Episodes

 • Filmen om Margrete den Første er en stor succes i de danske biografer. Faktisk er den så vellykket som historisk film, at nogle biografgængere har haft svært ved at skelne fiktion fra fakta. I selskab med Markus Hedemann, ledende redaktør på Diplomatarium Danicum, vil jeg derfor som et supplement til filmen, der jo er kunst og ikke dokumentar, give historikernes bud på, hvad der er kildebelæg for i filmen, og hvor vi som historikere ser en anden historie. Så lyt med og hør os diskutere den sande, falske Oluf.

  Flere af kilderne til sagen i findes i oversættelse på Diplomatarium Danicum: https://dsl.dk/newsitems/margrethe-den-forste-og-sagen-om-den-falske-oluf

  Litteratur:
  Anders Bøgh, Sejren i kvindens hånd, Aarhus Universitetsforlag 2003.

  Kristian Erslev, Danmarks historie under Dronning Margrethe og Erik af Pommern, Nielsen og Lydiche 1882, genoptrykt 1971.

  Vivian Etting, Margrete 1. En regent og hendes samtid (revideret udgave), Gyldendal 2021.

  Chris Given-Wilson, Henry IV, Yale 2016.

 • Jeg har talt med Ane Bysted, Ph.d. og forsker i middelalderens religiøsitet og helgener. I denne episode snakker vi om Kong Erik Emune, der regerede fra 1134-1137, og hans forbindelse til Ringsted Kloster og til helgenkåringen af hans bror, Knud Lavard. Eriks vej til magten byggede nemlig på hans rolle som Knuds hævner, og til minde om Knud gav Erik en stor donation til Ringsted kloster. I en lille time taler Ane og jeg om, hvilken rolle Erik spillede i grundlæggelsen af klosteret og udviklingen af Knud Lavards helgenkult. Så lyt med, når vi udforsker denne lidt oversete konge, hans vej til magten, hans forhold til det hellige, og hvilken betydning Emunes promovering af Knud Lavard fik for anden halvdel af kampen om den danske trone i årene 1146-57.


  Diplomatarium Danicum / Danmarks Riges Breve 1. række, 2. bind, nr. 65 (og nr. 101)

  Roskildekrøniken, oversat af Michael Gelting (Aarhus 1979)

  Ane L. Bysted: Ringsted Kloster og Skt. Bendts Kirke (Ringsted 2010)

  Ane L. Bysted: "The Creation of a Cult Site for Knud Lavard in Ringsted: Foundation or Reformation?" i Ora Pro Nobis. Space, Place and the Practice of Saints' Cults in Medieval and Early-Modern Scandinavia and Beyond, red. Nils Holger Petersen, Mia Münster-Swendsen, Thomas Hebøll-Holm og Martin Wangsgaard Jürgensen, PNM Publications from the National Museum. Studies in Archaeology & History vol. 27 (København 2019) s. 13-23

  Hal Koch: Kongemagt og kirke 1061-1241, (Politikens) Danmarks historie, bind 3 (København 1963)

  Vilhelm Lorenzen: De danske Benediktinerklostres Bygningshistorie (København 1933)

  Tore Nyberg: Monasticism in North-Western Europe, 800-1200 (Aldershot 2000)

  Tore Nyberg: ”De benediktinske klostergrundlæggelser i Norden” i Tidlige klostre i Norden før 1200, red. Lars Bisgaard og Tore Nyberg (Odense 2006)

  Ebbe Nyborg: ”Kirke og sogn i højmiddelalderens by” i Middelalderbyen, red. Søren Bitsch Christensen (Aarhus 2004) s. 113-190

 • Missing episodes?

  Click here to refresh the feed.

 • Charlotte Sielings film om Margrete I har premiere snart. I den forbindelse vil vi på MM gerne give den middelalder og Margrete interesserede lytter en introduktion til denne magtfulde dronning og hendes måske største bedrift - skabelsen af det, vi i dag kalder Kalmar Unionen. Med mig til at blive klogere på alt det er Markus Hedemann, ledende redaktør på Diplomatarium Danicum. Vi taler både Margrete og hendes gerninger, og om hvordan man egentlig skal forstå den i mange henseender sagnomspundne Kalmar Union. Hvad er moderne forestillinger, hvad var det egentlig for en politisk størrelse og var det overhovedet en union?

  Kilder:

  Traktatbrevet 13.-20. juli 1397: Diplomatarium Danicum, 4. rk. VI nr. 345.

  Kroningsbrevet 13. juli 1397: Diplomatarium Danicum, 4. rk. VI nr. 344.

  Nyborg-dommen: Diplomatarium Danicum, https://diplomatarium.dk/dokument/14130729001

  Konstanz-dommen: Diplomatarium Danicum, https://diplomatarium.dk/dokument/14150614001

  Ofen-dommen: Diplomatarium Danicum, https://diplomatarium.dk/dokument/14240628001  Litteratur:

  Markus Hedemann, Danmark, Slesvig og Holsten 1404-1448 - konflikt og konsekvens, Aabenraa 2018.

  Markus Hedemann, "Myten om Kalmarunionen og Den Nordiske Enhed", Historisk Tidsskrift 2018:1, s. 145-159.

  Markus Hedemann, "Unionsbrevets Kongelige Program og Krigen om Slesvig", Scandia Vol. 77 No. 2 (2011), s. 38-70

  Harald Gustafson, "A State that failed? On the Union of Kalmar, especially its Dissolution", Scandinavian Journal of History VI. 31, 2006, s. 206-220.

  Esben Albrectsen, Herredømmet over Sønderjylland 1375-1404, København 1981.

  Aksel E. Christensen, Kalmarunionen og nordisk politik 1319-1439, København 1980.
 • Mægtige Middelalder har været i biografen og se filmen The Green Knight. Den er baseret på det engelske digt fra slutningen af 1300-tallet, Gawain and the Green Knight, der er en af kronjuvelerne i engelsk litteratur. Sammen med Martin Wangsgaard-Jürgensen, redaktør på Danmarks Kirker ved Nationalmuseet, sammenligner vi middelalderdigtet med filmen. Vi kommer vidt omkring i middelalderens riddervæsen og spiritualitet og diskuterer om filmen lykkes med "oversætte" et middelalderdigt til et billedsprog der giver mening i det 21. århundrede. Så lyt med, hvis du er spændt på, om instruktøren David Lowery har held med at lave en god middelalderfilm.

  Spoiler warning: vi gennemgår hele filmen.

  Litteratur:

  Sir Gawain and the Green Knight manuskriptet på British Library: https://www.bl.uk/collection-items/sir-gawain-and-the-green-knight

  Tolkien, J. R. R. Sir Gawain and the Green Knight - with Pearl and Orfeo (Harper Collins, 2021).

  Armitage, Simon (overs.) Sir Gawain and the Green Knight (Faber & Faber, 2018).

  Reeve, Michael D. og Wright, Neils (reds. og overs.) Geoffrey of Monmouth: The History of the Kings of Britain (Boydell and Brewer, 2009).

  Judith Weiss (red. og overs.) Wace's Roman de Brut. A History of the British (Exeter University Press, 2002).

  Chrétien de Troyes, Perceval. The Story of the Grail, Raffel, Burton, overs. (Yale University Press, 1999).

 • I denne episode taler jeg med Lars Kjær, Senior Lecturer i Middelalderhistorie på New College of the Humanities i London. Lars er med for at fortælle om, hvordan Valdemar den Stores umiddelbart uanseelige grundlæggelses dokument for Vitskøl kloster fra 1158 kan fortælle en ganske anden Danmarkshistorie, end den vi er vant til. Så lyt med, når Lars udfolder den righoldige historie om mord, borgerkrig og en anden Danmarkshistorie end den vi kender fra f.eks. Saxo. Og sidst i programmet går bølgerne højt, da det viser sig, at Lars og jeg ikke er helt enige :-D

  Henvisninger:

  - Diplomatarium Danicum/ Danmarks Riges Breve vol. 3, nr. 120.

  - Lars Hermanson, Släkt, vänner och makt: en studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark (Göteborg 2000)

  - John Danstrup, 'Træk af den politiske kamp 1131-1182', i Friis, Astrid og Olsen, Albert (red.): Festskrift til Erik Arup den 22. November 1946 (1946).

  - Niels Skyum-Nielsen, Kvinde og slave (1971)

 • Som opfølger på sidste episode om Vedemans pirater fra Roskilde tager jeg i denne episode et deep dive i vikingetidens og middelalderens skibsbygning og søfart. Til det formål har jeg Morten Ravn, Ph.d. og museumsinspektør ved Roskilde Vikingeskibsmuseet, til at guide lytteren og mig igennem de seneste års landvindinger indenfor maritim arkæologi. Så lyt med, når Morten fortæller om Skuldelev skibene fra 1000-tallet, og om hvad eksperimental arkæologi kan lære os skibsbygning, sejlads, krigsflåder og middelalderens Danmark set fra havet.

  Henvisninger:

  - Jan Bill, Morten Gøthche og Hanne Marie Myrhøj, ”Nordeuropas største skibdfund. Ni skibe fra vikingetid og middelalder under museumsøen i Roskilde”, Nationalmuseets Arbejdsmark (1998), 136-158.

  - Ole Crumlin-Pedersen og Olaf Olsen, The Skuldelev Ships I. Ships and Boats of the North 4.1 (Roskilde: Viking Ship Museum, 2002).

  - Morten Ravn, Viking-Age War Fleets. Shipbuilding, resource management and maritime warfare in 11th –century Denmark. Maritime Culture of the North 4 (Roskilde: Viking Ship Museum, 2016).

  - Morten Ravn, “Om bord på vikingetidens langskibe. En analyse af besætningsorganisation og kommunikation”, Kuml (2016), 131-152. Kan læses online her: https://www.academia.edu/34163589/Ravn_M_2016_Om_bord_p%C3%A5_vikingetidens_langskibe_En_analyse_af_bes%C3%A6tningsorganisation_og_kommunikation_Kuml_2016_131_152

  - Vikingeskibsmuseet: https://www.vikingeskibsmuseet.dk/

 • I dagens episode flyver jeg solo og præsenterer noget af min egen forskning. Jeg taler om piratsjakket Vedemans Lag, der opstod i Roskilde i 1150erne. Vedemans lag er noget gådefuldt for det findes kun beskrevet i Saxo Grammaticus' Gesta Danorum. Ikke desto mindre vil jeg i dagens episode slå et slag for at dette piratlaug fra Roskilde er en slags missing link mellem vikingerne og senmiddelalderens købmandspirater. Så lyt med, når jeg fortæller om vikinger, pirater, korstog og slaveri, og find ud af, hvorfor Saxo syntes at pirater var nogle helte.

  Henvisninger:
  - Saxo Grammaticus, Gesta Danorum - Danmarkshistorien, Peter Zeeberg og Karsten Friis-Jensen (red.) (København: DSL & Gad, 2005). Bind 2, bog 14, kapitel 6.
  - Thomas Heebøll-Holm, ”Between Pagan Pirates and Glorious Sea-Warriors: The Portrayal of the Viking Pirate in Danish Twelfth-Century Latin Historiography”, Viking and Medieval Scandinavia (2013: 8), 141-170.
  - Thomas Heebøll-Holm, “Piracy and Slavery – the Demise of a Viking Practice in High Medieval Denmark”, Scandinavian Journal of History, indtil videre udgivet online 4 June 2020. Udkommer fysisk senere på året.
  - Michael H. Gelting, "Den gamle rets strenghed. Skibbrudne og hærtagne omkring Nordsø og Østersø i højmiddelalderen", i Mikkel Leth Jespersen og Mikkel Helle (red.), Land og by på tværs 1000-1800. Festskrift til Bjørn Poulsen (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2020, 35-64.
  - Janus Møller-Jensen, "Danmark og den hellige krig. En undersøgelse af korstogsbevægelsens indflydelse på Danmark ca. 1070-1169", Historisk Tidsskrift (2000: 100), 285-328.
  - Kurt Villads Jensen, "Bellum Iustum i 1200-tallets vesteuropæiske tænkning og kirkens fred", Historisk Tidsskrift (1993: 93), 29-46. • Dagens gæst er Kurt Villads Jensen, professor i historie på Stockholms Universitet. I episoden taler Kurt om, hvorledes manuskriptet C 614 på Universitetsbiblioteket i Uppsala, giver en enestående indsigt i, hvad de nordiske konger i midten af 1300-tallet talte om med deres skriftefædre. Manuskriptet indeholder ganske vist ikke umiddelbart nogle særegne tekster om Danmark, da det er en politisk traktat skrevet af franciskanermunken John af Wales. Manuskriptet har imidlertid tilhørt den danske gejstlige Gotskalk af Falkendahl, og med denne oplysning tager Kurt Villads Jensen os på en rejse ind i 1300-tallets statslære, og om hvad Valdemar Atterdag og Kong Magnus Eriksson af Sverige mon har fået ud af at diskutere tekstens budskaber med deres skriftefædre.

  Henvisninger:

  John af Wales Breviloquium de virtutibus antiquorum principum et philosophum manuskriptet C 614 kan konsulteres på Uppsala Universitetsbibliotek

  En online udgave af teksten findes i et 1481 tryk fra Ulm, i Kölns universitetsbibliotek: http://www.ub.uni-koeln.de/cdm/ref/collection/inkunabeln/id/99575/rec/1

  En translittereret og søgbar udgave trykt i Augsburg i 1475: https://manipulus-project.wlu.ca/page12.html

  Litteratur om John af Wales:

  Jenny Swanson. John of Wales: A Study of the Works and Ideas of a Thirteenth-Century Friar. Cambridge, 1989.

  Albrecht Diem, ‘A Classicising Friar at Work: John of Wales’ Breviloquium de virtutibus’, in: Alasdair A. MacDonald, Zweder von Martels, and Jan Veenstra (eds.), Christian Humanism: Essays in Honor of Arjo Vanderjagt, Leiden, 2009, pp. 75-102.

  Pamela Kalning, ‘Virtues and Exempla in John of Wales and Jacubus de Cessolis’, in István Bejczy and Cary Nederman (eds.), Princely Virtues in the Middle Ages: 1200-1500, Turnhout, 2007, pp 139-176.

 • I anledning af at museerne nu endelig må åbne op for gæster efter en lang corona nedlukning, bringer vi en bonus episode med Andreas Bonde Hansen, lektor på Professionshøjskolen Absalon. Andreas har i mange år arbejdet indgående med museal formidling og kulturarv, især med middelalder.
  Middelalderen er - med få undtagelser - stedmoderligt behandlet på danske museer. I denne episode taler vi om, hvordan middelalder formidles på museerne. Vi kommer vidt omkring og vender alt fra Jim Lyngvild og vikinger til markedsanalyser og hvor mange gode historier om middelalderen, der bare venter på at blive fortalt på - og af - museerne. Og så kommer Andreas med en række anbefalinger til gode middelalder oplevelser i Museumsdanmark.

  Henvisninger:

  Kurfyrsterne: https://www.facebook.com/pages/category/Arts---Entertainment/Kurfyrsterne-Live-tegnede-historieoplevelser-651455815271234/

  Kroppedal Museums vikingeudstilling: https://vikingebro.dk

  Vikingefæces fra York: https://en.wikipedia.org/wiki/Lloyds_Bank_coprolite

  Kalundborg højby: https://www.vestmuseum.dk/kalundborg_museum

  Viborg museum: https://viborgmuseum.dk

  Stralsund museum: https://www.stralsund-museum.de

  Vadstena museer: https://www.upplevvadstena.se/en/museums.htm

  Svensk P3 om den Hellige Birgitta: https://poddtoppen.se/podcast/1219271980/p3-historia/heliga-birgitta-medeltida-maktspelerska

 • I denne episode taler jeg med Helle Vogt, professor i retshistorie på Københavns Universitet. om Knud d. 6's manddrabsforordning fra 1200. Den er en af de ældste stykker dansk lovgivning vi kender. Selvom den kun fylder ca. 3 sider i moderne udgivelser, så er denne kompakte tekst sprængfyldt med oplysninger, der giver os et indblik i et lovsystem som ligger meget langt fra det vi kender idag. Alligevel viser Helle hvorledes problematikkerne er genkendelige og hvorledes de giver os et indblik i livet på landet i Danmark år 1200. I afsnittet kommer vi vidt omkring. Vi taler om lov og ret, forskellen på mord og drab, og så kommer vi ind på hvilken rolle slægtskab betød i middelalderens jura.

  Henvisninger:

  Manddrabsforordningen er trykt i Diplomatarium Danicum, 1. Række, Bind 4. nr. 24.

  En danske oversættelse kan læses i Danmarks Riges Breve, 1. Række, Bind nr. 24.

  Helle Vogt og Morten Kjær, En dansk retshistorie. Fra middelalder til grundlov (København: Ex Tuto, 2020)

  Helle Vogt, Jyske Lov - 1241 (Aarhus Universitetsforlag: Aarhus, 2019)

 • I århundreder har historikerne diskuteret, hvornår Saxo Grammaticus færdiggjorde sit monumentale værk Gesta Danorum. I denne episode kaster professor Lars Boje Mortensen (SDU) nyt lys på dette gamle spørgsmål. I samtalen kommer vi især ind på konteksten for færdiggørelsen af Gesta Danorum, og her spiller Valdemar 2. Sejr, Ærkebiskop Anders Sunesen, Valdemar den Unge og situationen i Skåne centrale roller. Lyt med og find ud af, hvorfor Lars mener værket blev færdiggjort i 1208, og hør om, hvorledes Saxo måtte manøvrere i en mere problematisk forhistorie for Valdemarernes regime end den, vi normalt forestiller os, når vi taler om Valdemarernes storhedstid.

  Links og henvisninger:

  Lars Boje Mortensen, Saxo - 1208 (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2018)

  Karsten Friis Jensen & Peter Zeeberg (reds. & overs.), Saxos Danmarkshistorie - Saxo Grammaticus . 2. udg (København: Gads Forlag, 2015).

  Valdemarårbogen kan findes på side 75-79 i Erik Kroman (red.), Danmarks middelalderlige annaler (København: Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk historie, 1980).
  Den er oversat i A.D. Jørgensen : Valdemar Sejr. Udvalgt Samling af samtidige Kildeskrifter og Oldbreve i dansk Oversættelse (København: 1879).

  Centre for Medieval Literature (CML) https://cml.sdu.dk

  Interfaces. A Journal of Medieval European Literatures https://riviste.unimi.it/interfaces/issue/view/1627

 • Velkommen til denne forsmag på podcasten Mægtige Middelalder - en ny podcast hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder - en 1000-årig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie.

  Jeres vært er Thomas Heebøll-Holm, lektor i middelalderhistorie på Centre for Medieval Literature (CML), på Syddansk Universitet (SDU).

  Links:

  Thomas K. Heebøll-Holm, Ports, Piracy and Maritime War. Piracy in the English Channel and the Atlantic, c. 1280-c. 1330 (Leiden: Brill, 2013) https://brill.com/view/title/22111

  Mægtige Middelalder på Facebook: https://www.facebook.com/MaegtigeMiddelalder

  Kontakt: maegtigemiddelalder@gmail.com