Felix Herngren

 • 00:09:32

  Kläderna gör makten

  · OBS

  Kajsa Ekis Ekman läser en vindlade epostkonversation i bokform. Går det att göra motstånd med hjälp av mode? Och bör man göra motstånd mot modet? Det är så fascinerande när modet förändras. Hur man plötsligt förändrar sin smak utan att ha bestämt det själv. Hur kunde det vara så att alla på 80-talet lockades av stort hår, grälla färger och axelvaddar för att sedan med ens brista ut i ett samlat uuuh? Man svär att aldrig någonsin mer ta på sig sådana hiskeliga kläder, men rätt vad det är märker man hur ens blick ofrivilligt börjar ändras och liksom luta åt ett håll och med ens tycker man att det är ganska fint med neonrosa igen, precis samtidigt som det av en slump dyker upp i alla skyltfönster. Men då, alltid i en samtidstappning, för detta är en av modets regler: retro är aldrig exakt, det kommer alltid med markanta uppdateringar. Kanske är det för att samtiden har ändrats, kanske för att ingen skulle köpa nya kläder om det gick att spara de gamla och återanvända dem i cykler allt eftersom de blev inne igen. Jag försökte en gång att medvetet indoktrinera mig själv och bestämma mig för att jag levde i 80-talet, och anamma deras blick på estetik. Det var svårt att komma in i det, så jag bad en kompis som var ung då att förklara hur man skulle tänka. Hon sa att allt handlade om en reaktion mot det naturliga, att det var ett gigantiskt avståndstagande från sjuttiotalet, och den stora skräcken var att håret skulle falla platt, då var man "ingen." Jag tänkte intensivt på detta och kom nästan in i känslan, men vad jag inte lyckades förstå, det var hur 80-talets mode kunde vara erotiskt. Häftigt, ja, men gick inte själva designen ut på att förvanska de manliga och kvinnliga kroppsformerna till oigenkännlighet?I nyutkomna boken "Mode och motstånd" resonerar modeforskaren Otto von Busch och plogbillsaktivisten Per Herngren bland annat om dessa saker. I en vindlande emailkonversation på 223 sidor diskuterar de under rubriker som frihet och rättigheter, designtorg och subkultur, marknaden som container och pirat och original. Låter det intressant? Det kunde det vara. Jag väntar mig en korsbefruktning av ämnen i stil med Barbro Hedvalls och Göran Greiders bok om stil och politik för ett antal år sedan.Per Herngren själv har en mycket imponerande bakgrund som aktivist. Han har suttit i fängelse i USA för att ha hamrat på vapen och tränat aktivister i ickevåld i stora delar av världen. När han berättar om sina erfarenheter är det mycket spännande. Otto von Busch är också involverad i intressanta projekt som The Current State of Fashion där han undersöker om modet är en stat, vilken stat är det då? Demokrati? Diktatur? Teokrati?Men det här blir mest krystat. Det vill säga, de krystar och krystar men det föds inget nytt. De talar i stort sett förbi varandra hela tiden, de inleder aldrig en direkt diskussion utan tar bara den andres mail som ett avbrott i det egna droppandet av citat. Detta är generellt sett problemet med att publicera email, det blir sällan de utlovade dialogerna utan två monologer som varvas med varann. Här babblar de på om lite vad som helst och gödslar med namedropping av olika teoretiker, tyvärr ofta utan koppling till det de talar om.Båda författarna är överens om att vi behöver göra motstånd mot modet. Varför? Det glömmer de att förklara. Likt många människor tar de för givet att motstånd i allmänhet är något bra, men det går ju inte att uttala som en generell dogm. Tydligt är att de båda, särskilt Per, är mycket influerade av teoretiker som Hardt, Negri, Deleuze och Foucault i vulgärversion. Foucault bidrog med många skarpa analyser, men hans arv har tyvärr kommit att bli den diffusa idén att "makten är överallt." Att identifiera makten blir då svårt, och att göra motstånd ännu svårare eftersom man då bekräftar makten. Jag trodde att den här ideologin var på utdöende, särskilt i vår geopolitiskt polariserade tid, men i boken lever den ännu och frodas. Makt beskrivs enligt Per Herngren som "små lydnadshandlingar som dras till varandra och bildar svärmar". Vidare: "Olika svärmar, system, ordningar och samhällen trasslar in sig i varandra. Märkliga band och kopplingar uppstår. Men det finns inget stort, hierarkiskt maktsystem där USA, Kapitalismen, Imperiet, Globaliseringen eller Systemet sitter längst uppe på toppen."Nej hörni, om det är någon som trasslar in sig är det författarna själva. Med en så diffus syn på makten blir motstånd också något mycket krångligt. Ett exempel som ges är att vara jeans-hacktivist. Då ska man sprätta upp stygnen på byxorna och ändra lite på modellen. Ja ja, inte visste jag att när vi satt och sprättade upp jeans på insidan 1993 att det var något så nobelt vi höll på med. Vi gjorde det för att det var snyggt och för att alla andra gjorde det. Enligt Per Herngren handlar det om "inte bara ett argt uppror utan ett konstruktivt gränsöverskridande mellan många olika kontexter och marknader." Jaha! Jag inser att det ska låta elegant, men jag blir verkligen inte på det klara med vad han egentligen menar.Det blir snart uppenbart att författarna är offer för den fashionabla idén att man ska göra motstånd mot allt precis hela tiden. När Herngren deltar i en workshop om manlighet vägrar han och andra män att identfiera sig som män, vilket leder till att workshopen inte kan bli av. Själv verkar han mycket nöjd över att ha varit olydig, men ärligt talat, kön är inte en tröja man kan ta av och på sig. Lika lite som H&M:s Stefan Persson kan säga att "jag identifierar mig inte som rik".Intressant är förvisso när de talar om samtidsslaveriet, att allt måste vara aktuellt. Något som framför allt media lider under: hur ofta har jag inte velat skriva en intressant text bara för att få frågan av en redaktör: men kan du koppla den till någt som händer nu? Läsaren struntar i allmänhet i om det händer nu, men media vill kunna visa upp att de hänger med. Otto säger att mode är den högsta formen av samtidsslaveri, och Per ger det viktiga rådet att som aktivist inte ägna sig åt aktuella frågor, just därigenom kan ens grupp bli långvarig. När det gäller aktivism har han många insiktsfulla synpunkter, så boken hade blivit betydligt bättre om den handlat om det.Både Per och Otto missar dock att tala om de två fundamentala krafterna som utgör mode. Det ena: en industri som drivs av profitjakt. Jag skulle gärna velat att Otto förklarade hur modeindustrin faktiskt fungerar. Det är ju ett faktum att de ökar takten för att få oss att köpa mer och att kvalitén, även på så kallade märkeskläder, har sjunkit till en chockerande låg nivå, idag kan du köpa en Armani och sömmarna spricker på en vecka.För att inte tala om arbetsvillkoren på fabrikerna och det enorma mervärde som tas ut när ett plagg kostar tre kronor att göra och femtusen att sälja.Även om författarna nämner kapitalismen, verkar de ha en vag idé om vad det faktiskt är. Det andra kraften: relationer. Författarna säger ytterst lite om sin egen relation till mode, och därmed kommer de inte ner till den stora och viktiga frågan. För vad man uttrycker med kläder är ju inget annat än en relation till andra: det finns inget sådant som självständighet, kan inte finnas, oavsett om du vill se typisk ut eller annorlunda, om du vill vara söt eller farlig. Att "frigöra" sig skulle isåfall vara att frigöra sig från andra, från relationer, från samhället, vilket är ett fullständigt isolationistiskt projekt.Att som Herngren och von Busch föreslår, skapa små friktioner, hela tiden göra mini-motstånd, klippa upp en söm eller ha ett androgynt linne, sminka oss överdrivet - orka! Att alltså bli motståndsslav itället för modeslav, skulle det vara bättre? Snarare känns det narcissistiskt att ägna så mycket tid åt något så meningslöst. Osjälvständigheten gentemot kapitalismen går att göra något åt, men osjälvständigheten gentemot andra människor är nog en evig och grundläggande beståndsdel i samhället.Kajsa Ekis Ekman, författareOtto von Busch & Per Herngren, Mode och motstånd - Dialoger om befrielse och civil olydnad, imitation och politik. Bokförlaget Korpen

  starstarstarstarstar
 • 01:36:35

  Qwirkle Gruppe

  · Modellansatz

  In vielen Spielen steckt Mathematik, seien es Minecraft, Wasserraketen oder Tiptoi. Lisa Mirlina und Felix Dehnen haben sich Qwirkle (ein Spiel der Schmidt Spiele von Susan McKinley Ross) einmal ganz genau angesehen. Die beiden konnten als Teilnehmer des Hector-Seminar an einem Kooperationsprojekt mit der Fakultät für Mathematik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) teilnehmen. Hier betreute sie Prof. Dr. Frank Herrlich in dem Projekt auf der Suche nach der perfekten Qwirkle-Lösung- wofür die beiden ihm ganz herzlich danken. Das Legespiel war 2011 Spiel des Jahres und besteht aus 108 Spielsteinen aus sechs verschiedenen Farben und sechs verschiedenen Formen- jede Kombination kommt dabei dreimal vor. Jeder Spielteilnehmer versucht aus seinen eigenen sechs nachzuziehenden Spielsteinen gleiche Formen oder gleiche Farben auf dem Tisch in Reihen zusammenzulegen. Wie bei Scrabble gibt es für jedes Anlegen Punkte- es müssen aber alle entstehende Reihen korrekt sein- von Farbe oder Form, wie bei Mau-Mau oder Domino. Das Spielziel ist eine möglichst hohe Anzahl von Punkten zu erreichen. Den mathematischen Hintergrund zum Spiel fanden die beiden in der Topologie: Auf einem Tisch kann man höchstens 36 Steine perfekt anordnen- auf einer anderen topologischen Struktur eventuell mehr. Mit Hilfe von Verklebungen kann man zu Flächen wie beispielsweise auf einem Torus gelangen- wenn man die jeweils die gegenüberliegenden Seiten miteinander verklebt: Auf einem Torus haben wirklich alle Steine vier Nachbarn- und nicht nur die Steine im Inneren. Die Frage ist nun, ob es möglich ist, eine Fläche zu finden, wo jeder der 108 Steine in genau zwei perfekten Qwirkle-Reihen- also jeder Form oder Farbe- liegen kann. Neben einem Torus kann man durch Verkleben aus einem Quadrat oder Rechteck auch die Sphäre, das Möbiusband, die Projektive Ebene oder die Kleinsche Flasche erzeugen. Dabei sind das Möbiusband, die projektive Ebene und die Kleinsche Flasche nicht mehr orientierbar, da man keinen Normalenvektor angeben kann. Die projektive Fläche hat in ihrer Darstellung durch homogene Koordinaten eine wichtige Anwendung in der Computergrafik, da Verschiebungen auch als lineare Abbildungen umgesetzt werden können und die gesamte Berechnung deutlich erleichtert. Auch frühere Folgen zu Teichmüllerkurven (Modell042) und wilden Singularitäten (Modell060) haben im Modellansatz Podcast Topologie und Verklebungen behandelt. Die Topologie ist dabei überhaupt nicht so theoretisch, wie sie zunächst erscheint- denn da wir nicht auf einer Ebene oder flachen Erde leben, können wir einmal um die Erde herumgehen, und nach langem Weg wieder an dem gleichen Ort wieder ankommen. Wir können auch andere Winkelsummen von Dreiecken bestimmen. Diese Experimente können wir beim Universum leider nicht leicht durchführen, und so ist die Forschung nach der Topologie des Universums sehr aktuell. In der Topologie können Flächen bzw. zwei topologische Räume als äquivalent angesehen werden, wenn sie durch eine Homöomorphie, also durch eine stetige und stetig umkehrbare Abbildung in einander überführt werden können. So ist eine Tasse (mit einem Henkel) zu einem Torus homöomorph- nicht jedoch zu einem Becher ohne Henkel. Dies führt auf das interessante Gebiet der topologischen Klassifikation der Flächen, denn man kann durch eine genügend feine Unterteilung der Fläche in beispielsweise Dreiecke, einer Triangulierung, zusammen mit einigen Regeln die Art der Fläche bestimmen. Dies führt auf den verallgemeinerten Satz von Euler für orientierbare Flächen, wo die Zahl der Ecken, die Zahl der Flächen, die Zahl der Kanten und das Geschlecht bezeichnet: Das Drei Häuser-Problem ist ein Knobelrätsel zu diesem Satz, da das Problem auf einer Ebene oder eine Sphäre nicht lösbar ist, jedoch auf dem Torus eine Lösung besitzt. Für das Qwirkle-Spiel liefert der Dreifach-Torus (oder eine Brezel) eine Lösung für 8 Steine, wo jeweils zwei Steine doppelt sind und daher auf einem Tisch nicht so anzuordnen wären: Für 18 Steine haben sie eine unsymmetrische Lösung gefunden, die sich nicht so leicht auf mehr Steine erweitern ließ: Mit der Treppenstruktur wie bei 8 Steinen mit einer 9er Struktur kann man aber eine Lösung aus 108 Steinen konstruieren: Nach dem Satz von Euler ist diese Lösung auf einer Fläche, die einem Fünf-Torus entspricht- oder einer Brezel mit zwei Löchern zu viel. Dies ist aber nicht die einzige Lösung für 108 Steine- mit Gruppentheorie kann man nach weiteren Lösungen suchen: Denn so, wie die Steine sich nach Verklebung in einer Richtung wiederholen, so können auch Gruppen genau diese Wiederholungen darstellen. Ein sehr einfaches Beispiel ist die zyklische Gruppe aus drei Elementen 0, 1, 2, die man mit der Addition verknüpft, und bei Ergebnissen über 2 wieder drei abzieht, wie man in dieser Verknüpfungstafel ablesen kann: +012001211202201Auf drei Elementen kann man aber auch die Symmetrische oder Permutations-Gruppe definieren: In dieser sind alle möglichen sechs Vertauschungen bzw. Permutationen von den drei Elementen enthalten. Ein anderer Ansatz ist es, die drei Elemente als Ecken eines gleichseitigen Dreiecks zu sehen und alle Rotationen oder Spiegelungen zur Dieder- oder Symmetriegruppe definieren. Im speziellen Fall von drei Elementen stimmen die beiden Gruppen mit je sechs Abbildungen überein, d.h. : Durch das direkte Produkt von drei Symmetriegruppen erhält man eine Gruppe mit 216 Elementen, unter Festhalten des Signums (bzw. Vorzeichen), kann man durch Faktorisierung eine Untergruppe mit 108 Elementen bestimmen- die Qwirkle-Gruppe. Aus dieser Gruppe kann man nun wieder eine Fläche erzeugen, die das perfekte Qwirkle-Spiel mit 108 Steinen mit vollkommen symmetrischen Aufbau ermöglicht: Die Fläche dieser Lösung hat das Geschlecht 37, ist also äquivalent zu einer Tasse mit 37 Henkeln. Mit diesem Projekt starteten Lisa Mirlina und Felix Dehnen bei Jugend forscht- zunächst beim Regionalentscheid, dann beim Landesentscheid und schließlich dem Bundeswettbewerb. Sie gewannen den Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV) für besonders kreativen Einsatz der Mathematik. Und dann ging es als Delegation nach Japan. Literatur und Zusatzinformationen L. Mirlina, F. Dehnen: Qwirkle, Abschlussbericht im Hector-Seminar, 2014. J. Stillwell: Classical topology and combinatorial group theory, Vol. 72. Springer Science & Business Media, 2012. W. Lück: Topologie, Gespräch mit G. Thäter im Modellansatz Podcast, Folge 40, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2014. <http://modellansatz.de/topologie>

  starstarstarstarstar
 • 00:24:10

  251 - Felix Maria Arnet - Experte für Kommunikationskonzepte & persönliches Wachstum

  · TomsTalkTime - DER Erfolgspodcast mit Tom Kaules

  Felix Maria Arnet: Executive Coach und Geschäftsführender Gesellschafter der 
LATTAL Enterprise Unternehmensberatung GmbH. Fast 20 Jahre war Felix Maria Arnet, Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens aus der Kommunikationsbranche. Arnet entwickelte mit seinem Unternehmen erfolgreich Kommunikations-konzepte. Seit 2008 ist Arnet Geschäftsführender Gesellschafter der Lattal Enterprise Unternehmensberatung GmbH und berät als Executive Coach Unternehmen und DAX 30 Konzerne. Felix Maria Arnet ist Coach, Unternehmer aus Leidenschaft sowie Speaker, bis dato hat er vielzählig Leistungsträger und Klienten begleitet, Fachartikel, Kolumnen und Pressethemen veröffentlicht. Sowie dutzende Dozententätigkeiten und Trainings erfolgreich absolviert. Erfolgszitat "Wie ein Koffer ohne Griff. Scheitern nicht vorgesehen." (Felix Maria Arnet) click to tweet! Größter Fehler Felix hat zu früh den falschen Leuten vertraut. Und dazu noch blindes Vertrauen. Das war eine explosive Mischung, die letztendlich auch "hochgegangen" ist. Der Aha Moment Erst als Felix Einblick in die Zahlen der Firma nahm, an welcher er mit beteiligt war, wurde ihm klar, dass die Firma schon den Bach runtergegangen ist. Jetzt ging es nicht mehr ums Retten, sondern um Schadensbegrenzung. Aktuelles Business An seinem aktuellen Business liebt Felix es auf der Bühne zu stehen und seinem Publikum klar zu machen, dass Scheitern und Fehler zum Leben gehören und beim Wachsen helfen. Ebenso begeistert es ihn, wenn er seine Coachees dabei unterstützt, das nächste Level im persönlichen Wachstum zu erreichen. Nützliches Business Tool/Internetservice http://facebook.com - für Felix perfekt um Kontakte zu machen und zu pflegen Buchempfehlung Logbuch für Helden - wie Männer neue Wege gehen; Cristian Galvez Hol es Dir hier als kostenloses Hörbuch Kontaktdaten Interviewpartner http://www.felix-maria-arnet.com/ https://www.facebook.com/Felix.Maria.Arnet https://twitter.com/felixmariaarnet Bist Du bereit Deinen eigenen Podcast zu starten? Hier geht´s zum Podcast Mastery Boot Camp http://podcastakademie.com/

  starstarstarstarstar
 • radioRAW No 57 – RAWporter mit Felix Rachor

  · radioRAW - Der gesellige Fotografie Podcast

  Diesmal war Marcel als RAWporter unterwegs bei Felix Rachor!Und das sind unsere Themen: (Links unten)- Wer ist Felix Rachor und wie spricht man ihn aus?- Was macht Felix' Fotografie aus und was macht er überhaupt?- Werdegang und Historie- Felix' Vielseitigkeit, nicht nur in seinem Portfolio- Das Problem mit dem Fokus in der Fotografie- Ideen, Pläne und Projekte (Vietnam Buch)- Zum Thema Trennung von Arbeit und Privatleben- Workshops und Einzelcoachings- Lebenseinstellung und Perspektive- Sex (Herr von Wallenstein)- Team Rachor und was muss man hierfür mitbringen muss- NoGos- Einstellung zur Fotografie- Die Sache mit der Qualität- Marketing- Amateure vs Profis- Social Media (Instagram / Facebook / Newsletter)- Technikkram- Celebrities und Influencer- Fernsehen und Bewegtbild- AusblickLinks:Website - http://www.felix-rachor.comWorkshops - https://felix-rachor.com/workshops/Coachings - https://felix-rachor.com/coachings/Vietnam Buch - https://felix-rachor.com/produkt/vietnam-bildband/Herr von Wallenstein - https://felix-rachor.com/wallenstein/Team Rachor - https://felix-rachor.com/teamrachor/Instagram - https://www.instagram.com/felixrachor/Facebook - https://www.facebook.com/felixrachorNewsletter - https://felix-rachor.com/newsletter/

  starstarstarstarstar
 • 00:52:48

  Felix Herngren 2004

  · Sommar & Vinter i P1

  Skådespelare, komiker och regissör I sitt Sommarprogram pratar Felix Herngren om sina mest traumatiska minnen under arbetslivet i humorbranschen, om hämd och vänskap. Karaktärerna Dan Bäckman och Papi Raoul medverkar. Och så ger han en hel del privata tankar. Jag kommer att beröra mina mest traumatiska minnen under mitt arbetsliv i humorbranschen. Dessutom blir det en hel del privata tankar. Om Felix Herngren Debuterade i tv-sammanhang i slutet av 1980-talet i SVT:s ungdomsprogram Druvan och har sedan dess arbetat med ståuppkomik, långfilm, reklamfilm och humorprogram i radio och tv. Är även känd för sina alter egon Dan Bäckman och Papi Raul i TV4:s Sen kväll med Luuk. Producent: Elisabeth Åsbrink Musiken som spelades i programmet: Håkan Hellström ”Ramlar” Håkan Hellström KÄNN INGEN SORG FÖR MIG GÖTEBORG / VIRGIN 7243 8 50309 2 5 Smashing Pumpkins ”1979” Billy Corgan MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS (2) / VIRGIN 7243 8 40864 2 8 Magnus Carlson ”Elin” Eggstone ETT KUNGARIKE FÖR EN KRAM / METRONOME 5050466-6269-2-9 Teddybears Sthlm ”Move Over” Teddybears Sthlm ROCK ’N’ ROLL HIGHSCHOOL / EPIC EPC 502376 2 Kent ”Sundance Kid” Joakim Berg VAPEN & AMMUNITION / RCA 74321 93119 2 Carole King ”You’ve Got A Friend” Carole King TAPESTRY / EPIC EPC 493180 2 Rolling Stones ”Sympathy For The Devil” Mick Jagger FORTY LICKS / ROLLING STONES RECORDS 724381337820 Eminem ”Lose Yourself” Jeff Bass LOSE YOURSELF / INTERSCOPE EMCDP 7 Oddjob ”Their Song” Peter Forss KOYO / AMIGO AMCD 896 Mary J Blige ”No More Drama” James (3) Harris NO MORE DRAMA / MCA RECORDS 112 616-2 Mauro Scocco ”Långsamt Farväl” Mauro Scocco LA DOLCE VITA / DIESEL C-31 The Creeps ”Bring Some Wood” Hans Ingemansson NOW DIG THIS / WEA 242 353-2 Lisa Miskovsky ”Lady Stardust” Joakim Berg LADY STARDUST / STOCKHOLM RECORDS PROMO LM Di Leva ”Vad Är Frihet” Thomas Di Leva TIDEN FALLER / BAM BAMCD 2005 Bo Kaspers Orkester ”Vi Kommer Aldrig Att Dö” Bo Kaspers Orkester AMERIKA / COLUMBIA COL 485119-2

  starstarstarstarstar
 • 00:47:05

  Moa Herngren

  · Sommar & Vinter i P1

  FÖRFATTARE, JOURNALIST, TV-PRODUCENT. Moa Herngren pratar om familjen i sitt Sommarprat. Både sin egen barndoms kärnfamilj och den krokiga väg som det har inneburit för henne att hitta fram till den konstellation av människor som idag utgör hennes bonusfamilj, hennes flock. Om jag ska vara amatörpsykolog åt mig själv så har jag tillbringat större delen av mitt vuxna liv med att försöka återskapa den kärnfamilj som jag själv växte upp i. så säger Moa Herngren i sitt Sommarprat där hon bryter ner begreppet familj i minsta detalj. För henne sprack kärnfamiljsdrömmen redan på BB när hennes sambo skrek åt henne att hon var en fucking bitch som inte ammade rätt. Ett år senare lämnade hon sin sons pappa, eftersom han var våldsam. Från den dagen var det jag och Max som var familj. Eller var vi det? Vi var ju bara två. Nu för tiden är hon gift särbo med Tomas, som var en frånskild man med tre barn när hon träffade honom. Han i sin tur har skilda föräldrar och bonussyskon. Enklast brukar vara att rita upp en karta eller ett diagram över hur vår stora familj ser ut, som i och för sig väcker ännu fler frågor som: Vem är gift med vem sa du? Eller vems barn var ditt nu igen? Är det alltså två olika mammor eller en? Tre, jaha. Idag ser hon familjen mer som en flock och hon tänker att sommar är lite som det där med familj. Man har en väldigt tydlig bild av hur det ska bli, men det blir aldrig riktigt som man har tänkt sig. Om Moa Herngren Aktuell med faktaboken Fältguide för bonusfamiljen och som medskapare till SVT:s succéserie Bonusfamiljen. Debuterade med romanen Allt är bara bra, tack. Andra titlar är, Jag ska bara fixa en grej i köket Jag skulle aldrig ljuga för dig och Hon hette Jennie. Aktuell med ungdomsboken Ni kommer sakna mig. I augusti kommer romanen Tjockdrottningen. Arbetat som tv-producent och utvecklingschef. Varit chefredaktör för tidningen Elle och krönikör för DN. Gillar att springa, hästar och gulliga hundar. Producent: Estrid Bengtsdotter

  starstarstarstarstar
 • 20 VC 084: Meet Felix Capital: A Venture Firm For The Creative Class with Antoine Nussenbaum

  · The Twenty Minute VC: Venture Capital | Startup Funding | The Pitch

  Antoine Nussenbaum is a Principal and member of the founding team of Felix Capital. Prior to Felix, Antoine was a Partner at Atlas Global, a private equity fund originally part of GLG Partners. Over the past five years he has worked closely with various early-stage digital startups including Mirakl, Jellynote, Pave, Reedsy and 31Dover and actively helped them launch their businesses. If that wasn't enough he has also been involved since inception with Huckletree, a fast growing coworking operator dedicated to the UK digital community which was started by his wife. To check out the available positions at Felix Capital click here! In Today's Episode You Will Learn: 1.) How did Antoine make his move into the world of VC? 2.) What sectors do Felix invest in? What stage? Geography? 3.) How do Felix position themselves in the VC space? How do Felix plan to differentiate between other VCs firms in Europe? As for the structure of the fund, why did Felix choose an advisor heavy approach? 4.) Why does Antoine think Europe has the edge at the moment? Also, with the rise of the Nordics and Berlin, why did Felix choose to setup in London? 5.) How does Antoine assess the London and European funding and tech environment at the moment? Does Antoine agree with the media hype over a tech bubble? 6.) How do digital brands address the issue of the millenials with reducing brand loyalty? Does Antoine think this will be a problem for consumer startups in the fashion, food and travel space? Items Mentioned In Today's Show: Felix's Manifesto, HuckleTree, Co-Founder @ Huckletree on CNBC Antoine's Fave Book: The Hard Thing About Hard Things by Ben Horowitz, Capital In The Twenty-First Century by Thomas Picketty Antoine's Fave Productivity Tools: Streak, Slack, Evernote, Pocket Antoine's Fave Blog or Newsletter: Fred Wilson: AVC, ProductHunt Antoine's Most Recent Investment: The Food Assembly As always you can follow Harry, Antoine, The Twenty Minute VC and Felix Capital on Twitter here! If you would like to see a more colourful side to Harry with many a mojito session, you can follow him on Instagram here!

  starstarstarstarstar
 • 01:59:03

  Dans le salon des Mendelssohn (4/4)

  · Arabesques

  durée : 01:59:03 - Arabesques - par : François-Xavier Szymczak - ## **♫ Programmation musicale ♫****Felix Mendelssohn** _Venetianisches Gondellied lied opus 57 n°5_ Dietrich Fischer\-Dieskau, baryton Wolfgang Sawallisch, piano EMI Classics 7648282**Felix Mendelssohn** _Sonate n°2 en ré majeur opus 58 \- pour violoncelle et piano_ Pieter Wispelwey, violoncelle Paolo Giacometti, piano Onyx 4078**Felix Mendelssohn** _Romance sans paroles en la majeur opus 62 n°6 \- pour piano_ Samson François, piano EMI 6461332**Felix Mendelssohn** _Schilflied, lied opus 71 n°4_ Margaret Price, soprano Graham Johnson, piano Hyperion CDA 66666**Felix Mendelssohn** _Trio n°2 en ut mineur opus 66 \- pour violon, violoncelle et piano_ Beaux Arts Trio : Daniel Guilet, violon Bernard Greenhouse, violoncelle Menahem Pressler, piano Philips 475171\-2**Felix Mendelssohn** _Romance sans paroles en ut majeur opus 67 n°4 \- pour piano_ Daniel Barenboïm, piano DGG 423931\-2**Felix Mendelssohn** _An die Entfernte lied opus 71 n°3_ Wolfgang Holzmair, baryton Anna Wagner, piano Preiser SPR 3368**Felix Mendelssohn** _Quintette à cordes n°2 en si bémol majeur opus 87_ Fine Arts Quartet Ralph Evans, Efim Boico, violons Yuri Gandelsman, alto Wolfgang Laufer, violoncelle Naxos 8.570488**Felix Mendelssohn** _Nachtlied opus 71 n°6_ Barbara Bonney,Soprano Geoffrey Parsons, Piano Teldec 2292\-44946\-2**Pierre Bouteiller** _Missa pro defunctis : Prélude_ (instrumental) Le concert spirituel Hervé Niquet, direction Glossa GCD 921621**Felix Mendelssohn** _Romances sans paroles en ut majeur opus 102 n°3 et 6_ Daniel Barenboim, piano DGG 423931\-2 **Pierre Bouteiller** _Missa pro defunctis :_ _\- Prélude_ _\- Postcommunio : Lux aeterna_ Le concert spirituel Hervé Niquet, direction Glossa GCD 921621 - réalisé par : Céline Parfenoff

  starstarstarstarstar
 • 00:16:54

  57: Welcome back, Colonel: George Felix and the revival of the KFC brand

  · Marketing Today with Alan Hart

  As part of an ongoing series of conversations with 2017 Effie-winning marketers, Alan Hart talks with George Felix, director of brand communications at KFC. In this podcast, they discuss KFC’s “The Return of Colonel Sanders” campaign. Felix describes the North Star of the campaign as a return to what the brand stood for when it was great: Finger lickin’ good chicken, red-and-white buckets and the Colonel himself — whether it’s the Extra Crispy Colonel or the Colonel intent on launching chicken sandwiches into space. Interestingly, this isn’t the first time Felix has played a part in the renaissance of a brand. He discusses his work on the Old Spice “Smell Like a Man” campaign and how what he learned there about decision making played a defining role in his career: “You need to have conviction. You need to trust your instincts — trust your gut. There’s not always a silver bullet or a number that’s going to answer your question.”   Highlights from this week’s “Marketing Today” podcast include:   Felix talks about the return of the Colonel: “When the brand was at its best, he was front and center. (1:01) Admitting the brand needed to change course. (2:42) “No one person can take the place of Colonel Sanders.” Keeping it unexpected and fresh with multiple actors playing the Colonel. (3:54)  The power of iconic brand elements. (4:55) Marketing effectiveness: “Sales overnight and brand over time…it’s a tension and a balance.” (8:12) Nike and Shinola: Two brands Felix keeps his eye on. (12:13) Felix believes in a novel approach to marketing — literally. (13:24) Felix’s take on the future of marketing: A continuation of breaking out of the mold — on the customer’s terms. (14:53)

  starstarstarstarstar
 • 00:19:22

  683: These 4 pHD's Choose Entrepreneurship, Raise $75M for Data Indexing Tool Collibra with CEO Felix Van De Maele

  · The Top Entrepreneurs in Money, Marketing, Business and Life

  Felix Van de Maele. He’s the CEO and one of the co-founders of Collibra which he took the idea of funding to more than years of record growth and industry leadership. He’s responsible for the company’s global business strategy. Prior to Collibra, Felix served as a researcher at the Semantics of Technology and Applications Research Laboratory at a university in Brussels where he focused on the technology crawlers on the semantic web and semantic data integration. He holds a masters in computer science and software engineering from that university and masters of general management from Vlerick Business School. Famous Five: Favorite Book? – Crossing the Chasm What CEO do you follow? – n/a Favorite online tool? — Evernote How many hours of sleep do you get?— 6-8 If you could let your 20-year old self, know one thing, what would it be? – “I won’t change much”   Time Stamped Show Notes: 00:39 – Nathan introduces Felix to the show 01:33 – Collibra is a SaaS company helping larger organizations to better find, understand and control their data 01:47 – Collibra started in financial services 01:53 – Every bank needs data governance, which is what Collibra does 01:58 – Data governance is needed for regulatory compliance 02:16 – Collibra now covers different industries 02:25 – Collibra was launched in 2008 02:31 – Collibra raised capital 02:40 – Collibra raised a seed round of €800K as Felix’s first company 02:48 – They bootstrapped after their profitability tripled every year 00:57 – They’ve raised their first bigger round which is a series B of $20M in 2014 03:14 – In December 2016, they did a $50M series C round 03:27 – Felix is now 32 and has been focusing on Collibra for almost a decade now 04:00 – Felix uses the analogy of the library and the index card that is used in a library to elaborate data governance 04:09 – A library card with all its information is similar to an organization with all its data 04:27 – Collibra wants to get to the Amazon of the notifications of data 04:46 – Collibra is similar to a search engine for data sets 04:59 – Now everybody does data and it’s chaos 05:14 – Collibra has close to 200 customers 05:25 – RPU is $200-250K annually 05:41 – Average customer pay per month is 20K 05:46 – Collibra has annual plans with cash upfront 06:13 – Collibra started with a perpetual model which is a licensing fee upfront, then they have the software 06:29 – There’s an annual maintenance fee which is 20% of the initial fee 06:46 – ARR is $10-30M 07:00 – The idea of Collibra 07:13 – Felix had 4 options after graduation 07:23 – Felix was inspired by a book he read and thought that he could start his own business 07:57 – Collibra has 4 founders 08:25 – The equity is just 25% 08:55 – The founders split the shareholders from their management 09:06 – “We try to separate the 2 as much as possible” 09:40 – The investors own a different range in Collibra 09:55 – The percentage of the company that they give away during the series C depends on the trajectory and how much money is raised 10:12 – The biggest round for Collibra is the series B 10:39 – Collibra’s trajectory is to have $100M ARR as quickly as possible 10:59 – The picking of investors is mostly because of the valuation, but there are other factors involved 11:27 – Collibra picked Matthew of Iconic because he clicked well 12:00 – Customer churn is 3-4% 12:30 – Net revenue expansion 12:52 – CAC 13:30 – Some of Collibra’s customers have been with them for several years 14:08 – Collibra looks at their sales efficiency and their marketing efficiency 04:13 – The marketing dominance they’re spending to generate $1 of ARR is around 0.8-0.9 14:30 – It costs $1 in sales and marketing to generate $1 in ARR 14:42 – Payback time is around 12 months 14:54 – Team size is 210 15:00 – Biggest team is in New York, engineering team is in Brussels and sales and marketing in London 15:30 – The HQ transferred to New York because most of the customers are in USA 16:25 – The Famous Five   3 Key Points: There are so many data sources available and it’s difficult to know which one has the most accurate data. You need to find a way to govern the data that you have—this helps in regulatory compliance. Sometimes, ignorance IS bliss—it can cause you to take more risks.   Resources Mentioned: The Top Inbox – The site Nathan uses to schedule emails to be sent later, set reminders in inbox, track opens, and follow-up with email sequences Hotjar – Gives Nathan a recording of what is happening on a website or where are people clicking and scrolling on the website Organifi – The juice was Nathan’s life saver during his trip in Southeast Asia Klipfolio – Track your business performance across all departments for FREE Acuity Scheduling – Nathan uses Acuity to schedule his podcast interviews and appointments Host Gator– The site Nathan uses to buy his domain names and hosting for the cheapest price possible Audible– Nathan uses Audible when he’s driving from Austin to San Antonio (1.5-hour drive) to listen to audio books Freshbooks – Nathan doesn’t waste time so he uses Freshbooks to send out invoices and collect his money. Get your free month NOW Show Notes provided by Mallard Creatives

  starstarstarstarstar
 • 01:58:46

  Dans le salon des Mendelssohn (3/4)

  · Arabesques

  durée : 01:58:46 - Arabesques - par : François-Xavier Szymczak - ## **♫ Programmation musicale ♫****Felix Mendelssohn** _Auf Flügeln des Gesanges opus 34 n°2 \- pour ténor et piano_ Peter Schreier, ténor Walter Olbertz, piano Berlin Classics 0300659BC/5**Felix Mendelssohn** _Quatuor à cordes n°5 en mi bémol majeur opus 44 n°3_ Quatuor Cherubini : Christoph Poppen, Haralf Schoneweg, violons Harald Schlichtig, alto Manuel Fischer\-Dieskau, violoncelle EMI 7545172**Felix Mendelssohn** _Hirtenlied opus 57 n°2_ Dietrich Fischer\-Dieskau, baryton Wolfgang Sawallisch, piano EMI Classics 7648282**Felix Mendelssohn** _Lieder op 88 : Hirtenlied_ Chœur de Chambre du Rias de Berlin Hans\-Christoph Rademann, direction Harmonia Mundi HMC 901992**Felix Mendelssohn** _Trio n°1 en ré mineur opus 49_ Trio Wanderer : Vincent Coq, piano Guillaume Sutre, violon Raphaël Pidoux, violoncelle Sony SK 66351**Felix Mendelssohn** _6 Lieder opus 57 n°6 : Wanderlied_ Wolfgang Holzmair, baryton Imogen Cooper, piano Philips 464991\-2**Felix Mendelssohn** _Variations sérieuses en ré mineur opus 54_ Murray Perahia, piano CBS MK 37838**Felix Mendelssohn** _Lieder opus 57 \- pour soprano et piano : \- Altdeutsches lied opus 57 n°1 \- Suleika opus 57 n°3_ Sophie Daneman, soprano Eugene Asti, piano Hyperion CDA67388**Felix Mendelssohn** _Romances sans paroles opus 62 : \- n°1 Brise de mai_ (sol majeur) _\- n°2 en si bémol majeur_ _\- n°3 Marche funèbre_ (mi mineur) _\- n°4 en sol majeur_ _\- n°5 Chant du gondolier_ (la mineur) _\- n°6 Chanson de printemps_ (la majeur) Howard Shelley, piano Hyperion CDA68125 - réalisé par : Antoine Courtin

  starstarstarstarstar
 • Folge 14: Die Kraft der Ohren – Interview mit Felix Curdes

  · Inspiration Musik mit

  Die Kraft der Ohren - Stimmen und auflegen Zuhören ist heute nicht selbstverständlich. Multimedial vernetzt nehmen wir ununterbrochen Informationen auf. Nicht nur visuell sondern auch auditiv. Uns umgibt eine gewaltige Geräuschkulisse. Oft sind wir von diesen Dingen gesättigt. Das Ohr "macht dicht". Was aber, wenn das Ohr immer bereit sein muss für den nächsten Einsatz? Zum Beispiel bei der Stimmung eines Klaviers oder beim Auflegen von Musik als DJ. Felix Curdes ist seit über 21 Jahren in beiden Disziplinen unterwegs. Die Fähigkeit zu hören und zuzuhören verbindet beide Arbeitsbereiche. Felix erzählt über die Arbeiten eines Klavierbauers, die Kunst des Zuhörens und über seinen Weg in die Selbständigkeit. Einige Themen des Gesprächs Das Handwerk des Klavierbauers Die Kraft der Ohren Gehör: Absolut oder relativ? Nach 21 Jahren Festanstellung in die Selbständigkeit Auflegen Old School Wenn der Computer das Ruder übernimmt Musik in der Sendung "You can't hurry love", "Phil Collins", vom Album "Hello, I Must Be Going", 1982 "I will survive", "Gloria Gaynor", vom Album "Love tracks", 1978 "Air", "J.S. Bach", aus "Suite Nr. 3", "Royal Philharmonic Orchestra", 2007 Felix Curdes "Ich wollte nicht der Keyboard spielende Alleinunterhalter werden, der den großen Max macht." Der 1969 in Vietnam geborene Felix Curdes kam mit 1 Jahr nach Deutschland. Nach Beendigung seiner Schulzeit in Aachen im Jahr 1988 ging er nach Braunschweig, wo er in der Pianofortefabrik Grotrian-Steinweg eine Ausbildung zum Klavierbauer begann. Diese schloss er im Jahr 1993 mit der Gesellenprüfung ab. Noch im gleichen Jahr fand er eine Anstellung in einem renommierten Pianogeschäft in der Nähe von Aachen. Im Rahmen dieser 21 Jahre andauernden Beschäftigung konnte er sein umfangreiches Wissen vertiefen. Seine Kompetenz und seine sympathische umgängliche Art machen ihn zu einem gefragtem Partner bei seiner Kundschaft. Fast zeitgleich mit seinem Ausbildungsbeginn zum Klavierbauer baute sich Felix Curdes einen sehr guten Ruf als DJ auf. Auch hier blickt er mittlerweile auf über 21 Jahr Erfahrung am DJ Set zurück. Im Jahr 2015 unterlag er aus wirtschaftlichen Gründen (wie sehr viele Beschäftigte in der Klavierbranche) dem personellen Abbau und schied zum 01.08.2015 aus "seinem" Unternehmen aus. Nur kurze Zeit später entschied sich Felix Curdes den Schritt in die Selbständigkeit zu gehen.   Hier kannst Du noch etwas forschen: Felix' Homepage DJ Felix Fertigungstour auf der Homepage von Grotrian-Steinweg

  starstarstarstarstar
 • 01:07:38

  Felix Herngren

  · TV med Luuk

  Felix Herngren kallar sig inte själv skådespelare. Trots det så skådespelar han i en av dagens största humorserier, Solsidan.TV-regissör, klippare, manusskrivare. Felix är bekant med mycket av det som hör TV till. Just därför är det extra intressant när han berättar kring allt detta och lite till.

  starstarstarstarstar
 • Premiär! Min bokhylla hemma hos Måns Herngren

  · Min Bokhylla

  Jag läser och jobbar mycket i sängen, men jag försöker mest läsa på dagarna i sängen." "Det värsta som finns är när man ligger och läser i sängen på kvällen och den blir så där varm och så släcker man lampan och då är det jävligt svårt att sova. I sängen ska man sova eller ha sex, men man ska inte läsa böcker innan man ska sova, säger Måns Herngren.I bokhyllan hemma hos Måns Herngren:Spinoza av Fredrika SpindlerEnsam i Berlin av Hans FalladaRo utan åror av Pär RådströmSpårvagn på Vintergatan av Niklas RådströmPär Rådström i press och radio av Pär RådströmBrott / Skuld av Ferdinand Von SchirachBodil Malmsten Måns har många böcker av henne Ung man söker kärleken av Isaac SingerHavsmannen av Carl-Johan VallgrenKunzelmann & Kunzelmann av Carl-Johan VallgrenThe Complete prose av Woody AllenJakten mot nollpunkten av Carl Johan De GeerBröderna Lejonhjärta av Astrid LindgrenSjälvbiografier:Charlie ChaplinJan Myrdal BarndomIngmar BergmanBob DylanSteve JobsOlof PalmeJennys tips till Måns: Syskonen av Magnus FlorinToppboken: 1913 av Florian Illies 

  starstarstarstarstar
 • 00:51:07

  #29 - Felix Thönnessen - Der Start up Coach aus der TV Show "Die Höhle der Löwen" über Marketing, Positionierung, die Wahrheit in der Gründerszene und vieles mehr!

  · Entrepreneur University Podcast

  Podcast #029 mit Felix Thönnessen-->My Müsli Geschenk Aktion <--Neben seiner Tätigkeit für die TV Show "Die Höhle der Löwen" gilt Felix auch als einer der gefragtesten Speaker im deutschsprachigen Raum, wenn es um die Themen Gründen & Marketing geht❗Außerdem ist Felix erfolgreicher Autor & Investor in etliche Start ups????.Gemeinsam sprechen wir über ????:???? Merkmale erfolgreicher Gründer???? Positionierung & Marketingplanung???? Die Learnings aus "Die Höhle der Löwen" ???? die Wahrheit über die Start up Welt???? und vieles vieles mehr!SHOWNOTES: --> Felix Website <----> Felix Team Start up <----> Buch: Erfolgreich Unternehmen gründen <----> Buch: Arbeitsbuch Start up <--Unsere Facebook Fanpage bezüglich dem Gewinnspiel -->Entrepreneur University FB -Fanpage <--Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen ????????!Stay Tuned! Your Entrepreneur University Team 

  starstarstarstarstar
 • 00:21:20

  #067 Start-up-Spirit mit Felix Plötz im Interview, Teil 1 + SPECIAL

  · VertriebsFunk – Karriere, Recruiting und Vertrieb

  Start-up-Spirit mit Felix Plötz! Der 34-Jährige hat eine Vertriebskarriere hinter sich, bereits mehrere Start-ups gegründet und ist mittlerweile Bestseller-Autor und Shootingstar der Speakerszene. Wie hat er das geschafft? Im ersten Teil des Interviews spricht Felix über seinen Weg vom Vertrieb in die Selbstständigkeit und über seine Projekte. Sei dabei! *SPECIAL: Deine Chance auf eines von fünf signierten Exemplaren des Buches "Das 4-Stunden-Startup" von Felix Plötz. Du möchtest an der Buchverlosung teilnehmen? Sende eine SMS mit Deiner E-Mail-Adresse und dem Kennwort "Felix" an folgende Nummer: 015735997728 und sichere Dir Dein Exemplar! Die Aktion ist gültig vom 27.09.2017 bis zum 07.10.2017. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Show Notes Wer ist Felix Plötz? [0:25] Interviewbeginn [1:55] Elevator Pitch mit Felix [3:43] Felix’ Karriere im Vertrieb [4:55] Little Life-Changing Booklet [10:00] Generation Y [16:10]

  starstarstarstarstar
 • 00:44:28

  #21-Felix Plötz- Start-up Superheld Felix Plötz über die 2 Exits seiner Start-ups und über sein Bestseller, welches zu den meistverkauften Wirtschaftsbüchern Deutschlands gehört!

  · Entrepreneur University Podcast

  Podcast #21 mit Felix Plötz ⛔Podcast #021 mit Felix Plötz ist jetzt online ????????️???? ⛔Felix ist der Autor eines der meistverkauften Wirtschaftsbücher Deutschlands aller Zeiten ????❗⚠️⛔AUFGEPASST⚠️⛔Wir verlosen unter allen die unseren Podcast bewerten und/oder unseren FB-Beitrag zur Folge like, teilen und kommentieren 5️⃣ von Felix handsignierte Bücher!Gemeinsam sprechen wir über ????:???? den Verkauf seiner 2 Start-ups ???? wie es zu diesem unfassbaren Erfolg seines Buches kam???? Tipps zum Launch eines Produktes???? Was man beim Gründen unbedingt beachten sollte???? Wie man risikofrei testen kann, ob die eigene Idee vom Markt angenommen wird???? und vieles vieles mehr!SHOWNOTES: --> Website von Felix <---->Felix`Buch: "Das 4 Stunden Start-up" <-- (kein Affiliate Link)Wenn dir die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung sehr freuen! Vielen DANK dafür!

  starstarstarstarstar
 • 01:58:45

  Dans le salon des Mendelssohn (2/4)

  · Arabesques

  durée : 01:58:45 - Arabesques - par : François-Xavier Szymczak - ## **♫ Programmation musicale ♫****Felix Mendelssohn** _Lieder opus 9 (12) : Frage_ Margaret Price, soprano Graham Johnson, piano Hyperion CDA 66666**Felix Mendelssohn** _Quatuor à cordes n°2 en la mineur opus 13_ Quatuor Talich : Jan Talich et Petr Macecek, violons Vladimir Bukač, alto Petr Prause, violoncelle La Dolce Volta LDV 115.7**Felix Mendelssohn** _Romances sans paroles opus 19 n°1 à 3_ Sviatoslav Richter, piano BMC (Budapest music center records) BMC CD 171/ (CD9/CD10) Felix Mendelssohn / Andres Segovia, Arrangeur Quatuor n°1 en mi bémol majeur opus 12 : Canzonetta Andrés Segovia, guitare EMI 7610472**Felix Mendelssohn** _Quatuor à cordes n°1 en mi bémol majeur opus 12_ Quatuor Alban Berg : Günter Pichler et Gerhard Schulz, violon Thomas Kakuska, alto Valentin Erben, violoncelle Warner Classics 0825646090280**Felix Mendelssohn** _6 Lieder opus 19a n°3 : Winterlied_ Wolfgang Holzmair, baryton Anna Wagner, piano Preiser SPR 3368**Felix Mendelssohn** _Prélude et fugue en mineur opus 35 n°1_ Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255**Felix Mendelssohn** _Quatuor à cordes n°4 en mi mineur opus 44 n°2_ Quatuor Emerson : Eugene Drucker et Philip Setzer, violons Lawrence Dutton, alto David Finckel, violoncelle DGG 000289 477 5370 - réalisé par : Céline Parfenoff

  starstarstarstarstar
 • 00:51:02

  029 Die Idee deines Lebens. Felix Thönnessen der Berater der Kandidaten aus die Höhle der Löwen im Interview

  · Erfolgreicher Unternehmer dank Internet |Inspirationen, Strategien, Erfolgsgeschichten und wertvolle Gesprächspartner

  Show Notes: Wie finde ich die Idee meines Lebens? Als Coach und Berater steht Felix Thönnessen Start-Ups und Gründerinnen & Gründern mit seinem Fachwissen zur Seite und hilft beim Unternehmensaufbau. Dabei hilft er in jeder Phase: Von der Ideengenerierung bis zum Exit. Das wissen auch die Teilnehmer der Vox-Show Die Höhle der Löwen zu schätzen in der er die Kandidaten berät. Coach Felix: http://www.coach-felix.de/ Team Startup: http://team.coach-felix.de/home/  Bücher von Felix: Erfolgreich Unternehmen gründen  Arbeitsbuch Start-up: Das 7-Stufen-Programm Finde auch Du die perfekten Möglichkeiten die uns die New Economy bietet. Ich würde mich freuen wenn wir uns in der Facebook Gruppe austauschen könnten. Hast du Fragen zum Thema New Economy und wie sie dich unterstützen könnte als Unternehmer weiter zu wachsen? Dann hier zur: Facebook Gruppe oder besuche http://meinbusinessclub.de 

  starstarstarstarstar
 • 00:43:28

  132 iPS Fastlane with Felix Krause

  · The iPhreaks Show

  01:02 - Felix Krause Twitter GitHub Blog 01:17 - Fastlane 01:37 - The Background and Motivation of Fastlane 03:19 - Fastlane as a Collection of Tools 04:06 - Plugin Architecture 05:08 - Language = Ruby 06:29 - Nomad 08:32 - What do these tools help with? snapshot deliver 12:23 - Using Fastlane for Continuous Integration Jenkins CI Travis CI CircleCI Bitrise scan Xcode Server 14:17 - Fastlane Growth and Community 17:14 - Contribution 20:29 - Integrating and Using Tools in Workflows 26:10 - Keeping Up with Changes 27:00 - Twitter + Fastlane 29:34 - Support and Community (Cont’d) 32:12 - Getting Started Felix Krause: iOS Continuous Delivery with Fastlane @ CocoaHeads Stockholm 33:10 - Difficulties and Gotchas Code Signing sigh 34:23 - Naming Tools Picks Swift Sandbox (Andrew) Chris McVeigh (Andrew) Brine your turkey (Jaim) Tower (Felix) what-terminal-is-felix-using (Felix) Google Flights (Felix)

  starstarstarstarstar