Episodes

 • Lever vi i Peje Emilssons utopi? I veckans Kornhall & Netz pratar vi med journalisten Karin Grundberg Wolodarski – aktuell med boken Experimentet. Boken är en djupdykning i de beslut som lett till att Sverige idag har en av världens mest avreglerade skolor. Vi diskuterar hur Karins researcharbete sett ut och vad som fick henne att intressera sig för skolfrågan. Vi försöker också gå till botten med varför frågan om skolan är så infekterad samt vad som egentligen varit drivkrafterna bakom de politiska beslut som lett till hur läget ser ut idag. Citat från Karin Grundberg Wolodarski:

  ”Jag har tagit den där hissen på KB ner till källaren och stålsatt mig och tänkt nu försvinner en till dag i mitt liv!”

  ”Frågan var väldigt upphetsad, de olika lägren pratar inte med varandra. Det är ju fortfarande så, dom kan ju inte kommunicera kring den här frågan och vi har haft systemet i 30 år!”

  ”När man införde skolpengen, då hade man ju redan i utbildningsutskottet bestämt att man skulle likställa kommunala skolor och friskolor ekonomiskt men man hade inte bestämt hur det skulle ske.”

  ”För vissa är det ett ideologiskt projekt skulle jag säga, men för aktiemäklaren är det nog bara rent företagsekonomiskt att han tror på det.”

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com.

  Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

 • ”Det som är alarmerande ur ett skolperspektiv är att skolan idag fungerar segregerande. Istället för att motverka sociala orättvisor så skapar den faktiskt [social orättvisor] genom sitt sätt att vara organiserad och strukturerad.”

  I veckans avsnitt gästas vi av etnologen och kulturantropologen Göran Nygren, verksam vid Uppsala Universitet. Han har på ett eller annat sätt jobbat med skolfrågor i över 20 år. Förra året disputerade han med avhandlingen ”Jag vill ha bra betyg - en etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker”. Hur kan etnologin hjälpa oss att bygga framtidens skola? Vi diskuterar bland annat huruvida mängden examinerande moment i dagens skolsystem faktiskt göder elevernas lust att lära sig. Vi pratar även om hemmets betydelse för elevernas inlärning och varför detta går stick i stäv med vad skolkommissionen rekommenderade år 1946.

  Citat från Göran Nygren:

  ”Det som är alarmerande ur ett skolperspektiv är att skolan idag fungerar segregerande. Istället för att motverka sociala orättvisor så skapar den faktiskt [social orättvisor] genom sitt sätt att vara organiserad och strukturerad.”

  ”Eleverna upplever en konstant stress på grund av en ständig examinationsnärvaro!”

  ”Om vi har ett utbildningssystem som skapar elever som faktiskt inte tycker att kunskap är roligt – det tror jag är förödande i ett långsiktigt perspektiv!”

  ”För att få höga resultat idag så måste man lägga ner väldigt mycket skolarbete i hemmet.”

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com.

  Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

 • Episodes manquant?

  Cliquez ici pour raffraichir la page manuellement.

 • Peter Letmark är journalist på Dagens Nyheter där han bevakar skolfrågor. Han kommer i dagarna ut med boken "Svensk skola AB – så tog marknaden över ansvaret för våra barn”. Boken beskriver i reportageform vilka effekter och konsekvenser besluten om att skapa en skolmarknad har för elever, föräldrar och samhälle.I podden pratar vi om hans drivkraft att berätta, om aningslösa politiker och varför Peters initiala motstånd till att skriva boken handlade om att hans erfarenhet är att ”skolan är så stängd, lärarna är rädda”. Men att det också var det som till slut gjorde att han skrev den.

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen

 • “Vi lägger väldigt mycket förhoppning till att 15-åringens fria val ska svara upp mot kompetensförsörjningsbehovet i samhället.”

  Skolan har i hundratals år haft som uppgift att bilda befolkningen både kunskapsmässigt och socialt, men också att möta landets behov av kompetent arbetskraft. Frågan är om dessa mål ställts åt sidan? Det och mycket mer diskuteras tillsammans med Peter Vigren, före detta gymnasielärare och numera kommunalpolitiker som är aktuell med rapporten “Yrkesprogrammens död – och vad vinstmaximeringsprincipen i skolan har med saken att göra”.

  Citat från Peter Vigren:

  “Det gränsar till en klassfråga”

  “Hur kommer det sig att det inte etableras yrkesprogram på friskolorna i tillnärmelsevis samma utsträckning?”

  “Nu finns det inga ekonomiska argument för att välja en teoretisk utbildning.”

  “Det är inte så att yrkesprogrammen alls är för folk som har det knepigt i skolan. “

  “Risktagandet för en privatföretagare att starta dom här utbildningarna är jättehögt” … “Då är det troligare att du startar program som till exempel samhällsprogrammet.”

  “Den jag svarar för är inte en grupp aktieägare som ska ha maximal utdelning på sitt investerade kapital. Den jag svarar för är mitt kommunfullmäktige här i stan.”

  “Det jag hade önskat är att man får bort vinstincitamentet i skolan”

 • ”Idag är politik, på ett lite skadligt sätt, uppbyggt helt runt konflikt.”

  I veckans avsnitt gästas vi av före detta utbildningsministern och numera folkhögskoleläraren, Gustav Fridolin. Han pratar bland annat om sina erfarenheter som utbildningsminister, hur det har påverkat honom som lärare och vilka utmaningar hans efterträdare står inför. Däremellan får vi höra en och annan känga mot socialdemokratin, Fridolins syn på regelstyrning, miljöfrågan, läsning och vilka krafter som gynnas av dagens skolsystem.

  Citat från Gustav Fridolin:

  ”OECD:s genomlysning visade att många som valde skola, valde faktiskt i slutänden en skola som till och med kan ha varit kunskapsmässigt sämre för deras barn.”

  ”Annars blir man ju inte regering, utan då blir man administratör.”

  ”Det antagandet bygger på att socialdemokraternas ideologi är att öppna gruva i Kallak och sänka bensinskatten.”

  ”Miljöfrågan spelar idag en mer undanskymd tillvaro i debatten här, än vad den gör i andra länder.”

  ”… motståndet är inte tydligt. Det finns ingen debatt, utan debatten är ’det här borde göras’ och sen ligger det still. Idag är politik, på ett lite skadligt sätt, uppbyggt helt runt konflikt.

 • Judy Halbert och Linda Kaser, verksamma vid University of British Columbia i Vancouver, Canada, har under många år och i nära samarbete med andra forskare som t ex Helen Timperly, utformat ett ramverk för skolförbättring genom kollegialt lärande; den utforskande Spiralen.

  Ett systematiskt och nyfiket utforskande av hur skolan och undervisningen verkligen upplevs för dem det berör; eleverna, är en viktig breddning och fördjupning av de kvantitativa data och resultat vi ofta har tillgång till genom t ex prov och betyg. Med stöd av ramverket utmanas också biaser och antaganden i beslutsfattandet och sätter fart på det nätverkande professionella emellan som är en förutsättning för hållbar förbättring. Och det moraliska syftet är glasklart; alla lärande ska lämna skolan med värdighet, möjligheter och mening.

  Vi hörs!

  /

  Ingela Netz & Per Kornhall

 • ”Vi måste ha ett skolsystem som bara har ett fokus. Eleverna ska gå ut skolan med sunt psyke och jättemycket kunskaper. Det är bara det fokuset vi ska ha.”

  Veckans Kornhall & Netz gästas av Lina Axelsson Kihlblom. Linas gedigna arbete inom skolan har inte bara prisats med utmärkelser, besök hos Skavlan och smeknamnet Superrektorn – nu har hon posten som skolminister. Vi får höra hennes tankar kring det fria skolvalet, en beskrivning av hennes arbete mot skolsegregation och en diskussion om hur ett rättvist skolsystem bör se ut.

  Citat från Lina Axelsson Kihlblom i podden:

  ”Till sist handlar det om: kommer alla skolor att vilja ha alla elever? Hur ser vi på uppdraget att undervisa – varför är det så viktigt för vissa skolor att ha vissa elever, varför är det inte bara viktigt att man har elever?”

  ”Vi har inget skolsystem i Sverige, vi har en fri marknad med skolaktörer.”

  ”Vi måste ha ett skolsystem som bara har ett fokus. Eleverna ska gå ut skolan med sunt psyke och jättemycket kunskaper. Det är bara det fokuset vi ska ha.”

 • ”The luxury that Finland has had, is that we have always been coming a few years behind Sweden.”

  Veckans Kornhall & Netz gästas av professorn Pasi Sahlberg som har Harvard, Världsbanken och utbildningsdepartementet i Finland på sitt cv. Dock kom han inte in på den finska lärarutbildningen.

  Pasi har prisats internationellt för böcker såsom Finnish Lessons och Let the Children Play. Idag är han bosatt i New South Wales och delaktig i australisk utbildningspolitik.

  I avsnittet får vi bland annat höra om varför finsk skola är så framgångsrik, skillnaden mellan finsk och svensk utbildningspolitik och om den bakterie som infekterat internationell utbildningspolitik.

  Citat från Pasi Sahlberg i avsnittet:

  ”Why are some of the education policies and ideas spreading so easily?”

  ”When Finland changed, it changed because of the profession. Because educators, teachers and principals used their voice and their expertise to help the government and policymakers to understand what needs to be done next. Here teachers and the profession doesn’t mean anything. Everything is about the parents.”

  Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com.

  Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

 • Med socialborgarrådet Jan Jönsson om socialtjänsten

  ”Socialtjänsten måste ha mer fokus på barns skolframgång och skolresultat som en av de viktigaste, enligt min mening, absolut viktigaste skyddsfaktorn för unga människors framtida liv.”

  Veckans gäst är Jan Jönsson (L) som är socialborgarråd i Stockholm. På Twitter kallar han sig för Rektorn från förorten. Den tidigare socialpedagogen och rektorn pratar bland annat om hur hans erfarenhet i skolan påverkat hans politiska uppdrag. Det har framförallt bidragit till det han nu brinner för att förändra, nämligen socialtjänsten. För hur ser skolans och socialtjänstens samverkan egentligen ut? Och hur borde det funka? Lyssna på socialborgarrådet Jan Jönssons synpunkter i frågan.

  Citat från Jan Jönsson i avsnittet:

  ”Konstigt nog märkte jag att jag klickade precis med den elevgrupp som jag ville jobba med. Det vill säga i huvudsak tonårspojkar som strular till det. Det har upprepats på varje arbetsplats jag jobbat på.”

  Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen

 • Veckans gäst är en norrman i Paris. Jon Pareliussen jobbar på OECD med ett speciellt ansvar för att bevaka Sverige. Han håller ett extra öga på skolrelaterade frågor.

  Varför bryr sig ekonomiorganisationen OECD om utbildning? Hur blev OECDs Pisa-undersökningar slagträn i svensk politisk debatt? Och hur var det nu med den där OECD-rapporten som varnade för marknadiseringen av skolan på 1990-talet?

  Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen

 • ”Som folkvald kommunpolitiker måste jag ta ansvar för att alla barnen i Lomma kommun ska ha en bra utbildning. Lägger jag då ut det på en friskola så har jag helt tappar rådigheten.”

  Om liberalkonservativa argument mot marknadsskolan, om hur dagens skolsystem går stick i stäv med demokratiska principer, om behovet av professionalism i skolstyrning och varför objektiva kvalitetsmätningar i skolan är en illusion.

  Robert Wenglén är moderat kommunalråd i Lomma och lektor i företagsekonomi. Han har forskat om svensk skola och professionalism, och skrivit sin doktorsavhandling om rektorer i friskolor. På senare tid har han blivit uppmärksammad för sitt arbete med återkommunalisering av välfärd i Lomma, och för sin hårda kritik mot marknadsskolan. Här kan du se samtalet i oredigerat video-format: https://www.youtube.com/watch?v=GGTuDdJKyig

  Citat från Robert Wenglén:

  ”Det svåra är inte att nå likvärdighet i en skola eller i ett klassrum, det svåra är att hitta en likvärdighet mellan skolorna. Därför blir det lite fånigt när friskolor säger ‘Ja men kolla här vad bra vi är, det är ju de dåliga skolorna som ska bli bättre.’ Ja men det är ju ett system som ska bli bättre - det är ett ekosystem.”

  ”Är det främsta målet vinst, då vänder man bak och fram på mål och medel. Det är oerhört viktigt att i den här typen av samhällsviktig verksamhet är pengar medel, och utbildning mål. Aktiebolagen har en annan logik där målet är vinst och produkten och kvalitén är medel.”

  “Det här är ett hot mot rikets säkerhet. Enligt skollagen så finns vissa värden som ska förmedlas. Vad händer när vi har kinesiska företag som äger svenska skolor? Eller överlag – bara en riskkapitalist i Geneve är ju problematisk i den aspekten.”

  ”Undervisning är ju inte plastproduktion, där vi kan mäta i efterhand att plastbiten blir som tänkt och att vi kan bestämma kvalitet på förhand. Det här är i första hand en samproduktion, där elevers engagemang är väl så viktigt som lärarens insats. Vad är det vi ska mäta kvalitet på? Elevens resultat och skolans insats är inte samma sak.”

  Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

 • ”Om man börjar sälja ut skolan och har en massa utländska ägare – vad kommer hända med vår möjlighet att styra skolan demokratiskt?”

  Filippa Mannerheim är gymnasielärare i svenska och historia, och har tidigare arbetat som journalist och föreläsare. Hösten 2020 skrev hon en debattartikel i form av ett öppet brev till Sveriges riksdagspolitiker, där hon uppmanade dem att gå samman för att stoppa aktiebolagens expansion i skolan. Debattartikeln öppnade för en flodvåg av systemkritik från lärarkåren. I avsnittet diskuteras bland annat hur marknadiseringen av skolan påverkar undervisningen, varför traditionella undervisningsmetoder fortfarande behövs och frågan om hur väl skolans styrdokument är anpassade till elever.

  Citat från Filippa Mannerheim:

  ”Ibland kan jag bli politiskt deprimerad, verkligen. Skolpolitiskt deprimerad. Det är så mycket pengar inblandat som inte har med att vi inte tänker långsiktigt på vad skola är och hur det ska vara och hur vi vill ha det”

  ”Vi måste ju alla profilera oss idag på en marknad – och det är ett jätteproblem att det är så, att det inte är stabilt. Att inte svenskundervisningen idag i mitt klassrum ser i stort sett likadan ut i ett annat klassrum, att det kan vara något helt annat.”

  ”Jag hade aldrig fått min text publicerad i Expressen om jag hade varit mild och mjuk och ställt frågan till våra politiker ’om de inte skulle kunna tänka sig’ och ’snälla snälla…’”

  Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

 • ”En del av låsningen är att man inte är så insatt i skolans värld.”

  Hur fria är journalister från politikers och stora koncerners intressen? Hur går klassiskt liberala värden egentligen ihop med marknadsskolan? Och på vilka sätt färgar ideologiska låsningar debatten om friskolor?

  Det är några av de frågor som diskuteras i veckans avsnitt. Mattias Karlsson är politisk redaktör på Hallandsposten och uppmärksammad för sitt liberala perspektiv med stark kritik av marknadisering och vinster i skolan.

  Citat från Mattias Karlsson:

  ”Jag läste in mig lite på aktiebolagen och tittade på de stora koncernerna. De kan använda fina ord utåt sett om vilken skola de vill bedriva, men till syvende och sist är det vinst till ägarna man ska leverera.”

  ”Om man fasar ut aktiebolagen så får man ju bort vinstintresset. Det är en ganska genial idé kan jag tycka.”

  ”Små skillnader från år till år ger väldigt stora skillnader på lång sikt.”

  ”Man måste öka professionalismen och autonomiteten i lärarkåren. Ge dem en påse pengar, så får de sköta det här inom de ramar som finns. Makten mer till lärarna!”

  Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

 • ”Jag tror bara det finns en relation som spelar roll. Eleven måste tro att det du säger åt eleven att göra kommer att få hen att lära sig.” – Ola Helenius

  Vilken effekt ger egentligen stora undervisningsprojekt som matematiklyftet? Hur fungerar kollegialt lärande? Värderas autonomi för högt i lärarutbildningen? Och finns det genetiska egenskaper som gör elever framgångsrika i skolan?

  Veckans gäst är Ola Helenius, professor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet. Ola forskar om matematikundervisning och jobbar med undervisningsutveckling. Han deltog i arbetet med att ta fram det nationella fortbildningsprogrammet matematiklyftet på skolverket. I avsnittet diskuteras idén om lärare som autonoma, lärande genom att härma det som är framgångsrikt, genetikens betydelse för elevers framgång i skolan, bland mycket annat.

  Citat från avsnittet:

  ”På något sätt var matematiklyftet väldigt svenskt när det sattes ihop. Alla ska med och det blir många kockar. Det är svårt att säga vems ansvar det är, det växer fram och alla är typ halvnöjda hela tiden.”

  ”Man pratar ganska mycket om att vi ska försöka utjämna socioekonomiskt för att det ska gå bättre i skolan för barnen. Det är egentligen tvärtom. Vi måste ju få det att gå bättre i skolan för barnen. Och hur ska man då få det? Ja men då måste man ha ett mer varierat sätt att se på undervisning som ger fler chansen, en undervisning med fler olika egenskaper.”

  ”Vi är otroligt receptiva för olika diagnosbaserade individuella olikheter, och gör otroligt mycket för att förstå dem och anpassa skolan efter dem, och det är inte lätt. Men vi borde vara bättre på att anpassa skolan överhuvudtaget till olikheter.”

  ”Om man bara ser till att undervisningen i sig reglerar de beteenden som ska regleras då har man kommit väldigt långt. Man kan inte säga ’nu ska vi har ordning och reda’ och sedan undervisa.”

  Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

 • ”Att lära, att se människor växa och förflytta sig, det är en oerhört djup grundläggande tillfredsställelse.” – Sofia Wadensjö Karén

  Sofia Wadensjö Karén, vd på UR, Utbildningsradion, gästar denna vecka skolpodden. Hon berättar bland mycket annat om UR:s princip ”frihet genom kunskap för de många och de få”, om UR:s unika uppdrag som bildande public service-kanal, och om hur uppdraget ställdes till sin spets under pandemivåren då klassrummen flyttade till hemmen. Och om hoten mot public service och att nå ut till minoriteter.

  “Vad som händer när man höjer nivån på samtalet är alltid spännande” – Sofia Wadensjö Karén

  Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

 • ”När jag får vara en del av att ge elever möjligheten att växa, jag är ju inte missbrukare, men det är som knark.” – Denice Sverla

  ”Min målgrupp döms till fattigdom. Även om de får bidrag i all bemärkelse som de har rätt till, så går de inte runt ekonomiskt om de inte har föräldrar som stöttar dem livet ut.” – Denice Sverla

  Denice Sverla, biträdande rektor på Ekebyhov grundsärskola, är veckans gäst. Hon berättar om villkoren för särskolans elever, vad grundskolan har att lära från grundsärskolan och om att vända perspektiv och se alla elever som teoretisk kompetenta individer. Och så berättar hon om sitt arbete med att skriva boken Judith och muppskolan tillsammans med sina elever, om att brinna för sitt arbete och om att ha en obändig tro på elevernas förmågor.

  Denice Sverla har utsetts till Årets demokratiarbete vid branschgalan Skolledare 21, bland annat för sitt arbete med elevstyrda projekt och bokutgivning.

  ”Hela vårt skolsystem är uppbyggd på att vi pratar om elevers svårigheter och kategoriserar dem istället för att ta tillvara på vad de har och ger uttryck för. Om vi har en elev som har extremt mycket energi – då kan vi väl utnyttja det på ett kreativt sätt.” – Denice Sverla

  Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

 • ”Att kunskap uppstår i ett vettigt samspel mellan några som har någonting att säga varandra, det är så väl teoretiskt förankrat som det kan bli. Det är därför jag ser på en viss sorg på skolan nu som är så individ-präglad, det är så individualiserat.” – Gunilla Molloy

  ”Framförallt gör vi oss en otjänst när vi bara pratar om läsandet och inte talar om samtalet, jag menar att läsandet det är bara 50 procent – sedan kommer samtalet om det.” – Gunilla Molloy

  Denna vecka gästas skolpodden av Gunilla Molloy, svensklärare, docent i svenska och läromedelsförfattare. I podden pratar hon med Kornhall & Netz om dagens lärarutbildning, om att skapa läslust bland högstadiekillar och vad hon skulle göra om hon blev skolminister för en dag.

  Citat från avsnittet:

  ”Om utbildningen bara handlar om teorier och lärarstudenter inte i praktiken kan handskas med 32 misstänksamma tonåringar, då står de där handfallna. Det är jättemånga som hoppar av lärarutbildningen redan efter första praktiken.” - Gunilla Molloy

  ”I New Public Management ska allting kunna mätas och då måste det kunna mätas mot någonting, då kommer kriterier och avbockningar. Det är fullständigt barockt att tro att detta är kunskap. Det som är elevernas egen kreativitet och eget tänkande, det funkar inte mot det systemet som vi har nu” - Gunilla Molloy

  Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

 • ”Det är rätt ofta man landar nu för tiden i att tro att man ska mata arbetsmarknaden med arbetskraft. Det är en fruktansvärd tanke, den är väldigt kortsiktig.” – Dilsa Demirbag-Sten

  ”Hur många möjligheter finns det för en människa att få komma tillbaka om man faller? Jag tycker nog man kan definiera ett samhälle efter det.” – Dilsa Demirbag-Sten

  Detta avsnitt gästas av Dilsa Demirbag-Sten, som har ett långt och brett engagemang av arbete med frågor kring demokrati, integration och utbildning. Idag är Dilsa generalsekreterare för stiftelsen Berättarministeriet, ett utbildningscentrum för barn och unga i områden med hög arbetslöshet som verkar för allas förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. I podden diskuteras behovet av de klassiska bildningsfrågorna i skolan, och varför samhället måste in i klassrummet.

  Citat från avsnittet:

  ”Vi kommer ingenstans med att underminera den yrkeskår som både har samhällets förtroende och mandat att utbilda nästa generation – men vi kan stötta, vi kan tjäna och vi kan serva. Det är det vi utomstående ska göra.” – Dilsa Demirbag-Sten

  ”Det som var så elegant med Sverige, och som jag tror gjorde att många flydde till Sverige när jag var liten, var ju att det var ett samhälle som gav människan en chans från början. Och längre fram ytterligare fler chanser att återhämta sig. Jag tycker nog man kan definiera ett samhälle efter det. Hur många möjligheter finns det för en människa att få komma tillbaka om man faller?” – Dilsa Demirbag-Sten

  Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

 • ”Det här avsnittet borde vara obligatoriskt på lärarutbildningen, det här är kärnan i varför det är så fantastiskt att vara lärare” – Ingela Netz.

  ”Vi är deras lärare, det är unik roll och den måste vi vara bäst på” – Tuula Maunula.

  I detta avsnitt gästas podden av Tuula Maunula, lärare i matematik och NO på Rinkebyskolan och lektor i pedagogiskt arbete. I avsnittet pratar hon med Kornhall och Netz om vikten av fel, hennes arbete med learning study och om Rinkebyskolans fem principer för att sätta undervisning i centrum. Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

 • “Om vi inte rättar till de uppenbara systemfelen, då är friskolereformens dagar räknade. Då kommer vi till slut ha en opinion för att göra något ännu mer drastiskt.”

  I detta avsnitt gästas podden av Linnéa Lindquist, skoldebattör och rektor för Hammarkullsskolan och Nytorpsskolan i Göteborg. Linnea är en aktiv opinionsbildare för en likvärdig skola och författare till böckerna "En tickande bomb en bok om skolsegregation” och "En negativ spiral - kampen om den kommunala skolans resurser". I avsnittet diskuteras bl.a. skolsegregation, nedskärningar i kommunala skolbudgetar och lärarfackens roll i diskussionen om marknadsskolan.

  Citat från Linnea Lindquist:

  “Man vet att sjuktalen är jättehöga, man vet att lärare på riktigt håller på att jobbas in i väggen, och så står det klatschiga formuleringar om att alla elever ska nå upp till stjärnorna och att här ska eleverna bli sitt bästa jag. Jag tänker bara: men sluta.”

  Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.