Episodes

 • 41. Mätta många miljömedvetet - om framtidens lantbruk

  · Landet Podcast

  En livsmedelsproduktion som inte försämrar miljön men samtidigt bidrar till att försörja Sveriges och världens befolkning med mat. Hur ser den ut? Lyssna när podden Landet tar sig an det svenska lantbruket och dess framtid som föregångare i den omställning som ligger runt hörnet.Medverkande:Elins Matsdotter, expert inom energi och klimat på LRFAnders Wijkman, tidigare ordförande i MiljömålsberedningenCitat från podden:"Sverige är redan ett föregångsland. Tittar vi på jordbruket så är det väldigt tydligt" - Anders Wijkman"Det jordbruket kan bidra med är just att ersätta fossilt med förnybart" - Elina Matsdotter

  starstarstarstarstar
 • Missing episodes?

  Click here to refresh the feed.

 • 40. Mattanken - offentliga måltider i framkant

  · Landet Podcast

  Hur hänger den offentligt upphandlade maten ihop med landsbygdsutveckling och ökad tillväxt? Och varför är det så viktigt att just offentliga måltider är hållbara genom hela kedjan - från jord till bord? Lyssna när Landet fördjupar sig i det nationella projektet Mattanken som är en digital plattform, ett nätverk och ett samarbete med syftet att öka andelen offentlig mat som uppfyller kraven på hållbar produktion och konsumtion.Medverkande: Eva Sundberg, kostekonom på Livsmedelsverket, Pirjo Gustavsson, företagarcoach LRF Dalarna och Örjan Brinkman, ordförande för Sveriges konsumenter."Vi vill ta vara på den potential som finns i de offentliga måltiderna för att få till en samhällsutveckling som går åt rätt håll och som kan bidra till landsbygdsutveckling" Eva Sundberg"Det gäller att det är hållbart hela vägen, men det handlar också om tillväxtmöjligheter" Pirjo Gustavsson”Att den offentliga maten går före när det gäller hållbarhet, näring och kvalitet är otroligt viktigt ur ett konsumentperspektiv” Örjan Brinkman

  starstarstarstarstar
 • 39. Landet levererar hållbart - om klimatomställningen

  · Landet Podcast

  Landsbygden blir allt viktigare i en värld som tar hand om klimatfrågan. För trots att vi ofta läser om den hållbara staden så spelar de svenska landsbygderna en stor roll i den omställning vi står inför. Så vad har landsbygderna som städerna inte har när det kommer till rädda klimatet och vad är det som gör att det kan vara lättare att leva klimatsmart på landet. Medverkande: Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och Erik Westholm, Professor vid institutionen för Stad och Land på SLU.”Vi kommer inte se landsbygden som en överbliven rest från jordbrukarsamhället. Vi kommer förstå att det är de kvalitéerna som skapar liv på jorden” - Erik Westholm”Investeringsboomen som kommer med klimatomställningen kommer påverka landsbygden mycket positivt och det är lättare att leva på landsbygden med den nya tekniken” - Svante Axelsson

  starstarstarstarstar
 • 38. Turismens gröna guld har växtvärk - om naturturism

  · Landet Podcast

  Svensk besöksnäring och naturturism växer så det knakar och skapar runt 400 nya jobb varje månad. Nio av tio som reser till Sverige gör det med naturen i tankarna. Näringen bidrar med skatt, export och sysselsättning och får en allt större betydelse för utvecklingen av såväl landsbygder som städer. Samtidigt är detta en ung bransch där många delar måste utvecklas för att nå en hållbar potential. Hör regeringens utredare, branschorganisationen och företagaren. Vilka olika roller har de för att lösa de utmaningar som naturturismens står inför och hur kan vi ta tillvara alla möjligheter?Britt: "Det är en positiv starkt växande bransch men den är ung och har inte de strukturer runt omkring som äldre mogna branscher har"Anna: "Bra att turismen kommer in på många håll, men ska den växa måste det in entreprenörskap, sälj, destination, kunskap om sådana saker i utbildningarna."Leif: "Det är en bransch som är relativt ny, som växer fort och det är många duktiga människor som ger sig in i detta."Medverkande:Britt Bolin, regeringens utredare för en sammanhållen politik för en hållbar turismAnna Hag, Strateg för hållbar stadsutveckling och innovation på VisitaLeif Öster, naturturismföretagare

  starstarstarstarstar
 • 37. Smart tillage - för jordens skull

  · Landet Podcast

  Smart tillage är det engelska begreppet för så kallad smart jordbearbetning inom lantbruk. Det handlar om att kombinera metoder för miljö- och klimathänsyn med en lönsam produktion. Johan Persson och Johannes Barnekow berättar varför de gått över till plogfritt jordbruk. Och Thomas Keller, professor i markfysik, berättar vad forskningen säger. Vilka vinster kommer av ett plogfritt jordbruk? Och vilka utmaningar kan vi stöta på?Johan: "Man vill ha en förändring för att man brinner för lantbruket"Thomas: "Det börjar med en bra växtföljd, som är kanske det allra viktigaste. Att man anpassar växtföljden till sin egen jord och sitt klimat."Johannes "En av de stora anledningarna är ju både att minska insatserna men även att frigöra tid."Medverkande: Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning, SLU.Johan Persson, plogfri lantbrukare Kävlinge Johannes Barnekow, plogfri lantbrukare Vinslöv

  starstarstarstarstar
 • 36. Relationsmat - framtidens matdistribution?

  · Landet Podcast

  Relationsmat börjar bli ett begrepp att räkna med. Idén är att stödja små, lokala producenter och koppla ihop dem med konsumenter som efterfrågar lokal mat. Man ska veta vart maten kommer ifrån och ha en relation till personerna bakom produktionen. Så hur kan en sådan plattform fungera? Och hur ser framtiden ut för relationsmaten?Albin:”Vi har förstått att efterfrågan från lokala producenter och konsumenter är framför allt att bygga en relation med varandra. Och det innebär per definition att skala bort mellanhänderna”Victor: "Vi har en vision att lokal mat ska få en starkare ställning och att det ska bli lättare att vara producent och sälja lokalt.”Medverkande: Albin Ponnert och Victor Zaunders, grundare av den digitala plattformen Local Food Nodes

  starstarstarstarstar
 • 35. Bonden och utbildningen

  · Landet Podcast

  Det finns ett växande intresse för att bli bonde och bidra till en ökad matproduktion. Som för alla andra yrken krävs kunskap för att komma igång. Så vilken väg ska man då ta för att nå målet?Sebastian: ”Bonde är en business där man behöver kompetens inom både biologi, teknik och ekonomi. Och kan du inte allt det måste du utbilda dig eller plocka in hjälp så att du får den kompetens som behövs”Simon: ”Många svenska bönder är väldigt duktiga producenter, men sen är utmaningen att ha grepp om helheten i sin business”Medverkande: Simon Wancke, lantmästare, engagerad i Naturbruksskolorna och ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i Gröna Näringar.Sebastian Remvig, agronomstudent.

  starstarstarstarstar
 • 34. Jag vill bli bonde - hur gör jag?

  · Landet Podcast

  Intresset för att arbeta med att producera mat ökar. Men har du inte en gård att ärva eller ett stort kapital kan det vara svårt att bli bonde idag. I Landet berättar två gäster om sina vägar och val för att få kunna arbeta som matproducenter.Citat från podden:Emilia: ”Man behöver inta ha nån speciell bakgrund, man behöver inte va bondunge för att bli bondunge”Josefin: ”Sök så mycket erfarenheter och hjälp från andra som möjligt”Medverkande: Josefin Svensson, bärodlare, Bjärred.Emilia Astrenius Widerström, ordföranden för LRF Ungdomen och anställd på mjölkgård utanför Götene.

  starstarstarstarstar
 • 33. När kön blir en faktor – om jämställt företagande

  · Landet Podcast

  Kvinnor driver nästan 30 procent av Sveriges företag. Men de får inte del av offentlig finansiering i motsvarande omfattning. Det beror enligt forskning på att kvinnor och män tillskrivs olika egenskaper byggda på stereotypa förväntningar. Alltså förväntningar på̊ hur företagande kvinnor och män ska bete sig och vara. Detta påverkar bland annat handläggningen av företagsstöd och krediter och synen på vem som anses ha potential i sitt företagande och därmed får del av pengarna. Och mest utsatta är landsbygdskvinnor. Så varför är det såhär och hur gör vi för att företagsutvecklingen i våra landsbygder ska blir mer jämställd? Det vet Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet och Roger Ylinenpää, samhällsstrateg för landsbygd på Luleå kommun.Citat från podden:Malin: ”Män som var unga beskrevs som unga och lovande medan kvinnor som var unga beskrevs som unga och oerfarna och det ger helt olika kopplingar till affärspotential”Roger: ”Det känns som att det är handläggare och finansiärer vi borde utbilda i jämställdhetsarbete och inte de som söker”Medverkande:Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitetRoger Ylinenpää, samhällsstrateg för landsbygd, Luleå kommun.

  starstarstarstarstar
 • 32. Ungt företagande på landsbygden

  · Landet Podcast

  En podd om unga entreprenörer på landsbygden som inte jobbar inom de gröna näringarna och som vågat starta eget utan att ha ett stort kapital i fickan. Det ville ni lyssnare ha. Så Landet åkte till Jokkmokk. För där finns Anna Kuhmunen och Tommy Isaksson Rensfeldt. Anna som startade en helt ny verksamhet inom turism och Tommy som köpte ett konditori. Behöver man vara lite egen för att starta eget och måste man ha en dröm? Lyssna på våra gäster som tog steget fullt ut. Citat från podden:Anna: ” Jag ville göra något själv. Jag ville kunna ta mina två händer och bara bygga någonting och bara se vad det blev”Tommy: ”Det handlar om att faktiskt någonstans ha orken att bara gneta på och köra”Medverkande:Anna Kuhmunen, turistföretaget Silba Siida Tommy Isaksson Rensfeldt, konditor, City Konditoriet

  starstarstarstarstar
 • 31. Ett litet stort livsmedel - fiske och vattenbruk

  · Landet Podcast

  Att köpa svenskt kött är givet för många, men hur har vi det med till exempel svenskproducerad fisk? Vattenbruk, som är odling av alla slags djur och växter i vatten, är en väldigt liten näringsgren här om man jämför med de flesta europeiska länder. Så vad behövs för att den svenska vattenbruksnäringen ska kunna växa och produkterna bli ett lika självklart val som andra inhemska matvaror? Hör Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare på fiskerienheten på Jordbruksverket, Ola Öberg från Recirkulerande Vattenbrukarna och Anders Kiessling, professor i akvakultur vid SLU diskutera saken.Citat från podden:Veronica: ”Vi måste synliggöra den svenska produktionen som vi vill ska sälja. Det är sund mat vi pratar om som vi gärna vill att svenskar äter."Ola: "Det bästa globalt sett skulle vara om all mat på klotet var producerad enligt svenska regler”Anders: ”Vi skulle kunna odla så att vi var i balans med vad vi själva åt. Varav en del importeras och en del exporteras. Men vi skulle kunna han en betydligt högre självförsörjningsgrad”Medverkande:Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare på fiskerienheten JordbruksverketOla Öberg från Recirkulerande VattenbrukarnaAnders Kiessling, professor akvakultur SLU

  starstarstarstarstar
 • 30. Ett bra mottagande – människor och myndigheter

  · Landet Podcast

  Dagens befolkningsökning på̊ landsbygden beror till stor del på̊ immigration. Därför ska vi nu fördjupa oss i asylmottagande i landsbygder. Med rykande färsk forskning ska vi titta närmare på hur kommun och civilsamhälle har skött asylmottagningen. Den här gången i Hedemora, Leksand och Falun. Så har kommunerna gjort det de ska? Och vad har vi i civilsamhället bidragit med i en tuff situation? Och vad tar vi med oss in i framtiden? Hör forskarna Kjell Hansen, Cecilia Waldenström och Arvid Stiernström från SLU i Uppsala presentera och diskutera sina resultat. Citat från podden:”Det har skett en ny vitalisering av föreningslivet som har fått en ny uppgift. Men sen har ju kommunerna sett en möjlighet med en ökad befolkning. En yngre befolkning och en välutbildad befolkning””Kommunerna säger själva att deras mål är att göra det så bra att flyktingarna väljer att stanna kvar”"Vi ställde frågan om det kommer en ny kris skulle ni klara av det då? Och ingen har sagt nej”Medverkande: Kjell Hansen, Universitetslektor i landsbygdsutvecklingCecilia Waldenström, Universitetslektor i landsbygdsutvecklingArvid Stiernström, Forskningsassistent och ansvarig för fältarbetet

  starstarstarstarstar
 • 29. Med kontoret på fickan - om digitalisering på landsbygder

  · Landet Podcast

  Drömmer du om att jobba hemifrån var du än bor? Eller drömmer du om att flytta från stadsbygd till landsbygd, men är osäker på grund av ditt arbete? Då kan digitaliseringen vara lösningen. I Landet diskuterar vi hur vi utnyttjar digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. Hur det är att jobba och driva företag på distans? Vilka krav ställer ett digitaliserat arbetsliv på teknik, på kollegor och på oss? Möt Raquel Johansson, som distansjobbat med chefen i Italien och kollegor i Malaysia. Lyssna på nätbutiksinnehavaren Per Nordwall. Och hör forskaren Lena Lid Falkmans bästa tips för lyckade virtuella möten.Citat ur podden:”Den stora fördelen nu med virtuella möten är ju just att vi alla har ett möte i fickan via telefonen” - Lena Lid Falkman”Företagsledarna har för lite kompetens, de vet inte hur de ska utnyttja tekniken” - Raquel Johansson”Det skulle vara möjligt att ha folk på distans i mitt företag via all den teknik som nu finns” – Per NordwallMedverkande i podden:Raquel Johansson, distansarbetare med kollegor över hela världen.Per Nordwall, nätföretagare som jobbar globalt.Lena Lid Falkman, ekonomie doktor på Handels och författare

  starstarstarstarstar
 • 28. Tänk utanför staketet – innovationer på landsbygden

  · Landet Podcast

  Det pratas mycket om kreativa innovationer för framtidens landsbygder. Men vad är en innovation? Var finns behoven? Och vad krävs om man tror sig sitta på en idé till en innovation? Lyssna på Inger Pehrson från Innovationsnätverket, Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden i Sjöbo kommun och innovatören Hans Ramel som driver Cowfunding vid Övedskloster när de tar sig an ämnet och ger tips.Citat ur podden:”Man måste klara av att tänka utanför nuvarande regelverk och vara gränslös i tanken” - Inger Pehrson”Man kan aldrig tänka 100 % färdigt. Man måste våga också.” - Helena Kurki”Man får inte stirra sig blind på att det måste vara en helt ny bransch som skapas, för innovation kan ligga i det lilla också””Det är inte förrän man testar på marknaden som man ser vad som funkar och inte funkar” - Hans RamelMedverkande i podden: Inger Pehrson, EIP LandsbygdsnätverketHelena Kurki, Innovationscenter för landsbygden i Sjöbo kommunHans Ramel, driver cowfunding vid Övedskloster

  starstarstarstarstar
 • 27. Käfta emot - om attityder land-stad

  · Landet Podcast

  Vi pratar attityder kring land och stad. Men är diskussionen nödvändig eller spär den på skillnaderna? Kan begreppet urban norm skrämma iväg människor som borde vara med i debatten? Och måste vi visa på att det finns en skillnad i hur man betraktar stad och land för att komma åt problemen? Lyssna när Göran Greider, Terese Bengard och Hans Westlund och fortsätter där förra avsnittet slutade.Citat ur podden:”Jag tycker man ska käfta emot om man hör folk säga nedsättande saker om landsbygden. Så enkelt är det” - Göran Greider”Fler kan driva de här frågorna. Det behövs så många röster som möjligt som lyfter landsbygdens fördelar”- Terese Bengard”Hamnar vi i gnällfällan då tar storstadsnormen över” - Hans WestlundMedverkande:Terese Bengard, verksamhetsledare för Hela Sverige ska levaHans Westlund, forskare och professor på institutionen för Urbana och regionala studier, KTHGöran Greider, journalist och debattör

  starstarstarstarstar
 • 26. Sergelstorgsperspektivet – om attityder land-stad

  · Landet Podcast

  Det råder en ojämn maktrelation mellan land och stad. Olika attityder föder motsättningar och påverkar hur vi utformar vårt samhälle. Så hur förbättrar vi attityder och värderingar för att få balans mellan land och stad? Vad innebär en urban norm? Hur märks den i vår vardag? Vilka konsekvenser får attityderna? Göran Greider, Terese Bengard och Hans Westlund och diskuterar med olika infallsvinklar.Citat ur podden: ”Det är ett uttryck för att man är blind för det som finns utanför den urbana världen. Man ser att det görs saker, men det måste kopplas till en nationell nivå för att det ska hända någonting” – Göran Greider, chefredaktör Dala-Demokraten ”Det blir en orättvis bild av verkligheten, det blir en orättvis fördelning av resurserna och det blir också orättvisa förutsättningar för utveckling. Och normen finns på individnivå, på kommunal nivå, på regionalnivå och i storstäderna” – Terese Bengard, verksamhetsledare för Hela Sverige ska leva”Det gäller att inse att Sverige består av stadsregioner där stad och land samspelar. Och sen finns det delar där det här inte riktigt fungerar, men att kunna bryta de fördomar som gör att man betraktar allt från Sergelstorgsperspektiv. Det nya i det här är att i storstaden finns det en sorts uppfattning om att inget mer än storstaden behövs” - Hans Westlund, forskare och professor på institutionen för Urbana och regionala studier, KTHMedverkande i Landsbygdsnätverkets podd Landet:Terese Bengard, verksamhetsledare för Hela Sverige ska levaHans Westlund, forskare och professor på institutionen för Urbana och regionala studier, KTHGöran Greider, chefredaktör på Dala-Demokraten

  starstarstarstarstar
 • 25. Nya företagare - att lyckas som nyanländ entreprenör

  · Landet Podcast

  Sett till antalet sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden är det vanligare att svenskar födda utomlands driver företag än de som är födda i Sverige. Detta enligt en rapport som organisationen Företagarna gjort. Många som kommer hit har drivit eget i sina hemländer, men tänker inte på sig själva som företagare. Så vad ska man tänka på som ny entreprenör på landsbygden? Penikandjomon Kone bedriver verksamhet i Dalarna och ger sina bästa tips ihop med Sohrab Fadai och Maria Dahlström från projektet Nyanlänt företagande. Och så får vi höra Małgorzata Ahlström Buzan och Sarah Alhaddad Mardini berätta om sina företagsdrömmar.Citat från podden:”Kommunikation är nyckeln till allt. Det spelar ingen roll hur duktig man är. Kan du inte kommunicera så bromsar det mycket” - Penikandjomon Kone"Det kan vara klokt att tänka ur en kunds perspektiv. Vad finns det för behov. Googla lite om vad som finns och tänk hur kan jag göra det bättre" - Sohrab Fadai”Det här är en enorm resurs för det är människor som är vana att ta eget ansvar” - Maria DahlströmMedverkande:Penikandjomon Kone, Entreprenör bakom Solenergi och Service ABSohrab Fadai, Regionchef Företagarna och projektledare för Nyanlänt företagande.Maria Dahlström, handledare Nyanlänt företagande.Małgorzata Ahlström Buzan och Sarah Alhaddad Mardini, deltagare i Nyanlänt företagande.

  starstarstarstarstar
 • 24. Parlamentariska landsbygdskommitténs förslag

  · Landet Podcast

  Landsbygdskommitténs slutbetänkande kom för en månad sedan. I veckans Landet funderar vi över hur det kommer sig att riksmedia fick de 75 förslagen att låta som ett? Hör kommittéledamoten Kristina Yngwe (c) och kommitténs ordförande Johan Persson (s) berätta om slutrapporten. Vad har Brexit och Trump att göra med framtiden för svenska landsbygder? Vilka av förslagen är viktigast? Och varför måste förslagen bli verklighet så fort som möjligt?Citat ur podden: ”Ifall vi nu sagt att något ska hända och så gör det inte det. Då kommer det att bekräfta den bild som folk har att politiker skiter i landsbygden.” - Kristina Yngwe”Det här är ett försök till ett helhetsgrepp och det är huvuddelen som gäller – annars har vi en situation där även staden kommer att bli förlorare därför att då kommer landsbygden inte kunna leverera de stora värden som man faktiskt gör idag” - Johan PerssonMedverkande: Kristina Yngwe, centerpartistisk riksdagsledamot och ledamot i parlamentariska landsbygdskommittén.Johan Persson, socialdemokratiskt kommunalråd i Kalmar kommun och ordförande för kommittén.

  starstarstarstarstar
 • 23. Is LEADER a Leading Method in Europe?

  · Landet Podcast

  Landet goes international with a podcast in English about LEADER from a European perspective. The development of the LEADER method has been going on since the early nineties in the EU. With its bottom up approach with a local partnership LEADER has been ground breaking as a truly local and territorial approach to rural development. Listen to our guests discussing where and why the LEADER approach is successful. However, are there problematic parts as well? How can we use the method in the best way for future rural challenges? In addition, how does the increased bureaucracy in LEADER effect the work with local development?Quotes from the pod:– The method is close to the local people and it is close to the local needs. It translates the local needs into results. In addition, it is a matter of building trust with people, says Anastasios Perimenis.– If we do not do something about the bureaucracy we have today, I think it might be the end of the EU founding, Annika Nilsson says. – As a European taxpayer, I want to know that the money goes to good things and that it is spent in a good way. However, at the same time we do not want to be too strict. And we're working on It.”, says Johan Magnusson. – Leader needs to do more to demonstrate the benefits of participation for the business sector, John Grieve says.Participating in today's episode of the Swedish Rural Network’s podcast:Anastasios Perimenis, Local Action Group manager at Lesvos, Greece.Annika Nilsson, Local Action Group manager in LAG Linné Småland in Sweden.Johan Magnusson, director at the Community Lead Local Development Unit at the Swedish Board of Agriculture. John Grieve, Coordinator for LEADER and CLLD at the ENRD.

  starstarstarstarstar
 • 22. Våga fråga - fånga engagemang

  · Landet Podcast

  Hur gör man för att få en bra blandning av människor i styrelser? Ett exempel Leader södra Bohuslän som arbetat aktivt för att föryngra och bredda sin styrelse. Hur gjorde de? Hur upplever de nya och unga medlemmarna styrelsearbetet? Och hur har kvalitén på arbetet förändrats sen styrelsen breddades? Hör bland andra projektledaren och de nya, unga styrelseledamöterna som fick frågan att sitta med och sa ja.Citat ur podden:”Vill man rekrytera mer representativt måste man avsätta resurser för det finns inget annat sätt man kan göra det på” - Josefina Andersson”Vi kan inte klaga på att unga inte vill engagera sig och sen vägra att flytta på oss” - Sigvard Utbult”Trovärdigheten är viktig för mig, att vi har den här bredden. Och det ger effekt, för de ställer bra frågor som ingen annan skulle ha ställt” - Liv Olausson”Om man vill få ungdomar att vara med och påverka är det bra att ha med dem i en styrelse. För man känner sig behövd och får säga sitt” - Richard WirdessonMedverkande:Josefina Andersson, projektledare för generationsbreddningenLiv Olausson och Richard Wirdesson, nyrekryterade ledamöterSigvard Utbult, valberedningens ordförandeAnna Levin, verksamhetsledare Leader Södra Bohuslän

  starstarstarstarstar