Episoder

 • ELPRISET fortsätter att slå rekord efter rekord – och nu bråkar alla om både orsaker – och åtgärder.

  Varför skenar elpriset just nu? Hur skildras detta av politiker och media?

  Och vad händer med ett samhälle som sätter ideologi före praktiska förutsättningar?

  Dessa frågor tar jag upp i veckans video om ENERGIFATTIGDOM!

  📚 BESTÄLL MIN BOK “FRIHETLIGT SJÄLVFÖRSVAR”:

  https://henrikjonsson.com/product/frihetligt-sjalvforsvar-falthandbok-for-individualister/

  ⚡ SKRIV UNDER ENERGIUPPRORET.SE!

  http://energiupproret.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

  Innehållsförteckning:

  00:00 - Intro

  02:47 - Energifattigdom

  05:46 - Ideologiska förklaringar

  16:49 - Vattenkrafter miljöanpassas

  20:03 - Energifattigdomens konsekvenser

  22:48 - Outro

 • Magdalena Andersson valdes till Sveriges första kvinnliga statsminister – och entledigades mindre än 7 timmar senare. Vad HÄNDER med svensk politik?

  Varför har svensk politik blivit så kaotisk? Vem bär egentligen ansvaret? Och vad blir resultatet av denna situation för Sverige?

  Dessa frågor jag tar upp i veckans video om REGERINGSFIASKOT.

  📚 BESTÄLL MIN BOK “FRIHETLIGT SJÄLVFÖRSVAR”:

  https://henrikjonsson.com/product/frihetligt-sjalvforsvar-falthandbok-for-individualister/

  ⚡ SKRIV UNDER ENERGIUPPRORET.SE!

  http://energiupproret.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

 • Manglende episoder?

  Klik her for at forny feed.

 • SELEKTIVT ANSVAR - identitet, kön och offerskap

  Är ANSVAR beroende av KÖN och IDENTITET? Så är det, om man ska tro bland annat, socialdemokratin!

  Vad innebär egentligen ansvar? Påverkar offerskapidentitet ansvarsbilden? Och vad händer med ett samhälle som gör ansvarsutkrävande selektivt baserat på just identitet?

  Dessa frågor tar jag upp i veckans video om ANSVAR och IDENTITET.

  📚 BESTÄLL MIN BOK “FRIHETLIGT SJÄLVFÖRSVAR”:

  https://henrikjonsson.com/product/frihetligt-sjalvforsvar-falthandbok-for-individualister/

  ⚡ SKRIV UNDER ENERGIUPPRORET.SE!

  http://energiupproret.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

 • Står Sverige inför akut energibrist? “Absolut inte, Sverige exporterar ju el!” säger somliga – samtidigt sägs personal upp och företag stänger ner sin produktion – på grund av elbrist.

  Är det möjligt för ett land att ha överskott på el och brist på el samtidigt? Vilken politik ligger egentligen bakom Sveriges situation? Och vad händer med ett samhälle som stryper sin egen energitillgång?

  Dessa frågor tar jag upp i veckans video!

  SKRIV UNDER ENERGIUPPRORET.SE!

  http://energiupproret.se/

  Gå med i Energiupproret på Facebook!

  https://www.facebook.com/groups/872690970102180

  📚 BESTÄLL MIN BOK “FRIHETLIGT SJÄLVFÖRSVAR”:

  https://henrikjonsson.com/product/frihetligt-sjalvforsvar-falthandbok-for-individualister/

  BOKA BILJETT TILL MIN & ARON FLAMS TURNÉ:

  🔴 https://theliberators.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

 • Utmana mansnormen! Bekämpa heteronormen! Ifrågasätt funktionsnormen! Bryt tysthetsnormen! Gör upp med skönhetsnormen! Krossa vithetsnormen!

  NORMKRITIK har blivit ett slagord i den moderna samhällsdebatten - men vad ÄR egentligen en norm? Är alla normer dåliga? Och behöver vi verkligen en kulturrevolution? – för detta är nämligen vad normkritiken strävar efter: att revolutionera den kultur vi lever i, genom att ifrågasätta sedvänjor, omskapa traditioner och förändra värderingar.

  Dessa frågor tar jag upp i veckans “HENRIK FÖRKLARAR NORMKRITIK”

  📚 BESTÄLL MIN BOK “FRIHETLIGT SJÄLVFÖRSVAR”:

  https://henrikjonsson.com/product/frihetligt-sjalvforsvar-falthandbok-for-individualister/

  BOKA BILJETT TILL MIN & ARON FLAMS TURNÉ:

  🔴 https://theliberators.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

 • Gangsterrapparen EINÁR har mördats. Är detta resultatet av en våldsförhärligande musikgenre som bör bekämpas – eller säger det något helt annat och mycket allvarligare om det svenska samhället?

  Är gangsterrapen historiskt unik i sin våldsamhet? Varför blev denna musikgenre plötsligt så populär i Sverige? – och vad säger detta om “det svenska tillståndet”?

  Dessa frågor tar jag upp i veckans video om GANGSTERKULTUR och TYSTNADSKULTUR.

  📚 BESTÄLL MIN BOK “FRIHETLIGT SJÄLVFÖRSVAR”:

  https://henrikjonsson.com/product/frihetligt-sjalvforsvar-falthandbok-for-individualister/

  BOKA BILJETT TILL MIN & ARON FLAMS TURNÉ:

  🔴 https://theliberators.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

 • Är public service skattefinansierad opinionsbildning, eller ett livsviktigt försvar av demokratin? Meningarna går isär, precis som mediernas verklighetsbild!

  Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör.

  Hur sköter public service sitt neutralitetsuppdrag? Hur påverkas mediemarknaden av en storskaligt skattefinansierad medieaktör? Och vad händer med ett samhälle som förväxlar aktivism och journalism?

  Dessa frågor tar jag upp i veckans video om “PUBLIC DISSERVICE”!

  📚 BESTÄLL MIN BOK “FRIHETLIGT SJÄLVFÖRSVAR”:

  https://henrikjonsson.com/product/frihetligt-sjalvforsvar-falthandbok-for-individualister/

  BOKA BILJETT TILL MIN & ARON FLAMS TURNÉ:

  🔴 https://theliberators.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

 • Beskrivningen av Sveriges opposition som “BLÅBRUN” har skapat en allt större politisk konflikt. Är detta en vedertagen och lämplig etikettering av högerblocket, eller är det ovärdigt försök att underminera oppositionens demokratiska legitimitet genom polariserande retorik?

  Hur bedöms egentligen vilka begrepp som är vedertagna och lämpliga att använda i riksdagskammaren? Är miljöpartiet principiellt konsekvent i respekten för hur individer och grupper identifierar sig? – Och vad händer med ett land där den polariserande retoriken avsiktligt radikaliseras?

  Dessa frågor tar jag upp i veckans video!

  📚 BESTÄLL MIN BOK “FRIHETLIGT SJÄLVFÖRSVAR”:

  https://henrikjonsson.com/product/frihetligt-sjalvforsvar-falthandbok-for-individualister/

  FÖRBOKA BILJETT TILL MIN & ARON FLAMS TURNÉ:

  🔴 https://theliberators.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

 • INTEGRATIONENS KOSTNAD

  1,3 miljoner människor i arbetsför ålder kan inte försörja sig själva – vilket kostar Sverige 270 miljarder kronor årligen. Ändå får nyheter om 500 miljoner kronor som skatteplanerats större rubriker i media.

  En fjärdedel av Sveriges arbetsföra befolkning kan alltså enligt nya siffror från Svenskt Näringsliv inte försörja sig själva. Denna situation är varken ekonomiskt, konkurrensmässigt eller moraliskt hållbar.

  Hur blev det så här? Vad gör regeringspartierna åt situationen? Och vad händer med ett land som prioriterar känslor, bilder och önskningar före verkliga ekonomiska förutsättningar?

  Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

  📚 BESTÄLL MIN BOK “FRIHETLIGT SJÄLVFÖRSVAR”:

  https://henrikjonsson.com/product/frihetligt-sjalvforsvar-falthandbok-for-individualister/

  FÖRBOKA BILJETT TILL MIN & ARON FLAMS TURNÉ:

  🔴 https://theliberators.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

 • Explosionen i Göteborg är ett nationellt trauma – men vad säger egentligen tolkningarna av dådet om det svenska tillståndet?

  Beskrivs våldsdåd olika beroende på vem som utför dem? Hur påverkar språket hur samhällsproblem tolkas? Och vad händer med rättssamhället om våld relativiseras beroende på vem förövaren är?

  Dessa frågor tar jag upp i veckans video om BOMBENS SPRÅK.

  📚 BESTÄLL MIN BOK “FRIHETLIGT SJÄLVFÖRSVAR”:

  https://henrikjonsson.com/product/frihetligt-sjalvforsvar-falthandbok-for-individualister/

  FÖRBOKA BILJETT TILL MIN & ARON FLAMS TURNÉ:

  🔴 https://theliberators.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

 • Begreppet MÄNNISKOSYN har blivit ett moraliskt vapen i den svenska samhällsdebatten. Idag reder jag varför – och förklarar hur man argumenterar mot banala smutskastningsförsök med hjälp av detta begrepp.

  Varför har människosynen sådan sprängkraft i samhällsdebatten? Och hur kan man bemöta moraliska anklagelser om att ha “dålig människosyn”?

  Dessa frågor tar jag upp i veckans “HENRIK FÖRKLARAR”. Detta är en ny och sporadiskt återkommande variant av mina videokrönikor där jag ämnar förklara angelägna begrepp inom filosofi, politik och ekonomi med ambitionen att rusta DIG med både argument och kunskap till frihetens försvar!

  📚 BESTÄLL MIN BOK “FRIHETLIGT SJÄLVFÖRSVAR”:

  https://henrikjonsson.com/product/frihetligt-sjalvforsvar-falthandbok-for-individualister/

  FÖRBOKA BILJETT TILL MIN & ARON FLAMS TURNÉ:

  🔴 https://theliberators.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

 • Miljöpartiet kommer ut som klan – och kallar oppositionen fascistisk. Dessa utspel gjorde miljöpartiets eldfängda grodmaskin Märta Stenevi i Sveriges riksdag. Sverige är nu inne i en historiskt smutsig valrörelse. Även om språkröret tvingades be om ursäkt för sin smaklösa trivialisering av klankriminalitetsproblematiken framhärdar hennes parti i sociala medier med fasciststämplingen av sina meningsmotståndare. Vad vill egentligen Miljöpartiet? Varför vulgariseras retoriken i riksdagskammaren? Och vad händer med ett land vars styre gjort sig beroende av ett ganska impopulärt ytterkantsparti? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

  SE DETTA AVSNITT PÅ YOUTUBE: https://youtu.be/c-AyijwRecM

  BESTÄLL MIN BOK “FRIHETLIGT SJÄLVFÖRSVAR”: https://henrikjonsson.com/product/frihetligt-sjalvforsvar-falthandbok-for-individualister/

  FÖRBOKA BILJETT TILL MIN & ARON FLAMS TURNÉ:

  🔴 https://theliberators.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV: 💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

 • DEMOKRATIN ÄR HOTAD – och grundlagen måste ändras för att skydda den. I alla fall om man ska to regeringspartiernas senaste utspel.

  Både socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet har alla nyligen uttryckt stor oro över att en borgerlig regering skulle hota svensk demokrati. På grund a v detta föreslår man nu flera relativt djupgående ingrepp i Sveriges styrelseskick.

  Har socialdemokratin alltid varit för dessa förändringar? Om inte – varför ändrar man sig just nu? Och vad innebär det egentligen om ett land förändrar sitt styrelseskick för att bekämpa sin demokratiska opposition?

  Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

  FÖRBOKA BILJETT TILL MIN & ARON FLAMS TURNÉ:

  🔴 https://theliberators.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

  KÄLL-LÄNKAR:

  ––––––––––

  Riksdagens protokoll där S opponerar sig mot granskande domstolar:

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-protokoll-197576149-4-juni-2-juli_FZ09149/html

  S & MP:s nya grundlagsförändringar:

  https://www.dn.se/debatt/skyddet-av-grundlagar-och-domstolars-oberoende-ses-over/

  C nya grundlagsändringar:

  https://www.dn.se/debatt/varna-sveriges-grundlag-med-en-forfattningsdomstol/

 • Våldskriminaliteten i Sverige är internationellt unik, men förklaringarna till hur det blev så här går isär – som hylsan och ett avlossat skott.

  Allt fler konstaterar nu att Sveriges vålds- och kriminalitetssituation är ohållbar, vilket syns i både underlag från Brottsförebyggande rådet, polisrapporter och den internationella pressens rapportering.

  Men vilka ÄR egentligen de “socioekonmiska faktorer” som framhålls vara förklaringen till Sveriges unika situation? Varför är oviljan så stor att även inkludera andra orsakssamband? Och vad händer med ett samhälle som på ideologisk grund undviker besvärande fakta?

  Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

  Innehållsförteckning:

  00:00 - Intro

  02:29 - Socioekonomiska kommentatorer

  06:01 - En obekväm sanning

  13:16 - Ideologiskt motstånd

  17:22 - Outro

  FÖRBOKA BILJETT TILL MIN & ARON FLAMS TURNÉ:

  🔴 https://theliberators.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

  KÄLL-LÄNKAR:

  ––––––––––

  BRÅ:s rapport:

  https://www.bra.se/download/18.1f8c9903175f8b2aa70f6df/1630415991246/2021_9_Misstankta_for_brott_bland_personer_med_inrikes_respektive_utrikes_bakgrund.pdf

  Påtryckningarna på Expressen:

  https://www.expressen.se/gt/kronikorer/christer-el-mochantaf/det-har-ar-fakta-s-inte-propaganda/

  Di: “Skyll inte mordvågen på skattesänkningar”

  https://www.di.se/ledare/skyll-inte-mordvagen-pa-skattesankningar/?fbclid=IwAR2ArifRqVV9Jb1Kju_1yPSco64dyb-wz4A4JrDIdOibqtWXskhNV6JObSM

 • Statsminister Stefan Löfven avgår – detta meddelade han under sitt sommartal i Åkersberga under söndagen.

  Varför avgår statsministern så plötsligt? Vad säger avgången om Sveriges politiska läge? Och hur viktigt är KÖNET på en ny statsminister?

  Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

  FÖRBOKA BILJETT TILL MIN & ARON FLAMS TURNÉ:

  🔴 https://theliberators.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

  KÄLL-LÄNKAR:

  ––––––––––

  DN: “Vore märkligt att välja en vit medelålders man”

  https://www.dn.se/sverige/statsvetaren-vore-markligt-av-s-att-valja-en-vit-medelalders-man/

  Aftonbladet: “Vi SKA ha en kvinna - för att hon är en kvinna”

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/4dVgbV/vi-ska-ha-en-kvinna--for-att-hon-ar-en-kvinna

  Omni: “S-kvinnor kräver en kvinna - men det handlar inte om kön”

  https://omni.se/skvinnor-kraver-en-kvinna-det-handlar-inte-om-kon/a/1OvEge

 • Tystnadskultur präglar svensk förvaltning, och drivs på både av kriminella hot – och av ovilja att kännas vid känsliga samhällsproblem. Detta fastslog nyligen en oberoende undersökning i Göteborg.

  Vad kännetecknar egentligen en tystnadskultur? Varför förekommer ovilja att erkänna känsliga samhällsproblem? Och vad blir konsekvenserna för ett samhälle om det anpassar sig istället för att bekämpa demokratifientliga krafter?

  Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

  FÖRBOKA BILJETT TILL MIN & ARON FLAMS TURNÉ:

  🔴 https://theliberators.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

  KÄLL-LÄNKAR:

  ––––––––––

  “Tystnadskultur finns i flera kommuner”

  https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/skr-tystnadskultur-finns-i-flera-kommuner-1.52781600

  “Litar inte på tjänstemännen”

  https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/s-vill-inf%C3%B6ra-ny-visselfunktion-litar-inte-l%C3%A4ngre-p%C3%A5-tj%C3%A4nstem%C3%A4nnen-1.52940391

  “Kommunanställda blir verktyg för kriminella”

  https://www.dn.se/sverige/larm-om-tystnadskultur-kommunanstallda-blir-verktyg-for-kriminella/

 • KLIMATPRAGMATISM: Om Känslor, konstruktivitet och klimatKlimatet påverkas negativt av mänsklig aktivitet. Detta slår FN:s klimatpanel IPCC fast i sin senaste klimatrapport – men hur bör man reagera på dess innehåll? Och vad är skillnaden på pragmatism och emotionellt driven symbolpolitik?

  Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

  FÖRBOKA BILJETT TILL MIN & ARON FLAMS TURNÉ:

  🔴 https://theliberators.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

  KÄLL-LÄNKAR:

  ––––––––––

  IPCC:s rapport:

  https://www.ipcc.ch/

  John Hassler i YLE:

  https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/24/klimatforskaren-som-inte-tror-pa-mansklighetens-undergang-men-det-ar-smartare-att

 • KÄRNKRAFTSKRIS: Miljöpopulismens bedrägerier

  Miljöpartiet försöker stänga ner Sveriges kärnkraft genom förhalningtaktik. Senast den 31:e augusti måste regeringen fatta beslut om slutförvaring av kärnbränsle, annars måste Sveriges återstående kärnkraft släckas ner inom tre års tid.

  Hur motiverar regeringen senfärdighet rörande ett samhällskritiskt energibeslut? Hur ser Sveriges energiförsörjning egentligen ut? Och vad blir konsekvenserna av en plötslig nedstängning av den svenska kärnkraften?

  Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

  FÖRBOKA BILJETT TILL MIN & ARON FLAMS TURNÉ:

  🔴 https://theliberators.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

  KÄLL-LÄNKAR:

  ––––––––––

  Sveriges energikris:

  https://www.energi.se/artiklar/2021/juni-2021/deadline-for-slutforvaret-sverige-kan-hamna-i-en-energikris/

  SvD:

  https://www.svd.se/sveriges-klimatpolitik-ar-ett-korthus

  GP:

  https://www.gp.se/ledare/folk-vill-inte-ha-milj%C3%B6partiets-energipolitik-1.50528790?fbclid=IwAR2AXwFf7j8aYa5Kc6pH03nTTJniJmbsKCntm9RqG8VdT9oeDB278dMpa1g

 • CEMENTERAD KRIS: Den systemhotande miljöpopulismen

  Miljöpolitik riskerar att stoppa svensk cementproduktion. Uttrycker detta ett progressivt klimatansvar, eller är det ett idealistiskt beslut med systemhotande konsekvenser? Meningarna går isär, som ett misskött block betong!

  Enligt byggnadsbranschens beräkningar hotas upp mot 400 000 arbetstillfällen, och Sverige riskerar att drabbas av ett investeringsbortfall på 20 miljarder kronor i månaden så länge cementbrist råder.

  Varför uppstår ständigt denna typ av akuta krislägen i det moderna Sverige?

  Är det rimligt att betrakta denna konflikt som ett val mellan miljö eller cement? Och vad händer med ett samhälle som institutionaliserat emotionella och ideologiska reaktioner i högre grad än rationella och långsiktiga beslutsprocesser?

  Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

  FÖRBOKA BILJETT TILL MIN & ARON FLAMS TURNÉ:

  🔴 https://theliberators.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

  KÄLL-LÄNKAR:

  ––––––––––

  Brist på cement hotar 100 000-tals jobb:

  https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/GQAlRq/larmet-brist-pa-cement-hotar-hundratusentals-jobb

  Cementkrisen förvärras:

  https://www.svd.se/cementakrisen-forvarras-aven-akerier-vill-varsla

  Regeringsbeslutet som skapat krisen:

  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/regeringen-utser-fyra-nya-natura-2000-omraden/?TSPD_101_R0=088d4528d9ab200015f3d9df32cab521d4626eab43e6b878570dc3e4e9700d24661bb485f85faf62084cd609091430000b0cfc0865a720bd729ddfd42a3feb6e37fe06421620d3c341c4ff45db008bbedd4298c2e94c28530932d6c221746b0d

 • VÅLD & BARN: De oskyldiga offren för svensk kriminalpolitik

  Två lekande barn skadesköts under lördagskvällen i samband med en kriminell uppgörelse i Flemingsberg strax söder om Stockholm. Dådet fördömdes på sedvanligt vis av alla – men uppfattningen om hur denna typ av oacceptabla tragedier kan undvikas går isär.

  Hur har synen på polisarbete påverkat Sveriges brottsbekämpning? Hur fungerar relationen mellan rättsväsende, samhälle och brottslighet? Och vad händer med ett samhälle vars ideologi ligger på kollisionskurs med verkligheten?

  Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

  FÖRBOKA BILJETT TILL MIN & ARON FLAMS TURNÉ:

  🔴 https://theliberators.se/

  STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:

  ----------------------------------------------------

  🥇 Stöd mig via Patreon:

  https://www.patreon.com/HenrikJonsson

  📞 Stöd mig via Swish: 123 168 90 66

  🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

  🏦 Stöd mig via bankgiro: 5641 - 7744

  FÖLJ MITT VECKOBREV:

  💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

  KÄLL-LÄNKAR:

  ––––––––––

  Skjutna barn:

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/larm-om-skottlossning-soder-om-stockholm

  “Liten risk att oskyldiga drabbas”

  https://www.expressen.se/tv/nyheter/justitieministern-liten-risk-att-oskyldiga-drabbas/

  Allt fler oskyldiga drabbas:

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/allt-fler-utomstaende-dodas-i-gangkrigen

  Ovärdigt av oppositionen att kritisera svensk kriminalpolitik:

  https://twitter.com/johanssonmorgan/status/1416692221571706887