Episodes

 • Psykologisk debriefing er en teknikk som brukes for √• hjelpe mennesker som har v√¶rt utsatt for alvorlige hendelser, slik som ulykker, voldsepisoder, katastrofer eller andre kriser. Form√•let med debriefing er √• bidra til at de som har v√¶rt gjennom en slik hendelse kan bearbeide det som har skjedd, og forebygge at de utvikler psykiske helseproblemer som f√łlge av hendelsen.

  Hva er psykologisk debriefing, og hvem kan ha behov for denne type st√łtte? Hvordan kan man tilby debriefing p√• en trygg og forst√•elsesfull m√•te? Hvordan kan debriefing hjelpe mennesker som har v√¶rt gjennom alvorlige hendelser √• bearbeide det som har skjedd, og forebygge psykiske helseproblemer? Hvordan kan man st√łtte mennesker som har v√¶rt gjennom alvorlige hendelser i √• komme videre og takle hverdagen etter hendelsen? Hvordan kan man bidra til at mennesker som har v√¶rt gjennom alvorlige hendelser f√łler seg trygge og ivaretatt, og hva kan man gj√łre hvis de utvikler psykiske helseproblemer likevel?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

 • Defusing er en teknikk som brukes for √• h√•ndtere krisesituasjoner og dempe spenninger mellom mennesker. Defusing kan v√¶re nyttig i mange ulike sammenhenger, for eksempel i situasjoner der noen er sinte, frustrerte eller lei seg, eller n√•r det er fare for at konflikter eller voldelig atferd kan oppst√•.

  Hva er defusing, og n√•r kan det v√¶re nyttig √• bruke denne teknikken? Hvordan kan man gjenkjenne tegn p√• at noen kan ha behov for defusing? Hvordan kan man tilby defusing p√• en respektfull og st√łttende m√•te? Hvordan kan man h√•ndtere konflikter eller voldelig atferd som oppst√•r i l√łpet av en defusing-situasjon? Hvordan kan man st√łtte mennesker som har v√¶rt gjennom en krisesituasjon, og hjelpe dem til √• bearbeide hendelsene?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

 • Missing episodes?

  Click here to refresh the feed.

 • Oppf√łlging etter vold og trusler handler om hvordan man kan hjelpe mennesker som har v√¶rt utsatt for vold eller trusler, og bidra til at de kan f√łle seg trygge og ivaretatt i etterkant. Dette kan v√¶re spesielt viktig for √• forebygge at volden eller truslene gjentar seg, og for √• sikre at de som har v√¶rt utsatt f√•r den st√łtten de trenger for √• bearbeide hendelsene og komme videre.

  Hva er oppf√łlging etter vold og trusler, og hvem kan ha behov for denne type st√łtte? Hvordan kan man vurdere om noen kan ha behov for oppf√łlging etter vold eller trusler, og hvordan kan man tilby denne st√łtten? Hvordan kan man st√łtte mennesker som har v√¶rt utsatt for vold eller trusler, slik at de f√łler seg trygge og ivaretatt? Hvordan kan man bidra til at mennesker som har v√¶rt utsatt for vold eller trusler kan bearbeide hendelsene og komme videre? Hvordan kan man forebygge at vold og trusler gjentar seg, og hva kan man gj√łre hvis man opplever at volden eller truslene fortsetter?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

 • Forhandlingsbaserte teknikker handler om hvordan man kan l√łse konflikter og skape win-win-l√łsninger gjennom √• forhandle. Forhandlinger kan v√¶re nyttige i mange ulike sammenhenger, for eksempel i forretningsforhold, mellom parter i arbeidskonflikter, eller mellom individer i privatlivet.

  Hva er forhandlingsbaserte teknikker, og n√•r kan de v√¶re nyttige? Hvordan kan man forberede seg til en forhandlingssituasjon? Hvordan kan man √•pne og avslutte en forhandling p√• en positiv m√•te? Hvordan kan man h√•ndtere uenigheter og konflikter underveis i en forhandling? Hvordan kan man skape win-win-l√łsninger gjennom forhandlinger, og hvordan kan man sikre at en avtale blir holdt?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

 • Konfliktforebyggende kommunikasjon handler om hvordan vi kan kommunisere p√• en m√•te som reduserer sjansene for at konflikter oppst√•r og l√łses p√• en konstruktiv m√•te n√•r de f√łrst oppst√•r. Dette kan v√¶re spesielt viktig i relasjoner der man har uenigheter eller ulike behov, men kan ogs√• v√¶re nyttig i grupper eller organisasjoner der man √łnsker √• bygge positive og produktive relasjoner.

  Hva er konfliktforebyggende kommunikasjon, og hvordan kan dette v√¶re til hjelp i ulike relasjoner og sammenhenger? Hvordan kan vi bruke empati og lytteferdigheter for √• forst√• og respektere andres perspektiv og behov? Hvordan kan vi uttrykke v√•re egne behov og meninger p√• en konstruktiv m√•te, uten √• provosere eller skape mer konflikt? Hvordan kan vi h√•ndtere konflikter n√•r de oppst√•r, og pr√łve √• l√łse dem p√• en m√•te som gir en win-win-situasjon for alle involverte parter? Hvordan kan vi unng√• √• bli s√•ret eller sint i konfliktsituasjoner, og holde fokus p√• l√łsninger og ikke problemet?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

 • I denne episoden av podcasten skal vi ta for oss fysisk makt og maktpyramiden, og hvordan disse kan p√•virke relasjoner og kommunikasjon. Fysisk makt refererer til en persons evne til √• p√•virke andre gjennom fysisk styrke og overlegenhet, mens maktpyramiden er en teori som beskriver hvordan makt og autoritet er fordelt i en gruppe eller organisasjon.

  Hva er fysisk makt, og hvordan kan den påvirke relasjoner og kommunikasjon? Hva er maktpyramiden, og hvordan kan den bidra til å forstå maktforhold i en gruppe eller organisasjon? Kan maktpyramiden være en nyttig modell for å forstå hvordan makt og autoritet er fordelt i ulike sammenhenger? Er det noen ulemper ved å benytte maktpyramiden som modell for å forstå maktforhold? Hvordan kan man unngå at fysisk makt blir misbrukt i relasjoner og kommunikasjon?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

 • I denne episoden av podcasten skal vi ta for oss forebyggende tiltak for vold og trusler og hvordan de kan bidra til √• √łke sikkerheten p√• en arbeidsplass eller i andre sammenhenger. Forebyggende tiltak for vold og trusler inneb√¶rer √• sette i verk tiltak som kan bidra til √• redusere risikoen for vold og trusler, og √łke f√łlelsen av trygghet og sikkerhet. Dette kan v√¶re tiltak som √• innf√łre sikkerhetsrutiner, √• √łke bemanningen eller √• tilby sikkerhetskurs.

  Hva er forebyggende tiltak for vold og trusler, og hva inneb√¶rer de? Hvilke tiltak kan settes i verk for √• redusere risikoen for vold og trusler, og √łke f√łlelsen av trygghet og sikkerhet? Hvordan kan forebyggende tiltak tilpasses den enkelte arbeidsplass eller sammenheng? Kan alle forebyggende tiltak bidra til √• √łke sikkerheten, eller finnes det noen som er spesielt effektive? Hvilke, og hvorfor? Er det noen grupper eller bransjer som kan v√¶re spesielt utsatt for vold og trusler, og hvordan kan forebyggende tiltak bidra til √• redusere risikoen for disse gruppene?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

 • I denne episoden av podcasten skal vi ta for oss situasjonell risiko for vold og trusler og hvordan denne kan p√•virke en person eller organisasjon. Situasjonell risiko for vold og trusler refererer til de faktorene som √łker sannsynligheten for at en person eller organisasjon kan bli utsatt for vold og trusler i en bestemt situasjon. Dette kan v√¶re faktorer som konflikter eller spenninger p√• arbeidsplassen, eller ulike typer stressende hendelser.

  Hva er situasjonell risiko for vold og trusler, og hva inneb√¶rer det? Hvilke faktorer kan √łke situasjonell risiko for vold og trusler? Hvordan kan man sette i verk tiltak for √• redusere situasjonell risiko for vold og trusler? Hvordan kan man h√•ndtere trusler og voldssituasjoner som oppst√•r i l√łpet av arbeidsdagen? Hvordan kan man unng√• at stressende hendelser og konflikter f√łrer til vold og trusler p√• arbeidsplassen?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

 • I denne episoden av podcasten skal vi ta for oss generell risiko for vold og trusler og hvordan denne kan p√•virke en person eller organisasjon. Generell risiko for vold og trusler refererer til de faktorene som √łker sannsynligheten for at en person eller organisasjon kan bli utsatt for vold og trusler i l√łpet av livet eller virkeperioden. Dette kan v√¶re faktorer som kj√łnn, alder, yrke, geografisk beliggenhet eller sosial status.

  Hva er generell risiko for vold og trusler, og hva inneb√¶rer det? Hvilke faktorer kan √łke generell risiko for vold og trusler? Hvordan kan man sette i verk tiltak for √• redusere generell risiko for vold og trusler? Er det noen bransjer eller organisasjoner som er spesielt utsatt for generell risiko for vold og trusler? Hvilke, og hvorfor? Er det noen grupper som kan v√¶re mer utsatt for generell risiko for vold og trusler enn andre? Hvilke, og hva kan gj√łres for √• redusere s√•rbarheten for disse gruppene?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

 • I denne episoden av podcasten skal vi ta for oss metodikk for h√•ndtering av vold og trusler og hvordan den kan benyttes. Metodikk for h√•ndtering av vold og trusler inneb√¶rer √• ha en systematisk tiln√¶rming til hvordan man skal h√•ndtere ulike vold og trusselsituasjoner. Ved √• ha en metodikk for h√•ndtering av vold og trusler kan man √łke sin evne til √• h√•ndtere ulike situasjoner p√• en effektiv og trygg m√•te.

  Hva innebærer metodikk for håndtering av vold og trusler? Hvordan kan man benytte en metodikk for å håndtere vold og trusler på en effektiv måte? Hva er viktig å tenke på når man skal velge en metodikk for håndtering av vold og trusler? Er det forskjellige metodikker som kan benyttes for å håndtere ulike typer trusler og voldssituasjoner? Hvilke, og hvordan skiller de seg fra hverandre? Er det noen situasjoner hvor det kan være spesielt viktig å benytte en metodikk for håndtering av vold og trusler? Hvilke, og hvorfor?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

 • I denne episoden av podcasten skal vi ta for oss risikovurdering og hvordan den kan bidra til √• identifisere og forebygge vold og trusler. Risikovurdering handler om √• vurdere hvilke faktorer som kan √łke risikoen for vold og trusler, og om det finnes tiltak som kan redusere denne risikoen. Ved √• gj√łre en risikovurdering kan man √łke sin bevissthet om mulige trusler og sette i verk tiltak for √• forebygge vold og trusler.

  Hva er risikovurdering, og hva inneb√¶rer det? Hvordan kan en risikovurdering bidra til √• identifisere og forebygge vold og trusler? Hvordan kan man vurdere hvilke faktorer som kan √łke risikoen for vold og trusler? Hvilke tiltak kan settes i verk for √• redusere risikoen for vold og trusler? Er det noen bransjer eller organisasjoner som er spesielt utsatt for vold og trusler, og hvordan kan en risikovurdering bidra til √• forebygge dette?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

 • I denne episoden av podcasten skal vi ta for oss stressmestring og hvordan det kan bidra til √• h√•ndtere trusler og voldssituasjoner. Stressmestring handler om √• l√¶re seg √• takle og h√•ndtere stressfulle situasjoner p√• en effektiv m√•te. Ved √• ha god stressmestring kan man √łke sin evne til √• h√•ndtere trusler og voldssituasjoner p√• en trygg og effektiv m√•te.

  Hva er stressmestring, og hva inneb√¶rer det? Hvordan kan stressmestring bidra til √• h√•ndtere trusler og voldssituasjoner? Hvordan kan man l√¶re seg √• takle og h√•ndtere stressfulle situasjoner p√• en effektiv m√•te? Er det noen teknikker eller verkt√ły som kan v√¶re nyttige for √• h√•ndtere stress? Hvilke, og hvordan benyttes de? Er det noen situasjoner hvor stressmestring er spesielt viktig? Hvilke, og hvorfor?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

 • I denne episoden av podcasten skal vi ta for oss mental forebredelse og hva det inneb√¶rer. Mental forebredelse handler om √• forberede seg mentalt p√• ulike situasjoner, som for eksempel trusler og vold. Ved √• ha god mental forebredelse kan man √łke sin evne til √• h√•ndtere ulike trusler og voldssituasjoner p√• en effektiv m√•te.

  Hva er mental forebredelse, og hva inneb√¶rer det? Hvordan kan mental forebredelse bidra til √• √łke evnen til √• h√•ndtere trusler og voldssituasjoner? Hvordan kan man forberede seg mentalt p√• ulike situasjoner, som for eksempel trusler og vold? Kan alle l√¶re seg mental forebredelse, eller er det noen som har en naturlig talent for dette? Er det noen situasjoner hvor mental forebredelse er spesielt viktig? Hvilke, og hvorfor?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

 • Arbeidsrelatert vold er en alvorlig og √łkende utfordring over hele verden. Utfordringen omfatter et bredt spekter av aggressiv atferder - fra verbal trakassering og trusler til fysisk overfall - og kan ha dyptgripende konsekvenser for b√•de den eksponerte ansatte og arbeidsplassen som helhet.

  Lytt til podcasten med ekspertene i organisasjonssikkerhet Ole Andre Bråten og Anette Falkum

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold