Episoder

 • Välkommen till en lektion i vardagsgrammatik. På schemat: ordföljd i bisats, prepositionsobjekts relation till adjektiv, adjektiviska pronomen och nya former av preteritum.

  Veckans språkfrågorVarför kan man säga jag är arg på dig men inte jag är kär på dig? Eller varför fungerar adjektiv ihop med prepositionsobjekt på olika sätt?Varför sätts "inte" före första verbet i svenska bisatser? Håller det på att skapas en ny preteritumform av lägga? Lagg istället för la?Heter det en eller ett rap?Varför är det inte rätt att skriva min egna soffa? Hur fungerar adjektiviska pronomen? Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • Bokstaven c uttalas som k eller s och har egentligen ingen funktion i alfabetet. Ändå finns den i ord som corona, cancer och covid. Ord som lika gärna hade kunnat stavas korona, kanser och kovid.

  Veckans språkfrågorVad har bokstaven c för historia?Är c en onödig bokstav? Den uttalas nästan alltid som s eller k. Varför använder svenskan ck medan norskan skriver kk?Varför stavas inte konsert med ett c i mitten, koncert?Vad har hänt med orden dedicera och indicera, en del stavar och uttalar orden med ett k istället för ett c?Hur ska orden chans och charter uttalas?Varifrån kommer det skämtsamma cirkus istället för cirka?Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • Mangler du episoder?

  Klikk her for å oppdatere manuelt.

 • Ord med två motsatta betydelser kan kallas kontronym, janusord eller autoantonym, och kan skapa missförstånd. För vad betyder det att en bastu är delad eller att något klickar?

  Veckans språkfunderingarDelad bastu är det en gemensam bastu eller en separat bastu?Mot kan användas i betydelsen att vara motståndare till något, men också för att jobba mot ett mål.Betyder klicka att något fungerar eller inte fungerar?För jävlig! Kan användas både för att säga att något är jättebra eller jättedålig.Vad betyder att bestrida en kostnad?Hur kommer det sig att vederlägga ofta används fel? Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • Språket plockar fram periodiska systemet och hittar metalluttryck i svenskan. Varför använder vi bly, guld och järn för beskriva saker som är tunga, ädla och hårda?

  Veckans språkfrågorUttrycket heter tung som bly men bly är långtifrån den tyngsta metallen, varför används bly på det här sättet?Varför kan man säga ge järnet eller kämpa järnet och vad betyder järn i de här sammanhangen?Hur används guld i berömmande uttryck?Varifrån kommer uttrycket att "gå och skrota" och vad betyder det egentligen?Hur ska metallen platina uttalas?Varifrån kommer uttrycket "en pärla bland juveler"?Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • Vad är ett språk och vad är en dialekt? Veckans avsnitt handlar om när definitionerna spelar stor roll och om när språk blir politik.

  Veckans språkfrågorVad definierar en dialekt och ett språk?När blir språk politik?Vad skiljer älvdalska från svenska?Vad görs för att hålla älvdalskan vid liv?Varför vill många älvdalingar att älvdalska ska klassas som ett minoritetsspråk?Tycker Sveriges regering att älvdalska är ett språk eller en dialekt?Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Gäster Björn Rehnström och Ulla Schütt från föreningen för älvdalskans bevarande Ulum Dalska. Programledare Emmy Rasper.

 • Fåglar finns runt omkring oss inte bara i luften och på marken utan även i språket. För visst kan man skriva som en kråka och vara full som en kaja? Språket skådar fågelspråket.

  Veckans språkfrågorMan kan skriva som en kråka, ha en handstil som liknar kråkfötter, sätta en kråka, ha en snorkråka, sjunga barnsången Prästens lilla kråka och ha en frisyr som ett kråkbo. Varför finns det så många kråkor i språket?Varifrån kommer det skånska order alika för kaja? Och varför säger man full som en kaja?Skulkig eller skulka används av fågelskådare för att beteckna en fågel som är svår att se på grund av att den gömmer sig, varifrån kommer ordet?Det heter tranbär på svenska och cranberries på engelska, tranor på svenska och cranes på engelska, hur har cr blivit tr och har ordet lyftkran något med tranor att göra?Kalkon betyder från Calcutta, på engelska heter samma fågel turkey som i Turkiet och på portugisiska heter kalkon peru, varför har fågeln kalkon så många olika namn som har med länder att göra?Vad har ordet driftkucku för ursprung?Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • Svensklärare ställer språkfrågor till Språket. Och vi tar reda på hur ämnet svenska har förändrats över tid och vad som är viktigast att lära sig på svensklektionerna.

  Veckans språkfrågorVad är mest korrekt svensklärare eller svenskalärare? Hur kommer det sig att båda varianterna förekommer?Hur ska man förklara för elever att konståkning är ett substantiv? Vilken metod är bäst för att ordklassbestämma ett ord?Vad är det viktigaste att lära sig i ämnet svenska i grundskolan? Hur har ämnet svenska förändrats över tid?Uttrycket "vilket menas med har börjat dyka upp i elevers texter, vad är det för formulering?Hur ska ordet incident förstås och användas? Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet. Gäst Ann Boglind, pensionerad svensklärare med 32 års erfarenhet, tidigare även lärarutbildare, författare till läroböcker för både skola och högskola och lektor i svenskämnets didaktik vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • Skidsäsongen är här och Språket ger sig ut i skidspåret och pratar skidor, valla, snöblind, flatljus, FIS och fart.

  Veckans språkfrågorVarför heter det super G?Varifrån kommer ordet slalom och varför heter det samma sak på så många språk?Varför används snöblind ibland istället för ordet flatljus och vad har engelskans whiteout med saken att göra?Varför används ordet pjäxa på svenska?Kan skidra eller skida användas i betydelse att åka skidor?Varifrån kommer ordet valla?Varför heter valla fart på franska?I Norrbotten på 50-talet kunde orden brunk och fant höras i skidsammanhang, i betydelserna avstamp vid backhoppning respektive spann på skidor. Är orden dialektala eller finns de på fler ställen i landet?Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • Ord för sex och kön var tabubelagda i offentliga sammanhang fram till 1960-talet. Men orden är mycket gamla och välanvända. I flera hundra år gamla brev och dikter hittar vi knulla, kuk och fitta.

  Veckans språkfrågorVarför kan ord för könsorgan vara laddade och varför kan de anses vara fula?När började könsorden förekomma i offentliga texter och ordböcker?Vad har ordet blygdläpp för bakgrund och har det något med ordet skam att göra?Vad har ordet kuk för etymologi?Varifrån kommer uttrycket kuka ur?Varför finns det så många metaforer för snopp och snippa?Vad har ordet knulla för historia?Varifrån kommer bola i betydelsen ha samlag?Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Gäst Karin Milles, professor på institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskolan. Programledare Emmy Rasper.

 • Det är O:na i orden som gör det, sjöng Fem myror är fler än fyra elefanter. Och visst är o en bra bokstav, som kan vara ett utrop för förvåning men också användas som prefix för att skapa negationer.

  Veckans språkfrågorHur gammal är bokstaven o?Hur kommer det sig att vissa ord som börjar med o blir motsatsord och andra inte? Oväder betyder till exempel inte motsatsen till väder.Varför kan man säga okomme i Norrbotten i betydelsen att någon inte har kommit?Används o mer i vissa delar av landet?Finns det några regler för hur o ska uttalas?Vad är en olukt, och hur kan ordet användas?Har ordet oavsett fått en ny betydelse?Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • Hästar förstår fler ord än vi kanske tror, säger hästkommunikationsexperten Charlotte Lundgren. Språket rider in i stallet och pratar om hästkommunikation och ord som snopp, skimmel och vojlock.

  Veckans språkfrågorHur gamla är uttrycken "inte ha alla hästar hemma", "något i hästväg" och "inte skåda given häst i mun"?Hur går det till när hästar och människor kommunicerar?Varifrån kommer hoppla, ptro och smackljudet som används för att få hästen att börja röra på sig? Används samma typ av ljud för att kommunicera med hästar i andra språk?Det finns många ord för hästars färger som till exempel black, skimmel och fux, varför säger man så?Vad är en snopp i hästsammanhang?Varifrån kommer orden schabrak och vojlock?Varifrån kommer ordet valack, som betyder kastrerad hingst?Efterlysning: Vad kallar du det ljud som hästar gör av välbehag och som på engelska heter det nicker? Mejla spraket@sverigesradio.seSpråkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet. Gäst Charlotte Lundgren, kommunikationsforskare vid Linköpings universitet, som studerar kommunikation mellan häst och människa. Programledare Emmy Rasper.

 • Vi har nåtts av informationen att många lyssnar på Språket när de ska sova. Det här avsnittet är till er. Språkvetare Ylva Byrman svarar på språkfrågor om sömn. God natt!

  Veckans språkfrågor Sova över tolkar de flesta som att sova hos någon annan men det finns de som använder det i betydelsen att försova sig, varför är det så?Vad betyder sova på aga eller sova på ag?Sova tills blodet ruttnar säger en lyssnare och hennes familj när de har sovit länge, men är det fler som känner igen uttrycket?Kan det dialektala dôrma, som betyder falla i djup sömn eller svimma, ha nån koppling till det franska dormir?Är det nån skillnad på att lägga sig i eller på sängen?Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • Svenskan innehåller många ord från andra språk. Men hur är det med den svenska exporten av ord och uttryck? De är fler än man kan tro, säger Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk.

  Veckans språkfrågorOmbudsman, smörgåsbord och fartlek är svenska ord som finns i engelskan, finns det fler svenska ord som andra språk har plockat upp?Vilka språk har svenskan lånat ut flest ord till?Vad är det som gör att vissa ord kan spridas till andra språk?Hur är det med engelska ord som stool och board, de liknar svenska ord, men var kommer de ifrån?Under vilka tidsepoker exporterade svenskan flest ord till andra språk?Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • Ekman, Lindberg och Bergström är vanliga efternamn i Sverige. Naturnamnen uppkom på 1600-talet och blev mer frekventa under 1800-talet, men ingen vet exakt varför.

  Veckans språkfrågorI mitten av 1800-talet började man ge sina barn namn som Emerentia, Konstantia, Ottilia, Regina, Tekla, Theodor, Reinhold, Leonard, Levin, Eugén och Elfton, hur kom det sig?Hur gammalt är det att stava sonnamn med x, som Erixon? Och varför började man göra det?Varför har vi naturefternamn i Sverige? Och varför är en del träd, som tall och poppel, mindre vanliga i naturnamnen?Efternamnet Nordell kommer från byn Nor men vad betyder dell?Hur kommer det sig att svenskan har så få yrkesefternamn jämfört med till exempel tyskan och engelska där namn som Müller, Miller, Schumacher, Smith, Fassbender, Thatcher och Carpenter är vanliga?Hur ska genitiv skrivas på förnamn som slutar på -ce som Alice?Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • I januari var det få som kände till ord som flockimmunitet, superspridare och coronafrisyr. Nu när året är slut har vi lärt oss rekordmånga nya ord.

  Över hälften av orden på Språkrådet och Språktidningens nyordslista är coronarelaterade och årets arbete har varit annorlunda än tidigare år. Coronapandemin har gjort ett enormt avtryck i nyordsflödet. Det är i nivå med ordflödet som uppkom i samband med andra världskriget, säger Ola Karlsson, språkvårdare i svenska på Språkrådet.I avsnittet hör du även en återutsändning av "Språket i krisens spår" från 4 maj 2020.Här finns nyordslistan!

 • Flera klassiska jullåtar innehåller ett ålderdomligt språk, böjningsformer från förr och poetiska uttryck. Språket i P1 sjunger upp och hjälper dig att tolka julsångernas texter. God jul!

  Veckans språkfrågorVarför böjer man god som goder i Goder afton?Vad betyder strofen "änglars här slår sin rund" i andra versen av Stilla natt?Varför finns det så många varianter av Staffansvisan?I julsången O helga natt sjungs olika versioner av meningen "uti din slav du ser en älskad broder", varför är det så?I texten till Jul, jul, strålande jul finns meningen "över de släkten som gå till ro, över de ungas dagande bo", vad betyder de ungas dagande bo?Vad betyder hjärtligt sinn och skalkar som det sjungs om i julsången Nu så kommer julen?Vad betyder Ritsch ratsch fili-bom-bom-bom?Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • Språkpoliser, se hit! Vi går igenom de vanligaste synpunkterna på språkfel som ni lyssnare har skickat in.

  Veckans språkfrågorVarför har ordet utmaning börjat användas istället för problem?Har distinktionen mellan själv och ensam helt försvunnit?Varför har uttryck för uppräkning och jämförelse en tendens att tappa sitt andra led? Dels-dels, ska vara "jag hade att välja på dels äpplen och dels päron" men nu ser man ofta att dels istället följs av "men också".Hur ska adjektiv böjas efter kön? Nya eller nye? Kära eller käre? Och varför ser man ibland meningar som "den nye utrikesministern Ann Linde"?Komma till bukt med förekommer i text och tal, men den rätta varianten är väl få bukt med? Går det att stoppa den här språkliga förändringen?Hur kommer det sig att man irriterar sig på andras språkanvändning?Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • Flera svenska ortnamn är över 1000 år gamla och bra ledtrådar till hur svenskan lät förr. I veckans avsnitt tar vi oss runt i Sverige och dechiffrerar namn på orter, vattendrag och städer.

  Veckans språkfrågorVarför har en del orter smeknamn? Som till exempel Tôrke för Torekov, Eken för Stockholm och Peking för Norrköping.Vad betyder ortnamnet Ho, som också finns i namn som Hofors och Hosjö?Hur hänger namnen Helsingborg, Helsingör och Helsingfors ihop och har det något med Hälsingland att göra?I Ångermanland och västra Dalarna finns nästan 50 namn på ställen som slutar på -sillret. Vad är det för ord?Hur kommer det sig att vattendrag ofta namnges i bestämd form till skillnad från ortnamn? Det heter Vänern, Östersjön och Mälaren men inte Karlstaden, Göteborgen och Varberget.Varför uttalas Kristianstad som krisjannsta? Och hur kommer det sig att man säger väschöta och össchöta istället för västgöta och östgöta?Hur ska orten Tjust eller gatan Tjustgatan uttalas och var kommer ordet ifrån?Namnet Blåsut finns på olika ställen i landet, både som platser och gator, men vad betyder det?Vad betyder Rönninge som finns i många ort-, stadsdels- och bynamn?Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet.Programledare Emmy Rasper.

 • Vem bestämmer vad som står i ordböckerna SAOL och SAOB? I två avsnitt berättar vi om metoder och källor som ligger bakom svaren i programmet Språket. Det här är Språket bakom kulisserna del 2.

  För att kunna trycka på länkarna nedan behöver du titta på den här sidan via Sveriges Radios webbsida och inte via SR Play eller andra poddtjänster. Vad har ordet för historia och etymologi?Här hittar du svar!SAOB hittar du via Svenska.se.Bra att komma ihåg:SAOB är den historiska ordboken och rätt om du vill får reda på mer om ett ords historia. Ordboken är ännu inte färdigställd, hittills finns uppslagsord från a till och med väva. Titta längst upp till höger, när du slagit upp ett ord via svenska.se, där står tryckåret. Artiklarna om ord som börjar på alfabetets första bokstäver är skrivna för 100 år sedan och det kan påverka informationen. SAOB täcker språket från 1520-talet fram till i dag.Här finns mer info om hur du kan söka i SAOBEn hjälpsida från SAOB.BöckerHandledning till Svenska Akademiens ordbok, skriven av Carl-Erik Lundbladh finns som pdf via länken. Svenska språket under sjuhundra år, skriven av Gertrud Pettersson, Studentlitteratur, 2005. Här hittar du svar!Svensk etymologisk ordbok av Elof Hellquist. Finns som digital faksimilutgåva via projekt Runeberg. Finns även som sökbar källa via Språkbanken Texts sökverktyg Karp.Bra att komma ihåg:Hellquists etymologiska ordbok kom ut 1922 och har sedan dess tryckts i sju upplagor. Söderwalls ordbok över svenska medeltidsspråket och Schlyters ordbok över det svenska lagspråket handlar om det fornsvenska språket. Finns att söka i via Karp.Bra att komma ihåg:Söderwalls ordbok är tänkt att täcka ord från 1200-talet fram till 1500-talet. Bokstäverna j och å fanns inte i fornsvenskan, ord som börjar med j eller å hittas istället under i respektive a. Den isländska bokstaven Þ, thron, finns med för alla ord som börjar på th.Dahlgrens glossarium över föråldrade eller ovanliga ord och talesätt. Finns att läsa via Litteraturbanken.Bra att komma ihåg:Dahlgrens glossarium gavs ut 1914 och innehåller ord som inte ingår i standardspråket.Nordiska ordböcker som kan vara till hjälpOrdbog over det danske Sprog, dansk historisk ordbok som redogör för ord från 1700-talet till 1950.Nynorskordboka og BokmålsordbokaOrdbok över Finlands svenska folkmålÄr det här ett dialektalt ord?Här hittar du svar!Svenskt dialektlexikon av Johan Ernst Rietz. Finns som faksimil via Projekt Runeberg här.Bra att komma ihåg:Gavs ut 1862-1867 men är ännu adekvat. Täcker alla svenska dialekter. Att veta hur ett äldre eller dialektalt ord ska stavas kan vara knepigt. Då får man använda sin fantasi och intuition och prova sig fram med olika alternativ. Syd- och västsvensk dialektdatabas via Isof, Institutet för språk och folkminnen.Bra att komma ihåg:Institutet för språk och folkminnen har i uppdrag att sprida kunskap om dialekter och kan även svara på en del frågor. Mer info finns här.I programmet deltar:Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet.Bo Wendt, huvudredaktör för Svenska akademiens ordbok, SAOB.Programledare Emmy Rasper.

 • Vem bestämmer vad som står i ordböckerna SAOL och SAOB? I två avsnitt berättar vi om metoder och källor som ligger bakom svaren i programmet Språket. Det här är Språket bakom kulisserna del 1.

  Vad är rätt och fel i det samtida språket?Här hittar du svar!Svenska skrivregler från Språkrådet.Språkriktighetsboken från Språkrådet.Språkrådets frågelåda - här finns frågor och svar.Svenska.se här kan du söka i SAOL, SO och SAOB.Bra att komma ihåg:SAOL är den ordlista där du kan se hur ett ord stavas och böjs och uttalas, och ofta vad de betyder.Svensk ordbok (SO) är en definitionsordbok. Där kan du läsa beskrivningar av vad ord betyder och hur de används.SAOB är en historisk ordbok över det svenska skriftspråket från 1500-talet till idag. (Vi kommer att prata mer om SAOB i nästa avsnitt.)Frågor som handlar om ord och uttrycks användning och frekvensHär hittar du svar!I sökverktyget Korp som görs av Språkbanken Text finns en massa korpusar samlade.En annan källa är KB:s tidningssök som du hittar här: Svenska dagstidningar via Kungliga biblioteket.Bra att komma ihåg:En korpus är en sökbar textsamling. Det kan till exempel vara tidningstexter, myndighetstexter eller texter från sociala medier. Vad du kan få fram för information beror på vilken typ av korpus du söker igenom.Du kan göra olika typer av sökningar i Korp, till exempel jämförelsesökningar eller ordbildssökningar, men sökningarna kan kräva att du läser på om hur man gör. Här finns en användarhandledning.Ett lemgram är ett ords samtliga böjningsformer, och gör det möjligt att i en och samma sökning söka efter till exempel både "hund", "hundar", "hundarna" och så vidare.I programmet deltar:Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet.Louise Holmer, biträdande forskare och doktorand vid institutet för svenska språket vid Göteborgs universitet och medlem i SAOL-redaktionen.Lars Borin, professor i språkvetenskaplig databehandling, medgrundare av Korp och föreståndare för Nationella språkbanken.Programledare Emmy Rasper.