Episodes

 • Klimaforandringerne er i disse år en yderst presserende dagsorden, der er på alles læber.
  Klimaforandringerne påvirker alle verdens regioner. Polarisen smelter og vandstanden i verdenshavene stiger. I nogle regioner bliver ekstreme vejrfænomener og nedbørsmængder mere almindeligt, mens man i andre oplever mere ekstreme hedebølger og tørker.

  For at se nærmere på klimaforandringer i det globale syd vil Mads Flarup Christensen Generalsekretær i Greenpeace i Norden, vil med sin nuværende position i Greenpeace gøre os klogere på, hvad klimaforandringer har af konsekvenser for udviklingslande ift. faktorer som eksempelvis samfundet og økonomien, dyr og planter og menneskers sundhed?

  Dertil vil Connie Hedegaard, formand for Concito og KR Foundation, med sin tidligere baggrund som EU kommissær, minister i Danmark samt minister for FN's klimakonference i København gøre os klogere på, hvordan vi i Europa kan styrke vores modstandskraft mo de klimarelaterede risici og naturkatastrofer, der nu ikke længere kan undgås?

  Vi vil med Historier om Verdensmålene give indblik i de 17 mål og udfordringerne på globalt og europæisk plan. Vi ønsker at bidrage til debatten om, hvordan erfaringer fra begge planer kan styrke Danmark i at arbejde for en mere bæredygtig verden.

  Moderator i podcasten er Louise Stigsgaard Nissen og redaktør er Cecilie Jacobsen.

  Historier om Verdensmålene er lavet i samarbejde mellem Nyt Europa, Globalt Fokus og Magasinet 360 grader, og er delvist støttet af Europanævnet

 • Til dette event om Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug & Produktion vil vi fokusere på, hvilke forbrugstiltag der kan tages for en mere bæredygtig verden. Det gælder hvad vi som danskere selv kan gøre for at omstille os i vores hverdag, til hvad større danske koncerner skal gøre for at fremme bæredygtig forbrug og selv skal gøre for produktionen.

  Rikke Harbo Trikker fra Grøn Forskel, vil give os et indblik i hvad vi som danskere selv kan gøre for den grønne omstilling og for at få grønne forbrugsvaner. Hvad skal der til for at få et velstillet land med højt forbrug, til at ændre den kultur, både indenfor køb af fødevarer, transport?

  Tibbe Smith læser en kandidat på Lund universitet i Human Ecology - Culture, Power and Sustainability, hvor hun ser på sammenhængen mellem underliggende strukturelle problemer, kulturelle og politiske dimensioner og klimakrisen, vi står overfor. Hun har før arbejdet med tekstilarbejderes rettigheder i Clean Clothes Campaign. Tibbe vil i sit oplæg komme ind på, hvor pengene havner, når vi snakker forbrug og produktion, - distribution af profit, udnyttelse af arbejdskraft og ’race-to-the-bottom’.

  Til sidst vil Lars Mortensen fra det Europæiske Miljøagentur sætte ord på, hvordan regulering af forbrugs- og produktions området kan styrke den bæredygtige og grønne omstilling, og hvorfor produkter skal reguleres på europæisk plan for at opnå den mest omfattende omstilling.

  Vi vil med Historier om Verdensmålene give indblik i de 17 mål og udfordringerne på globalt og europæisk plan. Vi ønsker at bidrage til debatten om, hvordan erfaringer fra begge planer kan styrke Danmark i at arbejde for en mere bæredygtig verden.

  Moderator i podcasten er Louise Stigsgaard Nissen og redaktør er Cecilie Jacobsen.

  Historier om Verdensmålene er lavet i samarbejde mellem Nyt Europa, Globalt Fokus og Magasinet 360 grader, og er delvist støttet af Europanævnet

 • Missing episodes?

  Click here to refresh the feed.

 • Arkitektskolen har specifikt valgt at fokusere på verdensmålene, for at vise, hvordan uddannelsen kan bidrage til, at skabe bæredygtige samfund. Som rektor af KADK vil Lene Dammand Lund uddybe om skolens valgte fokus samt berøre hvad status er for bæredygtige tiltag i den europæiske arkitektverden.
  Direktør Simon Kjær fra C40 vil med sin ekspertviden om byudvikling gøre os klogere på, hvordan vi sikre bæredygtig byudvikling i dag, med stærke og inkluderende fællesskaber.

  Vi vil med Historier om verdensmålene give indblik i de 17 mål og udfordringerne på globalt og europæisk plan. Vi ønsker at bidrage til debatten om, hvordan erfaringer fra begge planer kan styrke Danmark i at arbejde for en mere bæredygtig verden.

  Historier om Verdensmålene er lavet i samarbejde mellem Nyt Europa, Globalt Fokus og Magasinet 360 grader.

  Moderator i podcasten er Julie Rosenkilde og redaktør er Cecilie Jacobsen

 • Mange milliarder kroner gemmes hvert år i ‘skattely’. En bekymrende tendens, hvor bl.a. politikere, firmaer, kendte og kongelige er blevet taget i at hemmeligholde penge i skattely gennem bl.a. virksomhedskonstruktioner, der gør det muligt for virksomheder eller privatpersoner at omgå beskatning gennem smuthuller i skattelovgivningen i det land de opererer. Dette påvirker i høj grad udviklingslande, der oplever en meget omfangsrig kapitalflugt.

  I dette event #10 om mindre ulighed stiller vi skarpt på, hvordan problematikken påvirker ulighed set fra både et globalt og europæisk/nationalt perspektiv. Er det overhovedet muligt at man i fremtiden kan komme denne problematik til livs - og i så fald hvordan?

  For at give os et indblik i netop udfordringerne og konsekvenserne ved skattely set i en global optik vil Politisk Chef fra Mellemfolkeligt Samvirke, Lars Koch, med sin mange års erfaring fra u-landsmiljøet og arbejdet med økonomiske problemstillinger i udviklingslande, give os et indblik i, hvad skattely har af konsekvenser set i et globalt perspektiv, hvad det betyder for den globale ulighed, og hvordan man sikre at bekæmpe skattely på den lange bane.
  For at stille skarpt på udfordringerne i forhold til skattely inden for Europæiske grænser vil Administrerende Direktør for Pædagogernes Pension, Sune Schakenfeldt, sætte fokus på, hvordan man som et pensionsselskab, der netop har et stort ansvar og forpligtigelse over for kunderne i at gennemføre ansvarlige investeringer, kan undgå investeringer i skattely. Med sit indgående kendskab til pensionsbranchen vil han belyse, hvad skattely-problematikken har gjort ift. ulighed inden for Europæiske/nationale grænser også ift. at sikre ansvarlige investeringer

  Historier om Verdensmålene er lavet i samarbejde mellem Nyt Europa, Globalt Fokus og Magasinet 360 grader.

  Moderator i podcasten er Louise Stigsgaard Nissen og redaktør er Cecilie Jacobsen

 • Podcast nr. 9, har fokus på verdensmål nr. 9: Industri, Innovation og Infrastruktur.

  Velfungerende og stabil infrastruktur er grobund for et vellykket samfund. Men infrastruktureren bliver også udfordret af den accelererende teknologi. Hvilke udfordringer afføder det? Ved dette event kigger vi på de tilgængelige innovative og bæredygtige løsninger, der gør, at vores infrastruktur bliver mere mobil når det kommer til omstilling til en mere digital og innovativ morgendag.

  I dag bliver selvkørende biler nævnt i flæng med kunstig intelligens, robotteknologi, disruption og andet. Men hvad er de forskellige buzzwords indbegrebet af? Vi besøger Autonomous Mobility, og her vil Pernille Amstrup Lytzen vil tegne et billede af en fremtid, hvor de nævnte termer ikke bare er buzzwords, men en virkelighed. Sammen med Autonomous Mobility vil vi stille skarpt de autonome mobiler, samt fremtidens infrastruktur på tværs af landegrænser. Vi kommer helt ind i maskinrummet, når vi gæster garagen, der pt. huser de selvkørende busser ‘Olli’ og ‘Arma'.

  Podcasten om mål 9, sætter vi også fokus på fremtidens Industri. Chefkonsulent Sara Krüger Falk fra Global Compact Danmark vil sætte fokus på hvordan danske virksomheder har fokus på den bæredytige omstilling, og om hvordan danske virksomheder hjælper til kapacitetsopbygning i udviklingslandene. Sara vil ligeledes komme ind på hvad der skal til for at accellerere den tekonologiske udvikling og hvilke mechanismer der skal til for at overfører viden fra de udviklede lande til udviklingslandene.

  Vi vil med Historier om verdensmålene give indblik i de 17 mål og udfordringerne på globalt og europæisk plan. Vi ønsker at bidrage til debatten om, hvordan erfaringer fra begge planer kan styrke Danmark i at arbejde for en mere bæredygtig verden.

  Historier om Verdensmålene er lavet i samarbejde mellem Nyt Europa, Globalt Fokus og Magasinet 360 grader.

  Moderator i podcasten er Louise Stigsgaard Nissen og redaktør er Julie Rosenkilde.

 • Verdensmål #8: Anstændige jobs & Økonomisk vækst, er et bredt mål, der dækker mange kategorier. Vil ønsker med dette event især at fokusere på jobskabelse.

  Formand for Danske Handicaporganisationer Torkild Olesen vil, fokusere på delmål 8.5 om at vi inden 2030 skal opnå, at alle mænd og kvinder har et produktivt og anstændigt job, hvor de får lige løn for lige arbejde. Dette gælder også for unge og for personer med handicap. Torkild vil fokusere på hvordan organisationen sikre anstændige jobs i Danmark, og hvordan de bruger deres viden fra Danmark i deres arbejde i udviklingslandene.

  Andet oplæg vil vil stedfortrædende formand i LO Arne Grevsen sætte fokus på anstændige jobs i relation til EUs fri bevægelighed, social sikkerhedsnet og ordentlig løn. Arne vil komme ind på fagforeningen rolle at sikre dette på Europæisk plan i en globaliseret verden, og hvad verdensmålene betyder i den henseende.

  I tredje oplæg vil programleder i Folkekirkens Nødhjælp Dennis Kjeldsen sætte fokus på mål 8 i det globale syd. Dennis vil især komme ind på et nyt erhverssamarbejde Folkekirkens Nødhjælp er udvalgt til at starte. Samarbejde har til formål at booste entreprenørskab blandt flygtninge og lokale i Uganda. Dennis vil ligeledes komme ind på hvordan vi sikre anstændige jobs, især blandt unge i det globale syd

  Moderator i podcasten er Julie Rosenkilde og redaktør er Cecilie Jacobsen.

  Denne eventrække er bl.a. støttet af Europanævnet

 • Vi vil med dette event fokusere på mål # 7 om Bæredygtig Energy, som er livsafgørende for alles livskvalitet, både i det globale syd og herhjemme i EU.

  Dette arrangement er lavet i samarbejdet med EnergyLab Nordhavn

  Mellem 1990 og 2010 er antallet af personer med adgang til elektricitet steget med 1,7 milliader, og da befolkningstallet bliver ved med at stige, vil efterspørgslen efter billig energi også blive
  større. Derfor er der er stort behov for en betydelig stigning i produktion af vedvarende energi. Vi vil med dette event fokuserer på vigtigheden af vedvarende energi både i europæisk kontekst og i
  forhold til den tidligere generalsekretærs for FN Ban Ki-moons initiativ "Sustainable Energy For All" , og hvad der skal til for at de udviklede lande får bæredygtige energikilder.

  Seniorrådgiver med stor ekspertise og lang karriere indenfor bæredygtig energi i udviklingslandende Rene Karottki vil gøre os kloge på hvordan bæredygtig energi har betydning for millioner af menneskers liv og hvad der skal til for at nå målet om bæredygtig energi for alle i det globale syd.

  Viceadministerende direktør i Dansk Energi Anders Stouge vil sætte fokus på EU's kommende energiunion og hvilke muligheder et så stort infrastruktur projekt skaber for Europas fremtid.

  Vi vil med Historier om verdensmålene give indblik i de 17 mål og udfordringerne på globalt og europæisk plan. Vi ønsker at bidrage til debatten om, hvordan erfaringer fra begge planer kan styrke Danmark i at arbejde for en mere bæredygtig verden.

  Historier om Verdensmålene er lavet i samarbejde mellem Nyt Europa, Globalt Fokus og Magasinet 360 grader.

  Moderator i podcasten er Louise Stigsgaard Nissen og redaktør er Julie Rosenkilde.

  Denne eventrække er bl.a. støttet af Europanævnet

 • Sjette podcast i rækken fokuserer på Verdensmål #6: Rent Vand Og Sanitet. Rent vand og sanitet som er livsafgørende for alles livskvalitet, både i det globale syd og herhjemme i EU.

  Podcasten er optaget på i Kristuskirken på Nørrebro, og har specialkonsulent Henrik Dissing og seniorforsker Hans Sanderson som oplægsholdere.

  Miljøstyrelsens specialkonsulent Henrik Dissing står i spidsen for et omfattende vandforsyningsprojekt til Kina, som er finansielt støttet af EU. Han vil med sin baggrund som civilingeniør og ekspertviden om vandforhandlinger orientere om, hvordan man på bedst mulig vis kan fremme viden om vand og udvikling i det globale syd.

  Men indenfor EU’s grænser, er der også behov for at styrke vores position på vandområdet. Seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab på Århus Universitet Hans Sanderson vil gøre os klogere på, hvordan EU kan få et mere bæredygtigt vandforbrug og berøre hvad vi selv kan gøre som borgere.

  Historier om Verdensmålene er lavet i samarbejde mellem Nyt Europa, Globalt Fokus og Magasinet 360 grader.

  Moderator i podcasten er Louise Stigsgaard Nissen og redaktør er Julie Rosenkilde.

 • Femte podcast i rækken fokuserer på Verdensmål #5: Ligestilling mellem kønnene. Mål 5’s fokus på ligestilling mellem kønnene, er i disse år på alles læber. Men hvor står vi helt konkret i forhold til udfordringer og fremskridt på ligestillingsområdet globalt og i EU? Og hvordan har eksempelvis #metoo-kampagnen rykket ved denne debat i Europa og ude i verden?

  Podcasten er optaget på RUST, og har KVINFOs direktør Henriette Laursen og Direktør på Raoul Wallenberg instituttet Morten Kjærum som oplægsholdere.

  Direktør for KVINFO Henriette Laursen, vil med sin store viden om kvinders rettigheder, gøre os klogere på, hvordan ligestillingsdebatten i disse år udfolder sig i det globale syd – hvor er der sket fremskridt, hvor har der været udfordringer, samt hvilke overordnede tendenser gøre sig gældende?

  Morten Kjærum har som tidligere direktør for EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder og nuværende direktør på Raoul Wallenberg instituttet haft fokus på ligestilling og kønsrelateret vold i EU. Han vil gøre publikum klogere på hvordan vi netop kommer kønsrelateret vold til livs.

  Historier om Verdensmålene er lavet i samarbejde mellem Nyt Europa, Globalt Fokus og Magasinet 360 grader.

  Moderator i podcasten er Louise Stigsgaard Nissen og redaktør er Julie Rosenkilde.

 • Fjerde podcast i rækken fokuserer på Verdensmål #4 om Kvalitetsuddannelse. Uddannelse er afgørende som løsning på mange af verdens problemer, blandt andet til at få folk ud af fattigdom. Hvad kan der konkret gøres for at sikre mere kvalitetsuddannelse – både ude i den store verden, hjemme i EU og i vores egen lille andedam? Dette arrangement blev afholdt i samarbejde med og på Randersgade skole, der er verdensmålsskole.

  Medlem af den danske UNESCO-nationalkommission og leder af uddannelse og unges engagement i Red Barnet Helle Gudmandsen vil give os et indblik i hvordan mål 4 om kvalitetsuddannelse blev besluttet, og hvor svært det var at nå til enighed om netop det mål, og hvilken indflydelse dette mål har på resten af dagsordnen.

  Uddannelse indenfor EU og danske grænser tænkes ofte som en selvfølge, men hvad forhindrer garantien for kvalitetsuddannelse indenfor egne rækker og hvordan ser undervisningen ud i fremtiden? Rektor på Roskilde Universitet Hanne Leth Andersen vil dele sin ekspertviden om fremtiden kvalitetsuddannelse.

  Historier om Verdensmålene er lavet i samarbejde mellem Nyt Europa, Globalt Fokus og Magasinet 360 grader.

  Moderator i podcasten er Janne Andersen og redaktør er Julie Rosenkilde.

 • Tredje podcast i rækken fokuserer på Verdensmål # 3: Sundhed & Trivsel. Ét emne, der både ses i en kontekst langt fra Danmarks grænser og internt i EU. Dette har dog specifikt fokus på kvinders reproduktive sundhed og rettigheder.

  Christel Schaldemose, medlem af Europa Parlamentet, vil kaste bolden op for spændende dialog og diskussion om kvinderettigheder i Europa, og hun tage os fra datid til nutid til fremtid. Det sidstnævnte vil hun stille særligt skarpt på. For nok arbejder danske civilsamfundsorganisationer for retten til abort i det globale syd, men kritikere er også at finde indenfor europæiske rækker. Vi skal ikke længere væk end til Polen og Irland, hvor der er stærke modstandere af fri abort.

  Men hvor langt er det vi er med Verdensmål #3? Helle Jacobsen er programleder for køn, kvinder og LGBTI-rettigheder hos Amnesty International Danmark, og hun vil måle temperaturen på målet fra et globalt perspektiv. Helle vil tage os fra Irland til Uganda og snakke om, hvordan vi kan sikre at kvinder verden over får lige og reproduktive rettigheder.

  Bare inden for det sidste år, er der sket utrolig meget på den globalt scene med valget af Donald Trump som amerikansk præsident. Tidligere CEO af den amerikanske kvinde sundhedsorganisation EngenderHealth Ulla Müller vil fortælle om global gag rule og dens betydning for kvinder sundhed og rettigheder verden over.

  Historier om Verdensmålene er lavet i samarbejde mellem Nyt Europa, Globalt Fokus og Magasinet 360 grader.

  Moderator i podcasten er Louise Stigsgaard Nissen og redaktør er Julie Rosenkilde.

 • Anden podcast i rækken fokuserer på Verdensmål # 2: Stop Sult. Ét emne, der både ses i en kontekst langt fra Danmarks grænser og internt i EU.

  Direktør for FN’s Fødevareprograms (WFP) nordiske kontor i København, Anne Poulsen, vil give os indblik i nogle af de største udfordringer i forhold til sult, hungersnød og fødevaresikkerhed samt landbrug og produktion i det globale syd. Anne Poulsen vil med sin baggrund som journalist og med mange år i felten for WFP, give indblik i konsekvenserne af de herskende problematikker vedrørende sult.

  Når vi taler om sult, hungersnød og fødevaresikkerhed kunne man fristes til at tænke, at disse problematikker ikke umiddelbart berører EU. Men Områdechef fra Landbrug & Fødevarer, Niels Peter Nørring vil gøre os klogere på hvordan problemstillingen om fødevaresikkerhed og landbrug også ses i EU optik. Gør EU nok for at fremme en mere bæredygtig fødevareproduktion og samtidig skabe rammerne for en fødevarepolitik og landbrugsstøtte, der mindsker madspil?

  Historier om Verdensmålene er lavet i samarbejde mellem Nyt Europa, Globalt Fokus og Magasinet 360 grader.

  Moderator i podcasten er Louise Stigsgaard Nissen og redaktør er Julie Rosenkilde.

 • Første event i rækken fokuserer på Verdensmål # 1 om afskaffelse af fattigdom. Ét emne, der både ses i en kontekst langt fra Danmarks grænser og internt i EU.

  Forsker fra Danish Institute for International Studies - DIIS Adam Moe Fejerskov vil med sin ekspertviden i det danske og internationale udviklings samarbejde, gøre os klogere på, hvordan Danmark generelt arbejder med fattigdomsbekæmpelse i det globale syd.

  Fattigdoms problematikken findes også indenfor EU og udfordringer eksisterer ligeledes i Danmark. Sekretariatsleder i Rådet for Socialt Udsatte Ole Kjærgaard vil fortælle om, hvordan EU's 2020-planer kan medtænkes i fattigdomsbekæmpelse indenfor vores egne grænser.

  Historier om verdensmålene er lavet i samarbejde mellem Nyt Europa, Globalt Fokus og Magasinet 360 grader.

  Moderator i podcasten er Janne Louise Andersen og redaktør er Julie Rosenkilde.