Episoder

 • I denne episoden snakker jeg med Torstein Dalen-Lorentsen om belastningsstyring. Vi diskuterer hva belastning er, hvordan det kan måles, utfordringer med forskningen på belastningsstyring, og ikke minst hvordan man kan styre belastning hos unge idrettsutøvere.

  Torstein har praktisk bakgrunn som fysisk trener i fotball og håndball på toppnivå. Han er internasjonalt anerkjent for sin forskning på belastningsstyring, fullførte sin doktorgrad ved Norges Idrettshøgskole i 2021 og jobber nå med helseteknologi på SINTEF.

  Tider:

  00:00 - Introduksjon
  04:40 - Hva er belastning?
  10:00 - Måling av belastning og hvordan styre belastning
  25:48 - Forskningen på belastningsstyring
  36:00 - Belastnignsstyring ved retur til idrett
  43:30 - Belastningsstyring hos "den unge utøveren"

  Kilder:

  Dalen-Lorentsen, T. (2021). PhD Dissertation: Training load and health problems in football -More complex than we first thought? https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12233.06243

  Dalen-Lorentsen, T., Bjørneboe, J., Clarsen, B., Vagle, M., Fagerland, M. W. & Andersen, T. E. (2021). Does load management using the acute:chronic workload ratio prevent health problems? A cluster randomised trial of 482 elite youth footballers of both sexes. British Journal of Sports Medicine, 55(2), 108-114. https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-103003

  Dalen-Lorentsen, T., Ranvik, A., Bjørneboe, J., Clarsen, B. & Andersen, T. (2021). Facilitators and barriers for implementation of a load management intervention in football. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 7, e001046. https://doi.org/10.1136/bmjsem-2021-001046

  Kalkhoven JT, Watsford ML, Coutts AJ, Edwards WB, Impellizzeri FM. Training Load and Injury: Causal Pathways and Future Directions. Sports Med. 2021 Jun;51(6):1137-1150. doi: 10.1007/s40279-020-01413-6. Epub 2021 Jan 5. PMID: 33400216.

  Moller, M., Nielsen, R., Attermann, J., Wedderkopp, N., Lind, M., Sørensen, H. & Myklebust, G. (2017). Handball load and shoulder injury rate: A 31-week cohort study of 679 elite youth handball players. British Journal of Sports Medicine, 51, bjsports-2016. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096927

  Nielsen, R., Bertelsen, M., Moller, M., Hulme, A., Windt, J., Verhagen, E., … Parner, E. (2017). Training load and structure-specific load: Applications for sport injury causality and data analyses. British Journal of Sports Medicine, 52. https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-097838

  Nielsen, R., Bertelsen, M., Moller, M., Hulme, A., Mansournia, m. a., Casals, M. & Parner, E. (2020). Methods matter: exploring the ‘too much, too soon’ theory, part 1: causal questions in sports injury research. British Journal of Sports Medicine, 54, bjsports-2018. https://doi.org/10.1136/bjsports-2018-100245

  Dalen-Lorentsen, T., Andersen, T. E., Bjørneboe, J., Vagle, M., Martin, K. N., Kleppen, M., … Clarsen, B. (2021). A Cherry, Ripe for Picking: The Relationship Between the Acute-Chronic Workload Ratio and Health Problems. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 51(4), 162-173. https://doi.org/10.2519/jospt.2021.9893

  Soligard T, Schwellnus M, Alonso JM, Bahr R, Clarsen B, Dijkstra HP, Gabbett T, Gleeson M, Hägglund M, Hutchinson MR, Janse van Rensburg C, Khan KM, Meeusen R, Orchard JW, Pluim BM, Raftery M, Budgett R, Engebretsen L. How much is too much? (Part 1) International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of injury. Br J Sports Med. 2016 Sep;50(17):1030-41. doi: 10.1136/bjsports-2016-096581. PMID: 27535989.

 • I denne episoden snakker jeg med Eline Thornquist om hva fenomenologi er og ikke er. Vi diskuterer kunnskapsgrunnlaget for fysioterapi og hvordan fenomenologien påvirker klinisk kommunikasjon og praksis. Eline er psykomotorisk fysioterapeut og har vært professor ved Universitetet i Tromsø og Høgskulen på Vestlandet.

  Kilder:

  Thornquist, E. (2018). Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori: for helsefag. Fagbokforlaget.

  Thornquist, E., & Thornquist, E. (2009). Kommunikasjon: Teoretiske perspektiver på praksis i helsetjenesten. Gyldendal akademisk.

  https://podcasts.apple.com/no/podcast/a-history-of-philosophy-by-dr-arthur-f-holmes/id903437872?i=1000331578024

  https://podcasts.apple.com/no/podcast/philosophize-this/id659155419?i=1000384370798

 • Mangler du episoder?

  Klikk her for å oppdatere manuelt.

 • I denne episoden snakker jeg med Gunnar Breivik om hvordan deltakelse i idrett kan gi mening til livet; vi diskuterer blant annet uttrykk som flow, peak experience og peak performance. Utfordringen med voksenstyr og kontrollert idrett for barn er et tema Gunnar har problematiskert i boken Sug i magen. Vi snakker om hvordan vi kan forstå menneskelig bevegelse, hvor lekens betydning for motorisk læring og kroppslig utfoldelse er sentralt.

  Gunnar Breivik er professor emeritus ved Norges Idrettshøgskole og har jobbet med ulike idrettsfilosofiske spørsmål.

  Kilder:

  Breivik, G. (2021). Sport as part of a meaningful life. Journal of the Philosophy of Sport, 1-18. https://doi.org/10.1080/00948705.2021.1972814

  Breivik, G. (2010). Being-in-the-Void: A Heideggerian Analysis of Skydiving. Journal of The Philosophy of Sport - J PHIL SPORT, 37, 29-46. https://doi.org/10.1080/00948705.2010.9714764

  Breivik, G. (2001). Sug i magen og livskvalitet. Oslo: Tiden.

  https://www.researchgate.net/profile/Gunnar-Breivik/publications


 • In this episode I talk to researcher and professor at the University of Aalborg, Michael Skovdal Rathleff. We talk about how to communicate the PFP diagnosis to patients, whether exercise therapy is effective for patellofemoral pain, principles of rehabilitation, and prognosis.

  Sources:

  Johansen SK, Holden S, Pourbordbari N, Jensen MB, Thomsen JL, Rathleff MS. PAINSTORIES - Exploring the Temporal Developments in the Challenges, Barriers, and Self-Management Needs of Adolescents with Longstanding Knee Pain: A Qualitative, Retrospective Interview Study with Young Adults Experiencing Knee Pain Since Adolescence. J Pain. 2021 Oct 28:S1526-5900(21)00355-2. doi: 10.1016/j.jpain.2021.10.006. Epub ahead of print. PMID: 34718151.

  https://www.generalpractice.aau.dk/research/Center-for-Musculoskeletal-Health/mangement-patellofemoral-pain

  Rathleff MS, Graven-Nielsen T, Hölmich P, Winiarski L, Krommes K, Holden S, Thorborg K. Activity Modification and Load Management of Adolescents With Patellofemoral Pain: A Prospective Intervention Study Including 151 Adolescents. Am J Sports Med. 2019 Jun;47(7):1629-1637. doi: 10.1177/0363546519843915. Epub 2019 May 16. PMID: 31095417.

  Crossley KM, Stefanik JJ, Selfe J, Collins NJ, Davis IS, Powers CM, McConnell J, Vicenzino B, Bazett-Jones DM, Esculier JF, Morrissey D, Callaghan MJ. 2016 Patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester. Part 1: Terminology, definitions, clinical examination, natural history, patellofemoral osteoarthritis and patient-reported outcome measures. Br J Sports Med. 2016 Jul;50(14):839-43. doi: 10.1136/bjsports-2016-096384. Epub 2016 Jun 24. PMID: 27343241; PMCID: PMC4975817.

  Guldhammer C, Holden S, Sørensen ME, Olesen JL, Jensen MB, Rathleff MS. Development and validation of the Sorting non-trauMatIc adoLescent knEe pain (SMILE) tool - a development and initial validation study. Pediatr Rheumatol Online J. 2021 Jul 6;19(1):110. doi: 10.1186/s12969-021-00591-5. PMID: 34229697; PMCID: PMC8259444.

  Rathleff MS, Rathleff CR, Olesen JL, Rasmussen S, Roos EM. Is Knee Pain During Adolescence a Self-limiting Condition? Prognosis of Patellofemoral Pain and Other Types of Knee Pain. Am J Sports Med. 2016 May;44(5):1165-71. doi: 10.1177/0363546515622456. Epub 2016 Jan 20. PMID: 26792702.

  Smith BE, Moffatt F, Hendrick P, Bateman M, Rathleff MS, Selfe J, Smith TO, Logan P. The experience of living with patellofemoral pain-loss, confusion and fear-avoidance: a UK qualitative study. BMJ Open. 2018 Jan 23;8(1):e018624. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018624. PMID: 29362256; PMCID: PMC5786111.

  de Oliveira Silva D, Pazzinatto MF, Rathleff MS, Holden S, Bell E, Azevedo F, Barton C. Patient Education for Patellofemoral Pain: A Systematic Review. J Orthop Sports Phys Ther. 2020 Jul;50(7):388-396. doi: 10.2519/jospt.2020.9400. Epub 2020 Apr 29. PMID: 32349640.

  Neal BS, Lack SD, Lankhorst NE, Raye A, Morrissey D, van Middelkoop M. Risk factors for patellofemoral pain: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2019 Mar;53(5):270-281. doi: 10.1136/bjsports-2017-098890. Epub 2018 Sep 21. PMID: 30242107.

 • I denne episoden snakker jeg med forsker og professor ved Universitetet i Aalborg, Michael Skovdal Rathleff, som er kjent for sin forskning på patellofemorale smerter. Vi snakker om hvordan vi skal kommunisere diagnosen til pasientene, om treningsterapi er effektivt for patellofemorale smerter, prinsipper for rehabilitering, og prognose.

  NB: samtalen er på engelsk.


  Kilder:

  Johansen SK, Holden S, Pourbordbari N, Jensen MB, Thomsen JL, Rathleff MS. PAINSTORIES - Exploring the Temporal Developments in the Challenges, Barriers, and Self-Management Needs of Adolescents with Longstanding Knee Pain: A Qualitative, Retrospective Interview Study with Young Adults Experiencing Knee Pain Since Adolescence. J Pain. 2021 Oct 28:S1526-5900(21)00355-2. doi: 10.1016/j.jpain.2021.10.006. Epub ahead of print. PMID: 34718151.

  https://www.generalpractice.aau.dk/research/Center-for-Musculoskeletal-Health/mangement-patellofemoral-pain

  Rathleff MS, Graven-Nielsen T, Hölmich P, Winiarski L, Krommes K, Holden S, Thorborg K. Activity Modification and Load Management of Adolescents With Patellofemoral Pain: A Prospective Intervention Study Including 151 Adolescents. Am J Sports Med. 2019 Jun;47(7):1629-1637. doi: 10.1177/0363546519843915. Epub 2019 May 16. PMID: 31095417.

  Crossley KM, Stefanik JJ, Selfe J, Collins NJ, Davis IS, Powers CM, McConnell J, Vicenzino B, Bazett-Jones DM, Esculier JF, Morrissey D, Callaghan MJ. 2016 Patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester. Part 1: Terminology, definitions, clinical examination, natural history, patellofemoral osteoarthritis and patient-reported outcome measures. Br J Sports Med. 2016 Jul;50(14):839-43. doi: 10.1136/bjsports-2016-096384. Epub 2016 Jun 24. PMID: 27343241; PMCID: PMC4975817.

  Guldhammer C, Holden S, Sørensen ME, Olesen JL, Jensen MB, Rathleff MS. Development and validation of the Sorting non-trauMatIc adoLescent knEe pain (SMILE) tool - a development and initial validation study. Pediatr Rheumatol Online J. 2021 Jul 6;19(1):110. doi: 10.1186/s12969-021-00591-5. PMID: 34229697; PMCID: PMC8259444.

  Rathleff MS, Rathleff CR, Olesen JL, Rasmussen S, Roos EM. Is Knee Pain During Adolescence a Self-limiting Condition? Prognosis of Patellofemoral Pain and Other Types of Knee Pain. Am J Sports Med. 2016 May;44(5):1165-71. doi: 10.1177/0363546515622456. Epub 2016 Jan 20. PMID: 26792702.

  Smith BE, Moffatt F, Hendrick P, Bateman M, Rathleff MS, Selfe J, Smith TO, Logan P. The experience of living with patellofemoral pain-loss, confusion and fear-avoidance: a UK qualitative study. BMJ Open. 2018 Jan 23;8(1):e018624. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018624. PMID: 29362256; PMCID: PMC5786111.

  de Oliveira Silva D, Pazzinatto MF, Rathleff MS, Holden S, Bell E, Azevedo F, Barton C. Patient Education for Patellofemoral Pain: A Systematic Review. J Orthop Sports Phys Ther. 2020 Jul;50(7):388-396. doi: 10.2519/jospt.2020.9400. Epub 2020 Apr 29. PMID: 32349640.

  Neal BS, Lack SD, Lankhorst NE, Raye A, Morrissey D, van Middelkoop M. Risk factors for patellofemoral pain: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2019 Mar;53(5):270-281. doi: 10.1136/bjsports-2017-098890. Epub 2018 Sep 21. PMID: 30242107.

 • Joar Fystro har tidligere skrevet om personlig ansvar i fysioterapi i fagbladet Fysioterapeuten. I denne samtalen diskuterer vi sammenhengen mellom personlig ansvar, skyld og helse. Hva skal til for at vi skal være ansvarlige for våre helseplager? Bør personlig ansvar vurderes ved livsstilsrelaterte helseproblemer, og eventuelt få konsekvens for helsetilbudet? Vi snakker om ansvar i pasient-terapeut relasjonen, og hvem som har ansvaret i fysioterapeutisk behandling.

  Kilder:

  Traina G, Feiring E. Priority setting and personal health responsibility: an analysis of Norwegian key policy documents. J Med Ethics. 2020 Mar 2:medethics-2019-105612. doi: 10.1136/medethics-2019-105612. Epub ahead of print. PMID: 32122963.

  Sharkey K, Gillam L. Should patients with self-inflicted illness receive lower priority in access to healthcare resources? Mapping out the debate. J Med Ethics. 2010 Nov;36(11):661-5. doi: 10.1136/jme.2009.032102. Epub 2010 Sep 3. PMID: 20817816.

  Brown RC. Moral responsibility for (un)healthy behaviour. J Med Ethics. 2013 Nov;39(11):695-8. doi: 10.1136/medethics-2012-100774. Epub 2013 Jan 11. PMID: 23315854; PMCID: PMC3812898.

  Brown RCH, Savulescu J. Responsibility in healthcare across time and agents. J Med Ethics. 2019 Oct;45(10):636-644. doi: 10.1136/medethics-2019-105382. Epub 2019 Jun 20. PMID: 31221764; PMCID: PMC6855791.

  Friesen P. Personal responsibility within health policy: unethical and ineffective. J Med Ethics. 2018 Jan;44(1):53-58. doi: 10.1136/medethics-2016-103478. Epub 2016 Sep 22. PMID: 27660291.

  https://www.fysioterapeuten.no/fysioterapeut-fysioterapeuter-fysioterapi/fysioterapeutens-kunnskap-kan-minimere-pasientens-folelse-av-skyld/137375

  https://www.fysioterapeuten.no/bioetikk-fagfellevurdert-fysioterapi/mellom-ansvar-og-skyld-personlig-ansvar-i-fysioterapi/137062

  https://www.fysioterapeuten.no/fagkronikk-motivasjon/hva-er-en-umotivert-pasient/125714

 • I denne episoden snakker jeg med Øyvind Skattebo som har doktorgrad fra Norges idrettshøgskole på "Betydningen av oksygenekstraksjon og blodvolum for maksimalt oksygenopptak". Vi snakker om hva som bestemmer VO2max, betydningen av max O2-opptak på en utholdenhetsprestasjon, om det er kjønnsforskjeller i effekten av utholdenhetstrening, og flere andre temaer knyttet til trening av utholdenhet.

  Kilder:

  Skattebo Ø, Bjerring AW, Auensen M, Sarvari SI, Cumming KT, Capelli C, Hallén J. Blood volume expansion does not explain the increase in peak oxygen uptake induced by 10 weeks of endurance training. Eur J Appl Physiol. 2020 May;120(5):985-999. doi: 10.1007/s00421-020-04336-2. Epub 2020 Mar 14. PMID: 32172291; PMCID: PMC7181565.

  Skattebo Ø, Capelli C, Rud B, Auensen M, Calbet JAL, Hallén J. Increased oxygen extraction and mitochondrial protein expression after small muscle mass endurance training. Scand J Med Sci Sports. 2020 Sep;30(9):1615-1631. doi: 10.1111/sms.13707. Epub 2020 May 29. PMID: 32403173.

  Skattebo Ø, Calbet JAL, Rud B, Capelli C, Hallén J. Contribution of oxygen extraction fraction to maximal oxygen uptake in healthy young men. Acta Physiol (Oxf). 2020 Oct;230(2):e13486. doi: 10.1111/apha.13486. Epub 2020 May 30. PMID: 32365270; PMCID: PMC7540168.

 • Hva er forskjellen mellom korrelasjon og kausalitet? Når kan vi si at noe har en årsakssammenheng? I denne episoden snakker jeg med Bjørge Herman Hansen om kriterier for kausalitet og han forklarer hva som er viktig å tenke på når vi skal vurdere korrelasjon i studier.

  Kilder:
  https://tidsskriftet.no/2020/11/medisin-og-tall/korrelasjonen-er-relativ

  https://tidsskriftet.no/2004/04/sprakspalten/korrelerte-parametere-og-annen-spraklig-slendrian

  https://tidsskriftet.no/2015/09/kronikk/hva-kan-vi-si-om-kausalitet

  Thomas, J., Silverman, S., & Nelson, J. (2015). Research methods in physical activity (7th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

  Park, Jong Hee. (2020). The Art of Statistics: How to Learn From Data. The American Statistician, 74(2), 207.

 • Hvordan skal man behandle skader på bakre korsbånd? Hva er retningslinjene og evidens for bruk av ortose? I denne episoden snakker jeg med Karin Bredland, som er fysioterapeut ved ortopedisk avdeling OUS, om rehabilitering etter bakre korsbåndskader. Du får oppdatert kunnskap om undersøkelse og behandling, evidensgrunnlaget for bruk av ortose, treningsterapi vs. kirurgi og mye mer.

  Kilder:
  https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/rehabilitering-med-eller-uten-kneskinne-ved-bakre-korsbandskade

  https://bodyexamination.no/2019/03/21/bakre-skuffetest/

  Adachi N, Ochi M, Sumen Y, Deie M, Murakami Y, Uchio Y. Temporal changes in posterior laxity after isolated posterior criciate ligament: 35 patients examined by stress radiography and MRI. Acta Orthop Scand 2003 12;74 (6): 686-688.

  Ahn JH, Lee SH, Choi SH, Wang JH, Jang SW. Evaluation of clinical and magnetic resonance imaging results after treatment with casting and bracing for the acutely injured posterior cruciate ligament. Arthroscopy 2011 Dec;27(12):1679-1687.Jung YB, Tae SK, Lee YS, Jung HJ, Nam CH, Park SJ. Active non-operative treatment of acute isolated posterior cruciate ligament injury with cylinder cast immobilization. Knee Surg Sports Traumatol Arthrose, 16(8): 729-33, 2008.

  Margheritini F, Rihn J, Musahl V, Mariani PP, Harner C. Posterior cruciate ligament injuries in the athlete: An anatomical, biomechanical and clinical review. Sports Medicine 2002;32(6):393-408.

  Patel DV, Allen AA, Warren RF, Wickiewicz TL, Simonian PT. The nonoperative Treatment of Acute, Isolated (Partial or Complete) Posterior Cruciate Ligament- Deficient Knees: An Intermediate-term Follow-up Study. HSS J, 3(2): 137-46, 2007.

  Shelbourne KD, Patel DV. The natural history of acute, isolated, nonoperatively treated posterior cruciate ligament injuries. A prospective study. AM J Sports med, 276-283, 1999. Shelbourne KD, Muthukaruppan Y. Subjective results of nonoperatively treated, acute, isolated posterior cruciate ligament injuries. Arthroscopy 2005 Apr;21(4):457-461.

  Watsend AM, Osestad TM, Jacobsen RB, Engebretsen L. Clinical studies on posterior cruciate ligament tears have weak design. Knee Surg Sports Traumatol Arthrose, 2008.

  Årøen A, Sivertsen EA, Owesen Cm Engebretsen L, Granan LP. An isolated rupture of the posterior cruciate ligament results in reduced preoperative knee function in comparison with an anterior cruciate ligament injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrose, (2013) 21:1017–1022

 • Kan man trene seg til økt bevegelighet og hva skjer med muskler og sener når man tøyer? Er stretching negativt for prestasjon ? Kan bevegelighetstrening redusere skader?

  Dette er noen av spørsmålene jeg stiller Marie Moltubakk i denne episoden. I sin masteroppgave skrev hun om effekt av bevegelighetstrening på løpsteknikk og løpsøkonomi. Dette arbeidet fulgte hun opp med en omfattende doktorgrad om bevegelighetstrening, hvor deltakerne trente bevegelighet i et halv år! Marie er også tidligere utøver, trener og dommer i rytmisk gymnastikk, samt fysisk trener. Nå jobber hun i Norges gymnastikk- og turnforbund, hvor hun utvikler innhold til de nasjonale trenerutdanningene. I denne episoden går vi i dybden på mange spørsmål knyttet til bevegelighetstrening.


  Tider:

  06:11 - ulike typer bevegelighet
  11:35 - er det forskjell mellom tøyning og en eksentrisk kontraksjon?
  14:04 - hva skjer i muskler og sener ved tøyning?
  16:24 - genetikk og bevegelighet
  19:31 - evidensgrunnlaget for bevegelighetstrening
  23:04 - doktorgraden til Marie Moltubakk om bevegelighetstrening
  46:53 - er stretching positivt eller negativt for prestasjon innen styrketrening ?
  50:18 - effekten av bevegelighetstrening på løpsøkonomi
  51:30 - kan bevegelighetstrening redusere skader?

  Marie på Researchgate, Instagram og Twitter

  Kilder:

  https://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nih-bloggen/bojsen-moller-jens/har-uttoying-noen-effekt/

  Moltubakk MM, Eriksrud O, Paulsen G, Seynnes OR, Bojsen-Møller J. Hamstrings functional properties in athletes with high musculo-skeletal flexibility. Scand J Med Sci Sports. 2016 Jun;26(6):659-65. doi: 10.1111/sms.12488. Epub 2015 May 30. PMID: 26031482.

  Moltubakk MM, Magulas MM, Villars FO, Seynnes OR, Bojsen-Møller J. Specialized properties of the triceps surae muscle-tendon unit in professional ballet dancers. Scand J Med Sci Sports. 2018 Sep;28(9):2023-2034. doi: 10.1111/sms.13207. Epub 2018 May 22. PMID: 29723911.

  https://nih.brage.unit.no/nih-xmlui/handle/11250/2581036

  INJURY PREVENTION AND MANAGEMENT AMONG ATHLETIC POPULATIONS – Written by Kieran O’Sullivan and Sean McAulliffe, Ireland and Gregory Lehman, Canada TO STRETCH OR NOT TO STRETCH?
  https://www.aspetar.com/journal/upload/PDF/201412891228.pdf

  Brunner R, Friesenbichler B, Casartelli NC, et al.
  Effectiveness of multicomponent lower extremity injury prevention programmes in team-sport athletes: an umbrella review British Journal of Sports Medicine 2019;53:282-288.

 • Har du kontroll på forskjellene mellom ulike studiedesign, hvordan du skal tolke en metaanalyse og hvilke feilkilder man må se etter i en RCT? Denne episoden handler om studiedesign med spesielt fokus på metaanalyser, randomiserte kontrollerte studier og kohortstudier. Bjørge Herman Hansen er professor ved Universitetet i Agder og har veldig god formidlingsevne, også om temaer som ofte kan være utfordrende å forklare enkelt. Hører du på denne og de kommende episodene om statistikk og metode vil du få bedre forståelse for forskningen du leser.

  Følg Bjørge på Twitter: @bjorgeherman, og Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Bjorge_Hansen

  Tips til en annen podcastepisode med Bjørge Herman Hansen:

  Physical Activity Researcher podcast
  https://podtail.com/podcast/physical-activity-researcher/dr-bjorge-herman-hansen-sb-pa-epidemiology-statist/

  Kilder:
  Hansen, B. H., Dalene, K. E., Ekelund, U., Wang Fagerland, M., Kolle, E., Steene-Johannessen, J., Tarp, J., & Alfred Anderssen, S. (2020). Step by step: Association of device-measured daily steps with all-cause mortality-A prospective cohort Study. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 30(9), 1705–1711. https://doi.org/10.1111/sms.13726

  https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/kritisk-vurdering

  https://tidsskriftet.no/2018/10/medisin-og-tall/randomisering

  https://tidsskriftet.no/2018/10/medisin-og-tall/er-effekten-forskjellig-blant-kvinner-og-menn

  https://tidsskriftet.no/2018/11/medisin-og-tall/analyser-av-data-fra-randomiserte-studier • Må en god terapeut være empatisk og hvilken rolle har empati i terapi? Når skal vi gi utfordre pasienter og når skal vi vise aksept og medfølelse? Kan det til og med være feil å være empatisk? I denne episoden snakker jeg med psykologspesialist Sondre Risholm Liverød om kommunikasjon og pasient-terapeut rollen. Sondre har skrevet flere bøker og formidler psykologifaget gjennom podcasten Sinnsyn, i tillegg til å jobbe klinisk med gruppeterapi ved Sørlandet sykehus.

  Video av samtalen på Fysioformidlengen sin youtube-side:
  https://www.youtube.com/watch?v=FDSo2nBZrfI&t=2360s&ab_channel=Fysioformidlingen

  Kilder til bøker, nettside og podcast av Sondre Risholm Liverød:

  Bøker:
  2016 - Selvfølelsens psykologi
  2017 - Jeg, meg selv og selvbildet
  2018 - Psykologens journal

  Nettmagasin:
  WebPsykologen.no og Psykolog.com

  Podcast:
  Sinnsyn

  https://www.youtube.com/user/WebpsykologenNO
  https://podcasts.apple.com/no/podcast/sinnsyn/id1135301304?l=nb
  https://open.spotify.com/show/6uXYxJrIVuY77LYRrCh7qx?si=TuBfAy1cTGai1VR8-5suFQ
  https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzLzViOWU3ZWQyZjFiYWRjZTU1NDU1ZGRhZA

  Kilder:
  O'Keeffe M, Cullinane P, Hurley J, Leahy I, Bunzli S, O'Sullivan PB, O'Sullivan K. What Influences Patient-Therapist Interactions in Musculoskeletal Physical Therapy? Qualitative Systematic Review and Meta-Synthesis. Phys Ther. 2016 May;96(5):609-22. doi: 10.2522/ptj.20150240. Epub 2015 Oct 1. PMID: 26427530.

 • I denne episoden snakker jeg med fysioterapeut Gøran Berdal om skader i albuen. Han er fysioterapeut på ortopedisk avdeling på Ullevål og ved Nasjonal kompetansetjeneste for Albuekirurgi. I samtalen får du høre om funksjonsundersøkelse og nevrologisk undersøkelse av albue, hva som finnes av evidens for behandling og hvordan rehabilitering av albueskader foregår i praksis. Gøran har masse erfaring og har gravd i albuelitteraturen, så her får du oppdatert og praktisk nyttig kunnskap om albuerehabilitering.

  Kilder:

  https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-albuekirurgi-ktak

  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/583/pdf/583/Joint%20dislocation.pdf

  Giannicola G, Polimanti D, Bullitta G, Sacchetti FM, Cinotti G. Critical time period for recovery of functional range of motion after surgical treatment of complex elbow instability: prospective study on 76 patients. Injury. 2014 Mar;45(3):540-5. doi: 10.1016/j.injury.2013.11.033. Epub 2013 Dec 10. PMID: 24380536.

  Lindenhovius AL, Doornberg JN, Brouwer KM, Jupiter JB, Mudgal CS, Ring D. A prospective randomized controlled trial of dynamic versus static progressive elbow splinting for posttraumatic elbow stiffness. J Bone Joint Surg Am. 2012 Apr 18;94(8):694-700. doi: 10.2106/JBJS.J.01761. PMID: 22517385.

  Iordens GI, Van Lieshout EM, Schep NW, De Haan J, Tuinebreijer WE, Eygendaal D, Van Beeck E, Patka P, Verhofstad MH, Den Hartog D; FuncSiE Trial Investigators. Early mobilisation versus plaster immobilisation of simple elbow dislocations: results of the FuncSiE multicentre randomised clinical trial. Br J Sports Med. 2017 Mar;51(6):531-538. doi: 10.1136/bjsports-2015-094704. Epub 2015 Jul 14. PMID: 26175020.

  Carpenter, C. V., & Amirfeyz, R. (2014). Continuous passive motion following elbow arthrolysis. Journal of Hand Surgery, 39(2), 350-352.

  Harding P, Rasekaba T, Smirneos L, Holland AE. Early mobilisation for elbow fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jun 15;(6):CD008130. doi: 10.1002/14651858.CD008130.pub2. PMID: 21678373.

  A Single Clinical Sign To Test For Functioning Of All 3 Nerves Of The Hand:
  https://print.ispub.com/api/0/ispub-article/7147

 • I denne episoden snakker jeg med Gøran Paulsen om styrketrening og vi knytter dette opp mot behandling av tendinopatier. Vi fokuserer på treningsprinsippene og spesielt prinsippet om spesifisitet. Gøran er spesialist på muskelfysiologi, arbeidsfysiologi og treningslære, og skrev sin doktorgradsavhandling om treningsindusert muskelskade hos mennesker. I samtalen vår deler Gøran av dybdekunnskapen han har om styrketrening; episoden er klinisk relevant og du får oppdatert kunnskap om rehabilitering av tendinopatier.

  Kilder:

  Alfredson, Håkan, Pietilä, Tom, Jonsson, Per, & Lorentzon, Ronny. (2016). Heavy-Load Eccentric Calf Muscle Training For the Treatment of Chronic Achilles Tendinosis. The American Journal of Sports Medicine, 26(3), 360-366.

  Beyer, Rikke, Kongsgaard, Mads, Hougs Kjær, Birgitte, Øhlenschlæger, Tommy, Kjær, Michael, & Magnusson, S. Peter. (2015). Heavy Slow Resistance Versus Eccentric Training as Treatment for Achilles Tendinopathy. The American Journal of Sports Medicine, 43(7), 1704-1711.

  Bohm, Sebastian, Mersmann, Falk, & Arampatzis, Adamantios. (2015). Human tendon adaptation in response to mechanical loading: A systematic review and meta-analysis of exercise intervention studies on healthy adults. Sports Medicine - Open, 1(1), 1-18.

  Douglas, Jamie, Pearson, Simon, Ross, Angus, & McGuigan, Mike. (2016). Chronic Adaptations to Eccentric Training: A Systematic Review. Sports Medicine (Auckland), 47(5), 917-941.

  Drew, Benjamin T, Smith, Toby O, Littlewood, Chris, & Sturrock, Ben. (2014). Do structural changes (eg, collagen/matrix) explain the response to therapeutic exercises in tendinopathy: A systematic review. British Journal of Sports Medicine, 48(12), 966-972.

  Glasgow, Philip, Phillips, Nicola, & Bleakley, Christopher. (2015). Optimal loading: Key variables and mechanisms. British Journal of Sports Medicine, 49(5), 278-279.

  Kongsgaard, M, Kovanen, V, Aagaard, P, Doessing, S, Hansen, P, Laursen, A. H, . . . Magnusson, S. P. (2009). Corticosteroid injections, eccentric decline squat training and heavy slow resistance training in patellar tendinopathy. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 19(6), 790-802.

  Lasevicius, Thiago, Ugrinowitsch, Carlos, Schoenfeld, Brad Jon, Roschel, Hamilton, Tavares, Lucas Duarte, De Souza, Eduardo Oliveira, . . . Tricoli, Valmor. (2018). Effects of different intensities of resistance training with equated volume load on muscle strength and hypertrophy. European Journal of Sport Science, 18(6), 772-780.

  Magnusson, S. Peter, & Kjaer, Michael. (2019). The impact of loading, unloading, ageing and injury on the human tendon. The Journal of Physiology, 597(5), 1283-1298.

  Malliaras, Peter, Cook, Jill, Purdam, Craig, & Rio, Ebonie. (2015). Patellar Tendinopathy: Clinical Diagnosis, Load Management, and Advice for Challenging Case Presentations. The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 45(11), 887-898.

  Murphy, Myles Calder, Travers, Mervyn J, Chivers, Paola, Debenham, James Robert, Docking, Sean Iain, Rio, Ebonie Kendra, & Gibson, William. (2019). Efficacy of heavy eccentric calf training for treating mid-portion Achilles tendinopathy: A systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 53(17), 1070-1077.

  Roig, M, O’Brien, K, Kirk, G, Murray, R, McKinnon, P, Shadgan, B, & Reid, W D. (2009). The effects of eccentric versus concentric resistance training on muscle strength and mass in healthy adults: A systematic review with meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 43(8), 556-568.

  https://www.youtube.com/watch?v=U6egHi3wiOo

  https://www.youtube.com/watch?v=yPpj9Kf10Wg&t=120s

 • Hva er konfidensintervaller og hvordan tolker man dem? Det får du svaret på i denne episoden. For å gjøre dette temaet forståelig og godt formidlet snakker jeg med Bjørge Hermann Hansen, som er professor ved Universitetet i Agder. Der underviser han i vitenskapelig metode og statistikk, og emner knyttet til fysisk aktivitet. Hører du på denne og de kommende episodene om statistikk og metode vil du få bedre forståelse for forskningen du leser.

  Følg Bjørge på Twitter: @bjorgeherman, og Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Bjorge_Hansen

  Tips til en podcastepisode med Bjørge Herman Hansen:

  Physical Activity Researcher podcast
  https://podtail.com/podcast/physical-activity-researcher/dr-bjorge-herman-hansen-sb-pa-epidemiology-statist/

  Kilder:
  Pripp, A. H. (2018). Nyanser av variasjon. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, Tidsskrift for den Norske Lægeforening, 2018.

  https://www.youtube.com/watch?v=hlM7zdf7zwU&ab_channel=KhanAcademy

 • Hva er effektstørrelser og hvordan tolker man dem? Det får du svaret på i denne episoden. For å gjøre dette temaet forståelig og godt formidlet snakker jeg med Bjørge Hermann Hansen, som er professor ved Universitetet i Agder. Der underviser han i vitenskapelig metode og statistikk, og emner knyttet til fysisk aktivitet. Hører du på denne og de kommende episodene om statistikk og metode vil du få bedre forståelse for forskningen du leser.

  Følg Bjørge på Twitter: @bjorgeherman, og Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Bjorge_Hansen

  Tips til en podcastepisode med Bjørge Herman Hansen:

  Physical Activity Researcher podcast
  https://podtail.com/podcast/physical-activity-researcher/dr-bjorge-herman-hansen-sb-pa-epidemiology-statist/

  Kilder:
  Skovlund, E. (2017). Hvor stor er effekten? Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, Tidsskrift for den Norske Lægeforening, 2017.

 • Hva er p-verdier og hvordan tolker man dem? Det får du svaret på i denne episoden. Jeg snakker med professor ved Universitetet i Agder om hvorfor det kan være viktig for fysioterapeuter å ha grunnleggende forståelse for statistikk og metode. I denne episoden fokuserer vi på vanlige feil ved tolkning av p-verdier og hvordan p-verdier bør tolkes. Hører du på denne og de kommende episodene om statistikk og metode vil du få bedre forståelse for forskningen du leser.

  Følg Bjørge på Twitter: @bjorgeherman, og Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Bjorge_Hansen

  Tips til en podcastepisode med Bjørge Herman Hansen:

  Physical Activity Researcher podcast
  https://podtail.com/podcast/physical-activity-researcher/dr-bjorge-herman-hansen-sb-pa-epidemiology-statist/

  Kilder:
  https://tidsskriftet.no/2015/09/kronikk/hvorfor-p-verdien-er-signifikant
  https://tidsskriftet.no/2017/05/medisin-og-tall/verdens-forste-p-verdi
  https://tidsskriftet.no/2019/08/medisin-og-tall/skal-vi-skrinlegge-begrepet-statistisk-signifikans

  https://www.youtube.com/watch?v=vemZtEM63GY&ab_channel=StatQuestwithJoshStarmer

  Hypotesetesting:
  https://www.youtube.com/watch?v=JV2-WHzreFo&list=PLIeGtxpvyG-IZRHcZcOy12jp7ywuRbE7l&ab_channel=BrandonFoltz

 • I denne episoden snakker jeg med Per Brodal om hjerneforsking, smerte og hvordan man kan forstå sammensatte lidelser. Han er professor emeritus ved Universitetet i Oslo, har lang erfaring som forsker og foreleser, men er kanskje mest kjent for boken Sentralnervesystemet.

  Kilder:

  Brodal, P. (2013). Sentralnervesystemet (5. utg. utg.). Oslo: Universitetsforl.

  Brodal, P. (2018). Nevrokulturell imperialisme. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, Tidsskrift for den Norske Lægeforening, 2018.

  Brodal, P. (2017). A neurobiologist's attempt to understand persistent pain. Scandinavian Journal of Pain, 15. https://doi.org/10.1016/j.sjpain.2017.03.001

  Butler, D. S., & Moseley, G. L. (2013). Explain Pain 2nd Edn. Noigroup publications.

  Coghill, R. C., McHaffie, J. G., & Yen, Y. F. (2003). Neural correlates of interindividual differences in the subjective experience of pain. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(14), 8538-8542.

  Kirkengen, A. L., & Næss, A. B. (2005). Hvordan krenkede barn blir syke voksne.

  Louw, A., Diener, I., Butler, D. S. & Puentedura, E. J. (2011). The Effect of Neuroscience Education on Pain, Disability, Anxiety, and Stress in Chronic Musculoskeletal Pain. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 92(12), 2041-2056. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2011.07.198

  Louw, A., & Puentedura, E. (2013). Therapeutic neuroscience education: teaching patients about pain: a guide for clinicians. International Spine and Pain Institute.
  Sapolsky, R. M. (2004). Why zebras don't get ulcers: The acclaimed guide to stress, stress-related diseases, and coping.

  Gifford, L. (2014). Aches and pains.

 • Kan virkelig 50 % av skader forebygges? Hvordan og hvorfor fungerer skadeforebyggende trening? Jeg snakker med Grethe Myklebust som er professor ved Norges idrettshøgskole, hvor hun blant annet er programansvarlig for master i idrettsfysioterapi. Grethe har lang erfaring med forskning på skader og skadeforebyggende trening. Hun har også spilt håndball på elitenivå og har lang erfaring som fysioterapeut for landslag innen håndball, fotball og sandvolleyball. I samtalen går vi i dybden på hva vi vet om skadeforebyggende trening. Til slutt diskuterer vi også hvordan man skal få forskningen ut i praksis, noe Grethe har jobbet mye med, blant annet gjennom Skadefri.no.

  Kilder:

  Skadefri.no

  Handball Injury Prevention by Grethe Myklebust: https://www.youtube.com/watch?v=9SVqfc4ALTA&t=1682s

  Andersson SH, Bahr R, Clarsen B, Myklebust G. Preventing overuse shoulder injuries among throwing athletes: a cluster-randomised controlled trial in 660 elite handball players. Br J Sports Med. 2017;51(14):1073-1080. doi:10.1136/bjsports-2016-096226

  Andersson SH, Bahr R, Olsen MJ, Myklebust G. Attitudes, beliefs, and behavior toward shoulder injury prevention in elite handball: Fertile ground for implementation. Scand J Med Sci Sports. 2019;29(12):1996-2009. doi:10.1111/sms.13522

  Bahr, R., Clarsen, B., Derman, W., Dvorak, J., Emery, C. A., Finch, C. F., … Chamari, K. (2020). International Olympic Committee consensus statement: methods for recording and reporting of epidemiological data on injury and illness in sport 2020 (including STROBE Extension for Sport Injury and Illness Surveillance (STROBE-SIIS)). British Journal of Sports Medicine, 54(7), 372-389. https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-101969

  Clarsen, B., Myklebust, G. & Bahr, R. (2013). Development and validation of a new method for the registration of overuse injuries in sports injury epidemiology: the Oslo Sports Trauma Research Centre (OSTRC) overuse injury questionnaire. Br J Sports Med, 47(8), 495-502. https://doi.org/10.1136/bjsports-2012-091524

  Myklebust G, Engebretsen L, Braekken IH, Skjølberg A, Olsen OE, Bahr R. Prevention of anterior cruciate ligament injuries in female team handball players: a prospective intervention study over three seasons. Clin J Sport Med. 2003;13(2):71-78. doi:10.1097/00042752-200303000-00002

  Myklebust G, Skjølberg A, Bahr R. ACL injury incidence in female handball 10 years after the Norwegian ACL prevention study: important lessons learned. Br J Sports Med. 2013;47(8):476-479. doi:10.1136/bjsports-2012-091862

  Myklebust G, Holm I, Maehlum S, Engebretsen L, Bahr R. Clinical, functional, and radiologic outcome in team handball players 6 to 11 years after anterior cruciate ligament injury: a follow-up study. Am J Sports Med. 2003;31(6):981-989. doi:10.1177/03635465030310063901

  Olsen OE, Myklebust G, Engebretsen L, Holme I, Bahr R. Exercises to prevent lower limb injuries in youth sports: cluster randomised controlled trial. BMJ. 2005;330(7489):449. doi:10.1136/bmj.38330.632801.8F

  Olsen OE, Myklebust G, Engebretsen L, Bahr R. Injury mechanisms for anterior cruciate ligament injuries in team handball: a systematic video analysis. Am J Sports Med. 2004;32(4):1002-1012. doi:10.1177/0363546503261724

  Soligard T, Myklebust G, Steffen K, et al. Comprehensive warm-up programme to prevent injuries in young female footballers: cluster randomised controlled trial. BMJ. 2008;337:a2469. Published 2008 Dec 9. doi:10.1136/bmj.a2469

  Steffen K, Myklebust G, Olsen OE, Holme I, Bahr R. Preventing injuries in female youth football--a cluster-randomized controlled trial. Scand J Med Sci Sports. 2008;18(5):605-614. doi:10.1111/j.1600-0838.2007.00703.x

 • Har du reflektert over spørsmålene: Hva er kunnskap? Hvilke ulike former for kunnskap finnes og er noen av dem bedre enn andre? I denne samtalen svarer Sigmund Loland på disse spørsmålene og han begrunner hvorfor kritisk refleksjon om egen kunnskap er viktig for en moderne fysioterapeut. Vi snakker også om vitenskap og diskuterer motsetningene mellom kvalitativ og kvantitativ metode. Sigmund har erfaring fra flere ulike områder. Han er kunnskapsrik og deler mange interessante refleksjoner i samtalen, blant annet om kroppsforståelse. Denne episoden er nyttig både for studenter, erfarne klinikere, eller om man jobber innen akademia.

  Sigmund Loland på Researchgate:
  https://www.researchgate.net/profile/Sigmund_Loland

  Kilder:

  Loland, S. (2000). Body image, sports and exercise. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, 120(24), 2919.
  Link: https://tidsskriftet.no/2000/10/tema/kroppssyn-idrett-og-mosjon