Episoder

 • Sidst jeg havde Lars Tvede igennem, lavede han en cliffhanger omkring hans syn på energiomstillingen - så nu er han tilbage for at give sit view på energien og naturligvis tale lidt om fremtidsudsigterne - også for hans hedgefond Atlas Global Macro. - Sol og vind er slet ikke vedvarende, fortæller Lars Tvede blandt andet. Anlæggende holder kun ca 20 år og skal så bygges op igen. Så det er lidt et scam at sige det er vedvarende. Vi når også at tale om ESG, hvor jeres vært kommer med skarpe holdninger, om danske bankers tilvalg af ESG-screening i porteføljesammensætningen. - Bankerne tager hele rosen og investorerne betaler gildet, hvis afkastet ikke kan følge med, siger Jens Balle blandt andet. Lars Tvede har en bred indsigt og vi kommer vidt omkring i denne episode. Udover energiomstillingen taler vi også om teknologiske fremskridt inden for landbrug og planter samt analytikernes forventninger til rammebetingelserne for selskaber. Guld er igen blevet moderne som investeringsobjekt efter flere år ude i kulden. Flere centralbanker har fyldt beholdningen af guld op og forbrugere i blandt andet Kina er også glade for guldbarer. Takeaways Vedvarende energi som sol og vind kan ikke alene redde verden Elbiler og sol- og vindenergi kræver store mængder metal og mineaktiviteten er ikke fulgt med i udviklingen, hvilket kan føre til mangel på metaller i fremtiden Spændende nye former for atomkraft samt naturligt brint er fremtidige teknologier med potentiale til at levere bæredygtig energi Priserne på attraktivt beliggende jord kan bizart nok blive løftet af AI revolutionen Analytikernes forventninger til rammebetingelserne for selskaber kan have stor indflydelse på aktiekurserne, og det er vigtigt at tage et helikopter-view for at vurdere, hvad der kan ske i fremtiden Guld er igen blevet en reservevaluta - også for nationalbanker og forbrugerne i Kina køber også guld 00:00 Fremtidens Energiudfordringer10:08 Teknologiske Fremskridt og Investeringer28:34 Guldfeber i Kina og Emergent Markets30:29 Bitcoin som alternativ valuta Nyttige links: Lars Tvede er glad for podcasten All-In - den finder du lige her: https://www.allinpodcast.co/ Denne episode er redigeret af Marius Vanting Balle.

 • Bankerne har kronede dage, med stor indtjening på rentemarginalen. Vi danskere har nemlig rekord i indlån i bankerne, og det er ikke alle der får nok i rente. Men måske kan en ny fond hjælpe danskerne - jeg har Casper Fries fra Fairrente i studiet til en snak om deres nye fond med korte obligationer. Tidligere gæster - se episode 75 med Per Grønborg eller episode 64 med Peter Mosbæk - har stillet skarpt på det ineffektive obligationsmarked, private danskere møder. Professionelle investorer får skarpe priser, men almindelige investorer får ikke glæde af disse priser. Ej heller af best execution, som ellers hjælper aktieinvestorer. Obligationer handles nemlig ikke over Nasdaq, men er fortsat et telefonmarked for store investorer, hvor priserne efterfølgende indberettes på Nasdaq. Private investorer mødes ofte af bankers prisstillelse og det hjælper sjældent selv at forsøge at gå på børsen. Det erfarede Casper Fries på den hårde måde. Efter mange år som obligationshandler skulle han for nogle år siden hjælpe sin mor, med at investere i nogle obligationer. Og det var helt umuligt at komme rundt. Efter afkast og kursspænd, var det mulige afkast næsten helt væk. Derfor gik Casper Fries i gang med at etablere en dansk pengemarkedsfond. Det kan man dog ikke, da det ikke er muligt at opfylde spredningskravet i Danmark, da der er for få debitorer. Men fonden er bygget på tankerne bag pengemarkedsfonde, men EU forhindrer brugen af navnet pengemarkedsfond. Fairrente er i øjeblikket etableret som en investeringskonto på Fundmarket - se link nedenfor - og her kan man investere frie midler i fonden. En lancering af en rigtig børsnoteret investeringsfond er på vej. Begge vil ifølge materialet have en årlig omkostning på 0,25 %. Fonden investerer indkomne midler i korte obligationer, og renten i fonden er i øjebelikket 3,40 % ifølge Casper Fries. Take aways: Der er stor interesse for obligationer i øjeblikket, og danskere har investeret over 11 milliarder kroner i obligationsfonde de første fire måneder i år. Det er ikke nemt at investere i obligationer på grund af udfordringer med omkostninger, manglende transparens og svært ved at få adgang til markedet. FairRente er en investeringsforening, der tilbyder korte obligationer og er tilgængelig for alle danskere. FairRente har en lav omkostningssats og sikrer gennemsigtighed og likviditet. Pengemarkedsfonde er en sikker investering, men også en af de mest kedelige Det er svært at oprette en ægte pengemarkedsfond i danske kroner på grund af spredningskrav Pengemarkedsfonde er meget populære i USA og andre europæiske lande som et alternativ til bankindlån 00:00 Stor interesse for obligationer05:08 Udfordringer ved at investere i obligationer14:53 FairRente: En løsning for investering i obligationer22:41 Pengemarkedsfonde: Sikkerhed vs. Kedelighed23:10 Krav og regler for pengemarkedsfonde i Danmark25:03 Populariteten af pengemarkedsfonde som alternativ til bankindlån29:08 Fundmarkeds' pengemarkedsfond, FairRente Nyttige links Du kan læse mere om Fairrente her: https://fairrente.dk/ Du kan finde Fairrente på Fundmarket her: https://investor.fundmarket.dk/oprettelse

 • Manglende episoder?

  Klik her for at forny feed.

 • I denne episode tager jeg en snak med Las Olsen fra Danske Bank om økonomien, inflation og renter. Las Olsen var med som gæst i episode 55, hvor vi talte om danskernes polstring. Vi starter med at kigge på dansk økonomi, danskernes opsparing, forbruget, og den økonomiske vækst i Danmark og Europa. De diskuterer også situationen i Tyskland, Kina og USA, herunder byggeriets udfordringer og den globale økonomiske udvikling. Byggeriet har tidligere været en ledende indikator - er det stadig sådan? Hvilke sektorer og brancher påvirker økonomien, og hvordan kan de være indikatorer for fremtidige økonomiske udfordringer? I denne del af samtalen diskuteres byggeriets rolle i konjunkturudsving, effekten af rentestigninger på boligmarkedet, betydningen af præsidentvalget for investorer, og udfordringerne ved at forstå og forudsige inflationen. Derudover drøftes danskernes forsigtighed med at bruge penge og konkurssituationen i erhvervslivet. Samlet set er der en optimistisk holdning til konjunkturerne, men med forbehold for usikkerheder og potentielle risici. Key takeaways: Danskernes opsparing er blevet bedre, og forbruget er stadig lavt i forhold til indkomsten. Den danske økonomi er vokset, men den europæiske økonomi har haft stagnation. Byggeriet har udfordringer mange steder i verden, herunder tomme kontorer og mangel på arbejdskraft. Tyskland er hårdt ramt af konjunkturtilbageslag og strukturelle udfordringer. Kina oplever udfordringer med ejendomsmarkedet og den økonomiske vækst, men der er stadig investeringer og eksportfremgang. Byggeriet er en konjunkturfølsom branche, der kan trække opad i fremtiden Rentestigninger har haft en begrænset effekt på boligpriserne Præsidentvalget kan påvirke investorer, men pengepolitikken er vigtigere Inflationen er svær at forstå, men forventninger spiller en stor rolle Danskerne er forsigtige med at bruge penge på grund af tidligere oplevelser Konkurssituationen er stadig udfordrende, men der er håb om bedring Hovedpunkter: 00:00 Økonomien i Norden og resten af verden08:58 Udfordringer i Tyskland og Kina23:33 Byggeriets rolle i konjunkturudsving28:53 Effekten af rentestigninger på boligmarkedet29:16 Præsidentvalget og investorer33:42 Udfordringer ved at forstå og forudsige inflationen41:09 Danskernes forsigtighed med at bruge penge44:00 Konkurssituationen i erhvervslivet Las Olsens boganbefalinger og råd til sit eget 25 årige jeg, finder du i den tidligere episode.

 • Aktiemarkederne er på all time high, og det kan være relevant at overveje diversificering af porteføljen. Alternativer til aktier og obligationer kan være råvarer, ejendomme, vindmøller, solceller, skov, kunst og private equity. Men hvad er alternative investeringer egentlig for noget og hvad kan du bruge det til? Det har jeg talt med Frank Hvid om - ham har du måske også mødt i episode 48. Alternative investeringer kan give risikospredning og potentielt bedre afkast per risiko. Der er forskellige måder at få eksponering mod alternative investeringer, herunder ETF'er og investeringsforeninger. Det kan være udfordrende for private investorer at få adgang til visse alternative investeringer som fysiske ejendomme og private equity. - Hvis man tager sådan noget som simpelthen noget som guld, så er egentlig lidt mærkelig aktiv, fortæller Frank Hvid. For det meste er et aktiv noget, hvor vi forventer at man investerer noget, og så får man sådan løbende afkast, render eller dividenter. Det gør man ikke af guld. - Men hvis du putter guld ind i en portefølje med aktier og obligationer, så får du faktisk en meget bedre portefølje, end hvis du kun har aktier og obligationer. Det er fordi, at i de få øjeblikke, der findes i verdenshistorien, hvor aktierne og obligationerne får øretæver, det kan være i krisetider, så gør guld det rigtig godt. Takeaways: Overvej diversificering af porteføljen med alternative investeringer Alternative investeringer kan give risikospredning og potentielt bedre afkast per risiko Der er forskellige måder at få eksponering mod alternative investeringer, herunder ETF'er og investeringsforeninger Det kan være udfordrende for private investorer at få adgang til visse alternative investeringer som fysiske ejendomme og private equity Vær opmærksom på forskellen i afkast mellem forskellige private equity-investorer Se også på eksponeringen gennem pensionsordninger og ejendomsbesiddelse Banker tilbyder alternative investeringsprodukter til high net worth kunder Alternative investeringer som råvarer, ejendomme og infrastruktur kan være en god beskyttelse mod inflation Succesfulde alternative investeringer inkluderer katastrofobligationer, guldmineraktier og private credit Dårlige investeringer kan forekomme inden for råvarer og medicinudstyr Anbefalede bøger om alternative investeringer og aktiv allokering Nyttige links: Du kan skrive dig op til Frank Hvids nyhedsbrev på dette link: https://frankhvid.dk Frank Hvid anbefalede disse to bøger: Lyn Alden har skrevet bogen Broken Money - find den og hendes øvrige kommentarer via dette link: https://www.lynalden.com/ Desuden bogen The Allocator’s Edge af Phil Huber

 • Drew Dickson forvalter en valueportefølje af aktier hos Albert Bridge Capital. Han har stor indsigt i adfærdsøkonomi og har blandt arbejdet sammen med Richard Thaler på The University of Chicago Booth School of Business. Professionelle investorer er lige så påvirkelige som almindelige investorer, siger Drew Dickson blandt andet i denne podcast. Det er derfor vigtigt med en proces, der skal forsøge at undgå at man falder for bias i investering. Han fremhæver blandt andet disse bias som farlige for porteføljeforvaltere: Confirmation bias Anchoring Herding (følge flokken) Indhold: 07:25 Effektive markeder og behavioral finance09:49 Drews investeringsstrategi28:03 Psykologi og investering29:30 Vigtigheden af en proces31:24 At investere langsigtet32:49 Undgå store tab36:27 Passiv investering vs. aktiv investering39:18 Spredning er redning Nyttige links: Drew Dickson nåede at anbefale disse tre bøger i podcasten: Winning the Loser's Game: Timeless Strategies for Successful Investing af Charles Ellis & Burton Malkiel Money Game af Adam Smith The Intelligent Investor af Benjamin Graham Du kan læse mere om Albert Bridge Capital her.

 • Obligationer har været uinteressante i mange år, men de sidste 2 år er de igen blevet interessante. Desværre er det rigtigt svært at handle obligationer for private – i hvert fald hvis man ikke vil snydes af for høje priser. I de mange år med lave og sågar negative renter på obligationer, var investering i obligationer ikke så interessante. Man kunne få en lav eller negativ rente, mens man ventede på det - stort set - uundgåelige kursfald, en rentestigning ville betyde. Men efter rentestigninger i 2021-2022 er obligationer igen kommet tilbage i privates interessesfære. Desværre kan det være dyrt at handle, som jeg også talte med Peter Mosbæk om i episode 64. Nu vil Per Grønborg vælges ind i Forenet Kredit på vegne af obligationsejere, og han har en plan for at gøre kursspændet - eller spreadet, som det også kaldes - mindre ved obligationshandler. - Der er en prisforskel på næsten 1 kurspoint mellem køb og salg, fortæller Per Grønborg. Men hvis man brugte et beløb svarende til 1 % af det beløb, der bruges på kundekroner, kunne man lave samarbejde med marketmakere, der kunne sikre en mere professionel prisstillelse i Nykredits obligationer. Til gavn for obligationsejere, men også til gavn for låntagere. Eneste potentielle tabere er formentlig pengeinstitutterne, men de lader ikke til at mangle noget i øjeblikket. Marketmakerne skal sikre gode priser på den fælles handelsplads, nemlig Nasdaq OMX, og på den måde gøre det nemmere og billigere at være obligationsejer, når prisstillelsen var offentlig. Det vil samtidig presse andre aktører til også at stille bedre priser, for ikke at Nykredit skal tage yderligere markedsandele. Bedre priser på obligationer kan være en fordel for alle boligejere og obligationsejere! Indhold: 05:20 Interessen for obligationer er steget06:43 Besværligheder ved at handle obligationer09:35 Repræsentantskabet i Forenet Kredit11:31 Idéen om en aktiv market maker21:39 Kursforskelle og investeringsforeninger23:03 Mangel på alternativer til bankindlån24:02 Valg til repræsentantskabet i Nykredit28:17 Afslutning Nykredit er primært ejet af kunderne gennem Forenet Kredit. Kunderne og obligationsejere har mulighed for at indvælge repræsentanter i foreningens øverste ledelse (repræsentantskabet) og Per Grønborg stiller op til det valg. Har du obligationer i Nykredit eller Totalkredit, kan du gøre din stemme gældende! Tjek linket nedenfor og se hvem du kan stemme på! Nyttige links: Per Grønborg anbefaler Finansforeningens Nøgletalsvejledning - den kan du læse mere om her: https://cfa.dk/publikationer-2/vejledninger-2/ Valget i Forenet Kredit: https://forenetkredit.dk/valg/ Denne episode er redigeret af Marius Vanting Balle.

 • Alle kan komme i gang med at investere - det handler bare om at finde nogle småudgifter du veksler til opsparing. Måske kan du finde det ved at spare en caffe latte? Det er budskabet i en ny bog af Jon Sigurd Wegener og Lene Nording-Gross, og den blev deres billet til at være med i Investering på hjernen. Hjerneforsker Jon Sigurd Wegener kan du måske huske fra episode 7, hvor vi talte om hvordan hjernen reagerer på investeringer. Nu har han skrevet en bog sammen med Lene Nording-Grooss, der blandt andet har en fortid i spidsen for kommunikationen i Nordnet. Vi kommer vidt omkring i denne episode, hvor vi både taler om forsøg med psykopater og om at mænd og kvinder investerer forskelligt. Mænd er blandt andet mere risikovillige mens kvinder er bedre til at købe og beholde. Kønnene kan lære af hinanden, for øget risikovillighed og lavere omsætning vil formentlig bidrage til bedre afkast for begge parter. Alle bør investere og med værktøjer som indeksfonde og månedsopsparing er det slet ikke så svært. Samtidig sikrer månedsopsparingen at pengene er væk fra kontoen - ude af øje ude af sind. Det gør det nemmere at fastholde en ny vane med at investere. Hovedpunkter: 02:33 Hvordan bogen blev til03:58 Kaffe Latte-reglen05:09 Vink farvel til pengene08:05 Følelser og investering11:38 Følelser og rationelle beslutninger13:33 Følelser og investeringsbeslutninger15:25 Tabsaversion og investering18:16 Investering for alle20:38 Skal alle være aktiemillionærer26:39 Investering for hobbyinvestorer30:21 Aktier som primær investering32:37 Forskelle mellem mænd og kvinder i investering Nyttige links: Du finder den nye bog lige her: https://www.bog-ide.dk/produkt/4512561/lene-nording-grooss-caffe-latte-reglen-haeftet/3121241 Lene Nording-Gross anbefaler Kaja Nordengens bog Hjernen er stjernen og Lars Tvedes Bobler, bullshit og børsfest. Denne episode er redigeret af Marius Vanting Balle.

 • Har vi danskere generelt for lav risikoprofil når vi investerer? Det mener dagens gæst, Mikkel Eliasen, så da han skrev et debatindlæg på Finans.dk, inviterede jeg ham straks med som gæst. Man skal sprede sine investeringer, det tror jeg de fleste rådgivere er enige om. Men måske er det tid til at ændre nogen af tommelfingerreglerne? For eksempel er det anset som god rådgivning, at man neddrosler risikoen på pensioner, jo tættere man kommer på pensionstidspunktet. Men måske er nedtrapningen for tidlig? Mange af midlerne på pensioner skal jo først bruges om 10-20 år. For lav risikoprofil kan koste mange penge, for historien har vist at risikoen på aktier, belønnes med højere afkast. Det viser afkastene målt over mere end 200 år - og det gælder naturligvis kun for en portefølje af aktier. Aktivsammensætning er ikke kun matematik og videnskab - traditioner og følelser spiller i høj grad også ind. For eksempel er vi danskere typisk gladere for obligationer end svenskerne. Dette er måske ved at ændre sig, i hvert fald har de lave renteniveauer fået flere til at være mere risikovillige omkring aktier. Indhold: 00:00 Introduktion til podcasten og gæsten02:25 Diskussion om risikoprofil og investering i egen virksomhed05:13 Investeringsstrategi baseret på matematisk modellering08:39 Risikobelønning og høj risiko i investering10:54 Danskeres lave risikoprofil ved investering11:32 Risikoprofil og framing12:58 Tidshorisont og risikoprofil15:17 Rådgivere og risikoprofil20:23 Udsving og langsigtede investeringer27:20 Risikoprofil og valg af investering30:06 Pensionsystemets rolle i investering34:17 Interesse for investering blandt unge35:08 Ændringer i investeringskultur i Danmark37:03 Afslutning Nyttige links: Mikkel Eliasen er direktør i Annox, der tilbyde ren gobal aktieportefølje - læs mere her: https://annox.com/ Mikkel Eliasen omtalte en blog med Rob Carver - den finder du her: https://qoppac.blogspot.com/ Rob Carver har skrevet flere bøger, men Mikkel Eliasen anbefaler Smart Portfolios. Denne episode er redigeret af Marius Vanting Balle.

 • Denne episode er til alle jer, der endnu ikke er kommet i gang med at investere. Alle har brug for at investere og der er masser af muligheder – også hvis man kun vil investere lidt ad gangen. Dagens gæst er Daniel Hansen, der driver Daniels Pengetips. Daniel Hansen mener at din/jeres investeringsrejse bør starte med at sikre et overblik over din/jeres økonomi, oprette en nødreserve, afbetale dyr gæld og have et klart mål for investeringen. Faktisk slår Daniel Hansen på tromme for at man starter med disse tre punkte INDEN man overhovedet investerer: Få overblik over økonomien Spar nødreserver sammen Afbetal dyr gæld Vi kommer langt omkring, når vi tale om nødreserver og investering, porteføljesammensætning og diversificering, tidshorisont og indtjeningskraft, spredning og omkostninger, enkelaktier og omkostninger, aktiesparekonto og depotvalg, risikovillighed og risikotest, investering for begyndere, bedste og dårligste investeringer, livskvalitet og værdien af penge, samt vigtigheden af at komme i gang med at investere. Er du i et parforhold, er det måske værd at overveje at indføre "økonomidates". Rigtig mange danskere bruger ikke tid på at styre deres økonomi og i parforhold er det også næsten tabu at tale økonomi. Man får som bekendt det man fokuserer på, så fokuser på at få en god økonomi! Daniel Hansen har netop lanceret et nyt kursus, Investering for begyndere, der hjælper folk med at komme i gang med at investere. Det fokuserer på at købe den første aktie, lægge en god investeringsstrategi og vælge den rigtige skatteoptimering. - Det er vigtigt at have realistiske mål og ikke kun fokusere på at spare og investere penge, siger Daniel Hansen. Livskvalitet og oplevelser er også vigtige faktorer at tage hensyn til. Det vigtigste råd er at komme i gang med at investere, selvom man måske kun har en lille sum penge. Det er bedre at starte tidligt og bygge gradvist op end at vente og gå glip af mulighederne for afkast. Nyttige links: Daniel Hansen anbefaler et par bøger: Bill Perkins: Die With Zero Emilie Ekelund Mørck: Frihed, FIRE & familieliv Vil du læse mere om Daniel Hansens nye kursus, finder du det her: https://danielspengetips.dk/ Dette afsnit er redigeret af Marius Vanting Balle.

 • Det er blevet tid til at kigge på pensionsafkastene for 2023 med investeringsekspert Nikolaj Holdt Mikkelsen. Hvis Nikolaj Holdt Mikkelsen skal beskrive afkaståret 2023 med et ord, bliver det til: "et fint år". Afkastene var positive med et ggennemsnitligt omkring 11,3 % i modsætningen til 2022s negative afkast på 10,9 % (afkastet er målt for en 50-årig pensionsinvestor). Vi diskuterer også betydningen af rentefaldet sidst på året, der hjalp afkastet på både obligationer og aktier gevaldigt. Der er også fokus på tematiske fonde og kunstig intelligens som investeringsmuligheder. Vi taler også om afkastet på grønne investeringer og risikoen og udjævningen i alternative investeringer. I denne episode af Investeringen på Hjernen taler Jens Balle med Nikolaj Holdt Mikkelsen om forskellige investeringsemner. De diskuterer Nikolajs investeringsresultater, anbefalede investeringsbøger og vigtigheden af at følge en investeringsstrategi. De deler også anbefalinger til bøger som 'The Big Short' og 'Liar's Poker'. - Ja, altså man skal erkende, at man kan ikke styre finansmarkedene, er det råd Nikolaj Holdt Mikkelsen giver råd til sit 25-årige selv. Hovedpunkter: 00:00 Introduktion00:40 Afkaståret for pensionsafkastene i 202302:03 Tilbageblik på 2022 og finanskrisen04:01 Valg mellem markedsrente og fast rente05:25 Gode afkast i alternative investeringer08:30 Effekten af rentefald på afkastet10:14 Udfordringer med tematiske fonde og kunstig intelligens14:25 Afkastet på grønne investeringer18:29 Afkastet på alternative investeringer i 202321:23 Risikoen og udjævningen i alternative investeringer24:14 Betydningen af aktiv allokering og omkostninger27:31 Vigtigheden af at komme ned i omkostninger og have den rigtige aktive sammensætning32:35 Opsamling og opfordring til at sende forslag til emner og gæster32:44 Investment Performance33:40 Recommended Investment Books34:09 Bog anbefaling: The Big Short af Michael Lewis Nyttige links: Nikolaj Holdt Mikkelsen anbefaler Michael Lewis' bog The Big Short, som handler om de investorer, der forudså krisen i subprime. Alternativt filmen af samme navn. Her er link til Finans' artikel om dårlige afkast for de grønne pensionsprodukter - find den her. Denne episode er redigeret af Marius Vanting Balle.

 • Denne uges gæst er Lars Tvede, som tidligt var med til at forme min interesse for investeringspsykologi. Vi taler om mangt og meget - også om situationen i Atlas Global Macro - og da Lars Tvede har stor interesse for kunstig intelligens, har jeg valgt at lade kunstig intelligens skrive episodens shownotes: I denne episode af Investering på hjernen taler værten Jens Balle med gæsten Lars Tvede om forskellige emner inden for investering og finansielle markeder. Lars Tvede deler sin viden og erfaring fra mere end 30 års arbejde inden for finansverdenen. De diskuterer blandt andet kunstig intelligens, ressourcer, og Lars Tvedes syn på de finansielle markeder i 2024. Derudover taler de om udfordringerne og potentialet i Kinas økonomi samt investeringsmuligheder i Kina og Sydamerika. I denne episode af Investeringen på Hjernen diskuterer Jens Balle og Lars Tvede investering i medierne og betydningen af at udtrykke markante holdninger. De taler også om risikovillighed og ansvar, samt forskellen mellem resultat og indsats i investeringer. Derudover diskuteres begrænsninger i investeringer og vigtigheden af at have en langsigtet tilgang. Lars Tvede deler også sine hacks til investering og taler om betydningen af langsigtet tænkning og familieejede virksomheder. Til sidst giver han et råd til sig selv som 25-årig om investering. Takeaways Kunstig intelligens og ressourcer er emner, der interesserer Lars Tvede, og han anbefaler at følge med i udviklingen gennem podcasts og YouTube-interviews. Lars Tvede har en baggrund inden for finans og investering og har opnået stor succes ved at fokusere på langsigtede trends. Han mener, at 2024 vil være et udfordrende år for aktiemarkedet, men ser også potentiale i råvarer og Kinas økonomi. Kina står over for konjunkturproblemer og udfordringer i ejendomsmarkedet, men der er også muligheder for investeringer i landet. Sydamerikanske markeder som Chile, Brasilien og Colombia er også interessante investeringsmuligheder. Hovedpunkter 00:00 Introduktion 12:53 Diskussion om de finansielle markeder og Lars Tvedes syn på 2024 21:43 Udfordringer og potentiale i Kinas økonomi 31:44 Investering i medierne 38:26 Investeringspsykologi og håndtering af pres 44:27 Afslutningsspørgsmål Nyttige links: Lars Tvede anbefaler sine egne bøger, hvis du vil mere om investering. Find en oversigt her. Han har dog også haft stor glæde af Jeremy Siegels: Stocks for the long run Lars Tvede har netop læst bøgerne Scary Smart af Mo Gawdat og Superabundance af Marian L. Tupy og Gale L. Pooley.

 • ved alle egentlig hvad det er – eller har investorer en helt anden forestilling af værdien af at investere ESG-venligt? Det er denne uges emne, hvor Jakob Lage Hansen fra DoLand er inviteret tilbage. Er ESG lig bæredygtigt? Er bæredygtigt lig grønt? Og er grønt så lig ESG? Det er nogle af de emner vi taler om i denne episode af Investering på hjernen. Men vi taler også om det er muligt at ligge højt på ESG med et ikke bæredygtigt produkt eller ligge lavt med et såkaldt grønt produkt. Vi taler også kort om det nytter noget. Hvis jeg investerer i aktier og køber aktier, så hjælper det jo ikke direkte selskabet, for det er - for det meste - en anden aktionær, der sælger sine aktier til mig. Jeg blev klogere af vores snak - måske du også kan lære lidt? Du kan genhøre seneste episode med Jakob Lage Hansen, hvor vi også talte om ESG: https://averagejoe.dk/ep22-esg-investeringer-med-jakob-lage-hansen/ Nyttige links: Læs Jakob Lage Hansens indlæg om bæredygtige investeringer på Impact Insider: https://impactinsider.dk/?s=jakob%20lage Se mere om bæredygtige investeringer hos Doland: https://thisisdoland.com/da/investering-for-begyndere Matter er en dansk ESG-rating udbyder: https://www.thisismatter.com/ Artikel hos Finans om at bæredygtige investeringe rikke gav godt afkast i 2023: https://finans.dk/finans/ECE16732691/groenne-pensionsprodukter-faar-baghjul-her-faar-du-mest-for-pengene/ Denne episode er redigeret af Marius Vanting Balle.

 • Januar er en måned, hvor mange kommer med forecast på udviklingen i det nye år. Det kan investorer godt lide – måske fordi det giver en fornemmelse af tryghed om fremtiden. I skal ikke snydes og jeg har inviteret Jens Schjerning fra Agrocura tilbage til mikrofonen. Mange investorer er vilde med forecast på den økonomiske udvikling, og derfor har jeg inviteret Investering på hjernens "husøkonom" tilbage til sin 5 optræden på kanalen. Vi følger op på forventningerne fra juni 2023, hvor Jens Schjerning forventede yderligere fald i inflationen og snarligt fald i renten. Faldet i renten lod vente på sig, men i løbet af november begyndte de lange renter i USA, Tyskland og Danmark at falde. Siden juni er inflationen også kommet ned i servicesektoren, men til gengæld er det også lavere og lavere priser, de aktuelle priser sammenlignes med, da inflationen jo begyndte at falde for et års tid siden (inflation måles i forhold til priserne for et år tilbage). Selv om matematikken gør det sværere for inflationen at falde, vil Jens Schjerning dog ikke udelukke muligheden for at vi får negativ inflation igen. Hør mere om dette og hvad Jens Schjerning forventer sig af de finansielle markeder i 2024 i podcasten. Nyttige links: Jens Schjerning omtaler en service med estimater på amerikanske BNP - det kan du finde her: https://fred.stlouisfed.org/series/GDPNOW Denne episode er redigeret af Marius Vanting Balle.

 • Investering handler normalt om investering og/eller hvad, der sker i hovedet, når vi investerer. Denne gang er det lidt anderledes, for jeg vil i stedet tale om investering i hjernen med min gæst Joe Devlin der er professor i kognitiv neurovidenskab. Der er stadig vi ikke ved om den menneskelige hjerne. Og der er også meget, vi troede vi vidste, som det nu viser sig vi slet ikke vidste. Men den gamle viden får ofte lov til at leve videre, og bruges stadig af smarte konsulenter, til at sælge deres dagsorden. Det vil Joe Devlin gerne hjælpe med at stoppe, og er på en oplysningstur om hjerne-myter - her er tre han gerne vil have stoppet: Venstre- og højre-siddede hjerner Mande- og kvindehjerner Personlighedstest - især MBTI Vores hjerner er fantastiske og er gennem tiden blevet misforstået. Helt fra en tro på, at hjernen faktisk bare var en slags køler for blodet, til sammenligninger med kunstig intelligens. Vi bliver hele tiden klogere, og moderne teknik hjælper dig på vej. Jeg sparer op og investerer, for at have penge til når jeg bliver gammel. Men mon jeg kan gøre noget for at investere i min hjerne, så jeg også har en hjerne, når jeg skal bruge disse penge? Der har Joe Devlin disse tre anbefalinger: Motion er afgørende for hjernens sundhed, da det øger blodgennemstrømningen og ilttilførslen til hjernen. At være socialt aktiv og engagere sig med andre har en positiv indvirkning på hjernens sundhed. Mental stimulation, såsom at lære nye færdigheder eller deltage i udfordrende aktiviteter, er gavnligt for hjernen. I podcasten taler vi blandt andet om en undersøgelse Joe Devlin har lavet omkring det sociale. Tre grupper så musicalen Dream Girls. 1/3 så den i teateret, 1/3 så den på dvd i en lille gruppe og den sidste 1/3 så den på dvd alene. Undervejs målte man deltagernes hjerterytme og det er en noget anderledes oplevelse hjertet har: Derfor er det vigtigt at opleve noget sammen med andre! Nyttige links: Joe Devlin anbefaler Seven and a Half Lessons about the Brain af Lisa Feldman Barrett Denne episode er redigeret af Marius Vanting Balle.

 • Et stort mantra blandt investorer for tiden er at man skal gøre det selv. Spar omkostninger til rådgivere – det er bare en ekstra omkostning. Mellem ingen rådgivning og rådgivning i banken finder man de såkaldte uvildige rådgivere og sådan en er dagens gæst, Karsten Engmann Jensen. Vi taler om behovet for uvildige rådgivere - for de fleste bankkunder er faktisk tilfredse med deres bank. Faktisk så tilfreds at de ville anbefale deres bank til deres venner. Investerer du gennem investeringsfonde sker betaling for både pleje af formue og den generelle investeringsrådgivning, ofte som en procentsats i forhold til formuen. Det kunne f eks være 1,5 % for en aktiv aktiefond. Har man 100.000 koster det altså 1.500 kr. Har man derimod 100 mio koster det 1,5 mio. Afregningen sker ikke direkte mellem banken og kunden, men betales fra fonden til banken. Desværre ved mange investorer ikke, hvor meget de reelt betaler, for den rådgivning de modtager i banken. For der udsendes ikke en faktura - udover den oversigt alle modtager en gang årligt over omkostningerne. Der kan dog være mange penge at spare, ved at kigge grundigt på sine investeringer - eller ved at få en uvildig rådgiver, til at give depotet en grundig gennemgang. Det viser resultater af en aktivitet Karsten Engmann Jensen har lavet sammen med Forbrugerrådet Tænk. - Foreløbig har vi sparet over 100 mio for Forbrugerrådets medlemmer. Vil du prøve at få en "second opinion" fra en eller flere uvildige rådgivere omkring placeringen af din formue, lyder rådet fra Karsten Engmann Jensen: - Tag fat i en 3-4 stykker og hør dem hvad det koster - spørg også ind til om det er en engangsomkostning, eller om det er en årlig omkostning fremover. For der kan være stor forskel på prismodellerne og også på hvor uafhængige de forskellige rådgivere er. Det er nemlig ikke alle der er lige uafhængige - og Karsten Engmann Jensen får også lov til at svare på om han mener han er helt uafhængig. Den udbredte løsning med provisioner, som de fleste banker bruger, har dog også en socialdemokratisk eller Robin Hoodsk side. For fjernes provisionen helt, vil det formentlig betyde at de mindst bemidlede vil møde dyrere investeringsrådgivning. Afregnes alt efter eksempelvis en timepris - og ikke i forhold til formuen - vil prisen være ens i absolutte termer for en med 100 mio og en med 100.000, men rådgivningen vil i relative termer i forhold til formuen, være dyrere for den lille formue. Det er en udfordring man kender fra bl a Holland og Storbritanien, hvor en række provisioner er gjort ulovlige. Nyttige links: Karsten Engmann Jensen anbefaler bogen Fooled By Randomness af Nassim Nicholas Taleb. Du kan læse mere om Pengeministeriet her: https://www.pengeministeriet.dk/ Denne episode er redigeret af Marius Vanting Balle.

 • Han har været på CNN og Fox og nu også i podcasten Investering på hjernen. Han siger hvad han mener og det har kostet ham jobbet - men han gør det stadig. Ugens gæst er analytiker Andreas Steno. Man kan vel godt kalde ugens gæst en rising star på den finansielle scene. Det seneste års tid har han haft foden under eget bord i sit analysefirma, der hastigt vokser. Kunderne kommer især fra verdens finanscentre, hvor hedgefunde labrer analyser fra Andreas Steno og kolleger i sig (eller måske bruger de analyserne til kontrær-investeringer - det emne kommer vi også omkring i vores snak). Steno Research, som firmaet hedder, er et uafhængigt analysefirma. Her er ingen andre intereser eller egenpositioner, der skal plejes gennem de analyser der fremlægges. Man siger hvad man mener og hvad man ser - men der kan jo også godt komme andre bindinger end økonomiske i spil. Det taler vi også om. - Jeg ser nogle pendanter til situationen i 2007, fortæller Andreas Steno. Der kan være nogle ubekendte risici, der gemmer sig i balancerne hos for eksempel pensionskasser. - I 2007 var problemet balancerne i pengeinstitutterne. Så det er ikke en bankkrise, der kan være på vej, fortsætter Andreas Steno. Den korte sammenfatning af forventningerne er: Renten skal ned ⬇️, i hvert fald i Europa. Det er ikke lige så tydeligt i USA, så måske kan vi se en fald i Europa og uforandrede renter i USA. Aktier - også vækstaktier - vil fortsætte op ⬆️ mindst til marts. Resten må du selv høre i podcasten! Nyttige links: Steno Research: https://stenoresearch.com/ Andreas Steno anbefaler ingen bøger, for han har aldrig læst en bog. Til gengæld foreslår han at du lærer om investeringer her: https://www.youtube.com/c/blockworksgroup Denne episode er redigeret af Marius Vanting Balle.

 • De senere års rentestigning har igen gjort obligationer til en interessant aktivklasse. Det kan bla ses i at danske investorer har købt obligationer for 16,4 mia de første 9 mdr i år. Gør-det-selv investorerne har også ramt obligationsmarkedet, men er det så lige til at være obligationsinvestor? I mine år som investeringsrådgiver oplevede jeg en stor dansk forkærlighed for obligationer. Den forsvandt lidt – måske fordi renten også forsvandt, men årene med negative renter og fantastiske aktieafkast kølnede interessen for obligationer. Men den er måske på vej tilbage, og derfor laver jeg her et lille crash-kursus i obligationsinvestering med min gæst Peter Mosbæk, som du måske husker fra episode 44, hvor vi talte om ATPs investeringsstrategi? Peter Mosbæk har professionelt handlet obligationer i mange år og har derfor stor indsigt i emnet. Vi taler om nogle af de gængse nøgletal som: Nominel rente Effektiv rente Varighed (optionsjusteret varighed) Udtræk Termin Rating Men vi taler også om, hvor svære nøgletallene er at få fat på og at de ofte kun er et øjebliksbillede. Prissætingen er også anderledes for obligationer, der i høj grad er et telefonmarked. Det gælder også hvis du er kunde hos Nordnet – som jo ellers roses af mange privatinvestorer – hvor man skal ringe til mæglere for at handle obligationer. Man kan heller ikke lave månedsopsparing i obligationer – med mindre man kan finde en fond, der investerer i obligationer. I denne podcast kigger vi kun på investering i danske obligationer, for der er en række risici og fordyrende faktorer ved udenlandske, der let kan gøre dem uinteressante. Nogle danske obligationer kan være lette at omsætte i en periode for derefter at blive betragtet som helt uinteressante - det har naturligvis betydning for prisen og dermed dit afkast. Konverterbare realkreditobligationer kan også ændre sig over tid i takt med at renten ændrer sig. Nyttige links: Peter Mosbæk anbefaler: Michael Christensen: Obligationsinvestering – teori og praktisk anvendelse find den her: https://djoefforlag.dk/products/obligationsinvestering-1 Denne episode er redigeret af Marius Vanting Balle.

 • Er det en god ide at investere sine børns opsparing? Åbenbart ikke hvis man kigger på hvad folk gør, for 62% af børneopsparinger er indestående på konti – så kommer de ingen vegne. Det har jeg taget en snak med Jacob Munk-Stander om. I dagligdagen har Jacob Munk-Stander travlt i sin virksomhed Tobi, hvor han netop hjælper med netop at hjælpe med at investere opsparing på børneopsparinger. En virksomhed han stiftede, da han selv skulle i gang med at investere sit barns børneopsparing, og oplevede hvor svært det var. Børneopsparing er en begrænset mulighed for at sætte penge til side til sine børn. Her må man indskyde 7.000 (2023) om året - maksimalt 72.000 i kontoens løbetid. Opretter man kontoen når børnene fødes er der tale om lang tidshorisont, hvorfor det kan være en god ide at investere pengene. Vi taler både om investering af børneopsparing, men også om muligheden for at investere for større beløb. Som altid når SKAT er involveret er det ikke altid lige let at finde ud af. Nyttige links: Jacob Munk-Stander anbefaler Lars Kroijer Investing Demystified - https://www.saxo.com/dk/investing-demystified_lars-kroijer_paperback_9781292156125 Min gæst har selv skrevet bogen: Den lille guide til børns opsparing – https://www.saxo.com/dk/den-lille-guide-til-boerns-opsparing_jacob-munk-c2adstander_haeftet_9788794086530

 • Som returnerende lytter ved du at jeg gerne vil tale om andet end hardcore investering. Dette er et af den slags alternative afsnit, og samtidig et jeg har glædet mig meget til. Jeg vil nemlig prøve at tale om investeringsbeslutninger fra et mere filosofisk point of view. Derfor har jeg inviteret Andrew James Latham, der er Postdoc ved Institut for Filosofi og Idéhistorie på Aarhus Universitet med i denne episode. Udover den filosofiske vinkel har Andrew James Latham også studeret neurovidenskab, så vi kommer langt omkring i vores snak om investeringsbeslutninger. Vi taler om irrationelle og rationelle beslutninger og i den forbindelse også om hvad der egentlig er rationelt. For kan en beslutning, der virker irrationel, i virkeligheden være rationel set fra beslutningstagerens synspunkt? System 1 og 2 fra Daniel Kahneman og Amos Tversky runder vi også - for findes noget lignende mon i den filosofiske måde at se på os mennesker på? Vi har store forventninger til vores fremtidige jeg. Det er blandt andet derfor vi altid vil starte livsstilsændringer på et senere tidspunkt - så er det nemmere. Eller købe et hus, der er dyrere end vi har råd til, for vi kan jo bare leve af havregrød. Endelig taler vi også om at hænge sig selv op på sine beslutninger, så det bliver det forvalgte. Altså for eksempel lave en automatisk opsparing, der sker lige efter lønudbetaling fremfor en intention om at spare det op, der er tilbage når måneden er gået. Nyttige links: Andrew James Latham anbefalede denne bog: John Brockman: Thinking - find den bl a her Du kan læse mere om James her: https://philpeople.org/profiles/andrew-james-latham Dette afsnit er redigeret af Marius Vanting Balle.

 • sode, for han bruger værktøjet i sit daglige arbejde med sin strategi. Eller arbejder han kun en gang om ugen - hør hvorfor det er en mulighed i afsnittet. Udover at være investor er Gert Hansen administrator i Facebook-gruppen Aktiesnak for almindelige mennesker! med mere end 21.000 medlemmer. Her besvarer han spørgsmål fra deltagerne og bidrager med teknisk analyse på - især - danske aktier. Gert Hansen er ikke bange for at komme med sin ærlige mening og kalder gerne bankøkonomer for cocktail bankers. - Man siger i investeringsverdenen, at de fleste starter som daytraders, men ender som langsigtede investorer, fortæller Gert Hansen. Det er en rejse han også selv har været på. Med en baggrund som valutaspotdealer, har Gert Hansen de seneste 13-14 år investeret for egne midler i aktiemarkedet. Efter en start som daytrader, for det var jo det han var som spotdealer, har han i dag en mellemlang tidshorisont, når han investerer i de aktier, han finder attraktive via teknisk analyse. Det er især støtte- og modstandszoner samt glidende gennemsnit, der danner grundlag for Gert Hansens analyser af markederne. Med dem forsøger han at definere den overordnede trend, der så bestemmer om han investerer eller ej. Han opstiller ikke kursmål, men bruger hellere tiden på at styre risikoen meget stramt. Desuden taler vi om historier fra vore karrierer, psykopater i bankerne og hvordan Gert Hansen har fået så mange følgere i sin gruppe. Nyttige links: Du finder Aktiesnak for almindelige mennesker! her: https://www.facebook.com/groups/516463456728971 Gert Hansen omtaler Tradingview som et værktøj han bruger i analysen: http://www.tradingview.com/ Dette afsnit er redigeret af Marius Vanting Balle.