Episoder

 • "Företag som bara pratar och inte gör blir ju ganska snart upptäckta"

  Orden är från Camilla Wallander, VD på Berghs School of Communication, som gästar Elin och Johan i detta avsnitt av Sustainability Talks.

  Berghs School of Communication har gått från att lära ut traditionellt reklamande med AD och copywriting till att undervisa inte bara i kommunikation utan även processer, ledarskap, strategi, inkluderingskommunikation och nätverkande. Att ha ett agilt förhållningssätt till problemlösning har blivit avgörande för företags överlevnad.

  Det blir ett samtal om vikten av att prova själv och i praktiken, hur man utvecklar ett hållbart kursutbud som ska passa såväl yngre heltidsstuderande som yrkesverksamma och företagsutbildning och varför "En klassiker" är det mest hållbara vi har.

  De samtalar även om hur Berghs jobbar med målskapande processer inom hållbarhet för att företag ska hitta mål som passar ju deras verksamhet och hur viktigt det är att det finns hållbara exempel att dela med sig av.

  Tack Camilla för att du gästade oss i detta avsnitt av Sustainability Talks och lärde oss att hållbar kommunikation ska vara medveten, långsiktigt och ärligt!

  Om ni vill komma i kontakt med oss så finns vi som vanligt på sustainabilitytalks@cordial.se eller på LinkedIn. Låt samtalet fortsätta!

 • "Jag förstår att det fungerar så här globalt, men vad gör vi konkret imorgon då? Vad gör vi konkret imorgon i Ystad?"

  Det är en av frågorna som Kaj Török, hållbarhetschef på Max Burgers, ställer sig när Elin och Johan träffar honom i ett samtal om handling på riktigt.

  Vi pratar om hållbarhet som ett ständigt pågående arbete, hur det är en lång resa som man måste göra tillsammans, om att bygga hållbara organisationer som kikar även utanför den egna sfären, om att anställa personer långt ifrån arbetsmarknaden, om utbrända hållbarhetschefer som inte haft rätt stöd och verktyg att förändra, om att göra rätt prioriteringar och att man inte kan vinna på alla fronter samtidigt.

  Vi samtalar också om vilka drivkrafter man kan hitta för att motivera en organisation att förändras i en hållbar riktning och hur Max gör konkret för att slå sig in på den nya polska marknaden.

  TACK Kaj för att du ville gästa oss i detta avsnitt av Sustainability Talks och berätta hur man går från ord till handling och varför hållbarhetskurser ska ha samma status som ledarskapskurser!

 • Manglende episoder?

  Klik her for at forny feed.

 • ”Min vision är att vi verkligen ska vara det mest transparenta pensionsbolaget på hållbarhet, man ska kunna ställa oss till svars och det ska vara tydligt och enkelt.”

  Elin och Johan träffar Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef på SPP, som berättar hur de arbetar för att förvalta våra tjänstepensioner på ett hållbart sätt.

  Vi pratar om hur SPP arbetar för att öka den interna kunskapen för hållbarhetsfrågor, hur de genom konkret data försöker så sina kunder att tänka mer hållbart när det gäller deras placeringar, hur pengar som placeras nu har en påverkan på framtida hållbarhetsmål, hur de börjat utveckla en hållbarhetskarta för att enkelt kunna se hur hållbara ens placeringar är, hur förhållandet mellan hållbarhet och lönsamhet har förändrats de senaste åren, hur intresset för hållbarhet har ökat och blivit en mer naturlig del av företags strategi-, affärs-, och verksamhetsutveckling. Taxonomin? Vad är det och hur kommer det påverka framtida analyser av investeringar? 

  Vi pratar även om vikten av exponentialitet i hållbarhetsutvecklingen och att vara medveten om de här frågorna då det smittar av sig på både ens egna och andras beteende. 

  TACK Johanna för att du ville gästa oss i detta avsnitt av Sustainability Talks och inspirera oss till att lyfta frågan om hållbara investeringar men även att se över våra egna pensionsplaceringar!

 • ”Mer och mer ska vi lösa saker och ting tillsammans. Det är konkurrensneutralt. För att saker hänger ihop.”

  Johan och Elin träffar Mattis Bergquist, Hållbarhetschef på Coop, i ett samtal om praktiskt hållbarhetsarbete.

  Vi pratar om att jobba med hållbarhetsfrågor hela livet, om att ha naturen med sig, om mikroperspektiv och att det storslagna finns i det lilla, om det etiska dilemmat med bonusar, om prestige som hinder för samarbete, om utvecklingen av hållbarhetsområdet under de senaste 20 åren, om komplexitet, om CSR och managementkultur, om att hållbarhet inte är svartvitt, om den härliga trögheten i kooperationer, om faran med att få priser för att vara grönast i branschen, om Coops hållbarhetsdeklaration och att ta ett helhetsgrepp om hållbarhet, om samarbetet med leverantörer och att lansera till kund i ett nästa steg, om att skapa en plattform för förbättringar och transparens, om vikten av att ha en kompetent grupp runt sig när man leder komplexa projekt, om att vänta in omgivningen, om att ta skiten om den inte går bra, om att ta nästa steg inom hälsa och matsvinn och om att ha det gröna varumärket i ryggen.

  Vi avrundar med vikten av att vänta in sin omgivning och om att VÅGA skapa de stora komplexa projekten eftersom det ÄR tillsammans-frågor vi jobbar med.

  TACK Mattis för att du ville gästa oss i detta premiäravsnitt av Sustainability Talks och dela med dig av dina erfarenheter och kloka perspektiv!