Episodes

 • Dagens avsnitt handlar om vulvodyni.

  vulvodyni är en form av underlivssmärta lokalt runt slidöppningen.

  Denna smärta kan upplevas som exempelvis intensivt brännande vid beröring. Enligt den statistik som idag finns gäller detta upp till var 5 -10 kvinna, vilket gör att denna problematik anses rätt vanlig. Trots detta så talas det inte om vulvodyni i den utsträckning det borde, och framför allt inte i skolan så som varit önskvärt. Så vi har bjudit in docent Linnéa Engman och psykolog Olivia Gunterberg.

  Linnéa Engman är legitimerad psykolog och doktor i psykologi. Hennes avhandling heter ”Vulvodyni – Understanding the role of pain-related behavior”, vilken hon disputerade på 2021. Just nu arbetar Linnéa som klinisk forskare vid smärtkliniken på St. Görans sjukhus i Stockholm och är affilierad till Karolinska Institutet.

  Olivia Gunterberg är legitimerad psykolog, utbildad vid karolinska institutet med en biopsykosocial inriktning. Hon har arbetat som forsknings assistent på Karolinska Institutet och har efter det valt att specialisera sig inom psykologisk behandling för patienter som lider av Vulvodyni.

  Varmt välkomna att lyssna på detta avsnitt, som belyser kanske inte bara vikten av systemisk förståelse för psyke/soma. Utan också att vi som möter dessa kvinnor tar dem på allvar och tar hänsyn till smärtproblematiken som inte bara handlar om kvinnans kropp utan även den smärta som uppstår i hennes närmsta relation.

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • Jörgen Herlofson är legitimerad läkare, specialist i psykiatri, legitimerad psykoterapeut, författare, föreläsare och ansvarig utgivare för DSM på svenska.

  Joakim Börjesson är legitimerad läkare, specialist i psykiatri och beroendemedicin. Han har jobbat med ungdomar och vuxna med substansmissbruk och psykiatrisk samsjuklighet. Idag är Joakim överläkare på en beroendemottagning i Stockholm.

  Emilia Hedman är legitimerad psykolog, i grunden ekonom. Hon har en psykodynamisk inriktning och har stor erfarenhet av att jobba med människor som blivit utsatta för våld i nära relation. Idag driver Emilia en egen mottagning i Stockholm.

  Avsnittet idag, är det andra av två om psykiatrisk diagnostik, eller kanske snarare svårigheter med psykiatrisk diagnostik.

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • Missing episodes?

  Click here to refresh the feed.

 • Jörgen Herlofson är legitimerad läkare, specialist i psykiatri, legitimerad psykoterapeut, författare, föreläsare och ansvarig utgivare för DSM på svenska.

  Joakim Börjesson är legitimerad läkare, specialist i psykiatri och beroendemedicin. Han har jobbat med ungdomar och vuxna med substansmissbruk och psykiatrisk samsjuklighet. Idag är Joakim överläkare på en beroendemottagning i Stockholm.

  Emilia Hedman är legitimerad psykolog, i grunden ekonom. Hon har en psykodynamisk inriktning och har stor erfarenhet av att jobba med människor som blivit utsatta för våld i nära relation. Idag driver Emilia en egen mottagning i Stockholm.

  Avsnittet idag, är det första av två om psykiatrisk diagnostik, eller kanske snarare svårigheter med psykiatrisk diagnostik.

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • Jörgen Herlofson är legitimerad läkare, specialist i psykiatri, legitimerad psykoterapeut och förestår DSM i Sverige. Jörgen är förutom detta även föreläsare, författare, engagerad i utbildning och nu aktuell i en nationell expertgrupp tillsammans med professor emeritus Marie Åsberg, gällande utmattningssyndrom, vilket har resulterat i boken "Utmattningssyndrom" utgiven av Gothia förlag.

  Marie Åsberg är legitimerad läkare, psykiatriker och professor emeritus vid Karolinska Institutet (KI).

  Marie har under sin karriär framför allt arbetat med behandlingsforskning och är kanske främst känd för framtagandet av det så kallade ”Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), en skattnings skala för framför allt depressionssymptom.

  Marie disputerade 1973 på en avhandling om depressionsbehandling med läkemedlet Nortriptylin och undersökte sen olika biomarkörer för depression och fann en koppling mellan låga nivåer av seratonin och självmord.

  1982 utnämndes hon till professor i psykiatri vid KI och senare i början av 1990-talet var hon med och införde dialektisk beteende terapi, den så kallade DBT terapi för att hjälpa framför allt patienter med borderline problematik/instabil personlighetsstörning.

  Detta är tredje gången som dessa giganter i Sveriges psykiatri gästar podden, och i dagens avsnitt diskuteras hur den enskilda vårdgivaren kan följa riktlinjer och samtidigt utöva det vi kallar läkekonst.. om det överhuvudtaget går..

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • Eva Henje är professor på Institutionen för Klinisk Vetenskap vid Umeå Universitet och överläkare i barn och ungdomspsykiatri i Region Västerbotten.

  Eva disputerade, 2010, vid Osher Center för Integrativ Medicin på Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på Karolinska Institutet. Åren 2013-2016 var hon post doc vid Department of Psychiatry and Osher Center for Integrative medicine, University of California, San Francisco.

  Hennes fokus - både kliniskt och i forskningen –är behandling av tonåringar och unga vuxna med psykiska trauman och stressrelaterade problem, så som ångest och depression, utifrån ett integrativt perspektiv.

  Lyssna till detta intressanta samtal om aktuell barnpsykiatri i Sverige! Något mer högaktuellt kan man knappas tänka sig!

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • Madeleine Wilhelmsson är i grunden utbildad civilingenjör i industriell ekonomi, marknadsföring.

  Bara när hon kommer in i rummet märks hennes energi, som hon generöst delar med sig av. Att dela med sig generöst av sin energi har fram och baksidor, vilket också Madeleine fick erfara. Madeleine blev svårt stressjuk, och trots att hon vände sig till flera olika traditionella hälso-sjukvårds instanser blev hon bara sämre.

  Till sist valde hon att prova yoga, och där kom hennes vändpunkt.

  Efter att ha återtagit sin hälsa, så sadlade Madeleine om 2010 och blev yogaterapeut.

  Madeleine är idag grundaren av YogaMana och livsstilskonceptet och yogaformen ManaYoga - Funktionell medicinsk yoga.

  Idag driver YogaMana tre yogastudios på olika ställen i Stockholm, och har blivit ett av Sveriges största inom yogabranchen, och detta på kort tid.

  Hör om allt detta, och mycket mer i detta spännande avsnitt, om hur en människa kan vända sin kris till sann utveckling!

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • Leif Widebert är Osteopat och hade redan startat sin klinik Hälsosjälen 1990, då han blev färdig osteopat 1992.

  Efter det så har han fortsatt utbilda sig i kraniell osteopati, Biodynamics, osteopatisk pediatri (barn) och rytmisk rörelseträning.

  Osteopati är en internationellt erkänd och etablerad form av manuell behandlingsmedicin där man använder händerna för diagnos och behandling.

  I osteopati ser man människan som en helhet och lägger stor vikt vid hur kroppens alla system samverkar.

  Osteopati beskrivs som en manuell medicin där händerna utgör det främsta redskapet för att taktilt fastställa diagnos och behandla besvär relaterade till kroppens rörelseorgan. Behandlingsformen är legitimerad i flera europeiska länder och i de övriga nordiska länderna Norge, Island, Finland och Danmark

  Leif har i sin yrkesutövning sedan 90-talet främst valt att arbeta med stress och psykosomatik. De senast åren än mer fokuserade på kroppens och nervsystemets traumarespons, det som kan beskrivas som att någon har blivit utsatt för något "Too much, too fast, too soon".

  Under ett antal år var han också med och bildade och drev "Föreningen Hela Barn" som arbetade för att även Sveriges föräldrar skall ha rätt att välja alternativ/komplementär behandling för sina barn. Den möjligheten finns i olika former i resten av världens länder. Lobbyingen fick bifall även från UNCRC men Sveriges regering valde att neka möjligheten.

  Bortsett från allt detta så har Leif varit rektor på Osteopathögskolan, och även undervisat i pediatrisk osteopati på Skandinaviska Osteopathögskolan och Stockholms Collage of Osteopathic medicine samt arbetat på både kliniker och sjukhus i Tyskland och Norge.

  Nyligen har Leif tillsammans med sina kollegor flyttat in i "GoCo Clinic House" i Mölndal, för att där kunna vidare utveckla det Integrativa i södra Sverige.

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • På Skeppsbron i Gamla Stan i Stockholm ligger "The House", en privat beroendemottagning, grundad av Robert Bohman.

  The House har även två andra tillhörande filialer, "The House Mansion" och "The Barn" i Östergötland.

  The House på Skeppsbron är en privat öppenvårdsmottagning för missbruksvård, The House Mansion, en så kallad "full service-rehab" och The Barn för mer egenvård.

  Robert Bohman var klubbägare och framgångsrik konceptdesigner, som från början utvecklade ett beroende av alkohol och kokain för att senare falla offer för ett svårt missbruk som i slutändan kostade honom precis allt.

  När Robert nådde botten, för snart 23 år sedan, stod han inför ett beslut att antingen avsluta sitt liv eller påbörja resan mot ett tillfrisknande. Han valde det senare och har varit drogfri sedan dess. Idag vill han med sin erfarenhet och senare utbildning och kunskap hjälpa andra missbrukare tillbaka till ett fullvärdigt liv.

  På The House webbsida står det:

  "Vi hjälper dig som på ytan kanske har ett välordnat liv, men som i någon form förlorat kontrollen vad gäller alkohol, droger, sex eller spel."

  Robert utbildade sig till beroendeterapeut genom samverkansgruppens 3-åriga utbildning, och vidare även sorgbearbetning, kris och trauma, samt recovery coach enligt NY State goverment, för att sen starta "The House" vilket han idag driver tillsammans med sin partner Felix Granander.

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • Hans Zingmark är legitimerad läkare, överläkare och specialist inom intern- och lungmedicin, verksam på Halmstads Sjukhus.

  Hans är framför allt inbjuden idag som gäst i podden, för att berätta om den studie och påföljande vetenskapliga artikel som publicerades den 23 januari i år 2023. Att en sådan artikel blir publicerad har hittills inte hänt, så det är i sig unikt. Artikeln heter "Near-death experiences and th change of worldview in survivors of sudden cardiac arrest: A phenomenological and hermeneutical Study".

  Det som engagerar Hans mest är hans stora intresse för medvetande, vilket föranlett studien om nära döden upplevelser.

  Hans är också en av de tongivande läkarna i Läkaruppropet och därmed kritisk till den idén som gav upphov till att det diskuterades vaccinpass, något som senare lades ned.

  Under vårt samtal kommer det visa sig hur dessa intressen på ett unikt sätt är sammanflätade.

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • Jörgen Herlofson är legitimerad läkare, specialist i psykiatri, legitimerad psykoterapeut och förestår DSM i Sverige. Jörgen är förutom detta även föreläsare, författare, engagerad i utbildning och nu aktuell i en nationell expertgrupp gällande utmattningssyndrom.

  Marie Åsberg är legitimerad läkare, psykiatriker och professor emeritus vid Karolinska Institutet (KI).

  Marie har under sin karriär framför allt arbetat med behandlingsforskning och är kanske främst känd för framtagandet av det så kallade ”Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), en skattnings skala för framför allt depressionssymptom.

  Marie disputerade 1973 på en avhandling om depressionsbehandling med läkemedlet Nortriptylin och undersökte sen olika biomarkörer för depression och fann en koppling mellan låga nivåer av seratonin och självmord.

  1982 utnämndes hon till professor i psykiatri vid KI och senare i början av 1990-talet var hon med och införde dialektisk beteende terapi, den så kallade DBT terapi för att hjälpa framför allt patienter med borderline problematik/instabil personlighetsstörning.

  Förutom allt detta är även Mari känd för införandet av diagnosen utmattningssyndrom, vilket också är anledningen till dagens samtal tillsammans med dr. Jörgen Herlofson.

  Dagens avsnitt är två av två, där lyssnaren får vara med om ett unikt samtal mellan två av Sveriges giganter i psykiatri, denna gång gällande diagnosen Utmattningssyndrom.

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • Jörgen Herlofson är legitimerad läkare, specialist i psykiatri, legitimerad psykoterapeut och förestår DSM i Sverige. Jörgen är förutom detta även föreläsare, författare, engagerad i utbildning och nu aktuell i en nationell expertgrupp gällande utmattningssyndrom.

  Marie Åsberg är legitimerad läkare, psykiatriker och professor emeritus vid Karolinska Institutet (KI).

  Marie har under sin karriär framför allt arbetat med behandlingsforskning och är kanske främst känd för framtagandet av det så kallade ”Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), en skattnings skala för framför allt depressionssymptom.

  Marie disputerade 1973 på en avhandling om depressionsbehandling med läkemedlet Nortriptylin och undersökte sen olika biomarkörer för depression och fann en koppling mellan låga nivåer av seratonin och självmord.

  1982 utnämndes hon till professor i psykiatri vid KI och senare i början av 1990-talet var hon med och införde dialektisk beteende terapi, den så kallade DBT terapi för att hjälpa framför allt patienter med borderline problematik/instabil personlighetsstörning.

  Förutom allt detta är även Mari känd för införandet av diagnosen utmattningssyndrom, vilket också är anledningen till dagens samtal tillsammans med dr. Jörgen Herlofson.

  Dagens avsnitt är ett av två, där lyssnaren får vara med om ett unikt samtal mellan två av Sveriges giganter i psykiatri, denna gång gällande diagnosen Utmattningssyndrom.

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • Mia Lundin är legitimerad sjuksköterska, med specialist utbildning inom gynekologi och obstretik. Hon är även föreläsare och författare till tre böcker, "Kaos i kvinnohjärnan", "Mat för hormonell balans" - vilken hon skrivit tillsammans med Ulrika Davidsson samt "Vägen till hormonell balans" framför allt för kvinnor i klimakteriet.

  Mia har varit verksam i 32 år inom behandling av hormonella rubbningar såsom PMS (premenstruella symptom), förlossningsdepression, klimakteriebesvär och har även en gedigen kunskap om vilken effekt hormonella fluktuationer har på hjärnans biokemi.

  Mia har bott 37 år i USA, där hon också har gjort de flesta av sina specialistutbildningar inom hormonbehandling för kvinnor.

  I Santa Barbara, Kalifornien, startade Mia kvinnokliniken "The center for hormonal & nutritional balance", vilket hon med stor framgång drev i 18 år.

  Efter det kom Mia tillbaka till Sverige med all sin kunskap och med intentionen att bidra till svensk kvinnovård, vilket hon gjort med bravur, bland annat genom att starta "HerCare".

  Mia har nyligen lämnat "HerCare", och lagt ny grund för sitt nya ställe "HerPlace".

  Hör om allt detta, och lite till, i detta fantastiska avsnitt med kanske den, just nu, mest kunniga inom hormonell kvinnovård i Sverige.

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • Ursula Flatters är antroposofisk läkare och specialist i allmänmedicin. Hon utbildades 1974-1980 på Universitetet i Freiburg.

  Ursula Flatters är en välbekant företrädare för Vidarkliniken och för integrativ, antroposofisk vård.

  Det var kärleken som förde Ursula Flatters från Tyskland till Sverige, men livet blev inte som hon tänkt. Hennes livs stora kärlek, Håkan Kumlander, omkom i en trafikolycka och istället för att skapa ett liv med honom, byggde hon upp och utvecklade Sveriges första integrativa sjukhus, Vidarkliniken i Järna.

  Arbete och fritid har kommit att vävas samman för Ursula genom livet och när hon för mer än 30 år sedan bestämde sig för att vara med och bygga upp Vidarkliniken handlade det snarare om ett val av livsstil än ett val av arbete.

  Kliniken öppnade sina portar den 29 september 1985 som det första – och fortfarande enda – antroposofiska sjukhuset i Norden. Samtidigt som Ursula var med om planering och uppbyggnad av Vidarkliniken lärde hon sig svenska och genomförde den obligatoriska tvååriga svenska läkarpraktiken på svenska sjukhus för att få en fullständig läkarlegitimation samt en specialistutbildning i allmänmedicin.

  I över 30 år arbetade hon med medicinsk rehabilitering av patienter med cancerdiagnoser på Vidarkliniken i Järna, där hon var verksamhetschef fram till 2019 då kliniken avvecklades.

  I dag är hon verksam på den privat digi-fysiska mottagningen 2heal Medical, som arbetar med funktionsmedicinska metoder.

  “För mig är det viktigt att i dialog med patienten förstå och behandla helheten i och omkring patientens sjukdom. Hälsa är inte bara att vara fri från sjukdom utan också att känna meningsfullhet” – Ursula Flatters

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • Johan Sundelin är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och doktor i medicinsk vetenskap.

  Han är ursprungligen utbildad i Uppsala, men är själv från Dalarna. När han var klar med sin utbildning till psykolog började han nästan direkt att arbeta på BUP (Barn och ungdoms psykiatrin) i Falun.

  Efter det så vidare utbildade han sig i strukturell familjeterapi, och hade sån tur att han fick ett års utbildning vid Philadelpia Child Guidend Clinic i USA, hos självaste Salvador Minuchin – en av de mest kända i världen kopplat till familjeterapi.

  Efter utbildning i USA, och när han kom tillbaka till Sverige fick han erbjudande om att utveckla en psykiatrisk barnavdelning på kliniken i Falun, och göra den till en familjeterapeutisk avdelning.

  Johan fortsatte sen att arbeta med det i närmare 20 år, och doktorerade på en stor multi-centerstudie kring ”intensive Family Therapy”- IFT, som senare också blev avdelningens arbetsmodell i Falun.

  Idag så jobbar Johan framför allt som utbildare inom olika psykoterpeut utbildningar, samt handleder och har några klientärenden utifrån systemiskt perspektiv.

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • Sture Blomberg är legitimerad läkare och blev först specialist inom gynekologi och förlossning. Sen bytte han inriktning till narkos- och intensiv vård, något Dr. Blomberg senare också blev docent i.

  Dr. Blomberg disputerade på en avhandling om hur man behandlar svår kranskärldom.

  Efter det blev han inbjuden till UCLA, Los Angeles, för att under 1992-1994 forska och arbeta klinisk som gästforskare på deras Thorax avdelning, efter att USA fått reda på Dr. Blombergs unika teknik för detsamma.

  Efter sin pensionering fortsatte Dr. Blomberg att arbeta halvtid i 10 år, och sedan 2013 har han arbetat som volontär för ”operation Smile”, vilka ger gratis operationer för läpp-, gom- och käkspalt till barn och ungdomar i U-länder.

  Operation Smile har inte kunnat vara aktiva under pandemin, och då passade Dr. Blomberg på att förkovra sig i vitaminer och mineraler, något han berättar att läkare inte får tillräckligt med utbildning i dagens läkarutbildningar.

  2020 blev Dr. Blombergs syster svårt sjuk i Covid-19, och Dr. Blombergs nyförvärvade kunskap om C-vitamin, var det som avgjorde hans systers möjlighet att fortsätta leva eller dö.

  Om allt detta berättar Dr. Blomberg om i detta väldigt intressanta och häpnadsväckande avsnitt.

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • "I varje andetag, i varje hjärtslag och i allt vi gör finns kärlek till människor, natur och planet. Och övertygelsen om att det är först när vårt fysiska jag är i balans och samklang med det känslomässiga och andliga som vi kan börja leva fullt ut. Det är då vi kan börja bidra till vår vision om en friskare och mer kärleksfull värld, på riktigt." - Holistic hemsida

  Bertil Wosk är gymnasieläraren i matte och fysik, som blev meditationslärare, internationellt certifierad yogalärarare, funktionsmedicinsk näringsterapeut och Holistics grundare.

  Bertil grundade Holistic 2002, efter att ha grundat och drivit fram kosttillskott företaget Helhetshälsa.

  Han har i hela sitt liv verkat för en helhetsyn på människan och utvecklat ett flertal produkter som verkligen gjort skillnad för väldigt många människor. Bertil anses av många vara en av Sveriges duktigaste näringsterapeuter, föreläsare och hälsoinsperatör.

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • Dr Sangeeta Blaprakash is an Ayurveda Doctor originally from Thrissur, Kerala. She obtained the medical professional degree, B.A.M.S (Bchelor of Ayurvedic Medicine and Srugery) which is a 6 years professional education from Govt Ayurveda College, Raipur followed by a panchakarma training from the prestigious Kattakkal Arya Vaidya Sala, Kerala in 1995.

  Since then she has been practicing and teaching Ayurveda in different ayurveda hospitals and educational institutions in India.

  Her husband who also comes from kerala, India works with IT at Ericsson brought Sangeeta to Sweden.

  She currently lives in Stockholm, Sweden with her husband and two daughters and is practicing and teaching Ayurveda for the last 10 years in Europe. Dr. Sangeeta can speak and understand Swedisch, but prefer English why this conversation is going to be in English, or at least swinglish…

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • Estelle Nordenfalk är VD och en sann entreprenör!

  Hon har varit VD för Kajak Television som hon drev tillsammans med Reneé Nyberg. VD för ”Verymuchlogo” och VD för YogaYama i 17 år på raken. Denna roll avslutade hon dock nyligen och är nu VD för den nystartade wellnessklubben ”V Social Club”, som ligger mitt emot YogaYama på Östermalm i Stockholm.

  Innan Estelle fann yogan och Ayurveda, vilket är en systerfilosofi till yogafilosofin, har hon förutom varit VD i olika bolag också hunnit bli en tv-personlighet i Sverige och spelat in några singlar som sångerska.

  I detta avsnitt berättar Estelle ärligt och naket om sin väg in i yogan och ayurvedan, och hur just hon kom att tänka ”utanför boxen”, och gjorde att hon vigt sitt liv åt preventiv hälsa, genom att leda YogaYama till att bli Sveriges största och mest kändaste yogastudio.

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • Johan Sundelin är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och doktor i medicinsk vetenskap.

  Han är ursprungligen utbildad i Uppsala, men är själv från Dalarna. När han var klar med sin utbildning till psykolog började han nästan direkt att arbeta på BUP (Barn och ungdoms psykiatrin) i Falun.

  Efter det så vidare utbildade han sig i strukturell familjeterapi, och hade sån tur att han fick ett års utbildning vid Philadelpia Child Guidend Clinic i USA, hos självaste Salvador Minuchin – en av de mest kända i världen kopplat till familjeterapi.

  Efter utbildning i USA, och när han kom tillbaka till Sverige fick han erbjudande om att utveckla en psykiatrisk barnavdelning på kliniken i Falun, och göra den till en familjeterapeutisk avdelning.

  Johan fortsatte sen att arbeta med det i närmare 20 år, och doktorerade på en stor multi-centerstudie kring ”intensive Family Therapy”- IFT, som senare också blev avdelningens arbetsmodell i Falun.

  Idag så jobbar Johan framför allt som utbildare inom olika psykoterpeut utbildningar, samt handleder och har några klientärenden utifrån systemiskt perspektiv.

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 • Sabina Ddumba är en svensk artist, enligt google, mest känd för sin låt ”Not to young”, men i folkmun kanske mest känd för tolkningen av Uno Svenningssons, ”Vågorna” hon framförde i tv-programmet ”Så mycket bättre”.

  Sabina släppte sin första debutsingel ”Scarred for life”, som sen efterföljdes av ”Effortless” och efter det ”Not to young”. Senast släppte Sabina albumet ”Dear 27”, vilket var ett album som betydde alldeles extra mycket för henne själv. Detta berättar Sabina mer om i avsnittet.

  2018 hade den inre stressen börjat få mer allvarliga hälso konsekvenser för Sabina, och via hennes dåvarande manager sökte hon psykoterapi.

  Sabina startade i och med psykoterapin, en inre resa som blev omvälvande både för henne själv, liksom terapeuten, som var jag, och som leder denna podd.

  Välkomna att lyssna på ett avsnitt, som varje politikeri detta avlånga land, och som intresserar sig för ungas psykiska hälsa, borde ta del av!

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.

  Prenumerera gärna på vår podd!

  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin