Regering – Sverige – Anbefalede podcasts

 • I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, psykisk ohälsa, krishantering, välfärdsteknik, barns rättigheter och mycket, mycket mer.

 • Riksantikvarieämbetets podcast

 • I varje avsnitt träffar jag en ny person som är engagerad i civilsamhället för att diskutera engagemang och organisering. Varje gäst berättar dessutom om sin egen organisation och deras lärdomar.

  Avsnitten handlar alltså om ideella föreningar, styrelsearbete, stadgar, bidrag, ledarskap, att vara förtroendevald, folkrörelse, engagemang, formalia, påverkan, opinionsbildning, styrdokument, livet som ideell och mycket mer!

 • En podd där Dagens industris Viktor Munkhammar samtalar med två tunga makroexperter.
  En podcast från Bonnier News.

  Ansvarig utgivare: Peter Fellman.
  Kontakt redaktionen: [email protected]
  Annonsförfrågningar: [email protected]

 • En podcast fra livet pรฅ Kripos. Hvordan jobber en drapsetterforsker? Hva kan et blodspor fortelle? Hvem er de tause vitnene? I podcasten fรฅr du et innblikk i hverdagen pรฅ Kripos. Kripos er den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. Podcasten produseres av kommunikasjonsseksjonen pรฅ Kripos.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • En reboot på en gammal pod! Alla ska MED består av 3 frispråkiga debattörer: Linda du Rietz, Johan Varland och Fredrik Clementz som kommer diskutera allt det där du överhör på krogen, fiket, det offentliga rummet eller själv säger mellan den så kallade skålen och väggen och som du själv möjligen tycker.

  Podden kommer ta upp aktuella ämnen, ideologiska ämnen och framförallt politiska ämnen eftersom podden publiceras av Sveriges enda borgerliga parti: Medborgerlig samling. Så är du borgare och förstått att ditt parti inte tänker göra det du hade hoppats på ska du absolut lyssna.

  Vi kommer ge er möjligheter till interaktivitet av sällan skådat slag och tankarna kring gäster är _inte_ av klassiskt podd-snitt anno 2024. Men framförallt kommer ämnen som berör dig att stötas och blötas på ett sätt som få andra poddar sysslar med idag.


  Vill du veta mer om partiet så går du in på vår hemsida med.se och läser dig till varför MED är det enda alternativet i dagens borgerlighet. Allt arbete i detta parti bygger på idellt engagemang från medlemmar och ingen får betalt för sitt arbete. De medlemsavgifter och donationer som partiet tar emot, går uteslutande till att bekosta sådant som ej kan utföras gratis. Detta inkluderar t.ex. viss mediedistribution, valkampanjer och därmed förknippade kostnader såsom tryck och distribution av valsedlar.

  Om du vill donera specifikt till podd- och medieverksamheten, kan du göra det på Swish 123 094 0197.

  Nu ger vi ordet till: Alla ska MED!

 • Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.
  I podden förklarar, fördjupar och diskuterar vi specialpedagogik och ger goda råd till dig som arbetar i eller har barn som går i förskolan och skolan.

 • Välkommen till Järnvägspodden – Trafikverkets podcast för dig i järnvägsbranschen. Nyheter och fördjupningar publiceras i ett nytt avsnitt var tredje vecka.

 • Döden hjärnan & kemisten är en podd från Rättsmedicinalverket, en expertmyndigheten som hjälper rättsväsendet att svara på svåra frågor. Den här podden kommer att fyllas med spännande, fängslande och engagerande samtal om bland annat dödsfallsutredningar, identifieringsarbete vid katastrofer, kemiska analyser vid brottsmisstanke, psykisk ohälsa och psykopati.

 • En podd om innovation i stora bolag och offentliga verksamheter och den digitala transformation av samhället som pågår. Hello Future bjuder på fördjupande diskussioner om den metodik och processer som behövs för att få innovation att hända.

 • En podd från Brå - Kunskapscentrum för rättsväsendet.

 • Välkommen till Arbetsförmedlingens nystart av jobbpodden. Här delar vi med oss av jobbsökartips och personliga berättelser. Lyssna, låt dig inspireras och hitta nya möjligheter. Avsnitten finns även på Arbetsförmedlingens playtjänst: arbetsformedlingen.se/play. Där hittar ni även textversioner av avsnitten.

 • Med patientens behov i fokus och ett starkt internationellt perspektiv vill Forum för Health Policy genom podden stärka analysen av hälsopolitiken i Sverige och bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.

 • En Podcast för räddningstjänst och av räddningstjänst med Marcus Wallén och Johan Szymanski.

  I podden behandlas olika delar av räddningstjänstens arbete med utgångspunkt i räddningstjänst i glesbygd.

  Marcus jobbar som vakthavande befäl i RC Mitt (RRÖS) och Johan som vakthavande brandingenjör inom Storstockholms brandförsvar. Båda har fram tills nyligen varit aktiva i styrelsen för RRB och har starka kopplingar till RiB.

  www.rrfb.se/rib-podcast

  Grafik: Adam Dahlstedt (Add Studio)
  Ljud: Timmy Cehlin (Metr)


  Kontakt: [email protected]

 • Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKR:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället.

  Tekniker: Kjell Eriksson.

 • Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

 • Arbetsgivarverket (arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare) lyfter i podden arbetsgivarfrågor ur ett verksamhetsperspektiv.

 • To increase awareness about epilepsy & other disorders. Focus on giving everyone the courage to live everyday no matter what. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/epileptics-hero/support

 • Nära dig - samtal med patienter, medarbetare och anhöriga i en podd från Region Jönköpings län.

 • Kommunal poddar om våra medlemmars villkor, löner och arbetsmarknad.