Martin soneby

 • 00:29:14

  Martin förlorade rätten att bestämma över sitt liv - tog 15 år att bli fri

  · Kaliber

  Tänk dig att du en dag inte längre har tillgång till dina egna pengar och att din namnunderskrift inte längre gäller. Att du inte får åka på en resa utan att först fråga om lov. I Kaliber idag hör du hur det kan gå till när en människa förlorar rätten att bestämma över sitt eget liv. - Nu är vi i Erikslund då, Gubbyn.  Det är många som tycker det är fint här, säger Martin Granlund, som är på väg till brevlådan för att hämta posten. - Jag har varit och hämtat och posten… roliga räkningar och lite sotning… En helt vardaglig rutin för de flesta av oss, men inte för Martin – för Martin är det frihet. För att ta reda på varför kommer vi att behöva gå tillbaka till en dramatisk händelse för snart 27 år sen. Vi kommer att rota igenom tre stora kassar fyllda med fakturor och räkningar och vi kommer att förstå hur svårt det kan vara att göra sin röst hörd.  Och vi kommer att fråga oss hur det står till med den svenska rättssäkerheten. Det här är den första delen i Kalibers serie om förvaltarskap. Det som fram till år 1989 kallades för omyndigförklaring. Den stora skillnaden nu mot då är att man idag behåller sin rätt att rösta. Förvaltarskap är en åtgärd som kom till för att skydda samhällets svagaste, men som också är ett av de största ingrepp samhället kan göra i en enskild människas liv. Bengt Wahrolen är jurist och jobbar med förvaltarärenden och han beskriver vad ett förvaltarskap innebär rent juridiskt. - Det innebär att man kan inte själv faktiskt göra några giltiga rättshandlingar, man kan inte göra avtal, inte köpa en bil, ta upp lån eller låna ut pengar. Det är ju en större inskränkning än vad någon annan råkar ut för någonsin. Den som får ett straff fortsätter ju att ha sitt personliga liv, även om han fysiskt begränsas då. Att förvaltarskap behövs är de flesta överens om, vi blir allt äldre, och många psykiatriska institutioner har stängt igen. Allt fler behöver hjälp med att klara vardagen. Men hur noggranna utredningar görs innan någon sätts under förvaltarskap? För att ta reda på det har vi åkt till Ånge. - Nu är vi på loppis. - Oj, här är det grejer! - Ja, och här fylls det på hela tiden. Det är alltifrån gamla plåtleksaker till gamla fönster, det har jag sålt hur mycket som helst av, berättar Martin Granlund. Ungefär mitt i Sverige i den lilla byn Gubbyn strax utanför Ånge bor Martin Granlund i ett ljusgrått hus tillsammans med sin katt Gubben. Här har han också en gårdsloppis som han håller öppen på lördagar och söndagar. - Det är mycket som inte jag vill ha men som alla andra vill ha. Och det är jag väldigt glad för. Vi lämnar loppisen och går in i Martins hus, tar varsin kopp kaffe och sätter oss i soffan i vardagsrummet för att prata om den händelse för snart 27 år sen som förändrade Martins liv över en natt. Det var en sen och riktigt kall novemberkväll år 1987 som Martin olovligen tog sig in på SJ:s banområde i Sundsvall. - Ja, 16 år var jag och tjyvlånade en bil som jag körde i ganska hög fart och jag sladdade in i en stoppbock så att bilen gick av. Flög ut från bilen cirka 20-30 meter. Och så blev jag kraftigt medvetslös då. Martin fick allvarliga skallskador och hölls nedsövd i flera veckor. När han vaknade visste han inte var han var, knappt ens vem han var. Så efter olyckan blev det lite som att börja om på nytt med allting. - Ja, lära mig att prata. Träna upp musklerna i både ben och armar och ja, börja om helt enkelt från början då. Medan Martin kämpade med att komma tillbaka till livet började det trilla in försäkringspengar på hans bankkonto. Ofta kom de i klumpsummor det kunde vara 20 000 kronor en gång och 100 000 en annan. Martin, som aldrig hade haft så mycket pengar förut och inte heller hade någon närstående som kunde hjälpa honom, tog kontakt med Örnsköldsviks kommun, där han bodde då för att få hjälp med ekonomin. - Jag tyckte att det var det enda vettiga jag kunde göra det så att jag kunde lära mig lite om ekonomin då. Hur man hanterade så stora pengasummor. Kommunen ansökte om en god man till Martin. Hur många det är som har en god man eller förvaltare idag är det ingen som riktigt vet. Men en undersökning som Kaliber har gjort visar att så många som 15 000 ansökningar kom in till tingsrätterna förra året – och de allra flesta går igenom enligt tingsrätterna. Det är en ökning med 15 procent på fem år. Allra mest ökar antalet ansökningar om förvaltare.  Om man enkelt ska beskriva skillnaden mellan en god man och förvaltare kan man säga att en god man är en person som går bredvid och hjälper till, medan en förvaltare är en person som träder in istället för. Det krävs ingen utbildning för att bli varken god man eller förvaltare. I princip kan vem som helst åta sig uppdraget. Lagen säger bara att personen ska vara ostraffad, rättrådig, erfaren och lämplig – och uppdraget bygger till stor del på att människor ställer upp ideellt. Det här systemet är grundat på lagar som började gälla mellan 1917 och 1924 och som kom till för att skydda den som inte kan klara sig själv i samhället. Och även om justeringar har gjorts att par gånger så kom den till i en tid då samhället såg helt annorlunda ut. Då bodde många kvar på orten där man hade vuxit upp, man kände varann och när man blev gammal eller var sjuk flyttade många in på äldre boende eller institution. Från det att lagen skrevs till att Martin fick sin gode man hade det hunnit gå nästan 100 år. Martin var till en början väldigt nöjd med den hjälp han fick av sin gode man. Hon tog hand om nästan allt som rörde hans ekonomi under rehabiliteringen och hon gjorde det bra. Men med åren, när han började känna sig bättre och själv ville ha mer kontroll över sin ekonomi uppstod det slitningar mellan dem. Något som kulminerade när Martin år 1998, utan att fråga, bytte upp den bil han hade till en nyare modell. - Och då tyckte jag att jag kanske inte behövde säga till min gode man för ett bilbyte, utan jag gjorde det ändå. För pengar finns det ju. Det var då det vart ett riktigt bombnedslag i huset. Det vart en ordentlig diskussion ”men Martin, du ska tala om det här för mig, hela tiden, oavsett. Nu tänker jag bestämma möte med Ö-viks kommun om förvaltarskap” och jag visste inte ens vad det var för nånting. Strax därefter kallades Martin till ett möte hos kommunens överförmyndare. Det är överförmyndaren som ska se till så att den som behöver en god man eller förvaltare ska få det. En överförmyndare behöver inte heller ha någon särskild utbildning och är ofta politiskt förtroendevald.    När Martin kom till mötet visste han inte mycket mer om vad det handlade om än att hans gode man var väldigt arg. - Ja, och då tog de bara ett papper, typ så här, säger Martin och visar. Då kan du kolla här och så kan du skriva under här. Gör det här nu på en gång så har vi det här avklarat. Så godtroget så skrev jag på det här pappret. - Visste du då vad förvaltarskap innebar? - Nä, de förklarade inte. De sa inte jag kunde sparka en god man ens en gång. Det papper Martin hade skrivit under utan att förstå vad det handlade om var ett medgivande om förvaltarskap. Och efter mötet skickades en ansökan om förvaltarskap för Martin in till tingsrätten. Förutom det medgivandet som Martin hade skrivit på bifogades ett kuratorsintyg och ett läkarintyg.    Hur många som har förvaltare idag vet man inte, men undersökningen som  Kaliber har gjort visar att tingsrätterna fick in 2000 ansökningar förra året. Det är en ökning med 25procent på fem år. Och när tingsrätterna ska fatta sitt beslut är det läkarintyget som väger tyngst. Innan vi tittar närmare på vad det stod i Martins läkarintyg vill vi veta hur det går till när en läkare gör bedömningen av om en person ska sättas under förvaltarskap eller inte. Vi åker och träffar Karin Sparring Björkstén. Hon är specialist i psykiatri och geriatrik och jobbar som överläkare i psykiatri i södra Stockholm. Till henne ringer många läkare med frågor om just intygen för förvaltarskap. - När det gäller förvaltare är min erfarenhet att man lägger ner mycket arbete och försöker få ordentliga läkarintyg. Problemet är ju att det finns ju inga regler för vad man ska skriva i intygen. För många andra intyg, till exempel om jag skulle sjukskriva dig för nån krämpa så finns det ju ganska noggranna anvisningar som Försäkringskassan har utfärdat vad man ska skriva och hur man ska formulera sig. Man kan få intygen i retur om de är dåliga. Eller patienten får inte sjukpenning. Men här finns det inga rekommendationer. - Så hur ska läkarna veta hur de ska skriva sina intyg? - Nej, men det gör vi ju inte. Vi vet inte det. Vi gör så gott vi kan. -  Men innebär det då att det är upp till varje läkare hur noga det här blir? - Ja. Karin Sparring Björkstén säger att det råder en stor osäkerhet i läkarkåren om hur de här intygen ska skrivas och att det skulle behövas tydliga riktlinjer – och hon är också noga med att betona att förvaltarskap behövs i vissa fall. - Det finns ju en del människor som är maniska eller får andra mycket allvarliga psykiska sjukdomar. Speldjävulen till exempel och då kan man ju sätta sprätt på allt de äger och har. Då måste vi ju skydda de människorna. Man kan tillsätta en förvaltare akut och det ska man göra i vissa fall. - Men hur kan man tänka sig att det påverkar en människa som inte bör ha förvaltare att bli satt under förvaltarskap? - Ja, det måste ju vara fruktvärt kränkande. Man fråntas ju sin rättshandlingsförmåga. Man får inte bestämma över sina pengar eller sitt liv, man kan inte ingå avtal. Det är väldigt mycket man inte kan. Man är inte en fri människa längre. Vad stod det då i Martins läkarintyg? Jo, läkaren som är en vikarierande distriktsläkare på vårdcentralen skriver att Martin själv vill ha förvaltare. Han skriver också att Martin har en funktionsnedsättning som antagligen är kopplad till trafikolyckan. Men orsaken till att han behöver förvaltare är enligt läkaren framför allt hans svårigheter att hushålla med pengar, som exempel på det tar läkaren upp att Martin gått i borgen för ett lån som en kompis har tagit på 25 000 kronor och den där bilaffären Martin hade gjort. Han skriver också att Martin har hamnat i skuld på grund av bilköpet, vilket inte stämmer. Martin har vid det här tillfället inga skulder. Hans ekonomi är tvärtom bättre än de flestas. Han har en stadig månadsinkomst i form av både pension och försäkringspengar. Men även om han hade haft en skuld är ju frågan var gränsen innan samhället träder in för att skydda någon. Jurist Bengt Wahrolen säger att det finns reglerat i lagen att man ska ha rätt att leva efter sina tillgångar. - Förvaltarskapen är i stort sett förbehållna de fall där någon förstör sin ekonomi. Och då kan jag säga dessutom att: det räcker inte med att man slösar pengar utan att förstöra sin situation ska ju handla om att man inte klarar sig i framtiden. När rätten ska fatta beslutet om Martins förvaltarskap blir Martin aldrig kallad. Det står i lagen att den som kan höras ska göra det, men om en person har skrivit under ett medgivande är det inte nödvändigt. Det görs ingen kontroll av att det verkligen var vad personen ville. - Det är lag på att man ska få yttra sig, om man kan, när det gäller att utse god man, för det är ju mer fråga om en hjälpreda. Men när vi går till den starkare inskränkningen nämligen att ha en förvaltare, då säger inte ens lagen att man ska fråga den som berörs. Det blir helt upp till Vårdsverige att beskriva den här personens behov och sen föreläggs det tingsrätten som ofta tar det bara på handlingar. I lagen står det tydligt att inskränkningen i en persons liv aldrig får vara större än den behöver vara. För att se till att det blir så är också förvaltarskapet indelat i tre områden: att bevaka personens rätt, förvalta egendom och sörja för person, det vill säga ansvara för att personen får den omvårdnad han eller hon behöver. Den 6 april år1998, en vecka innan Martin ska fylla 27 år, sätts han under förvaltarskap och han fråntas rätten att bestämma över sitt liv på samtliga tre områden. - Jag fick inte sköta nånting. Förvaltarskap innebär alltid begränsningar. Det är som att skriva dit med stora bokstäver på väggen: NEJ! Du har alltid den här förvaltaren inpå dig hela tiden. Så det är oroligt hela tiden. Det är hur jobbigt som helst. För Martin börjar nu en lång period av vad han beskriver som ett fängelse.  Förvaltaren sätter in pengar på det enda konto Martins har tillgång till varje torsdag. Han fått mellan 700 och 1500 kronor i veckan, lite beroende på vilken förvaltare han har haft, de pengar han har vill ha utöver det får han fråga om. För att dryga ut veckopengen ägnar han sig åt sin hobby, loppisverksamheten.  Och så köper och säljer han prylar på auktionssajten Tradera. Men han känner sig hela tiden låst och vill bli av med förvaltarskapet. - De struntar ju i en vad man än säger. Ska man prata om nånting så skyller de bara ifrån sig. Ring dit och ring dit. Eller så har de inte tid att prata. Ring nån annan gång. Och gör man det då lyssnar de inte då heller.  - Har du nån gång under de här åren varit glad över att du har haft förvaltare? - Nej, jag har inte varit glad alls. Lagen säger att ett förvaltarskap ska omprövas varje år – i praktiken går det till så att förvaltaren fyller i en blankett där han eller hon kryssar för ifall behovet av förvaltare kvarstår. Blanketten skickas sen till kommunens överförmyndare som ska göra en bedömning. Men systemet är uppbyggt så att överförmyndaren sitter på stolar. För samma personer som ska sörja för Martins bästa har också anlitat den rättrådiga peson som är Martins förvaltare. Den överförmyndare som ifrågasätter förvaltarens omdöme ifrågasätter alltså samtidigt sin egen rekrytering.        År 1999 flyttar Martin från Örnsköldsvik till Sundsvall, men innan flyttlasset går tar han kontakt med överförmyndaren där och berättar att han vill ha sitt förvaltarskap upphävt. Men ingen ny läkarutredning görs. Åren går och Martin ber gång på gång om att förvaltarskapet ska upphävas – och han mår sämre och sämre. Och när han 2012 får besked av sin förvaltare om att han inte längre får ha kvar sitt användarkonto på Tradera, eftersom han inte får ingå några som helst avtal, blir allting svart. - De här dagarna för nåt år sen när jag också försökte med att upphäva förvaltarskapet. Jag har pratat med den här förvaltaren då, jag vill ha ett avslut på det här. Jag har hållit på i 14 års tid men ni lyssnar inte. Då hade jag fixat en strypsnara av en vajer då. Jag var just på väg när en kompis dök upp. Han hade inte tänkt komma men han gjorde det ändå. Han frågade vad i helsike jag höll på med. Jag ska hänga mig sa jag. Jag orkade inte prata och sen brast jag i gråt då. Då fick jag åka ambulans ner då. Då fick jag vara där då och prata om det här. Att jag ville bli fri det här förvaltarskapet och det är ingen som lyssnar sa jag. Martin blir inlagd på Sundsvall sjukhus. I ett intyg skriver läkaren att Martin lider av en depression och har tydliga självmordsplaner – och att de enligt Martin är helt hållet kopplade till den kränkning han upplever av att ha en förvaltare. - Ja, det var antingen eller. Det var ingen som lyssnade så det var antingen eller. Jag hade förberett mig för döden och hade inte han kommit så hade inte jag heller suttit här. I soffan. Med dig. På Sundsvalls sjukhus hjälper personalen Martin att skriva en ansökan om att bli av med förvaltarskapet, direkt till tingsrätten.   Ungefär samtidigt ringer telefonen hemma hos Eva. Eva känner inte Martin särskilt väl. Men nu ringer Evas gamla kollega och berättar att Martin har hamnat på sjukhus och mår väldigt dåligt. Och där och då fattar Eva ett beslut – för hon har känt till Martins situation och vet att han länge har försökt bli av med sitt förvaltarskap. - Men jag har ju mitt företag och jag har två barn och jag hade ju mitt. Inte förrän då, när han satt på sjukhuset tänkte jag, nää, under alla dessa år, det är så många som känner Martin, nu ska jag lägga min hand på han och hjälpa han. Och det har jag gjort för det har ju varit tokigt allting. Eva som själv har haft uppdrag som god man och dessutom driver eget och är van vid att göra ekonomiska redovisningar bestämmer sig alltså för att hjälpa Martin. Eva sätter sig och ringer runt, hon bokar tid för en ny läkarundersökning på vårdcentralen och hon ringer till överförmyndarkontoret och bestämmer möte. - Det är fruktansvärt. Det gör ont i hjärtat på en, Hur kan man få leva så där? Det är ju bedrövligt. Martin får ett möte på överförmyndarkontoret, men överförmyndaren avstyrker ännu en gång hans önskan om att bli av med förvaltarskapet . I sin skrivelse till tingsrätten uppger de att Martin fortfarande har svårt att hushålla med pengar, förvaltaren säger att han kommer med förslag till köp han inte har råd med och att hon fått avstyra dåliga affärer. Dessutom ska Martin en gång ha lyckats ta ut pengar från sitt eget sparkonto utan att fråga om lov. Nämnden hänvisar också återigen till det nu 15 år gamla läkarintyget och bilbytet han gjorde då. Men hur länge håller ett läkarintyg för förvaltarskap? För att ta reda på det återvänder vi till Karin Sparring Björkstén, överläkare i psykiatri. - Man ska ju ompröva förvaltarskapet en gång om året. Och om patienten eller huvudmannen, som man säger, inte vill ha det så är det ju väldigt rimligt att man gör en ny läkarbedömning och tar ställning igen. Läkarintyg är ju färskvara och det händer väldigt mycket i en människas liv, både åt det bättre och åt det sämre hållet. Med Evas hjälp genomför Martin den utredning överförmyndaren inte gör. Martin går till vårdcentralen och träffar två olika läkare. Han utreds också grundligt av en psykolog som också genomför en mängd tester. I psykologutlåtandet står det: ”Patientens på sin höjd lindriga begränsningar att hantera sin privatekonomi på ett bra sätt, förefaller för undertecknad ej på långa vägar stå i proportion till det stora ingrepp i den personliga integriteten som ett förvaltarskap innebär. Det är för undertecknad inte ens tydligt att han totalt sett och vid en jämförelse med ett befolkningsgenomsnitt, har några sådana begränsningar.” Och i läkarintyget står det:   ”Av patientens berättelse förstår man ju också att han vid skadan 1987 ådrog sig en ordentlig skallskada med en lång rehabiliteringsperiod. Detta i ett skede då vuxenlivet inte ens hade börjat. Hans omdöme och erfarenheter är självklart annorlunda idag, både på grund av ökad livserfarenhet och till följd av att rehabiliteringen efter en så omfattande skada tar många år i anspråk. Utifrån det material vi får fram i dagsläget och min personliga bedömning vid besöket finner jag inte att Martin uppfyller kriterier för att ställas under förvaltarskap. Jag skulle heller inte intyga att Martin Granlund skulle vara i behov av god man”.     Den 11 januari år 2013 kommer Martins ärende upp i Sundsvalls tingsrätt och den här gången är Martin närvarande – och han berättar sin historia. - Och vi satt där och de här nämndemännen eller vad det var som frågade mig vad jag skulle vilja göra med mitt liv? Ja, jag skulle vilja vara mig själv och sköta allting själv. Huvudsaken är att jag blir av med det här förvaltarskapet. Och blir jag inte fri det här då vet ni vart jag ska nånstans. Då kommer jag till himlen, sa jag. - Och sen satt de väl och skrev och hade sig och då sen då sa de det att vi tar en paus. Sen gick vi in igen och då vart det klart då att vi förklarar Martin fri ifrån förvaltarskapet. Pang sa det bara! - Och den som skrek högst det var väl egentligen Eva, hon klappade händerna och så fick jag en kram av Eva och av min advokat och sen gick vi ut. Då var det över. Bara den känslan är fruktansvärt skön. Att man äntligen få vara sig själv och inte behöva ringa varje torsdag eller få pengar varje torsdag. Planera och allt det där, det är borta nu så att jag är så, jaa, jag kan göra precis vad jag vill. Jag kan resa jorden runt om jag vill, utan att fråga, ja, jag kan leva mitt liv och det är det jag gör nu. Rätten beslutade att Martins förvaltarskap skulle upphöra med omedelbar verkan. - Så gick vi ut och firade! Och åt pizza tror jag att vi gjorde. Men, alltså det var en lycka liksom. Här har man kämpat och kämpat och allt det här skedde på bara ett halvår så var det klart, minns Eva. Nu har vi mängder av frågor vi vill ställa till de som haft ansvar för Martins förvaltarskap: överförmyndarkontoret i Sundsvall som har handlagt hans ärende och överförmyndarnämnden Mitt som har det övergripande politiska ansvaret. Vi undrar varför det aldrig gjordes någon ny utredning av Martins förvaltarskap? Vi vill vet hur de tycker att de har skött Martins ärende? Och vi undrar hur de har tänkt efter tingsrätten upphävande av förvaltarskapet? Martin vill också ha ersättning från kommunen för den skada han har åsamkats under de här åren. Vi har fått en fullmakt där Martin tillåter alla inblandade att uttala sig fritt till oss. Överförmyndarkontoret i Sundsvall har fått en ny chef sen Martins förvaltarskap upphävdes. Hon heter Cecilia Aspholm och vi ringer till henne och blir lovade en intervju. Men några timmar innan avbokar Cecilia och skickar istället ett mejl med ett skriftligt svar. I det står det att nämnden inte har någonting att anmärka på hur förvaltaren har skött sitt uppdrag. Cecilia Aspholm skriver också att hon efter att ha gått igenom Martins akt kan konstatera att ärendet har handlagts efter gällande lagstiftning och de rutiner som arbetats fram på överförmyndarkontoret. Med stöd av de uppgifter som finns i akten har det varit nämndens uppfattning att förvaltarskapet bör kvarstå. Men vi får ingen möjlighet att ställa följdfrågor. Vi ringer till överförmyndarnämnd mitts ordförande, moderate Bertil Swensson – och vi ringer igen – vi pratar in på hans telefonsvarare och vi mejlar – och till slut ringer han tillbaka, men då har han inte tid. -  Ja, tyvärr så är min tid väldigt begränsad just nu så att jag har inga tider för närvarande. Vi säger att vi har en mängd frågor vi vill ställa om Martin Granlunds ärende och att vi har en fullmakt, men Bertil Swenson hänvisar till att han som myndighetsperson inte kan diskutera enskilda fall. - Om någon har klagomål på nämnden då ska huvudmannen anmäla det till länsstyrelsen, säger han. Och någon allmän intervju om nämndens arbete när det gäller förvaltarärenden hinner vi heller inte få till, eftersom Bertil Swenson hänvisar till vecka 13. Efter samtalet gör vi nya försök att nå både Bertil Swenson och Cecilia Aspholm. Vi skickar ett mejl till båda där vi förklarar att fortfarande vill höra deras syn på saken. Vi får ett nytt mejl från Cecilia Aspholm, där hon nu skriver att hon kan konstatera att det finns anledning att se över överförmyndarkontorets rutiner vad gäller omprövning av förvaltarskap. Hon skriver också att hon även kommer att se över den utbildning som idag ges till förvaltare och gode män.   Är Martins fall unikt? Eller är det som överförmyndarkontoret skriver, att det är så här rutinerna för förvaltarärenden ser ut? Vi kan inte veta om fler befinner sig i Martins situation – men under arbetet med den här serien har vi stött på flera fall där tingsrätten, ofta efter anhörigas protester, har upphävt förvaltarskap. Och även vi kan konstatera att det kan vara svårt att få tag i någon ansvarig. Numera går Martin med lätta steg till brevlådan och hämtar sin egen post. Den 24 april öppnar han en liten antikvitetsaffär. Den ska heta Martins butik. - Jag älskar ju att hålla på med det här med antikviteter, träffa nytt folk och träffa nya kompisar. Det är hur kul som helst. Sen han fick tillbaka rätten att ta hand har han inte varit orolig över sin ekonomi. - Nej, det är jag inte. Absolut inte, jag är en fri människa nu och jag gör ju som jag vill så att självklart måste jag ju betala räkningar annars så går det åt pipan. I nästa veckas program går vi vidare med vår granskning om förvaltarskap och då kommer det att handla mer om hur noggrann kontrollen är av dem som är satta att skydda samhällets svagaste. Reportrar: Anna Berg och Micha Arlt Producenter: Anna Berg och Micha Arlt Exekutiv producent: Annika H Eriksson kaliber@sverigesradio.se

  starstarstarstarstar
 • 00:34:41

  Martin Krengel ★ Loslassen, einfach machen und losreisen um die Welt zu verstehen

  · DNX Podcast ???? Marcus Meurer

      Interview mit Martin Krengel von Studienstrategie Heute mit dem Buchautor, Weltenbummler und Weltversteher Martin Krengel. Martin hat mit Anfang 30 seinen Doktor gemacht, hatte eigentlich ein ziemlich strukturiertes und aufgeräumtes Leben und an einem bestimmten Ort sich dafür entschieden nochmal ne längere Weltreise zu machen. Ich glaube, die dauerte sogar zwei Jahre, um danach dann den “klassischen” Weg zu gehen, um vielleicht sich ein Haus zu bauen, Kinder zu bekommen, die richtige Frau zu finden, aber irgendwie kam doch alles ganz anders und genau darüber reden wir im Interview. Viel Spaß mit dem Interview mit Martin! In dieser Folge lernst du: Wie das Reisen Dich geistig wachsen lässt. Dass man einfach mal loslassen können muss. Dass man sich nicht mit Kleinkram aufhalten sollte und dennoch dieselben Ziele erreichen kann. Schreib mir an marcus@lifehackz.co, hinterlass eine kurze Bewertung auf iTunes und abonniere die Show! Sicher dir jetzt kostenlos das ultimative DNX Erfolgskit für Online Unternehmer mit meinen 7 Erfolgsgeheimnissen für deine persönliche und finanzielle Freiheit ???? [www.dnxnews.de] Komm jetzt in die kostenlose DNX LIFE HACKZ Facebook Community mit tausenden von gleichgesinnten Lifehackern???? [www.dnxcommunity.de]  Sei bei der nächsten DNX Konferenz in Berlin dabei (20€ Gutscheincode "DNX-PODCAST")  ???? [www.dnx-berlin.de] 1.000 Dank, Dein Marcus   SHOWNOTES Martin Krengel Studienstrategie Martin Krengels Bücher [su_accordion] [su_spoiler title="Diese LIFE HACKZ Folge zum Nachlesen" icon="plus-square-1"] Das ist die LIFE HACKZ Show Folge Nr. 42! Yo Leute, Welcome zu einer neuen Folge der LIFE HACKZ Show! Heute mit dem Buchautor, Weltenbummler und Weltversteher Martin Krengel. Martin hat mit Anfang 30 seinen Doktor gemacht, hatte eigentlich ein ziemlich strukturiertes und aufgeräumtes Leben und an einem bestimmten Ort sich dafür entschieden nochmal ne längere Weltreise zu machen. Ich glaube, die dauerte sogar zwei Jahre, um danach dann den “klassischen” Weg zu gehen, um vielleicht sich ein Haus zu bauen, Kinder zu bekommen, die richtige Frau zu finden, aber irgendwie kam doch alles ganz anders und genau darüber reden wir im Interview. Viel Spaß mit dem Interview mit Martin! Diese Folge wird präsentiert vom 5 Minute Journal. Das 5 Minute Journal ist eines der mächtigsten Tools, die ich in den letzten Jahren in mein Leben implementiert habe. Mit dem 5 Minute Journal startest Du nämlich mit einem positiven Mindset in den Tag und kommst dann ganz automatisch in Deinen Flow. Gehe jetzt auf www.fiveminutejournal.com und sichere Dir mit dem Code LIFEHACKZ 10% Discount. Marcus: Yo Leute, Willkommen zu einer neuen Folge der LIFE HACKZ Show! Heute mit Martin Krengel. Martin, bist Du ready? Martin: Jawoll! Marcus: Perfekt! Wo erwische ich Dich gerade und warum bist Du genau an diesem Ort? Martin: Ich bin in Berlin, weil ich hier Freunde, Verwandte und kreative Leute um mich herum habe. Bin aber mit einem Fuß auf dem Weg nach Kuba, um mir das Land, Verfall und die Menschen anzuschauen und fliege morgen früh los. Marcus: Okay, das heißt, Du bist grundsätzlich auch viel auf Achse, wie ich weiß, sehr umtriebig, hast verschiedenste Projekte am Start, oft mit dem Fokus Reisen, aber ich glaube auch Produktivität und gerade Routinen, Struktur auf Reisen. Vielleicht kannst Du mal ein bisschen mehr dazu erzählen, was gerade so bei Dir Fokus ist oder auf dem Teller liegt. Martin: Ja, das ist schon gut beschrieben, das Gemisch. Also, ich bin im Zeitmanagement und Lernexperte. Das heißt, ich habe als Student das erste Zeitmanagement-Buch speziell für Studenten mit Produktivität, Lernen und kognitiver, also geistiger Verbesserung beschäftigt. Und das habe ich acht Jahre lang gemacht, habe Seminare gegeben, habe Bücher geschrieben und habe dann vor zwei Jahren eine Weltreise angefangen und bin da zum Digitalen Nomaden konvertiert. Habe also bemerkt so: Hey, erwachsen zu werden, das ist eh überbewertet. Also ich habe bewusst mal ein Anti-Zeitmanagement betrieben und alles ganz anders gemacht als vorher. Mal keine Pläne, mal keine Ziele, keine festen. Und das war ganz cool. Ich habe eigentlich diese Reise gemacht, um hinterher sesshaft zu werden. So irgendwie Apartment finanzieren, Familie gründen und pi pa po. Marcus: Mit dem Plan, Dich einmal nochmal voll auszuleben auf allen Ebenen und zu sagen, ich reise, und danach müsste es das ja gewesen sein und dann werde ich wieder ruhiger. Martin: Genau, ich war 33 vor zwei Jahren und hatte gerade meine Doktorarbeit fertig und habe gesagt: Jetzt. Jetzt muss ich raus, weil wenn dann Kinder da sind, dann wird es schwieriger. Nicht unmöglich, aber schwieriger und habe das sozusagen nochmal gemacht mit dem Plan, so ein Jahr lang. Und da hat man gemerkt nach einem Jahr: Oh, das war jetzt aber eher erst der Anfang und da ist ja noch so viel geiles, was es zu entdecken gibt. Und in diesem Jahr versuche ich halt so ein Mischmodell zu finden. Das heißt, ich bin jetzt halt immer wieder in Berlin, um halt mein Unternehmen aufzubauen und meine Bücher zu publizieren und zu vermarkten, aber halt, ich war dieses Jahr irgendwie zehn Wochen in Brasilien und Kolumbien nochmal. Ich war in Italien, ich war in Paris, ich war in Bangkok, ich fliege jetzt nach Kuba. Das ist so ein bisschen so ein Salami-Modell. Also ich mache meine Weltreise weiter im Prinzip, aber ich bin halt zwischendurch immer wieder in Berlin und mache jetzt eher so Stichreisen, gucke mir fokussiert ein Land an und bin dann halt eben wieder hier, um zu arbeiten und versuche das so ein bisschen auf die Weise jetzt mal als Modell auszutesten. Marcus: Ja, klingt spannend. Du sagst eben, Du wolltest dann auf den Reisen mal so einen kompletten Gegenentwurf zu dem machen, was Du vorher durchgezogen hast oder wie Du auch so Dich selber aufgestellt hast. Selbstständig bist Du ja glaube ich schon länger. Inwiefern unterscheidet sich jetzt Deine Arbeit von vor der Reise mit der Arbeit, die Du jetzt gerade aktuell machst oder was Du dann alles während der Reise noch optimiert oder umgestellt hast? Martin: Also die Reise hat mir sehr geholfen gewisse Dinge loszulassen. Ich bin seit acht Jahren sozusagen Autor und Coach bzw. Referent gewesen. Ich habe ganz viele Lehraufträge in Bayern gehabt. 40 Seminartage an Universitäten und Managementvorträge. Ich habe aber auf der Reise gemerkt: Okay, das hat mir Spaß gemacht, aber noch mehr Spaß macht es mir irgendwie am Strand zu sitzen, kreativ zu sein und zu schreiben und auch andere Dinge als Ratgeber zu schreiben. Dann ist so ein Reisebericht entstanden und ein Reisebuch und da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ich würde mich gerne halt in diesen neuen Feldern ausleben. Ich habe Standups gemacht und gemerkt, ey cool, ich kann Leute auch unterhalten und inspirieren und zum Lachen bringen und überzeuge nicht nur durch irgendwelche schlauen Tipps und versuche das jetzt zu kombinieren, aber es gibt halt im Zeitmanagement Zeit zur Verfügung. Das heißt, wenn ich etwas neues starten will, muss ich was altes loslassen. Und für mich kam dann die Einsicht: Okay, ich lasse jetzt die Universitätsseminare los, obwohl es gute Buchungen waren, obwohl mir das total viel Spaß macht, die Leute lernbereit sind. Aber ich habe gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr und biete mein Geschäftsmodell jetzt mehr auf  Reisen an, dass ich mehr Online-Produkte machen, mich jetzt in Ebooks und Onlinekurse reinbewege. Das ist auch euer Dank! Ne, mit euren Konferenzen. Ich habt mich da sehr inspiriert. Marcus: Okay, danke! Martin: Als ich gesehen habe, wie das funktioniert. Weißt Du, ich habe fünf angefangene Bücher und dachte immer, die müsste ich erst fertigschreiben und dann mache ich mal einen Onlinekurs und jetzt sage ich mir: Ey Moment, Du hast doch schon zehn Bücher geschrieben. Jetzt mach doch Dein nächstes Buchprojekt gleich als Onlinekurs und wenn das gut läuft, kannst Du immernoch ein Buch draus machen. Also mein Denken hat sich da sehr radikal geändert. Marcus: Cool. Martin: Es ist trotzdem noch ein ganzer Haufen Arbeit, das so umzustellen, aber ich merke jetzt halt auch, in der Launchphase meines neuen Buches, diese klassischen Wege sind halt hart und da ist man Independent Autor zum Beispiel, steht man halt auch vor vielen Schranken. In den Buchhandel reinzukommen ist schwierig. In die Presse reinzukommen ist schwierig und man ist immer auf das Wohlwollen eines Dritten angewiesen. Und wenn ich jetzt halt dieses Onlinebusiness mache, kann ich mit meinem Leser direkt reden, kriege viel schneller Feedback und habe halt auch eine höhere Conversion und eine Erfolgsquote. Und auch wenn ich jetzt nicht irgendwie sofort in der FAZ stehe, aber ich erreiche meinen Leser direkt und kann das ein Stück weit planen und kann das ausbauen und das macht mir im Moment halt Spaß, da das Ruder rumzulegen und zu sagen: Ich mache jetzt nur Dinge, wo ich weiß, die haben eine höhere Erfolgschance und alles, was ich jetzt tue - wenn ich jetzt einen Text Online überarbeite, dann ist der 20 Jahre lange. Und wenn ich einen Gastartikel für irgendjemanden schreibe oder für eine Zeitung ein Interview mache, dann ist das nächste Woche nicht mehr aktuell. Marcus: Ja auf jeden Fall. Und was ich bei Dir ganz interessant finde ist, dass Du sagst, Du hast vorher viele Seminare gegeben oder Vorträge auch an Unis, hast noch Deinen Doktor gemacht. Das klingt alles schon sehr - ich will nicht sagen sesshaft - aber sehr konservativ und konventionell. Und da dann nochmal so krass auszubrechen, aufgrund der Reise vielleicht ein bisschen Inspiration bei uns auf den Konferenzen und jetzt der völlige Freigeist zu sein und der, der Du jetzt bist, das geht nicht von heute auf morgen oder? Martin: Ja nicht so wirklich und das ist halt ein sehr stark psychologischer Prozess. Also deswegen habe ich ja dieses Buch “Stoppt die Welt” geschrieben. Also ursprünglich wollte ich halt nur einen coolen Reisebericht haben über meine Abenteuer und Erlebnisse und dann habe ich aber gemerkt: Hey Moment, es gibt halt kein Buch, keinen Bericht, dass Dich so psychologisch packt und begleitet. Also, die schreiben halt alle es ist geil und Reiseführer lesen finde ich total öde, weil die sagen: hier, hier, hier musst Du hin und dann hechelst Du irgendwelche Sehenswürdigkeiten ab und denkst Dir hinterher: Ey Mann, ich habe viel gesehen, aber nix erlebt. Und diese Höhen und Tiefen, die habe ich immer wieder im Reisen und die Zweifel “soll ich das jetzt wirklich machen und so lange und wie lange und wo gehe ich hin?” Das begleitet Dich halt ständig und Du hast immer ein schlechtes Gewissen, weil Du ja bei den anderen immer liest: Oh es ist alles geil und cool und Du musst Dich jeden Tag freuen, wie ein Schneekönig. Dabei ist es teilweise harte Arbeit, das vorzubereiten. Es ist teilweise richtig scheiße und doof und Du hast Zweifel, Du hast Unsicherheiten, Du hast ein schlechtes Gewissen, dass sich Deine Freunde nen Arsch abrackern in Deutschland usw. und so fort. Und ich wollte das alles mal irgendwie zusammenpacken und mitgeben. Das ist ein ständiger Prozess, der halt auch weitergeht und der komplett normal ist finde ich. Also ich habe jetzt auch, bevor ich Kuba gebucht habe, habe ich vor zwei Wochen erst gebucht, da hatte ich auch wieder ein schlechtes Gewissen und dachte mir: Och Mann, jetzt hier… vielleicht solltest Du Dich eher mal um Dein Geschäft kümmern und kurz vor Weihnachten, das ist stressig. Und dann kommen diese ganzen inneren Dialoge hoch, wo man dann genau nochmal raus sich ziehen sollte und einfach gucken, was ist mir denn wirklich am allerwichtigsten und was bereue ich mehr. Ich habe gesagt, naja, wenn ich jetzt nicht nach Kuba fliege, dann wird es vielleicht im nächsten Frühjahr auch nicht und dann ändert sich das Regime und dann ist das amerikanisiert. Ich will eigentlich das Land so sehen, wie es ursprünglich ist und dann sagst Du Dir halt: Wenn nicht jetzt, wann dann? Du musst die Dinge halt einfach mal machen. Das habe ich gelernt auf meiner Reise in den letzten zwei Jahren. Du musst die Dinge einfach mal machen, auch wenn Du noch nicht ganz überzeugt davon bist, dass Du das machen solltest und was der beste Weg ist. Auch wenn Dich irgendwas anfixt oder Dich irgendwas inspiriert oder Du Energie verspürst. Hätte ich mir früher Pläne gemacht, Pro und Kontra und vorher überlegt, ob das wirklich eine 100% perfekte Entscheidung ist. Und jetzt sage ich mir: Ich mache einfach mal und kann hinterher daraus lernen und habe dadurch weniger Stress und mehr Power, mehr Umsetzungspower gewonnen. Marcus: Hm, ja, dazu fällt mir gerade auch ein, dass wir uns vor ein paar Tagen in Chiang Mai mit nem richtig smarten Unternehmer aus Israel getroffen haben, den Tal, der ein guter Freund ist und der setzt immer so seine Jahre auf bestimmte Topics und das war jetzt 2015 sein Jahr des Flows oder der Spiritualität und er hat gesagt, er geht einfach mal mit dem, wo er sich gerade nach fühlt und macht die Dinge, die sich ihm anbieten. So ein bisschen wie Du. Und unterm Strich hat sich dadurch dann viel mehr ergeben, als die Jahre davor, wo er dann auch sehr diszipliniert gewesen ist und Masterpläne hatte und genaue Strategien. Letztendlich hat es auch ganz gut funktioniert, aber durch dieses Go with the Flow sind ihm dieses Jahr noch viel mehr Opportunities und Gelegenheiten in den Schoß gefallen, die er davor wahrscheinlich nicht gehabt hätte, wenn er weiter das nach dem Schema gemacht hätte, wie er es vorher gemacht hatte. Nämlich voll durchgeplant von A nach B und nach C, aber sich halt nicht auf neue Sachen eingelassen, die einfach zufällig auch mal passieren können. Martin: Also ich glaube, wir brauchen beides. Also ich habe den Tal auch gesehen mit seinen tollen Bucket Lists und was er alles erreicht hat im Leben. So habe ich ja auch getickt. Ich habe mir für jedes Jahr - ich mache immer so einen Jahresrückblick und schreibe mir halt zehn Kategorien auf ungefähr, in verschiedenen Lebensbereichen. Also was sind meine fünf konkreten Ziele als Autor? Was sind meine fünf konkreten Ziele als Dozent? Was sind meine fünf konkreten finanziellen Ziele? Was will ich gesundheitlich erreichen? Was will ich erleben? Was will ich mit meinen Freunden machen? In meiner Partnerschaft? Und das hat mir sehr geholfen. Also ich sage jetzt mit 35, dass ich all meine Ziele erfüllt habe und meine Träume, die ich mit 25 hatte. Und wer kann das schon von sich behaupten. Und da helfen Masterpläne extrem. Aber auf der anderen Seite ist es halt schön auch diese Phasen des Flows zu haben und der Offenheit, um einfach mal zu gucken, was ist in mir noch drin? Was entsteht? Welche Chancen bieten sich mir? Und das zu spüren, ich glaube da ist jetzt Dein Kollege halt jetzt auch und irgendwann glaube ich, harmonisiert sich das wieder, dass ich sage: Jetzt habe ich zwei Jahre Flow gehabt und es ist geil, das ist cool, das will ich beibehalten. Aber ich merke halt auch, dass man manchmal dann doch wieder so ein bisschen schwimmt und Entscheidungen nicht so gut einordnen kann und ich habe jetzt halt irgendwie mir drei bis fünf sehr, sehr konkrete Metaziele gesetzt. Da will ich hin und kann deswegen Entscheidungen und Dinge, die an mich herangetragen werden, besser prüfen und sagen: Ja, das passt zu dem Zeil, das mache ich oder das wäre nett, aber eigentlich lenkt mich das jetzt nur ab. Und ich glaube so die Kombination ist letztendlich sehr, sehr mächtig. Die Idee zu haben, eine Vision zu entwickeln, wo will ich hin? Und trotzdem aber offen zu bleiben, was den Weg dahin anbelangt. Marcus: Hm, ich glaube, dass ist even better. Eine Kombi aus beiden Sachen, wie Du gerade schon sagst. Wenn Du Dir diese Ziel, die schon sehr konkret formuliert gewesen sind von Dir, aufgeschrieben hast oder irgendwo niedergeschrieben, wie oft hast Du die upgedated? War das dann so ein lebendes Dokument oder war das dann einmal in Stein gemeißelt und das sind die Sachen, die will ich jetzt bis Zeitpunkt X erreichen? Martin: Also es ist beides. Ich habe irgendwie so eine Mission, ein Mission Statement. Also ganz amerikanisch noch, aus dem amerikanischen Zeitmanagement beeinflusst geschrieben. Das sind so zehn Punkte. Wer bin ich und was will ich im Leben? Marcus: Was ist das zum Beispiel? Martin: Ich habe zum Beispiel zwei Metaziele im Leben. Ich will die Welt verstehen. Ich bin sehr wissensdurstig und arbeite mich in verschiedene Themen rein und will Narben hinterlassen. Also ich will irgendwie eine Marke aufbauen. Ich will was bleibendes hinterlassen. Das sind für mich meine Bücher. Das heißt, wenn ich die Welt verstanden habe, dann strukturiere ich es so und vermittele es, dass es andere auch verstehen, was ich verstanden habe und habe damit dann halt auch Erfolg. Wenn die Leute das cool finden, dieses Projekt. So, das ist mein Lebensthema oder so meine Lebensziele, dann auf einer ganz breiten Ebene. Und dann stehen dann halt solche Dinge drin… Das klingt immer sehr technokratisch und so, aber letztendlich sind wir halt geprägt von unserem Umfeld. Ich komme aus Ostdeutschland, aus einem kleinen Dorf und da gibt es gewisse Glaubenssätze, die in mir reinprogrammiert sind, die mich davon abhalten, was eigentlich in mir steckt und was ich eigentlich machen will. Und da helfen dann solche Regieanweisungen, wie zu sagen: Ich bin halt open minded, ich bin flexibel, ich will mich auf neues einlassen. Das hilft einfach, sich das immer wieder durchzulesen und mit dem abzugleichen, was gerade ist, wo ich mir dann eingestehen muss: Ah nee, letzte Woche war ich wieder fleißig. Jetzt kannst Du Dich mal wieder ein bisschen gehen lassen, ein bisschen runterschalten. Und das erinnert mich eigentlich an Vorsätze, die ich hatte, die sonst einfach im Tagesgeschehen hinter runterfallen. Marcus: Hast Du das denn noch nach wie vor, diese Glaubenssätze? Auch geprägt durch Deine Herkunft oder Vergangenheit? Martin: Ja natürlich. Also wir entwickeln uns ja und weißt Du? Das erzähle ich auch immer meinen Lesern oder Seminarteilnehmern. Wenn die in ein Seminar kommen und denken, die könnten Zeitmanagement in einem Tag klären, ist das das falsche Paradigma. Es ist ja ein Management. Es ist ein ongoing Ding, das wir haben, denn ich will ja geistig wachsen, ich will lernen und ich begebe mich immer wieder in Situationen, die für mich überfordernd und herausfordernd sind. Weil ich es spannend finde und weil ich es toll finde. Weil mir das Energie gibt. Aber es ist klar, wenn ich mich in neue Situationen begebe, dass ich mit den Strategien von gestern nicht unbedingt in der neuen Situation zurückkomme. Das heißt, ich muss immer wieder gucken: Wo stehe ich und was habe ich aus meiner Vergangenheit mitgebracht, was mich jetzt hindert im neuen Ziel? Und von daher wirst Du immer wieder auf Glaubenssätze und auf alte Erfolgsstrategien stoßen, die im neuen Umfeld hinterfragt werden müssen. Also von daher, um nochmal auf Deine Frage von vorhin zurückzukommen: Pläne, Ziele sind immer ongoing oder in meinen Augen müssen flexibel sein, um immer wieder zu überprüfen: Ist das, was ich mir jetzt vor zwei Jahren noch vorgenommen habe, mit den Informationen, mit den Erfahrungen und Wissen von heute noch aktuell? Marcus: Hm, absolut. Martin: Ja, diese fünf Bücher. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr, diese fünf Bücher zu schreiben, mit dem Wissen, das ich heute habe. Wo ich sage, ich könnte viel leichter, stressfreier mit der Energie, die ich in die Bücher stecken würde, zu meinen Zielen kommen, auf einem ganz anderen Weg. Marcus: Macht Sinn, absolut. Das heißt, das hast Du jetzt für Dich auch klar, diese fünf Bücher… ich war nämlich früher genauso, wie Du unterwegs. Ziemlich pedantisch und dann auch, wenn ich einen Plan habe oder irgendetwas aufgeschrieben habe, was ich machen will, dann musste ich das auch so machen und war eigentlich dann auch nicht wirklich open, davon abzuweichen. Und oftmals steht man sich dann selber total im Weg. Hast Du das jetzt komplett überwunden oder schwirren diese fünf Bücher noch irgendwo im Hinterkopf und denkst so: Ah nee, irgendwann muss ich das noch machen, weil ich hatte mir das ja mal vorgenommen? Dieses Loslassen.   Martin: Es ist, ich sage mal prioritätenhafter geworden. Also ich bin ein sehr strukturierter Mensch, ein sehr linearer Mensch. Also wenn ich mir irgendwie zehn Ziele setze, will ich die hintereinander weg abarbeiten, aber ich zwinge mich halt eben durch meine Zeitmanagementtricks und Methodiken immer wieder mir klarzumachen, zu gucken, welches von diesen zehn Projekten, die ich habe, haben die höchste Erfolgsaussicht? Und wo brauche ich am wenigsten Zeit dafür? Ne, deswegen habe ich gesagt: Ich habe halt jahrelang Pressearbeit gemacht und es war auch toll. Ich war irgendwie in fünf großen Fernsehsendern. Ich war fast in allen großen Tageszeitungen drin. Habe aber gemerkt, dass das da oben mühselig ist und letztendlich für mein Ziel, dass ich irgendwie Bücher verkaufen und damit Menschen erreichen will, eher bescheiden ist. Das heißt, man kann nie genauso tracken, wo kommt das her? usw. Wo ich jetzt sage: Hey Moment, ich setze jetzt eine ordentliches Newslettersystem auf. Ich kümmere mich mal um Youtube, weil das eine mega geile Suchmaschine ist. Ich bin gut auf der Bühne, ich kann gut sprechen und Wissen vermitteln und habe das überhaupt noch nicht genutzt. Wo ich sage: Bevor ich jetzt ne Woche damit verbringe, irgendwelchen Journalisten hinterherzurennen, dass die sagen: Oh, das ist cool, was Krengel macht, überzeuge ich lieber meine Leser direkt, dass das cool ist, was ich da mache, gewinne mehr Leser und damit natürlich auch eine höhere Sichtbarkeit gegenüber Journalisten, die dann schon kommen, wenn sie was brauchen. So, und das ist halt Ergebnis solcher Analysen, zu sagen: Naja, was bringt mich eigentlich mit weniger Aufwand zum selben Ziel oder zu einem besseren Ziel oder besseren Erfolg? Das muss ich mir aber immer wieder auch klar machen, weil ich bin natürlich von meiner Gehirnstruktur so gewired, dass mein Gehirn klare Anweisungen liebt. Und ich muss mir immer wieder klarmachen: Nee Moment, das bringt überhaupt nix, wenn Du mit dem kleinen Kram hier anfängst, sondern pack alle Deine Energie jetzt auf dieses Projekt, dass Du vielleicht noch nicht kennst, das noch nicht so gut vorstrukturiert ist, aber da sitzt der goldene Gral und da musst Du Dich draufstürzen. Und das ist auch eins der häufigsten Zeitmanagementfehler, die wir alle machen, dass wir lieber erstmal irgendwie Facebook, E-Mail und den Kleinkram checken und abarbeiten, weil der halt gut strukturiert ist, weil der gerade aktuell ist. Marcus: Ja ja, und man verarscht sich da selber und denkt dann: Okay cool, ich habe wieder was geschafft, irgendwo den Haken hintersetzen. Ja Mails auf Facebook sind dann auch wichtig oder eine E-Mail zu beantworten, ist ja auch mega wichtig. Martin: Und diese großen Träume und Wünsche, die wir haben und die Ziele, die sind halt unkonkret, die sind nicht strukturiert, die kannst Du noch nicht anfassen, Du hast keine Erfahrung damit und deswegen sind die für das Gehirn nicht so wirklich und deswegen prokrastiniert das Gehirn systematisch. Und ich sehe das halt so ein Stück weit als meine Mission an halt mit meinen Büchern zu inspirieren oder mit meiner Arbeit zu inspirieren und zu zeigen, dass es sich halt lohnt den Kleinkram, Kleinkram sein zu lassen und einfach mal zu sagen: Ich mache jetzt eine Woche nichts anderes, als an meinem Traum zu arbeiten. Marcus: Hm, und was würdest Du sagen, wenn Du Deinen ganzen Worken und Deinen Büchern oder Kurse, die da noch kommen, so ein Statement oben drüber schreiben könntest? Wofür möchtest Du stehen oder was möchtest Du gerne den Leuten mit auf den Weg geben durch Dein Tun? Martin: Also ich würde sagen, es ist so die Botschaft: Traue Deinen Träumen, die über allem steht. Und als ich damals dieses erste Zeitmanagement Buch für Studenten geschrieben habe, dann war das glaube ich deswegen so beliebt - das kann nur so gewesen sein - weil ich war da mit einem Indianer Jones Hut und einer Machete in der Humboldt Uni in Berlin gesessen, mit einer Topfpflanze in der Hand und das war so ein ganz grauer Hörsaal, braun, und das Cover war nicht sehr schick, aber es hat sich trotzdem irgendwie verkauft und ich glaube, es liegt daran, dass ich die Leute inspiriert habe. Ich habe irgendwie sieben Erfolgsprinzipien für das Leben aufgestellt und habe dann einen ganzen Workshop gehabt: Was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was will ich für Ziele im Leben haben? Und was kann ich eigentlich mit einem Studium alles geiles machen? Ne? Es gab irgendwie ein Semester, eine Kreuzfahrt, die man auf dem Meer machen kann. Ich habe irgendwie für LOreal ein Studentenprojekt gemacht und habe komplett ein neues Produkt für Biotherme Homme entworfen. Ich war mehrmals im Ausland und habe Zeichenkurse gemacht. Ich habe so viel erlebt in meinem Studium außerhalb des Curriculums und glaube, dass ich damit Leute inspiriert habe, sich selbst zu verwirklichen und einfach mehr aus ihrem Leben zu machen. So und dann habe ich mich lange damit beschäftigt, ganz konkret, wie kriegste das hin, kriegst Du Dich so organisiert und strukturiert, dass Du Deine Ziele erreichst? Kannst Du besser denken? Und jetzt bin ich im Moment dabei, die Leute wieder mehr zu inspirieren, auch mit meiner Geschichte, mit meinem Loslassen, mit meinen Konflikten und zu sagen: Hey hier, guckt euch doch mal an, was ich durchlebt habe in diesem Jahr. Ich habe mir vorher selber nicht so ganz getraut, aber es war so geil diese Weltreise zu machen und es war so geil loszulassen und jetzt einfach mal dieses neue Leben zu probieren. Dass ich den Leuten sage: Traue Deinen Träumen, egal was es ist. Ob es ein eigenes Unternehmen ist, ob es eine Familie es, ob es die Karriere ist, ob es das Digitale Nomadentum ist. Egal was da in Dir schlummert. Wir haben einfach so viele Umwelteinflüsse, Hindernisse und aber halt auch… fehlen uns noch Techniken und Gedankenstrategien, dass ich den Leuten einfach als Coach in Gedanken zur Seite stehen will und ihnen helfen will, ihre Ziele, ihre Träume zu verwirklichen. Marcus: Hm cool. Was steht für Dich jetzt die nächsten Wochen an? Oder ist so Dein Hauptfokus businesstechnisch? Du sagtest ja gerade, es sind wahrscheinlich eher nicht die Bücher, sondern der Onlinekurs. Kommt da jetzt bald was? Martin: Genau, also ich mache jetzt erstmal tatsächlich Salsa und Sonne in Kuba komplett zwei Wochen Urlaub. Und dann natürlich Dezember nochmal Weihnachtsgeschäft für das neue Reisebuch. Da werde ich mich nochmal dahinterklemmen und Journalistenanfragen abarbeiten und dann will ich aber auf jeden Fall vor Weihnachten noch zwei Seminare einsprechen. Ich habe hier fertige Seminare, die ich zig Mal gegeben habe und will die jetzt als Onlinekurse einsprechen. Und im Januar dann auch nochmal die anderen drei Seminare und dann werde ich wieder Reisen für vier, fünf Monate. Ich habe eine Mitarbeiterin, dass die in der Zeit diese Kurse richtig geil machen kann, auch visuell und die dann praktisch Online vermarkten oder Online zur Verfügung stellen und vermarkten und das ist so der nächste große Schritt, jetzt mit den Videokursen anzufangen. Marcus: Hm, und wenn Du reist, wonach suchst Du Dir dann die Orte aus? Hast Du irgendwelche Präferenzen? Bist Du eher in Städten oder eher am Meer oder am Strand unterwegs? Martin: Also ich suche Kontraste. Das war so das Überthema meiner Weltreise: Kontraste. Also ich war irgendwie an den entlegendsten Orten dieser Welt. Irgendwie in Tonga, im Königreich Tonga in der Südsee. Ich war in Tahiti. Ich war auf der Osterinsel, wo Du irgendwie 8.000km zur nächsten größeren Zivilisation hast. Und ich war in den Megametropolen, wie Rio de Janeiro, Buenos Aires, Peking, Bangkok, Sydney. Und diese Kontraste lassen mich sehr, sehr lebendig werden. Das ist das eine, wonach ich das aussuche, nach irgendwie Andersartigkeit und Überforderung ein Stück weit. Und das andere ist so einfach, manchmal höre ich einen Namen, der schön klingt. Marcus: (lacht) Martin: Dann gehe ich dahin. So wie Kasachstan. Da weiß ich nur, die haben wohl schöne Berge und es ist wenig entwickelt. Und die am wenigsten entwickelten Länder sind in meinen Augen immer die spannendsten gewesen. Ich war in der Mongolei, war der einzige Tourist da und das war so ein mega geiles Abenteuer. Marcus: Cool, da war Feli auch. Martin: Und es ist einfach mega geil, wenn Du dahin gehst, wo noch kein anderer, oder wo wenig andere waren. Marcus: Ja, auf jeden Fall. Martin: So wie Laos oder Cambodia. Burma ist sicherlich spannend. Einfach wo Du noch mehr mit Dir selbst beschäftigt bist und wo es eben nicht so bequem ist zu reisen. Weißt Du? So Thailand ist ein total tolles Land, würde ich jedem empfehlen, seine Backpacking Karriere da zu starten. Es ist total cool, aber Du hast da alles auf dem Servierteller und das Leben ist einfach und toll dort und Du wächst geistig aber eher… entwickelst Dich persönlich, wenn Du halt plötzlich mal anfängst zu fluchen, oder wenn alles total doof ist oder wenn Du am liebsten laut losschreien oder heulen könntest und Du alleine unterwegs bist und dann fangen geistige Prozesse an zu arbeiten. Weil mit den Strategien und Denkmustern von früher kommst Du eben in der Situation nicht weiter und dann musst Du Dich umstellen. Und dann setzen Lernprozesse und Veränderungsprozesse ein. Und das ist spannend. Marcus: Hm, genau das macht uns beiden ja auch so viel Spaß. Wenn ich mit Feli unterwegs bin, sind wir eigentlich selten in irgendwelchen Großstädten, wo es convenient ist oder in irgendwelchen Hotspots. Wir waren ja jetzt in Chiang Mai, um da mal die Szene auszutesten. Aber letztendlich sind wir immer am liebsten in so mini kleinen Fischerorten, die kaum einer kennt oder überhaupt auf dem Radar hat, wo das lokale Leben spielt. Wo man sich dann durchschlagen muss, viele Aufgaben wahrscheinlich dann auch lösen muss und Challenges überwinden und genau das lässt einen dann ja auch wachsen und nicht, dass man dann in den Lonely Plante Tip Nr. 1 Hostel in Thailand dann eincheckt, in Bangkok. Ich meine, das kann ein guter Start sein, wie Du schon sagtest, aber irgendwann, ich glaube, je größer die Herausforderung und die Aufgaben sind, um so mehr wächst Du dann auch persönlich. Martin: Ja, da freue ich mich jetzt schon auf Kuba, weil da gibt es ja noch nicht so wirklich Internet oder kein funktionierendes und dann gibt es halt auch keine, also booking.com und diese ganzen Buchungsplattformen spucken keine Hotels aus. Du kannst nur durch persönliches Anschreiben per Mail Hostels und Privatunterkünfte buchen, aber andererseits gibt es halt so wenig Internet. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich da erstmal auf der Straße lande. Also ich habe auch nur die ersten zwei Nächte mir irgendwie organisiert und da freue ich mich drauf. Das wird eine Herausforderung. Marcus: Ja, das klingt auf jeden Fall nach Abenteuer. Und gerade jetzt ist ja da auch viel im Umbruch, wie Du schon sagtest. Wenn Du jetzt nicht fährst, dann sieht es wahrscheinlich im halben Jahr oder in einem Jahr das dann schon wieder ganz anders aus. Martin: Ja, ich habe das damals mit Peking erlebt. Ich war 2007 vor der Olympiade in Peking und war jetzt nochmal da und das ist einfach krass, so die Veränderung zu sehen und zu spüren und da wo vorher noch Slum und Wüste war, steht da jetzt so ein mega Wolkenkratzer. Und das macht das halt auch aus. Und so ein gewisses kulturelles Interesse halt auch, was mich an Orte zieht, wie jetzt irgendwie mein Spanisch wieder aufpeppen. Ich mag die Musik, ich mag die Lebenslust und fühle mich da ein Stück weit in meiner Persönlichkeit nochmal bestärkt. Ne? In Deutschland bin ich so der strukturierte, Zieleffiziente und in Südamerika reizt mich eher so der Martini, der lebenslustige, spontane Genießer, der in Deutschland immer ein bisschen hinten ansteht, weil ich das hier einfach so gewohnt bin, effizient und strukturiert zu sein. Und da kann ich halt andere Teile meiner Persönlichkeit ausleben und die kann ich aber dort eher ausleben, als zum Beispiel in Asien, was ich auch toll finde kulturell als Land. Aber da sind die Leute ja noch fleißiger, noch pflichtbewusster, noch schüchterner und ich will halt genau die andere Seite von mir entwickeln und deswegen zieht es mich eher jetzt nach Latein- und Mittelamerika in der nächsten Zeit. Weil da mehr Energie für mich drauf ist. Marcus: Auf jeden Fall. Also es ist echt ein mega Unterschied. Ich habe mich auch total auf Asien gefreut. Wir waren ja vor drei Jahren hier schonmal und es ist auch cool, das Essen ist geil, die Leute sind super freundlich und die sind humble. Aber ich bin auch ein sehr extrovertierter Typ, der immer so Feedback braucht von den Leuten, mit denen ich zu tun habe und das ist mega schwer hier in Asien zu bekommen, weil die sich einfach nicht so trauen. Die haben halt eine andere Kultur als wie zum Beispiel, als wir in Kolumbien waren oder in Brasilien oder so. Da triffst Du dann Locals auf der Straße oder machst mit denen ein bisschen Sport und Fitness im Open Air und gehst dann abends mit denen noch einen Trinken und Feiern. Das brauche ich irgendwie noch mehr. Dieses Feuer, das dann auch zurückkommt von den anderen, weil ich ja selber sehr viel Energie habe und die versprühe. Aber wenn da irgendwie kaum Feedback kommt, dann wirst Du irgendwann selber irgendwie leise und kleinlaut und keine Ahnung, rennst da mit Blick nach unten durch die Straßen. Martin: Ja. Und das meine ich halt so mit diesen Umgebungseinflüssen, Glaubenssätze ne? In Deutschland wirst Du halt angeschaut, wie ein Meerschwein auf dem Mars, wenn Du sagst, Du fährst jetzt irgendwie auf eine Reise oder Du machst die Sachen jetzt mal ganz anders und Du hast jetzt keine 12 Versicherungen usw. Und das macht Dich natürlich dann auch unsicher. Und dann reist Du in Länder, wo die Leute fast gar nix haben und einfach total happy sind. Wo Du denkst: Ey schön, so einfach kann ein Leben sein. Marcus: Und es funktioniert irgendwie, ne? Ohne, dass da alles so mega durchstrukturiert ist, wie beispielsweise in Deutschland. Martin: Ohne dass man es drei Stunden durchdenken, durchreden und vertagen und verschieben muss, wenn man noch eine Information braucht. Marcus: Okay, bleibt uns festzuhalten: Reisen hilft immer oder reisen hilft gerade auch, wenn man mal ausbrechen will und sich selbst erfahren will, so wie Du. Also, bei Dir zu Hause ist ja die Welt so ein bisschen - hast Du ja eben gesagt - strukturiert, durchgeplant. Du stehst für Produktivität und Effizienz und dann kannst Du auf Reisen in Lateinamerika dann mal der ganz andere Martin sein, der gerne tanzt und singt und auf der Straße abhängt. Martin: Genau, also im Buch habe ich es zusammengefasst als Vorwort: Reisen bewegt Beine und Kopf. Und das ist halt das geile. Dass es Dich halt in Bewegung hält. Du bist viel agiler und eines der Themen - Du hast ja nach Businessthemen gefragt im Moment - aber persönlich mein Thema ist, dass ich halt dieses leichte Lebensgefühl und das tolle, spontane, das ich auf Reisen habe, wo ich ja auch Dinge auf die Kette kriege und wo ich auch Projekte abarbeite. Dieses Lebensgefühl einfach mit nach Deutschland nehme und es gelingt mir mit jedem Mal, dass ich wiederkomme, immer ein Stückchen besser. Und das ist dann toll, wenn Du das halt dann auch mitnehmen musst. Weil irgendwann werde ich sicherlich mal wieder länger an einem Ort sein und dann will ich natürlich genau dieses geile Leben haben, das ich jetzt unterwegs habe. Marcus: Hm perfekt! Das klingt nach einem guten Schlusswort. Vielen Dank für Deine Zeit und danke für die Inspiration. Ich glaube, es ist rüber gekommen, wie viel Dir persönlich das Reisen gibt und wie viel Dir das dann auch gibt, um diese Energie dann weiterzugeben an Deine Leute in den Seminaren, in den Kursen, in den Büchern. Ich meine, der Erfolg gibt Dir recht. Vielen, vielen Dank! Martin: Jo, gerne und Grüße an Thailand. Marcus: Ja, richte ich aus. Wir sind ja morgen wieder weg. Wir ziehen weiter Richtung Europa und Dir viel Spaß in Kuba. Schlag Dich durch, ich bin gespannt auf Deine Berichte und hoffentlich dann auch wieder in Buchform oder sei es dann vielleicht mal ein Seminar oder auf der Bühne eine Lesung. Martin: Ja, auf jeden Fall oder auf der Webseite. Jut, dann lass es Dir gutgehen Marcus, vielen Dank für euer Interesse und viel Erfolg mit Deiner Show. Marcus: Jo, danke Martin! Ciao. Martin: Tschö. Bäm! Das war eine weitere Folge der LIFE HACKZ Show. Wenn euch die Show genauso viel Spaß macht, wie mir, dann gebt mir doch mal ein bisschen Feedback über eine Voice Message auf meiner Website www.lifehackz.de oder über eine E-Mail an marcus@lifehackz.de oder über eine Rezension auf iTunes. Ich würde mich mega freuen und euch noch viel Spaß bei allem, was ihr gerade macht. Ich bin raus, peace and out. Bis bald! [/su_spoiler] [/su_accordion]

  starstarstarstarstar
 • 00:40:52

  STEVE MARTIN, MARTIN SHORT [EP. 139]

  · School Of Laughs

  Today’s episode Steve Martin Martin Short is brought to you by Patreon Supporter Amy Lynch. To learn how you can support the podcast visit www.SchoolOfLaughs.com/Patreon. We are also brought to you by Funny&Amen.com. If you need help with video production check out Kevin Hackenberg and his team at Funny&Amen.com. STEVE MARTIN MARTIN SHORT  Every once in awhile a concert comes along you just can’t pass up. When I saw the Steve Martin Martin Short concert was headed for Nashville, I jumped at the chance to see these two funny legends. To top it off, the show was at the historic Grand Ole Opry. Done! In full disclosure I should tell you that I am 48 years old. When Steve Martin performed “King Tut” and “Wild & Crazy Guy” on Saturday Night Live I instantly became a comedy fan. It was probably the first time I saw a grown man act like a child and it was infectious. It was pre-VCR days in the Roberts household, so I would place my cassette recorder (the rectangular, black, five button kind) next to the TV and magically capture the insanity. I listened back so much I wore that tape out.   So, what did I think of the live show? It was great. Non-stop laughs for two hours does a body good. They delivered and it was worth my $91 upper balcony ticket. Yes, ninety-one dollars. I have missed out on too many great shows by being frugal. No more. Just like they mention in their show, this was the “See ‘em Before They Die” tour I love the experience of being in the audience. I think it’s important for every performer to sit, watch and enjoy other performances. No matter how hard I try, though, I can’t just sit and enjoy a show. Being a stand-up comedian for going on twenty-seven years just gets in the way sometimes. The good news, as I was enjoying the show I was making mental notes of what I could learn from the experience. Hopefully you will find some value in the specifics I list below. A more detailed analysis is posted at www.schooloflaughs.com . Here are “9 Showbiz Lessons From Steve Martin & Martin Short in Concert” #1) KEEP WORKING These two guys continue to work and those gigs lead to more gigs. They stay on the radar. They stay relevant. As tempting as it is to fold up the circus tent and quit comedy, you can always get better if you keep working.   #2) A COMEDY BUDDY KEEPS YOU HUMBLE A comedy buddy can help keep you from getting too arrogant. In the show the two comedians trade affectionate barbs and reminders of their failures and miscues. They also keep each other rooted in reality. A comedian who stays isolated can begin to think they are bigger or better than they actually are. #3) YOU ARE NEVER TOO OLD, OR TOO BIG Martin short just turned 67 and Steve Martin is 72. Just like the characters in the Three Amigos these two guys could have cashed out many years ago and rode off into the sunset. Instead, they continue to explore their age and experiences for new bits, characters and laughs.   #4) USE YOUR WHOLE LIFE AS MATERIAL Many jokes and stories during the concert were about experiences these fellows had before making it big. A quick slideshow full of childhood photos allowed them both to use their razor sharp wit to comment on the “pre-Hollywood” versions of themselves. Giving an audience a glimpse into their early days is both fun and endearing. #5) DEVELOP A “SECOND SKILL” I love artists who are multi-dimensional. Steve Martin’s ability to play banjo, tell jokes, act, write, perform and interject off the cuff remarks make his performances satisfying. Martin Short can sing, dance, embody a character, perform and captivate with the best of them. Had this just been two hours of story telling or joke slinging, it wouldn’t have had nearly the impact. #6) SHINE YOUR SPOTLIGHT ON SOMEONE ELSE The loudest, longest standing ovation during the show wasn’t for Steve or Marty. No, the incredible show of appreciation was for fiddle player Nicky Sanders. And it was well deserved. With Short and Martin offstage the band kicked into high gear and Sanders took over like Charlie Daniels on triple mocha latte. He even wove in a few notes of “Johnnie B. Goode” to pay homage to Chuck Berry who passed away just days earlier. #7) KNOW WHO AND WHAT YOU ARE As an entertainer evolves, so does his or her stage persona. At least, if you are truly an artist it will. Knowing who and what you are means being in touch with where you are NOW. #8) CONTINUE TO GROW ARTISTICALLY These two artists continue to grow and explore their gifts. Although Steve Martin has been playing banjo for most of his life, it wasn’t until 10 years ago he played onstage with other musicians. It’s not as easy as it sounds. It was a risk, one that paid off. Martin Short continues to develop characters and star in shows such as “Marty & Maya” where he and Maya Rudolph take on hipsters, nature lovers and everyone in between. #9) UPDATE YOUR PROMO PHOTO In one of the funnier early moments Steve Martin congratulates Martin Short on his promo photo. He said he had asked for a digital copy of it but it was taken before the digital age. Indeed, the headshot was at least fifteen years old. Short told Steve he had advantage because he has looked the same sine he was thirty years old. But it was indeed a jab that landed because it was 100% true.   IN SUMMARY Overall, the concert was a truly satisfying experience. I would definitely recommend it to any current or aspiring entertainer (comedy or otherwise). It definitely motivated me to write more, take more chances and develop more bits. Luckily for me, my head shot is good to go (I must say). LINKS AND PARTING NOTES Steve Martin is offering a master class in comedy. If you are interested, here is a link:  STEVE MARTIN MASTER CLASS If you would like to read more about Martin Short check out his book, “I Must Say, My Life As a Humble Comedy Legend” In this engagingly witty, wise, and heartfelt memoir, Martin Short tells the tale of how a showbiz- obsessed kid from Canada transformed himself into one of Hollywood's favorite funnymen, known to his famous peers as the "comedian's comedian." I highly recommend Steve Martin’s biography, “Born Standing Up: A Comic's Life (Unabridged)” Martin illuminates the sacrifice, discipline, and originality that made him an icon and informs his work to this day. To be this good, to perform so frequently, was isolating and lonely.   AUSTIN, TX SCHOOL OF LAUGHS APPEARANCE If you are in the Austin, TX area, please come out for a crash course in stand-up comedy techniques. On April 4th, I’ll be visiting the NSA AUSTIN Chapter Visit this link for more details http://nsa-austin.com     In order to reach a bigger audience you need partners. When it comes to a video partner, you have to partner with FunnyandAmen.com  Funny&Amen has over 20 years experience producing, directing, and shooting feature films, commercials, and LIVE recordings and is now producing clean comedy content.  The team at Funny&Amen recently filmed me and it's some of the best video I have to promote my business. Check out the work of Kevin Hackenberg and his team at FunnyAndAmen.com . CLUB 52 IS THE ONLY WEEKLY PROGRAM DESIGNED 100% FOR COMEDIANS! "Club 52" is a 52 week, email based stand-up program. It will include a weekly challenge designed to help you become a better comedian. This year long program will feature an email every Friday from me. I will ask you to take a serious look at some of your business practices, writing processes, performance techniques, branding, marketing and a whole lot more. The program starts the week you join and continues for 52 weeks as long as you are still supporting the podcast through Patreon at the $7 a month level. Questions? Email me (Rik) at SchoolOfLaughs@gmail.com. Or call 1-888-895-8549. Or, if you are ready, head on over to www.Patreon.com/SchoolOfLaughs to get started.

  starstarstarstarstar
 • 01:49:35

  Trots eller tack vare?

  · Eurotalk

  Yo!   Körschema för Nya Euro Talk 23/11 2015. Det goda rullar.   UPPMANING Gå in och gilla (varför inte älska oss?) på Facebook ...https://www.facebook.com/eurotalk.dobb?fref=photo.Titta in och prenumerera på nya Fanzine-YT-kanalen ...https://www.youtube.com/channel/UCGDWUY8_uHYcTERj4baDSrw. Signa upp och prenumerera på podden ... http://eurotalk.libsyn.com/rss.   INTRO Tävling igen? Tröja till vem då? Tröja för vad då? Sladjan som vet. xxx Tröjorna hittar ni där på YT. fanzine.spreadshirt.se Inte bara tittarna som vinner. Vårt fredagsprogram vinner väl också? Martin och Noa ...   Veckan som varit? Vi gjorde succé på Friends ... https://twitter.com/KristianBorell/status/667479480299102208 ... och det spelades play off på Parken. Låt oss ta Sverige och EM med en gång. https://twitter.com/telefoot_TF1/status/655679205951148032   Veckan som varit? Martin delade Janne A och pratade "(allt)för korta perspektiv". https://twitter.com/MartinAslund/status/668378048501272576 https://twitter.com/MartinAslund/status/666342884392726528 Veckan som varit? Jag skrev om briljant Lustig och begraven hund i Madrid.  https://twitter.com/KristianBorell/status/668547751626612736 Veckan som varit? Bosse slet med sitt Leeds och sin/min Cellino. https://twitter.com/carlosamigos18/status/668199295422767105 https://twitter.com/yorkshirepost/status/667746920799059969 Veckan som varit? David spelade hörnspel.  https://twitter.com/DavidFjall/status/668483735885643776 Veckan/veckorna som varit? Både fjolårets och årets Nya Eurotalk-lag har bytt tränare. https://twitter.com/palermocalcioit/status/668042016694120448 https://twitter.com/bennygiardina/status/668414339146260480 https://twitter.com/VAVEL_Italia/status/664199018021523456 Veckan som varit? Grekerna bråkade och korsikanerna respekterade Marseljäsen. https://twitter.com/lequipe/status/668526505673166848 https://twitter.com/lequipe/status/668511966370078725 Veckan som varit? Vi kunde lita på Don Fabio. https://twitter.com/vonsivers/status/667744903905062912 Veckan som varit? Det lackar mot jul och kalendrar är alltid bra grejor. https://twitter.com/FCBayernEN/status/667010683393978369 Påminner om. Fantastiska intervjun med Monsieur i L'Equipe. Åk vi till. https://twitter.com/sportetstyle/status/662205612705497088 Kom ihåg. Det är mercato hela tiden. https://twitter.com/diarioas/status/651993266439749632   HETASTE MATCHERNA REAL MADRID vs BARCELONA https://twitter.com/FFC_JM/status/668144133119328256 https://twitter.com/diarioas/status/668318983846830080 https://twitter.com/diarioas/status/668103969496047617 https://twitter.com/diarioas/status/668101755712991232 XXXTio är sedan Bernabeu firade Ronaldinho. Dags igen? https://twitter.com/diarioas/status/665891085588283392 REAL MADRID XXXCristiano vaknar till liv? https://twitter.com/br_uk/status/665609734674735104 XXXBenítez? Behöver en stark insats, samtidigt som han fortsätter att förbundskapt-spekuleras. https://twitter.com/KristianBorell/status/661658960353693701 Modric: Vi spelar inte som ett lag. https://twitter.com/diarioas/status/668184843713421314 Zidane: Än är jag inte redo. https://twitter.com/diarioas/status/668532295859625984 Folket (och Martin). Det är Florentinos fel. https://twitter.com/diarioas/status/668496963357290496 https://twitter.com/MartinAslund/status/668144799166431232 Florentino: Vad skall jag göra? (min citattolkning av fantastiska bilden) https://twitter.com/diarioas/status/668174811064061952 Florentinos track record. Två sejourer som sett lite olika ut. https://twitter.com/diarioas/status/668462153679183873 BARCELONA XXXMessi tillbaka? https://twitter.com/ActuFoot_/status/665651437326589952 XXXSpelar det någon roll? Nita Real utan Messi superdupersignal från Luis Enrique Boys? https://twitter.com/diarioas/status/665980269376249856 Den där j-la trion ... https://twitter.com/ActuFoot_/status/668166278885060608 ... och Suárez med sina j-la yttersidor. https://twitter.com/ActuFoot_/status/668145697909293056 Iniesta. Gjorde inga som helst fel och ... hyllades. https://twitter.com/ActuFoot_/status/668141015837089792 https://twitter.com/diarioas/status/668348583813521408   MANCHESTER CITY vs LIVERPOOL 1-4 Total överkörning från Klopp. City kollapsar - igen. https://twitter.com/guardian_sport/status/668448542369964035 Var är Mansour och City på väg? Borde han inte vara förbannat missnöjd? https://twitter.com/DTguardian/status/668153790227419136 Firmino blomstrar i Liverpool - lysande med Coutinho https://twitter.com/LivEchoLFC/status/668507972667097089   SCHALKE 04 vs BAYERN MÜNCHEN https://twitter.com/FCBayernEN/status/668115244082950144 https://twitter.com/Bundesliga_EN/status/668108087895719936 Inte heller Schalke mäktade på Peps Bayern. https://twitter.com/FCBayernEN/status/668155628381147137 Bara Pep själv som kan sänka Peps Bayern. Tänker såklart på beskedet med stort B.https://twitter.com/lequipe/status/663067472275238912   JUVENTUS vs MILAN https://twitter.com/SerieA_TIM/status/668141873446416385 JUVENTUS Dybala är överallt ... https://twitter.com/Gazzetta_it/status/668209817924694016 https://twitter.com/DSportiva/status/668567838706278400 ... och skall aldrig bänkas. https://twitter.com/MartinAslund/status/668174395093950464 Juventus 6:a och -9. Men, långt ifrån fjolåret, konstaterar Martin. https://twitter.com/MartinAslund/status/668170493158170625 Buffon. Firade 20 år som Serie A-keeper. Låt oss sätta honom i perspektiv. http://blogg.oddsers.com/borell/naste-buffon-far-vanta/ https://twitter.com/SerieA_TIM/status/668151990761951232 MILAN Donnarumma höll fortet mot mästaren. https://twitter.com/ActuFoot_/status/658232426733264896 Milan 7:a och -10. Nu lätt schema. 5 kommande är 5 givna segrar. Då gäller det att vinna. https://twitter.com/DSportiva/status/668571586216206336 XXXSinisa och Milan har något på gång. Pretty young thing. https://twitter.com/SerieA_TIM/status/663104585859383296 ENGLAND BY BACHNER, NOA STÄLLNINGEN xxx   Newcastle-Leicester 0-3 # Tinkerman leder skiten. Vardy 10 i rad. Drinkwater har namn och talang. https://twitter.com/BBCMOTD/status/668187384765378560 # Newcastle nära att aktivera ny revolt. McClaren blottad. https://twitter.com/AshleyOutdotcom/status/655356154525167616   Tottenham-West Ham 4-1 # Vi tar det igen: akta Spurs. https://twitter.com/SkySportsNewsHQ/status/668553299101097985   Watford-Manchester United 1-2 # De Gea i toppslag, Schweinsteiger tungan på vågen. Hur långt räcker Manchester United? https://twitter.com/ManUtd/status/668094295715528704   West Bromwich-Arsenal 2-1 # Arsenal utan Coquelin i tre månader. Hur ska det gå? https://twitter.com/MirrorFootball/status/668541071320817664 ITALIEN RESULTAT https://twitter.com/SerieA_TIM/status/668459186699767810 STÄLLNINGEN https://twitter.com/SerieA_TIM/status/668565054774755328   INTER vs FROSINONE https://twitter.com/Gazzetta_it/status/668572441871056896 https://twitter.com/SerieA_TIM/status/668505991709908992 INTER Sakta men säkert. Inte imponerat speciellt hittills, men Mancini kan det här? https://twitter.com/DSportiva/status/668554880630525952   HELLAS vs NAPOLI https://twitter.com/Gazzetta_it/status/668572441871056896 HELLAS Så kan det gå när man inte har koll på framgångsfaktorerna. xxx NAPOLI Jag är orolig för att Sarri inte roterar tillräckligt. Martin är det inte. xxx   SPANIEN OCH TYSKLAND. ELLER ÄR DET TVÄRTOM? SPANIEN RESULTAT https://twitter.com/LaLiga/status/668543972621570049 STÄLLNINGEN https://twitter.com/diarioas/status/668542341989429248   TYSKLAND RESULTAT https://twitter.com/Bundesliga_EN/status/668500983043985408 STÄLLNINGEN https://twitter.com/Bundesliga_EN/status/668504608847880192   FRANKRIKE AKA RÄTTIGHETEN RESULTAT xxx STÄLLNINGEN https://twitter.com/ActuFoot_/status/668548661568229380   PARIS SG Parisarna rullar vidare. Ni vet mot vad. https://twitter.com/ActuFoot_/status/668125111879385088     Over and out,   Kristian     XXX = Kvar från tidigare. Kanske att vi använder.

  starstarstarstarstar
 • 01:49:35

  Trots eller tack vare?

  · Eurotalk

  Yo!   Körschema för Nya Euro Talk 23/11 2015. Det goda rullar.   UPPMANING Gå in och gilla (varför inte älska oss?) på Facebook ...https://www.facebook.com/eurotalk.dobb?fref=photo.Titta in och prenumerera på nya Fanzine-YT-kanalen ...https://www.youtube.com/channel/UCGDWUY8_uHYcTERj4baDSrw. Signa upp och prenumerera på podden ... http://eurotalk.libsyn.com/rss.   INTRO Tävling igen? Tröja till vem då? Tröja för vad då? Sladjan som vet. xxx Tröjorna hittar ni där på YT. fanzine.spreadshirt.se Inte bara tittarna som vinner. Vårt fredagsprogram vinner väl också? Martin och Noa ...   Veckan som varit? Vi gjorde succé på Friends ... https://twitter.com/KristianBorell/status/667479480299102208 ... och det spelades play off på Parken. Låt oss ta Sverige och EM med en gång. https://twitter.com/telefoot_TF1/status/655679205951148032   Veckan som varit? Martin delade Janne A och pratade "(allt)för korta perspektiv". https://twitter.com/MartinAslund/status/668378048501272576 https://twitter.com/MartinAslund/status/666342884392726528 Veckan som varit? Jag skrev om briljant Lustig och begraven hund i Madrid.  https://twitter.com/KristianBorell/status/668547751626612736 Veckan som varit? Bosse slet med sitt Leeds och sin/min Cellino. https://twitter.com/carlosamigos18/status/668199295422767105 https://twitter.com/yorkshirepost/status/667746920799059969 Veckan som varit? David spelade hörnspel.  https://twitter.com/DavidFjall/status/668483735885643776 Veckan/veckorna som varit? Både fjolårets och årets Nya Eurotalk-lag har bytt tränare. https://twitter.com/palermocalcioit/status/668042016694120448 https://twitter.com/bennygiardina/status/668414339146260480 https://twitter.com/VAVEL_Italia/status/664199018021523456 Veckan som varit? Grekerna bråkade och korsikanerna respekterade Marseljäsen. https://twitter.com/lequipe/status/668526505673166848 https://twitter.com/lequipe/status/668511966370078725 Veckan som varit? Vi kunde lita på Don Fabio. https://twitter.com/vonsivers/status/667744903905062912 Veckan som varit? Det lackar mot jul och kalendrar är alltid bra grejor. https://twitter.com/FCBayernEN/status/667010683393978369 Påminner om. Fantastiska intervjun med Monsieur i L'Equipe. Åk vi till. https://twitter.com/sportetstyle/status/662205612705497088 Kom ihåg. Det är mercato hela tiden. https://twitter.com/diarioas/status/651993266439749632   HETASTE MATCHERNA REAL MADRID vs BARCELONA https://twitter.com/FFC_JM/status/668144133119328256 https://twitter.com/diarioas/status/668318983846830080 https://twitter.com/diarioas/status/668103969496047617 https://twitter.com/diarioas/status/668101755712991232 XXXTio är sedan Bernabeu firade Ronaldinho. Dags igen? https://twitter.com/diarioas/status/665891085588283392 REAL MADRID XXXCristiano vaknar till liv? https://twitter.com/br_uk/status/665609734674735104 XXXBenítez? Behöver en stark insats, samtidigt som han fortsätter att förbundskapt-spekuleras. https://twitter.com/KristianBorell/status/661658960353693701 Modric: Vi spelar inte som ett lag. https://twitter.com/diarioas/status/668184843713421314 Zidane: Än är jag inte redo. https://twitter.com/diarioas/status/668532295859625984 Folket (och Martin). Det är Florentinos fel. https://twitter.com/diarioas/status/668496963357290496 https://twitter.com/MartinAslund/status/668144799166431232 Florentino: Vad skall jag göra? (min citattolkning av fantastiska bilden) https://twitter.com/diarioas/status/668174811064061952 Florentinos track record. Två sejourer som sett lite olika ut. https://twitter.com/diarioas/status/668462153679183873 BARCELONA XXXMessi tillbaka? https://twitter.com/ActuFoot_/status/665651437326589952 XXXSpelar det någon roll? Nita Real utan Messi superdupersignal från Luis Enrique Boys? https://twitter.com/diarioas/status/665980269376249856 Den där j-la trion ... https://twitter.com/ActuFoot_/status/668166278885060608 ... och Suárez med sina j-la yttersidor. https://twitter.com/ActuFoot_/status/668145697909293056 Iniesta. Gjorde inga som helst fel och ... hyllades. https://twitter.com/ActuFoot_/status/668141015837089792 https://twitter.com/diarioas/status/668348583813521408   MANCHESTER CITY vs LIVERPOOL 1-4 Total överkörning från Klopp. City kollapsar - igen. https://twitter.com/guardian_sport/status/668448542369964035 Var är Mansour och City på väg? Borde han inte vara förbannat missnöjd? https://twitter.com/DTguardian/status/668153790227419136 Firmino blomstrar i Liverpool - lysande med Coutinho https://twitter.com/LivEchoLFC/status/668507972667097089   SCHALKE 04 vs BAYERN MÜNCHEN https://twitter.com/FCBayernEN/status/668115244082950144 https://twitter.com/Bundesliga_EN/status/668108087895719936 Inte heller Schalke mäktade på Peps Bayern. https://twitter.com/FCBayernEN/status/668155628381147137 Bara Pep själv som kan sänka Peps Bayern. Tänker såklart på beskedet med stort B.https://twitter.com/lequipe/status/663067472275238912   JUVENTUS vs MILAN https://twitter.com/SerieA_TIM/status/668141873446416385 JUVENTUS Dybala är överallt ... https://twitter.com/Gazzetta_it/status/668209817924694016 https://twitter.com/DSportiva/status/668567838706278400 ... och skall aldrig bänkas. https://twitter.com/MartinAslund/status/668174395093950464 Juventus 6:a och -9. Men, långt ifrån fjolåret, konstaterar Martin. https://twitter.com/MartinAslund/status/668170493158170625 Buffon. Firade 20 år som Serie A-keeper. Låt oss sätta honom i perspektiv. http://blogg.oddsers.com/borell/naste-buffon-far-vanta/ https://twitter.com/SerieA_TIM/status/668151990761951232 MILAN Donnarumma höll fortet mot mästaren. https://twitter.com/ActuFoot_/status/658232426733264896 Milan 7:a och -10. Nu lätt schema. 5 kommande är 5 givna segrar. Då gäller det att vinna. https://twitter.com/DSportiva/status/668571586216206336 XXXSinisa och Milan har något på gång. Pretty young thing. https://twitter.com/SerieA_TIM/status/663104585859383296 ENGLAND BY BACHNER, NOA STÄLLNINGEN xxx   Newcastle-Leicester 0-3 # Tinkerman leder skiten. Vardy 10 i rad. Drinkwater har namn och talang. https://twitter.com/BBCMOTD/status/668187384765378560 # Newcastle nära att aktivera ny revolt. McClaren blottad. https://twitter.com/AshleyOutdotcom/status/655356154525167616   Tottenham-West Ham 4-1 # Vi tar det igen: akta Spurs. https://twitter.com/SkySportsNewsHQ/status/668553299101097985   Watford-Manchester United 1-2 # De Gea i toppslag, Schweinsteiger tungan på vågen. Hur långt räcker Manchester United? https://twitter.com/ManUtd/status/668094295715528704   West Bromwich-Arsenal 2-1 # Arsenal utan Coquelin i tre månader. Hur ska det gå? https://twitter.com/MirrorFootball/status/668541071320817664 ITALIEN RESULTAT https://twitter.com/SerieA_TIM/status/668459186699767810 STÄLLNINGEN https://twitter.com/SerieA_TIM/status/668565054774755328   INTER vs FROSINONE https://twitter.com/Gazzetta_it/status/668572441871056896 https://twitter.com/SerieA_TIM/status/668505991709908992 INTER Sakta men säkert. Inte imponerat speciellt hittills, men Mancini kan det här? https://twitter.com/DSportiva/status/668554880630525952   HELLAS vs NAPOLI https://twitter.com/Gazzetta_it/status/668572441871056896 HELLAS Så kan det gå när man inte har koll på framgångsfaktorerna. xxx NAPOLI Jag är orolig för att Sarri inte roterar tillräckligt. Martin är det inte. xxx   SPANIEN OCH TYSKLAND. ELLER ÄR DET TVÄRTOM? SPANIEN RESULTAT https://twitter.com/LaLiga/status/668543972621570049 STÄLLNINGEN https://twitter.com/diarioas/status/668542341989429248   TYSKLAND RESULTAT https://twitter.com/Bundesliga_EN/status/668500983043985408 STÄLLNINGEN https://twitter.com/Bundesliga_EN/status/668504608847880192   FRANKRIKE AKA RÄTTIGHETEN RESULTAT xxx STÄLLNINGEN https://twitter.com/ActuFoot_/status/668548661568229380   PARIS SG Parisarna rullar vidare. Ni vet mot vad. https://twitter.com/ActuFoot_/status/668125111879385088     Over and out,   Kristian     XXX = Kvar från tidigare. Kanske att vi använder.

  starstarstarstarstar
 • 00:26:48

  Martin Seligman on Resilience

  · Making Positive Psychology Work Podcast

  Martin Seligman is a leading authority in the fields of positive psychology, resilience, learned helplessness, depression, optimism, and pessimism.  He is the director of the Penn Positive Psychology Center, the Penn Master of Applied Positive Psychology program.  In this conversation, you will hear Martin share what he would like attendees to take away from his presentation at the 5th World Congress on Positive Psychology.  He talks about changes he is seeing with governments as they implement positive psychology practices.  Martin believes well-being should be one of the principle goals of political policy around the world.   Martin also talks about positive psychology in the workplace. He shares one small change that he believes can make a big impact on workplaces.  He also shares that increases in occupational well-being should decrease accidents and increase safety in the workplace. Connect with Martin Seligman: Website - http://authentichappiness.org You’ll Learn: [02:02]  - Martin will be speaking at the IPPA World Congress on Positive Psychology in July in Montreal.  He shares what he would like attendees to learn in his session, “Positive Psychology: Past, Present, and Future”. [03:55] - Martin shares some of the changes he is seeing with governments as they implement these ideas.  He shares the five groups to life satisfaction and happiness, which forms the acronym, PERMA. [05:51] - Martin talks about the ways of measuring well-being with psychometric accuracy. [09:03] - Martin shares his confidence that these are the pillars of well-being and that governments can make changes with well-being.  He explains how they are using social media to measure the results. [12:17] - Martin states that our positive emotional system is built around the question, “what works?”   [13:49] - Martin shares a small change that can make big differences in the workplace. [16:22] - Martin defines good leadership in the workplace.   [17:45] - Occupational safety dangers are increased by depression, anxiety, and anger. [18:41] - Martin explains how his original theories on learned helplessness may have been wrong. [20:44] - Martin talks about the idea of positive psychology practices may not be a good fit for certain workplace environments. [22:10] - The Lightning Round with Martin Seligman. Your Resources: Martin Seligman’s books on Amazon Flourish - Martin Seligman Homo Prospectus - Martin Seligman 5th World Congress in Positive Psychology Thanks for listening! Thanks so much for joining me again this week.  If you enjoyed this episode, please share it using the social media buttons you see at the bottom of this post.   Also, please leave an honest review for the Making Positive Psychology Work Podcast on iTunes. Ratings and reviews are extremely helpful and greatly appreciated. They do matter in the rankings of the show, and I read each and every one of them. And finally, don’t forget to subscribe to the show on iTunes to get automatic updates. It’s free! Special thanks to Martin for joining me this week. Until next time, take care!

  starstarstarstarstar
 • 01:41:32

  L'Horreur

  · Eurotalk

  Yo!   Körschema för Nya Eurotalk 16/11 2015. Det goda ... rullade inte som det skulle.   UPPMANING Gå in och gilla (varför inte älska oss?) på Facebook ...https://www.facebook.com/eurotalk.dobb?fref=photo.Titta in och prenumerera på nya Fanzine-YT-kanalen ...https://www.youtube.com/channel/UCGDWUY8_uHYcTERj4baDSrw. Signa upp och prenumerera på podden ...http://eurotalk.libsyn.com/rss.   INTRO Tävling igen? Tröja till vem? Tröja för vad? Sladjan vet. Erik i Vietnam, säger jag. https://twitter.com/KristianBorell/status/664542822133968896 Tröjorna hittar ni där på YT. fanzine.spreadshirt.se Inte bara tittarna som vinner. Vårt fredagsprogram vinner väl också? Martin & Noa .. xxx   Paris. https://twitter.com/lequipe/status/665334661980143618 https://twitter.com/PostGraphics/status/665610477788127232 https://twitter.com/ActuFoot_/status/665288726621380608 https://twitter.com/diarioas/status/665791753157480448 https://twitter.com/ActuFoot_/status/665646687038386176 https://twitter.com/ActuFoot_/status/665279983082995712 Marseille med Paris. Serie B med Paris. Osv. https://twitter.com/ActuFoot_/status/665951517602652160 https://twitter.com/lequipe/status/665549490775064577 Vad händer med fotbollen? Terroristerna hade t ex biljett. https://twitter.com/si_soccer/status/665589987358937088 Vad händer med fotbollen? EM-slutspelet? https://twitter.com/lequipe/status/665297230341865473 Vad händer med fotbollen? Tis England vs Frankrike. Med han som skulle varit gäst. https://twitter.com/guardian_sport/status/665654717138251776 Veckan som varit? Martin och Napoli. Martin och Maradona. Martin och jinxen. https://twitter.com/MartinAslund/status/665188422005481472 Veckan som varit? Jag konstaterade att jag är kär.  https://twitter.com/KristianBorell/status/665864166561988609 Veckan som varit? Noa tittade på en generation. https://twitter.com/noabachner/status/665181421363994625 Veckan som varit? David utsåg genier.  https://twitter.com/DavidFjall/status/665982233824641024 Veckan som varit? Lägre serier i fokus. Det vanliga som är det som är under attack. https://twitter.com/KristianBorell/status/664214018857574402 https://twitter.com/KristianBorell/status/665649283971051521 Veckan som varit? Fantastisk intervju med Monsieur i L'Equipe. Åk vi till annan gång. https://twitter.com/mundodeportivo/status/664443310673633280 Veckan som varit? Dokumentären om Cristiano R is on. Hybris supreme? https://twitter.com/WSJSports/status/664825769307348992 Veckan som kommer? En massa landslags-play off it is. Och en härlig klubblagshelg! https://twitter.com/ActuFoot_/status/665208515812659204 Kom ihåg. Det är mercato hela tiden. https://twitter.com/diarioas/status/651993266439749632   3 HETASTE MATCHERNA SVERIGE vs DANMARK https://twitter.com/elenganchejd/status/665614343594229760 https://twitter.com/SkySportsStatto/status/665613411930275840 Ibra & Friends. Funkar. https://twitter.com/Rudisign/status/665635661412761604 https://twitter.com/brunoalemany/status/665634586873982977 https://twitter.com/lequipe/status/663839053339496448 Olsson, Martin & markera. Funkar inte. https://twitter.com/MartinAslund/status/665642293064519680 Lewicki & A-landslaget. Funkar. https://twitter.com/oisincantwell/status/665619858403532802 https://twitter.com/DanneHamilton/status/665634804306731008 Returen. Finns väl lite att säga om den? https://twitter.com/MartinAslund/status/665657866204893184 https://twitter.com/MartinAslund/status/664935524193406977   ARGENTINA vs BRASILIEN https://twitter.com/SivanJohn/status/665312110709075968 https://twitter.com/DiarioOle/status/665348170705162240 https://twitter.com/Argentina/status/665310734612434944 ARGENTINA Tripp, trapp, trull. Di María-Higuaín-Lavezzi. ARG gjorde sin grej, fast ändå inte. https://twitter.com/DiarioOle/status/665358519827238912 Argentina vidare till värme och hög höjd i Colombia. https://twitter.com/DiarioOle/status/665957458049761281 BRASILIEN https://twitter.com/DiarioOle/status/665357158020546560 Viktig poäng för Dunga. https://twitter.com/DavidFjall/status/665348254666739712   CLÁSICO CLOSING IN Tio är sedan Bernabeu firade Ronaldinho. Dags igen? https://twitter.com/diarioas/status/665891085588283392 REAL MADRID Cristiano vaknar till liv? https://twitter.com/br_uk/status/665609734674735104 Benítez? Behöver en stark insats, samtidigt som han fortsätter att förbundskapt-spekuleras. https://twitter.com/KristianBorell/status/661658960353693701 Benítez tänker vad då? https://twitter.com/LuATM_/status/664208243493896193 BARCELONA Messi tillbaka? https://twitter.com/ActuFoot_/status/665651437326589952 Spelar det någon roll? Nita Real utan Messi superdupersignal från Luis Enrique Boys? https://twitter.com/diarioas/status/665980269376249856   ÖVRIGA PLAY OFF https://twitter.com/telefoot_TF1/status/655679205951148032   UKRAINA vs SLOVENIEN Ukraina med ramstarkt försvar. https://twitter.com/KristianBorell/status/665606359799480320 https://twitter.com/mundodeportivo/status/665613181839110144   BOSNIEN vs IRLAND Irland stod starkt. Med spelare som inte direkt är närheten av den här trion. https://twitter.com/ScotsFootyCards/status/664202392347516929   NORGE vs UNGERN Norge out. Orkade inte efter avslutningen på gruppspelet. xxx   Over and out,   Kristian     XXX = Kvar från tidigare. Kanske att vi använder.

  starstarstarstarstar
 • 01:41:32

  L'Horreur

  · Eurotalk

  Yo!   Körschema för Nya Eurotalk 16/11 2015. Det goda ... rullade inte som det skulle.   UPPMANING Gå in och gilla (varför inte älska oss?) på Facebook ...https://www.facebook.com/eurotalk.dobb?fref=photo.Titta in och prenumerera på nya Fanzine-YT-kanalen ...https://www.youtube.com/channel/UCGDWUY8_uHYcTERj4baDSrw. Signa upp och prenumerera på podden ...http://eurotalk.libsyn.com/rss.   INTRO Tävling igen? Tröja till vem? Tröja för vad? Sladjan vet. Erik i Vietnam, säger jag. https://twitter.com/KristianBorell/status/664542822133968896 Tröjorna hittar ni där på YT. fanzine.spreadshirt.se Inte bara tittarna som vinner. Vårt fredagsprogram vinner väl också? Martin & Noa .. xxx   Paris. https://twitter.com/lequipe/status/665334661980143618 https://twitter.com/PostGraphics/status/665610477788127232 https://twitter.com/ActuFoot_/status/665288726621380608 https://twitter.com/diarioas/status/665791753157480448 https://twitter.com/ActuFoot_/status/665646687038386176 https://twitter.com/ActuFoot_/status/665279983082995712 Marseille med Paris. Serie B med Paris. Osv. https://twitter.com/ActuFoot_/status/665951517602652160 https://twitter.com/lequipe/status/665549490775064577 Vad händer med fotbollen? Terroristerna hade t ex biljett. https://twitter.com/si_soccer/status/665589987358937088 Vad händer med fotbollen? EM-slutspelet? https://twitter.com/lequipe/status/665297230341865473 Vad händer med fotbollen? Tis England vs Frankrike. Med han som skulle varit gäst. https://twitter.com/guardian_sport/status/665654717138251776 Veckan som varit? Martin och Napoli. Martin och Maradona. Martin och jinxen. https://twitter.com/MartinAslund/status/665188422005481472 Veckan som varit? Jag konstaterade att jag är kär.  https://twitter.com/KristianBorell/status/665864166561988609 Veckan som varit? Noa tittade på en generation. https://twitter.com/noabachner/status/665181421363994625 Veckan som varit? David utsåg genier.  https://twitter.com/DavidFjall/status/665982233824641024 Veckan som varit? Lägre serier i fokus. Det vanliga som är det som är under attack. https://twitter.com/KristianBorell/status/664214018857574402 https://twitter.com/KristianBorell/status/665649283971051521 Veckan som varit? Fantastisk intervju med Monsieur i L'Equipe. Åk vi till annan gång. https://twitter.com/mundodeportivo/status/664443310673633280 Veckan som varit? Dokumentären om Cristiano R is on. Hybris supreme? https://twitter.com/WSJSports/status/664825769307348992 Veckan som kommer? En massa landslags-play off it is. Och en härlig klubblagshelg! https://twitter.com/ActuFoot_/status/665208515812659204 Kom ihåg. Det är mercato hela tiden. https://twitter.com/diarioas/status/651993266439749632   3 HETASTE MATCHERNA SVERIGE vs DANMARK https://twitter.com/elenganchejd/status/665614343594229760 https://twitter.com/SkySportsStatto/status/665613411930275840 Ibra & Friends. Funkar. https://twitter.com/Rudisign/status/665635661412761604 https://twitter.com/brunoalemany/status/665634586873982977 https://twitter.com/lequipe/status/663839053339496448 Olsson, Martin & markera. Funkar inte. https://twitter.com/MartinAslund/status/665642293064519680 Lewicki & A-landslaget. Funkar. https://twitter.com/oisincantwell/status/665619858403532802 https://twitter.com/DanneHamilton/status/665634804306731008 Returen. Finns väl lite att säga om den? https://twitter.com/MartinAslund/status/665657866204893184 https://twitter.com/MartinAslund/status/664935524193406977   ARGENTINA vs BRASILIEN https://twitter.com/SivanJohn/status/665312110709075968 https://twitter.com/DiarioOle/status/665348170705162240 https://twitter.com/Argentina/status/665310734612434944 ARGENTINA Tripp, trapp, trull. Di María-Higuaín-Lavezzi. ARG gjorde sin grej, fast ändå inte. https://twitter.com/DiarioOle/status/665358519827238912 Argentina vidare till värme och hög höjd i Colombia. https://twitter.com/DiarioOle/status/665957458049761281 BRASILIEN https://twitter.com/DiarioOle/status/665357158020546560 Viktig poäng för Dunga. https://twitter.com/DavidFjall/status/665348254666739712   CLÁSICO CLOSING IN Tio är sedan Bernabeu firade Ronaldinho. Dags igen? https://twitter.com/diarioas/status/665891085588283392 REAL MADRID Cristiano vaknar till liv? https://twitter.com/br_uk/status/665609734674735104 Benítez? Behöver en stark insats, samtidigt som han fortsätter att förbundskapt-spekuleras. https://twitter.com/KristianBorell/status/661658960353693701 Benítez tänker vad då? https://twitter.com/LuATM_/status/664208243493896193 BARCELONA Messi tillbaka? https://twitter.com/ActuFoot_/status/665651437326589952 Spelar det någon roll? Nita Real utan Messi superdupersignal från Luis Enrique Boys? https://twitter.com/diarioas/status/665980269376249856   ÖVRIGA PLAY OFF https://twitter.com/telefoot_TF1/status/655679205951148032   UKRAINA vs SLOVENIEN Ukraina med ramstarkt försvar. https://twitter.com/KristianBorell/status/665606359799480320 https://twitter.com/mundodeportivo/status/665613181839110144   BOSNIEN vs IRLAND Irland stod starkt. Med spelare som inte direkt är närheten av den här trion. https://twitter.com/ScotsFootyCards/status/664202392347516929   NORGE vs UNGERN Norge out. Orkade inte efter avslutningen på gruppspelet. xxx   Over and out,   Kristian     XXX = Kvar från tidigare. Kanske att vi använder.

  starstarstarstarstar
 • 00:34:31

  Ep. 9: Martin Esqueda - Coaching Wall

  · Chasing Dreams with Aimee J.

  Do you have a student athlete? What would it mean to you personally if you were able to chronicle our child’s primary and high school athletic career in an easy-to-use format that lasts forever? What if that platform provided stats boards to enable assessment and improvement? What if it was able to connect your child’s online athletic profile with college recruiters and scholarship funds. And what if it could connect you with possible sponsor opportunities? All of that sounds too good to be true, but it’s a very real opportunity that is your through www.CoachingWall.com - the brainchild of Martin Esqueda. Join Aimee J. as she chats with Martin about the usefulness and history of Coaching Wall. TWEET: Build an online diary of your student athlete’s career. Find out more on this episode A digital photo/video gallery of your child’s sporting career. You took those photos and videos of your child’s athletic achievements because you wanted to remember them, but how can you do that if they are only a list of digital files on your computer screen? Martin Esqueda’s Coaching Wall website makes it easy for you to upload, catalogue, and organize those files so you can easily see your child’s athletic journey unfold from start to finish, and you can share the journey with family and friends easily, through social media.. In addition, you can input stats to see your child’s progress and help them improve. In this episode you can learn more about Coaching Wall and find out how to take advantage of the 2 week free trial to see if the platform is right for you. You’d like your child to be considered for athletic scholarships, but there are so many colleges and so many applications. Isn’t there an easier way? With Coaching Wall there is. Every user is able to create their own “recruitment page” to highlight the athlete’s sports journey, stats, and accomplishments and have that page viewed by hundreds of college recruiters. Perhaps more importantly, you can target specific colleges and send your recruitment page to them with a click of the mouse. From there you can easily see which colleges have actually viewed your recruitment page and take the initiative to contact them so you can start the dialogue about their interest in your student athlete for their school. Are you interested yet? Find out more about Coaching Wall on this episode of Chasing Dreams with Aimee J. TWEET: Isn’t there an easier way to apply for #CollegeAthleticScholarships? There is now Does your sports team or league do fundraising? Here’s a powerful tool you can add to your toolbox! Coaches and team organizers have the ability through the Coaching Wall platform to set up team pages that highlight the team’s players, stats, and record for all their fans to see. But it’s more than just a fun way to keep tabs on the team. There is also a built-in fundraising component that takes advantage of the power of social media and digital communications to make fundraising opportunities easily shareable and communicated over an even greater network of people. Imagine what could happen if your team and its players were able to connect the people in their families and social networks to the fundraising efforts of the team? It’s definitely worth checking out. Find out more about how you can use the fundraising platform inside Coaching Wall for your team, on this episode. A simple way for extreme sports athletes and travel teams to reach out to potential sponsors. Coaching wall’s simple interface enables those seeking sponsorships (both athletes and teams) to reach out to companies that might be a good fit as a sponsor. Through the program, conversations can begin and real sponsor relationships can be formed. But there’s advantages for the business as well. Every team page that makes a sponsor connection can be customized to include the logo and details about the sponsoring business, creating  vast opportunities for the business to be seen repeatedly by those viewing the team page. It’s an ingenious platform that benefits teams, athletes, and businesses. Find out more about Coaching Wall, it’s creator Martin Esqueda, and how you can use the platform to benefit your team or league, on this episode of Chasing Dreams, with Aimee J. TWEET: #SportsTeams and #ExtremeAtheletes, find a sponsor using Coaching Wall OUTLINE OF THIS EPISODE: [0:06] Explanation of some “strange” things you may hear in this episode. [1:22] Introduction of Martin Esqueda of Coaching Wall. [2:14] Martin’s description of who he is and what he does. [2:48] The history of Coaching Wall and what the service provides for student athletes. [6:00] How Coaching Wall can be used for multiple sports activities to help students improve their performance and how it can connect them to potential sponsors. [7:58] Coaching Wall’s amazing ability to connect students with colleges for potential recruitment and scholarship purposes. [9:28] Should parents uses this site even if they are not going to try to get their child recruited into a college program? [10:45] What kind of reception is Coaching Wall receiving from schools, parents, and organizations? [12:00] How Martin finds time to work two major businesses/projects at the same time while carrying on a full time job. [12:50] What is it about Coaching Wall that drives Martin to keep it going in spite of the difficulties? [13:55] How Martin handles feedback from users and groups. [15:20] The advantages of Coaching Wall even if a child is not in the running for a college scholarship. [17:26] Why the two week free trial? And why only $5 a month after that? [18:32] Fundraising tools that are built into every coaching wall account. [20:37] How Martin got into the entrepreneurial realm and why he loves it. [22:02] The uncertainties and doubts Martin faced at the beginning of the development of Coaching Wall and how he overcame them. [22:43] The biggest road bump in the development and creation process. [23:30] Martin’s connection with the U.S. Olympic committee. [23:45] Martin’s wish-list for the platform in the future. [24:53] How Martin views the “success stories” that could come from Coaching Wall and what he’s hoping for. [25:34] Will Coaching Wall become an app anytime soon? [27:22] How you can find out more about Coaching Wall. [33:24] Aimee’s recommendation of Coaching Wall and her call to action. MARTIN’S RECOMMENDATION: “Fear keeps people small.” ~ Charles Rose (Martin’s Dad) AIMEE’S RAPID FIRE GAME! - Category: Sports Teams Given Martin’s connection with sports, Aimee wasn’t too sure how this category was going to shake out for her. Here’s how the game worked: Aimee and Martin alternated saying the names of sports teams, without repeating one, until one of them couldn’t come up with another name. Who’s the winner? RESOURCES MENTIONED IN THIS EPISODE: www.CoachingWall.com The United States Olympic Committee The Shark Tank TV show TWEETS YOU CAN USE: Build an online diary of your #StudentAthlete career. Find out more on this episode Harness social media to effectively #fundraise for your #SportsTeam Connecting #StudentAthletes to #CollegeScholarships:this episode of Chasing Dreams

  starstarstarstarstar
 • Avsnitt 20: Sprakande avslutningsavsnitt där Martin Soneby pratar om instagrammande slakteriarbetare, Kjell siar om lathet som dygd och Stina levererar ett brandtal som får tyst på både Martin och Kjell!

  · Kjell och Klortanten

  Medverkande: Kjell Eriksson, Stina Billinger och Martin Soneby. Det är med en tår i ögonvrån och med Martin Soneby i studion igen som vi skickar ut sista avsnittet någonsin av Kjell och Klortanten. Vi vänder blickarna framåt och på klassiskt spanar-manér ser slutet på köttindustrin,  början på lillasyster-ser-dig-samhället och konstaterar att vi äntligen lämnat eller-samhället och gått in i och-samhället!Medverkar gör även Kitty Jutbring och Mange Schmidt.

  starstarstarstarstar
 • DIFpodden #65.1 – Martin Soneby

  · DIFpodden

    Idag gästas vi av ingen mindre än poddens absoluta favoritkomiker, tillika urdjurgårdaren, Martin Soneby! Vi bjöd över honom till det så ofta numera fullsatta Östra Station, och bjöd honom på 06:or och hotshots. I den här första delen av … Continued

  starstarstarstarstar
 • 00:42:11

  Dumma Idéer ep 10 - Martin Soneby

  · dumma idéer

  Dumma Idéer är en hommage till de dumma idéerna! Varje vecka bjuder komikerna Isak Jansson och Thomas Eriksson in en kreativ människa som får berätta om sina dummaste idéer. Dessa bedöms och analyseras för att påvisa att även en dum idé kan ha goda kvalitéer.    I slutet av säsongen koras den dummaste idéen.   Veckans gäst är komikern poddgurun Martin Soneby Taggar: standup, Isak, Jansson, Thomas, Eriksson, komik, humor, dumma, idéer, roligt, Enviken, Falun, Stockholm, Kul, Martin, Soneby

  starstarstarstarstar
 • 00:26:32

  768: In Mature Crypto Market, Who Gets Rich?

  · The Top Entrepreneurs in Money, Marketing, Business and Life

  Martin Koppelmann. He is the co-founder and CEO of Gnosis, the decentralized platform for prediction markets. He has been an entrepreneur and thought leader in the blockchain space for more than 4 years. He is closely related to prediction markets and has worked on decentralized, market-driven, governance mechanisms. Famous Five: Favorite Book? – Martin does not read books, but considers Reddit a good resource What CEO do you follow? – some VCs, but no specific CEO Favorite online tool? — Slack, Trello How many hours of sleep do you get?— Less than 6 If you could let your 20-year old self, know one thing, what would it be? – He wished he looked earlier into game theory and economics Time Stamped Show Notes: 01:07 – Nathan introduces Martin to the show 01:43 – Bitcoin was the reason Martin got into the crypto and blockchain space 01:58 – This was during the time the Euro was having problems 02:09 – Martin started to evaluate how he looked at money; he learned about bitcoin and the possibility of creating different forms of money 02:35 – Gnosis has evolved 03:04 – They are assuming that Gnosis will be a decentralized platform for prediction markets; for betting, auctions and insurances 04:32 – Martin says companies like eBay, Uber and AirBnB will be replaced by a decentralized platform 04:51 – They may replace companies that go into information aggregation 05:02 – Instead of having different analysts determine the revenue of a company, markets and forecasts will be aggregated to one number 05:15 – Gnosis has zero customers and zero in revenue, but they have a team and have raised capital thru selling GNO tokens; they raised $12.5 million 06:14 – The tokens were sold for 250,000 ether, a blockchain currency, and at the time the tokens were sold, the ether was worth $12.5 million 06:55 – The token has its own value and is currently trading at $240 a piece 07:04 – Gnosis collects ether and pays their employees with it 07:33 – To convert ether into real dollars, Martin uses Kraken, Coinbase and Poloniex 08:40 – The foundation of crypto is its big vision and the vision to create something as big as the internet; however, currently, it is still just speculation 09:31 – The token itself is almost always issued in Ethereum; the consumer creates the rules so the first set of rules they made involved organizing the token sales 10:03 – Martin did the token auction and was completely controlled by the blockchain 10:40 – Compared to Bitcoin, Ethereum was easier to use for developers 11:10 – If crypto becomes the currency of the future, Martin says he hopes that people will become equally rich. He is currently working on a project where each person can issue their own currency and others would agree to accept each other’s currencies 11:37 – They are trying to democratize money 12:27 – Nathan says there is a limited supply of ethereum in the blockchain 12:46 – Personally, Martin does not follow the bitcoin model 13:02 – Martin is thinking of a new world where people are part of a new economy; each one gets to issue their own tokens and the tokens have value 13:50 – Inflation can be used to finance a public good 14:11 – For example, let’s say you want to create a platform like Uber, Uber is made to serve the public 14:35 – The operating cost is not what made Uber expensive to build, it was the spend on marketing and buying everyone on the platform 14:57 – Martin says there can be a new model where people can create value by joining the same platform 15:13 – The value creation happens when people join the platform, this is where tokens are useful and can be used as incentives 15:58 – The early adopters get more and those who join later will have to pay fees 16:12 – Nathan says this sounds like a network marketing scheme 16:25 – Martin says this is how Uber found success – in the beginning someone paid $2 billion and in the end, it’s the users that pay; but, the curve can be much flatter 17:02 – Nathan asks Martin how values go up in crypto 17:42 – Martin says value creation is made when everyone agrees on something 18:15 – The thing about competing token issuances is that people need to find a way to combine their different tokens onto one platform 18:44 – Nathan says he can see the good intentions of the people who are in the crypto space, but he is trying to figure out who will win or lose when the crypto marketplace is more mature and established 19:28 – Martin says assuming there will be a winner and loser, the difference is found in people who have control over a platform 19:49 – For example, in Uber they can change rules and raise fees, but on a decentralized platform, you can structure it in a way that makes restrictions on yourself 20:16 – If you monopolize the platform, you can still get the fee but you have no control in changing it 21:02 – Martin says there is power in making your governance mechanism into something that does not allow you to change anything 23:31 – The Famous Five 3 Key Points: Crypto and blockchain can be the currency of the future. You create value when people agree to join a platform together. A future where people can have their own currency may be the way to democratize our use of money. Resources Mentioned: The Top Inbox – The site Nathan uses to schedule emails to be sent later, set reminders in inbox, track opens, and follow-up with email sequences GetLatka - Database of all B2B SaaS companies who have been on my show including their revenue, CAC, churn, ARPU and more Klipfolio – Track your business performance across all departments for FREE Hotjar – Nathan uses Hotjar to track what you’re doing on this site. He gets a video of each user visit like where they clicked and scrolled to make the site a better experience Acuity Scheduling – Nathan uses Acuity to schedule his podcast interviews and appointments Host Gator – The site Nathan uses to buy his domain names and hosting for the cheapest price possible Audible – Nathan uses Audible when he’s driving from Austin to San Antonio (1.5-hour drive) to listen to audio books Show Notes provided by Mallard Creatives

  starstarstarstarstar
 • 01:00:33

  79: Martin Dang Shares What it Takes to Be A Pro Tour Champion

  · MTG Pro Tutor - Insights, Tips & Advice from Magic: The Gathering Pros

  Martin Dang is a Platinum Pro Level Magic player, who lives in Aarhus, Denmark with his lovely girlfriend Tina Dahl. He makes his living by playing every Pro Tour and every Grand Prix in Europe. Martin has 1 Pro Tour Top 8 where he won at Pro Tour Dragons of Tarkir in Brussels 2015! He also has 2 Grand Prix top 8s - including a win at Grand Prix Liverpool in 2015, a top 8 finish in the World Magic Cup and is a proud member of Team EUreka. Click to Tweet: I got a ton of value from Martin Dang when he shared his story on #MTGProTutor today! Click here: http://bit.ly/mtgprotutor-ep78 First Set  Revised Favorite Set  Revised Favorite Card Jace, the Mind Sculptor What makes Magic: The Gathering fun for you? Martin finds Magic to be a good way to relax while also exercising his competitive urges, but like most long time players, he still had to take a break from the game. He wasn’t getting to where he wanted to be with the game, but after a while he started working at a game store. Working in an environment surrounded by Magic had him Drafting twice a week and rekindled his desire to enter tournament Magic again. Early Challenge The biggest enemy Martin faced in his early days of Magic was himself. At tournaments he would be nervous in every match he played, as his opponents appeared to be better, older, or just different. This led him to play the game by their principles instead of his own, and he felt as though he was just losing to himself in these matches. In order to become comfortable playing Magic, Martin continued to play more and against different people and eventually eased into the competitive scene. He found that playing more helped him meet more friends, and that if he stuck to playing by his own principles things went pretty well for him in matches. Level Up Moment Martin’s biggest period of growth came when he started working at his local game store. Before that he was playing Magic less frequently, but after working at the game store he was playing almost every day. He believes the key to getting better is playing as much as you can against as many different types of people as you can. Playing more pushed him into formats he wasn’t comfortable playing, and that helped him become a well-rounded player. Proudest Magic Moment Martin cites winning the Pro Tour as his proudest moment in competitive Magic. It was his first Pro Tour in over 5 years, so he didn’t have high expectations for his performance. After winning it took months for him to fully grasp the reality of winning the tournament. He started to receive a large amount of recognition from the community and other players. This acted as a confidence boost that has helped him power through other tournaments as well. His Pro Tour win helped establish team Eureka, as before they were just a bunch of loosely affiliated guys who tested for that one event. Now they get together and test for all of the Pro Tours. Heaviest Magic Moment After winning Nationals in 2010 he got to go to the World Championships, but didn’t do as well as he liked. He placed in the 40’s, and felt that he had made a lot of errors in his matches. This led Martin into a down period where he felt as though he couldn’t focus on the game enough, so he distanced himself from tournament play for a while. After reflecting he started to see that he hadn’t prepared adequately for the tournament. This has pushed him to prepare more going forward, and has helped him form a team which was something he didn’t have before. Best Format Limited What Would You Tell Someone New To Drafting? Martin has noticed that players will show up to their first Draft not understanding anything about the format. Even if you’ve played a lot of formats, you can’t expect to sit down for a Draft and end up doing well. Learning the cards and their synergies is one of the first steps to understanding the format. You want to go into the draft with a plan, ideally three strategies that you can be flexible with. Try and stay open minded, and look at spoilers to see what certain colors and cards actually do. After the match ask the other players what went wrong with your deck and why it didn’t work like you had hoped. Biggest Mistake Players Make Players can often be too settled in the way they play Magic, and this is an attribute that Martin thinks gets a lot of players stuck early on. They will come to the game store for the first time, not having played much, and are thrown off by other’s play styles and the faster tempo of play. Having a mindset that lets you absorb these new experiences will help you adapt to game store play, and eventually tournament Magic. Deepest Thing Magic Has Taught You Martin really loves to win in Magic, but he doesn’t take losses so heavily anymore. Losses used to haunt him for days, if not months afterwards. While he still thinks about his losses now, it’s in terms of what could he have done better instead of beating himself up over them. How to Effectively Prepare for a Big Event Training for Grand Prix’s differs from event to event, but he doesn’t practice so much for the Limited portions, as he has a good grasp of the format and plays a lot at his store. Pro Tours are different. Team Eureka will set up a forum and Facebook group 3 months ahead of the Pro Tour, and anytime one of them has an idea of something to test they will post it there. They basically prepare for the full gap between Pro Tours. Two weeks in advance of the tournament they meet up and grind out games all day long. The preparation is grueling; they pair decks against one another and will play ten games pre sideboard, and then twenty games post sideboard. They will discuss the games, add new sideboard cards, tweak decks, and start all over again. They hold daily meetings where they discuss the matchups, what cards were good, but they also talk about how they felt about their decks, not just the results. What's in Your Tournament Bag Pen Paper Deck Snacks Water Dragon Shield Sleeves  Final Wisdom Martin wants to emphasize that there are no shortcuts in Magic. You have to practice a lot if you want to improve, so get out into the world and play, and don’t be afraid to seek advice from everyone else out there. Magic Resource MTGMintCard Connect With Martin Dang Facebook: Martin Dang Twitter: @MagicMartinDang Like What You Hear? If you like the show, head on over to iTunes and leave an honest Rating & Review. Let me know what you like and what I can do better so I can make the show the best it can be and continue bringing you valuable content. I read every single one and look forward to your feedback. (Here's a 1.5 minute tutorial on how to leave a review if you don't already know. THANK YOU!) Sponsors  

  starstarstarstarstar
 • How to Build a Multi-Billion$ Trend-Following Firm | Martin Lueck, Aspect Capital | #37

  · Top Traders Unplugged with Niels Kaastrup-Larsen | Engaging Conversations with the Top Traders & Investors

  "It felt a little bit like revenge of the nerds, it wasn’t something that physicists or scientists thought about doing in those days." - Martin Lueck (Tweet)In this episode, we get an exciting behind-the-scenes story of one of the most famous systematic trading firms of its time, AHL. Our guest is one of the firms founders and takes us from the company's birth to its acquisition by Man Group. We also discuss how he started his next company, Aspect Capital, how he creates his trading models, and how to build and run a successful multi-billion trend-following firm. This episode is full of insights and stories that you won't hear elsewhere.Thank you for listening and please welcome our guest, Martin Lueck.Subscribe on: In This Episode, You'll Learn: About Quantitative Investment research. About Martin's background in physics. Martin's time at his first company, AHL and how it had a profound effect on the whole managed futures industry."What we and others in the industry have managed to do is democratize a new form of investment." - Martin Lueck (Tweet) How Martin met his future AHL co-founders at university. Why AHL was a happy accident."Michael and David and I didn’t know there was an industry doing this in the States." - Martin Lueck (Tweet) How he met his friend Michael Adam and went to work for his dad after studying in Oxford."The three of us were over enthusiastic and distractible kids. Through none of this story did we have the laser-like focus that we would like to claim." - Martin Lueck (Tweet) Martin started working for Michael’s dad as well, investigate many trading models and distilling them into key concepts."We typed in the back history by hand. The brokers would send us the print out of historic prices." - Martin Lueck (Tweet) In 1987 they founded AHL with David Harding after leaving Michael’s father’s business. They started with $100k of investor money that bridged their split from the family business. About MINT, a pioneering systematic CTA in the early 80s. How they tried to articulate their trading patterns in the form of a computer trading model. What the initial AHL model looked like back then. How they over optimized in the beginning and had to learn things as they went along. How AHL got involved with Man Group. The skills that each of the 3 Founders brought to the table. In 1989 Man Group took a stake in AHL. How the Man buy changed their business. What happened after Man's IPO. How Michael, David, and Martin went their own ways after they left AHL."We all felt that that it was one chapter that had closed and it was time to move on, there was no debate." - Martin Lueck (Tweet) How Martin started Aspect Capital with Anthony Todd, Eugine Lambert and Michael Adam. Why he parted ways with his other AHL founders initially and did not start AHL 2.0. What he does when he is not working. Aspect was founded on bringing managed futures to the institutional side of things."Aspect was predicated on the belief that managed futures was too well kept a secret." - Martin Lueck (Tweet) What it looks like running 100-person+ organization. What he looks for when adding new researchers and staff to his team. The lessons he has learned and the mistakes he’s made in building a culture of an organization."It's an attitude and it's a cultural fit that are the most important  features." - Martin Lueck (Tweet) About their track record and how it should be viewed. Martin's persistence in using trend following models. How his models have changed and how he has dealt with risk management over the years. What it means to change his models from a binary implementation to an analog implementation.Resources & Links Mentioned in this Episode: Learn more about AHL. Find out more about the MAN group.This episode was sponsored by Swiss Financial Services:Connect with Aspect Capital:Visit the Website: www.aspectcapital.comCall Aspect Capital: + 44 20 7170 9700

  starstarstarstarstar
 • 00:21:09

  660: Will Farmers Decide First Drone Company Trillionaire?

  · The Top Entrepreneurs in Money, Marketing, Business and Life

  Martin Garcia. He’s the CEO and founder of FLYX.Systems. He’s also a mechatronics engineer and co-founder of Ilumexico, a solar power lighting company for rural communities in Mexico. He’s got an MSc in drone design at University of Southampton and is an alumni of Singularity University at NASA Ames California, USA and later, a teaching fellow for space and robotics. FLYX.Systems is a company that develops technology for industrial UAVs that aim to improve the productivity of many industries. Famous Five: Favorite Book? – The Lean Startup What CEO do you follow? – Elon Musk Favorite online tool? — Noun Project How many hours of sleep do you get? — About 8 If you could let your 20-year old self, know one thing, what would it be? – Martin would tell himself to finish every project he started, then move on to the next one   Time Stamped Show Notes: 01:22 – Nathan introduces Martin to the show 02:17 – FLYX.Systems develops technology that encompasses both hardware and software algorithms 02:33 – There are 3 UAVs in history: the military UAVs, the drones that are popular nowadays, and the industrial UAVs 03:22 – Industrial UAVs are going to be the biggest game changer in business 03:31 – Industrial UAVs will be completely autonomous 03:48 – 70% of UAV crashes are caused by human errors 03:55 – Martin wants to develop a company that aims to build industrial UAVs for different applications in different industries 04:25 – Martin wants to build a combination of both the UAV hardware and the UAV software or the brain of the drone 04:33 – VJA is a company that uses UAVs mainly for photography, but the drones can’t be modified easily 04:59 – When Martin develops software in a computer that can be used in autopilot, it results to an amazing UAV with a high level of intelligence and algorithms that differentiate themselves from other UAVs 05:24 – FLYX.Systems currently has 2 main projects 06:09 - FLYX.Systems provides services to solar companies 06:26 – FLYX.Systems is still in the preoperative phase 06:34 – They’ve raised $100K 06:39 – They’ve used the funds for the UAV’s prototype and the landing platform 06:48 – The landing platform is one of their biggest projects up their sleeves 07:17 – The landing platform will be applied to the solar companies 07:32 – Team size 07:46 – Based in Mexico, but thinking of expanding to Columbia 08:03 – FLYX.Systems was launched early 2016 08:21 – Prior to FLYX.Systems, Martin was working as a CTO, developing technologies for solar applications 08:28 – Martin went to Singularity University’s summer camp where he met people in the same field 09:06 – Martin got his masters in UK and it was about the foundation and core of FLYX.Systems, which is the automation of the UAV system 09:27 – Martin was 28 when he entered Singularity 09:51 – One of the advantages in having an UAV business in Mexico is that the regulation for flying UAVs is not that harsh or strict compared to USA 10:18 – There’s less competition in Mexico, too 10:20 – The people in Mexico are talented and the salary range is lower than in the USA 10:42 – UAVs are not expensive when you know how to build them 11:27 – There’s a possibility for DJI to move to industrial in the future 11:40 – Martin wants to work on localized applications as quickly as possible 11:55 – Martin knows his market and wants to build something that is suited for their specific needs 12:13 – Martin also wants to combine technologies that DJI isn’t developing 12:30 – AI is one of the tools that Martin wants to harness 13:00 – Martin doesn’t want to depend on companies that sell UAVs 13:23 – People usually buy drones, then think of the vale 14:00 – Martin’s prototype will be launched next month and will be sent to different states in Mexico 14:14 – You pay for the service of the drone, the drone is not yet for sale 14:30 – The pay will depend on the size of the land but it will be around $15-20 per hectare 16:40 – The Famous Five   3 Key Points: The UAV market is currently a very hot market – if you can combine both hardware and software, the better. Starting a business in other countries has its advantages – in this case, less competition, less cost, and fewer regulations. Don’t start multiple projects at one time; finish one before starting another.   Resources Mentioned: The Top Inbox – The site Nathan uses to schedule emails to be sent later, set reminders in inbox, track opens, and follow-up with email sequences Organifi – The juice was Nathan’s life saver during his trip in Southeast Asia Klipfolio – Track your business performance across all departments for FREE Acuity Scheduling – Nathan uses Acuity to schedule his podcast interviews and appointments Host Gator– The site Nathan uses to buy his domain names and hosting for the cheapest price possible Audible– Nathan uses Audible when he’s driving from Austin to San Antonio (1.5-hour drive) to listen to audio books Freshbooks – Nathan doesn’t waste time so he uses Freshbooks to send out invoices and collect his money. Get your free month NOW Show Notes provided by Mallard Creatives

  starstarstarstarstar
 • 00:25:04

  Circulation November 15, 2016 Issue

  · Circulation on the Run

  Carolyn: Welcome to Circulation on the Run, your weekly podcast summary and backstage pass to the journal and it's editors. I'm Dr. Carolyn Lam, Associate Editor from the National Heart Center and Duke National University of Singapore. In today's podcast interview we will be discussing the ruling in and ruling out of myocardial infarction with the European Society of Cardiology 1-hour algorithm. Stay tuned for a discussion of new data and controversies on this hot topic. Now, here's a summary of this weeks issue.     The first paper brings us one step closer to the ultimate goal of cardiac tissue engineering. That is to replicate functional human myocardium in vitro. In this study, by first author Dr. Ruan, corresponding authors Dr. Murry and Regnier from the Institute for Stem Cell and Regenerative Medicine and University of Washington, authors recognize that human-induced pluripotant stem cells, or iPSC-derived cardiomyocytes, really provide a cell source for cardiac tissue engineering. However, their immaturity limits their potential applications. Hence, they sought to study the effect of mechanical conditioning and electrical pacing on the maturation of iPSC-derived cardiac tissues.     They found that after two weeks of static stress conditioning, the engineered myocardium demonstrated increases in contractility, tensile strength, construct alignment, cell size, and SERCA2 expression. When electrical pacing was combined with static stress conditioning the tissue showed an additional increase in force production and further increases in expression of RyR2 and SERCA2. These studies really demonstrate that electrical pacing and mechanical stimulation promote the maturation of the structural, mechanical, and force generation properties of iPSC-derived cardiac tissues and constitute a really important contribution to cardiac tissue engineering.     The next study is the first large-scale, nationwide, population-based investigation of the association between congenital heart defects and any placental measure. This study by Dr. [Matheson 00:02:27] and colleagues from Aarhus University Hospital in Denmark, included all 924,422 live-born Danish singletons from 1997 to 2011. Congenital heart defects was present in 7,569 newborns. The authors compared the mean differences in placental weight between newborns with and without congenital heart defects and found that only three specific subgroups of congenital heart defects were associated with measures of impaired placental growth. These included Tetralogy of Fallot, double outlet right ventricle, and major ventricular septal defects. In these subgroups, the mean deviations from the population mean head circumference and birth weights were reduced by up to 66%, with adjustment for placental weight. In other words, up to two thirds of the deviations in fetal growth, including fetal cerebral growth, may be related to the impaired placental growth. The present work provides an important contribution to the existing knowledge on the association between congenital heart defects and placental anomalies as well as the possible importance for fetal growth in this population.     The next study provides an up-to-date evaluation of the cost effectiveness of antibiotic prophylaxis in the prevention of infective endocarditis. In this study by first author Dr. Franklin, corresponding author Dr. Thornhill, and colleagues from the University of Sheffield, the cost effectiveness of antibiotic prophylaxis, namely single dose amoxicillin or clindamycin, in patients at risk of infective endocarditis. They did this using, firstly, recent estimates of the effect of antibiotic prophylaxis on infective endocarditis in the English population; secondly, rates of antibiotic adverse drug reactions; and thirdly, estimates of the probability of developing infective endocarditis following dental procedures derived from French data. All this as foundation for analysis of cost and health benefits.     A decision analytic cost effectiveness model was used based on the decision model by the National Institute for Health and Care Excellence, or NICE, that was used to inform the 2008 guidelines. The authors found that antibiotic prophylaxis was less costly and more effective than no antibiotic prophylaxis for all patients at risk for infective endocarditis. In fact, if antibiotic prophylaxis was reinstated in England for those at moderate or high risk of infective endocarditis, it could save 5.5 to 8.2 million pounds and result in health gains of more than 2,600 quality-adjusted life years. Antibiotic prophylaxis was even more cost effective for those at high risk of infective endocarditis, being cost effective even if only on 1.44 cases of infective endocarditis was prevented per year. In summary, these updated findings really support the cost effectiveness of guidelines recommending antibiotic prophylaxis use, particularly in high risk individuals.     The last study provides data on long term cardiac mortality among survivors of cancer diagnosed in teenagers and young adults in the largest population-based cohort to date. Furthermore, the study provided, for the first time, risk estimates of cardiac death after each cancer diagnosed between the ages of 15 to 39 years. For example, survivors of Hodgkin lymphoma, lung cancer, acute myeloid leukemia, non-Hodgkin lymphoma, and CNS tumors experience 1.3 to 3.8 times the population-based mortality rates. This study provides important insight into the cardiotoxicity of the treatments given in the past to teenagers and young adults with each individual type of cancer and importantly, provides an initial basis for developing evidence-based follow up guidelines.     Those were you summaries. Now for our feature interview.     Our feature paper today discusses the hot and controversial topic of ruling in and ruling out myocardial infarction with the European Society of Cardiology 1-hour algorithm. I'm so excited to have with us the corresponding author of the paper that really represents the first multi-center external validation of these ESC guidelines for MI and the first multi-centered direct comparison of the performance of the algorithm with high-sensitivity troponin I and high-sensitivity troponin T assays. This would be Dr. Martin Than from Christ Church Hospital in New Zealand. Welcome Martin.   Martin: Thank you very much. It's a great pleasure for me to be able to join everybody and talk here.   Carolyn: It's great to have you. We also have with us the editorialist on this paper, Dr. Allan Jaffe from Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. Allen, it's so good to hear your voice again.   Allan: Good to talk to you again too, Carolyn.   Carolyn: Finally, we have Dr. Deborah Diercks, Associate Editor from UT Southwestern. Welcome Deb.   Deborah: Oh, it's good to be here and I'm looking forward to the conversation and what we're going to learn from these two gentlemen.   Carolyn: Absolutely. You know what? I'm going to start with Martin. I love the way to set up your paper. You very correctly pointed out that there's a tension in that ED physicians require really high sensitivity to confidently rule out MI and send patients home, whereas cardiologists do not want high proportion of false positives because we don't want false high risk to lead to invasive testing. I just love, if you could start by telling us how the ESC 1-hour algorithm fits into all this and what you were trying to do in your study.   Martin: I heard Deb Diercks on the phone as well, who's a very respected emergency physician in this area, and I think we would both say that we have a certain bias in our perspective on this, which is of course we are the people at the end of the day that have to send people home when they present with chest pain and possible myocardial infarction. We are also, of course, the people that take the fall if there are any mistakes made. Historically, people have not been very kind to emergency physicians who miss such a diagnosis. It's an extremely high source of medical legal action in the United States and, in fact, worldwide. So we're somewhat paranoid as a speciality about missing cases of myocardial infarction because at the end of the day, the worst thing that can possibly happen is for you to send someone home who comes to harm from the very clinical complaint for which they came to you for help. We want to avoid that at all costs and that was the basis behind us trying to put together this paper.     Soon after the ESC guidelines come back and I returned from London, where they were announced at the conference, to New Zealand, I received quite a lot of phone calls and correspondence saying, "Okay, we see these new ESC guidelines are out. When are we going to start introducing them?". I immediately wanted to say, "Well, the key thing is to understand how they would work, how they would be implemented, and whether they'd work in my own setting" because if we want to implement them in New Zealand or Australasia, we would want to double-check on that first. That's the basis and the philosophy behind the manuscript.   Carolyn: Tell us what you found.   Martin: As Allan will be the first to point out, I think there are a number of flaws in the data we had available to us that allowed us to do this analysis, but based on the concept that when we've surveyed emergency medicine physicians, the sensitivity that was wanted was at least 99% if not higher. We found that neither of the algorithms produced that level of sensitivity, although the algorithm based on hsTnI was very close. I think it's 98.8%, so that was very good. Reasonably wide confidence intervals on that. The hsTnT algorithm performed slightly less well with a sensitivity around 97%. I guess, if I was to start with an a priori question, which is did we reach a standard of 99%, then our answer to this was, in one case, not quite, and the other case, no, we probably didn't. We said that if you wanted to use a metric of negative predictive value, which I know a lot of people do, then there was actually very good negative predictive value in the high 99 percentage range for both pathways.   Carolyn: Do you mind if I stretch you a little bit and ask you to describe exactly what you did in the cohorts? You were saying that there were some imperfections. Maybe you'd like to tell us a little bit about that.   Martin: Absolutely. As always, when you're writing a paper, you look back and you always feel there are far too many imperfections, but I guess the principle one I would say that's been noted is that we had samples done on arrival and the algorithm itself specifies a [inaudible 00:11:43] one-hour second sample. We didn't have those specimens, so we had to base our data analysis on samples done either at 90 minutes afterwards or two hours afterward. It's clearly not being tested exactly as it was written, although one could argue that that slightly delayed sampling is potentially reflective of real life, where it's very hard to hit a one hour mark in a busy emergency department, and two, where the slight delay in getting the samples would actually allow more time for a troponin to rise and therefore give a chance of providing a better sensitivity.     I think the other I guess key flaw is that of course, the people present to emergency departments at different time frames following the onset of their symptoms. There's been some valid concern raised that algorithms may not necessarily perform as well in very early presenters. In fact, that is something that's being emphasized now in the ESC guidelines.   Carolyn: Right. Allan, I loved your editorial. You did mention a couple of these points. Would you like to maybe clarify your view of this?   Allan: I think that there are two or three terribly important issues. We all would like to have very facile algorithms. Particularly given removing the high sensitivity, the idea would be gee, wouldn't it be nice to have something really simple that works perfectly? If you look at the validation and the way the algorithm has been put together, immediately there are some concerns that people ought to have and that at least we tried to point out, that were important. One of them Martin has already discussed a little bit, which is one looks at most of the validation studies. There are very few patients who are evaluated very early after the onset of their symptoms. That's a potential problem because the overlap, since they use very low values or very small change, that there could be, with people who have real disease, is in those very early presenters. The initial algorithm from the ESC used both a very low level troponin and a set of change criteria. Actually when they published those criteria, they changed that and eliminated, at least for the first three hours, the very low values. If one looks at Martin's study, it was again, the very early patients who potentially may have been missed. I think we need more data before we go ahead and acknowledge that this will be working for those early presenters.     There are two other problems with the population that we need to be careful about. It's been well known that when you have a negative troponin at six hours all the way back to [Chrisann's 00:14:26] original article in the '90s, that you're pretty safe. The population that you'd like to look at really are the patients who, after two hours in Martin's study, since he took a little bit longer given the logistics that were there in New Zealand and Australia, is the patient who came in at four hours because by six, they're actually meeting that six-hour criteria. When you have a large number of other such patients, you simply add noise and it makes you sensitivity look better, but it's not necessarily the case that that give you that same degree of reassurance that ED physicians would like.     The third population-related issue is that you'd like to do this in all-comers. The protocol was developed for chest pain patients, but there are a variety of patients in whom we evaluate myocardial infarction in, who may not qualify for that. The patients who are critically ill, for example, who may have Type 2 infarctions. The individuals who may come in who are very elderly, who often don't have chest pain so we don't identify them necessarily as a rule out. Interestingly, if you start thinking about those groups, they tend to have much higher troponin, so they may well skew the cut-offs that are used and change the algorithm.     In truth, we don't want more than one way of defining myocardial infarction. We only want one algorithm for ruling in and ruling out. Having an all-comers study, in my way of thinking, would be important. In that same regard, let me point out that you can rule out myocardial infarction because you don't have an acutely changing pattern of troponin elevations, but what we really rule in myocardial infarction? You rule in acute cardiac injury. Could be myocarditis, could a apical ballooning. There are a whole variety of other types of disease entities that could be involved and the arbitrary value of 52 that was put in the algorithm really, I think, is much too low for two reasons. One reason, because it didn't include all-comers. A second reason is because of the way in which the comparison between troponin T and I were done. I'll talk about that in just a moment. I would point out that using a different assay, the troponin I assay, in another set of studies, another group from Hamburg has suggested that very different metrics would be much better.     The final thing to say about extrapolation between the assays, and then I have some suggestions about what would make this better if you want to go there now or we can wait, is the comparison and the way in which the metrics for troponin I were developed really weren't by using troponin I as a gold standard. It was by taking and using troponin T as the gold standard for the diagnosis, then thawing samples many years later, running troponin I, and then extrapolating from the gold standard of troponin T to troponin I. Well, there's several problems with that. Number one is that appropriate comparisons should be fresh samples. Fresh samples. In addition, we believe, from the way in which we think about high sensitivity, which may not be correct, that the troponin I assay should be more sensitive and in [inaudible 00:18:05] fact, in the papers that were done validating this approach or attempting to describe the approach, troponin T was wildly more sensitive than was troponin T. We're extrapolating some data that doesn't sort of fit the way in which the information we have, it would mean all of the troponin I validation studies are incorrect.     That's where those numbers came from and even more problematic are the change numbers, which are very low. For the troponin T assay, they're three in five between ruling in and ruling out, which if you look at the assay imprecision, is something the assay can't do. Now you're extrapolating them in a very, very loose manor to troponin I and making them even lower. Those are not doable sorts of things. There's a real problem with the way in which the metrics for troponin I, even though it performed well in this circumstance, ended up being developed. I think all of those things need to be taken into account when we look at the results of the study. The results that Martin and his group got are very similar to the other validation studies that have been done because they've all done it pretty much that same way. There's not a surprise that their validation is similar, but I think unfortunately, we didn't have an opportunity to unmask, in a data-driven way, the problems that I just described.   Carolyn: Thank you Allan. Deborah, if you could share your thoughts on this.   Deborah: Martin raises some valid issues. That if something goes out as an algorithm, people want to use it. That use needs to be predicated on does it work in their patient population and is it feasible in the time frame and can it be adopted safely and what the indications are. In the emergency department, the value really is the negative predictive value because we want to be able to safely send people home. That's where rapidity of an evaluation is very important.     The other issue raised was exactly what Dr. Jaffe talked about. Does the algorithm itself reflect what we really need? Can you validate something that was created by the scientific way, but really a combination of a lot of information? Are the thresholds really valid themselves? That's the challenge with it. I think what you heard here are kind of two issues we struggle with it. We have a very respectable organization putting out an algorithm that is scientifically based and we want to adopt early, but there are questions on both sides of the issue on whether it can be adapted into real-world clinical practice on a global nature where prevalence of disease is different and the patients it'll be applied to vary, whether it's been on time of presentation or overall demographics.     Also on the scientific side, on the assays itself, are we using the right cutoff? Especially when we're looking at deltas and looking at such a rapid change. It's very nice to hear both of those points so eloquently described today during the discussion.   Carolyn: Thanks Deb. I fully agree. Hence, again, the importance of this paper. Martin, I'd love to hear your responses to Allan's comments and then also share with us, what's the take-home message for you as a clinician? How are you applying what you just found?   Martin: The guidelines are good on the right line, it's just as I said, they may not necessarily translate to all other environments. I guess that's my take-home message to myself, which was if I were to look at my own data from my own center, in Christ Church, and the way it's applied here, if I had applied the ESC guidelines and it had met the metrics which I was satisfied with, which I guess would be a very high sensitivity for me in terms of rule out, then I would actually seriously consider implementing it in my own center. It didn't reach that threshold so now I want to try and refine or explore further how I could allow the guidelines to do that. For example, one way that, and this is in the guidelines, but not necessarily in the flow chart, is the importance of applying clinical judgment and clinical findings with the results of the algorithm. I think that's a very important step in it. For example, if I was going to apply this in my own center, I'd want to be setting out clearly for the doctors concerned, how one would incorporate clinical judgment rather than it being a very subjective thing, which might vary significantly between a junior doctor or a far more experienced one.     I guess the take home message for me is this. The ESC guidelines are a very important piece of work. They've been robustly developed. For people who want to implement them, I'm no saying don't use them at all. I'm just saying that, you know, just think about carefully how you would use them and check whether you think they're appropriate for your setting.   Carolyn: That's great. Allan, what about you? What are your thoughts on how this may be applied in clinical practice and what more needs to be done?   Allan: I think we need to have a real trial where patients are managed based on the results of these approaches rather than more observational studies. I would argue that those management trials that involve an all-comers sort of population, so we are comprehensive, and should also interrogate whether or not the protocol itself is adequate or whether or not it requires follow-up to meet the metrics that have been proposed. I would point out that in the past, in the studies from the group from New Zealand and Martin Than particularly, have had very, very good follow-up. One at least needs to ask the question whether or not the algorithms that are proposed work perfectly without any follow-up or whether or not follow-up is an important component. We don't know that yet.   Carolyn: Thanks Allan. I'd love to give the final words to Deb. Take home messages?   Deborah: You know, I think that we need to look at this as a positive in that we're looking at time frames that provide a rapid evaluation and the discussion is around safety. As long as we keep focused on appropriate evaluations for the patients and applying the right algorithm to the right patient, we're going to benefit the care of those we're really concerned about. I appreciate the work that both Martin and Allan both have done on really pointing out how we can do that in a great manor.   Carolyn: Thank you, all of you, for joining us today. I mean, it's been such an enlightening conversation. I'm sure the listeners have enjoyed it and thank you listeners for tuning in. Don't forget to tune in again next week.  

  starstarstarstarstar
 • The Real Secret Behind Trend Following and How It Works | Martin Lueck, Aspect Capital | #38

  · Top Traders Unplugged with Niels Kaastrup-Larsen | Engaging Conversations with the Top Traders & Investors

  "If you read the Financial Times and follow roughly what is going on in the markets, then you will have a good sense of the trades that we hold." - Martin Lueck (Tweet)In the second part of our conversation with AHL founder and Aspect Capital Director, we dive into the details of his firm's strategies and models. We explore how the models evolve, how he deals with risk management, and his advice for would-be fund managers. Investors and managers alike will gain deep knowledge from this episode.Thanks for listening and welcome to Part 2 of our conversation with Martin Lueck.Subscribe on: In This Episode, You'll Learn: How their model changes are very small and gradual."It has remained predominantly medium-term trend following." - Martin Lueck (Tweet) What the Diversified Program of Aspect looks like today. How Martin weights the portfolio between financial markets and commodity markets."It's less about the genius of the trade and more about the repeatability of the approach." - Martin Lueck (Tweet) How his model allows them to grow the company. About foreign exchange markets and liquidity. The 2008 crisis and how it affected their models."At least we were cognizant before 2008 that a prudent managed account holder will have backup relationships." - Martin Lueck (Tweet) The real secret behind trend following and how it works. How they are making the transition to a “box-to-box” execution approach. How Martin defines risk and risk management. About model risk."I couldn’t spell risk in the early days of AHL." - Martin Lueck (Tweet) How their risk team operates. Why correlations are a crucial to look at. How drawdowns are different than open-ended risk and how to explain that to investors. Why succession planning is not an issue for the company right now. What his biggest challenge is. The evolution that is going on in the managed futures industry in general. How small firms are struggling but may see opportunities in the future. "It is a Darwinian process." - Martin Lueck (Tweet) What Martin would ask David Harding if he were interviewing him. What investors forget or don't know to ask. Martin’s advice for managers or would-be managers."I am way more of a scientist than I am a trader." - Martin Lueck (Tweet) A vacation the Martin took his family on, that turned traumatic for a moment and that British Airways learned a lot from.Resources & Links Mentioned in this Episode: Martin suggests books by Antti Ilmanen. Learn more about David Harding and Winton Capital Management.This episode was sponsored by Swiss Financial Services:Connect with Aspect Capital:Visit the Website: www.aspectcapital.comCall Aspect Capital: + 44 20 7170 9700E-Mail Aspect Capital: info@aspectcapital.comFollow Aspect Capital on Linkedin"My business career is not predicated on my genius, it's on being fortunate enough to work with some really talented people." - Martin Lueck (Tweet)

  starstarstarstarstar
 • 02:04:27

  AMK Morgon 26 oktober

  · AMK Morgon

  Gäster: Johannes Brenning, Felicia Tomala, Johan Hurtig, Johanna Wagrell, Ola Aurell, Jonathan Sjönäs     ---     Missa inte att köpa biljetter till AMK Late Night, höstens stora stand up-turné med komiker ni känner från programmet! 26 oktober Karlstad med Anton Magnusson, Simon Gärdenfors, Elinor Svensson och Isak Jansson. Resterande datum: VÄSTERÅS 10 nov GÖTEBORG 11 nov ÖREBRO 16 nov JÖNKÖPING 17 nov GÄVLE 23 nov SUNDSVALL 24 nov BORLÄNGE 25 nov STOCKHOLM 28 nov Biljetter och komiker på http://amklatenight.se/ https://www.facebook.com/AMK-Morgon-182299282128249/?fref=ts     Glöm inte att beställa Ola Aurells fullmatade humorkokbok Till bords med herr Aurell på: http://www.indiestry.se/sv/bocker/531-till-bords-med-ola-aurell-bok-cd.html     Gå på bio och se Den Stora Nötkuppen 2 som Ljudtekniker-Robin har regisserat de svenska rösterna till! https://www.sf.se/film/NCG151157/den-stora-notkuppen-2     Beta Comedy, Storgatan 40, Linköping. Gratis stand up-klubb för på Östgötaslätten för hela Sverige. Är du sugen på att testa stand up? Kontakta oss genom vår Facebooksida https://www.facebook.com/BetaStandUp/ Kom ner och kolla in rookies större namn och allt där emellan! Tisdagar ojämna veckor, nästa tillfälle 7 november 2017.     Lyssna gärna på podden "En dag på jobbet 2027" i samarbete med Prevent. Podden kommer ut i tre avsnitt och medverkande är bl.a Martin Soneby, Ahmed Berhan och Emma Knyckare.   iTunes: https://itunes.apple.com/se/podcast/en-dag-p%C3%A5-jobbet-%C3%A5r-2027/id1279769296?i=1000391909332&l=en&mt=2   Webb: http://www.prevent.se/podd?utm_source=martin&utm_medium=podd&utm_campaign=75   RSS: http://prevent.libsyn.com/rss     ---     Vi pratar om:   …Leroys Loose   …Felicias morfars kriminalroman ”Räknaren”   …orimliga efternamn   …Martins scoop om TV3-profilen https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/E0vOl/tv3-profil-utreds-for-oacceptabelt-beteende https://www.facebook.com/jenny.appelgren http://www.hrtorget.se/nyheter/249/tv-profil-blir-nattklubbschef   …Grimlunds 180   …att Simon Gärdenfors och Anton Magnusson är de enda pålitliga barnvakterna   …Team Lulu http://shirtpod.se/product/team-lulu-unisex-baseball-tee     …att casta Fredde Granberg i rollen som Virtanen   …skvallertsunamin och skarp kritik   …cheferna som inte märker nått https://www.expressen.se/noje/tv4-chefer-far-fortroende-trots-morklaggningen/ https://www.expressen.se/noje/martin-timell-bryter-tystnaden-och-erkanner-/   …tölpigt beteende https://sv.wiktionary.org/wiki/t%C3%B6lp   …Lindköpings standupscen med Jonathan Sjönäs som tittade förbi   …att Johannes ska köra grooming som standup   …att Hagamannen liksom Virtanen varit en schajas https://www.synonymer.se/sv-syn/schajas   …Kronér-gate https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/79jnK/forundersokning-mot-lasse-kroner-inledd https://imgs.aftonbladet-cdn.se/v2/images/33af5411-0862-498d-90b4-3dec8c5096cd?fit=crop&h=721&w=772&s=d8db2217cf0cdbb2ee71355f7726fbe02274df57   …övergrepp i pentryt   …McFeels Hitlerssons sida på hatreon.net https://hatreon.net/featured-creators/ https://hatreon.net/radionordfront/ https://goo.gl/images/aECkWX   …Donald Tölps tölpiga lärare https://www.dailykos.com/stories/2017/10/12/1705902/-Former-Wharton-Professor-Donald-Trump-Is-the-Dumbest-Goddam-Student-I-Ever-Had   …Martins begränsade IQ https://sv.wikipedia.org/wiki/Intelligenskvot   …Brenning vs. Soneby IQ battle http://www.mensa.org/workout.php   …att Brenning föredrar hästfrågorna         Låtarna som spelades var:   Coldplay - Hurts Like Heaven N.W.A. - Appetite For Destruction Svensk Punk - Känn Ingen Sorg För Mig Anders Borg Slagsmålsklubben - Rakade Ögonbryn Ska Det Va Emerson, Lake & Palmer - Jerusalem Ola Aurell - Hammarbyare     Alla låtar finns i AMK Morgons spellista här: https://open.spotify.com/user/ratzattack/playlist/6ALIQSLm570Iw0M4A9bElJ     ---     Ni kan ställa frågor till Martin om allt på https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeJdr0qOR5uHC8p3jHYLCkej1jU5fLR7giZeH2qWuNiSd2sg/viewform?c=0&w=1 så kanske det blir besvarat.   Bli patron på www.patreon.com/amkmorgon! Extramaterial, extrapoddar, extra allt. Förtur och rabatt på biljettsläpp och merchandise. Och du stöttar AMK Morgon så vi kan ge er två timmar underhållning varje dag för alltid.     Tack för att ni stöttar!

  starstarstarstarstar_half
 • 01:55:59

  16 augusti

  · AMK Morgon

  Gäster: Adeel Faqih, Jonas Strandberg, Ola Aurell, Johannes Brenning ---   Martin, Sandra Ilar och Elinor Svensson gör Stand på Trädgården i Stockholm på fredag 18 aug. Insläpp redan kl 17, showen börjar 19. http://tinyurl.com/y94fpjv8   Martin m fl gör stand up på Maffia Super Weekend på Scandic Malmen i Stockholm lördag 19 aug. http://www.ticketmaster.se/event/maffia-comedy-summer-super-weekend-med-martin-soneby-m-fl-biljetter/463301   Nu har biljetterna till AMK Late Night släppts, höstens stora stand up-turné! Mer info på http://amklatenight.se/ https://www.facebook.com/AMK-Morgon-182299282128249/?fref=ts     Vi pratar om:   …lappen Martin fick i brevlådan   …bilattentatet i Charlottesville http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VVKxl/donald-trump-bada-sidor-ar-skyldiga   …böcker som alla fick läsa i skolan   …fleshlight som merchandise   …dokumentären om Putin på SVT https://www.svt.se/kultur/kritik-mot-svt-for-putin-dokumentar   …Trumps överanvändning av ordet ”bing” https://www.youtube.com/watch?v=t3XCJDgR2jM   …Papaya Coconut med Dr Alban https://www.youtube.com/watch?v=rDAY8BwlYYM   …festivalen Vi som älskar 90-talet http://90talet.party/   …den Nordkoreanska statyn i Senegal https://en.wikipedia.org/wiki/African_Renaissance_Monument http://www.dagen.se/staty-vacker-vrede-hos-kristna-och-muslimer-1.143933   …att Banksys identitet kan vara avslöjad http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/eV79l/gatukonstnaren-banksys-identitet-kan-vara-rojd--av-misstag     ---   Låtarna som spelades var: Serge Gainsbourg - Je T’Aime Moi Non Plus   Supergrass - Alright   Blur - Girls And Boys   Fronda - Rullar Fram   Kikki Danielsson - Papaya Coconut   Oasis - She’s Electric   Alla låtar finns i AMK Morgons spellista här: https://open.spotify.com/user/ratzattack/playlist/6ALIQSLm570Iw0M4A9bElJ   ---     Ni kan ställa frågor till Martin om allt på https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeJdr0qOR5uHC8p3jHYLCkej1jU5fLR7giZeH2qWuNiSd2sg/viewform?c=0&w=1 så kanske det blir besvarat.   Bli patron på www.patreon.com/amkmorgon! Extramaterial, extrapoddar, extra allt. Förtur och rabatt på biljettsläpp och merchandise. Och du stöttar AMK Morgon så vi kan ge er två timmar underhållning varje dag för alltid.     Tack för att ni stöttar!

  starstarstarstarstar