Indien Podcasts

 • Poeten Arthur Rimbaud lade ned pennan för gott vid 21 års ålder. Det gör honom till en av kulturens få förtidspensionärer, vilka Teodor Stig-Matz vill lyfta i denna essä.

  1917 signerade Marcel Duchamp en urinoar, placerade den i en utställningssal och skapade därmed Fountain. I över ett sekel har detta verk och alla de tusentals verk som skapats i dess efterföljd fått barn att utbrista det där kan ju vem som helst göra! och deras föräldrar att förvirrat försöka förklara vad modern konst är. Men efter detta, och en rad andra banbrytande verk, var Duchamp trött på den i hans ögon genomkommersialiserade konstvärlden så trött att han i slutet av 1920-talet lämnade den för att i stället ägna sig åt att spela schack. Detta var han för övrigt skapligt bra på, han tävlade både i de franska mästerskapen och i schack-OS.När Duchamp sade upp sig från konstvärlden skrev han in sig i historien som en av kulturens förtidspensionärer. Listan över dessa är kort, men innehåller förutom den franska konstnären några riktiga storheter, som poeten Arthur Rimbaud och Pink Floyd-sångaren Syd Barrett. En fjärde person som brukar räknas till kategorin är jazzmusikern Alice Coltrane. I eftervärldens ögon är hon kanske mest känd för att ha varit gift med saxofonisten John Coltrane, men i slutet av 1960-talet släppte hon en serie skivor som inte låter som någonting annat, där drönande indiska instrument och avantgardistiska frijazzrytmer agerar fond till duggregnslätta improvisationer på harpa. Sedan lämnade hon musikbranschen för ett liv som hinduisk guru.Hur kom hon fram till denna ovanliga blandning av ljud? Och varför pensionerade hon sig? Den amerikanska musikvetaren Franya J Berkman visar i sin biografi Monument Eternal: The Music of Alice Coltrane att svaren på dessa två frågor är tätt sammankopplade. För det första handlar det om musikerns bakgrund. Redan under barndomen i krigsårens Detroit började hon spela piano i stadens gospelsjungande baptistkyrkor. Detta var en ovanligt fri musikalisk miljö; en kör kunde gå från att sjunga en sång till en annan utan förvarning eller paus, och därför var det av högsta vikt att personen som ackompanjerade var snabb, kreativ och kunde improvisera. Det var också här grunden lades för Coltranes andliga utveckling.Som ung vuxen bytte hon gospeln mot bebop och kyrkorna mot rökiga klubbar. Det var på en sådan hon först träffade sin framtida make, och det var med honom hon i mitten av 1960-talet började utforska österländsk religion i allmänhet och hinduism i synnerhet. Detta var de knappast ensamma om under den här tiden. Indien var det trendigaste som fanns, något som kanske bäst exemplifieras med hippierörelsens intresse för transcendental meditation och The Beatles resa till landet 1968. Men för Alice Coltrane handlade det inte om någon fluga, utan om en livsåskådning som skulle komma att ta allt större plats i såväl hennes musik som hennes liv.Fram till 1967 hade Alice Coltrane uteslutande spelat piano, men John trodde att den notoriskt svårspelade och i jazzmusik ovanliga harpan också skulle passa hennes musikaliska sinne. Sagt och gjort beställde han en, men innan den hann komma fram dog han plötsligt, 40 år gammal i sviterna av levercancer. Makens död och instrumentet han lämnade efter sig resulterade i två saker. Dels såg Coltrane harpan som ett instrument med vilket hon kunde låta sin mans ande leva vidare i musiken. Under de följande åren kom den därför att bli hennes huvudsakliga instrument. Dels gick hon in i en längre period av depression, där religionen blev det enda som kunde hjälpa henne. Hon började få uppenbarelser, träffade en guru vid namn Swami Satchidananda och besökte Indien för första gången.Att hon sedan lämnade musikbranschen för att enbart syssla med religion kan te sig som både naturligt och märkligt. Å ena sidan hade hinduismen alltså spelat en allt större roll i Coltranes liv efter makens död. Å andra sidan var hon på toppen av sin karriär, och de sista skivorna hon släppte innan beslutet vittnar om att hennes skaparkälla var långt ifrån uttömd.När Marcel Duchamp dog 1968 var den gängse uppfattningen att han inte hade skapat några nya större verk sedan han lämnade konstvärlden. Så visade sig dock inte vara fallet. Kort efter hans död avtäcktes Étant donnés som han hade arbetat på i hemlighet mellan 1946 och 1966. Verket består av ett rum, i rummet finns det en dörr som inte går att öppna, men som har flera springor. När man för sina ögon mot någon av dessa ser man en skulptur av en naken kvinna med en gaslampa i handen, liggande framför ett skogslandskap. I dag ses det som ett av hans allra främsta verk; konstnären hade alltså inte lämnat konsten bakom sig bara konstvärlden.Något liknande kan sägas för Alice Coltrane. Även om valet att ägna sig åt religion på heltid markerade slutet för hennes bana som professionell musiker fortsatte hon att göra musik med sina följare på det ashram hon byggde upp i Kalifornien. Dessa stycken som länge bara fanns att höra på mycket sällsynta kassettband, men som nu finns tillgängliga även i digital form består av församlingens mässande över repetitiva, transskapande, rytmer och Coltrane som bytt ut sin harpa mot en synt.Musiken ger intrycket av att gå runt i cirklar, utan någon egentlig början eller slut; ett försök att komma så nära evigheten som möjligt genom att om och om igen upprepa Guds olika namn. På ett plan påminner den om annat hinduiskt mässande den närmaste referensen för oss i Sverige är kanske de orangeklädda Hare Krishna-medlemmarna som ibland kan ses sjunga och spela på torg i storstäder på ett annat är det något väsensskilt: en kvinna på toppen av sin förmåga, en människa som inte kan sluta skapa, trots att knappt någon längre hör på.Teodor Stig-Matz

 • Ansaris stora passion i livet är den thailändska matkulturen som har ett brett spektrum av influenser från bl.a. malaysia, indonesien, indien och kina. Hans fantastiska recept hittar du på hans hemsida MyAsianCousine.se.

  Besök gärna vår hemsida: www.koranpodden.se.

  Följ vårt arbete

  facebook.com/koranpodden

  instagram.com/koranpodden/

  Stöd Koranpodden

  Om du finner någon glädje eller värde i vad jag gör, snälla överväg att donera ett valfritt belopp. Alla donationer går till att utveckla och marknadsföra Koranpodden. Swisha ett frivilligt belopp till swish 123 669 10 18 (Support Koranpodden) eller via bankgiro 5271-8053.

  Bli månadsgivare! Klicka här.

 • Kalle Berg och Babs Drougge på P3 Nyheter förklarar morgonens stora nyheter, alltid tillsammans med programledarna för Morgonpasset i P3: David Druid, Kodjo Akolor och Linnéa Wikblad.

  I helgen avslutades klimatmötet i Glasgow och trots att flera nya överenskommelser klubbades igenom är många fortfarande gruvligt besvikna på vad som åstadkommits. Vi snackar om formuleringsdramat om kolkraften som utspelade sig de sista dygnen när en sista-minuten-ändring trycktes igenom av Kina av Indien för att fasa ner kolenergin istället för att fasa ut den,Sen snackar vi om en väldigt delad och omtalad artikel i Aftonbladet där tidningen intervjuat en tjej som utsatts för en gruppvåldtäkt. En text som hakar an en tidigare debatt om en gängkriminell person som intervjuats i Expressen, utan att det framgår att han deltagit i just den gruppvåldtäkt som Aftonbladet skriver om. Men först alltså, den semantiska thrillern som avslutade klimatmötet i Glasgow.

 • Vad har Nilörngruppen, NCC och Semcon gemensamt? Peter Benson och Madeleine Lundberg pratar turnarounds, Veidekke-företrädarens sågning av fusket i byggbranschen och appen Truecallers succé i Indien.

  Vi tar även upp företag som Volvo Cars, Flat Capital och Rocker.

  Detta avsnitt av Affärsvärlden Analys sponsras av: Spotlight Stock Market https://spotlightstockmarket.com/

 • Världens länder samlas i Glasgow för att hitta en lösning på klimatkrisen. Men alla drar inte åt samma håll.

  Ryssland, Kina, Indien, Brasilien och Australien är några av de länder som brukar beskrivas som bromsklossar i klimatförhandlingarna. Kommer de att lyckas med sitt motstånd, och försena överenskommelser och klimatåtgärder även den här gången? Och varför strävar just de här länderna emot? Programledare: Niklas ZachrissonReportrar: Peder Gustafsson, Asien-korrespondent, Björn Djurberg, Kina-korrespondent, Maria Persson Löfgren, Rysslandskorrespondent, Daniel VärjöProducent: Mona Hambraeus

 • Jöran Persson Tegel, född omkring 1530 i Sala, död 21 september 1568 i Stockholm, var en svensk ämbetsman som tjänstgjorde som sekreterare och prokurator åt kung Erik XIV. Han var far till Erik Jöransson Tegel. I samband med Erik XIV:s avsättning 1568 greps Jöran Persson av hertigarnas trupper och avrättades. Stora AB (av företaget självt skrivet STORA, till 1984 Stora Kopparbergs Bergslags AB) var en världsledande skogsindustrikoncern med tillverkning av massa, tryckpapper, förpackningspapper, kartong och finpapper. Bland övriga produkter kan sågade trävaror, byggprodukter och pigment till Falu rödfärg nämnas. Basen för verksamheten utgjordes av ca 2,3 miljoner ha skog, av dess fanns 1,6 miljoner ha i Sverige, resten i Kanada, Portugal och Brasilien. Stora var också ett betydande energiföretag. Totalt producerade man ca 7,5 TWh/år, huvuddelen från vattenenergi. Huvudmarknaderna fanns i Sverige, Tyskland och andra länder inom EU. Företaget kan spåra sitt ursprung tillbaka i medeltidens bergshantering, och korporationen Kopparbergets bergslag ombildades år 1862 till Stora Kopparbergs Bergslag (aktiebolag 1888[1]) för att driva gruv- och metallindustrin kring Falu koppargruva. I slutet på 1800-talet diversifierade sig företaget och började producera pappersmassa. Fram till slutet av 1970-talet ingick även en omfattande stålrörelse i företaget. Efter att verksamheten kring Falu koppargruva även avvecklats 1992 (med undantag för rödfärgstillverkningen) kom Stora att bli en renodlad skogsindustrikoncern. Bergsmännen var de som bildade det ursprungliga företaget för gruvbrytning i Stora Kopparberget. Detta leddes av råd bestående av fjorton bergsmän med ansvar för gruvdriften samt uppgiften att följa de regleringar förordningar kungen utfärdat. Bergsmännens bolag kan jämföras med dagens aktiebolag, och kan ses som tidig form av detta. Under Kalmarunionen, vilken började 1397, kom bergsmännen att få stort inflytande i vissa av statsangelägenheterna. Det mesta av kopparen kom att exporteras under denna tid. Efter att Gustav Vasa kommit till makten ökade kronans inflytande i gruvnäringen åter. Kopparbrytningen under Stormaktstiden Falu koppargruva. Kopparbrytningens storhetstid i Falun sammanföll med Sveriges stormaktstid (dvs. 1600-talet). Sveriges maktposition kom faktiskt till stor del att ekonomiskt baseras på export av koppar från Falun. Koppargruvan svarade tidvis för två tredjedelar av den samlade världsproduktionen, och år 1650 uppnåddes en produktionstopp då över 3 000 ton råkoppar framställdes ur ca 90 000 ton brutet berg. Vid denna tid var Falu koppargruva Sveriges största arbetsplats med mer än 1 000 arbetare. Detta gjorde att Falun år 1641 fick stadsprivilegier av Drottning Kristina. Stora Enso bildades 1998 när svenska Stora AB och finländska Enso Oyj slogs samman. 60 procent av aktierna i det nya företaget tillföll Storas aktieägare, och 40 procent Ensos. - I Norrland, hava vi ett Indien inom våra gränser, bara vi rätt förstå att utnyttja det, sa rikskanslern Axel Oxenstierna 1583... Det verkar nästan - men bara nästan såklart - som om man tagit fasta på detta citat när man designade Stora Ensos logo om vi idag jämför den med Indiens flagga! #CarlNorberg #BeFriaNorrland #RealNews De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Kamet heter alltså nyheten ifrån Indien och den är riktigt bra! High Coast släpper sista i Silent Mills och hedrar sågverket som gav namn åt Box Destilleri. Bergslagen släpper sin julwhisky och det finns mer ändå den här veckan. Häng med när vi guidar och provar oss igenom WhiskyVeckan!  

  Alla släpp på bolaget
  https://www.systembolaget.se/sok/?categoryLevel1=Sprit&categoryLevel2=Whisky&productLaunchFrom=2021-11-01&productLaunchTo=2021-11-08  

  0:00 Intro
  01:44 Veckans släpp
  10:56 Vi provar Kamet - Ny single malt från Indien

 • Att fylla femtio verkar ju inte lämna någon oberörd och jag vet inte om det är mina egna eller omgivningens ekon jag hör i skallen kring denna siffra.

  Om Ulrika Nandra:Ulrika Nandra är journalist och författare med rötter i Indien och Sverige. Ulrika har en fil.kand i freds- och utvecklingsforskning och har skrivit böckerna De oanständiga - om det moderna Indiens sexuella revolution, ÄGD - om makt och boken Ondska tillsammans med Carl Johan De Geer. Sedan några år håller hon också filosofiska skrivarkurser på fängelset Kumla efter egen idé.Ulrika har bland annat synts som nyhetsankare på SVT:s lokala nyhetssändningar och Ulrika har just kommit ut med sin första roman Ett färgat liv som är baserad på en sann historia.Producent: Mette Göthberg tankar@sverigesradio.se

 • Utrikeskrönika 27 oktober 2021.

  Berlin, onsdag Tänk dig att ett fullsatt flygplan kraschar och alla ombord dör. Tänk dig att ännu ett plan kraschar, och så ännu ett, och ett till. Vad skulle hända? Flygtrafiken skulle stoppas, och rigorösa undersökningar inledas för att ta reda på orsakerna och se till att något liknande inte skulle kunna hända igen. Det är Annette Kennedy, ordförande för International Council of Nurses, som pratar om flygkrascher när jag intervjuar henne vid hälsotoppmötet i Berlin. Under pandemin har fler än 115 000 sjukvårdsarbetare dött i covid-19. Ett plan har kraschat varje dag, vecka efter vecka, sen pandemins början. Var är undersökningarna? När vidtas åtgärderna, undrar Annette Kennedy. Siffran 115 000 är en uppskattning, eftersom få länder har tillförlitlig statistik. WHO bedömer att antalet ligger någonstans mellan 80 000 och 180 000, men säger samtidigt att dödsfallen bland sjukvårdsarbetare troligen är underrapporterade. Det blir snabbt abstrakt med så stora siffror. Lite konkretare blir det när jag googlar. En nyhetsartikel från Reuters publicerad i juli berättar att 545 läkare dött i Indonesien under pandemins andra våg, varav 114 inom loppet av två veckor. En månad tidigare har medier berättat att 798 läkare i Indien förlorat livet, varav 128 bara i Delhi. Under pandemins första år dog fler än 3 600 hälsoarbetare i USA skriver The Guardian, som fått fram siffran i en omfattande granskning som publiceras under rubriken Lost on the frontline. Det fanns en stor oro i Sverige vid pandemins början för att det inte skulle finnas tillräckligt med skyddsutrustning för vårdpersonal. Jag minns själv oron när jag skulle in och jobba på en covidavdelning. Och jag minns Socialstyrelsens tjänstemän, som på neutralt tjänstemannavis, men, tyckte jag mig se, något förtvivlat i blicken, vid presskonferens efter presskonferens säga att man bara kunde veta säkert att det fanns skyddsmaterial för de allra närmaste dagarna. Den oron har vi inte längre i Sverige. Det finns det sjukvården behöver, och lager har byggts upp. Så är det inte överallt. På många håll i världen är skyddsmaterial fortfarande en bristvara, liksom vaccin. Medan diskussionens vågor går höga i Europa och USA om personer, och även vårdpersonal, som inte vill vaccinera sig, finns det tusentals hälsoarbetare som inte ens kunnat göra ett val. Som möter patienter varje dag, ovaccinerade och med bristfällig skyddsutrustning. Flygplanen fortsätter att krascha.Sara Heyman, korrespondent för global hälsa sara.heyman@sverigesradio.se

 • Kalle Berg och Babs Drougge på P3 Nyheter förklarar morgonens stora nyheter, alltid tillsammans med programledarna för Morgonpasset i P3: David Druid, Kodjo Akolor och Ayan Jamal.

  Först idag pratar vi om militärkuppen i Sudan där internet stängts ner, likaså flygplatsen och där premiärministern satts i husarrest. Samtidigt bränner motdemonstranter eldar på gatorna. Vad föranledde kaoset i Sudan som enligt bedömare var på rätt väg mot demokrati och ett föredöme i regionen?Sen snackar vi om Facebook-visselblåsaren Frances Haugen som nu vittnar i Storbritanniens parlament och menar att Facebook optimerar och sprider hat och våldsuppvigling inte minst i icke-engelskspråkiga länder, nu senast i Indien där man enligt henne piskat upp konflikten mellan hinduer och muslimer. Facebook slår alltjämt ifrån sig i den här långköraren av kritik mot ett av världens mäktigaste företag.

 • Bolag präglade av stil, glitter, fluff och wellbeing står i fokus när fondförvaltaren Therese Nyrén gästar Smarta cash. Therese Nyrén är inte bara kunnig inom investeringar generellt utan specialiserad på just branscher inom livsstil och lyx. Hon har startat upp och förvaltar livsstilsfonden Lucy Global Fund och i avsnittet berättar hon allt om sin strategi, hur hon analyserar bolag, tänker kring risk och hur hon spår framtiden slå ut.


  Hur kom det sig att du startade Lucy Global Fund? 

  – Jag har jobbat som kapitalförvaltare i många år och hade länge känt att det vore roligt med en produkt som attraherar kvinnor. Själva idén till fonden var att jag ville titta på bolag jag själv skulle vilja investera i. Jag vill understryka att det inte är någon kvinnofond. Jag ville ta fram en portfölj där man förstår vad man investerar i. Jag är jättetrött på gubbportföljerna, inget ont om dem men de är väldigt industritunga. Men livsstil är en industri som växer men många stora, fina, stabila bolag. Många har också kommit långt vad gäller hållbarhet och miljö. Min teori är att genom ägande kan man också påverka, säger Therese Nyrén. 


  Hur har det gått för bolag inom lyx- och livstilssegmentet sen coronakraschen?

  – Många av bolagen har hämtat in sig rätt bra och rapporterna som kommit på senaste har varit rätt fantastiska. Nu har jag inte bara lyxbolag, men många som handlar lyx och kvalitet är inte så priskänsliga. Så om börsen går ner påverkas man inte så mycket även om gemene man gör det.


  Vad tror du om framtiden?

  – Rent generellt tror jag att branschen växer. Tittar man på medelklassen globalt sett så blir man rikare i t ex Asien, Indien och Ryssland. Det handlar ofta att man vill ha en tillhörighet till ett märke. Så är det med livsstilsmärken, kunderna är lojala och återkommer. Det skulle inte förvåna mig om många av bolagen tar en ganska stor del av index i framtiden. Jag tycker det ser bra ut. 


  Vilka är riskerna?

  – Det är en risk om det blir problem med leveranser. Det kan bli en risk om bolag påverkar miljömässigt och är med i skandaler. Till exempel Volkswagen som fick problem med sina bilar. Är det ett bolag som gör bort sig totalt så tar jag bort det. Rent värderingsmässigt är vi i en högt värderad marknad. Men för mig handlar det inte om att tajma marknaden utan att vara långsiktig. Jag har en exponering mot valutan och det gör att min fond är högrisk, på skalan är den 6 av 7. Det är viktigt att ha en bred fond- eller aktieportfölj. Jag tänker att min fond är en krydda i portföljen, säger Therese Nyrén. 


  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Skönheten ligger i betraktarens öga sägs det, men det är en klyscha som inte biter på den unga människan.

  Om Ulrika Nandra:Ulrika Nandra är journalist och författare med rötter i Indien och Sverige. Hon har en fil.kand i freds- och utvecklingsforskning och har skrivit böckerna De oanständiga - om det moderna Indiens sexuella revolution, ÄGD - om makt och boken Ondska tillsammans med Carl Johan De Geer. Sedan några år håller hon också filosofiska skrivarkurser på fängelset Kumla efter egen idé.Ulrika har bland annat synts som nyhetsankare på SVT:s lokala nyhetssändningar och förra året kom hennes första roman "Ett färgat liv" som är baserad på en sann historia.Producent: Mette Göthberg tankar@sverigesradio.se

 • Utrikeskrönikan 21 oktober 2021.

  Los Angeles, torsdag.Man får ändå ge upphovspersonerna bakom den amerikanska komediserien United States of Al en eloge i det att de skapat en av de mer oväntade uppdateringarna av det gamla, klassiska sitcomformatet. Huvudpersoner här är Riley, en nyseparerad amerikansk Afghanistanveteran, som lyckats ordna ett visum så att hans före detta tolk från tiden i Afghanistan, Al, kan komma och bo med honom i USA. Den första säsongen fick blandad kritik. En del tyckte att serien var förlegad med sina skämt om kulturkrockar. Att skådespelaren som spelar afghanen Al har rötterna i Indien gjorde att man knappast fick några pluspoäng av representationsförespråkarna. Men när det började dra ihop sig till start för seriens andra säsong, så trängde sig plötsligt verkligheten på i det fiktiva universumet. Man kunde ju inte ignorera det som hänt i Afghanistan under slutet av sommaren och början av hösten. Man kan säga så här, manusförfattarna bakom serien blev lika förvånade som den amerikanska militären över hur snabbt talibanerna tog över makten i landet och manuset till säsongspremiären fick helt göras om.Hur mycket verkligheten ska få påverka tv-fiktion är ju en fråga som varit aktuell för många tv-skapare i och med covid-pandemin. För en sjukhusserie som Gray's Anatomy var det kanske oundvikligt att covid fick ta mycket plats och kanske även ett sätt att få långköraren att krama ny form av dramatik ur konceptet. Men även en komediserie som Superstore, som handlar om livet på ett stort varuhus, valde att göra komedi med många scener genomförda med skådespelarnas ansikten delvis dolda bakom munskydd. Andra serieskapare tänkte på framtiden, och ville inte riskera att deras avsnitt skulle kännas daterade om bara något år. Så man låtsades som om pandemin aldrig hände.För United States of Al blev de sista dagarna av det amerikanska uttåget ur Afghanistan temat för hela säsongpremiären. Al och hans kompis Riley försöker där få ut Als syster ur Kabul. Som när de lotsar henne mot en amerikansk soldat vid en av checkin-spärrarna utanför flygplatsen. Och vi som tittar vet ju att det var där som så många dog i ett bombdåd.Jag ska vara helt ärlig. United States of Al är inte en särskilt bra serie. Till och med de burkade skratten känns ansträngda här. Men säsongspremiären höll en helt annan klass än resten av avsnitten. Det var som att det blev bättre när man faktiskt var tvungna att ge sig ännu lite djupare in i verklighetens dramatik än man vågat tidigare.Roger Wilson, Los Angeles. roger.wilson@sverigesradio.se

 • Guru Nanak grundade den sikhiska religionen och hans syster Bebe Nanaki brukar kallas den första sikhen. Sikhismen är en monoteistisk religion, det vill säga en religion där man tror på en Gud. Den startade under sent 1400-tal i Punjab, som idag är en del av norra Indien och Pakistan.

 • Poeten Mirabai var en medeltida indisk prinsessa som blev känd för sin enorma kärlek till guden Krishna. Hon övergav ett liv i rikedom och överflöd för att hänge sig helt och hållet åt Krishna. Mirabai skrev också sånger och dikter om kärlek, som än i dag är populära i Indien.