エピソード

 • För ett tag sedan fick jag ett meddelande från en kvinna, som bifogade sina födelsedata och föreslog att hon kunde vara gäst i min podd. Vem är så modig? undrade jag. Kvinnan heter Therese Wälsjö.

  Nu är det dags för en träff och Sussie och jag åker till hennes orangeri i Ljungskile, alldeles vid havet. Det blir ett omtumlande möte för alla tre.

  Therese har aldrig känt sig riktigt hemma här på jorden. Hon har under många år strävat efter att bli känslomässigt hel men är på god väg nu. Under de senaste dagarna har mycket fallit på plats och det känns som hon har hittat den sista nyckeln där läkningen av det inre barnet är en viktig del.

  Therese är inne i en djup transformation som blir extra tydligt under vår träff. Alla de masker och roller hon tidigare har haft försvinner alltmer och hon vågar nu vara sitt sanna jag. Therese följer i dag sin själs guidning och när hon gör det visar synkroniciteten att hon är på rätt väg.

  Titta gärna in på Thereses fina hemsida https://atmanyoga.nu. där man ser att hon har så många strängar på sin lyra. Yogan i olika former har hjälpt henne på vägen parallellt med många andra metoder, som kommit i hennes väg. Hon har en otrolig kontakt med andra dimensioner och samtidigt som hon har huvudet i himlen börjar hon nu känna sig hemma även på jorden.

  I detta avsnitt pratar vi även om Energimedicin, som är en mycket intressant metod när det handlar om i att läka sina fysiska och känslomässiga sår oberoende av vad orsaken är. Therese påbörjar snart den sista delen av sin utbildning till energimedicinterapeut och hon jobbar gärna med sina klienter även på distans.

  Jag är så tacksam över att ha träffat Therese.

 • Samtalet med Britt-Marie övertygade mig återigen om hur viktigt det är att vi ger våra barn signaler om att det är okej för dem att vara precis som de är.

  Kanske var det just de signalerna Britt-Marie fick när hennes personlighet formades och som delvis ledde till att hon är övertygad om att allt är möjligt.

  Hon föddes 1967 med ett ryggmärgsbråck och den ansvarige läkaren rekommenderade föräldrarna att snarast döpa flickebarnet. Vilken förälder hade inte tappat fotfästet i en liknande situation som familjen var inne i då? Men I stället blev de handlingskraftiga och hittade sätt och lösningar för att kunna hjälpa sin dotter på bästa sätt. De överförde ingen misströstan eller oro på henne. Detta skapade en tillit inom Britt-Marie, i kombination med att hon upplevde en ständigt närvarande osynlig kraft. Hon har därför aldrig känt sig övergiven, deprimerad eller rädd. 

  Jag var väldigt nyfiken på om jag kunde se ifall hennes astrologiska karta avslöjade hennes handikapp. Det gjorde den, men hur Britt-Marie skulle komma att leva med sitt handikapp kunde jag inte utröna. Horoskopet visar vad vi behöver gå igenom men inte hur vi hanterar det vi möter. Vi har alltid ett eget val när det gäller att skapa oss det liv vi vill ha.

  Britt-Marie har alltid litat på sin intuition parallellt med att synkroniciteten väglett henne och hon har gått in i nya projekt med full kraft. Hon har glömt det synliga handikapp hon har och inte identifierat sig som handikappad, i stället har hon gjort det hon velat och skaffat sig det liv hon vill ha.

  Ett av hennes viktigaste budskap är att vi aldrig ska låta något begränsa oss.

  Jag är tacksam över att ha mött Britt-Marie och jag måste medge att jag var lite överraskad och omtumlad när hon uttryckte att hon inte upplevde eller hade upplevt att hon hade ett sårat barn inom sig. Ifall jag tvivlade en sekund så blev jag överbevisad under samtalet vi hade innan inspelningen, då jag fick ett så klart budskap om att hennes kontakt med Källan eller andevärlden aldrig hade brutits.

  Mot alla odds överlevde Britt-Marie och skapade sig det liv hon ville ha.

  Tavlan är målad av Britt-Marie Löw

   

 • エピソードを見逃しましたか?

  フィードを更新するにはここをクリックしてください。

 • I detta korta avsnitt vill jag från djupet av mitt hjärta tacka er som lyssnat och lyssnar på min podd. Jag tackar även alla mina gäster som bidragit med så mycket fina berättelser Jag har fått en otrolig respons för innehållet och för mina gäster och att ofta prata om det inre barnets läkning har haft en stor genomslagskraft och fått många människor att inse hur viktig denna process är. Det visar att så många av oss har en djup längtan efter att bli hela.

  När jag startade min podd runt vårdagjämningen visste jag inte hur den skulle utvecklas. Jag hade dock en aning om hur det skulle gå med vetskap om att allt man startar vid vårdagjämningen växer snabbt och förverkligas fram till sommarsolståndet. Min förhoppning var ju att komma ut med det som är mitt budskap. Nu har de tre första månaderna gått och i detta avsnitt gör jag en summering tillsammans med Sussie, som varit ett viktigt stöd för mig under dessa månader och så modigt delat med sig av sitt liv. Det sker verkligen ett uppvaknade nu där många av oss har en själslig längtan och vill göra det som krävs för att bli hela.

  Nu tar jag ledigt under juli månad och fortsätter i augusti att samtala med människor som går utanför ramarna, brinner för det de gör, letar meningen med livet, och visar att det går att skapa sig det liv man önskar särskilt när man gjort en inre resa.

  De följande tre månaderna fram till höstdagjämningen är en tid för att utveckla det man startat vid sommarsolståndet. Därför överensstämmer detta med Sussies och min plan att utveckla ett sätt att förmedla den energi till de lyssnare som har en önskan om att starta den process som leder till en känslomässig läkning. Detta kommer vi att göra då och då i podden och kommer att berätta mer om när våra planer har utformats.

 • Redan under de allra första åren i Rosemary Solvarms liv uppstod en värdelöshet inom henne. Hennes pappa värderade pojkar högre än flickor i den kultur han kom ifrån. Även om han älskade sin dotter skickade han signaler att hon inte hade samma värde som hennes bröder. Att prestera för att få kärlek blev ett beteendemönster, som präglat Rosemary. När hon var tre år befästes även en övergivenhet när föräldrarna skildes och mamman blev deprimerad. Hennes kontakt med pappan blev därefter nästan obefintlig.

  Känslor av värdelöshet och övergivenhet präglade hennes liv i 35 år och tog sig uttryck i en stolthet som innebar att hon var sig själv nog och hade ett starkt försvar för att slippa visa sin sårbarhet. När hennes läkningsprocess började kom hon i kontakt med de djupa känslor som styrt hennes liv - en mödosam, men nödvändig process. I dag vågar hon vara nära, konfronterar när så behövs, har tillit och trygghet och är inte rädd för att bli övergiven. 

  Rosemarys läkning har påverkat så många människor positivt och skapat så många ringar på vattnet. När hon undervisar sina elever i psykiatri förmedlar hon den energi, som hon själv bär på och som gör att eleverna får en djupare förståelse för hur de allmänmänskliga känslorna; övergivenhet, värdelöshet och otillräcklighet påverkar oss. Den kunskapen gör eleverna väl rustade att möta sina patienter. 

  Mina erfarenheter av det inre sårade barnets läkning har övertygat mig om att det inte räcker att enbart affirmera eller använda sig av copingstrategier. Vi kan lära oss att hantera olika situationer genom dem, men vi har såren kvar, som styr oss och som dyker upp i olika sammanhang och får oss att må dåligt.

  På slutet berättar Rosemary om det Naturhus hennes man Anders Solvarm och hon har utvecklat och byggt. I länken kommer man till ett avsnitt i serien Home på Apple TV där man berättar om huset och familjens livsfilosofi. Så sevärt!

  https://tv.apple.com/us/episode/sweden-naturhus/umc.cmc.24yc5dix6n0p0j0cm44anul2b 

  Just idag kom deras nybyggda andra generationens Naturhus ut på Hemnet:

  https://www.hemnet.se/bostad/villa-4rum-bralanda-sikhall-vanersborgs-kommun-sikhall-156-16403077

 • Att gå djupt in i sig själv och läka sina tidiga känslomässiga sår kan verka skrämmande för en del, men i detta avsnitt ställer sig Rita Borenstein till mitt förfogade där jag vägleder henne och använder mig av healing. Hon släpper kontrollen och kommer i kontakt med sin övergivenhet från tidigt i livet. När hon även släpper intellektet och möter sitt inre barn i känslan sker en läkning.

  I Ritas liv är detta sår så tydligt kopplat till hennes livsmål där mamman är en viktig person och där Rita behöver hitta en djup läkning för att fullfölja sin livsuppgift, som handlar om att vägleda andra människor i deras läkningsprocesser.

  Trots allt inre arbete Rita gjort med sig själv och trots alla regressioner hon gjort med andra människor, där Life Between Lives-hypnos®metoden är den mest genomgripande, har det inte varit läge tidigare att läka detta djupa sår. Tiden behöver vara mogen och i synkronicitet med stjärnorna på himlavalvet - då sker det som ska ske. Det innebär att vi aldrig kan forcera fram något innan det är moget.

  För snart tjugo år sedan ingick jag i ett team där vi utvecklade en metod som innebar att vi med hjälp av healing, kom i kontakt med känslor av övergivenhet, otillräcklighet och värdelöshet. Känslor som de flesta av oss bär på och som är kopplade till bristen på kärlek, närhet och bekräftelse. Nu har det gått många år men det är först nu som denna metod tas emot mer självklart eftersom många längtar efter en djup inre läkning.

  Ritas hemsida: https://ritaborenstein.se

   

 • Detta avsnitt handlar om konsekvenserna av Sussies inre sårade barns upplevelser i början av livet och där en skadad kråkunge plötsligt dyker upp och förmedlar viktiga insikter om hennes situation i dag.

  Vi berättar även om den metod vi utvecklade för många år sedan och som ledde till en djup läkning just då, men livet uppmanar oss att fortsätta våra läkningsprocesser när vi möter nya svårigheter under livets lopp. Det räcker inte med att ha en intellektuell förståelse för de upplevelser vi har gått igenom som barn, vi behöver även komma i kontakt med våra ursprungskänslor och återuppleva dem för att växa som människor. 

  I den första episoden i  podden berättade Sussie om hur hon tidigt utvecklade ett missbruk av alkohol och droger, men även hur hon gjorde en helomvändning när hon väntade sitt fjärde barn. 

  När hennes barn blev vuxna och flyttade hemifrån kände hon att hennes värde som människa försvann - ingen behövde henne längre. Det var då hon sökte sig ut till olika krogar och började använda alkohol på ett destruktivt sätt igen.

  Vi berättar om hur hennes döda pappa plötsligt dök upp i mitt sinne en morgon och såg till att hans dotter kom i kontakt med orsaken till den känsla av värdelöshet som genomsyrat henne och som har sin grund i hur hon exponerades för hans alkoholbeteende och känslor redan tidigt i livet. När vi fokuserade på den tiden så förmedlade han en stor sorg över hur hans liv sett ut och vilka konsekvenser det lett till för hans närstående.

  Följ med på vårt samtal där Sussie så modigt, än en gång, delar med sig av sina erfarenheter i detta viktiga ämne.

  Jag vill även nämna att kråkungen inte syntes till när Sussie kom hem efter vårt samtal! Den hade nog fullföljt sin uppgift.

 • När Lasse var två år dog hans pappa. Därefter präglade mammas alkoholmissbruk Lasses tillvaro tills hon dog efter en brand i familjens hus när Lasse var 13 år.

   

  Lasse blev "vildvuxen", som han kallar sig. Det som räddade honom var hans barndomsdröm om att bli en duktig fotbollsspelare. Denna dröm förde honom till Sverige och Ljungskile. Han var med i laget när det gick upp i allsvenskan, som blev en turbulent tid då Lasse fick mycket yttre bekräftelse i media och av fotbollsintresserade.

   

  Lasse har alltid haft en upplevelse av något större och universellt som har väglett honom under hela hans liv. Det blev viktigt att utbilda sig först till fysioterapeut och sedan till socionom. I sin yrkeskarriär har han under många år haft fokus på de barn och unga som mår sämst i vårt samhälle. Lasse är i dag ordförande i FAP - föreningen för alternativ till psykofarmaka, vars mål är att bidra till en grundläggande samhällsförändring när det gäller synen på det mänskliga lidandet.

   

  Man förespråkar bland annat medicinfria alternativ vid psykisk ohälsa men hävdar även att vi människor ska ha tillgång till ett större inflytande när det gäller vår egen hälsa.

   

  Det som har förundrat mig mest är den starka drivkraft Lasse har - trots eller tack vare de svåra upplevelser han var exponerad för under sin barndom. I Lasses musik lyser hans själ igenom de låtar han själv skriver och uppträder med och som berör på djupet.

   

  Följ med på Lasses resa och ta del av hans upplevelser som lett till att han även själv tror att han är på väg att fullfölja sin livsuppgift!

   

  Lasse har skrivit böckerna: Att bygga bärande relationer och Att förebygga livslångt utanförskap

   

  Läs om Lasse på hans hemsida: lassemattila.com

   

  Bilden på Lasse: fotograf Elisabeth Ohlsson

   

   

 • I detta avsnitt samtalar jag med Maija-Riitta Ottemo som så modigt utmanat sig själv under hela sitt liv. Redan som liten flicka vågade hon ställa den tabubelagda frågan om hennes pappa dödat någon i det krig han deltog i. Hennes mod ledde så småningom till olika chefspositioner där hon insåg vikten av att samskapa med medarbetarna. 

  I mitt yrkesverksamma liv har jag erfarenhet av chefer med härskarbeteenden men lyckligtvis har jag även haft en chef som Maija-Riitta. Jag har reflekterat mycket över varför chefers ledarskap kan skilja sig åt så mycket. Även om det har gått flera decennier sedan Maija-Riitta var min chef, så har jag under åren förundrats över att hon både kunde vara min vän samtidigt som hon var min chef.

  När vi i slutet av 90-talet arbetade inom socialtjänsten med de mest utsatta grupperna i vårt samhälle, ville vi komplettera med metoder som även tog hänsyn till människans andliga och själsliga längtan. Healing och mental kinesiologi var en del av dessa metoder. Detta var mycket kontroversiellt inom en kommun och skapade rubriker. Men Maija-Riitta stod modig och rakryggad gentemot alla kritiker som ifrågasatte våra försök att införa de metoder som vi hade sett ledde till en utveckling hos de människor som var motiverade att förändra sina liv. 

  När jag åkte hem efter samtalet vi hade i hennes fantastiska hus, slog det mig att hon aldrig tappat kontakten med sitt inre barn och därmed alltid haft tillit till att allt ordnar sig i vilken situation hon än befinner sig i.

   

   

 • I detta avsnitt pratar Sussie och jag om vad det innebär att följa sitt hjärta och hur livet kan ta en helt ny inriktning när man gör det.

  Men det krävs ett mod och ibland får vi gå emot de människor som är viktiga för oss. I vissa situationer finns det helt enkelt ingen annan utväg än att göra så för att vi ska kunna leva vidare. Därför väljer vi att dela med oss här av varsin situation där vi trotsat omvärlden och följt vårt hjärta.

  Inget kunde rubba Sussie i hennes beslut att föda sitt fjärde barn och därmed starta en helt ny period i livet efter all turbulens. 

  Själv var jag tvungen att bryta normen inom mitt yrke för att kunna följa mitt hjärta när jag mötte min blivande man.

  Med facit i hand inser vi att vi inte kunde göra på något annat sätt.  Resultatet talar för sig självt - i dag lever vi båda det liv vi vill leva. Detta finns nog med i våra livsplaner, som är så tydligt när vi tittar på stjärnornas placering vid dessa tillfällen.

  Vågar man följa sitt hjärta och vara sann mot sig själv ordnar sig allt.

  Vii pratar även om hur förlösande det är att dela med sig av sitt liv och inse att våra känslor är universella och att det är viktigt att släppa kontrollen och lära sig att leva i ett flöde.

   I slutet av detta avsnitt får vi ett välkommet besök....

 • När jag bad det välkända mediet Terry Evans gästa min podd insåg jag hur starkt han står upp för sin livsuppgift och vilket mod som har krävts av honom under de femtio år som gått sedan han påbörjade denna resa.

  Under dessa år har han hjälpt så många människor genom sin förmåga att kommunicera med andevärlden. Han har även lett otaliga utbildningar i mediumskap och självkännedom. Under åren har han även deltagit i många avsnitt av "Det okända på TV4." Han är ständigt efterfrågad av människor som vill ha hans hjälp.

  Terry  är född med förmågan att kommunicera med andevärlden, något som även hans astrologiska karta avslöjar.

  I detta avsnitt berättar han om hur han redan tidigt i livet bara visste saker, såg igenom människor och hur han alltid gått utanför ramarna eller "outside the box" som han själv uttrycker sig. 

  Han berättar även hur viktigt det är att vi lär våra barn att bejaka sin naturliga intelligens - vara som de är och låta dem uttrycka sina känslor.

  Så följ med på Terrys spännande livsresa där synkroniciteten alltid väglett honom.

   

   

 • Hans Lindqvist har arbetat som psykolog i 45 år, men har under de senaste 15 åren vidareutbildat sig i sensorisk-motorisk psykoterapi, som verkligen är en metod han brinner för. Han menar att det inte räcker med att bara prata för att komma åt de känslor vi behöver förlösa för att känna oss harmoniska. Vi behöver även rikta uppmärksamheten mot de fysiska symtom som döljer de trauman vi varit utsatta för och som vi inte minns, men kroppen minns och kan avslöja det vi behöver bli medvetna om, antingen det handlar om övergrepp, en anknytningsstörning eller något annat allvarligt.

  Vårt samtal handlar även om hur vi ska kunna ge våra barn kärlek om vi själva inte blivit älskade och bekräftade i våra känslor. Vi pratar om att våga vara sårbar som terapeut, våga ta en konflikt med en kollega samt även göra ett medvetet val som att välja bort att spela golf ifall man alltid är irriterad efter en golfrunda.  

  Följ med på vårt samtal som innehåller både allvar och som sagt;  även något så viktigt som golf!

 • I detta avsnitt pratar jag med djurkommunikatör Astrid Hagelskog Evans.

  När Astrid kommunicerar med djur, blir deras ägare ofta fascinerade av hur medvetna djuren är och vad de kan lära oss människor. Djuren är klarsynta, ger kloka råd och har även en universell kunskap, förutom den kärlek och humor de besitter.

  Astrid arbetar även som medial rådgivare.

  Astrids kontaktinfo finns på 

  www.terryevans.se

 • Att vara sann - vad innebär det och vad kan det leda till? I detta avsnitt pratar jag med Per, som alltid haft en inre styrka, trott på sig själv, och i de flesta lägen varit sann mot sig själv. Han har en förmåga att skilja på sak och person, som inte alla kan bemöta.

  Per gick igenom ett trauma när hans förra hustru gick bort i en sjukdom. Att vara rationell i sorgeprocessen ledde till att han fortsatte skapa sig det liv han ville ha.

  I dag är vi livspartners och har lärt oss mycket av varandra; Per har öppnat sig känslomässigt och jag har lärt mig att vara sann mot mig själv och även att bejaka mina egna behov.

    • Det finns ett stort behov av att hitta ett inre lugn och en tillit i den turbulenta tid vi lever i. Därför har jag bjudit in Rita Borenstein, som frågar mig hur kombinationen av astrologi och psykologi kan få oss att komma i kontakt med vårt inre sårade barn för att inte styras för mycket av allt som händer utanför oss.

  Rita delar även med sig av hur hon själv blivit hjälpt utifrån astrologin och hur den tangerar den metod hon är ensam utövare av i Sverige; Dr. Michael Newtons hypnosmetod Life between Lives.

  Vi pratar även om vad det innebär att vara sann och framför allt mot sig själv.


 • I detta avsnitt vill Sussie och jag förmedla att kontakten med andra dimensioner inte är något mystiskt eller konstigt utan även innehåller mycket humor i det allvarliga. Vi berättar hur allt började när vi fick kontakt med våra andliga guider och Sussie berättar hur hon kanaliserar med andra sidan. I slutet av avsnittet förmedlar hon ett budskap till alla lyssnare samt även ett budskap till en utvald person, som lyssnar.

 • I samband att jag skrev min bok Din sanna livsuppgift pratade jag mycket med min pappa Gösta Karlsson, som under drygt tre år deltog i fortsättningskriget mellan Finland och Sovjet under åren 1941-44. När jag insåg att hela hans liv kunde utläsas på stjärnhimlen, var jag övertygad om att det var en mening med hans upplevelser trots det fasansfulla som ett krig ju är.

  Pappa blev inkallad på sin 19-års dag och kriget skapade självklart djupa känslomässiga sår i honom. Liksom de flesta andra soldater hamnade han i situationer där döden var nära, men likt ett mirakel klarade sig min pappa helskinnad i de flesta situationer han hamnade i. Kanske hade han en ängel vid sin sida, som han själv har uttryckt ibland.

  Under åren efter pensioneringen för snart 40 år sedan har min pappa fullgjort sin livsgärning genom att bidra till att flera hundra krigsveteraner förlöst sina värsta krigstrauman. Det visar att det alltid går att komma tillbaka till livet oberoende av vad man varit med om.

 • Sussie fick enbart negativ bekräftelse under sin uppväxt. Alkohol och droger blev tidigt en del av hennes vardag. Efter att ha träffat sin stora kärlek när hon var 24 år fick hon snabbt tre barn, men förhållandet tog slut. Hon träffade en ny man, som misshandlade henne svårt. Sussie såg till att barnen togs om hand av samhället för att själv kunna ta sig ur den destruktiva relationen. Skulden över att ha lämnat bort sina barn överväldigade henne dock så missbruket eskalerade. 

  När hon stod inför en avgrund - att leva eller dö - upptäckte hon att hon var gravid igen. Nu gjorde hon en helomvändning och valde livet. 

  Lyssna på Sussies otroliga historia, hennes inre styrka och metoden som läkte hennes inre barn och känslomässiga sår.