Episodes

 • Orden i lagtext och juridiska avtal styr människors ekonomi, frihet och framtid. Men vem bestämmer över det juridiska språket? Och varför vill jurister skriva deckare?

  Veckans språkfrågor Vad betyder begreppen skäligen misstänkt och på sannolika skäl misstänkt? Och kan man ändra dem till något tydligare?Vem bestämmer över det juridiska språket?Heter det målsägande eller målsägare och varför uttalar en del det som mål-säjande eller mål-säjare?Varför heter det åklagare men inte att åklaga utan att åtala?Ska man tolka det som står eller det som avses i juridisk text?Gör kravet på exakthet i det juridiska språket att det ofta kan uppfattas som krångligt?Varför är det många jurister som blir författare?Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet. Gäst Malin Persson Giolito, författare och jurist. Programledare Emmy Rasper.Här finns Svarta listan som nämns i avsnittet.Vill du veta mer om distinktionen mellan reflexivt och personligt pronomen som nämns lyssna på det relaterade avsnittet nedan.

 • Blir du irriterad av "fråger" istället för "frågor"? "Minutrarna" istället för "minuterna"? Skaver det i öronen av "safarisarna"? Då är det dags att bli en pluraldetektiv istället för en språkpolis!

  Veckans språkfrågorÄr muffins singular eller plural eller både och?Hur ska vi hantera ord med s-plural i bestämd form?Heter det flera partner eller flera partners?Är det okej med pluralformerna metrar, sekundrar och minutrar eller bör det alltid heta meter, sekunder och minuter?Varför säger en del vecker, blommer och fråger?Hur ska vi hantera latinska ord som centrum, spektrum och forum i plural på svenska? Språkvetare Ylva Byrman universitetsadjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • Dialekten i Västmanland liknar på många sätt rikssvenskan och kan därför vara svår att definiera. Men ord som oggig och palta är det mest västmanlänningar som förstår.

  Veckans språkfrågor Finns det något som utmärker västmanländskan? Vad är tjåla för ett ord och hur kommer det sig att det betyder hångla i Köping och prata strunt i Lindesberg? Kan entoppig accent 2 hänga ihop med gnälligheten som finns i viss västmanländska? Är palta i betydelsen att kladda ett dialektalt ord från Västmanland och vad har ordet för bakgrund?Hitta på och leta på istället för hitta och leta Varför använder västmanlänningar så många "på"? Vad har ordet oggig för bakgrund? Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.Här är en länk till Dialektkartan som nämns i avsnittet.

 • "Ta sex ägg, knäck och vispa upp." Receptspråk kännetecknas av många imperativer och färre objekt och subjekt. Språket gräddar orden i ugnen och tar allt med en nypa salt.

  Veckans språkfrågorFinns det ett speciellt receptspråk?Krusudd vad är det för måttenhet och var kommer ordet ifrån?Vad är bakgrunden till uttrycket en nypa salt i betydelsen att inte ta något på allvar?Varför säger man grädda bröd?Vad är ursprunget till ordet durkslag?Varifrån kommer uttrycket tårta på tårta?Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • På sjukhus trängs språken medicinsk terminologi och svenskt latin blandas med ett allmänspråk som patienter ska kunna förstå. Språket tar fram stetoskopet och undersöker ord som förbryllar.

  Veckans språkfrågorVarför heter det bondförkylning?På en neurokirurgisk klinik använder vårdpersonalen både konfusionell eller konfusorisk för att beskriva att en patient är förvirrad, men vilken variant bör de använda?Vilka är de största språkliga utmaningarna för utländska läkare som ska jobba i en svenska språkmiljö?Vad är svenskt latin?Vad betyder det att ett sjukhus har intagit stabsläge? Och varför används just det ordet?Varifrån kommer uttrycket Om du hör klapprande hovar bör din första gissning vara att det kommer en häst och inte en zebra. Och varför används uttrycket just inom vården?Varifrån kommer orden sjukhus, lasarett och hospital? Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska vid Göteborgs universitet. Gäst Emil Molander, adjunkt i svenska som andraspråk vid Umeå universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • Hur jobbar svensk polis med språket? Vilka ord väljer de bort och hur tänker de kring sina inlägg i sociala medier? Hör polisen Johan berätta om sitt viktigaste arbetsredskap.

  Veckans språkfrågorVarifrån kommer ordet polis?Vad är dumsnut för ord och betyder snut alltid polis?Varför kallas polisens bilar för radiobil?Vilka ord försöker polisen att undvika?Vad betyder egentligen känd av polisen eller social oro?Hur jobbar polisen med sin kommunikation i sociala medier?Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska vid Göteborgs universitet. Gäst Johan Kockum, polis och kommunikationschef på polisregion mitt. Programledare Emmy Rasper.

 • Helikopter, teater, kyrka och bibliotek är bara några av alla ord som kommer från grekiskan. Språket har anor och har haft stort inflytande över de västerländska språken.

  Veckans språkfrågorMånga ord kommer ifrån grekiska eller latin men var antikens greker intresserade av språkhistoria?Hur kommer det sig att vi använder ordet apotek på svenska medan det engelska ordet är pharmacy?Hur hänger orden pedagog, logoped och ortoped ihop med pedal och pedikyr?Kommer ordet jota, i uttrycket han fattade inte ett jota, ifrån Bibeln?Varför använder svenskan och andra germanska språk bokstaven k från grekiskans kappa för att beteckna k-ljudet, och inte c som redan fanns i det latinska alfabetet?Dessutom: Hur är det att som tvåspråkig lära sig sitt modersmål på nytt? Intervju med Konstantin Economou kommunikationsforskare vid Linköpings universitet som återupptäckt grekiskan med hjälp av sms.Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborg universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • Strir, tölig, skärsvallig och jålig är ord som kan höras i Värmland, men värmländska är egentligen inte en dialekt utan flera, säger professor Henrik Rosenkvist.

  Veckans språkfrågorVarför pratas det olika dialekter i Värmland?Varifrån kommer ordet skvatt i betydelsen rädd?Vad betyder schärsvallig/skärsvallig/skärsvôlig/sjärsvôllig och var kommer det ifrån?Vad är jålig för något och vad kommer det ifrån?Hur har finskan påverkat värmländskan?Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • Skogsfru, gullpudra och ögontröst är några växtnamn som finns i den svenska floran. Språket ger sig ut på promenad i de snåriga växtnamnens historia.

  Veckans språkfrågorHur hänger de olika betydelserna av ordet häck ihop?Vad är skillnaden mellan räfsa och kratta?Får man säga att man liar ängen och vad är egentligen ett orv?Hur har svenska växter fått sina namn?Hur ska växten alunrot sägas i plural?Varför heter kålrot swede på engelska?Varför heter gräset timotej just så? Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska vid Göteborgs universitet. Gäst Mats Ottosson, programledare Naturmorgon i P1. Programledare Emmy Rasper.

 • Möt hjärnan bakom korsordet och lär dig knepen som korsordskonstruktörer använder för att få dig på villospår.

  Veckans språkfrågorHur jobbar en korsordskonstruktör? Varför förekommer orden ria, and, uer, ara or och orv ofta i korsord?Hur stora krav kan man ställa på korrekthet i korsord? Kan man verkligen säga att rårakor är synonymt med raggmunk, och åla med krypa?Vilken betydelse har Svenska Akademiens ordlista för korsordskonstruktörer?Hur mycket får man fuska när man löser korsord?Vad är rätt - äppelskrutt eller äppelskrott?Ordet tryt, imperativ av tryta, är ett godkänt ord i alfapet men används ordet? Och hade det varit okej i ett korsord?Lyssnaren Helena fick höra av sina föräldrar att cyrk var ett ord när de spelade alfapet, men blev hon lurad? Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska vid Göteborgs universitet. Gäst Svante Drejenstam, korsordskonstruktör. Programledare Emmy Rasper.

 • Barn, precis som vuxna, ställer frågor utifrån sina egna observationer. Men barn kan vara friare i tanken och ställa språkfrågor som vuxna inte har tänkt på, säger Henrik Rosenkvist.

  Veckans språkfrågorVarför säger man att människor är långa men andra saker är höga? (från Leo 7 år)Varför finns dialekter (från Nilo 11 år)Hur hänger orden jobba och jobbig ihop och vilket av dem kom först? (från elever på Kålgårdsskolan i Jönköping)Finns det några regler för hur i och på används för att benämna tid, som till exempel i onsdags, i höst, på onsdag eller på sommaren? (från elever på Lövgärdesskolan i Göteborg)Varför finns det båda stora och små bokstäver? (från Ella)Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

 • Det vore olidligt om prat och text pågick utan paus. Det här är avsnittet om mellanrummen som gör språket begripligt, men som även kan användas för att få makt över andra.

  Veckans språkfrågorVarför stönar många och säger "ööhh" och "äähh" när de inte vet vad de ska säga?Hur kan man använda tystnad och paus som maktmedel?Varför tar vissa journalister i radio och tv paus på konstiga ställen?Varför säger man "schhh!" för att få tyst på någon, och hur kan det fungera så bra?Ska det vara imorgon eller i morgon, mellanrum eller inte? Finns det någon regel?Vilka skrivtecken finns det för paus i musiken?Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Intervju med Sandra Ottander, röst- och talpedagog. Gäst Emelie Sigelius, programledare i Klassisk förmiddag i P2. Programledare Emma Engström.

 • I sommar verkar det bli korta resor snarare än långväga semester. Språkvetaren Ylva Byrman tittar närmare på orden "hemester" och "wanderlust". Och så reder vi ut varför det står "motet" på vägskyltar.

  Veckans språkfrågorVad kommer det svenska ordet som uttalas ecksprä (exprès) från? Det hördes förr i sammanhanget att göra en onödig resa.Vad betyder motet vid trafikplatser, och var kommer det från?Hur vanligt förekommande är ordet hemester?Varför ropar flygplatspersonal ut: "Resandes till Umeå..."? Ordet resandes känns fel där, hur har det blivit så?Varför heter det byta buss och inte byta bussar?Var kommer ordet kos i uttrycket flyga sin kos från? Och kan man använda det i andra sammanhang än att fara iväg?Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska vid Göteborgs universitet. Programledare Emma Engström.

 • Hur uttrycker vi ja och nej hur saker är och inte är? Det är krångligare än man kan tro. Språkvetaren Ylva Byrman tittar närmare på statsepidemiologen Anders Tegnells intervjusvar. Och så visar det sig att nej inte alltid betyder nej.

  Veckans språkfrågorVarför är ordet inte så krångligt? Och varför används det i meningar som Kan inte du komma hit?Varför har franskan ordet pas som betyder steg -- för att uttrycka hur något inte är?Varför säger man det vete fan eller jag vete fan för att säga jag vet inte?Vad är bakgrunden till den retoriska exempelmeningen Har du slutat slå din fru?Hur kommer det sig att många säger Ja men... och Nej men...i början av en mening?Betyder inte obefogad samma sak som befogad?Kan något vara ävet? Det finns ju uttrycket inte oävet. Och vad kommer uttrycket från?Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska vid Göteborgs universitet. Programledare Emma Engström.

 • Varje dag möts vi av översatta texter. Risken är stor att de är skrivna på översättningssvenska. Översättaren Alexander Katourgi förklarar fenomenet, och Henrik Rosenkvist svarar på lyssnarfrågor om översatta ord.

  Veckans lyssnarfrågorNär jag ställer larmet på telefonen kan det stå "Larmet är inställt på 16 min från nu". Det är väl inte riktig svenska?Hur tillförlitliga är översättningstjänster som Google translate?När kan maskinöversättning börja fungera perfekt?Hur kommer det sig att ordet kritisk har fått betydelsen viktig?Vad är översättningssvenska?Används ordet rekapitulera på rätt sätt i svenskan?Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Gäster: Aarne Ranta, professor vid Institutionen för data- och informationsteknik vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, och Alexander Katourgi, översättare. Programledare Emma Engström.

 • Det här är avsnittet som går på i ullstrumporna om hur vi benämner kläder. Vem bestämmer vad en ny modestil ska heta och varför finns det så många bildliga uttryck om saker man kan ha på sig?

  Veckans språkfrågorVarför heter den korta jackan bolero? Har det något med kompositören Maurice Ravels musikstycke Boléro att göra?Vad har brackor i ordet borgarbrackor för betydelse? Och har ordet brats någon koppling?Varför började gymnastikskor kallas sneakers?Hur viktigt är det för modeindustrin att sätta namn på trender och plagg?När och varför dök ordet trosor upp?Vad är bakgrunden till att man säger ärm istället för arm som i skjortärm?Var kommer paj i skinnpaj ifrån?Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Gäst Hanna Wittrock, socialantropolog och lärare i modevetenskap på Textilhögskolan i Borås. Programledare Emma Engström.

 • Vad kallar man väntesymbolen på en dator, undrar en lyssnare. Ylva Byrman hittar en uppsjö förslag och lindrar även ett typiskt fall av partikelirritation.

  Veckans språkfrågorI vår familj kallar vi väntesymbolen på en dator eller liknande för väntering. Vad säger andra?Varför säger vissa testa på? Det heter väl prova på men bara testa?Varför uttalas relegera och delegera olika? (det första med sje-ljud och det andra med g-ljud)Var kommer ordet petrifierad från?Vad gör egentligen den som facebookar? Och hur funkar verben som kommer från sociala medier?Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska vid Göteborgs universitet. Programledare Emma Engström.

 • Kriser påverkar språket, skapar nya ord och sätter fokus på begrepp vi inte har hört tidigare. I spåren av coronapandemin har vi lärt oss att en rekommendation inte alltid är ett tips och att det går att sätta ett corona framför nästan alla ord.

  Veckans språkfrågorVilka nyord har coronakrisen gett upphov till?Under pandemin hörs ofta uttrycket äldre äldre. När blir man det? Och varför inte bara använda ordet gammal?Är karantän och isolering utbytbara?Varför säger man bunkra om att köpa många mat i mängder, det borde väl heta hamstra?Varför säger man social distansering, är det inte fysisk distansering det handlar om?Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska vid Göteborgs universitet. Gäst Lotta Ederth, språkvårdare på Sveriges radio, Sveriges television och Utbildningsradion. Programledare Emma Engström.

 • Vi blickar österut. För det har talats svenska i Finland åtminstone sedan medeltiden, men vad utmärker egentligen finlandssvenska? Henrik Rosenkvist svarar på lyssnarnas frågor. Möt också lyssnaren som är trött på svenskars attityd gentemot finlandssvenska.

  Veckans språkfrågorVad skiljer finlandssvenska från svenska med finsk brytning?Hur uttalar man sporten padel på standardsvenska? För en finlandssvensk känns det naturligt att säga "paadel", medan många svenskar säger "paddel".Hur kommer det sig att finlandssvenskar har lättare att skilja på de och dem än svenskar?Hur ska man tolka det finlandssvenska uttrycket månne inte?Varför böjer finlandssvenskar vissa verb annorlunda?Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emma Engström.LÄS MER: Finska Yle listar lyssnarnas bästa finlandismer.

 • Det handlar om hur vi uttrycker oss om para, cash och deg pengar och ekonomiska värden helt enkelt. Henrik Rosenkvist guidar bland rabatter, blippbetalning och lågprisspråk.

  Veckans språkfrågorVarför säger man soffan kostar nog lite när man menar att den är dyr?Varför har uttrycket skära guld med täljkniv så många varianter?Har ordet rabatt, som i nedsatt pris, och trädgårdsrabatt samma bakgrund?Kan man säga ett billigt pris, eller är varor billiga och priser låga?Finns det ett bättre ord för blipp eller blippa om den nya betalningsformen?Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emma Engström.Lyssnarnas synonymer till pengarBalubasCashCashiluringDalerDegFlisFyffeFyrkGeldKlösKlöverKontanterKosingKulorLeuterLovorLubriksLusidorerMonedasMonetasMyntPantParaParraPenningarPistolerPixPluringRiksdalerSekinerSkånepesetasSpännStorkovanStålarStålbjörnsVäxelValörerSillöga = äldre slang för en tioöringBlejd = äldre slang för tjugofemöringSmåskrammel = småpengarGrossel = småpengarFeckebôs = småpengarGrus = småpengarKorvöre = väldigt liten slantKotia = äldre slang för en enkronasedel från början av 1900-taletBagis = en kronaBagare = en kronaHalvsläng = en femtiolapp (eller en femhundrakronorssedel)Bergman = en tvåhundrakronorssedelAnnie Lööf = en femhundrakronorssedelRöding = en femhundrakronorssedelPapp = tusen kronorTuss = tusen kronorStorsläng = en tusenkronorssedelLax = en tusenkronorssedelLakan = en tusenkronorssedelLångsjal = en tusenkronorssedel