エピソード

 • I veckans Tyngre Träningssnack diskuteras bland annat den till synes eviga diskussionen kring animaliskt vs vegetabiliskt fett. Det blir dessutom en lång diskussion kring hur man eventuellt kan påverka sin skaderisk som konditionsidrottare.

  Mot slutet så är Jacob och Wille dessutom inte överens kring om det är lättast att bli hygglig på konditionsidrott eller styrkeidrott?

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:00:00 Reklam 00:00:59 Jacob har haft en bra träningsvecka 00:02:17 Wille ska på kvällsmatch i fotboll och nu börjar zwiftsäsongen 00:05:43 Gudiol har försökt att lära ut RPE och vad olika intensiteter innebär 00:11:07 Finns det något knep för att minska skaderisken som distanslöpare 00:20:53 Vad kan man säga kring frågan om animaliska vs vegetabiliska fetter 00:38:36 Går det snabbast att bli hygglig på konditionssport eller styrkesport? 00:48:50 Påverkar p-piller prestationen pga sänkt testosteronhalt
 • I veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack gästar doktoranden Emil Bojsen-Möller för att berätta om hans studier på kopplingen mellan fysisk aktivitet och hjärnans plasticitet. Det blir en hel del diskussioner kring svårigheterna att mäta effekter på hjärnan och även svårigheterna att få människor att ändra beteende så att de faktiskt rör på sig mera.

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:00:00 Gudiol har skadat sig på fotbollsplanen 00:02:04 Fotbollen förr mot nu när det gäller galna tacklingar 00:04:32 Det är färre nickningar och inom ungdomsfotbollen försöker man minska det 00:08:49 Dagens gäst, Emil Bojsen-Möller 00:10:09 Emils väg från studier till en doktorandtjänst på GIH 00:15:24 Det är klurigt för en dansk att lära sig Svenska 00:17:12 Mastersuppsatts på hur hjärnans plasticitet påverkas av träning 00:22:48 Fortsatta studier på GIH kring hjärnhälsan hos kontorsarbetare 00:25:49 Första studien var en tvärsnittsstudie på fysisk aktivitet och kognitiva funktioner 00:28:39 Man fann inget samband mellan fysisk aktivitet och kognition 00:31:51 Deltagarna i studien hade hög fysisk aktivitet från början 00:34:59 Studie 2 tittade på om avbrutet sittande kunde påverka plasticiteten i hjärnan 00:41:54 Plasticiteten påverkas inte direkt om du redan gör saker som du kan 00:47:10 Alla former av fysisk aktivitet verkar kunna ha en effekt 00:49:00 Kan valet av intensitet ha en betydande effekt? 00:52:29 Emils studier ger inte stöd för den allmänna uppfattningen kring stillasittande på kontor 00:55:22 Fysisk aktivitet säljs in som att det är väldigt bra för allt 00:58:39 Studie nr 3, en interventionsstudie med försök att öka fysisk aktivitet eller minska stillasittande 01:02:22 Interventionen lyckades inte åstadkomma mer rörelser 01:06:27 Att du får till mer rörelse under en kort stund innebär inte nödvändigtvis att slutresultatet för dygnet blir bättre 01:12:39 Hjärnan påverkas av fysisk aktivitet, men vi har svårt att öka mängden fysisk aktivitet 01:14:26 Gudiol tror fortfarande att vi behöver göra förändringar i människors miljö för att ändra beteende 01:19:14 Emils förhoppningar och mål med framtiden 01:21:05 Vad vet vi idag kring träning och hjärnans funktioner?
 • エピソードを見逃しましたか?

  フィードを更新するにはここをクリックしてください。

 • I veckans avsnitt blir det en djupdykning kring energibalans och alla saker som kan påverka både hur mycket energi du får i dig och hur mycket energi du gör av med.

  I princip allting kring din vikt handlar om hur ditt energiintag balanseras med ditt energibehov men att få 100% koll på något av det är i princip omöjligt utanför ett avancerat labb. Men känner du till de olika sakerna som kan påverkas och justerar det du gör efter resultaten så kommer du att på sikt kunna få bra resultat ändå.

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:00:00 Gudiol håller på att flytta till ett tillfälligt boende 00:01:31 Första ordentliga festen på 2 år för Gudiol 00:03:30 Wille har börjat gäspa när han kör sina långpass 00:06:36 Allt värt att veta kring energibalans och kalori in - kalori ut 00:07:30 Gemene mans bild kring vad som ingår i energibalans är oftast väldigt felaktig 00:10:44 Det är svårt att veta hur mycket energi som man verkligen får i sig 00:16:30 Kroppen kan inte nyttja all energi i maten och en del av energin kan bara bli till värme 00:18:57 Kroppen kan inte spara protein/aminosyror till senare 00:21:23 Det är sällan ett betydande problem att du inte riktigt vet exakt hur många kalorier du äter 00:23:47 Alla delarna av energi ut 00:24:10 TEF - energi från maten som försvinner som värme när du bryter ner den 00:27:52 Din energiförbrukning i vila, BMR eller RMR 00:29:50 Din basala energiförbrukning kan variera av många olika orsaker 00:32:56 En ny studie förändrar lite hur vi ser på det basala energibehovet och åldrande 00:36:26 Mängden fettmassa och fettfri massa har stor inverkan på en persons energiförbrukning 00:43:59 Justerat för massa så behöver kvinnor inte extra energi 00:46:13 NEAT/SPA - energiförbrukning från omedveten rörelse 00:50:21 Det är ofta väldigt svårt att mäta NEAT / SPA 00:53:03 Energiförbrukningen från medveten fysisk aktivitet 01:01:02 De som gör av med mer energi via fysisk aktivitet har lägre BMR 01:05:28 Kompensationsmodellen där mer träning ger lägre energiförbrukning i vila 01:12:49 Hur alla de här delarna kan bidra så kroppsvikten inte förändras som man förväntar sig 01:16:14 För de som vill tappa mycket vikt behövs mest fokus på vad man väljer att äta 01:21:21 Om du vill få riktigt lågt kroppsfett kan det vara bra att känna till alla delarna 01:25:35 Kan man förbättra utfallet genom att försöka få olika inverkan på de olika delarna? 01:31:46 Det är viktigt att inte låta sig bli avskräckt pga att det är komplicerat på detaljnivå
 • Doktoranden Marcel Ballin gästar i Tyngre Träninssnack den här veckan för att diskutera träning och hur det påverkar hälsan på sikt. Framför allt tar vi upp brister i den forskning som finns idag och att det troligen är så att vi överskattar effekterna från träning pga genetisk inverkan.

  Det blir också en hel del diskuterande kring metodik inom forskningen och vad man kan säga utifrån olika typer av studier.

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:00:00 Wille har haft första dagen med inskolning på förskola för dottern 00:05:58 Veckans gäst Marcel Ballin, doktorand 00:09:01 Konfirmationsbias och för stort förtroende till enskilda studier 00:10:42 Första smakprovet på forskning redan efter kandidatstudierna 00:12:31 Från ett intresse kring prestation till ett större intresse för hälsa och friskt åldrande 00:14:02 Första studien där Marcel var med på träning och bukfetma 00:20:58 Utmaningen att få äldre att lära sig att ta i och komma igång med träning 00:25:07 Fortsatta epidemiologiska studier på hur träning korrelerar med hälsa hos äldre 00:26:32 Stillasittande som riskfaktor för ohälsa 00:29:34 I epidemiologi är det väldigt svårt att justera för rätt saker 00:33:21 Epidemiologi behöver kompletteras med plausibel mekanism och interventionsstudier 00:36:56 Genetikens påverkan glöms ofta bort inom epidemiologin 00:40:15 Epidemiologi kan ofta ge uppslag för intressant områden att forska vidare på 00:45:06 När började Marcel kritisera evidensen bakom "träning förlänger livet" 00:47:01 I tvillingstudier ser man inget samband mellan kondition och livslängd 00:53:35 Fler mätpunkten hade kunnat ta bort mycket brus i sådana här studier - tycker Jacob 01:01:40 En nyskriven review kring vilka belägg som finns för att träning verkligen förebygger sjukdomar och förlänger livet 01:07:14 När man endast tittar på RCT-studier så är studierna ganska få 01:15:46 Risken med skuldbeläggande i fall man överdriver effekten från en åtgärd 01:22:18 Klusterrandomisering med städer hade kunnat ge oss många intressanta svar 01:31:02 Vad ska man säga kring träning nu och ska de rekommenderas?
 • Gudiol och Valkeaoja diskuterar det viktigaste sakerna att göra rätt när du vill gå ner i vikt och behålla muskelmassa. Det blir även en diskussion kring intensiteter vid konditionsträning, om fettceller finns för evigt och vad som kan tänkas hända med aptit, matlust och belöningen man upplever från mat i fall man tappar smak och luktsinne.

  Vill du veta ännu mer kring det här med hur man gör en deff så har vi ett specifikt avsnitt kring det, avsnitt 188 med Jacob Papinniemi.

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:00:00 Jacobs jobb på idrottsgymnasiet är igång igen 00:06:47 Willes dotter ska börja förskolan nu 00:09:28 Frågeavsnitt igen denna veckan men sen blir det mer gäster igen 00:10:43 Vad ska man göra när man kommer till en backa på ett lättare träningspass? 00:19:51 Vad är det viktigaste att tänka på om an vill gå ner i vikt och samtidigt behålla muskelmassa? 00:34:47 Kan fettceller försvinna efterhand? 00:41:17 Vad händer med aptit, matlust och belöning om man tappar smak och lukt?
 • Ett frågeavsnitt som endast fokuserar på två olika frågor. Dels diskuteras vad som är värt att tänka på när du ska köpa nya löparskor och dels effekterna från kosttillskottet kreatin.

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:00:00 Sommaren är slut och det är tillbaka till de vanliga rutinerna 00:03:25 Fotbollsligorna ute i Europa har startat igång igen 00:07:55 Vad ska man tänka på när man ska köpa ett par löparskor? 00:30:17 När ska man ta kreatin och är det bättre att ta i cykler?
 • Peter Edholm gästar Tyngre Träningssnack och berättar om sin väg från svensk elitlöpare och många års studier till både idrottslärare och läkare till att sedan börja doktorera och forska.

  Du får en inblick i forskningsfält så som hälsosamt åldrande, förbättrad återhämtning inom lagidrott och varför det inte är bra att sitta still i 15 minuter när det är paus i en idrott.

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:00:00 Alexander Gudiol är med 00:02:14 Jacob har cyklat i bergen på Mallorca 00:07:08 Veckans gäst, Peter Edholm PhD 00:08:35 Peters tidigare karriär som löpare på 800 och 1500 meter 00:15:00 Idrottslärarutbildningen som en start på den akademiska banan 00:17:50 Medicinstudier efter idrottslärarutbildningen 00:19:27 Forskandes påbörjades efter ytterligare några år med studier 00:21:27 Re-Warm Up för bättre prestation i andra halvleken i fotboll 00:33:57 På elitnivå känner man till det här men det implementeras sporadiskt 00:37:19 Påbörjan av doktorandstudier på hälsosamt åldrande och inverkan från träning och kost 00:39:59 Sarkopeni som en diagnos och ett nytt forskningsfält 00:42:59 Studierna som ingick i doktorsavhandlingen 00:46:02 Balans är viktigt och behöver troligen tränas mer specifikt 00:53:45 Fysisk aktivitet tidigare i livet verkar ha positiva effekter långt senare 00:56:11 Studie nr3 och försök att förbättra den fysiska förmågan hos äldre 01:03:31 Hur högt kan en pensionär hoppa? 01:18:29 Nya studier på att försöka titta på hur kost och träning påverkar åldrande 01:24:28 Postdoctjänst på återhämtning inom fotboll
 • Wille kör näst inpå solo det här avsnittet då han berättar om en fjärde egenskap som utöver hög syreupptagningsförmåga, hög laktattröskel och bra arbetsekonomi påverkar konditionsidrottares prestation.

  Den här fjärde egenskapen är att kunna motstå trötthet allt eftersom tiden går i ett långt lopp.

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:00:00 Två sämre mikrofoner för ett intro om resor 00:03:11 Fri tillgång till Fanta Lemon Zero 00:05:36 Wille ska hälsa på sin bror i Danmark 00:08:39 VO2max, tröskel, ekonomi och ...? 00:10:19 De tre viktigaste faktorerna som påverkar ens prestation som konditionsidrottare 00:11:29 VO2max är den maximala kapaciteten 00:12:37 Arbetsekonomin, hur mycket bränsle behöver du för arbete x? 00:14:39 Din tröskel är den effekten du kan ha väldigt länge utan att överhetta 00:19:00 Det verkar finnas en fjärde faktor som också påverkar prestationen 00:19:59 Den fjärde faktorn verkar vara att kunna motstå trötthet efter längre tid 00:25:33 Kolhydrater har en påverkan på den fjärde faktorn, men kanske inte fullt ut 00:26:59 En studie på cykling som möjligen fångar upp det här fenomenet 00:33:57 Kan de här förklara varför äldre cyklister verkar tåla mer belastning? 00:35:39 Kan det här tränas eller är det medfött? 00:38:13 Det finns inget test för det här just nu men det blir nog ett jobbigt test
 • Dags för ett frågeavsnitt och denna vecka diskuterar vi bland annat hur bra evidensen är för så kallade prehab-övningar i att förebygga skador och om det verkligen är bra att dela in rekommendationerna för fysisk aktivitet i bara konditionsträning och styrketräning?

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:00:00 Gudiol vilar upp sig efter semestern 00:03:19 Värmen gör det svårt att sova bra 00:04:00 OS har börjat men vårt intresse har än så länge varit svalt 00:07:29 Hur mycket kan VO2max tester påverkas av ens dagsform? 00:11:16 Hur stor inverkan har generna på en persons VO2max 00:18:24 Kan elitidrottare vara på högsta nivå längre idag jämfört med förr? 00:29:49 Vilket vetenskapligt stöd finns det för så kallade prehab-övningar? 00:36:31 Finns det problem med att man delar upp rekommendationer för fysisk aktivitet i styrka och kondition som olika delar?
 • Tommy Lundberg är återigen med som gäst i podden. Denna gång uppdaterar vi oss på hur styrketräningsresultaten påverkas om du utför konditionsträning samtidigt.

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:01:02 Gudiol är på semester med knackigt ljud 00:09:04 Läget för stunden hos Tommy på KI 00:12:42 Det senaste kring kombinerad konditionsträning och styrketräning 00:17:25 Varför trodde man att konditionsträning påverkade resultaten från styrketräning negativt? 00:21:52 Senare studier på människor visade att sambandet var mycket mer komplext än man trott 00:27:52 Kombinerad träning som gav stora muskelökningar 00:33:50 Två nya reviews på kombinerad träning där Tommys grupp släppt den ena 00:37:26 Hur klassificerar man studiedeltagare som tränade eller otränade? 00:43:58 Att kombinera träningen på samma per verkar vara aningen sämre 00:44:40 Explosiv styrka verkar påverkas mycket mer om det kombineras med konditionsträning 00:48:07 Hastighetstapp under ett set styrketräning kan möjligen påverka explosivitet negativt det med 00:54:22 Är cykling sämre än löpning om du vill bli explosiv? 00:57:20 Vilka förklaringsmekanismer är mest troliga idag? 00:59:46 Mental ork kanske också påverkar hur väl flera saker kan tränas samtidigt? 01:03:21 Vilken nytta har en vanlig motionär av den här kunskapen? 01:08:29 Hur länge kan man kombinera träningen utan att effekten blir negativ? 01:11:28 Skulle en RPE skattning kunna indikera om träningsformerna påverkar varandra?
 • Före detta hockeyproffset Johan Forsberg gästar för att berätta lite om karriären och hur han ser på hockey som idrott förr och nu. Vi diskuterar också hur man arbetar inom hockeyn för att förbättra olika aspekter och Johans psykologstudier samt projekt som han är iblandade i nu.

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:00:00 Jacob ska ha semester i en dryg vecka 00:02:23 Wille har varit och tittat på Hammarby 00:05:53 Träningen blir lätt lidande under semestern 00:08:42 Veckans gäst, Johan Forsberg 00:10:21 Hur Johan började spela hockey 00:12:36 Varför blev valet hockey och var målet att bli proffs direkt? 00:16:17 Målet var att bli bättre, inte att spela i någon viss serie eller med något visst lag 00:17:39 Hur kan man fokusera på sin personliga utveckling som lagidrottare? 00:18:58 Hockey kräver mycket fysik och det krävs både styrka och uthållighet 00:22:08 Johan upplever att fler yngre spelade är för dåligt tränade idag 00:25:23 Problemet med att få ut forskningen till det praktiska 00:30:08 Hur mycket ska du tänka på dig själv på träningarna som en lagidrottare? 00:34:30 När skadorna började komma som seniorspelare 00:37:49 Om machokulturen inom hockey 00:42:51 Hjärnskakningar inom hockeyn 00:44:51 Hur får man spelare att utföra mindre farliga tacklingar? 00:51:50 Hur såg det ut på träningarna förr jämfört med nu när det gäller fula tacklingar och liknande? 00:54:38 Hur är det att vara idrottsproffs när man är lite introvert 00:57:12 Studier och annat arbete samtidigt som en elitkarriär 01:02:48 Johan föredrar det praktiska arbetet före att forska 01:04:29 Sociala medier för elitidrottare, det positiva och det negativa 01:07:43 Willes fördomar kring hockey som en väldigt grabbig idrott 01:08:49 Johan satsar numera ganska hårt på löpning och maraton 01:11:56 Målet att försöka klara ett maraton på under 2 timmar och 45 minuter 01:15:27 Hur känns det att tappa en massa kilon och styrka när det blir mycket löpning?
 • Gudiol och Valkeaoja diskuterar lyssnarfrågor kring bland annat träning vid dålig sömn, påhittade problem vid träning, barn till dopade föräldrar och steroider vid rehabilitering.

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:00:00 Förkylning och för lite sömn 00:02:10 Wille tror att Spanien och Italien blir en tråkig match 00:02:33 Hur underhåller man en 1,5 åring under en bilresa? 00:05:37 Tips kring ett tidigare avsnitt om att prestera när det är varmt 00:07:09 Hur kan man anpassa träningen under perioder med dålig sömn? 00:22:32 Ska man ha nacken i ett neutralt läge när man kör marklyft? 00:30:24 Kan barn till dopade föräldrar ärva fysiologiska fördelar? 00:37:59 Steroider och dopingämnen som läkemedel för att förbättra folks hälsa 00:45:46 Finns det fördelar med att andas genom näsan när du tränar?
 • I veckans Tyngre Träningssnack gästar Jonatan Jungmalm som precis avslutat sin doktorsavhandling på löpning och skador. Vi diskuterar de fynd han gjorde tillsammans med vad forskningen på området rent allmänt kan säga kring vilka faktorer som eventuellt påverkar en löpare skaderisk.

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:00:00 Gudiol mår bra igen men har inte fått till sin träning 00:04:46 Vid träning är det kontinuitet som är det viktiga 00:06:22 Wille har fått en liten nytändning när det gäller cykling 00:10:42 Veckans gäst Jonatan Jungmalm 00:13:58 Arbete med att sälja löparskor gav intresset kring löpning och skador 00:19:52 Tankarna om att börja doktorera på skador vid löpning 00:22:13 Etikansökan var först tänkt att titta både på riskfaktorer och förebyggande 00:24:20 Doktorsavhandlingen blev endast på riskfaktorer - utfördes på deltagare i Göteborgsvarvet 00:27:59 Vad räknas som en motionär? 00:29:33 Vad man valde att mäta som potentiella riskfaktorer 00:31:41 Vad är triggerpunkter? 00:33:44 Biomekaniska mätningar för att försöka koppla löpteknik till skaderisk 00:37:42 Kontinuerlig uppföljning över ett års med träning 00:45:48 Instruktionerna var att deltagarna inte skulle förändra sin träning under året 00:47:25 På 180 000 kilometers löpning så var det 75 skador 00:51:36 Faktorer som eventuellt påverkar skaderisken enligt studien 00:55:57 Tidigare skada förutsåg som vanligt en framtida skada 00:59:08 Acute-Cronic workload ratio för att försöka fånga upp en ökad skaderisk 01:05:08 Möjligen är skaderisken större med stor ökning i belastning på kort tid 01:09:25 Hur många skador får människor som inte tränar? 01:12:52 Vad kan man göra för att minska skaderisken vid löpning? 01:16:55 De stora apparna som finns idag borde kunna nyttjas för att samla in försökspersoner och data 01:19:19 Svårigheterna att utföra studier på skadeförebyggande träning inom individuella idrotter 01:24:10 Delar som inte verkar påverka skaderisken vid löpning
 • Dags för ännu ett frågeavsnitt och i detta avsnitt diskuterar vi bland annat en hel del kring begreppet hälsa och hur man ska förhålla sig kring det när det mesta vi kallar för hälsosamt egentligen bara är saker som tros påverka riskfaktorer.

  Utöver det så ger vi tips på bra källor till information samt om det finns träningsprogram baserat på AI som är smarta nog för att verkligen vara klart bättre än mer generella program.

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:00:00 Gudiol har spenderat en natt på akuten i Helsingborg 00:09:10 Wille har varit ute och cyklat 9 mil 00:14:42 Kan man vara hälsosam i fall man är överviktig? 00:31:59 Exempel på personer, poddar och hemsidor som vi tycker bidrar med bra information 00:47:51 Våra tankar kring programmet Trainer Road som sägs styra träningen via AI
 • I veckans avsnitt fokuserar vi på ämnet riktningsförändringar inom lagidrotter och bollsport. Vad det är, hur man kan testa det, olika typer av riktningsförändringar, vilka fysiska kvaliteer som påverkar en idrottares prestation och lite tankar kring hur man kan förbättra allting.

  Till vår hjälp har vi den här veckan Peter Glas som är med och bidrar till diskussionen. Peter har tidigare varit med i två avsnitt där fokus legat mycket mer på honom och hans egna arbete.

  I det första avsnittet, nr 72, var han fystränare i handbollsförbundet och i det andra avsnittet, nr 239, var han med som fystränare för Sveriges elitdomare inom fotboll.

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:02:05 Gudiol har inte riktigt fått till konditionsträningen 00:06:23 Willes har tittat på vilka tider han rent teoretiskt borde klara av 00:14:29 Peter Glas är tillbaka som gäst för att diskutera snabba riktningsförändringar 00:16:18 Skillnaden på change of direction och agility 00:19:38 Maneuverability som begrepp och skillnaden mot change of direction 00:21:31 När man testar de här egenskaperna måste man fundera väldigt mycket kring vad man testar 00:26:25 Är testet på förmågan att ändra riktning eller är det mer anaerob uthållighet? 00:33:37 Hur förbättrar man sin förmåga att vara snabb i idrotter med riktningsförändringar? 00:34:52 Tekniska egenskaper kommer påverka 00:37:20 Hur mycket ska man träna på det tekniska när sporterna är väldigt slumpartade? 00:42:07 Ska vi kanske fokusera mer på idrottarens ramverk istället för att detaljstyra vinklar? 00:45:52 Grova tekniska rörelser kan läras ut som tex en del av uppvärmningen 00:50:06 De fysiska egenskaperna som påverkar snabbhet vid riktningsförändringar 00:51:33 I litteraturen så fungerar allting samtidigt som det ibland inte fungerar 00:53:06 En systematisk översiktsartikel på vad som förbättrar change of direction 01:00:41 Blir resultatet för plyometriska träning i studier underskattat pga försiktighet i träningen? 01:03:40 Är olika typer av träning olika produktivt för olika utvecklade idrottare? 01:13:26 Glas tror mycket på att lära barn motoriska färdigheter tidigt 01:16:58 Ska vi träna change of direction eller bara tänka på agility? 01:22:15 Hur mäter du agility? 01:26:05 Försök att inte göra övningarna precis likadana varje gång
 • Temat på veckans Tyngre Träningssnack är fenomenet ”vägga” inom konditionsträning där du helt plötsligt tappar väldigt mycket kraft och måste sänka hastigheten betydligt. Varför sker det och vilka är det som oftast drabbas? Och vad kan man göra för att minska risken för att man själv ska råka ut för det?

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:00:00 Wille har varit ute och landsvägscyklat på riktigt 00:06:26 Jacob har konditionstränat med en fotboll 00:08:48 Jacob hoppas kunna resa till Spanien för att cykla i augusti 00:10:31 Om att vägga vid konditionsidrott 00:15:07 Män drabbas betydligt oftare än kvinnor 00:17:26 Mindre sporter kan ofta sakna både bredd och en absolut spets när det gäller prestation 00:23:15 Varför väggar män oftare än kvinnor? 00:28:33 Känslan när man går in i väggen 00:34:07 Det är vanligare att vägga innan man är som bäst som löpare 00:35:53 De taktiska momenten är mindre inom löpning än i andra konditionsidrotter 00:39:39 Den vanligaste orsaken till varför folk faller ihop under ett konditionslopp 00:41:11 Ovanligt hög temperatur är ofta en starkt bidragande orsak till varför folk går in i väggen under ett lopp 00:45:07 Folk förlorar väldigt mycket i tid när de väggar 00:47:32 Folk väggar troligen oftare när loppen blir jobbigare än de trott på förväg
 • Carl-Johan Sundberg gästa Jacob och Wille i Tyngre Träningssnack för att diskutera hans forskning och arbete genom åren. Vi fokuserar främst på forskningen kring att försöka stå varför kroppen svarar på träning men det blir även mycket diskussioner kring fysisk aktivitet för allmänheten och fysisk aktivitet som en form av behandling vid sjukdom.

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:00:00 Hammarby har vunnit någonting 00:03:42 Hur gammal var David Hasselhoff när han spelade Mitch Buchannon? 00:05:18 Veckans gäst Carl-Johan Sundberg 00:08:22 Forskning på hur kroppen förstår att den ska anpassa sig till träning 00:15:49 Vad händer under ett träningspass i en tränad persons kropp kontra en otränad persons kropp 00:21:41 Kroppens immunförsvar påverkas även det av träning 00:23:34 Framtagandet av FYSS och träning som hjälp vid sjukdom 00:25:41 Hur får vi människor att röra på sig mer? 00:32:09 Hur hittar man en träningsform som passar en vuxen utan tidigare träningsvana 00:40:27 Att som senior forskare mer arbeta med att handleda andra 00:43:21 Det är muskelkontraktioner som styr träningssvaret 00:46:15 Individuella skillnader i träningssvar mellan olika individer 00:48:52 Kan vi individualisera träning i förväg via tex ett blodprov?
 • David Ek är tillbaka som gästvärd i podcasten för att hjälpa oss att diskutera kring en ny översiktsartikel på hur variation i en måltid påverkar vårt energiintag.

  Efter det går vi in på lite lyssnarfrågor för att till sist avsluta med en diskussion kring en medicin som har gett väldigt imponerande viktnedgång i flera studier det senaste året, GLP-2 analoger.

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:00:00 Fritiden försvinner när man har barn 00:02:47 Träningen börjar gå bättre för både Jacob och Wille 00:07:48 Betydelsen av att vara en Big fish in a small pond 00:13:26 Wille har fått sin första vaccindos mot covid-19 00:15:38 David Ek är tillbaka för att hjälpa oss skapa content 00:16:32 Hur variation påverkar vårt energiintag - en meta-analys 00:26:27 Sensory specific satiety - du tröttnar på samma smak 00:31:01 Variation kan användas på både ett positivt och ett lite mer negativt sätt 00:32:05 Kombinerade livsmedel kan kanske ha en variationseffekt bara på att de har flera ingredienser? 00:41:12 Är det värre att överäta väldigt mycket en dag eller lite över flera dagar? 00:47:35 Vad David tror är bra för lite mer långsiktig viktnedgång? 00:58:05 Om förändringen endast ska införa en kostförändring - vilken blir det då? 01:07:59 Hur får man en överviktig närstående att försöka förändra beteende? 01:15:16 GLP-1 analoger för viktnedgång
 • I veckans avsnitt lyfter vi egentligen endast två frågor. Dels blir det en diskussion kring så kallad polariserad träning och fördelarna med att variera intensiteten och hur trött du blir efter olika träningspass. Och dels blir den lång diskussion till vad man bör tänka på när man läser en studie.

  I det här avsnittet får du också höra om när Jacob och Wille var på Aktivitus för att utföra tester för att se deras fysiska status rent konditionsmässigt.

  Hålltider

  00:00:00 Vi har utfört tester för VO2max och laktattester 00:08:01 Hur bra VO2max har en fotbollsspelare på elitnivå? 00:16:00 Resonemang kring hur lättare och tuffare träningspass kombineras på ett bra sätt 00:32:54 Vad bör man tänka på när man läser en studie?
 • I veckans avsnitt gästas vi av en legend inom svensk idrott, HC Holmberg. Vi får höra om hans väg från psykologstudier, till naprapathögskolan och arbete med löpare för att sedan jobba med skidåkare och arbeta med utbildning av skidtränare, till studier på GIH, framtagande av kravprofil och tester för SOK, forskarstudier, avhandling, uppstart av vintersportcenter, internationella samarbeten och arbeten inom alpin utförsåkning för att till sist återgå till mer arbete på SOK.

  Det är med andra ord en minst sagt händelserik karriär både inom tränarskap och forskning som vi får ta del av i det här avsnittet.

  I samband med det här avsnittet ville även HC att vi delade med oss av tre artiklar som han skrivit för Idrott & Kunskap som är en introduktion till hur forskningsvärlden och tolka studier för personer som arbetar inom idrotten, del 1, del 2 och del 3.

  Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

  Hålltider

  00:00:00 Wille har en dålig mic men annars flyter livet på för honom 00:03:01 Gudiol har tränat flitigt och är redan lite sliten 00:06:29 Veckans gäst, HC Holmberg 00:07:30 Början som naprapat med ett fokus på träningslära och biomekanik 00:09:09 Utbildningsansvarig på skidförbundet och studier på GIH 00:13:49 När HC träffade Bengt Saltin och började få ett större intresse för forskning 00:15:22 Anställning på SOK för att ta fram kravanalyser och testprogram 00:17:41 Hur man kombinerar träningen av olika egenskaper är en viktig fråga för de flesta idrotter 00:22:45 Utmaningen med att analysera vitt skilda idrotter och kunna ge alla användbar data 00:26:44 Utveckling drivs på av både tränare, aktiva och ibland forskare 00:31:16 Varför skidor blev det som HC har fokuserat mest på 00:37:04 När forskningen började kombinera biomekanik och fysiologi i samma studier 00:39:54 Hur du kan analysera arbetet och rörelser inom olika typer av idrotter 00:46:08 Hur får de aktiva nytta av forskningen som utförs på dem? 00:49:56 Om man hittar en ny teknikfördel, delar man med sig av den internationellt då? 00:53:52 Hyperoxi för återhämtning 00:58:02 Arbetet inför OS i Tokyo 01:02:04 Uppstarten av vintersportcenter i Östersund 01:07:17 Andra forskare som hjälpte till i Östersund under perioder 01:09:27 Betydelsen av lätta och hårda träningsdagar 01:15:09 Blockträning med mycket högintensiv träning på kort tid 01:16:59 Progression, kontinuitet och variation 01:19:25 Arbete med alpin utförsåkning i Åre 01:21:37 Satsar Kina på att bli bra i vinteridrotterna? 01:26:03 Senaste uppdraget på SOK för att få igång mer idrottsnära forskning 01:27:03 Förhoppningar om att stärka svensk forskning på styrka och explosivitet 01:32:06 Hjälp från flera olika lärosätet och även de som forskar på teknologi 01:33:27 Det sista rycket innan karriären går mot sitt slut 01:37:34 Svårigheten i att vara tydlig utan att säga saker som är fel