blir till.Centerpartiet var med och röstade ja i riksdagen.Men Ternström är emot kärnkraftverk.Därför slutar hon nu att vara med i Centerpartiet. En man som heter Mattias Flink kan släppas fri om några år.För flera år sedan sköt han ihjäl 7 människor i Falun,och skadade 3 andra.Som straff för de här brotten blev han dömd till fängelse på livstid.Men nu kan Flink släppas fri om ungefär 5 år.Det bestämde en domstol på onsdagen. En 35-årig man från Falun i Dalarna har nu släppts fri.Han har förut varit misstänkt för att ha mördat sin sambo,en kvinna som försvann från sitt hem i somras.Men det gick inte att bevisa att mannen dödat henne.Nu har en domstol bestämt att han ska släppas fri. Centerpartiet vill ha flera olika arbets-förmedlingar i Sverige.Då kan den som är utan jobb själv välja den förmedlingsom han eller hon tror har lättast att leta upp ett nytt jobb.Klartexts reporter har träffat centerpartisten Annie Johansson,på ett möte i Visby på Gotland.Hon berättar mer om det här förslaget från sitt parti. En kvinna i landet Iran riskerar att dödas snart.Hon ska i så fall dödas genom straffet stening.Hennes kropp grävs då ner i en grop,så att bara över-kroppen sticker upp.Sedan kastar människor stenar mot kvinnans huvud,tills hon dör av sina skador.Hon är misstänkt för att ha varit otrogen mot sin man.

Klartext 0

Konsumentpolitiken innanför ringmuren  

Almedalsveckan är i full gång. Politiker, lobbyister och journalister trycker ihop sig i massor i Visby på Gotland. Plånbokens utsände finns också på plats, och letar konsument- och privatekonomifrågor bland gratispennor och politiska utspel. Förra veckan i Plånboken granskade vi domar där privatpersoner, som menar att banken gett dem dåliga råd vilket gjort att de förlorat pengar, drivit sina fall i domstol. Vi kunde konstatera att det är svårt att få tillbaka allt det man förlorat, och att det oftast slutar med att kunden blir sittande också med höga rättegångskostnader inte minst motpartens. Konsumentminister Nyamko Sabuni var med oss då, och hon rådde konsumenterna att vända sig till Konsumentombudsmannen (KO) för att få hjälp. I veckans program hör du ställföreträdande KO Agneta Broberg om detta. Så här i semestertider kan det vara bra att veta hur man ska göra för att hålla i semesterkassan. Till studion kommer resejournalisten Cecilia Billgren och delar med sig av sina plånbokssmartaste semestertips. Det är olagligt att skuldsätta barn i Sverige idag, men trots det så dras många med skulder de drog på sig som underåriga. Plånboken har träffat Ellen som blev skuldsatt vid nio års ålder för obetalda skolfoton. Nu tar hon tillsammans med KO fallet vidare till domstol. Du hör också vår konsumentexpert Carina Lundgren, chefredaktör på Råd och rön, som svarar på lyssnarfrågor.

Klartext 2010-02-18  

Programmet handlar om det här: En misstänkt brottsling är med och köper Saab.En del av pengarna i Saab-affärenkommer nämligen från Vladimir Antonov.Han är affärsman i Ryssland.Men kanske har han tjänat pengar på olagliga sätt. Politikerna i riksdagen ville vetavarför så många tåg har blivit försenade i vinter.De chefer som har ansvar för tågen och spårenfick därför komma till riksdagenoch förklara sig. Du kan förlora flera tusen kronorom du först har varit sjukskriven och sedan blir arbetslös.Många har blivit utförsäkrade på det sättet:Vissa förlorar då uppåt 4000 kronor.Så har det blivit för många personer hittills i år. Två läkare får inga pengar i skadestånd.En domstol har förut sagtatt läkarna har skurit sönder kroppen på en död kvinna.Läkarna själva säger att de är helt oskyldigaoch därför vill de ha pengar av staten.Men en domstol sa idagatt staten inte behöver betala någonting. Anja Pärson funderar på att tävla igen,bara en dag efter den otäcka kraschen.Hon slog sig rejält igårnär hon tävlade i vinter-OS.Ändå funderade hon på att vara med och fortsätta tävla i OS.

Klartext 0

Klartext 2010-02-05  

Programmet handlar om det här: Det blir inget hårdare straff för de två ungasom har blivit dömda för mordet i Stureby.Det var en kille och hans flickvänsom kom överens om att dödaen jämnårig flicka.En domstol har tidigare bestämtatt det unga paret ska vara inlåstapå ett särskilt hem för ungdomar.Där ska de vara i 1 år och 8 månader.Många tyckte att paret borde ha fåttett hårdare straff.Men så kommer det alltså inte att bli.Det har nu en ny domstol bestämt. De två största partierna på Nordirlandhar nu kommit överens om politiken.Nordirland hör till Storbritannien.Det har tidigare varitmycket våld och bråk i området,mellan olika religiösa grupper.Därför har den brittiska regeringenbestämt mycket över Nordirland.Men nu har områdets ledare enats omatt nord-irländarna själva får bestämmaöver sina poliser och domstolar. Två brittiska forskare har skrivit en ny boksom handlar om rikedom och lycka.Forskarna menar att vi inte blir gladarebara för att vi får mer pengar.Men en svensk som heter Sofia Nerbrand,håller inte med forskarna.Det viktigaste är att alla människorfår samma chanser att blir rika, säger hon. På lördag är det samernas national-dag.Den dagen är till för att fira folkgruppens kultur,som är väldigt gammal.Bland annat har samerna ett eget sätt att sjunga,som kallas för jojk.Klartexts reporter har träffat forskaren Krister Stoorvid universitetet i Umeå i Västerbotten.Han berättar mer om jojkenoch vilken betydelse den har för samerna.

Klartext 0

Klartext 2009-11-16  

Programmet handlar om det här: Annika Östberg kan släppas från fängelset.Hon dömdes att sitta i fängelse på livstid,av en domstol i USA.Sedan var hon inlåst där under 28 år.Men i våras fick Annika Östberg flyttatill ett fängelse i Sverige.Nu har en domstol bestämtatt hon kan släppas ut ur fängelset om 1,5 år. En man som hette Bob Lindborg dogefter att han fick den nya influensan.Klartext har tidigare berättat om Bob.Han och hans sambo Agneta Skallbergfick först ingen hjälp på sjukhuset.De var tvungna att åka hem igen,fastän Bob hade hög feberoch det var svårt för honom att andas.Till slut fick han vård på sjukhuset,men då var det för sent.På söndagen dog Bob Lindborg. El-företaget Vattenfall får en ny chef.Den nya chefen heter Öystein Löseth,och kommer från vårt grannland Norge.Öystein Löseth säger nu att han villatt Vattenfall både ska tjäna pengaroch vara miljövänligt. Det kan vara enklare än vi hittills har trottatt rädda en människa som får hjärt-stopp.Svenska forskare har upptäckt attdet kan räcka med att massera hjärtat,genom att trycka på personens bröstkorg.Det är inte alltid nödvändigt att ocksåblåsa in luft i munnen på den drabbade,med mun-mot-mun-metoden.

Klartext 0

Klartext 2009-09-22  

Programmet handlar om det här: En man i Falun i Dalarna är misstänktför att ha mördat sin flickvän.En domstol har nu bestämt att mannenska vara inlåst på ett häkte. Personer som drabbas av hjärt-stoppkan få vänta länge på ambulansen.Det är väldigt allvarligt.För om en persons hjärta slutar att slå,måste han eller hon snabbt få vård. Manuel Zelaya har återvänt till Hondurasefter att han tvingades att lämna landet.Folket i Honduras har valt Zelayatill att vara landets president.Men i somras blev han tvingad av militärenatt lämna Honduras.Nu är Manuel Zelaya tillbaka i hemlandet,och risken är stor att det blir bråk. En vårdare på ett sjukhus i Värmlandär skyldig till att en man dog.Det bestämde en domstol på tisdagen.Mannen mådde psykiskt dåligt,och han var mycket våldsam.Vårdaren tryckte ner mannen mot golvet,så att han inte kunde andas. De vanliga glöd-lamporna ska sluta säljas.Det har politikerna i EU bestämt.I stället kan vi använda låg-energilamporsom lyser utan att behöva så mycket el.

Klartext 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose