Episodit

 • Vieraina seniorianalyytikko Ville Henttonen Fastmarkets RISI:ltä, seniorianalyytikko Henri Parkkinen OP Ryhmästä ja analyytikko Antti Viljakainen Inderesiltä.

  Suomalaisten metsäyhtiöiden Q3-tulokset osuivat odotuksiin, mutta epävarmuus on saanut yhtiöt kiinnittämään entistä enemmän huomiota kustannuksiinsa, pohjustaa Henri Parkkinen. Tämänhetkisten markkina-arvioiden mukaan UPM:n, Stora Enson ja Metsä Boardin tulokset olisivat ensi vuonna samaa tasoa kuin tänä vuonna, hän kertoo.

  Kesästä suomalaisten metsäyhtiöiden osakkeet ovat kallistuneet kymmeniä prosentteja, eikä niitä voi sanoa edullisiksi, jatkaa Antti Viljakainen. Ulkomaisista yhtiöstä Viljakainen nostaa mielenkiintoisiksi kohteiksi International Paperin ja Mondin, Parkkinen puolestaan BillerudKorsnäsin.

  Uusiutuvista pakkausmateriaaleista kiinnostuneita Ville Henttonen kehottaa kiinnittämään huomiota myös niiden jatkojalostukseen. Esimerkiksi Mondilla ja Stora Ensolla on merkittävää omaa jatkojalostusta, mutta SCA:lla ei sellaista ole, Henttonen kertoo.

  Toimittajana Mikko Jylhä.

 • Kolmannen neljänneksen tuloksia perkaamassa senioristrategi Kim Gorschelnik OP Ryhmästä ja osakesijoitusjohtaja, salkunhoitaja Mika Heikkilä Taalerilta.

  Muutamaa suurta pettymystä lukuun ottamatta tuloskausi on Helsingissä sujunut hyvin, pohjustaa Kim Gorschelnik. Hänen mukaansa liikkeelle lähdettiin pelokkain tunnelmin, mutta toteutuneita tuloksia voi luonnehtia helpotukseksi. Gorschelnik kehottaa sijoittajia kiinnittämään huomiota myös teollisuuden ostopäällikköindekseihin, joiden kääntyminen voi jo ennakoida parempia aikoja.

  Nokian osakekurssi romahti, koska yhtiö epäonnistui ohjeistuksessaan ja menetti markkinoiden luottamuksen, sanoo Mika Heikkilä. Hän kertoo Taalerin Arvo Markka -rahaston keventäneen huomattavasti Nokia-omistustaan tulosjulkistuksen jälkeen. Heikkilä arvostelee Nokiaa myös vähäisestä kommunikaatiosta suomalaissijoittajien kanssa.

  Lisäksi puheenaiheina muun muassa Wärtsilä, Nordea ja rakennussektori.

  Toimittajana Mikko Jylhä.

 • Puuttuva jakso?

  Paina tästä ja päivitä feedi.

 • Seligson & Co Rahastoyhtiön osakas, Ahlstrom-Munksjön hallituksen puheenjohtaja Peter Seligson suhtautuu erittäin kriittisesti keskuspankkien harjoittamaan nollakorkopolitiikkaan. Hänen mukaansa se ei johda kaivattuihin investointeihin, vaan ajaa rikkaiden etua.

  Pörssiyhtiöiden hallitustyöskentely on kehittynyt operatiiviseen suuntaan, ja tämä on nostanut osaamisvaatimuksia, Seligson kertoo. Aiemmin hallituksia dominoivat juristit ja omistajien edustajat, nykyisin niissä on enemmän yrityksen strategiaan, toimialaan ja laajemminkin talouteen liittyvää osaamista, hän sanoo.

  Seligsonin mielestä Suomessa käyttöön otettavassa osakesäästötilissä on turhia rajoituksia, ja mallia pitäisi ottaa ruotsalaisesta kansankapitalismista. Pitkällä tähtäimellä sijoittajan on tärkeintä pysyä markkinoilla, minimoida kulut ja hajauttaa riittävästi, Seligson summaa.

  Toimittajana Mikko Jylhä.

 • Vieraina laskentatoimen professori Minna Martikainen Hankenilta ja toimitusjohtaja Jaakko Niemelä Alexander Corporate Financelta. Keskustelun pohjana Martikaisen, Niemelän ja Juha-Pekka Kallungin kirja Ammattimainen sijoittaminen.

  Nykyistä tarkempien ESG-mittaristojen kehittäminen sekä integroitu raportointi ovat erittäin ajankohtaisia teemoja laskentatoimessa, sanoo Minna Martikainen. Hän kertoo, että kestävään kehitykseen liittyvät tiedot raportoidaan tulevaisuudessa tilinpäätösinformaation osana. Martikaisen mielestä omistajuudella ja kuluttamisella vaikuttaminen esimerkiksi ympäristöasioihin on tuleva megatrendi.

  Allokaatiovalinta, eli painotus eri omaisuuslajien välillä, on sijoittajan tärkein päätös, sanoo Jaakko Niemelä. Hänen näkökulmastaan osakemarkkinoilla on vakiomäärä epävarmuustekijöitä, eikä niitä kannata pelätä. Osakkeisiin käytetään vähemmän velkavipua kuin kiinteistöihin, ja Niemelän mukaan tämä suojaa osakemarkkinoita nollakorkojen maailmassa.

  Toimittajana Mikko Jylhä.

 • Vieraina päästrategi Valtteri Ahti Danske Bankista, kestävän rahoituksen asiantuntija, Finsifin varapuheenjohtaja Jukka Honkaniemi ja tietokirjailija, kolumnisti Christer Lindholm. Keskustelun pohjana Financial Timesin ja yhdysvaltalaisen Business Roundtablen tuoreet linjaukset kapitalismin epäkohdista ja yritysvastuusta. Toimittajana Mikko Jylhä.

 • Vieraina osakestrategi Jukka Oksaharju Nordnetiltä ja yksityissijoittaja, bloggaaja Random Walker eli Jarkko Aho. Keskustelun pohjana Ahon, Oksaharjun ja Karo Hämäläisen kirja Pikkuguru - Näin löydät tulevaisuuden tähdet.

  Pienyhtiöiden kasvupotentiaali ja informaatioedun mahdollisuus tarjoavat yksityissijoittajalle tilaisuuden tehdä ylituottoa, pohjustaa Jukka Oksaharju. Hänen mukaansa pienyhtiöstrategiaa hyödyntävän on viisainta kalastaa tutuilla vesillä, ja nauttia kotikenttäedusta. Small capeista kiinnostuneille Helsingin pörssistä löytyy monia laadukkaita kohteita, Oksaharju vakuuttaa.

  Historiallisesti tarkasteltuna arvosijoittamisen ja pienyhtiöstrategian yhdistelmä on antanut parhaat tuotot, sanoo Jarkko Aho. Pienyhtiöiden ylituotoista huolimatta aiheesta on tehty sijoituskirjoja vain vähän, Aho kertoo. Hänen mielestään nykyinen markkinatilanne suosii ehdottomasti osakepoimijaa, ei indeksisijoittajaa.

  Toimittajana Mikko Jylhä.

 • Keskustelemassa päästrategi Lippo Suominen S-Pankista ja pääanalyytikko Sauli Vilén Inderesiltä.

  Vaihtoehtoisten sijoitusten merkitys korostuu, koska keskuspankit ovat vieneet korkotuotot pois markkinoilta eivätkä esimerkiksi eläkeyhtiöt voi loputtomasti kasvattaa osakeriskiä, pohjustaa Sauli Vilén. Hän uskoo, että vaihtoehtoisista kohteista tulee jatkossa yhä oleellisempi osa myös yksityissijoittajien salkkuja.

  Käynnissä oleva kehitys näkyy asuntosijoittamisessa, kertoo Lippo Suominen, ja nostaa esimerkiksi suosiotaan kasvattaneet asuntorahastot. Sen sijaan private equityssa ja infrarahastoissa vastaavaa tarjontaa ei piensijoittajien ulottuvilla vielä ole, Suominen jatkaa.

  Lisäksi haastateltavana asiantuntija ja myyntijohtaja Sam Laakso Voima Goldista. Laakso perehtyi kultamarkkinoihin ammattikorkeakoulu Haaga-Helialle tekemässään lopputyössä The Future of Gold from 2019 to 2039.

  Toimittajana Mikko Jylhä.

 • Vieraina sijoitusjohtaja Mika Leskinen S-Pankista, yksityissijoittaja Merja Mähkä ja tutkimusjohtaja Päivi Timonen Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksesta. Keskustelun taustana IPCC:n elokuussa julkaisema raportti, jonka mukaan metsäkadon, ruokahävikin ja liiallisen lihansyönnin on loputtava, jos ilmaston lämpenemistä aiotaan hidastaa.

  Lihansyönnin vähentämisen lisäksi IPCC:n raportissa on monia muitakin ruokaketjuun liittyviä ehdotuksia, korostaa Päivi Timonen, ja nostaa esille tuoretuotteista tinkimisen. Timosen mukaan kuluttaminen nähdään virheellisesti edelleen materian ostamisena, vaikka palveluihin käytetään koko ajan enemmän rahaa.

  Merja Mähkästä jatkuva tavaroiden ostaminen tuntuu vanhanaikaiselta, ja hän kertoo kuuluvansa post-consumerismista kiinnostuneiden sijoittajien ryhmään. Aiemmin Mähkä matkusteli aktiivisesti, mutta ilmastosyyt ja liikaturismi saivat hänet vähentämään ulkomaanmatkailua yhteen kertaan vuodessa.

  Kun halua on, lentomatkustamisen määrään voidaan tehokkaasti vaikuttaa hinnankorotuksin, jatkaa Mika Leskinen. Sijoittajia Leskinen kehottaa miettimään, onko yrityksen tarjoama tuote osa ongelmaa vai osa ratkaisua.

  Toimittajana Mikko Jylhä.

 • Vieraina osakestrategi Juha Kinnunen Inderesiltä, toimitusjohtaja Sari Lounasmeri Pörssisäätiöstä ja pääanalyytikko Antti Saari OP Ryhmästä.

  Helsingin pörssissä tuloskausi on tarjonnut enemmän pettymyksiä kuin positiivisia yllätyksiä, sanoo Juha Kinnunen. Tähän mennessä Inderesin seuraamien yhtiöiden tulokset ovat jääneet noin prosentin vertailukaudesta, mutta yhtiökohtaista vaihtelua on Kinnusen mukaan paljon.

  Mikään taloudessa ei viittaa, että vuoden jälkipuoliskosta tulisi alkupuolta helpompi, jatkaa Antti Saari. Hän arvioi, että Yhdysvaltain ja Kiinan välisessä kauppasodassa ei saavuteta sovintoa ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja.

  Tuloskauteen on mahtunut myös iloisia yllättäjiä, huomauttaa Sari Lounasmeri, ja ottaa esimerkiksi Nokian. Pitkän globalisaatiokehityksen jälkeen kauppasota ja alueelliset kriisit muistuttavat sijoittajia maantieteellisen hajautuksen tärkeydestä, Lounasmeri sanoo.

  Toimittajana Mikko Jylhä.

 • Vieraina ekonomisti, yksityissijoittaja Mika Hyttinen, pääekonomisti Heidi Schauman Aktiasta ja pääanalyytikko Sauli Vilén Inderesiltä.

  Heidi Schaumanin kirjavalinta on Carmen Reinhartin ja Kenneth Rogoffin teos This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Schaumanin mielestä kirjan velkaantumiseen ja kasvuun liittyvät teemat ovat erityisen ajankohtaisia, koska houkutus ottaa lisää velkaa on Suomessakin suuri.

  Mika Hyttinen nostaa esille Nassim Nicholas Talebin kirjan Musta joutsen - Erittäin epätodennäköisen vaikutus. Taleb käyttää monipuolisessa kirjassaan esimerkiksi käsitteitä mediokristan (ei-mittakaavaton) ja extremistan (mittakaavaton), joihin liittyviä ajatuksia myös Hyttinen hyödyntää omassa sijoitusstrategiassaan.

  Sauli Vilénille tärkeä kirja on ollut William Thorndiken teos The Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success. Kirjan ajatukset pääoman mahdollisimman tehokkaasta allokoinnista ja omistaja-arvon kasvattamisesta ovat Vilénin mielestä ilahduttavan yksinkertaisia, mutta eivät helppoja toteuttaa.

  Toimittajana Mikko Jylhä.

 • Keskustelemassa senioristrategi Kim Gorschelnik OP:sta, senioristrategi Tuukka Kemppainen Danske Bankista ja osakestrategi Juha Kinnunen Inderesiltä.

  00:30 Yleisarvioita tuloskaudesta
  05:00 Yhdysvaltalainen tapa tehdä tulosennusteita ja -ohjeistuksia
  08:00 Nokian, Nordean ja Outokummun tulospettymykset
  15:30 IFRS 16 -standardin vaikutukset
  19:30 Konepajojen tilauskannat, tuloskauden onnistujia
  25:00 Kauppasotaneuvottelut ja keskuspankkien toimet
  33:00 Osakepainot ja osakkeiden arvostustasot
  42:30 Europarlamenttivaalit ja poliittiset riskit
  45:30 Suomalaisten pörssiyhtiöiden ohjeistuksista
  47:30 Fortum, Beyond Meatin listautuminen Nasdaqiin
  55:30 Kohti seuraavaa tuloskautta

  Toimittajana Mikko Jylhä.

 • Vieraina kauppaneuvos, toimitusjohtaja Kyösti Kakkonen ja työelämäprofessori, toimitusjohtaja Pekka Mattila.

  Kyösti Kakkonen tunnetaan keräilijänä ennen kaikkea lasi- ja keramiikkakokoelmastaan. Kakkoselle tärkeää on suomalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen, ja hän on ostanut merkittävän määrän kotimasta designia ulkomailta takaisin Suomeen. Osakesijoittamisen ja taidesijoittamisen väliltä on helppo löytää yhtymäkohtia, sanoo Kakkonen, ja ottaa esimerkiksi listaamattomat yhtiöt.

  Muotoilussa kohtaavat kauneus ja käytännöllisyys, ja siksi suomalaiset ovat menestyneet siinä erinomaisesti, selittää Finnish designin mainetta Pekka Mattila. Hänen omassa kokoelmassaan kuvataiteella ja veistoksilla on keskeinen osa. Nouseva trendi ja hyvä tarina yhdistävät onnistuneita osake- ja taidesijoituksia, Mattila pohtii.

  Lisäksi haastateltavana Taideblogi Helsingin Riku Aaltonen, joka nauttii huutokauppojen ilmapiiristä. Aaltonen on kiinnostunut varsinkin modernista ja nykytaiteesta.

  Toimittajana Mikko Jylhä.

 • Vieraina vastuullisen sijoittamisen ammattilainen Tiina Landau ja apulaisprofessori Hanna Silvola Hankenilta. Keskustelun pohjana on Landaun ja Silvolan uusi kirja Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin.

  Kiinnostus vastuullisuuskysymyksiä kohtaan kasvaa, koska ne auttavat tunnistamaan tulevaisuuden voittajayrityksiä, kertoo Tiina Landau. Hänen mukaansa ala on parhaillaan voimakkaassa muutosvaiheessa: menetelmät ja osaaminen kehittyvät, ja uusia ihmisiä rekrytoidaan. Pelkkä ESG-analyysi ei kuitenkaan riitä, vaan sijoittajan pitää aina katsoa myös taloudellisia lukuja, Landau muistuttaa.

  Valitsemalla toimialansa parhaita, vastuullisesti toimivia yrityksiä on ollut mahdollista saada ylituottoa, kertoo Hanna Silvola. Hänen mukaansa seuraava askel vastuullisessa sijoittamisessa otetaan pienyhtiöissä ja listaamattomissa kohteissa. Silvola toivoo ESG:n olevan jatkossa niin olennainen elementti osakeanalyysia, että ei tarvitse erikseen puhua vastuullisesta sijoittamisesta, vaan pelkästään sijoittamisesta.

  Toimittajana Mikko Jylhä.

 • Vieraina yksityissijoittaja, ekonomi Mika Leppäkoski ja yksityissijoittaja, toimitusjohtaja Jari Saarhelo.

  Mika Leppäkoski on harrastanut osakesijoittamista vuosikymmeniä, ja tällä hetkellä hän on mukana Facebookin Sijoituskerhon toiminnassa. Leppäkoski kehottaa piensijoittajia perehtymään makrotalouden lukuihin, jotka hänen mielestään jäävät monien kohdalla liian vähälle huomiolle. Jokainen taantuma tulee omalla tavallaan ja yhtä yllättäen, sanoo Leppäkoski, jonka markkinanäkemyksessä korostuu nyt käteisen merkitys.

  Makrotalouden merkitys kasvaa, kun yrityksen koko kasvaa, jatkaa Jari Saarhelo. Hän suosii markina-arvoltaan pieniä yrityksiä sekä erikoistilanteita. Tällä hetkellä Saarhelon mielenkiinto kohdistuu erityisesti yrityksiin, jotka toimivat esineiden internetin kanssa. Yksi hänen viimeisimmistä ostokohteistaan on yhdysvaltalaisen CynergisTekin osake.

  Lisäksi senioristrategi Tuukka Kemppainen kertoo Danske Bankin näkemyksestä, jossa globaalien osakkeiden tuotto-odotus on 5-7 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana.

  Toimittajana Mikko Jylhä.

 • Taloudellisesta riippumattomuudesta sekä muista oman talouden teemoista keskustelemassa kuluttajaekonomisti Henna Mikkonen OP Ryhmästä ja sijoitusbloggaaja Mikko Vikman, joka pitää suosittua P.Ohatta-blogia.

  Vaikka ilmiöksi noussut firettäminen (financial independence, retire early) ei sopisikaan kaikille, se on saanut monet miettimään aiempaa enemmän omaa talouttaan, iloitsee Henna Mikkonen. Hän on mukana Taloustaitohankkeessa, jossa opetetaan raha-asioiden hallintaa työn ja koulutuksen ulkopuolelle jääneille nuorille. Oman talouden saaminen järjestykseen voi olla hyvin voimaannuttava kokemus, Mikkonen sanoo.

  Velka on aina vapauden vastakohta, ajattelee Mikko Vikman. Hän kertoo karttavansa velkaa, vaikka sen hyödyntäminen olisi joissakin tilanteissa taloudellisesti kannattavaa. Vikmanin alkuperäinen tavoite oli tulla taloudellisesti riippumattomaksi 35-vuotiaaksi mennessä, mutta matkan varrella ajatukset ovat suuntautuneet vapauteen tässä hetkessä.

  Toimittajina Mikko Jylhä ja Jussi Putkonen.

 • Vieraina hankekehitysjohtaja Toni Kankare SRV:stä ja liiketoimintajohtaja Mari Laaksonen Cityconista.

  Rakentamisen lisäksi SRV osaomistaa ja operoi tällä hetkellä neljää kauppakeskusta, joista yksi on Suomessa ja kolme Venäjällä. Toni Kankareen mukaan rakennushankkeisiin liittyvät käyttötarpeet limittyvät aiempaa enemmän: ydistämällä asuminen, palvelut ja hyvät liikenneyhteydet saadaan entistä vetovoimaisempia keskuksia. Kaupungistuminen Suomessa jatkuu voimakkaana, ja tämä näkyy selvästi myös SRV:n volyymeissa, Kankare kertoo.

  Citycon omistaa kymmeniä kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Virossa, ja keskittyy toimintamaissaan suurimpiin kaupunkeihin. Mari Laaksosen mukaan kauppakeskusten sijaan tulevaisuudessa on ehkä parempi puhua palvelu- tai elämyskeskuksista. Verkkokaupalla on merkittävä vaikutus vaatekauppoihin, joiden tilalle tulee esimerkiksi kunnallisia palveluita. Myös ravintolapalveluissa on edelleen runsaasti kasvupotentiaalia, Laaksonen vakuuttaa.

  Toimittajana Mikko Jylhä.

  Kuva: Fulton Street, New York. Photo by Lerone Pieters on Unsplash.

 • S&P 500, DJIA, DAX, Nikkei 225, OMX Helsinki 25, MSCI World, VIX... Indeksien maailmaa avaamassa talousasiantuntija Martin Paasi Nordnetiltä ja päästrategi Antti Saari Nordea Varallisuudenhoidosta.

  Martin Paasi työskenteli 1990-luvun lopussa Helsingin pörssissä, ja oli tiiminsä kanssa vastuussa pörssin osakeindekseistä. ETF-sijoittajia hän kehottaa suosimaan laajoja indeksejä, joissa on mukana pieniä, hyvän kasvupotentiaalin omaavia yhtiöitä. Tuottoja vertailtaessa huomio kannattaa ehdottomasti kiinnittää osinkotuotot sisältäviin indekseihin, Paasi korostaa.

  Yhdysvaltalaisen MSCI:n indeksit ovat tärkeä, globaali mittari Antti Saaren työssä. Niitä seuraamalla on mahdollista saada järjestelmällistä tietoa eri markkinoilta. Saari kertoo myös, miten markkina-arvolla painotettua ja tasapainotettua indeksiä vertaamalla voi saada lisätietoa osakemarkkinoiden kehityksestä.

  Japanilainen Nikkei 225 piikkasi 1980-luvun lopussa, ja on vieläkin kymmeniä prosentteja alle huippulukemansa. Mikä on Nikkei 225:n opetus sijoittajalle?

  Toimittajana Mikko Jylhä.

  Kuva: Berliini. Photo by Andreas Kind on Unsplash.

 • Keskustelemassa sijoittaja, sijoituskirjailija Jarkko Aho eli bloggaaja Random Walker ja ekonomisti, sijoituskirjailija Mika Hyttinen.

  Jarkko Aho aloitti indeksisijoittamisesta, mutta vaihtoi sen arvo- ja laatusijoittamiseen. Aho kertoo nauttivansa sijoituskohteiden analysoinnista, joka on edellytys onnistuneille osakepoiminnoille. Hän vertaa markkinoiden voittamista kilpaurheiluun: molemmissa tarvitaan omistautumista ja intohimoa omaan lajiin.

  Mika Hyttinen hyödyntää sekä indeksisijoittamista että osakepoimintaa. Hyttisen sijoitusajattelussa korostuvat erottautuminen ja jatkuva oppiminen. Bisneskirjallisuuden lisäksi hän kertoo lukevansa runsaasti esimerkiksi historiaa ja filosofiaa.

  Arvo- ja laatusijoittamisen lisäksi puheenaiheina muun muassa pienyhtiöstrategia, private equity, buy and hold sekä erikoistilanteet.

  Toimittajana Mikko Jylhä.

  Kuva: Malesia. Photo by Firdouss Ross on Unsplash.

 • Vieraina sijoittajasuhdejohtaja Hanna-Maria Heikkinen Cargotecista ja johtaja Tiina-Marjo Nousiainen konsultointi- ja viestintätoimisto Tekiristä.

  Osavuosikatsausten tekeminen ja sijoittajatapaamiset ovat keskeinen osa Hanna-Maria Heikkisen työtä. Hänen mukaansa on tärkeää saada sidosryhmät, kuten analyytikot ja media innostumaan yhtiön toiminnasta. Vaikka Cargotec on Helsingin pörssin mittapuulla suuri ja seurattu yhtiö, Heikkinen ei sulje pois mahdollisuutta ostaa jatkossa osakeanalyysia ulkomailta.

  Onnistunut sijoittajaviestintä on luottamuksen rakentamista, korostaa Tiina-Marjo Nousiainen. Hän on vakuuttunut, että yritysvastuun merkitys korostuu edelleen myös sijoittajaviestinnässä. Nousiaisen mielestä vanhat puheet viherpesuista kannattaa unohtaa, koska esimerkiksi suomalaisilla pörssiyhtiöillä on selkeät yritysvastuukysymyksiin liittyvät tavoitteet, mittarit ja suunnitelmat.

  Lisäksi toimitusjohtaja Tuomo Katajamäki Osakesäästäjien Keskusliitosta kertoo, miltä suomalaisten pörssiyhtiöiden viestintä näyttää yksityissijoittajien näkökulmasta.

  Toimittajana Mikko Jylhä.

  Kuva: New York. Photo by Michael Daniels on Unsplash.

 • Vieraina analyytikko, toimitusjohtaja Mikael Rautanen Inderesiltä ja analyytikko Kimmo Stenvall OP Ryhmästä.

  Viidennen sukupolven mobiiliteknologia oli näyttävästi esillä MWC-messuilla Barcelonassa helmikuun lopussa. Kimmo Stenvall kertoo, että paikalla oli poikkeuksellisen paljon teollisuusyrityksiä, jotka jatkossa hyödyntävät 5G:tä. Uusi teknologia muuttaa myös mobiilipelaamista, mutta esimerkiksi Rovion Hatch-palvelun tulevaa menestystä on Stenvallin mukaan vielä vaikeaa arvioida.

  Kiinalaisen Huawein vahva asema verkkomarkkinoilla herättää huolta länsimaissa. Mikael Rautasen mukaan Donald Trumpin tavoitteena on etumatka 5G-teknologiassa ja -infrastruktuurissa, jotta Yhdysvallat voittaisi pelin seuraavassa teknologiasukupolvessa. 5G-teknologialla on valtioille tärkeä strateginen merkitys, Rautanen korostaa.

  Nokian, Ericssonin ja Rovion lisäksi puheenaiheina muun muassa Telia Company, Remedy Entertainment, F-Secure ja Nixu.

  Toimittajana Mikko Jylhä.

  Photo by Daniel Falcão on Unsplash.