Episodes

 • 00:26:09

  Et enestående fengsel

  · Museum - et program om norsk historie

  "Fengselsloven av 1857" bidro til tidenes satsing på fengsler i Norge. Av de 56 fengslene som ble bygget, er det bare Fredrikshald distriktsfengsel som fortsatt, nær sagt, er i sin opprinnelige tilstand, sier Rolf B. WegnerWegner tør være kjent som tidligere leder av fengselsvesenet i Norge. Han var også politimester i Bodø og Bergen. Wegner vokste opp i Halden.Det gamle fengselet som ligger ved torvet i Halden ble fort kort tid siden fredet av Riksantikvaren. Nå arbeider Stiftelsen Halden Fengselsmuseum for å åpne det for allmenheten som et museum.Wegner har skrevet en omfattende bok om Fredrikshald distriktsfengsel – en bok som også setteren leseren inn i det skiftet som skjedde i kriminalomsorgen på midten av 1800-tallett. Hvor fengselsstraff ikke lenger skulle være samfunnets hevn overfor forbryteren, men et redskap for å forbedre og forberede forbryteren til et liv utenfor murene."Det var en kvinnecelle i dette fengselet. Og her satt i sin tid tjenestepiken Sofie Johannesdatter – kalt giftmordersken, forteller Wegner. GiftmorderSofie Johannesdatter var den siste kvinnen i Norge som ble dømt til døden ved halshogging. Hun ble dømt for å ha tatt livet av tre personer med arsenikk i huset hvor hun arbeidet.Før Fredrikshald distriktsfengsel ble bygget var forbryterne plassert på Slaveriet på Fredriksten festning. I nyere tid har Halden fått verdens mest moderne fengsel. Det ligger fortsatt innenfor Haldens kommunegrense, men nærmere E6 enn det fredete Fredrikshald fengsel som nå blir museum.Sendt første gang 17/2 2018. Vi møter Jens Bakke, Rolf Ystrøm og Rolf B Wegner. Programleder Jan Henrik Ihlebæk.

  starstarstarstarstar
 • Missing episodes?

  Click here to refresh the feed.

 • 00:26:17

  "Søttitallet"

  · Museum - et program om norsk historie

  1970-tallet, med sitt opprør, motkultur og demonstrasjoner. Soss og frik, Afghanerpels og islender, Fus-Alp jakker og Gateavisa, diskotek og EF-kampen. Naturvern, Alta, samenes rettigheter, Nei til Atomvåpen og nye kjønnsroller. Alt dette var rammen rundt alle de små og store forandringer som skjedde i det Oslo Bymuseum kaller "Det lange søttitallet".- Denne tiden påvirket hele tenkesettet vi har dag i dag, sier avdelingsleder Linken Apall-Olsen. Så lenge museet slipper til mange syn, kan vi godt løfte fram og vise historiske temaer som går helt opp til vår tid. Det er på den måten 1970-tallet blir relevant for oss, sier hun.Og "langt" er 1970-tallet fordi det oppfattes mer som et begrep enn som et eksakt tiår. Alt som slo ut i full blomst av bevisstgjøring, demonstrasjoner, EF-kampen, kunst som politisk våpen, kvinnefrigjøring og opprør, hadde sine røtter på 1960-tallet. – Ta for eksempel oljenasjonen Norge, den startet riktignok på slutten av 1960-tallet, men det var på 1970-tallet den nye oljeindustrien forandret så mye i Norge, sier Apall-Olsen.I MUSEUM hører vi også om interiører i brunt, oransje, beige og furu. Og "seksjon". Museumspedagog Miriam Røssler forteller om hvordan elevene på Hartvig Nissen skole likte å gjenskape 1970-tallets diskotekdanser. – Vi har satt opp diskoteket i en typisk ungdomsklubb, med kurongbord og diskusjonskrok. – Og det utfordrer vi elevene på, sier Miriam Røssler. På 1970-tallet handlet det om "tenke sjæl" og stå for egne meninger. Sendt første gang 10/2 2018, programleder Øyvind Arntsen

  starstarstarstarstar
 • 00:26:19

  Alle tiders musikk

  · Museum - et program om norsk historie

  Gjermund Kolltveit er musikkarkeolog og den eneste i landet. Han er utdannet fiolinist med mange år i Operaorkesteret til Den norske opera og har doktorgrad i arkeologi på europeiske munnharper. Akkurat nå er det lyren han forsker på."Jeg er så heldig å kunne kombinere musikken og arkeologien, i tillegg til at jeg også bygger instrumenter, sier Kolltveit.Han har base i sitt hjem på Fjellstrand på Nesodden hvor han nå bygger lyrer etter avtegninger fra utsmykninger på blant annet stavkirker. Lyren kom sent til Norge – på 700-800-tallet, men instrumentet har sin opprinnelse i Mesopotamia for 5000 år siden.Kolltveit er med i et internasjonalt nettverk av kolleger som arbeider med musikk og arkeologi."Det er vanskelig å finne klare skiller mellom musikkvitenskap og musikkarkeologi, sier Kolltveit.Hva er det eldste musikkinstrumentet vi vet om?"For noen år siden ble det funnet instrumenter i sørtyskland som er anslått til å være 40 000 år gamle. Altså på den tiden da neandertalerne var på vei ut og det moderne homo sapiens overtok. Det var blant annet en fløyte laget av et vingebein fra en gåsegribb. Den hadde fingerhull og høyst sannsynlig et instrument. Vi kaller denne tiden for den kreative eksplosjonen, sier KolltveitEinar Selvik er komponist og musiker og frontfigur i musikkprosjektet Wardruna. I flere år har han konsentrert seg om "viking"-musikk. Han bruker de gamle instrumentene lyre, bukkehorn, forskjellige fløyte og bronselur og konserterer verden rundt. Det er bemerkelsesverdig stor interesse for vikingkultur over hele verden, forteller S

  starstarstarstarstar
 • 00:19:06

  Grenselos Alf Pettersen forteller i 1982

  · Museum - et program om norsk historie

  I MUSEUMs program "Carl Fredriksens Transport" er det med noen få klipp fra NRKs arkiv hvor grenselos Alf Pettersen forteller om hvordan den illegale flyktningeruten ble organisert. Klippene er fra et program NRK-journalist Olav Vesaas laget i 1982, hvor også flere av flyktningene, en svensk grenseoppsynsmann og Alfs kone Gerd var med. dette programmet ble sendt 27/12 1982. I denne ekstra podkasten har MUSEUMs programleder Øyvind Arntsen redigert ut og tilrettelagt de delene av det opprinnelige programmet hvor Alf Pettersen forteller, og som ikke ble brukt i MUSEUMs sending.Denne ekstra podkasten blir kun publisert på denne måten, og ikke sendt i radio på vanlig måte.Av innholdet kan nevnes at Alf Pettersen snakker om :- Det var vanlig å slå ned "hysteriske" flykninger før de ble tatt med på lasteplanet- Brann i en lastebil ved Kjeller flystasjon, og tyske soldater fra Luftwaffe hjelper til med å slokke- Våpen i bilene og hos hjelperne langs fluktruten- Varslingssystemer med kvister og steiner i veien i Indre Østfold

  starstarstarstarstar
 • 00:26:20

  Carl Fredriksens Transport

  · Museum - et program om norsk historie

  Det norske Holocaust rammet de norske jødene med full kraft høsten 1942. I løpet av oktober og november ble menn, kvinner og barn, gamle og syke, alle jøder som Gestapo og det norske politiet kunne finne, arrestert og drept i dødsleiren Auschwitz.Men noen hundre greide å flykte før arrestasjonene, og noen gikk i dekning. Det gjaldt å finne en måte å flykte over til Sverige. Men hvordan ?- Til å begynne med var hele den illegale operasjonen "Carl Fredriksens Transport" noe som private satte i gang. Det var ikke organiserte motstandsgrupper som sto bak dette, sier historiker Mats Tangestuen ved Jødisk Museum i Oslo.- Jeg tror ikke min far noen gang hadde hatt kontakt med Milorg eller noen annen form for organisert motstandsarbeid, sier Øyvind Syversen Åsheim. Det var i Rolf Syversens gartneri menneskesmuglingen startet. En morgen hadde fire av brødrene London gjemt seg bak et av drivhusene, og ba gartner Syversen om hjelp.- Far tok kontakt med en radiohandler og noen andre han kjente, og til slutt fikk de skaffet en lastebil og kjørte London-brødrene til svenskegrensa, sier Øyvind Syversen Åsheim.I MUSEUM får vi høre hvordan dette ble starten på en av krigens mest vellykkede flyktningeaksjoner, som på bare noen få uker greide å smugle ut rundt 350 jøder og enda flere motstandsfolk som var på rømmen fra Gestapo. – Kanskje så mye som ett tusen mesker ble reddet på denne måten, sier Tangestuen, selv han legger til at tallene kan være noe usikre. Det gikk ofte to transporter hver kveld, med opptil 20 flyktninger på hver bil. Under presenninger på et åpent lasteplan, med knottsekker og annen last som kamuflasje kjørte bilene en rute på nesten fem timer via Gjelleråsen til Rømskog i Østfold.I MUSEUM besøker vi stedet der det opprinnelige Syversens gartneri en gang lå. Nå er det for lengst revet, men kunstneren Victor Lind fikk for noen få år siden Oslo kommune med på å lage en minnepark på stedet. – Da jeg kom hit første gang, og visste hva som hadde skjedd her, tenkte jeg med en gang : Dette er et fint sted. Dette vil jeg vise fram til andre.I programmet hører vi også arkivklipp med grenselos Alf Pettersen, som var med på de fleste turene, og vi får høre den tragiske historien om hvordan Carl Fredriksens transport ble angitt og Rolf Syversen arrestert og henrettet.Og navnet ? – Vi kjørte for kongen, sier tidsvitnene. Og kongen, det var Haakon VII, døpt prins Carl. Og faren het kong Frederik VIII.I programmet hører vi også stemmen til grenselos Alf Pettersen fra NRKs arkiv. Se også egen, ekstra podkast med større utdrag fra arkivprogrammet fra 1982.Programleder Øyvind Arntsen, sendt første gang på FNs internasjonale Holocaust-dag, lørdag 27.januar 2018.

  starstarstarstarstar
 • 00:26:19

  Hermann på sokkel

  · Museum - et program om norsk historie

  Hermann på sokkelTeutonerburgerskogen del 2)Hele det mektige Romerriket skalv i sine grunnvoller da det umulige skjedde i år 9 etter vår tidsregning. I en mørk og sumpete skog et sted i Nord-Tyskland ble en av romernes mest berømte hærførere og stattholdere lurt inn i et bakhold og slaktet ned sammen med minst 15 tusen av sine soldater. Stattholderen var Publius Quinctillus Varus og germanerne ble ledet av høvdingesønnen Hermann. Romerne kalte ham Arminius, siden han hadde fått sin opplæring i Romerriket. Så ydmykende var nederlaget at Varus tok sitt eget liv på slagmarken istedenfor å overgi seg. Han ble likevel halshugd og hodet hans havnet til slutt i Roma til skrekk og advarsel.Hermann, derimot, kom på sokkel 1800 år senere, som Tysklands største helt gjennom alle tider. Et 58 meter høyt monument med en temmelig grotesk og krigersk Hermann står med sitt sverd og skjold, brynje og hjelm med ørnefjær og skuler olmt mot Frankrike i et skogområde like utenfor byen Detmold i landsdelen Lippe i Nordrhein-Westfalen.I MUSEUM forteller historiker Jon Iddeng om hvordan Hermann før det hadde vært glemt i tusen år og at han aldri greide å forene de germanske folkeslagene.- De germanske folkene ønsket rett og slett ikke å bli forent på den måten den autoritære Hermann ville, sier Iddeng.På 1500-tallet ble de romerske kildene gjenoppdaget og ikke minst beskrivelsen i Tacitus om Varus-slaget blåste nytt liv i den tyske nasjonalismen. På 1800-tallet slo dette ut i full blomst med Bismarck, keiser Wilhelm I og seieren over Frankrike i 1870. - Det er hele den krigerske og nasjonalromantiske holdningen fra den tiden Hermannsdenkmal representerer, sier Arne Brand, stedfortredende leder for Landesverband Lippe.- På mange måter er antakelig ikke den tyske stemningen på 1800-tallet særlig annerledes enn den norske nasjonalromantikken før 1905, med vikingemytene og Olav Trygvasson og alt det som da definerte Norge, sier Brand.I dag tar myndighetene sterk avstand fra alt som har med nasjonalistisk bruk av monumentene å gjøre. Nå skal Hermann representere fred og enhet, samhold og felles ansvar, sier Brand. Sendt første gang lørdag 20/1 2018. Programleder Øyvind Arntsen

  starstarstarstarstar
 • 00:26:18

  Slaget i Teutonerburgerskogen - del 1)

  · Museum - et program om norsk historie

  Tre romerske legioner, kanskje så mye som 15 000 fullt utrustede soldater, ble fullstendig utslettet i et blodbad en septemberdag i år 9 et sted i sumpene i Teutonerburgerskogen i Nord-Tyskland. Området er fortsatt preget av skog, torvmyrer og landsbygd og ligger drøye tre timer med bil på Autobahn sydover fra Hamburg.Da det skjedde var det et sjokk som rystet hele den kjente verden. Det mektige, romerske verdensimperium ble rystet i sine grunnvoller. Fra da av trakk Romerriket seg tilbake til Rhinen og lot de germanske folkeslagene i dagens Nord-Tyskland, Bøhmen, Tsjekkoslovakia og området rundt Østersjøen og Skandinavia være i fred.• Det hadde kanskje skjedd på et tidspunkt uansett, sier historiker Jon Iddeng, somsammen med programleder Øyvind Arntsen i MUSEUM besøker landsbyen Karlkriese og "Varusschlacht Museum und Park". – Men det er dette stedet og dette tidspunktet vi har. Det er et historisk sted, et viktig sted i Europas historie, sier Iddeng.I MUSEUM får vi høre om Cheruskeren Herman, som romerne kalte Arminius, og hvordan han fikk sin utdannelse og militære trening i Romerriket som et slags gissel. Da han hadde avtjent sin tid i den romerske hæren vendte han tilbake til sitt område i Germania og forsøkte å forene de forskjellige folkeslagene der. – Tanken var at en samlet, germansk geriljahær kunne slå romerne mens deres legioner var på marsj. I et åpent slag kunne ingen slå romerne, sier Iddeng.Herman lurer den romerske stattholder i Germania, Publius Quinictilius Varus, til å tro at det er et lite, germansk opprør et sted nord for Teutonerburgerskogen. På vei gjennom sumpområdene der blir den lange marskolonnen på kanskje 5 km med romerske soldater plutselig angrepet i en geriljataktikk og fullstendig utslettet. I MUSEUM får vi høre om arkeologiske utgravninger i Karlkriese og vi besøker museet der den berømte romerske jernmasken står utstilt.Dette er del 1). I Del 2) går turen videre til Detmold og det enorme minnesmerket Hermandenkmal. Sendt første gang 13/1 2018

  starstarstarstarstar
 • 00:26:17

  Hellig krig i Norge - del 2)

  · Museum - et program om norsk historie

  En splint fra Kristi kors, en blodsdråpe fra Jesus. To av verdens mektigste relikvier var å finne i det lille, frittstående kapellet som ble bygget på nordsiden av Nidarosdomen i 1160-årene.- Kanskje var dette ment å være starten på et kongelig mausoleum, et monument over det nye korsfarer-dynastiet etter Magnus Erlingsson, sier Øystein Ekroll.Kunsthistoriker Margrete Syrstad Andås, som har gjort en omfattende undersøkelse av Kapittelhuset, sier at særlig funnet i 1870 av et barne-skjellet begravd i veggen, tyder på at dette relikvierommet skulle være noe mer enn bare kirkens eget rom.- Dette var et eksklusivt rom som bare noen ytterst få hadde adgang til, sier Andås.Øystein Ekroll forteller også om de islamsk-inspirerte arkitektur.-detaljene som er funnet i dørbuene. I øvre del av buen, der det ofte kan være skulpturer eller annen utsmykking, er det på begge dørene i Kapittelhuset isteden en spesiell stein-mosaikk. – Det er som et puslespill hvor steinene låser hverandre, sier Ekroll. – Noe slikt finnes ikke noen andre steder i Norden. Men i Jerusalem og i islamsk arkitektur er dette ganske vanlig, sier han.I MUSEUM går vi også ned i krypten på sydsiden av Nidarosdomen for å lete etter stedet der Erling Skakke ble begravd etter at han hadde falt i slaget mot kong Sverre på Kalvskinnet bare noen hundre meter fra Nidarosdomen.- Det står i Flatøyabok at det opprinnelige gravstedet, som lå rett under takdryppet utenfor kirken, etterhvert kom inn under kirken da den ble utvidet, sier Øystein Ekroll.I 1870-årene ble det gjort en utgravning i søndre sideskip som avdekket noen av fundamentene til den tidligere Kristkirken. – Og der fant man en hellekistegrav med skjelettrestene etter en eldre mann. Alt stemmer presis med stedet der lendmann Erling Skakke skulle være begravd. – Men hodeskallen manglet, sier Ekroll.Dette er del 2) av programmene om Hellig krig.. Sendt første gang 30/12 2017. Programleder Øyvind Arntsen

  starstarstarstarstar
 • 00:26:18

  Mirakelhistorier fra Amerika

  · Museum - et program om norsk historie

  Som et ekte julehefte skal det handle om historier større enn livet i denne utgaven av MUSEUMs jule-ekstra. Ordentlige mirakelhistorier fra Amerika , som i tillegg er både sanne og ekte. Det starter med historien om Amerikalinjen og den havarerte nordmannen som blir reddet fra fattigdom og alkohol i den "menneskelige ørkenen" Big Sur i Brooklyn. Så møter vi den utfattige ungjenta Jørgine Plassen fra en husmannsplass i Bøverdalen som utvandret barbeint, men slo seg stort opp som leder av Waldorf Astoria i New York. En dag er det hun som sitter på første klasse på vei til hjemlandet og har kronprinsesse Märtha som nær venn.I dette magasinprogrammet, hvor alle historiene er fra det norske Amerika, får vi også høre historien om de aller første nordmenn som kom til den nye verden. To hundre år før resten av utvandringen begynte. Da nederlenderne grunnla kolonien Ny-Amsterdam på begynnelsen av 1600-tallet, var det mange nordmenn blant dem. Med: Per Kristian Sebakk, Tor Bomann-Larsen, Arvid Møller, Frans-Arne Stylegar Programleder Øyvind Arntsen.

  starstarstarstarstar
 • 00:26:07

  Steinalderens sjamaner

  · Museum - et program om norsk historie

  Kan vi vite noe om hvordan menneskene for 40 000 år siden brukte sin kunst ? Hva vet vi om steinalderens sjamaner eller om Dyrehodestavene som kunne sette villrein i transe ? Hadde det med døden å gjøre. Kan vi bruke ordet religion ? I MUSEUM i dag møter vi noen av Norges mest fremtredende arkeologer som forsøker å svare på noen av disse spørsmålene. Vi blir med Einar Østmo til British Museum i London for å se på istids-kunst og høre om det lille elghodet av brent keramikk som ble funnet på en steinalderboplass ved Ytsehede i Østfold i 2001. Vi reiser også til Norges mest fantastiske fortidsminne, "Naturens kollossalmuseum" i Vingen i havgapet i Bremanger. Der møter vi arkeolog Trond Lødøen som forteller om tusenvis av steinkunstfigurer som gir et unikt blikk inn i steinalderens forestillingsverden. Noe av det samme gjør arkeolog Jan Magne Gjerde når han nytolker menneskefigurene på steinalderristningene på Kvaløya utenfor Tromsø. Der hvor man tidligere har sett "dansende" mennesker eller "badmintonspillere", ser Gjerde en og samme sjaman, som ved hjelp av sin runebomme setter seg selv i transe..Til slutt i dette magasinprogrammet fra MUSEUM reiser vi til yttersia i Lofoten og blir med forsker Terje Norsted fra NIKU dypt inn i Kolhellaren. Der finner vi ekte hulemalerier fra yngre steinalder. Og motivet : En sjaman som leder sin flokk innover i mørket med en dyrehodestav.Dette programmet er satt sammen av deler fra tidligere museumsprogrammer og bundet sammen med nye kommentarer. Med Jon Magne Gjerde, Gerd Stamsø Munch, Jill Cook, Einar Østmo, Trond Lødøen, Terje Norsted. Programleder Øyvind Arntsen .

  starstarstarstarstar
 • 00:26:18

  Historiske jule-røtter

  · Museum - et program om norsk historie

  MUSEUMS jule-ekstra i romjulen 2017 er tre magasinprogrammer med tre forskjellige temaer. Innholdet er hentet fra tidligere MUSEUMsprogrammer og bundet sammen med nye kommentarer. I del 1) handler det om de historiske røttene til den tradisjonelle kristne jul. Det starter med en vandring nedover en av julegatene i gamlebyen i Leipzig, stedet der Johannes Sebastian Bach skrev sitt juleoratorium, og stedet der mandagsbønnene i Nikolaikirken startet flere år før murens fall. Leipzig er også byen der Edvard Grieg gråt sine tenåringstårer på Musikk-konservatoriet.Vi flytter til Gudbrandsdalen i 1880-årene og får høre noen julebrev fra Amerika. På Lillehammer får vi høre om Norges aller eldste julehefter, de danske "Juleroser", og siden det er jul, vandrer vi langs Mjøsas neddemmede bredder der vi høre om Norges aller eldste, kristne kors, som ble funnet der. Korset stammer opprinnelig fra England, kanskje så tidlig som 700-800 tallet.Siste kapittel i MUSEUMs julehefte er et besøk på lyngheiene i Yorkshire, hvor vi finner fram til noen av de aller eldste kristne steinkorsene som er reist ute på hedene av norrøne innvandrere minst 150 år før Norge ble kristnet.Med: Hella Brock, Knut Djupedal, Marit Hosar, Kirwsti Krekling, Steinar Bjerkestrand og Tore Sæther, Jan Schumacher. Programleder Øyvind Arntsen.

  starstarstarstar_outlinestar_outline
 • 00:26:20

  Hellig krig i Norge - del 1

  · Museum - et program om norsk historie

  Korstogene, Det hellige land og Jerusalem betød så mye på 1100-tallet at det er vanskelig å forestille seg i dag. I Norge var det særlig kong Sigurd Jorsalfare som gjorde seg berømt ved både å delta i korstog og komme hjem i live. - Dette var noe helt annet enn vikingferder, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. Korstogene var rene underskuddsforetak rent økonomisk. Men i "himmelsk verdi" kunne ingenting overgå den status og ære som tilfalt dem som kjempet Hellig krig. Hvis man også kunne bringe med seg relikvier hjem, ville det overgå alt i gods og gull. Sigurd hadde med seg den mest verdifulle av alle relikvier, en splint av Kristi kors fra Golgata. Det kunne bringe seier i krig og frelse i evigheten.Isaksen har nylig gitt ut boken "Hellig krig om Norges krone", som handler om hvordan den norske borgerkrigen på 1100-tallet ble gjennomsyret av korstogsideologien og idéen om at også kriger mot "ondskap" her hjemme kunne være Hellig krig.- Vi tenker jo i dag først og fremst på Jihad og IS når vi bruker begrepet "Hellig krig", sier Isaksen.I MUSEUM forteller han om hvordan Sigurds svigersønn Erling Skakke, som var gift med Kristin Sigurdsdatter, også reiste på korstog. Deres sønn, Magnus Erlingsson, ble til slutt kronet som Norges konge, mye på grunn av den avtale Erling Skakke gjorde med Norges mektige erkebiskop Eystein Erlendsson. I MUSEUM møter vi også Øystein Ekroll og Margrete Syrstad Andås. De forteller om hvordan Kapittelhuset i Nidarosdomen ble bygget i biskop Eysteins tid, kanskje for å romme uvurderlige relikvier som ble brakt hjem fra korstogene. Dette er del 1) av to programmer. I del 2) viser Øystein Ekroll vei til Erling Skakkes grav i krypten under Nidarosdomen. Sendt første gang 23/12 2017. Programleder Øyvind Arntsen

  starstarstarstarstar_outline
 • 00:26:22

  Norsk flyktningeleir i Sverige

  · Museum - et program om norsk historie

  Flyktningeleiren på Kjesäter utenfor Stockholm ble første stopp for nesten 50 000 norske krigsflykninger under Annen verdenskrig. I dag er det store gressplener, en pent restaurert herregård i pusset tegl og konferanselokaler på eiendommen. For 75 år siden var det som en norsk, hemmelig landsby. Svensker hadde begrenset adgang og det var nordmenn som etter tillatelse fra svenske myndigheter tok seg av driften. Det var gater og lange rekker med brakker. Norske flagg og oppstillingsplass. Tannlege, kontorer og forsamlingslokale. Gatene hadde navn som Karl Johan, Prinsens gate, Kongens gate. Og den største forsamlingsbrakken, hvor det også var spise- og festsal, ble kalt Haakonshallen.I MUSEUM blir vi med på en studietur med svenske forfattere og forskere med Anders Johansson i spissen. Johansson er kjent for sitt arbeid med å spre kunnskap om samarbeidet mellom Norge og Sverige under krigen og ikke minst for sine bøker, blant annet om de norske "politisoldatene", "Den glemte arméen".Blant de mange nordmennene som kom over grensen til Sverige var også 1200-1300 norske jøder som flyktet fra deportasjoner og forfølgelse i Norge, særlig høsten 1942 og vinteren 1943. Mange av de jødiske flyktningene var barn og kvinner og noen ytterst få kan fortsatt fortelle om sine opplevelser. Historiker Birgit H Rimstad skrev i 2016 boken "Unge tidsvitner", hvor hun intervjuer 14 av dem som opplevde flukten til Sverige og oppholdet på Kjesäter . I MUSEUM forteller Rimstad om noen av sine inntrykk.Sendt første gang 16/12 2017. Programleder Øyvind Arntsen

  starstarstarstarstar
 • 00:26:21

  Bergenspor i Bremen

  · Museum - et program om norsk historie

  Omkring år tusen lå norske områder under erkebispedømme Bremen-Hamburg. Og det var innbyggere fra Bremen som dominerte handelen på Bryggen i Bergen under siste del av hansatiden."Bremen er den sjeldne konstruksjonen av å være både by og bundesland, slik også Hamburg er, sier professor i historie Geir Atle Ersland. Gjennom flere programmer i MUSEUM har Ersland fortalt om og forklart hvor viktig dette handelssamarbeidet mellom byer, var i middelalderen."Vi startet på Bryggen i Bergen, fortatte til Lübeck, videre til Visby på Gotland og nå er vi i Bremen. En viktig by også for Norge, sier han."Når hansaen etter hvert brøt sammen utpå 1500-tallet fortsatte den i Bergen. Og hovedtyngden av de tyske kjøpmennene på den tiden, kom fra Bremen. I arkivene her i Bremen ligger det faktisk en arkivskatt fra den tiden. Det er det ikke så mange som vet. Det er arkiver som kan belyse historien til kjøpmenn fra Bremen som drev handel i Bergen, forteller Ersland.I restauranten under byens enestående flotte rådhus "Ratskeller Bremen", er det en egen Bergen-nisje og et veggmaleri med bergensmotiv. To spor etter fordums kontakt de to byene imellom. I Bergen er Bryggen på Unescos verdensarvliste, hele gamlebyen i,Lübeck er også på denne listen. I Bremen er det rådhuset og statuen av Roland som har fått verdensarv-status.Programleder er Jan Henrik Ihlebæk

  starstarstarstarstar
 • 00:26:18

  Gåsetårnet og Avaldsnes - del 2

  · Museum - et program om norsk historie

  Gåsetårnet og Avaldsnes _ En sjøkonge var en som aldri sov under sotet ås og aldri drakk i ovnskroken. Slik står det i Ynglingesagaen, sier Dagfinn Skre. Og Avaldsnes var et sted hvor sjøkongene kunne trives, sier han.- Og hva var de konger over ? Jo, helt bokstavelig talt, de var konger over Nordvegen, over ferdselsleden langs kysten, sier Dagfinn Skre.Da Håkon den sjette bygger ut sin kongsgård på Avaldsnes på 1300-tallet har byene begynt å komme. Det sjøbaserte blir etter hvert til landbasert makt, og på 1300-tallet er det en ustabil maktbalanse mellom kongene i Sverige, Danmark og Sverige. Med den mektige hanseatiske handelsorganisasjonen som en balanserende maktfaktor mellom dem.Waldemar Atterdag - Hanseatenes styrke i det lange løp var aldri det militære, men det økonomiske. De kunne innføre handelsboikott og stenge innførselen til land. Norge fikk merke dette, sier historiker Erik Opsahl som viser rundt i de mektige ruinene etter Waldemar Atterdags store middelalderborg i Vordingborg på Sjælland. Da hanseatene angrep kongsgården på Avaldsnes og brente den ned til grunnen var de også på krigsfot med Waldemars Danmark. Faktum var at norske kong Håkon den sjette kom mye lettere fra det enn det hans danske svigerfar, Waldemar gjorde.- Hanseatene kunne lage raske våpenhviler og foreløpige avtaler. De ville ha anerkjent sine rettigheter på lengre sikt som handelsaktører i de nordiske rikene, sier Erik Opsahl.Margrete den første - Nordens største politikerBalanse mellom landene, ingen måtte dominere i Norden for mye. Det var hanseatenes politikk, sier Opsahl. På 1300 tallet hadde hanseatene stor økonomiske makt og var viktige allierte og farlige motstandere. Etter Stralsundfreden, hvor hanseatene kunne diktere vilkårene, skulle de også ha et ord med i laget om hvem som skulle velges til dansk konge etter Waldemar Atterdag.- Da viste både kong Håkon den sjette og hans kone Margrete Waldemarsdatter stor politisk dyktighet. Ved å love hanseatene å stadfeste deres handelsprivilegier i Norge, lot det mektige hansaforbundet være å blande seg inn i kongevalget. Dermed ble Håkon og Margretes mindreårige sønn Olav valgt til dansk konge.I årene som fulgte steg Margrete den første fram som Nordens mektigste politiker. Ikke bare overtok hun alle forhandlinger med hanseatene, hun greide også å samle hele det norske, svenske og danske aristokratiet rundt seg. - Selv om hanseatenes fortsetter sin balansepolitikk, får Margrete nok handlingsrom til å gjennomføre sin åpenbart bevisste politikk om å samle hele Norden, sier Erik Opsahl.Sendt første gang 2/12 2017. Programleder Øyvind Arntsen

  starstarstarstarstar
 • 00:26:19

  Kongsgården på Avaldsnes

  · Museum - et program om norsk historie

  Midt på 1300-tallet må den flotte kongsgården på Avaldsnes ha dominert hele Karmsundet. Kloss inntil den store Olavskirken reiste kongsgården seg i to etasjer i huggen stein, med tårn og rekker av vinduer med omramming i kleberstein. - Vinduene i første etasje har vært smalere enn rekken i andre etasje, og vi har også funnet den nederste delen av tårnets portal med huggen kleberstein og søylebaser på hver side, sier arkeolog Dagfinn Skre. Siden 2012 har Dagfinn Skre ledet den arkeologiske utgravningen på sydsiden av Olavskirken. Nå er graveprosjektet ferdig, og resultatet er intet mindre enn at en av Håkon den sjettes kongsgårder stiger frem fra grunnen.- Det er likhetstrekk med Håkonshallen, sier Dagfinn Skre. Kongsgården på Avaldsnes var omtrent 10 meter bred, mens Håkonshallen er 17 m bred. Derimot er Kongsgården hele 50 meter lang, mens Håkonshallen er 37 meter. I MUSEUM forteller Dagfinn Skre om hvordan han tror Kongsgården kan ha sett og hvordan den kan ha blitt brukt. – Dette var ikke en borg, sier han, men et stort anlegg med kirke og kongsgård med tydelige fortifikasjoner. Uten tvil har skipstrafikken gjennom Karmsundet vært helt avgjørende for at kong Håkon 6. Magnusson satset så mye her. Og da er det særlig forholdet til hanseatene som er viktig, sier Skre.Og så viktig var dette kontrollpunktet med den hanseatiske handelen at da det brøt ut krig med hansaen midt på 1300-tallet ble hele kongsgården på Avaldsnes brent ned til grunnen av hanseatiske leiesoldater.- Vi har funnet sotlagene etter herjingene, sier Dagfinn Skre.I MUSEUM besøker vi også den danske kong Waldemar Atterdags store middelalderborg Vordingborg på sydenden av Sjælland, helt ut mot Østersjøen. Det er historieprofessor Erik Opsahl som forteller om 1300-tallets befestninger, hanseatenes krigsstrategi, Waldemar den onde og hans datter Margrete den første. Pluss kilder som omtaler hanseatenes opphold på Avaldsnes. Dette er del 2) en serie på to programmer om Vordingborg, hanseatene og Avaldsnes. Sendt første gang 25/11 2017.

  starstarstarstarstar
 • 00:26:17

  Gravfeltet på Vang

  · Museum - et program om norsk historie

  Gravfeltet på Vang i Oppdal er nærmere en kilometer langt og utgjør omkring 100 mål. Arkeologene har registrert 900 gravhauger og det er å anta at det finnes et stort antall uregistrerte flatgraver i feltet."I Oppdal holdt folk på tradisjonen med felles gravplass helt fram til kristendommen kom og endret skikkene. Det er ikke funnet en eneste gårdsgrav fra vikingtid i kommunen, sier Kristin Prestvold, fylkesarkeolog i Sør-Trøndelag.Feltet ligger ganske tett opptil Riksvei 70 som går vestover inn i Surnadal. E6 ligger øst for feltet. Oppdal har vært en viktig knutepunkt gjennom alle tider. Funnene som er gjort i gravene, er av høy kvalitet. Det er flotte sverd, trolig smidd i Tyskland og enda lenger sør i Europa. Det er bronsearbeider fra de britiske øyer. "Funnene gjenspeiler stedets rikdom i denne perioden. Og rikdommen må først og fremst være frembragt gjennom de rike naturresursene som er i dette området. Først og fremst villreinen, sier Prestvold.Nå arbeider kommunen, fylket og kulturmyndigheter for å gjøre dette kulturminnet kjent. Det skal bygges ny portal og Ingvill Dalseg håper at gjenstander fra gravene kan utstilles i Kulturhuset. Hvor gjenstander skiftes ut år om annet. Det er Vitenskapsmuseet i Trondheim som besitter funnmaterialet fra gravfeltet."På 1800-tallet var det mang en oppdøling som gravde i gravhaugene og tok med seg gjenstander hjem. Mange av disse er senere levert til kulturvernmyndighetene og oppbevares nå på vitenskapsmuseet.Programleder er Jan Henrik Ihlebæk

  starstarstar_outlinestar_outlinestar_outline
 • 00:26:20

  Carl Deichman og bøkene

  · Museum - et program om norsk historie

  1700-tallet var opplysningstidens gullalder. Man trodde at kunnskap ville gjøre menneskene gode og at bøker var veien til kunnskap. - Carl Deichmann var virkelig et barn av sitt århundre, sier konstituert biblioteksjefKnut Skansen. I dag ville vi kanskje ha kalt ham grynder, han drev med bergverksdrift og var dypt interessert i mange vitenskaper, språk og litteratur. Og han bygde opp en stor boksamling som han testamenterte til Kristiania by da han døde i 1780.- Men han var på ingen måte en del av allmuen, snarere tvert imot. Og hans boksamling var ikke forløperen for Folkebibliotekene, det var et vitenskapelig bibliotek med bøker på latin, tysk, hebraisk, dansk og engelsk.I MUSEUM følger vi også med Ole-Kristian Skimmeland ned i det aller helligste magasinet i biblioteket på Hammersborg. Der står fortsatt nesten hele den 6000 bind store samlingen til Carl Deichmann intakt i sine rulleskap. Vi får noen smakebiter fra samlingen, som blant annet Isaac Newtons "Principia" fra 1687 og Tycho Brahes illustrerte, vitenskapelige presentasjon av instrumenter til utforskning av verdensrommet. Men mest av alt bøker om historie, geografi og praktisk gruvedrift- Deichmann var ikke en bibliofil. Han samlet på bøker han skulle bruke. Det er ikke praktbind til utstilling, men praktiske håndbøker han brukte.Programmet sendt første gang 11/11 2017. Programleder Øyvind Arntsen

  starstarstarstar_outlinestar_outline
 • 00:26:21

  Majak, Nagra og tidssignalet

  · Museum - et program om norsk historie

  Fra gulv til tak, hundrevis av paller, tusenvis av gjenstander, rulleskap, dokumenter og fotografier. Historiegruppa i NRK har gjennom mange tiår på frivillig basis systematisk tatt vare på NRKs tekniske utstyr.- Mye av dette har jeg rett og slett plukket opp av containere, sier Jens Haftorn, somhar vært en drivkraft i den dugnadsbaserte Historiegruppa i NRK i mange år. De fleste av medlemmene i Historiegruppa har svært lang fartstid i NRK. Veteran Truls Hansen startet på NRK-kurs i 1964 og har vært med på det meste innenfor fjernsynsutviklingen både på Marienlyst og på distriktskontorene. – Det har mange tilfeldigheter i måten NRK har tatt vare på sin tekniske historie, sier Hansen. – Blant annet husker jeg at et stort lager av teknisk utstyr vi hadde i Tryvannstårnet i all hemmelighet ble fraktet til Askøysenderen ved Bergen da det skulle bygges om på Tryvann. Man var redd for at utstyret ble kastet hvis det ikke ble gjemt unna. – Men så brant det på Askøysenderen og mye av det eldste tekniske utstyret ble ødelagt, blant annet de aller første båndopptakerne og miksebordet vi brukte i Ste Studio, sier Hansen.Spion-Nagra og opptrekkbar båndopptakerI MUSEUM forteller Kristian Ludvik Bøhmer, Jens Haftorn og Truls Hansen om noen av de gjenstandene som Historiegruppa nå overlater til Norsk teknisk museum. Vi får blant annet høre om Majak, Nagra og hvordan tidssignalet og Grovens pausesignal ble laget. - Dette er gull verdt for Norsk teknisk Museum, sier Frode Weium som forteller at utstyret de nå overtar fra NRK etter hvert skal restaureres og legges ut på Digitalt Museum. Programmet sendt første gang 4/11 2017. Programleder Øyvind Arntsen

  starstarstarstarstar_outline
 • 00:26:01

  Hjartdal kulturlandskap

  · Museum - et program om norsk historie

  I mange år hadde Vegvesenet et skilt stående langs Europavei 134 i Hjartdal hvor det sto kun ett ord : Bondeopprør. Og en pil som pekte oppover i lia. Turen opp dit er vel verdt et besøk, for bygda Hjartdal er usynlig nede fra veien. Man må opp i høyden for å se et av Norges flotteste kulturlandskap. - Her er det så mange fredede hus og bygninger at det er det stedet i Telemark hvor det flest slike hus på ett sier Eystein Andersen fra Telemark Fylkeskommune.Presten MB Landstad gjorde sagn og folkeminne fra Hjartdal kjent, og malere som Tiedemann og Gude, Harald Kihle og Henrik Sørensen var stadig på besøk. Og nå er altså gården Sud-Åbø midt i Hjartdal, med alle sine bygninger, beitemarker, steingarder, rydningsrøyser og utmark ført opp på den eksklusive listen "utvalgte kulturlandskap i landbruket". Det er Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren, med godkjenning av sine to departementer, som velger ut de mest verdifulle områdene i hele Norge, og høsten 2017 står det 32 slike områder på listen.- For å komme på denne listen må det være store, kulturhistoriske verdier i området, det må være store, biologiske verdier. Og først og fremst så må det være realistisk å drive landskapet videre. Vi må ha interesserte grunneiere, sier seniorrådgiver Ragnhild Hoel hos Riksantikvaren. Sammen med Anne Aasmundssen fra Fylkesmannen i Telemark, Eystein Andersen fra Telemark fylkeskommune og gammelordfører Olav Tho viser de fram bygninger og kulturlandskap i MUSEUM. - Landskapet må åpnes, her må vi ha fritt utsyn, sier Olav Tho, som selv er født og oppvekst i bygda. – Bondeopprøret i 1540 endte med skuffelse, dødsdommer og svik fra Kongen. Men når den nye veitunnelen åpner, og tungtrafikken forsvinner, da skal vi markedsføre oss som "En gylden omvei", og da kan alle se hvor flott det er her, sier Olav Tho. Programmet sendt første gang 28/10 2017. Programleder Øyvind Arntsen

  starstarstarstarstar