Episoder

 • Er du til mikroorganismer der er svære at udtale eller æg, orm og cyster, så lyt med når professor og ledende overlæge Lars Østergaard fra Århus universitetshospital fortæller om infektionsmedicin, der spænder bredt fra komplekse medicinske til sociale problemstillinger og ikke mindst rummer et globalt perspektiv.

  Læse mere om ansøgertal til og opbygning af hoveduddannelsen her.

  Indholdsfortegnelse:

  00.00: Introduktion

  01.50: Velkommen til Lars Østergaard

  07.28: SST’s definiton af specialet

  11.17: Typiske arbejdsuge og funktioner

  12.52: Vagtbyrde

  16.03: Funktioner som yngre læge

  18.21: Typiske patientgrupper

  21.43: Globalt perspektiv som infektionsmediciner

  24.30: Typiske udfald for patienterne

  28.50: Beredskab for epi- og pandemier

  31.17: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse

  33.31: Mest og mindre spændende ved infektionsmedicin

  37.05: Karrieremuligheder

  38.53: Work/life balance

  41.41: Vejen til hoveduddannelse

  47.40: Fremtiden for specialet

 • Lyt med når overlægerne Christina og Lone fra Odense Universitets Hospital kaster lys over Klinisk Genetik. Et mindre, men bredt speciale med etiske dilemmaer, patientkontakt og tid til fordybelse. Lyt med!

  Læse mere om ansøgertal til og opbygning af hoveduddannelsen her.

  Indholdsfortegnelse:

  00.00: Introduktion

  01.10: Velkommen til Christina Fagerberg og Lone Krøldrup

  03.20: SST’s definiton af specialet

  07.50: Subspecialisering

  11.25: Typiske arbejdsdag og funktioner

  14.42: Forskning i den kliniske genetik

  17.20: Yngre læges ansvarsområder

  18.50: Work-life balance

  21.10: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse

  22.05: Andre karriereveje

  25.30: Den typiske kliniske genetiker

  26.20: Patientgrupperne

  27.50: Klinisk genetik i fremtiden

  30.25: Godt at vide om specialet

  31.25: Det mest spændende og udfordrende ved specialet

  33.05: Gode råd til interesserede

 • Manglende episoder?

  Klik her for at forny feed.

 • Mærk pulsen og lad adrenalinen pumpe når vi i dette afsnit følger overlæge Niels Juul på kørsel 1 igennem anæstesiologiens verden. Lyt med!

  Læs mere om ansøgertal til og opbygning af hoveduddannelsen her.

  Indholdsfortegnelse:

  00.00: Introduktion

  01.47: Velkommen til Ovl. Niels Juul

  05.15: SSTs definiton af specialet

  08.54: Typiske arbejdsdag og funktioner

  15.00: Livet som yngre læge i anæstesiologi

  16.01: Lægebilen/ helikopterambulancen

  17.31: Akutte vs elektiv funktion

  20.42: Typiske patientgrupper

  22.18: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse

  23.00: Mest og mindre spændende ved anæstesiologi

  25.36: Work/life balance – Er det et hårdt arbejdsmiljø?

  30.44: Læringsmiljø for yngre læger

  34.08: Vejen fra hoveduddannelse til slutstillinger

  36.05: Andre karriereveje som anæstesiolog

  38.40: Work/life balance

  41.12: CV ifht HU ansøgning

  43.30: Anæstesiologi i fremtiden

  45.18: Andre gode råd

 • Et speciale berygtet for sine kirurgiske mirakler, dyre biler og villa på Strandvejen. Skrøne eller sandhed? Det og meget mere vil Lars Bjørn Stolle overlæge i plastikkirurgi fortælle om. Så lyt med!

  Læse mere om ansøgertal til og opbygning af hoveduddannelsen her.

  00.00: Introduktion

  01.35: Velkommen til Ovl. Lars Bjørn Stolle

  03.25: SSTs definiton af specialet

  08.13: Typiske arbejdsdag og funktioner

  15.56: Livet som yngre læge i plastiskkirurgi

  18.07: Typiske patientgrupper

  21.07: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse

  24.58: Mest og mindre spændende ved plastikkirurgi

  27.14: Gode råd

  29.27: Work/life balance for yngre læger i specialet

  30.53: Vejen til hoveduddannelse og slutstillinger

  33.36: Andre karriereveje som plastikkirurg

  38.15: Vagtbelastning

  39.54: Work/life balance

  44.17: Plastikkirurgi i fremtiden

  46.00: Andre gode råd

 • Lyt med når Lars Folkestad, afdelingslæge på endokrinologisk afdeling, fortæller om livet som endokrinolog, spændingen og udfordringerne, samt forskningens rolle i et multiorganspeciale og meget mere.

  Læse mere om ansøgertal til og opbygning af hoveduddannelsen her.

  Indholdsfortegnelse:

  00.00: Introduktion

  01.00: Velkommen til Lars Folkestad

  03.05: SSTs definiton af specialet

  07.25: Typiske arbejdsdag og funktioner

  13.05: Work/life balance

  18.20: Patientgrupperne

  20.40: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse

  22.40: Andre karriereveje som endokrinolog

  25.05: Godt at vide om specialet

  29.25: Gode råd

  31.55: Det mest spændende og mest udfordrende ved endokrinologien

  33.50: Endokrinologien i fremtiden

 • “Jeg kan godt lide at springe ind og anlægge en svær i.v. adgang, få startet sepsisbehandling op, gå over i skadestuen og reponere en collesfraktur, også lave en EKKO af en måske hjerteinkompenseret patient”.

  Alle har hørt om det nye speciale akutmedicin. Men hvad indebærer det egentlig? Henrik Ømark Pedersen har været med helt fra begyndelsen, og vil fortælle os om alt fra specialets spæde skridt til hvordan han håber at specialet vil udforme sig på sigt. Lyt med!

  Læse mere om ansøgertal til og opbygning af hoveduddannelsen her.

  Indholdsfortegnelse

  00:00: Introduktion

  00:50: Velkommen til Henrik Ømark Pedersen

  03:25: SST’s definition af specialet

  05.35: Hvorfor har vi brug for et nyt speciale?

  09:00: Typiske hverdag og funktioner

  14:20: Typiske patientgrupper

  18:08: Forskelle mellem perifere og centrale sygehuse

  19:30: Procedurer i akutmodtagelsen

  20:40: Mest og mindre spændende ved akutmedicin

  23:24: Godt at vide om akutmedicin

  27:30: Karrieremuligheder som akutmediciner

  29:42: Work/life balance

  30:49: Vejen til hoveduddannelse

  33:13: Fremtiden og udfordringer

  Læs SST's målbeskrivelse for specialet akutmedicin her.

 • Lyt med når Sara Tangmose Larsen, speciallæge i retsmedicin, fortæller om et speciale, der udover at bidrage til at løse mordmysterier ved obduktion, byder på personundersøgelser, udførligt erklæringsarbejde og masser af forskning og tid til fordybelse.

  Læse mere om ansøgertal til og opbygning af hoveduddannelsen her.

  00:00: Introduktion

  01:00: Velkommen til Sara

  04:45: SST’s definition

  07:10: Godt at vide om retsmedicin

  17:30: Typiske hverdag og funktioner

  21:20: Funktioner som yngre læge

  24:30: Work-life balance

  29:45: Karrieremuligheder som retsmedicin

  32:10: Vejen til hoveduddannelse

  33:50: Fremtiden og udfordringer

  35:12: Det bedste ved specialet

  Læs mere om specialets kerneopgaver mm.

 • I dette afsnit skal vi blive klogere på at være kirurg i stort og småt og ikke mindst udfordringen ved at få familie og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed!

  Læse mere om ansøgertal til og opbygning af hoveduddannelsen her.

  00:00: Introduktion

  00:40: Velkommen til Nethe Eichen

  02:00: SST’s definition af specialet

  05.10: Typiske hverdag og funktioner

  12:14: Forskelle mellem perifere og centrale sygehuse

  16:46: Typiske patientgrupper

  18:06: Karrieremuligheder som mave- tarmkirurg

  21:04: Mest og mindre spændende ved mave- tarmkirurgi

  23:55: Godt at vide om specialet

  26:37: Work/life balance

  30:17: Vejen til hoveduddannelse

  34:58: Fremtiden og udfordringer

 • Lyt med når Andreas Røder, speciallæge i urologi, begejstret fortæller om et kirurgisk speciale, der med sine tekniske muligheder strækker sig langt ud over nyrestens- og kateterproblematikker.

  Læse mere om ansøgertal til og opbygning af hoveduddannelsen her.

  Indholdsfortegnelse:

  00:00: Introduktion

  01:28: Velkommen til Andreas

  05:16: SST’s definition

  06:54: Godt at vide om urologien

  21.05: Typiske hverdag og funktioner

  24:45: Funktioner som yngre læge

  30:00: Work-life balance

  31:35: Karrieremuligheder som urolog

  34:30: Fremtiden og udfordringer

  35:30: Vejen til hoveduddannelse

  37:08: Det bedste ved specialet

 • Vi runder sæsonen af med et 11. afsnit om oftamologi. Lyt med når afdelingslæge Michael Stormly Hansen fra Glostrup Øjenafdeling, fortæller om hvad det vil sige at beskæftige sig med et lille organ med bred berøringsflade til andre specialer.

  Læse mere om ansøgertal til og opbygning af hoveduddannelsen her.

  Indholdsfortegnelse:

  00:00: Statistik for ansøgere til hoveduddannelse

  01:21: Velkommen til Michael

  06:52: SST’s definition af oftalmologi

  09:57: Godt at vide om oftalmologien

  19:04: Typiske hverdag og funktioner

  21:20: Funktioner som yngre læge

  23:20: Typiske patientgrupper

  24:20: Work-life balance

  25:33: Karrieremuligheder som oftalmolog

  29:26: Det bedste ved specialet

  32:16: Vejen til hoveduddannelse

  34:19: Fremtiden og udfordringer for oftalmologien

 • Anne Mette Debout, overlæge på nefrologisk afdeling, fortæller om at være en bred intern mediciner og samtidig specialist i at håndtere kreatinin-niveauer, der får os andre til at ryste i bukserne.

  Indholdsfortegnelse:

  00:00: Statistik for ansøgere til hoveduddannelse

  01:08: Velkommen til Anne Mette

  02:47: SST’s definition af nefrologi

  04:29: Typiske hverdag og funktioner

  16:00: Godt at vide om nefrologien

  19:39: Funktioner som yngre læge

  21:45: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse

  24:40: Typiske patientgrupper

  26:08: Typiske udfald for patienterne

  27:33: Mest spændende ved nefrologien

  31:34: Karrieremuligheder som nefrolog

  35:33: Vagtbyrde og -belastning

  36:55: Work/life balance

  37:30: Vejen til hoveduddannelse

  39:32: Fremtiden og udfordringer for nefrologi

  Artikel om Læger Uden Grænser.

 • I dette afsnit fortæller Yousef Nielsen, overlæge på radiologisk afdeling, om et speciale, der benytter moderne teknologi til at gå på detektiv-arbejde i kroppen, men også behandler sygdomme med minimalt invasive procedurer.

  Indholdsfortegnelse:

  00:00: Introduktion og tal

  01:00: Velkommen til Yousef Nielsen

  02:40: SST’s definition af radiologi

  10:45: Typiske hverdag og funktioner

  19:35: Typiske funktioner som yngre læge

  22:05: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse

  24:55: Vagtbelastning og -byrde

  26:55: Mest og mindre spændende ved radiologi

  30:15: Godt at vide om radiologi

  31:20: Karrieremuligheder som radiolog

  33:33: Work/life balance

  34:20: Vejen til hoveduddannelsen

  36:10: Udfordringer og fremtiden for radiologi

 • Lyt med når Maria Torp Larsen, speciallæge i hæmatologi, fortæller om et speciale med komplekse sygdomsbilleder, tætte patientforløb og svære samtaler.

  Indholdsfortegnelse:

  00:00: Introduktion

  01:10: Velkommen til Maria

  04:00: SST’s definition af hæmatologi

  07:10: Typiske funktioner og arbejdsuge

  14:30: Typiske patientgrupper

  17:55: Typiske udfald for patienterne

  19:00: Variation mellem centrale og decentrale sygehuse

  22:03: Vagtbelastning og work/life balance

  25:25: Karrieremuligheder

  27:25: Mest spændende ved hæmatologi

  28:23: Godt at vide om hæmatologi

  30:28: Vejen til hoveduddannelse

  31:18: Fremtid og udfordringer indenfor hæmatologi

 • I dette afsnit fortæller Line Buchgreitz, overlæge på gynækologisk og obstetrisk afdeling på Herlev hospital, om et bredt medicinsk og kirurgisk speciale med alt fra lange patientforløb til hurtige beslutninger.

  Indholdfortegnelse:

  00.00 – Introduktion og tal om hoveduddannelsen

  01.13 – Velkommen til Line Buchgreitz

  03.17 – SST’s definition af gyn/obs

  07.30 – Typiske hverdag og funktioner

  18.00 – Typiske patientgrupper

  20.00 – Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse

  22.40 – Samarbejdspartnere

  24.30 – Mest og mindre spændende ved gyn/obs

  25.15 – Vagtbelastning

  28.55 – Karrieremuligheder indenfor gyn/obs

  32.00 – Vejen til hoveduddannelse

  33.50 – Work/life balance

  37.50 – Fremtiden indenfor gyn/obs

 • Lyt med i dette afsnit når Birgit Jurlander, overlæge i kardiologi, fortæller om alt fra sinusrytmer til en karriere i medicinalindustrien.

  Indholdsfortegnelse:

  00.00 – Introduktion

  01.10 – Velkommen til Birgit Jurlander

  03.28 – SST’s definition af kardiologi

  06.10 – Typiske hverdag og funktioner som kardiolog

  16.18 – Typiske funktioner som yngre læge

  17.20 – Typiske patientgrupper

  19.00 – Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse

  20.45 – Mest og mindre spændende ved kardiologi

  24.13 – Karrierermuligheder indenfor kardiologi

  25.00 – Læge i medicinalindustrien

  32.10 – Vagt- og arbejdsbelastning som kardiolog

  35.50 – Vejen til hoveduddannelse

  37.20 – Fremtiden for kardiologien

 • Lyt med når Thomas Giver Jensen fortæller om ortopædkirurgiens mange muligheder og gode kollegiale ånd.

  Indholdsfortegnelse

  00:00: Lidt tal om specialet og hoveduddannelsen

  01:07: Introduktion af Thomas Giver Jensen

  02:33: SST’s definition af ortopædkirurgi

  08:23: Typiske uge og funktioner som ortopædkirurg

  11:00: Typiske patientgruppe

  12:40: Arbejdsopgaver som yngre læge

  16:50: Typiske udfald for patienterne

  19:13: Mest og mindre spændende ved ortopædkirurgien

  24:48: Værd at vide om ortopædkirurgien

  27:00: Alternative karriereveje

  29:12: Vagtbelastningen

  30:50: Vejen til hoveduddannelsen

  34:07: Fremtiden for ortopædkirurgien

  Skriv til info@efterlaegeloeftet.dk ved forslag til deltagere eller hvis du selv vil hjælpe med interviews.

 • Lyt med når Morten Ziebell fortæller om et speciale, hvor du kan udføre avanceret kirurgi på kroppens vigtigste organ og som til tider kræver hurtige beslutninger om liv og død.

  Indholdsfortegnelse:

  00.00: Lidt tal om specialet og hoveduddannelsen

  00.50: Introduktion af Morten Ziebell og hans vej ind i Neurokirurgien

  13.30: Forskelle mellem landets neurokirurgiske afdelinger

  14.20: Funktioner som yngre læge

  19.20: SST’s definition af specialet

  25.20: Typiske uge og funktioner som neurokirurg

  31.20: Patientgrupper

  36.25: Det spændende ved neurokirurgi

  39.20: Alternative karriereveje

  39.50: Vagtbelastning

  41.38: Værd at vide om neurokirurgi

  42.50: Vejen til hoveduddannelse

  Skriv til info@efterlaegeloeftet.dk ved forslag til deltagere eller hvis du selv vil hjælpe med interviews.

 • I dette afsnit fortæller Kristian Andreasen, afd. læge på Øre- Næse- Halskirurgisk afdeling på Hillerød hospital, om hvordan det er at være speciallæge i otorhinolaryngologi.

  Oversigt:

  - 00.00: Lidt tal om specialet og hoveduddannelsen

  - 01.00: Introduktion af Kristian Andreasen

  - 04.00: SST's definition af otorhinolaryngologi

  - 05.30: Typiske hverdag og funktioner for en speciallæge

  - 14.40: Typiske patientgruppe

  - 17.20: Varation mellem store og mindre hospitaler

  - 18.35: Mest og mindre spændende

  - 23.00: Alternative karrieremuligheder

  - 27.17: Vagtbelastning

  - 28.20: Vejen til hoveduddannelse

  - 31.56: Fremtiden i øre- næse halskirurgi

  Støt projektet ved at dele med venner og kollegaer.

 • I dette afsnit fortæller Lotte Engell, afdelingslæge på onkologisk afdeling på Herlev hospital, om et speciale med alt fra komplekse intern medicinske problemstillinger til behandling med stråler og immunterapi.
  Lotte er også medlem af medicinerrådet for lungekræft og hun fortæller i denne episode om hvordan ny medicin bliver godkendt til klinikken.

  Indholdsfortegnelse:

  00:00: Introduktion

  01:00: Introduktion af Lotte Engell

  02:00: SST’s definition af onkologi

  05:30: Typiske opgaver og funktioner som onkolog

  19:50: Typiske patientgruppe og udfald for patienterne

  23:05: Variation mellem centrale og decentrale sygehuse

  24:55: Mest og mindre spændende ved onkologi

  25:35: Mulige karriereveje indenfor onkologi

  27:40: Medicinerrådet - hvad er det?

  30:50: Vagtbelastning og -frekvens

  31:20: Work/life balance

  32:10: Værd at vide om onkologi

  37:45: Vejen til hoveduddannelse

  41:00: Udfordringer og fremtiden indenfor onkologi

 • Vi begynder programserien med Neurologi, læren om menneskekroppens måske vigtigste og mest komplekse organ. Her fortæller Line Lunde Larsen om hverdagen som neurolog og ikke mindst som ledende overlæge.

  00:00: Introduktion

  00:20: Introduktion af Line Lunde Larsen

  04:30: SST’s definition af neurologi

  07:55: Typiske arbejdsopgaver- og funktioner som neurolog

  12:08: Typiske patientgrupper og udfald for patienterne

  15:45: Mest og mindre spændende ved neurologi

  18:50: Karrieremuligheder som neurolog

  23:30: Line fortæller om at være ledende overlæge

  27:00: Vagtbelastning og -frekvens

  28:50: Variation fra centrale til decentrale sygehuse

  31:00: Work/life balance

  33:00: Godt at vide om neurologi

  35:00: Vejen til hoveduddannelse

  36:20: Udfordringer og fremtiden indenfor neurologi

  Har du lyst til at hjælpe med podcasten eller forslag til forbedringer, så skriv til efterlaegeloeftet@info.dk.

  Støt projektet ved at dele med venner og kollegaer.