Rebecca Stella

 • Mirakelmetoden del 1: brottet

  · 00:16:50 · Kaliber

  Att kunna kommunicera är en mänsklig rättighet. Om du inte kan prata ska samhället hjälpa dig göra din röst hörd. Det finns olika metoder för det här. En del är kontroversiella. Del 1: brottet Att kunna kommunicera är en mänsklig rättighet. Om du inte kan prata så ska samhället göra allt det kan för hjälpa dig göra din röst hörd på annat sätt. Man kan till exempel använda bilder, tecken eller talapparater. Vissa sådana här metoder är vedertagna. Andra mer kontroversiella.Det här är berättelsen om en sådan metod. Första delen: Brottet.Jag är hemma hos Flemming i hans hus i Göteborg. Du fick kortet på Becca va?Ja, jättefint. Från snön. Ja just det. Jag har ju väldigt mycket fina kort på henne också.Vi har gått ner på bottenvåningen, där Flemming har sin tandläkarpraktik. Han tar fram pärmar där han sparat all sin dokumentation som handlar om ett av de hemskaste brotten man kan bli anklagad för. Det är just det vi ska prata om. Det börjar hösten 2012.Anklagelser om sexövergrepp Min son, som var god man för Rebecca, han fick då ett meddelande från tingsrätten där advokat Anna, ja, vi kan kalla henne bara advokat Anna, hade utsetts till målsägarbiträde för Rebecca i ett fall som rörde sexuellt umgänge med avkomling. Vi blev ju helt vad är detta? Det var väl inte mening att jag skulle få veta något överhuvudtaget, men sexuellt umgänge med avkomling, det var väl pappan då i första hand som skulle vara misstänkt. Pappan är alltså Flemming. Och för att tala i klarspråk: sexuellt umgänge med avkomling, betyder i det här fallet att Flemming misstänks för att ha förgripit sig på sin då 19-åriga dotter Rebecca. Uppgifterna var ju att hon hade berättat om övergrepp. Och då gör vi som vi brukar att vi ska höra den som sagt sig vara utsatt för det här, det vill säga målsägande, säger åklagare Stefan Lind, som var förundersökningsledare för det här fallet. Det blev väl i viss mån en liten överraskning när förhörsledaren, polisen, tog in henne och skulle prata med henne.Kunde bara några få ordRebecca föddes med en ovanlig kromosomförändring. En så kallad ringkromosom på tjugoförsta kromosomparet. Det betyder att hon har en grav utvecklingsstörning och inte heller har något tal. Pappa Flemming förklarar. I Beccas fall så var hon kanske på en två-treårings nivå mentalt. Jag tror hon hade kanske en 30-40 ord och hälften av dem var namn. Och hon hade ju svårt att säga vissa saker. Mamma och pappa kunde hon säga men sen när hon skulle säga Thomas, som var fritidsledare, så sade hon Goff och när hon skulle säga Sanna, som också var fritidsledare, så kallade hon Sanna för Ash, berättar Flemming.Jag läser i Rebeccas vård- och omsorgsinsatser under den här tiden. Där står att hon behöver stöd med allt i det dagliga livet. Och så finns fyra mål för vårdinsatserna uppsatta. Ett av målen är överstruket som om det redan uppfyllts: att hon ska känna sig trygg i sin lägenhet på stödboendet där hon bor i veckorna. De andra tre målen är inte överstrukna: att Rebecca ska kunna göra saker själv, kunna kommunicera med andra och begripa sin vardag. Vi brukar när det gäller den här typen av ärenden, antingen när det är barn som är utsatta eller när det är människor som har olika handikapp, framförallt mentala handikapp, så brukar vi spela in förhören på video. Vilket vi också gjorde, berättar åklagare Stefan Lind."Då är det videoförhör, kompletterande förhör, i K-nummer 178768 för -12, Västra Götaland, Lkp Gbr Ut. Hörd person: Rebecca, målsägande." (Ur polisens videoförhör med Rebecca den 18 december 2012). Och sen framkom det då i det första förhöret att hon inte pratade om det här utan att hon hade en personlig assistent som hjälpte henne att skriva ner sin berättelse på en dator, fortsätter Stefan Lind."Det blev ju inte riktigt som vi trodde""Elevassistenten översätter efterhand som Rebecca visar, och assisterar med sin hand under hela förhöret. Förhöret videoinspelas. Närvarande är också kammaråklagare Stefan Lind." (Ur polisens videoförhör med Rebecca den 18 december 2012). Det blev ju inte riktigt som vi trodde från början då. Vi var väl säkra på att vi skulle göra ett videoförhör direkt i och med att vi fick en uppfattning om att det fanns ett handikapp här. Men inte att det skulle vara på det här sättet. Det tror jag inte vi förstod från början.Polisanmälan om att Rebecca ska ha utsatts för sexuella övergrepp av sin pappa kommer från hennes skola. Sättet som det här har kommit fram på är genom en då ny metod på skolan som de börjat använda sig av bland elever som inte kan kommunicera genom att prata. Tidigt på våren 2012, vill jag minnas, fick jag besked från skolan att de introducerat en ny metod med datorkommunikation med eleverna. Och den kallades för FC, facilitated communication.Flemming berättar om hur han först kom i kontakt med den här metoden, som heter faciliterad kommunikation på svenska. Det är Rebeccas elevassistent i skolan som visar hur det fungerar. Hon tog Rebeccas hand. Och vi stod bakom Rebecca då, och Rebecca satt framför datorn och tangentbordet. Och bara för att vi stod bakom så vred Rebecca på huvudet 180 grader och tittade på oss som stod bakom. Under tiden så daskar den här runt med Rebeccas hand på tangentbordet och efteråt säger hon att det här har Rebecca skrivit. Och ut kommer då ett ganska grammatiskt intakt referat om vinterfåglar. Och i Rebeccas vokabulär så ingick inte sidensvansar, domherrar, bofinkar, talgoxar och vad det nu var. Och att hon tyckte bättre om vinterfåglar än sommarfåglar. Alltså, vi fattade ju att det var ju inte Rebecca som hade skrivit, säger Flemming.Kontroversiell metodFlemming och hans äldsta son, Rebeccas storebror som också var god man för Rebecca, säger att de inte trodde på metoden men att de höll god min. Vi är positiva ändå, det kan väl inte hända något, det kan väl inte göra någon skada i alla fall? Kom vi överens om då. Men det visade sig ju sen vara helt fel, säger Flemming.Faciliterad kommunikation går ut på att en stödperson, en så kallad faciliterare, hjälper den som inte kan prata att uttrycka sig genom att fysiskt stödja personen. Vanligen genom att beröra personens hand, handled eller underarm så att personen med hjälp av det här fysiska stödet kan peka på till exempel en bokstavstavla eller skriva på ett tangentbord. Det är en kontroversiell metod som figurerat i flera länder ända sedan 70-talet. Runt 2010-2011 introducerades metoden i flera särskolor i Göteborg av personer med koppling till antroposofisk läkepedagogik. Och de gav också kurser för föräldrar, säger Flemming.Flemming tror alltså inte på metoden. Men Rebeccas mamma Catharina var lite mer positiv. Rebeccas föräldrar är skilda och har under den här tiden hand om henne varannan helg. Jag gick ju på de här kurserna med FC och jag kunde se de andra barnen. Jag blev helt förvånad över vissa grejer som de andra barnen kunde uttrycka, säger Catharina. Hon övar lite grand på faciliterad kommunikation med Rebecca. Alltså det var ju så att hon hade sådana här bokstäver och så skulle man föra hennes hand, eller hålla den lätt, och så skulle hon peka och så. Det hände ändå vissa grejer som jag tyckte var väldigt konstigt som ändå stämde.Hon minns särskilt en gång. Det var en lärare som hade brutit armen och det hade jag ingen aning om va. Och det kom också fram när jag höll på med henne, med FC. Då frågade hon mig om den här läraren var bra i armen, berättar hon vidare.Liknande saker här hände vid ett par tillfällen säger Catharina. Hon tror inte att hennes ex-make har begått några sexuella övergrepp mot deras dotter. Men trots att de anklagelserna kom fram just genom faciliterad kommunikation är hon inte helt emot metoden. Hon vet inte hur hon annars skulle kunna förklara vissa av sakerna som kom fram när hon övade med Rebecca.Kan det vara så att det är du som på något sätt fått fram de här orden när du skrev med Rebecca och samma sak för de andra föräldrarna? På något undermedvetet plan? Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag vet inte. Hur skulle jag kunna skriva och fråga angående hennes lärare om hon har brutit armen. Jag hade ingen aning om det, förstår du?Socialstyrelsen avråder2010, två år innan Flemming blir misstänkt för sexuella övergrepp på sin dotter som har en grav utvecklingsstörning, så har Socialstyrelsen gjort en inspektion på ett boende för ungdomar med funktionsnedsättningar som använde faciliterad kommunikation. Slutsatsen efter den inspektionen var att Socialstyrelsen tills vidare avråder från att använda metoden i väntan på en större kartläggning.Och i maj, fem månader innan skolan anmäler Flemming, så går Sahlgrenska Universitetssjukhusets DART-enhet ut med en skrivelse där de bestämt avråder från metoden. DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning och där jobbar logopeder, specialterapeuter och pedagoger. Så här skriver de om FC som faciliterad kommunikation ofta förkortas:"Att använda FC strider mot vetenskapligt grundad metodik och god praktisk erfarenhet, och är att ge sig ut på mycket djupt vatten. Personer med kommunikationssvårigheter har rätt till egen självständig kommunikation! Det är alltid detta vi måste sträva mot. Det finns inga genvägar eller mirakelmetoder hur gärna vi än skulle önska." (Ur Användning av faciliterad kommunikation, DART 30 maj 2012)Trots att de här är känt när förundersökningsledaren och åklagaren Stefan Lind kallar Rebecca till förhör så förhörs hon med just faciliterad kommunikation. Vi kunde ju inte förhindra henne att berätta på det sättet som hon behövde berätta. I det här fallet hade vi ju inget val. Om vi skulle vi få hennes berättelse så var det på här sättet eller inget sätt, säger han.Och den som stöder Rebeccas arm under polisförhöret är samma elevassistent som skrev med henne när de misstänkta övergreppen först kom fram på skolan.Du säger det sätt som hon skriver och berättar på, men egentligen så vet inte du om det är målsäganden eller skrivaren som är upphov till det här, eller? Nej, teoretiskt är det naturligtvis så att vi inte kan vara säkra på det, säger Stefan Lind.Säger "mamma", skriver "pappa"Polisens andra förhör med Rebecca hålls den 18 december 2012. Förhörsledaren börjar med att fråga hur Rebecca har haft det efter det första polisförhöret.Elevassistenten håller Rebeccas högra hand i vad som ser ut att vara ett stadigt grepp så att bara hennes pekfinger sticker ut. Elevassistenten för först Rebeccas pekfinger över den nedskrivna frågan på dataskärmen. Sedan flyttar de ner till tangentbordet och deras händer rör sig hackigt fram och tillbaka över tangenterna.Jag kan inte säga helt säkert vem det är som styr, men jag kan säga att Rebecca verkar fullt upptagen med annat än att skriva. Hon pillar sig i ansiktet, pillar på sina glasögon, vänder sig om och tittar bakåt. Vid ett tillfälle börjar hon fingra på ett par hörlurar som hänger över skrivbordslampan på bordet. Allt medan hennes och elevassistentens händer fortsätter slå på tangenterna. Hon låter ibland, gör ljud. Och ibland hör man hela ord lite tydligare, som här:"Rebecca: MammaElevassistenten: Pappa. Jag har varit hos pappa."(Ur polisens videoförhör med Rebecca den 18 december 2012)Vad får du för intryck när du ser det här nu? Ja, nu när man ser det igen så ser man ju tydligt att dels så tittar hon inte särskilt mycket på varken den som skriver, eller hjälper henne skriva, hon tittar inte på skärmen eller på tangentbordet. Och säger tydligt vid ett ställe mamma medan den som skriver säger pappa och skriver pappa. Och man kan naturligtvis fundera på varför det blir den typen av missförstånd då, för ett av de få orden hon sade tydligt var ju mamma faktiskt, säger åklagare Stefan Lind.Så, hur löd hela svaret på frågan hur Rebecca haft det sen sist? Så här står det i det utskrivna polisförhöret:"Det har varoit bra jag har varitn hos pappa och han har hotat mig med att jag ska få en fin present lom jag ine berättgzar mer om detta som han gjort ,med mig (Ur polisens utskrivna förhör med Rebecca den 18 december 2012) Det här var första delen av Kalibers poddserie Mirakelmetoden. Fortsätt lyssna i appen Sveriges Radio Play eller via Kalibers Facebooksida. Del 2 publiceras måndag den 14 mars.Reporter: Mikael SjödellProducent: Annika H ErikssonKontakt: kaliber@sverigesradio.se 

  starstarstarstarstar
 • HBW061: Rebecca Thompson, Supporting Black Women In Politics

  · 00:32:06 · Happy Black Woman Podcast with Rosetta Thurman

  Most of the women featured on the Happy Black Woman podcast are businesswomen; entrepreneurs who are building their dreams through a successful company. Today’s guest is a bit different. Rebecca Thompson is fulfilling her life-calling by championing a cause: black women in politics. Rebecca’s determination and spirit are a powerful demonstration of what can happen when black woman get energized toward public office. You will be inspired and encouraged - possibly even motivated to get involved in your community's politics - by listening to this episode of the podcast. The face of power tends to be male and it tends to be white. If you haven’t noticed how things are in this world, the faces of power tend to be male and they tend to be white. There’s nothing wrong with that - anyone can be an elected leader in the United States if they truly have the heart to serve the people. But those two facts do show us that the black community, and black women in particular, are underrepresented among the elected officials who have so much power in determining the course of our communities and nation. Rebecca’s realization of that fact is part of what motivated her to run for office and help other black women learn the skills needed to run for office in their jurisdictions. If you want to run for office you need to be clear about WHY you are doing it. There are many reasons you may want to run for office. But if you’re going to put yourself and your family into the public eye in that way you need to be clear on exactly WHY you are doing it. Rebecca Thompson says it’s essential because you will run into moments where it doesn’t seem that what you’re doing is worth it. Opponents will falsely accuse you. You will be slandered. The press will have unreasonable questions and demands. How are you going to persevere if that’s the case? You’ll do it by having a clear sense of WHY. Rebecca Thompson is Rosetta’s guest on this episode of Happy Black Woman. You don’t have to know how you’re going to raise the money. One of the major hurdles you’ll have to get past if you are going to run for elected office is the issue of money. You will need money to run a successful campaign - a LOT of it. How are you going to raise money if you don’t feel that you have a public persona already? Rebecca Thompson was in those exact shoes when she decided to run for office and her approach was much more successful than you might think it would be for a first-time candidate. Rebecca shares her fundraising strategy and tells the results of her demanding and powerful campaign, on this episode. What is your freedom worth to you? When Rosetta asked Rebecca Thompson about the ways she keeps herself on track in the midst of a busy life Rebecca said that she has to remind herself first of all that she’s working to maintain her own freedom. When that’s clear in her mind she has to ask herself a simple question and give an honest answer. “What is my freedom worth?” Is it worth missing a favorite TV show because she needs to work on an important project? Is it worth going to bed late or rising early? Those are the kinds of questions anyone has to ask themselves if they want a better life than they have - or if they want to make an impact like Rebecca does by encouraging black women in politics. You can hear Rebecca’s inspiring story on this episode. Outline of this great episode [0:30] Rosetta’s introduction to Rebecca Thompson, host of the Changing the Face of Power podcast. [3:32] Why Rebecca is so passionate about encouraging black women to run for office. [9:11] The first steps for a women who are interested in running for office. [14:18] The impact of reaching out to people she knew when running for office. [20:43] What is needed to step into the public ring? [24:47] How Rebecca stays on track. [28:15] Books Rebecca values. [29:38] How you can connect with Rebecca. Resources & Links mentioned in this episode http://www.rebeccamthompson.com Rebecca on Facebook: https://www.facebook.com/candicacycoach/ Rebecca on Twitter: https://twitter.com/CandidacyCoach BOOK: Think And Grow Rich About REBECCA THOMPSON Rebecca Thompson is a nationally renowned speaker, trainer, and candidacy coach; a former candidate for state representative, and host of the “Changing the Face of Power Podcast”.Rebecca’s mission (and life’s work) is to change the face of power by informing, inspiring, and supporting black women to run for office at the state and local level so they can fulfill their purpose and change the world.She has traveled the world training candidates to run for elected office and is a graduate of the Women’s Campaign School at Yale, EMILY’S List, The White House Project and numerous other leadership programs. Rebecca is a national trainer for VoteRunLead and ElectHer, which trains young women to run for elected office. She also serves on the National Leadership Team of Political Parity, a bipartisan group of national women’s organizations dedicated to getting more women elected to office.Rebecca was inspired to create - Changing the Face of Power – the first and only podcast in the country dedicated to inspiring black women to run for office –after losing her election for state representative by just 6 votes on Election Day. She wants to teach women candidates everything she learned the hard way so they can run and win the first time.

  starstarstarstarstar
 • 224: Teen Mom to Physician, Starting Med School with 3 Children

  · 00:33:48 · The Premed Years | Medical School Headquarters | MCAT | AMCAS | Interviews

  Session 224 It was definitely not an easy ride for Dr. Rebecca Lopez as she had to stumble upon major challenges along her journey to becoming a physician. Talk about having her first child at 15 years old, surviving a divorce, working and raising three kids while attending community college, and transitioning to a university setting, not to mention a few moments of self-doubt and resistance from people who questioned her potential. But Rebecca never gave up because she knew she had it in her. She kept going and made it a point to find a strong support system from family and friends. Having graduated from medical school and now working as an intern, Dr. Lopez tells an inspiring story of empowerment, determination, and living your passions. [2:36] Rebecca’s Early Years and Exposure to Healthcare Ever since she was a little girl, Rebecca has been fascinated by science. Specifically during her fifth grade, she saw a movie about how the body changes and that stuck with her since. She also realized how much she has always enjoyed helping people. Although it also inspired her to become a doctor later on, becoming a teenage mom has changed her course. Being a doctor was a mystical career aspiration for her since she didn't know anyone in healthcare except for her mom who was a dentist. She clearly had no idea how to get from point A to point B. After she had children, she decided to go to a community college and tapped into one of the school's career path pipeline programs where she had someone to literally guide her each semester. [7:02] A Sense of Empowerment After a Rocky Relationship When she had her first child at 15 years old, which was obviously a life-changing moment for her, Rebecca had to put her dream of becoming a doctor on the back-burner. After finishing high school, she took a medical assistant course and briefly worked as a medical assistant. Rebecca felt some sense of liberation and empowerment after getting a divorce with the father of her children that she felt like she had to reach her full potential she had within. So she got back to community college and started from there. Rebecca expressed her gratitude for her mentors who have helped her in every step of her way to medical school.  [9:30] Dealing with Resistance for Being a Single Mom It was during a summer program in her sophomore year of college that her advisor talked to her about figuring out a Plan B and this crushed her belief and confidence in herself. But she did some soul-searching, picked herself back up, pushed forward, and never gave up. At that time, she leaned on her best friend for support and sound advice. [11:50] Does Going to a Community College Hurt Your Chances of Getting into Medical School? Even without any prior research about community college and its chances of getting to medical school, Rebecca had a favorable experience going to a community college. She recalled having access to great resources and having an intimate class size. Additionally, she thought that although going to a community college is not for everyone, it still is a great option that people don't explore enough. [13:20] From Community College to University Realizing that community college could only get her so far, she worked very hard to maintain a very good GPA and took some student government leadership roles which she was able to carry over to the university. Rebecca finally finished her community college courses after three and a half years, a period longer than average since she had to take care of her three kids and work at the same time. She then transferred to a university and found a lot of encouragement. Rebecca shares the differences between community college classes and university classes. First, she wasn't used to being graded on a curve so she had to adjust the way she studied. Second, she had to commute a lot further to her new school which was something she had to factor in being a mom. [17:12] Collaboration, Not Competition During moments when Rebecca had to re-evaluate what she was doing and whether it was all worth it, she did more soul-searching and she surrounded herself with premed friends. Having that network around her kept her going because she knew she had available resource whenever she needed it. Rebecca reached out to people from student government and clubs she was affiliated to and they found ways to study together. Rebecca and her best friend (who also has three kids and is currently 4th year in med school) have always been together throughout this journey. [19:50] Applying to Medical School Considering how moving to another state would be a big change for her and her kids, Rebecca decided to apply to a local medical school. She also applied to a few out-of-state schools to keep her options open but she made sure she explained the whole process to her kids (ages 14, 8, and 4) for them to understand and support her. Rebecca knew that the question about handling the demands of medical school and having children would often come up during interviews so this was something she definitely prepared for. She found a support system in her sister who came to live with her right before medical school started. Nevertheless, Rebecca still made an effort to be home to cook dinner and study with her kids whenever she can. [23:08] Dealing with Mom Guilt Rebecca’s biggest challenge was dealing with the mom guilt of not being able to be there for every single moment of her kids’ lives. So she had to put things in perspective. As with her kids, Rebecca felt it was rewarding to hear her teens telling people how proud they are of her and how inspirational it is for them. Rebecca always makes it a point to tell her kids stories about the positive things of being a doctor and how rewarding it is. [28:05] Living the Dream Having graduated from medical school, the most rewarding thing for her was being able to pursue her potential and her calling to have a positive impact on patients' lives. Right now, she is definitely living her dream job. In the future, Rebecca hopes to run a center for teenage parents, which was actually something she did a project on back in medical school.  She hopes to be able to build a resource center for the healthcare and educational needs of teenage parents. She believes people give up on their dreams way too early and she wants to be that mentor she needed at that time to pursue her dreams.  [29:39} Rebecca's Final Words of Wisdom Do not give up. Tap into your potential and realize there are so many resources. The number of resources are growing everyday to help you reach your potential and to help you succeed in anything you want to do. Links and Other Resources: The Short Coat Podcast - University of Iowa's Carver College of Medicine www.mededmedia.com The Medical School Premed Hangout Group on Facebook PMY Session 218 The Premed Playbook Guide to the Medical School Interview Next Step Test Prep (Use the code MSHQ to save money on their products and services)

  starstarstarstarstar
 • Mirakelmetoden del 2: läsa tankar

  · 00:15:36 · Kaliber

  Flemming misstänks för sexuella övergrepp på sin dotter. Anklagelsen mot honom hade kommit till på skolan genom kommunikationsmetoden FC. Men vem är det egentligen är som skriver? Del 2: läsa tankar I oktober 2012 misstänks Flemming för sexuella övergrepp på sin dotter Rebecca. Rebecca har en grav utvecklingsstörning och kan inte kommunicera genom att prata. Anklagelsen mot honom hade kommit till på Rebeccas skola genom en kommunikationsmetod som heter faciliterad kommunikation. Den går ut på att en assistent stödjer Rebeccas hand så att hon kan peka på ett tangentbord.Frågan är vem det egentligen är som skriver? Andra delen: läsa tankar Är det här framme eller? Ja.Jag är på väg till det gruppboende där Rebeccas bodde när allting hände. I huset så är det sex lägenheter.Bor man en i varje eller hur funkar det? Ja, så det bor sex personer på gruppbostaden och då var det tre tjejer och tre killar som bodde där i blandade åldrar. Och Rebecca var yngst.Frida Ahlgren var under den här tiden Rebeccas kontaktperson på boendet. Hur var Rebecca, undrar jag? En jätteglad tjej. Alltid glad. Väldigt sprallig. Social, jättesocial. Ville aldrig vara själv utan gillade att vara i allrummet tillsammans med de andra som bodde där och med personalen framförallt, berättar hon.Idag är Frida Ahlgren utbildad stödpedagog och jobbar som omsorgshandledare inom hemtjänsten. Men då, 2012, träffade hon Rebecca varje dag, tog hand om henne och skötte kontakten med Rebeccas skola. Det började ju med att jag var på ett utvecklingssamtal tillsammans med Rebecca där de talade om att hon hade sagt saker som var oroväckande, via FC. Då var det bland annat att hon hade sagt att hon inte kunde sova på nätterna för att det sprang folk in i hennes lägenhet, hon sade att hon hör dåligt och ville gå till läkaren och hon sade även att hennes bror är hörselskadad. Och inget av det stämmer. Och då började vi ana lite oro. Vad kommer att komma härnäst när de säger att hon sagt sådana saker?Frida hade också gått på en endagsutbildning som skolan ordnat om faciliterad kommunikation. Och hon hade själv testat att skriva med Rebecca fem, sex gånger. Men det hade inte fungerat. Rebecca hade bara pekat på alla möjliga bokstäver, säger hon. Vi var ju rädda att det skulle kunna komma nånting mot oss då. Vi hade ju män som jobbade hos oss och vi var ju de som var ganska intima med henne och duschade henne och hjälpte henne med det intima. Så vi var ju rädda att det skulle komma fram något sådant sedan. Men då kom ju detta istället.Det är med den här metoden som Rebecca ska ha uttryckt att hennes pappa, Flemming, har utnyttjat henne sexuellt. Den som stödde, eller faciliterade, Rebecca när detta först kom fram var hennes elevassistent i skolan. Samma elevassistent som var med och skrev med Rebecca under polisförhören.Felaktiga uppgifter om abortDe anklagelser som kommer fram är inte bara att pappan ska ha haft sex med Rebecca. Han ska också ha tagit med henne till andra män och låtit dem ha sex med henne också. Han ska ha förgripit sig på en av Rebeccas bröder. Och så ska han ha gjort Rebecca med barn. Ja, hon nämnde att hon skulle ha varit gravid och gjort en abort och då hittade vi inga uppgifter om det. Vi letade ju efter journalanteckningar och begär olika vårdinrättningar att skicka in sådant. Men det fanns ingenting. Och sådana saker är ju starka indikationer på att det här inte stämmer, säger åklagare Stefan Lind som var förundersökningsledare i Rebeccas ärende.Polisen kontaktar åtta olika kliniker i regionen. Ingen har gjort någon abort på Rebecca. Och så ungefär en och en halv månad efter det sista förhöret med Rebecca hör skolans kurator av sig till polisen och säger att Rebecca nu tagit tillbaka allting. Hon ljugit om pappa och ingenting har hänt. Den här informationen ska precis som vanligt ha skett genom faciliterad kommunikation med elevassistenten som alltid skrev med Rebecca. En vecka senare lägger åklagaren ner fallet med motiveringen att brott inte kan antas. Det är det starkaste skälet att lägga ner en utredning. Det var ju en samlad bedömning av allting, både bevisning men givetvis hade metoden som sådan en viss betydelse. Givetvis, säger åklagare Stefan Lind.Jag har spelat upp delar av de videoinspelade polisförhören med Rebecca för Stefan Lind, nu tre år senare. I det här fallet så är det ju ett rent fysiskt sätt att styra hennes fingrar på. Och om inte jag missminner mig så fanns det ett mått av att man skulle känna i någon form av muskelrörelser i handen, vilken bokstav och vart hon ville på tangentbordet, och det kändes ju spontant som lite märkligt.Så om man ska vara krass så vet ni inte vems berättelse det är som har dykt upp här? Nej, det vet vi inte. Det kan ju vara hennes eller en annan elevs som dyker upp via en annan elevassistent. Vi vet ju faktiskt ingenting egentligen. Helt krasst så är det nog så faktiskt.Stefan Lind skulle inte förbjuda någon att använda den här metoden i polisförhör igen för, säger han, det spelar ingen roll hur en anklagelse kommer fram, de måste ändå alltid säkra upp den med hård bevisning. Som när målsägaren är ett spädbarn till exempel. Då kan ju den personen inte berätta någonting alls."Inte en kritisk tanke"I det här fallet blev den misstänkte Flemming, på starkast möjliga sätt, friad från anklagelserna som kommit fram genom faciliterad kommunikation med elevassistenten. Tack och lov så ljög hon så enormt att det blev lätt för polisen att kolla. Men det fanns inte en kritisk tanke i någon av alla de här så kallade akademiska huvudena. Det var från rektor, specialpedagoger, assistenter, kuratorer, socialsekreterare. Ingen hade en kritisk tanke, kan detta vara sant? säger Flemming.Att ha blivit misstänkt för att ha förgripit sig på sin dotter, det är inget som försvinner bara för att polisen lägger ner en förundersökning, säger han. Det är ju något som smetar vid en än. För så fort någon tar upp det här blir det Var han inte pedofil? Ja det var han väl?. Så man blir aldrig fri från en sådan lögn. Beroende på att i efterhand så kommer inte folk ihåg hur det var.Här måste jag också tala om att Rebecca inte längre är i livet. Hon dog på hösten efter att hennes pappa friats från misstankarna. Det hade inget med det här att göra. Rebecca hade nämligen också epilepsi och den 23 oktober 2013 fick hon ett krampanfall som hon inte klarade.Jag hör av mig till Rebeccas elevassistent. Jag vill veta om hon verkligen trodde att det var Rebeccas egna ord hon fick fram? Hur hon ser på metoden idag? Om hon använder den med någon annan? Ja, jag vill helt enkelt gärna prata med henne. Ja, det kan jag förstå att du vill. Jag måste kolla upp lite här hur det är med det här. Hur jag får uttala mig om detta nu, säger elevassistenten.Efter det här samtalet får jag ett sms där hon säger att hon inte vill vara med. Och hon svarar inte längre när jag ringer.Myndigheterna varnarFlemmings fall är inte det enda i Sverige där faciliterad kommunikation lett till grova anklagelser. Ungefär samtidigt blir en elevassistent på en annan särskola i Göteborg anklagad för sexuellt utnyttjande av en av eleverna på skolan. Den utredningen lades också ner. Men elevassistenten fick ändå inte behålla jobbet och säger att han idag är för knäckt för att orka prata om det.Jag får också höra om ett tredje fall. En familj som själva bett om att få använda faciliterad kommunikation i sitt barns skola, men där det sen inte dröjt mer än några månader innan anklagelser om andra fysiska övergrepp kom. Inte heller de orkar prata om det som hänt.Socialstyrelsen avrådde från faciliterad kommunikation efter en tillsynsinspektion 2010. År 2014 gjorde de också en större kartläggning av det internationella forskningsläget om metoden. Myndigheten konstaterar då att faciliterad kommunikation inte går att lita på. Det finns helt enkelt inte något vetenskapligt stöd för metoden. När fem rapporter av fem visar att det är faciliteraren som påverkat kommunikationen, så blir ju det också vår slutsats, säger Alexandra Snellman som var ansvarig utredare för Socialstyrelsens kartläggning. De här människorna befinner sig i en jättesvår situation och deras anhöriga befinner sig också i en svår och frustrerande situation. Och då hade det varit jättebra om det hade fungerat, men vi har som sagt inga som helst bevis för det, fortsätter hon.Sensommaren samma år anmäler Flemming metoden till Skolinspektionen och i december 2014 kommer deras beslut. Inte bara Göteborg, utan alla skolor i hela Sverige förbjuds att använda faciliterad kommunikation. Normalt sett lägger sig inte Skolinspektionen i enskilda metoder ute i skolorna, det har de faktiskt bara gjort en gång tidigare, men FC var speciellt. Är någonting inte vetenskapligt grundat så ska det inte finnas i svensk skola, säger enhetschef Lena von Platen som fattade beslutet"Jag har lagt detta bakom mig"Kerstin Damgaard var rektor på skolan där Rebecca gick och det var under hennes ledning som FC användes där. Idag är hon rektor på en annan gymnasiesärskola i Göteborg. Hon säger att metoden inte används alls längre. Vi använder oss inte av det eftersom vi har fått föreläggande från Skolinspektionen.Och din personliga åsikt? Det vill inte jag gå in på utan jag har lagt detta bakom mig nu. Har du någon självkritik kring agerandet och användandet av faciliterad kommunikation så här i efterhand? Jag vill inte gå in på det.Varför inte det? För att jag har lagt det bakom mig och vi använder oss inte av det alternativa kommunikationssättet.Och du vill inte svara på om du fortfarande tycker att metoden är en relevant, bra och tillförlitlig metod eller inte? Nej, det vill jag inte.Och anledningen till det, igen? Jag har lagt detta bakom mig."Kommunicerar med djur på det sättet"Men trots skolinspektionens beslut och socialstyrelsens kritik mot faciliterad kommunikation fortsätter metoden att användas med funktionsnedsatta i Sverige idag. Framförallt inom olika antroposofiska verksamheter.Och det verkar ske med myndigheternas goda minne. Det visar sig när jag begär ut fakturauppgifter från samtliga svenska kommuner. Bara sen januari 2015 (alltså efter skolinspektionens förbud och Socialstyrelsens kartläggning som säger att metoden inte går att lita på) har ett 20-tal svenska kommuner sammanlagt betalat ut över 170 miljoner kronor till antroposofiska organisationer som använder faciliterad kommunikation i vissa av sina verksamheter. Vi kan inte se exakt vad alla pengarna har använts till, men det handlar framförallt om vårdavgifter till LSS-boenden, HVB-hem och daglig verksamhet. Pengar som alltså har gått till organisationer som stödjer och använder metoden. Det verkar finnas saker inom FC som jag inte kan förklara, som jag inte kan förstå, säger en föreståndare för ett LSS-boende med antroposofisk inriktning där man använder faciliterad kommunikation med flera av de boende idag. Även den verksamheten finansieras med skattemedel från kommunen. Föreståndaren inte vill medverka i programmet och är därför anonym. Det kan hända att någon skriver det som medarbetaren tänker på och då vet inte jag om det är små, små signaler, om det är manipulation eller om det är så att de kan läsa tankar, förstår du? Så det blir ganska flummigt om man säger så. Jag tycker inte själv att det är så konstigt eftersom jag har egna erfarenheter av att kommunicera med djur på det sättet, säger föreståndaren.Det här var andra delen av Kalibers poddserie Mirakelmetoden. Fortsätt lyssna i appen Sveriges Radio Play eller via Kalibers Facebooksida. Del 3 publiceras onsdagen den 16 mars.Reporter Mikael SjödellProducent Annika H Eriksson Kontakt: kaliber@sverigesradio.se 

  starstarstarstarstar
 • 60: Autism Decoded with Stella Waterhouse

  · 00:13:12 · The Autism Show | Autism Podcast Radio

  Stella Waterhouse worked with people with ASD - as a teacher,  caregiver and Deputy Principal  of a residential community,since the 1970s. She has a series of books for parents plus a new upcoming series - Autism Decoded.   Listen to the Episode below (00:13:12)   Stella's Story: Stella became interested in autism in the late 60s, after meeting three very different children who had the same diagnosis. She spent the rest of her career working with people on the autism spectrum. Hear more about Stella's inspiring career on this episode of The Autism Show Podcast.     We discuss: Stella's experience with working with adults and children on the spectrum. Stella's books- a great resource for parents and teachers. How the program Sounds Rite is helping people on the spectrum. Stella's plans for the future.   Interview Links: Autism Decoded The Sounds Rite Program The Reason I Jump     The post 60: Autism Decoded with Stella Waterhouse appeared first on The Autism Show.

  starstarstarstarstar
 • Ep. 92: Rebecca Kay Thompson - When the Universe Speaks to You, Listen

  · 00:40:36 · Chasing Dreams with Aimee J.

  My guest is Rebecca Kay Thompson of RKT Wellness Solutions. She’s a lifestyle and wellness coach who brings a holistic approach to solving a broad spectrum of challenges, from health and wellness to relationship coaching, personal finance, and home/office organization. Her honest and practical coaching style helps her clients become proactive in maintaining a fulfilling life of whole wellness. Rebecca emphasizes the simple question, “What does wellness mean to YOU?” This allows her clients to look at the big picture, break down shortfalls, and then focus on improvement. Rebecca has a bachelor’s degree in Leadership Development from Villanova University, where she graduated with many accolades in her 40’s! After conquering her personal battle to achieve wellness, Rebecca has recently added nutrition coaching to her 20-year repertoire. TWEET: “Ep 92 is all about #wellness and how to make it a way of life!” #RebeccaKayThompson “The Wellness Factor” Are you experiencing wellness? Of course, this can mean different things to different people. In addition, the motivation to pursue wellness takes many different forms. For Rebecca, it took losing her mother to pancreatic cancer in 2013, after watching a lifetime battle against wellness. Through chronic illness and countless medications, Rebecca watched her mom struggle and die “the slowest, most torturous death.” When she found herself falling into the same pattern, she put the brakes on her misery from being overweight, unhappy, and unwell. She gives us insight into the critical “Aha moment.” TWEET: “A #sanctuary day is taking the time to be #mindful about myself.” #RebeccaKayThompson “What the universe says to you . . .” Have you come home from a day’s work and simply felt unfulfilled? If this is a recurring feeling, then you may need to take the first step like Rebecca did. She said, “That’s it. I’m going to pursue my dream.” She tells of the many great things that have happened in her life since she changed her focus. A job to pay the bills isn’t the same as one that fulfills your passion and chases your dreams. Rebecca explains why you may need to rethink your college degree field, figure out the next step, and create the BEST version of yourself. TWEET: “When you’re #passionate about something, it will change the world.” #RebeccaKayThompson New Dreams? How many dreams can you chase at once? Can they change over time? The answers are that you can chase as many dreams as you want, and YES, they can change over time. For example, Rebecca wants to write a book someday; she also wants to be a hero. No one knows what the future holds or what opportunities may come, but remember this: multiple dreams ARE allowed and you ARE allowed to change them! TWEET: “When the #universe speaks to you, #LISTEN.” @RebeccaKayThompson Rebecca’s Recommended Action Step: “If you want to be a pig farmer, then call yourself a pig farmer!” Whatever it is that you want to be, create the best version of yourself and don’t forget to dress the part! OUTLINE OF THIS EPISODE: [1:25] Rebecca’s “Sanctuary Day”---What is it? [6:00] Getting to the point of WELLNESS [12:10] Get a coach to guide you to your dream [16:15] The example of Cornell Thomas (See Episode 59 and 76) [20:17] When the universe speaks to you . . .  [24:40] Could your college degree have been WRONG? [30:29] How many dreams can you have? [32:55] You’re allowed to change dreams! [36:55] Rebecca’s Recommended Action Step for Dream Chasers   RESOURCES MENTIONED IN THIS EPISODE: Rebecca on LinkedIn Rebecca on Facebook   TWEETS YOU CAN USE: TWEET: The “Aha moment” is mission critical in deciding you want to be well. @RebeccaKayThompson TWEET: “I get to help people be the best version of themselves.” @RebeccakayThompson TWEET: “Live your own #dream and not someone else’s.” @Rebeccakaythompson

  starstarstarstarstar
 • 177: Stella Umeh

  · 01:31:12 · GymCastic: The Gymnastics Podcast

      This week Canadian legend, Olympian, World vault finalist, 13-year Cirque du Soliel veteran, entrepreneur and NCAA team champion, Stella Umeh tells her story. Known for her incredible power combined with her dance background helped Stella perform floor routines that ballerinas and jazz dance fans alike sigh with ecstasy. Jessica joined Stella and her 3-month-old daughter, Billie (cue adorable baby gurgles in the background), in November while Stella and her husband, Sam, (head electrician for Cirque's Kurios show) stopped in California.  We discuss: On being an A-typical Canadian gymnast in her era and being labeled as difficult for standing up for herself and doing things her own way: "I work hard, I play hard. I'm responsible because I love what I'm doing, I'm not going to jeopardize it (also because I don't want to get injured).... I would always do the job but because I didn't fit the mold, it looked like I was fooling around or Mickey Mousing or I wasn't taking things seriously. But I don't think you have to completely conform and lose yourself to take something seriously--because if you are meant to do it, and it is your passion, it's going to be serious regardless of who you are or what you look like. You see a person's heart and soul in what they are doing; and that is what people should be looking at." Injuries and accidents: Crying and developing an eye twitch every single day for a year she performed on Teeter Board in Cirque du Soleil's Mystère because she was terrified of the apparatus. Competing with a sprained neck and back . Competing with labyrinthitis, a condition caused by California-specific seasonal allergies, which led to a broken bone and very scary crashes. College Culture Shock Moving to LA immediately after the 1994 earthquake when UCLA looked like "Beirut" Not finding the United States to be as multi-cultural as her home in Mississauga, near Toronto, Canada. Getting booed in a college meet. Her opinion of current college difficulty compared to her era in the 90's and how the loss of compulsories effect the current skill level of incoming elite gymnasts. Being Different Her dance foundation and wanting to be like her famous choreographer sister, Anastasia (Stacy) Umeh Feeling out of place in school and in her upper middle-class gym Being bullied--being chased home from elementary school by rock-throwing girls Gymnastics always being the happy, safe place. Elite Gymnastics Scoring low domestically Her advice for learning a painful skill, doing it Fashion show, changing leotards for each event, mobster leos Hair fashion when Stella didn't have enough hair for a scrunchy, but the head coach wanted her in one (cue comedy) "I never saw myself as a black athlete. I always come back to, this is what I love to do. I don't really care what my color, my creed, my size, my shape is. This is where I am supposed to be.  If someone wants to sort of, discriminate against me or make things difficult for me because I'm different, then that's their shit. I'm still going to go out and do what I need to do." Dealing with the reputation of being difficult and non-conforming because she stood up for herself and her teammates. For example: The time Stella asked a judge what rumors she has heard about her. The time Stella told off a Canadian judge for giving the Canadians lower scores than the international judges from the window of a taxi, as she took Larissa Libby (née Lowing) to the emergency room! Artistic Style The story her coach, Alex Bard, loves to tell about the time she refused to dance for him! Her unique style was "not revered in Canada," but it was abroad because being different was an asset. "I was loved internationaly, because in the end of the day, it was just about what I was doing on the floor." The Barcelona Olympic Games  in 1992 She cried for 30 days after the games because of the emotional investment in the journey and how fast it came and went. Parties, make-out sessions and how she snuck out of her room with the help of the Olympic wrestling team. Transitioning out of sport for the first time at age 40 Never had an orthopedic surgery due to or during her gymnastics career. Had her first surgery after 13 years as an acrobat with Cirque du Soliel. Thought she wouldn't be able to walk after college. Thought her body would be "decimated." Advice to her younger self, "Do it your way. Do it the way that feels right and intrinsic to you. Follow that passion. Dream huge and don't let any thing or anyone, including yourself, stand in your way. Because if you believe in what you are doing and you are loving it, you can't go wrong. Whether you place first or last, you can't go wrong." The Ivory Elephant Group: theivoryelephantgroup.com Join Club Gym Nerd here to support the show and get free perks in return.  Check out our awesome shirts here. The Essential Gym Nerd Gift Guide 168: Shannon Miller, Belarusgate, NED vs GB 148: Shannon Miller Episode 9: Chellsie Memmel, Swiss Cup & FIG Presidential Proposals Episode 12: Miss Val Part 2 Episode 11: Miss Val Episode 15: Joan Ryan Author of Little Girls in Pretty Boxes Episode 17: Growing Up In The Soviet Gymnastics System And Training At Round Lake Episode 22: Beth Tweddle Episode 28: Kristen Maloney Episode 31: Elise Ray Episode 33: Simone Biles & Her Coaches Episode 48: Kyla Ross 61: Katelyn Ohashi Clears The Air 77: Aly Raisman 81: Jenny Hansen 99: Princess Catherine Lyons and Coach Rochelle Douglas 101: Olivia Vivian 137: Lady Lisa Mason  

  starstarstarstarstar
 • 083: Bottom Up Water Solutions

  · 00:28:34 · Infinite Earth Radio – weekly conversations with leaders building smarter, more sustainable, and equitable communities

  Topic: Fresh Water, Climate Change, and Community Resilience In This Episode: 02:10  Guest Rebecca Wodder is introduced. 03:19  Rebecca expresses how the first Earth Day impacted her life and career path. 05:06  Rebecca tells if fresh water has always been the focus of her environmental career. 05:48  Rebecca talks about how water affects climate change. 09:18  Rebecca explains the degree to which our fresh-water supply is being threatened. 11:28  Rebecca describes the Clean Water Rule. 14:41  Rebecca shares which industries are most impacted by the 2015 Clean Water Rule. 16:26  Rebecca addresses natural capital and social capital. 18:33  Rebecca speaks about New Orleans and Hurricane Katrina. 21:39  Rebecca states where people can learn more about her work. 23:10  Rebecca mentions the wisdom she would pass along to her younger self on Earth Day 1970. 25:52  Rebecca makes known if she’s more hopeful now than she was in the past. Guest and Organization: Rebecca Wodder is a nationally known environmental leader whose conservation career began with the first Earth Day. As president of the national advocacy organization, American Rivers, from 1995 to 2011, she led the development of community-based solutions to freshwater challenges. From 2011 to 2013, she served as Senior Advisor to the Secretary of the Interior. Previously, Rebecca was Vice President at The Wilderness Society, and Legislative Assistant to Senator Gaylord Nelson. In 2010, she was named a Top 25 Outstanding Conservationists by Outdoor Life Magazine. In 2014, she received the James Compton Award from River Network. In her writing and speaking, Rebecca explores how communities can enhance their resilience to climate impacts via sustainable, equitable approaches to rivers and freshwater resources.  She serves on the boards of River Network, the Potomac Conservancy, and the Nelson Institute for Environmental Studies at the University of Wisconsin-Madison. Take Away Quotes: “When the first Earth Day came along…my high school chemistry teacher asked if I would organize this event for the community.  We really didn’t know what it was supposed to be about, but we knew it was intended to engage people and help them recognize the environmental issues that were so prominent at the time…The first Earth Day was just a great event in my life because it showed me how I could  combine my passion for making a difference with my academic interests in science and biology.” “Water is the way that we experience weather, and weather is the way we experience climate change in our daily lives.” “Ultimately, the reason that we have a blue planet, the reason there is life on this planet is because of water.  It is the fundamental reason for life.”    “One of the things that is so important about small streams is that they are the head waters, they are the sources of our drinking water, and something like one-third of all Americans get their drinking water—it starts with these small streams.” Resources: Island Press Urban Resilience Project A Community Approach to Climate Resilience The Community Resilience Reader

  starstarstarstarstar
 • Stella Romana Airoldi ★ Was Uganda mit meinem Digitale Nomaden Business zu tun hat

  · 00:39:06 · LIFE HACKZ ✰ powered by DNX

      Interview mit Stella Romana Airoldi von 22stars Dieses Mal mit der lieben Stella von 22Stars. 22Stars ist ein Online-Shop, der Schmuck von Frauen aus Uganda verkauft und Stella habe ich in Tarifa kennengelernt, was auch ein Digitaler Nomaden und Kitesurfing Hotspot ist. Wir sind ja jetzt bekanntlich total passioniert dem Kitesurfing verfallen. Stella habe ich dann auch wieder auf der Nomade Cruise getroffen und in Jericocoara hier in Brasilien. Also die Szene wächst irgendwie immer mehr zusammen, was richtig cool ist. Man trifft immer mehr Gleichgesinnte unterwegs, die man dann kennt und kann sich dann mit denen über businessrelevante Sachen austauschen. Stella hat eine Ausbildung zur Juristin gemacht und im Rahmen von einer Studie ist sie dann nach Afrika gereist, genau nach Uganda und hat dort dann Frauen kennengelernt, die in ziemlich armen Verhältnissen versuchen zu überleben, indem sie Schmuck herstellen aus altem Papier. Stella war dann so fasziniert von dieser ganzen Story, dass sie gesagt hat: Da muss ich doch irgendwie helfen oder gucken, dass ich den Frauen noch mehr auf die Füße helfen kann. Sie hatte gleichzeitig auch den Traum ortsunabhängig zu arbeiten und hat dann eins und eins zusammengezählt und hat gesagt: Okay, ich versuche jetzt ein Business aufzubauen mit dem Schmuck, den die Damen dort herstellen. Die Einnahmen teile ich mir dann mit den Leuten aus Uganda, fliege da regelmäßig hin und unterstütze noch ein paar andere Hilfsprojekte und versuche so gleichzeitig meine Online-Selbstständigkeit aufzubauen. Unabhängig davon ist Stella an sich eine super smarte, sympathische und intelligente Frau. Von daher habe ich mich mega gefreut, als sie zugesagt hat, hier auf das Interview zu kommen, auch wenn sie erstmal ein bisschen Schiss hat, dass ihr deutscher Akzent lustig klingen würde und sie nicht alle Worte finden würde. Aber ich finde das Interview ist richtig, richtig cool geworden. Also ich bin echt happy damit. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie mir. Viel Spaß mit dem Interview! In dieser Folge lernst du: Dass man ein glücklicherer Mensch ist, wenn man gibt. Wie wirklich jeder, armen Menschen auf der Welt helfen kann. Wie man mit Menschen aus ärmeren Ländern ein Business aufbauen kann und ihnen so die Möglichkeit gibt, ein besseres Leben zu führen. Schreib mir an marcus@lifehackz.co, hinterlass eine kurze Bewertung auf iTunes und abonniere die Show! Sicher dir jetzt kostenlos das ultimative DNX Erfolgskit für Online Unternehmer mit meinen 7 Erfolgsgeheimnissen für deine persönliche und finanzielle Freiheit ???? [www.dnxnews.de] Komm jetzt in die kostenlose DNX LIFE HACKZ Facebook Community mit tausenden von gleichgesinnten Lifehackern???? [www.dnxcommunity.de]  Sei bei der nächsten DNX Konferenz in Berlin dabei (20€ Gutscheincode "DNX-PODCAST")  ???? [www.dnx-berlin.de] 1.000 Dank, Dein Marcus  SHOWNOTES 22stars.com Instagram 22stars_com Nomade Cruise Donation 22STARS "Education 4 kids in Uganda"  

  starstarstarstarstar
 • 20VC: Learnings From Mary Meeker & Larry Summers, Missing Out On Uber & The Changing World of VC with Canvas Partner, Rebecca Lynn

  · The Twenty Minute VC: Venture Capital | Startup Funding | The Pitch

  Rebecca Lynn is a Partner @ Canvas, where she focusses on Fintech, Digital Health, SaaS and mobile. Rebecca led an early stage investment in Lending Club, which was the largest US technology IPO of 2014 and the 4th largest Internet IPO since 2001. She has also led investments in the likes of Check (acquired by Intuit), RelateIQ (acquired by Salesforce), Proximity, Practice Fusion and more incredible companies. Prior to being in VC, Rebecca held operational roles at NextCard where she rose to become VP of Marketing and Head of Customer Acquisition and saw the company going public with a $1.3bn market cap.   In Today’s Episode You Will Learn: 1.) How Rebecca made her way into the wonderful world of VC? 2.) How does Rebecca view the importance of brand and thematic focus in the world of VC today? How can a VC be focussed thematically without missing moonshots? 3.) What were Rebecca's biggest lessons from sitting on boards with the likes of Mary Meeker and Larry Summers? How did that change how Rebecca viewed being a board member? 4.) "Fintech is all about distribution and acquisition". What does Rebecca make of this statement? How have we seen evolution in both distribution and acquisition in the rising tide of new fintech startups? 5.) How does Rebecca analyse fund economics? What does she make of the mega $1Bn funds raised over the last year? What is the optimal size fund for Rebecca? Items Mentioned In Today’s Show: Rebecca’s Fave Blog: The Daily Shot Rebecca’s Fave Book: Influence by Robert Cialdini As always you can follow Harry, The Twenty Minute VC and Rebecca on Twitter here! Likewise, you can follow Harry on Snapchat here for mojito madness and all things 20VC. Pearl believes the latest automotive technology should be available to every driver – whether it’s time for you to buy a new car or not. RearVision is our first step in driving this commitment forward. Pearl RearVision is the only wireless backup camera and alert system that installs in minutes and updates throughout its lifetime. Pearl literally takes less than 10minutes to install and is completely wireless because it’s solar powered. Since RearVision is software based, we’re able to push updates and new features over the Pearl App in the exact same way you receive updates for other apps on your phone. Pearl RearVision is perfect for anyone who wants to upgrade their car in minutes. Pearl RearVision is $499.99 and available at PearlAuto.com. It’s also available on Amazon and through Crutchfield. Xero is beautiful, easy-to- use online accounting software for small businesses. With Xero, you can easily manage your accounting anytime, anywhere from your computer or mobile device.When you add Xero to your small business you are able to: Send online invoices and get paid faster. Get an instant view of your cash flow. Track your payroll and keep tabs on your inventory. Partner with your accountant and bookkeeper in real time whenever you like. You can also customize your Xero experience with over five hundred business apps, including advanced solutions for point-of- sale, time tracking, ecommerce and more. Sign up for a free thirty-day trial at xero.com/20vc

  starstarstarstarstar
 • 20VC: Maveron's Rebecca Kaden on The Patterns Of Entrepreneurship and Taking A Consumer Product From Niche To Mass Market

  · The Twenty Minute VC: Venture Capital | Startup Funding | The Pitch

  Rebecca Kaden is a Partner at Maveron where she identifies emerging consumer-focused entrepreneurs in Silicon Valley, Southern California, and New York. Rebecca also plays a leading role in Maveron's seed program, where they partner with emerging consumer companies at their earliest stages. She’s a Board Observer at August, Common, Darby Smart, Dolls Kill, Eargo, Earnest and General Assembly. Her outstanding achievements have been recognised by Forbes who included Rebecca is their annual '30 Under 30'.   As always we would like thank the awesome team at Mattermark for providing us with all the data and analysis for the show today, check out Mattermark search here!   In Today's Episode You Will Learn: 1.) How Rebecca made her way into the wonderful world of VC? 2.) Maveron have shown their belief in the consumerisation of IOT. What are Rebecca's thoughts on the space, how it is progressing, barriers that are preventing mass adoption? 3.) What is your take on the integration of messaging and chat with IOT? Whis there a recent broader market positivity towards chat interfaces at the moment? 4.) Maveron have also shown their likeability towards hardware investments so why is this? Why do Maveron not feel the broader VC market concerns of shipping, logistics? Are we seeing a shift in investing patterns in hardware? 5.) How do Rebecca approach the common problem with consumer startups transtioning from an early adopter market to a mass market product?  What does Rebecca feel is the tipping point? What is necessary to make the transition from SF hipster client to everyone? 6.) What are the benefits are of having a narrow investing thesis (only consumer)? How has Rebecca found it? Is it challenging when finding companies you would like to invest in but are outside the mandate? Items Mentioned In Today's Episode: Rebecca's Fave Book: Pale Fire, Vladamir Nobokov Rebecca's Fave Blog or Newsletter: Sarah Tavel, Brad Feld, Wait But Why Rebecca's Most Recent Investment: Booster Fuels   As always you can follow The Twenty Minute VC, Harry and Rebecca on Twitter here! If you would like to see a more colourful side to Harry with many a mojito session, you can follow him on Instagram here!   How many emails do you have in your inbox right now? A hundred? A thousand? The answer is too many. But here’s the thing—even though I knew I wanted to do something about it, I didn’t know how. It’s called SaneBox. SaneBox sorts through your email and moves all of the trivial stuff into a different folder so the only messages in your inbox are the ones you actually want to see. Visit sanebox.com/20VC today and they’ll throw in an extra $20 credit on top of the two-week free trial.   

  starstarstarstarstar
 • Ask Special Sauce: Kenji and Stella Troubleshoot Your Thanksgiving

  · 00:38:57 · Special Sauce with Ed Levine

  When I was mulling over what we could do on Special Sauce for Thanksgiving, I immediately thought about stress reduction. Making the big dinner can be stressful for any number of reasons, and while we design all our Thanksgiving offerings with an eye to making the holiday as hassle-free as possible, I decided to continue with that theme in this special edition of Ask Special Sauce. I invited Kenji and Stella on to answer as many questions from our community as we could, since they know a lot about a lot of Thanksgiving-related topics.   The two of them delve into a myriad of tips and tricks, from figuring out what to do with leftovers and accommodating your guests' allergies and dietary restrictions, and they discuss the differences between stuffing and dressing. (Kenji even has an ingenious solution for people who would like to cook their stuffing in their bird without overcooking the meat.)   We will also provide a full transcript of our conversation on our website, for those of you who'd prefer to read it, and have included highlights and links to the recipes mentioned in this episode below.   There are so many people that I have to thank concerning Special Sauce.  I'm thankful for everyone who makes the podcast a joy to create. Our producer, Marty Goldensohn, our associate producer, Marissa Chen, everyone here both at CDM Studios and the other Serious Eats' Special Sauce home, the Radio Foundation. And a big thank you especially to our listeners, whether you're new to the podcast or tune in weekly.  Without you, there would be no Special Sauce.   Happy Thanksgiving, Serious Eaters, from me and all of us here at Serious Eats!   ------------------------------- 3:23  Kenji addresses a question about make-ahead savory foods for the holidays. Recipes: Warm Brussels Sprout Salad with Bacon and Hazelnut Vinaigrette, Make-Ahead Roasted Squash and Kale Salad 6:27  Stella’s tips for make-ahead desserts. Recipes: Pumpkin Layer Cake, Pumpkin Pie, Cherry Pie 8:28  Kenji explains how to get the most out of kitchen space when planning your Thanksgiving menu. Recipes: Mashed Potatoes, Mashed Sweet Potatoes 10:25  Debate: Should pies be reheated? 11:57  The team debates the differences between stuffing and dressing. Kenji is going to steal Stella’s dad’s idea for including brown butter in a stuffing recipe this year.   Recipes: Slow-Cooker Sage and Sausage Stuffing, View all stuffing recipes 18:51  Is it possible to make gluten-free pies or other desserts that are actually delicious? Recipe: Flaky and Crisp Gluten-Free Pie Crust 22:33  Are expensive turkeys better than ‘typical’ turkeys?  Kenji, Stella and Ed discuss heritage vs. organic vs. free-range vs. commercial turkeys. Advice from Kenji: Use a thermometer and don’t overcook. Animal rights issues and farmers. Video: How to Take the Temperature of Your Turkey 27:50  Kenji and Stella offer suggestions of what to do with leftover pumpkin purée.   Recipes: The Best Pumpkin Pizza Recipe, Spicy Spring pizza, Sweet Potato Pancakes Made With Leftover Mashed Sweet Potatoes, The Food Lab: How to Make Kickass Quesadillas 30:18  Is sous-vide a useful technique for Thanksgiving?  Kenji says yes, it’s great for turkey, leftovers, and heating make-ahead dishes. Recipes: Sous Vide Turkey Breast, Deep-Fried Sous Vide Turkey Porchetta (Turchetta), Gravy

  starstarstarstarstar
 • [099] Shut up and write with Stella Orange

  · 01:04:12 · Soulful PR Podcast with Janet Murray |PR|Marketing|Social Media

  Do you ever struggle to get words on the page? If so, you’ll love this episode with copywriter Stella Orange, who shares her tips on writing stylish copy – fast. Here’s what’s covered in this episode: Stella’s business story – from outdoors educator to copywriter Stella’s tips on writing great copy – quickly Common mistakes people make... READ MORE The post [099] Shut up and write with Stella Orange appeared first on Janet Murray.

  starstarstarstarstar
 • LisezLaScience - 6 - Laser : 50 ans de découvertes

  · 00:19:57 · Lisez La Science

  [audio https://ia902502.us.archive.org/21/items/LLS-6-Lasers50ansDeDecouvertes/episode-6-Lasers50ansDeDecouvertes.mp3]Il y a deux semaines, Clifford Pickover nous a emmené à travers 12 000 ans d’histoire de la médecine avec “Le Beau Livre de la Médecine : Des sorciers guérisseurs à la microchirurgie”. Nous avons appris comment cette science s’est développée et nous avons pu découvrir l’histoire de certains hommes et femmes qui ont cherché à comprendre et soigner les maux qui ont émaillés l’Histoire de l’Humanité.Cette semaine, nous allons parler d’un domaine bien différent : La physique des lasers et leurs applications avec “Laser : 50 ans de découvertes”. Ce livre a été coordonné par Fabien Bretenaker et Nicolas Treps afin de nous faire découvrir le principe de fonctionnement des lasers ainsi que leurs utilisations, en allant de celles de tous les jours à celles que l’on ne pourrait même pas imaginer! Laser : 50 ans de découvertes de F. Bretenaker et N. Treps. Crédits goodreads : http://goo.gl/7sspwU Sommaire Quelques mots sur Fabien Bretenaker et Nicolas Treps Le livre “Laser : 50 ans de découvertes” Un livre qui n’a rien à voir Un livre que j’aimerais lire Une quote Plugs Un auteur Fabien bretenaker. Crédit : france culture. http://goo.gl/w9xpvw Nicolas Treps. Crédit : france culture. http://goo.gl/SLKhwM           Fabien Bretenaker et Nicolas Treps sont tous deux des scientifiques de haute volée comme on en rencontre peu. Tous les deux issus de l’École Polytechnique, ils ont chacun réalisé des thèses, puis des recherches dans le domaine très large des lasers et de l’optique.Fabien Bretenaker de son côté est aujourd’hui Directeur de Recherche au CNRS. Né à Metz en 1966, son parcours scientifique commence ainsi à l’École Polytechnique où il va notamment réaliser un DEA sur les lasers. Une fois obtenu, il réalisera une thèse CIFRE (à moitié dans le public, et à moitié dans une entreprise) à Rennes en lien avec la société Sagem. Une fois sa thèse soutenue en 1992, il poursuit quelques années chez Sagem avant d’entrer au CNRS en 1994 en tant que chargé de recherches dans le laboratoire où il avait réalisé sa thèse. Dix ans plus tard, il intègre le laboratoire Aimé Cotton de l’Université Paris Sud et il participe depuis 2005 à divers cours et notamment sur la physique des lasers du tronc commun du M2 « Lasers et matière » de l’École Polytechnique. Ses travaux de recherche couvrent différents domaines de la physique et plus particulièrement de l’optique avec des applications dans des domaines aussi variés que l’informatique quantique ou l’usage des lasers dans les radars.Au cours de sa carrière, il a publié de nombreux articles touchant ces technologies de près ou de loin, il a aussi été auteur ou co-auteur de cinq brevets et reçu un certain nombre de distinctions dont notamment : le prix Fabry de Gramont de la Société Française d’Optique en 1992 mais aussi le prix IBM « Jeune chercheur » de la Société Française de Physique en 1993, ainsi que le prix Fresnel de la Société Européenne de Physique en 2000. Vous allez me dire que je ne choisis que des livres dont les auteurs sont sérieux et distingués de toutes parts. Oui. Étonnamment ils sont de meilleure qualité que ceux écrits par des arrivistes.De son côté Nicolas Treps, plus jeune, ne démérite absolument pas ! Aussi élève de l’École Polytechnique dont il est sorti en 1994, il a réalisé son DEA à l’ENS et a enchaîné avec une thèse, bien sûr sur le thème des lasers, qu’il a réalisé au Laboratoire Kastler Brossel en 2001. Aujourd’hui il est Maître de Conférences à l’Université Pierre et Marie Curie au sein de ce laboratoire où il travaille notamment sur les propriétés quantiques de la lumière ou encore les mesures de très grande sensibilité.Tout comme Fabien Bretenaker, les grands esprits se rencontrent il faut croire, il a remporté le prix Fabry de Gramont de la Société Française d’Optique en 2010. Il a aussi reçu un autre prix en 2013, le prix Jean Jerphagnon pour récompenser son esprit d’entrepreuneuriat et sa volonté, en tant que chercheur reconnu mondialement, de transférer des résultats de recherche dans le monde de l’entreprise. Il a en effet créé une société nommée CAILabs pour valoriser certains de ses résultats de recherche.Histoire de bien finir, ces deux messieurs ont reçu le prix Arnulf Françon 2011 qui vise à récompenser des ouvrages dédiés à l’enseignement de l’optique dans le supérieur.Du lourd quoi.Un livreAvant-proposAlors attention, je viens juste de dire que ce livre a été récompensé pour sa capacité à servir de support pour l’enseignement de l’optique dans le supérieur. Oui. Mais c’est surtout un fabuleux livre de vulgarisation, très accessible, sur l’optique et les lasers. On peut comprendre ce que les auteurs nous expliquent. Pour avoir commencé un “Que sais-je?” sur les lasers qui date de fin 70 auquel j’ai pas compris grand chose, je peux vous l’assurer !Fabien Bretenaker et Nicolas Treps ont d’ailleurs su s’entourer d’un grand nombre de contributeurs, près d’une quinzaine, afin de faire émerger un ouvrage de très haute tenue et réalisé par les personnes les plus compétentes dans leurs domaines respectifs.D’ailleurs, histoire de ne pas bouder son plaisir, cet ouvrage est aussi une contribution forte de la Société Française d’Optique: Michèle Leduc et Emmanuel Rosencher, respectivement Vice-Présidente et Président sortant de la SFO, ont en effet été d’une grande aide aux deux auteurs pour la réalisation de ce livre.Pour finir : les deux auteurs se sont payés le luxe d’une préface par Charles H. Townes, qui n’est rien de moins que l’un des inventeurs du masers, un laser mais avec des micro-ondes, dont le principe est justement à l’origine de l’extension aux lasers. Il obtint d’ailleurs le prix nobel pour ses travaux dans le domaine. La classe quand même !La revueNe craignez rien, ce livre ne va pas vous perdre dans d’innombrables informations incompréhensibles sur les lasers. Non, les auteurs sont bien meilleurs que cela. Ils arrivent, à travers le premier chapitre, à reprendre depuis le début ce dont il s’agit : qu’est ce que la lumière, qu’est ce qui différencie un laser de la lumière “courante”, comment est-ce qu’il marche, etc. Tout ceci est parsemé de rappels historiques, de schémas très clairs et de quelques formules histoire de contenter les plus physiciens d’entre nous. Ceci forme une base parfaite et indispensable pour poursuivre la lecture et découvrir les applications des lasers, mais aussi certains des aspects les plus étonnants et incroyables de certaines d’entre elles.On apprend par exemple qu’il existe des lasers de toute sorte : solides (en rubis pour les plus connus), liquides à colorants ou à gaz avec, bien sûr, des usages extrèmement différents. Ces lasers peuvent aussi varier de manière très forte en ce qui concerne leur taille : de ceux de plusieurs mètres que l’on trouve par exemple à Bordeaux pour la fusion, ou aussi petit qu’un brin d’ADN. On découvre aussi que les lasers sont un peu de toutes les couleurs, du rouge classique au bleu des blu-ray voire à l’infra-rouge ou à l’ultraviolet.On peut aussi se demander : à quoi peut bien servir un laser si ce n’est mettre un peu d’ambiance dans les soirées arrosées du samedi soir dans des boîtes de nuits surchauffées où reigne, parfois, les musiques syncopées et les surplus d’hormones de nos jeunes en quête d’un peu d’amour? Hum.Dans l’industrie par exemple on peu les retrouver pour la découpe précise de matériaux comme pour l’horlogerie de précision avec la découpe de ces pièces minuscules et magnifiques des montres suisses d’exception. On en retrouve bien sûr dans les fibres optiques qui vous permettent d’accéder aux contenus fantastiques que ce podcast cherche à vous mettre à disposition. On les utilise en médecine pour divers usages : correction de myopie, épilation définitive (j’ai d’ailleurs failli choisir une quote en rapport, mais je trouvais finalement cela un peu déplacé), cautérisation de vaisseaux sanguins, traitement de gencives, destruction de calculs rénaux, etc. Si vous êtes dans le batîment vous utilisez des lasers pour mesurer des distances de manière précise, et si vous êtes dans les forces de police, vous en utiliserez pour mesurer la vitesses des automobiles sur les routes.On pourrait croire, décrit comme cela, que les auteurs ne font que survoler les différents sujets, mais pas du tout. Après avoir présenté l’ensemble des applications potentielles, ils vont entrer dans le détail de certaines d’entre elles afin d’en expliquer les tenants et les aboutissants.On apprend par exemple les différents usages des lasers dans la communication : le principe de fonctionnement des fibres optiques qui servent de support à l’Internet mondial, l’usage de différents types de laser pour la lecture des supports optiques comme le CD, le DVD ou encore le Blu-ray. On découvre aussi, ou re-découvre pour ceux qui avaient écouté l’épisode 62 de Podcastscience intitulé “La géologie pour sauver des vies”, les LIDAR, l’équivalent des radars mais dans le domaine optique, notamment utilisés pour l’analyse de polluants dans l’atmosphère ou pour l’analyse précise de la topographie de terrains.Autre usage tout aussi incroyable des lasers que j’avais découvert il y a quelques années : avec des impulsions ultra-courtes, on peut observer des phénomènes ultra-brefs comme les réactions chimiques par exemple. De la même manière, ces impulsions ultra-brèves permettent de réaliser l’ablation de surface de matériaux ou encore de faire de la chirurgie optique qui ne détruira pas les tissus. On a d’ailleurs vu très récemment le télescope Alma annoncer changer d’horloge atomique et passer à l’utilisation d’un maser à hydrogène afin d’être encore plus stable et plus précis dans le temps et de pouvoir créer un radiotélescope par interférométrie aussi grand que la Terre ! Truc de ouf malade quoi.Sans parler de l’usage qui est fait de laser sous terre afin de mesurer des distances de manière ultra-précise dans le but de détecter des ondes gravitationnelles comme pour l’expérience franco-italienne Virgo.J’ai enfin découvert dans ce livre que les lasers peuvent refroidir ! En effet, en créant des ondes stationnaires, on arrive à arrêter des atomes, et donc les refroidir ! On piège ainsi les atomes, ce qui permet de réaliser diverses expériences et notamment la création de condensat de Bose-Einstein.En conclusionJ’ai été assez impressionné par ce livre à vrai dire : il arrive à aborder des sujets qui sont théoriquement assez avancés sans trop perdre le lecteur tout en présentant tout un tas d’applications les plus facinantes les unes que les autres. Il y a quand même quelques équations et parfois il est nécessaire de se creuser un peu la tête pour tout comprendre. Ceci n’empêche pas, malgré tout, de pouvoir sauter ces passages pour aller aux éléments essentiels.Il y a aussi, comme je l’ai expliqué un grand nombre d’applications qui sont présentées, et pour chacune, les auteurs décrivent les aspects théoriques autant que les usages dans ces domaines d’applications. Pour ceux qui ont des inclinations particulières pour certains domaines, ils pourront trouver pléthores d’exemples dans ceux qui les intéressent.Autre point intéressant : ce livre est en couleurs, et étant abondamment illustré, on est à l’aise avec les illustrations, les croquis et les schémas pour comprendre les descriptions données et mieux intégrer les concepts et applications présentés.Un livre qui n’a rien à voir Star Trek - L'histoire non officielle de toute la saga intergalactique. Crédit : goodreads. http://goo.gl/b16wOi Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un trekkie. Pour les autres, ben vous le savez déjà. Un trekkie, pour ceux qui ne connaissent pas le principe c’est un fan de star trek. Et pas de star wars. Ne confondons pas tout s’il vous plaît. Vous être vraiment impossibles ! Les fan de star wars sont justes des gens qui n’ont pas de vie sociale. Ceux de star trek sont … bon, donc! Le livre dont je voulais vous parler aujourd’hui est “Star Trek - L'histoire non officielle de toute la saga intergalactique”.Cet ouvrage très bien illustré alterne récits historiques, anecdotes et témoignages divers et variés, de fans pour la plupart mais cela va de responsables de fanzine dédiées à star trek jusqu’à des astronautes qui sont vraiment alés dans l’espace. Il présente d’ailleurs une histoire pas si rose finalement : faite d’égo démesurés, de luttes d’influence, de tractations étranges, la vie des médias quoi. L’envers du décor d’un phénomène qui émerveilla depuis plus de quarante ans et qui fut précurseur dans bien des domaines : la légende veut ainsi que les communicateurs de Star Trek soient les ancêtres de nos téléphones portables.Je crois que ce que décrit bien le livre c’est aussi la vision de Gene Rodenberry de la science et des interactions entre humains. Malgré toutes les choses que l’on peut dire sur cet homme, il a su montrer un monde où la science apporte une vision positive et où le racisme n’a pas sa place (il s’agissait du premier “show” avec un personnage principal qui était une femme noire). En tout cas, si vous êtes un trekkie comme moi, ruez-vous sur ce livre où vous apprendrez plein de choses sur votre série préférée !Un livre que j’aimerais lire L'âge du capitaine. Crédit : goodreads. http://goo.gl/6CxJfq Bon, des livres que j’aimerais lire, il y en a plein. Je vais vous parler aujourd’hui d’un livre que j’ai découvert, je ne sais plus comment, et qui se trouve être dans la même veine de celui que je vous ai présenté lors du précédent épisode. Il s’agit de “L’âge du capitaine” de Stella Baruk.L’idée qu’elle défend dans ce livre me semble tout à fait indispensable à inculquer à quiconque se trouvant impliqué dans l’enseignement de nos petits banbins (parents-élèves-professeurs) : il n’est pas nécessaire de stigmatiser l’erreur à l’école et notamment en mathématiques, mais plutôt (et c’est quelque chose de plus large que pour les mathématiques) de l’analyser afin d’en tirer des leçons afin de ne pas les reproduire et d’arriver à donner du sens à ce que l’on apprend à l’école. Le titre de ce livre “L’âge du capitaine” s’entend comme la question ultime de tout énoncé sans aucun sens du type “J’ai dix poules, le filet du pêcheur remonte trois poissons : quel est l’âge du capitaine?” en face duquel les enfants ont parfois l’impression de se retrouver si le sens est perdu en route.Stella Baruk est professeur de mathématiques, et défend depuis quelques années cet état de fait : les mathématiques sont utilisées pour noter, et leur enseignement est ainsi perçu comme une certaine violence. De plus, les termes utilisées en mathématiques sont parfois utilisés dans un sens autre/différent par rapport au langage courant, renforçant les mécompréhensions que certains élèves pourraient avoir.Il me semble qu’il est indispensable de comprendre cela pour que les mathématiques, qui sont omniprésentes dans notre monde d’aujourd’hui, puissent redevenir un outil à l’usage du citoyen, et non plus juste un moyen de l’évaluer et de le plonger dans la médiocrité.Ouais, c’est mon quart d’heure militant, mais vous l’aurez compris, un livre que j’aimerais lire !QuoteCette citation est du baron Robert Winston, médecin, scientifique et homme politique anglais : Nearly all inventions are not recognised for their positive side either when they're made. So, for example, scientists didn't go out to design a CD machine: they designed a laser. But we got all sorts of things from a laser which we never remotely imagined, and we're still finding things for a laser to do. Robert Winston Plugs et liens évoqués Petit plug rapide : j’aime bien faire participer les auditeurs en leur demandant quels livres ils souhaiteraient voir revus dans LisezLaScience et je vous avais proposé de choisir le livre qui viendra après celui du prochain épisode. Pendant longtemps “Désir d’Infini” de Trinh Xuan Thuan était en tête. Mais la semaine dernière a été palpitante et a vu la remontée de “Quand les poules auront des dents” de Stephen Jay Gould ! Ce sera donc ce dernier que vous retrouverez dans deux épisodes ! Et histoire de contenter ceux qui ont voté pour Trinh Xuan Thuan, son livre sera le sujet de l’épisode qui suivra :) Cela fait un mois qu’il n’y a pas eu d’épisode ! Désolé. Vraiment. Le temps est précieux et ces dernières semaines il ne m’a pas été permis de vous faire deux épisodes comme prévu. Mais les vacances se profilent et peut-être un peu plus de disponibilité pour reprendre le rythme normal d’une publication toutes les deux semaines. Fabien Bretenaker sur le site du CNRS  : http://www.cnrs.fr/70ans/spip.php?article106 Le communiqué de presse annonçant le prix Jean Jerphagnon de Nicolas Treps en 2013 : http://www.prixjeanjerphagnon.org/files/CP_Laureat_PrixJeanJerphagnon2013.pdf et l’annonce correspondante sur le site du CNRS : http://www.cnrs.fr/inp/spip.php?article2335 Les deux pris de la SFO de Nicolas Treps sur le site du Laboratoire Kastler Boissel : http://www.lkb.ens.fr/Nicolas-Treps-recompense-a-deux Page wikipédia sur Charles H. Townes : http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Hard_Townes Épisode 62 de Podcastscience : La géologie pour sauver des vies. http://www.podcastscience.fm/emission/2011/11/24/podcast-science-62-la-geologie-pour-sauver-des-vies/ Un radiotélescope de 5.000 km pour regarder les trous noirs : http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/alma-radiotelescope-5000-km-regarder-trous-noirs-54479/#xtor=RSS-8 Expérience Virgo : https://wwwcascina.virgo.infn.it ConclusionEn tout cas que vous ayez aimé ou pas, surtout, ne restez pas devant le tour de France. Exprimez-vous à travers des courriers, des commentaires sur le blog, des likes sur Facebook, des tweets, des retweets, des chewing-gums californiens ou envoyez-moi l’oeuvre complète de Monsieur Simon Singh si jamais elle ne vous sert que de brouillon quand vous avez des idées qui vous passent par la tête.Vous pouvez retrouver LisezLaScience sur son site web http://lisezlascience.wordpress.com sur lequel vous pouvez me contacter et commenter les épisodes. Vous pouvez aussi me contacter sur twitter sur @LisezLaScience et le podcast est accessible sur podcloud, sur podcastfrance (http://podcastfrance.fr/podcast-lisez-la-science) et aussi sur l’antenne de podradio.Vous pouvez aussi m’envoyer des e-mails à lisezlascience@gmail.com. Je ne fais pas encore les fax, mais si vraiment c’est la seule chose que vous pouvez faire, je vous donnerais un numéro !Vous pouvez d’ailleurs retrouver l’ensemble des livres cités sur la liste goodreads associée à ce podcast sur le compte de LisezLaScience. Les livres seront placés sur des “étagères” spécifiques par épisode et ceux de celui-ci sont sur l’étagère “lls-6”.Prochain épisodeOn se retrouve le 03/08/2014 pour un nouvel épisode sur le livre de Michel de Pracontal : “L’imposture scientifique en 10 leçons’”.D’ici là bonne quinzaine à toutes et à tous.Les références des livres évoqués Laser : 50 ans de découvertes ISBN : 2759805174 (ISBN13 : 9782759805174) Auteur : Fabien Bretenaker, Nicolas Treps, Michèle Leduc, Emmanuel Rosencher, Charles-H Townes (Préface) Nombre de pages : 179 pages Date de parution : 30/04/2010 chez EDP Sciences Prix : 20 € chez Amazon Star Trek - L'histoire non officielle de toute la saga intergalactique ISBN : 2258103800 (ISBN13 : 978-2258103801) Auteur : Robert Greenberger Nombre de pages : 256 pages Date de parution : 17/10/2013 chez Hors Collection Prix : 29,90 € chez Amazon ou la Fnac L’âge du capitaine ISBN : 2020183013 (ISBN13 : 978-2020183017) Auteur : Stella Baruk Nombre de pages : 355 pages Date de parution : 01/01/1998 chez le Seuil Prix : 8,10 € chez Amazon ou la Fnac Vous pouvez retrouver la liste des livres dans goodreads à l’adresse suivante : https://www.goodreads.com/review/list/30797714-lisezlascience?shelf=lls-6

  starstarstarstarstar
 • #52: No Limits/So Money Crossover: Farnoosh Torabi

  · 01:00:25 · No Limits with Rebecca Jarvis

  Farnoosh Torabi is the host of the award winning podcast, So Money. She's also a bestselling author, money strategist, financial expert and contributor to O Magazine - plus she’s the host of CNBC's "Follow the Leader." Her financial advice has been featured in The New York Times, The Wall Street Journal, Fortune, Forbes, Time and more. On this special crossover episode, Farnoosh shares her story and early influences. She discusses everything from being born to immigrant parents, learning to manage a tight budget to being a working mom. After you listen to Farnoosh here on No Limits, head over to the So Money podcast to hear Farnoosh interview Rebecca. Enjoy! Hear Farnoosh interview Rebecca on So Money: http://apple.co/2x24yze Learn more about Farnoosh Torabi: http://farnoosh.tv/   Follow Farnoosh Torabi on Twitter: Twitter.com/FARNOOSH Like Farnoosh Torabi on Facebook: https://www.facebook.com/FarnooshTorabi/ Follow Farnoosh Torabi on Instagram: https://www.instagram.com/farnooshtorabi/?hl=en Check out Farnoosh’s latest book: https://www.amazon.com/When-She-Makes-More-Breadwinning/dp/1491503300 Want a chance to ask Rebecca your career questions? Send an email to NoLimitswithRJPodcast@Gmail.com for a chance to ask Rebecca yourself on an episode of “No Limits”!   No Limits Entrepreneur of the week: Becky Fawcett, Founder & President of Helpusadopt.org Find out more: http://www.helpusadopt.org/  Know someone who should be a featured ‘No Limits’ Entrepreneur? Send your nominations to NoLimitswithRJPodcast@Gmail.com Like what we're doing? Leave a review! ----> http://bit.ly/2ks4f90    * ABOUT REBECCA JARVIS:  Rebecca Jarvis is the Chief Business, Technology and Economics correspondent for ABC News. She is also the Host, Creator, and Managing Editor of Real Biz with Rebecca Jarvis and this podcast, No Limits with Rebecca Jarvis.   Like Rebecca on Facebook: Facebook.com/RebeccaJarvis Follow Rebecca on Instagram: @RebeccaJarvis Follow Rebecca on Twitter:  @RebeccaJarvis Follow Rebecca on Snapchat: RebeccaJarvis   * DISCOVER MORE PODCASTS:  http://www.abcnewspodcasts.com

  starstarstarstarstar
 • #4: Rebecca Minkoff, Fashion Mogul

  · 00:31:10 · No Limits with Rebecca Jarvis

  Fresh out of high school and with almost no money, 18-year-old San Diego native Rebecca Minkoff moved to New York to launch her own fashion line. After years of sewing on apartment floors and diligent financial planning with her brother Uri, Minkoff is now a fashion industry leader and maverick -- but the path she took to get here didn't always go as planned. (( Links and more information below... ))Please leave us a review! ----> http://bit.ly/2ks4f90Check out our other podcasts: http://bit.ly/2eBJMNaRebecca Minkoff website: https://www.rebeccaminkoff.com/Rebecca Minkoff on Facebook: Facebook.com/rebeccaminkoffRebecca Minkoff on Instagram: Instagram.com/RebeccaMinkoffRebecca Minkoff on Twitter: Twitter.com/RebeccaMinkoff* ABOUT REBECCA JARVIS: Rebecca Jarvis is the Chief Business, Technology and Economics correspondent for ABC News. She is also the host, creator, and managing editor of Real Biz with Rebecca Jarvis.Rebecca on Facebook: http://bit.ly/2iiz4wLRebecca on Instagram: http://bit.ly/2hudhRfRebecca on Twitter: http://bit.ly/2hudUdW

  starstarstarstarstar
 • The Drunkcyclist Podcast - "Rebecca Rusch"

  · 00:59:09 · Mountain Bike Radio

  Rebecca Rusch joins D2 and 40 Hands in an honest and behind-the-scenes interview. Rebecca is candid and shares her thoughts on pushing her limits, racing, her new sponsor, gravel events, her Kokopelli Trail record, and much more. If you want to hear about her broken finger and hospital visit after the Kokopelli finish or want to hear her thoughts about the Dirty Kanza, get all of the inside scoop in this interview.   "Are you kidding me? That'll be death by boredom...I went because I was asked to go...There is no hiding in the gravel - you can't just sit in a road peloton and that's what I thought it would be like...but I was wrong." - Rebecca Rusch discussing Dirty Kanza 200 (Click below to listen to the full discussion!)   If you have any questions, comments, or ideas for the next episode, contact us at info@mountainbikeradio.com. We also have advertising opportunities available, just contact us.    ----------------------------------------------------   Don't like what you hear? Turn it off. If you do, you may have some issues....and if you do have issues, email D2 at D2@Drunkcyclist.com or 40 Hands at 40Hands@Drunkcyclist.com to thank them and shower them with beer and beer ideas.   RELATED SHOW LINKS:     Rebecca's Website Rebecca on Twitter Rebecca on Facebook Rebecca on Instagram Rebecca's Private Idaho Drunkcyclist Rebecca Interview Drunkcyclist Website Drunkcyclist on Twitter Drunkcyclist on Facebook Drunkcyclist Tumblr Email D2 Email 40 Hands Become a Mountain Bike Radio Member   About 40 Hands A fan of riding bikes with one gear, malt liquor, riding without knowing how many miles I’ve covered, and strip clubs that let you bring your own keg. I typically have a stupid grin on my face, it is because deep down I know that no matter what, my mom thinks I’m cool. Denver, Colorado, USA View all posts on Drunkcyclist by 40 Hands   About D2 I am a writer and a photographer. I never killed a man in Reno, but I once rode a bike through a casino in Vegas. Bikes are cool, huevos rancheros are for breakfast, whiskey is for dinner. Denver, Colorado, USA View all posts on Drunkcyclist by D2  

  starstarstarstarstar
 • 155: How To Trust YOURSELF with Rebecca Campbell

  · 00:56:04 · Earn Your Happy Podcast | Motivation | Self-Love | Entrepreneurship | Confidence | Fitness and Life Coaching with Lori Harder

  Subscribe to Earn Your Happy on iTunes. If you feel the need or calling to spend more time and connect with your soul, today’s heart-warming conversation with author and soulful teacher, Rebecca Campbell, is just the ticket. With an early fascination around the world of spirituality, souls and past lives, Rebecca had always felt a little “weird.” Not because she enjoyed these things, but because others were uncomfortable with it. And so from that young age, she seemingly led a double life – one that was “normal” with her school-aged friends and the other with a group of older, wise women who taught her about the healing arts and the power of intuitive arts. Rebecca always knew she wanted to create (writing, designing etc.), so following that path, she pursued the “normal” career in advertising. She had a very successful career as a creative director, but after experiencing a great period of loss, Rebecca knew she wanted to do more with all those little “soul whispers” that tugged at her heart. With the pipes and structures literally crumbling around her and navigating through her grief, Rebecca began to finally answer this calling and began to write what soon became her first book, Light Is the New Black, followed by Rise Sister Rise. She is grateful for all the life events that led her to where she is today and truly believes that this is the exact path she was meant to take. It is her hope that her story encourages you all to follow the “different path” if you feel so called – even if it happens in baby steps to reach your goals. “The dots always join in the end and nothing is ever wasted.” -- Questions Asked in This Episode • How did you get in touch with your inner wild woman to be who you are now? • Did you have to reframe while you were going through that journey? • What did surrendering to your soul look like? • Is there a way to answer the soul’s calling without hitting rock-bottom? • What do you say to someone who doesn’t know who they are? • How do you feel about women and sisterhood, and why is it important? • What do you when you feel like you’ve been put in a box as a “good girl?” • What has been the toughest thing you’ve had to let go of in order to step into your authentic self? In This Episode You Will Learn: • About the importance of listening to your head vs. your heart • How to develop a devotional and spiritual practice • How to surrender to your soul’s calling • Why you need to listen to your “soul whispers” and the importance of connecting to them • The commonalities between the seasons of life and nature • About doing work with other women in sync with monthly cycles • The importance of ancestral roots and why you must trust your own power/intuition • Why you don’t have to be a “good girl” • And so much more… Quotes: “Often our soul’s calling is scary, but it was more uncomfortable and scary to stay where I was than it was to throw my life up in the air.” “Sometimes rock-bottom moments are beautiful opportunities to just do it.” “Alright, soul, you’re running the shop now.” “The voice of our soul/intuition is the part of us that is linked to the entire universe.” “Follow what lights you up.” “When we’re inspired, when we’re lit up, we’re in our spirit and in that rhythmic flow and in that surrendered space.” “When we connect in with our spirit, then we don’t have to work out every step of the way – we just have to move our feet.” “In order for something to rise within us, something needs to fall away to clear that space.” “When things are blooming, it’s just as good as when the leaves are falling.” “If we’re trying to fit in a box, the people who ARE your people won’t be able to see you.” “Trust the wisdom of your soul.” -- Rebecca Campbell is a best-selling author, spiritual teacher, grounded spiritual mentor and soulful guide. Bestselling author of Light Is The New Black, Rebecca has guided thousands of women to listen to the callings of their soul and create a life that is completely aligned to them. Her second book is Rise Sister Rise. In 2015, she was awarded the ‘Promising New Talent’ award by the Mind Body Spirit Festival in London. In 2016 Rebecca received ‘Emerging Voice’ by Kindred Spirit Magazine and was honoured to receive the ‘100 Women of Spirit’ award by Dadi Janki of the Brahama Kumaris for feminine leadership and spiritual service. Drawing on her unique experience as an award-winning advertising creative director, Rebecca loves helping people tap into their creativity and lead from a place that is authentic and light up the world in a way that only they can. Resources: RebeccaCampbell.me IG: @rebeccathoughts FB: facebook.com/rebeccathoughts Books by Rebecca Campbell: Rise Sister Rise – http://rebeccacampbell.me/rise-sister-rise-order/ Light Is the New Black – http://rebeccacampbell.me/lightisthenewblack/ Follow me on social media @LoriHarder on Instagram and Lori Harder on Facebook.

  starstarstarstarstar
 • EP133: Rebecca Campbell on Rise Sister Rise

  · 01:02:51 · Untame the Wild Soul: Spirituality | Womanhood | Sex | Money | Relationships | Success

  You know it's a great conversation when it's really tough to put words to a) how much I enjoyed it and b) how much it meant to me personally. Rebecca Campbell is just fantastic. She's light, she's deep, she's real, she fun, and her spirituality is grounded - which you all know is really important in the #wildsoul world. We talk about the dance between softness and getting things done, being of service, having a mission and what it means to be a light worker. We get into mysticism and mystery, trust, surrender and unfolding. I know some of those terms sound vague, so we paid special attention to getting to the tangible roots of them and weaving the threads together. This is a "listen a few times" kind of episode. Enjoy! About Rebecca Campbell: Rebecca Campbell is a best selling author, spiritual teacher, grounded spiritual mentor and soulful guide. Bestselling author of Light Is the New Black, Rebecca has guided thousands of women to listen to the callings of their soul and create a life that is completely aligned to them. Her second book Rise Sister Rise launches this October. Rebecca teaches internationally and is passionate about helping people connect with their intuition and follow what lights them up in order to live wonderful lives both personally and professionally. She believes that when we follow what lights us up and courageously share that with the world, we light up the world with our presence. In 2015 she was awarded the ‘Promising New Talent’ award by the Mind Body Spirit Festival in London. In 2016 Rebecca received ‘Emerging Voice’ by Kindred Spirit Magazine and was honoured to receive the ‘100 Women of Spirit’ award by Dadi Janki of the Brahama Kumaris for feminine leadership and spiritual service. Drawing on her unique experience as an award winning advertising creative director, Rebecca loves helping people tap into their creativity and lead from a place that is authentic and light up the world in a way that only they can. Co-creator of The Spirited Project she teaches regularly and has been featured in several publications such as The Sunday Times Style Magazine, Mind Body Green, Heal Your Life and Psychologies. Jet setter meets gypsy spirit, in her twenties Rebecca blogged her way around the world as The Skype Nomad and shared her adventures in a regular column in The Daily Telegraph. She also spent a year of her life painting her way around the world with The Let’s Colour Project. Originally from the sunny shores of Sydney, Rebecca now lives in London but you can find her down under most summers getting her salt water and sunshine fix. Website: www.rebeccacampbell.me Facebook: www.facebook.com/rebeccathoughts Instagram/Twitter: @rebeccathoughts In this episode, Rebecca shares: 1. How and why tracking your cycle as a woman is an endlessly useful practice 2. The experience of being called into living your message 3. The usefulness and importance of power, trust, surrender and unfolding  

  starstarstarstarstar
 • EP133: Rebecca Campbell on Rise Sister Rise

  · 01:01:24 · Untame the Wild Soul: Spirituality | Womanhood | Sex | Money | Relationships | Success (audio)

  You know it's a great conversation when it's really tough to put words to a) how much I enjoyed it and b) how much it meant to me personally. Rebecca Campbell is just fantastic. She's light, she's deep, she's real, she fun, and her spirituality is grounded - which you all know is really important in the #wildsoul world. We talk about the dance between softness and getting things done, being of service, having a mission and what it means to be a light worker. We get into mysticism and mystery, trust, surrender and unfolding. I know some of those terms sound vague, so we paid special attention to getting to the tangible roots of them and weaving the threads together. This is a "listen a few times" kind of episode. Enjoy! About Rebecca Campbell: Rebecca Campbell is a best selling author, spiritual teacher, grounded spiritual mentor and soulful guide. Bestselling author of Light Is the New Black, Rebecca has guided thousands of women to listen to the callings of their soul and create a life that is completely aligned to them. Her second book Rise Sister Rise launches this October. Rebecca teaches internationally and is passionate about helping people connect with their intuition and follow what lights them up in order to live wonderful lives both personally and professionally. She believes that when we follow what lights us up and courageously share that with the world, we light up the world with our presence. In 2015 she was awarded the ‘Promising New Talent’ award by the Mind Body Spirit Festival in London. In 2016 Rebecca received ‘Emerging Voice’ by Kindred Spirit Magazine and was honoured to receive the ‘100 Women of Spirit’ award by Dadi Janki of the Brahama Kumaris for feminine leadership and spiritual service. Drawing on her unique experience as an award winning advertising creative director, Rebecca loves helping people tap into their creativity and lead from a place that is authentic and light up the world in a way that only they can. Co-creator of The Spirited Project she teaches regularly and has been featured in several publications such as The Sunday Times Style Magazine, Mind Body Green, Heal Your Life and Psychologies. Jet setter meets gypsy spirit, in her twenties Rebecca blogged her way around the world as The Skype Nomad and shared her adventures in a regular column in The Daily Telegraph. She also spent a year of her life painting her way around the world with The Let’s Colour Project. Originally from the sunny shores of Sydney, Rebecca now lives in London but you can find her down under most summers getting her salt water and sunshine fix. Website: www.rebeccacampbell.me Facebook: www.facebook.com/rebeccathoughts Instagram/Twitter: @rebeccathoughts In this episode, Rebecca shares: 1. How and why tracking your cycle as a woman is an endlessly useful practice 2. The experience of being called into living your message 3. The usefulness and importance of power, trust, surrender and unfolding  

  starstarstarstarstar