Search

Harald Eia og Nils Brenna analyserer kjente personer med personlighetstesten "Big 5".

0:00/0:00
Video player is in betaClose