Facebook Podcasts

 • Geopolitiken bestämmer vad som sker inrikespolitiskt, ej tvärtom, det skall man komma ihåg.

  "Vi måste utgå från våra egna intressen" sade försvarsministern häromdagen, utan att då direkt specificera vilka dessa "vi" eller vilkens intressen detta innebär...

  För befolkningen är helt säkert ej begagnade av att man från etablissemangets sida muckar gräl med den ryska björnen, det tycker man ju borde vara utrett med historien som facit.

  Vem behöver yttre fiender med ledning som vår?

  #CarlNorberg #DeFria #RealNews

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • När vi gästade Almedalen 2016 så kunde ej vapenvägrare och försvarsminister Peter Hultqvist redogöra för hans uttalande vid tillfället att Gotland skulle vara av så stort intresse för Ryssland att komma ut i Atlanten att de skall betraktas som ett hot mot nationen, trots att det är smalare över Öresund än mellan Gotland och det Europeiska fastlandet. Det blev till sist för mycket när Peter fick frågan om inte Ryssland kunde vinna ett krig mot Sverige från kaserngård, med den reaktion att vilken organisation vi företrädde blev desto viktigare istället för att svara på dessa två frågor. Såhär skrev vi vid tillfället till den video som spelades in. "Tanken om att Peter Hultqvist skulle vara något annat än en propagandamegafon åt det militärindustriella komplexet - vilket är detsamma som bankhegemonin - är svårt att värja sig ifrån, då imbecilla uttalande som dessa såklart inte syftar till något annat än att genom trygghet som säljargument öka den offentliga konsumtionen - rusta upp - gå med i NATO - till förmån för samma bankmaffia, vars system bygger på allt tyngre skuldbörda för de många." Nu lite drygt 6 år senare blev ju inte den kommentaren direkt mindre aktuell, då det nu visar sig att Svenskarna blir allt mer Nato-vänliga, enligt en ny Sifo-undersökning som TV4 Nyheterna har beställt. 35 procent av de tillfrågade i undersökningen svarar ja på frågan om Sverige ska gå med i Nato, medan 33 procent svarar nej och 31 procent är tveksamma. De nya siffrorna kan ställas mot en telefonundersökning genomförd av Sifo under 2018, då 48 procent av svenskarna var negativt inställda till att gå med i försvarsalliansen. I undersökningen framkommer det även att allt fler tycker att Sverige bör hålla öppet för att gå med i Nato om det säkerhetspolitiska läget försämras. Två tredjedelar av de svarande instämmer i det påståendet medan 14 procent svarar nej. Frågan om ett medlemskap har aktualiserats allt mer efter Rysslands uttalanden om Natos expansion och Sveriges allt intensivare samarbete med den militära alliansen. Under 2021 har Sverige deltagit i flera övningar tillsammans med Nato, men till skillnad från till exempel Finland har Sverige inte en uttalad Nato-option. Nato-optionen innebär att Finland håller dörren öppen för att kunna ansöka om medlemskap i militäralliansen Nato, om Finland anser att det säkerhetspolitiska läget kräver det. Sverige har inte en uttalad Nato-option, men en majoritet av den svenska riksdagen är för en sådan möjlighet. Det blir lätt så med ett politiskt- såsom mediaetablissemang där alla stämmer in i samma kör och med hjälp av problemformuleringsinitiativet sätter agendan! #CarlNorberg #deFria #RealNews De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • I morse möttes vi av följande budskap på vår kanal. "Felaktig medicinsk information YouTube tillåter inte innehåll som bestrider effektiviteten i lokala hälsomyndigheters eller Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer för social distansering eller självisolering, och som kan medföra att människor inte följer riktlinjerna." Vårt 2 h 10 min långa klipp från 2021-12-29 "Viktigt meddelande till allmänheten" har blivit blockat enligt ovan reglemente, och att överklaga när man från Youtubes sida ej specificerar sig mer exakt känns ju minst sagt som energislöseri... Följdriktigt... Det nu virala avsnittet av podcasten "The Joe Rogan Experience" , med gästen Dr. Robert Malone, rensas officiellt bort från Google-ägda YouTube. Avsnittet postades i sin helhet på ett konto som inte är kopplat till Rogans podcast, men är nu stämplat som ovisningsbart eftersom videon "bröt mot" Youtubes riktlinjer." Än så länge kan podcasten på 3+ timmar, inklusive videon, fortfarande hittas på Spotify. 2022 here we go! #CarlNorberg #DeFria De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Ring, klocka ring i bistra nyårsnatten, mot rymdens norrskens sky och markens snö. Det gamla året lägger sig att dö. Ring själaringning, över land och vatten. Ring in det nya och ring ut det gamla, i årets första skälvande minut. Ring lögnens makt från världens gränser ut, och ring in sanningens till oss som famla. Ring våra tankar ut ur sorgens häkten och ring hugsvalelse till sargad barm. Ring ut hatet mellan rik och arm och ring försoning till jordens släkten. Ring ut vad dödsdömt räknar sina dagar och forngestaltningar och splitt och kil. Ring in ett ädlare, ett högre liv med bättre syften med rena lagar. Ring ut bekymren, sorgerna och nöden och ring den frusna tiden åter varm. Ring ut till tystnad diktens gatularm, men ring till sångers hjärtan skaparglädje. Ring ut den stolthet som blott räknar anor 40 talets lömskhet avund försåt ring inrätta och 3 om fönster åt och ring till seger och mänsklighetens fanor. Ring, klocka ring, och seklets krankhet i dike. Det är dagas släktet fram, i styrka gå. Ring ut, ring ut de 1000 krigens år. Ring in det 1000 år fredens rike. Ring in den tid då andarna befrias. Själviskhetens sammansnörda band, ring mörkrets skuggor bort ur alla land, ring honom in den bidade messias. Hugin och Munin #CarlNorberg #DeFria De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • "Let's Go Brandon" är en politisk slogan och som använts som substitut för "Fuck Joe Biden" med hänvisning till USA:s 46:e president.

  "Fuck Joe Biden" kunde höras vid flera sportevenemang i början av september 2021. "Let's Go Brandon" kom i bruk efter att NBC-reportern Kelli Stavast felaktigt beskrev "Fuck Joe Biden" som skanderades av åskådare vid "2021 Sparks 300 i Talladega Superspeedway" som "Let's go, Brandon" under en tv-sänd intervju med föraren Brandon Brown den 2 oktober 2021, som vunnit racet.

  Sloganen har blivit välkänd genom användning av republikanska politiker och kritiker av Biden. Frasen spred sig snabbt till populärkulturen, med raplåtar med frasen som placerade sig högt upp på rekordlistan på Spotify.

  Nu sållar sig alltså även Joe Biden själv till denna skara... :)

  #CarlNorberg #DeFria

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • "Let's Go Brandon" är en politisk slogan och som använts som substitut för "Fuck Joe Biden" med hänvisning till USA:s 46:e president. "Fuck Joe Biden" kunde höras vid flera sportevenemang i början av september 2021. "Let's Go Brandon" kom i bruk efter att NBC-reportern Kelli Stavast felaktigt beskrev "Fuck Joe Biden" som skanderades av åskådare vid "2021 Sparks 300 i Talladega Superspeedway" som "Let's go, Brandon" under en tv-sänd intervju med föraren Brandon Brown den 2 oktober 2021, som vunnit racet. Sloganen har blivit välkänd genom användning av republikanska politiker och kritiker av Biden. Frasen spred sig snabbt till populärkulturen, med raplåtar med frasen som placerade sig högt upp på rekordlistan på Spotify. Nu sållar sig alltså även Joe Biden själv till denna skara... :) #CarlNorberg #DeFria De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Carl med artikel från 2015-08-24, precision är ju ett begrep som gör sig påmint, som om den vore författad för just detta ögonblick i historien!

  Klart är att vi står inför massivt iscensatta aktiviteter, opinionsbildningsoperationer och tillverkad desinformation, och det finns mycket kontrovers om detta ämne. Det är en stor del av deras agenda. Att få oss till att bli antagonister. Låt det inte störa dig för mycket men var medveten om detta. Det är bara matrisen i arbete. Höj dig över den.

  Men kommer då mänskligheten "förstå detta" i tid?

  Det är alltid i tid ... individuellt och kollektivt, vi existerar bara nu. När du har hoppat in i nu, i ökad medveten medvetenhet och börjat att förstå det faktum att allt detta bara är en regisserad bluff och en fabricerade fasad, är du så gott som hemma med halmen. Ditt deltagande i att stötta detta falska sociala landskap kommer att falla ner som ett par överdimensionerade byxor och din nya roll som nod i att ge information och helande signaler är ögonblicklig.

  Det går inte att vända om - göra en tanke otänkt eller en insikt osedd.

  Att kanalisera människor till politiska uttryck är bara ett annat knep, som är betingat av ilska och våld, som används som styrmedel

  Styr oppositionen och du styr befolkningen på varje sida. Det är ett utstuderat spel de spelar så det är helt hälsosamt att vara extremt skeptisk och bedöma saker från ett så medvetet perspektiv som möjligt.

  Inverkan av dessa inbäddade sociala ingenjörer är stort. Vi har ingen aning om hur många inbrytningar som har gjorts och hur det militärindustriella regerings komplexet har infiltrerat och kontrollerat allt vi ser och hör på denna punkt, även inom vår alternativa gemenskap.

  Lager på lager har införts i matrisen på många överlappande teman och planerade illusioner, vilket gör grundläggande verklighetsbeskrivande sanningar antingen dolda helt och hållet, och / eller förklädda och förvrängda. I en altruistisk, okontrollerad medveten värld skulle det inte finnas något behov av att dölja något. I stället finns då denna emotionella mutant till matrissystem, som kallas för samhälle, som bygger på bedrägeri och uppdelning med syfte att andligen koppla bort och ta makten från de ämnen makten vill utnyttja för enskild vinstmaximering.

  Tänk på megamängden information och på användbar teknologi som undanhålls från allmänhetens kunskaper under sken av "nationell säkerhet". Vad sägs om "sekretessbelagd" eller "lycktadörrar möten " eller "behöver inte veta grund" eller den stora labyrinten av hemliga opperationer som är verksamma i deras sociala nätverk som bygger på uppdelningen i vetenskapens namn eller bakom militär sekretess.

  Varför måste de hålla allt detta utom allmän kännedom eller som bara delvis tillgänglig information i olika kategorier? För att om vi ansluter prickarna bildar de en bild, en mycket tydlig en. Hela vårt manipulerade samhälle är helt iscensatt, kontrollerat och med väldigt olycksbådande uppsåt.

  De vill inte att du eller jag ska bli medvetet medvetna!

  Vi har alla varit nyttiga idioter vid ett eller annat tillfälle. Ingen har varit fullt medveten eller helt oberoende av dessa parametrars påverkan hela sina liv. Vi har varit tvungna att kompromissa på något sätt bara för att överleva i systemet. I det tillståndet bidrar vi omedvetet till den officiella berättelsen genom vår tystnad och egensinniga okunnighet som så praktiskt är samlad som mänsklighetens förutsättning av acceptans och även godkännande.

  Denna föreställning av det sociala landskapet är konstruerad, och vi hjälper till att bygga och bibehålla den vid varierande grad av medveten omedvetenhet tills vi vaknar helt upp och börjar arbeta mer för medveten medvetenhet. Då river vi istället dessa illusionsbaserade strukturer. Vissa aspekter blir mer uppenbara än andra för olika människor. Den tydligt manipulerade banksystemet till exempel, har varit något som skapat mängder av uppvaknande. Den fulla omfattningen av kontrollen är känd av mycket få, men människor får idén att en massiv grad av bedrägerier pågår. Och det leder till fler frågor, samt grundläggande tvivel om världen omkring dem.

  Det är hur det fungerar. Det krävs bara en vektor in i hjärtat av den sanna verkligheten för att väcka upp folk så att de börjar att röra sig i sig själva längs livets väg. Frågor om hälsa och livsmedel, frihet, geoengineering, klimat, GMO och vaccinfrågor, alla leder så småningom till hjärtat av denna vilseledande matris av försök till full kontroll av spektrumet - dvs total makt.

  Det är nu dags för fler att ta bladet från mun!

  #CarlNorberg #DeFria #RealNews

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Carl med artikel från 2015-08-24, precision är ju ett begrep som gör sig påmint, som om den vore författad för just detta ögonblick i historien! Klart är att vi står inför massivt iscensatta aktiviteter, opinionsbildningsoperationer och tillverkad desinformation, och det finns mycket kontrovers om detta ämne. Det är en stor del av deras agenda. Att få oss till att bli antagonister. Låt det inte störa dig för mycket men var medveten om detta. Det är bara matrisen i arbete. Höj dig över den. Men kommer då mänskligheten "förstå detta" i tid? Det är alltid i tid ... individuellt och kollektivt, vi existerar bara nu. När du har hoppat in i nu, i ökad medveten medvetenhet och börjat att förstå det faktum att allt detta bara är en regisserad bluff och en fabricerade fasad, är du så gott som hemma med halmen. Ditt deltagande i att stötta detta falska sociala landskap kommer att falla ner som ett par överdimensionerade byxor och din nya roll som nod i att ge information och helande signaler är ögonblicklig. Det går inte att vända om - göra en tanke otänkt eller en insikt osedd. Att kanalisera människor till politiska uttryck är bara ett annat knep, som är betingat av ilska och våld, som används som styrmedel Styr oppositionen och du styr befolkningen på varje sida. Det är ett utstuderat spel de spelar så det är helt hälsosamt att vara extremt skeptisk och bedöma saker från ett så medvetet perspektiv som möjligt. Inverkan av dessa inbäddade sociala ingenjörer är stort. Vi har ingen aning om hur många inbrytningar som har gjorts och hur det militärindustriella regerings komplexet har infiltrerat och kontrollerat allt vi ser och hör på denna punkt, även inom vår alternativa gemenskap. Lager på lager har införts i matrisen på många överlappande teman och planerade illusioner, vilket gör grundläggande verklighetsbeskrivande sanningar antingen dolda helt och hållet, och / eller förklädda och förvrängda. I en altruistisk, okontrollerad medveten värld skulle det inte finnas något behov av att dölja något. I stället finns då denna emotionella mutant till matrissystem, som kallas för samhälle, som bygger på bedrägeri och uppdelning med syfte att andligen koppla bort och ta makten från de ämnen makten vill utnyttja för enskild vinstmaximering. Tänk på megamängden information och på användbar teknologi som undanhålls från allmänhetens kunskaper under sken av "nationell säkerhet". Vad sägs om "sekretessbelagd" eller "lycktadörrar möten " eller "behöver inte veta grund" eller den stora labyrinten av hemliga opperationer som är verksamma i deras sociala nätverk som bygger på uppdelningen i vetenskapens namn eller bakom militär sekretess. Varför måste de hålla allt detta utom allmän kännedom eller som bara delvis tillgänglig information i olika kategorier? För att om vi ansluter prickarna bildar de en bild, en mycket tydlig en. Hela vårt manipulerade samhälle är helt iscensatt, kontrollerat och med väldigt olycksbådande uppsåt. De vill inte att du eller jag ska bli medvetet medvetna! Vi har alla varit nyttiga idioter vid ett eller annat tillfälle. Ingen har varit fullt medveten eller helt oberoende av dessa parametrars påverkan hela sina liv. Vi har varit tvungna att kompromissa på något sätt bara för att överleva i systemet. I det tillståndet bidrar vi omedvetet till den officiella berättelsen genom vår tystnad och egensinniga okunnighet som så praktiskt är samlad som mänsklighetens förutsättning av acceptans och även godkännande. Denna föreställning av det sociala landskapet är konstruerad, och vi hjälper till att bygga och bibehålla den vid varierande grad av medveten omedvetenhet tills vi vaknar helt upp och börjar arbeta mer för medveten medvetenhet. Då river vi istället dessa illusionsbaserade strukturer. Vissa aspekter blir mer uppenbara än andra för olika människor. Den tydligt manipulerade banksystemet till exempel, har varit något som skapat mängder av uppvaknande. Den fulla omfattningen av kontrollen är känd av mycket få, men människor får idén att en massiv grad av bedrägerier pågår. Och det leder till fler frågor, samt grundläggande tvivel om världen omkring dem. Det är hur det fungerar. Det krävs bara en vektor in i hjärtat av den sanna verkligheten för att väcka upp folk så att de börjar att röra sig i sig själva längs livets väg. Frågor om hälsa och livsmedel, frihet, geoengineering, klimat, GMO och vaccinfrågor, alla leder så småningom till hjärtat av denna vilseledande matris av försök till full kontroll av spektrumet - dvs total makt. Det är nu dags för fler att ta bladet från mun! #CarlNorberg #DeFria #RealNews De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Socialministern Lena Hallengren: Var beredd att ställa in julfirandet! Smittotalen stiger och belastningen på vården har ökat den senaste tiden, säger socialminister Lena Hallengren (S) på en pressträff. ”Fler åtgärder behöver vidtas”, säger Hallengren. Socialministern säger även att alla måste vara beredda att ställa in sina julfiranden om de får symtom. Regeringen anser därför att man behöver införa nya åtgärder för att dämpa smittspridningen av covid-19 i samhället. Ytterligare åtgärder kan väntas inom den närmaste tiden. ”Det kan exempelvis bli aktuellt med vaccinationsbevis även på restauranger”, upprepar hon. Folkhälsomyndighetens generalsekreterare Karin Tegmark Wisell säger att nya restriktioner kan komma nästa vecka. Angående julen säger Lena Hallengren: ”Var beredd på att ställa in om du får symtom”, säger hon. ”Ovaccinerade bör enbart fira med sina närmaste.” Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, om läget just nu: ”Vi behöver förbereda oss på en förvärrad situation”, säger hon. Myndigheten kommer nästa vecka att presentera nya virusscenarier. ”Det kan komma besked i nästa vecka om åtgärder”, säger hon. Hon säger att man ser en snabb spridning av omikronvarianten. Det enda skarpa besked som gavs på regeringens presskonferens var att det kommer att krävas vaccinpass från och med tisdag för resenärer från Norden. ”Vi ser att läget försämras i pandemin”, säger Lena Hallengren. #CarlNorberg #DeFria #RealNews De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • KORRUPTION!

  Är enligt Världsbankens arbetsdefinition missbruk av offentlig makt för privat vinning.

  Det är ett slags politisk brottslighet, och när den förekommer på statlig nivå och organiserat, statsorganiserad brottslighet, som typiskt förknippas med, men inte är begränsat till, mutor, utpressning och politiska konspirationer med vilka gärningsmannen, som har offentlig makt, bedrar allmänheten.

  Världsbanken skiljer mellan administrativ korruption och korruption som syftar till kontroll över staten; det senare handlar om att olagligt styra över politiska institutioner och funktioner och det förra om att se till så att lagar inte efterlevs exempelvis med mutor.

  Grov korruption innebär att statens höga representanter stör den politiska ordningen (exempelvis med riggade val), och lindrig korruption att statens tjänstemän på mera vardaglig basis skor sig personligen på orätta sätt genom sin ställning. Politisk korruption är att manipulera politiken, samhällsinstitutioner och förfaranden för att kvarbli vid makten, tillförskaffa sig rikedomar eller förmåner och behålla eller öka sin status, vare sig genom handling eller underlåtelse av handling, i det offentliga eller privata, och vare sig av individer eller organisationer.

  Ordet korruption kommer från latin corruptio som betyder ’fördärvat tillstånd’, ’förfall’ eller ’bestickning’.

  Ekobrottsmyndigheten (EBM) kritiseras nu av Riksrevisionen för att inte arbeta effektivt. Jag antar att staten självmant tar på sig ansvaret för att "kunde bli" så här tokigt.

  ”Trots att det gått över 20 år sedan myndigheten skapades, finns fortfarande hinder för ett effektivt arbete. Vissa brister kan EBM själv åtgärda, andra frågor ligger utanför myndighetens kontroll. Vi rekommenderar därför att regeringen gör en översyn av EBM:s uppdrag och konstruktion”, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

  Bristerna anses bero på dålig intern styrning och resursfördelning. Riksrevisionen konstaterar också att EBM:s underrättelseverksamhet saknar direktåtkomst till viktig finansiell information hos exempelvis Skatteverket och polisen samt inte får använda sig av den så kallade inhämtningslagen.

  Riksrevisionen föreslår i sin rapport bland annat att regeringen ser över EBM:s uppdrag och konstruktion, och ser till att underrättelsedelen får de rättsliga förutsättningar som krävs."

  I Sverige med sin institutionaliserade så vem fan kunde väl ha anat detta....

  BTW vem skall bära ansvaret för alla uppkomna missförhållandens konsekvenser...?

  #CarlNorberg #DeFria #RealNews

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Så om att intelligenta gangsters styr belästa busar för att kontrollera nyttiga idioter, där måttet på intelligens inte innehåller en emotionell dimension, då blir sanningen att livet är värt någonting utan känslor:

  … Det är det falska, alltihop, överallt, upp och ner, öst och väst. Filmerna, radio och staten, böckerna och TV – allt är bedrägligt; och stiftelser och universitet och forskare, de är alla falska; och chefer och finansiärerna … och kommissarierna och kommunisterna och kapitalisterna, de är lika falska; Det är bara ett spel alltihop; och det finns främst två faror i detta fantastiska spel: först och främst vi själva, bedrägliga människor kommer att tro på sina egna lögner eftersom de bygger på vanföreställningar, de kommer att tro på deras eget bedrägeri; och för det andra, under det hela, eftersom människor är i grunden bra, så kommer de att inse att vi lever i lögner och människor blir argare och argare och de riskerar att explodera - bli utom sig av ilska och frustration - de vill ha någon annan att skylla på för att inte behöva ta ansvar för eget tänkande.

  Landskapet för politik är löjligt, bättre kan det inte sägas vara, fullständigt absurt är väl kanske något mer adekvat som beskrivning. Ändå måste medierna rapportera allt detta som allvarligt. Detta är en belastning på mig såväl som alla andra som kommer i kontakt med denna intellektuella distorsionsteater. Att ens behöva tänka tanken på att någon måste vara seriös i detta spela av och med i teaterkulissen blir till stram intellektuell återhållsamhet och att vi måste uttömmande själva försöka ta reda på vad som är sant för någon och vad som är bedrägeri och ändå, även efter det att vi vet hur tingens ordning är disponerad, så måste vi ta dem både allvar och beakta dem båda som om vi inte visste om de verkliga distinktionerna mellan dem.

  Djävulen, dock som alltid boendes i detaljerna, i det specifika spin vi använder för att möjliggöra trovärdigt förnekande både för andra och för oss själva. Även på ytan, vi vill motbevisa det som stör vår uppfattning för alla som vill lyssna - eller möjligen inte vill lyssna, det är vårt inre trossystem i slutändan som vi så desperat tar till orda om.

  Detta är för övrigt en av anledningarna till att myndigheterna nu fortsätter att ligga väl förbi den punkt där det kan anses rimligt. De försöker inte nödvändigtvis vinna tillbaka tvivlarna med ytterligare lögner - det går inte. Snarare försöker de upprätthålla allmänhetens förtroende till varje pris för att hålla dem som sitter på staketet från att hoppa över på andra sidan, liksom att försäkra dem vars trossystem har just skakats om. Tillbaka till att sova min älskling, tillbaka till plebejerna - alla andra , vad kommer dessa annars att tycka....

  Och för dem som så innerligt vill tro istället för att tänka, att somna kommer inte att vara ett problem.

  Det blir lite mer komplicerat när myndigheterna inte ens kan hålla verkligheten som sanningen gömd alls längre. Även om detta inte betyder att lögnerna upphör (i själva verket blir det precis tvärtom, lögnerna eskalerar) det betyder att även människor som vill fortsätta att tro, måste hitta på alternativa sätt att upprätthålla sitt eget inre förnekande. Människor kommer att göra nästan vad som helst för att hålla sig från att se sig " själva ".

  #CarlNorberg #DeFria #RealNews

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Så om att intelligenta gangsters styr belästa busar för att kontrollera nyttiga idioter, där måttet på intelligens inte innehåller en emotionell dimension, då blir sanningen att livet är värt någonting utan känslor: … Det är det falska, alltihop, överallt, upp och ner, öst och väst. Filmerna, radio och staten, böckerna och TV – allt är bedrägligt; och stiftelser och universitet och forskare, de är alla falska; och chefer och finansiärerna … och kommissarierna och kommunisterna och kapitalisterna, de är lika falska; Det är bara ett spel alltihop; och det finns främst två faror i detta fantastiska spel: först och främst vi själva, bedrägliga människor kommer att tro på sina egna lögner eftersom de bygger på vanföreställningar, de kommer att tro på deras eget bedrägeri; och för det andra, under det hela, eftersom människor är i grunden bra, så kommer de att inse att vi lever i lögner och människor blir argare och argare och de riskerar att explodera - bli utom sig av ilska och frustration - de vill ha någon annan att skylla på för att inte behöva ta ansvar för eget tänkande. Landskapet för politik är löjligt, bättre kan det inte sägas vara, fullständigt absurt är väl kanske något mer adekvat som beskrivning. Ändå måste medierna rapportera allt detta som allvarligt. Detta är en belastning på mig såväl som alla andra som kommer i kontakt med denna intellektuella distorsionsteater. Att ens behöva tänka tanken på att någon måste vara seriös i detta spela av och med i teaterkulissen blir till stram intellektuell återhållsamhet och att vi måste uttömmande själva försöka ta reda på vad som är sant för någon och vad som är bedrägeri och ändå, även efter det att vi vet hur tingens ordning är disponerad, så måste vi ta dem både allvar och beakta dem båda som om vi inte visste om de verkliga distinktionerna mellan dem. Djävulen, dock som alltid boendes i detaljerna, i det specifika spin vi använder för att möjliggöra trovärdigt förnekande både för andra och för oss själva. Även på ytan, vi vill motbevisa det som stör vår uppfattning för alla som vill lyssna - eller möjligen inte vill lyssna, det är vårt inre trossystem i slutändan som vi så desperat tar till orda om. Detta är för övrigt en av anledningarna till att myndigheterna nu fortsätter att ligga väl förbi den punkt där det kan anses rimligt. De försöker inte nödvändigtvis vinna tillbaka tvivlarna med ytterligare lögner - det går inte. Snarare försöker de upprätthålla allmänhetens förtroende till varje pris för att hålla dem som sitter på staketet från att hoppa över på andra sidan, liksom att försäkra dem vars trossystem har just skakats om. Tillbaka till att sova min älskling, tillbaka till plebejerna - alla andra , vad kommer dessa annars att tycka.... Och för dem som så innerligt vill tro istället för att tänka, att somna kommer inte att vara ett problem. Det blir lite mer komplicerat när myndigheterna inte ens kan hålla verkligheten som sanningen gömd alls längre. Även om detta inte betyder att lögnerna upphör (i själva verket blir det precis tvärtom, lögnerna eskalerar) det betyder att även människor som vill fortsätta att tro, måste hitta på alternativa sätt att upprätthålla sitt eget inre förnekande. Människor kommer att göra nästan vad som helst för att hålla sig från att se sig " själva ". #CarlNorberg #DeFria #RealNews De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Kaptenen på Titanic meddelar sin besättning:

  ”Goda nyheter vi är nära att krossas av djuptrycket men vi sjunker inte så snabbt. Alla dansar en liten glädjedans och allt återvänder till det normala"

  Våra självberikande politiker har gjort absolut ingenting för att återföra samhället tillbaka god förvaltning i hela ekonomin så att människor kan gå tillbaka till att skapa välstånd i samhället.

  Utan god förvaltning som vi inte kan undvara och vad har de då egentligen gjort för att skapa detta? Inget. Absolut ingenting. Det är som om kaptenen på Titanic sa, "oroa dig inte, en lösning kommer att komma upp ". Du kan vara säker på att det inte kommer att vara varken Titanic eller samhället.

  Endast vilseledda och dårar dansar av glädje. Dessa politiker har svikit landet i en spektakulär och gigantisk omfattning. Dessa vilseledda, oerfarna, själviska, arroganta skapelser av korrupta partisystemet kan inte ens förstå eller se problemet.

  Vid roten till allt detta finns partisystemet som Titanics hjärtstock (rodrets axel). Det har valt att inte rekrytera erfarna, ärliga, intelligenta, välmenande och fokuserade människor. Istället har partisystemet rekryterat flera hundra elaka, själviska, korrupta, oerfarna, arroganta och grymt själviska människor som tar uppgiften att bevara systemet på yttersta allvar.

  Denna "tillväxt" är en illusion. Den kan köpa en vecka eller två längre tid för våra värdelösa riksdagsledamöter, för att göra ännu mer av ingenting och gräva oss djupare ner i ett gungfly av avfall och hårda tider som kommer i vår väg.

  Vi vill i botten av hela våra hjärtan tro att det skulle vara annorlunda och att vi är helt fel ute, men det är vi inte. Det svenska partisystemet finns i roten till problemet: dessa monster är utnämnda av partisystemet och det har vägrat väljarna valet av goda människor, det är den bistra verkklighet vi tillsammans har att adressera.

  #CarlNorberg #DeFria #RealNews

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Kaptenen på Titanic meddelar sin besättning: ”Goda nyheter vi är nära att krossas av djuptrycket men vi sjunker inte så snabbt. Alla dansar en liten glädjedans och allt återvänder till det normala" Våra självberikande politiker har gjort absolut ingenting för att återföra samhället tillbaka god förvaltning i hela ekonomin så att människor kan gå tillbaka till att skapa välstånd i samhället. Utan god förvaltning som vi inte kan undvara och vad har de då egentligen gjort för att skapa detta? Inget. Absolut ingenting. Det är som om kaptenen på Titanic sa, "oroa dig inte, en lösning kommer att komma upp ". Du kan vara säker på att det inte kommer att vara varken Titanic eller samhället. Endast vilseledda och dårar dansar av glädje. Dessa politiker har svikit landet i en spektakulär och gigantisk omfattning. Dessa vilseledda, oerfarna, själviska, arroganta skapelser av korrupta partisystemet kan inte ens förstå eller se problemet. Vid roten till allt detta finns partisystemet som Titanics hjärtstock (rodrets axel). Det har valt att inte rekrytera erfarna, ärliga, intelligenta, välmenande och fokuserade människor. Istället har partisystemet rekryterat flera hundra elaka, själviska, korrupta, oerfarna, arroganta och grymt själviska människor som tar uppgiften att bevara systemet på yttersta allvar. Denna "tillväxt" är en illusion. Den kan köpa en vecka eller två längre tid för våra värdelösa riksdagsledamöter, för att göra ännu mer av ingenting och gräva oss djupare ner i ett gungfly av avfall och hårda tider som kommer i vår väg. Vi vill i botten av hela våra hjärtan tro att det skulle vara annorlunda och att vi är helt fel ute, men det är vi inte. Det svenska partisystemet finns i roten till problemet: dessa monster är utnämnda av partisystemet och det har vägrat väljarna valet av goda människor, det är den bistra verkklighet vi tillsammans har att adressera. #CarlNorberg #DeFria #RealNews De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • När Fenrisulven växte upp i Asgård var han till en början en harmlös varelse, men han växte snart till ett jättelikt monster och skrämde till slut även asarna. Man enades om att Fenrisulven måste bindas och visade honom en stor och tung kedja och sa att han var den starkaste om han lyckades slita sönder den. Vargen slet lätt sönder kedjan. Man försökte med samma list med en ännu starkare kedja med samma resultat. Slutligen tillverkade dvärgarna ett rep av bergens rötter, kattens buller, björnens senor, fiskarnas andedräkt, kvinnors skägg och fåglars spott. Det såg endast ut som ett silkessnöre, men ingen kraft i hela världen kunde slita sönder den och de kallade det för Gleipner. Ulven anade att det var något lurt på gång och trodde att det var magi i tråden. De fick inte lägga den runt hans huvud förrän någon av dem la sin hand i hans gap som pant. Tyr var den ende som vågade och vargen blev så bunden till asarnas glada skratt. När Fenrir upptäckt att han blivit lurad bet han av Tyrs hand. Sedan den dagen står Fenrisulven bunden i Jotunheim med ett svärd i munnen med udden upp i överkäken. Ifrån bestens gap så rinner det fragda som bildar ån Von. I Völvans spådom berättas det att i Ragnarök skall den slita sig loss och kämpa i det sista slaget mot asagudarna tillsammans med bl a Loke och sitt syskon Midgårdsormen. Han ylade i sin fångenskap ända till dess. I hans gap som sträcker sig från jorden till himlen ska Oden förgås i gudaskymningen. I gengäld kommer Odens son Vidar att slita upp Fenrisulvens käftar. Eller översatt då... När befolkningens medvetande ökade i den humanitära stormakten - Fenrisulven växte sig starkare och starkare -, skrämde man till slut de styrande så till den milda grad, varför man kom överens om att befolkningen måste tyglas, och valde då censur och allt mer repressiva åtgärder som verktyg att göra så - synliga kedjor. Den medvetna delen av befolkningen lät sig dock inte luras - bräckte enkelt dessa kedjor - varför man tänkte ut en ny plan att fängsla dem med ett osynligt koppel i form av ett vaxxpass med en planerad pandemi som politiskt trovärdigt verktyg, men fick dock samtidigt offra sin trovärdighet hos den medvetna delen av befolkningen - Tyr krigets gud ena hand såsom hans svärd. Den omedvetna delen stod därefter psykosocialt kopplade med en tyglad käft fram till dagen då skuldmättnaden - Midgårdsormen ätit upp sin egen svans - gjorde sig påmind, då folkets ilska en gång för alla satte stopp för den härskande eliten - Ragnarök - slutet på rådande system. Och jo föresten... Kivra, med Wallenbergs och H&M:s ordförande Karl-Johan Persson som ägare, gynnas kraftigt av statens krav på vaccinbevis. Kivra hade redan före kravet över 90 procent av marknaden och har dragit in över en halv miljoner kunder bara på bevisen. #CarlNorberg #DeFria #RealNews De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se