alison rosen

 • Olga Ravn och rosens litteraturhistoria

  · 00:10:07 · OBS

  Litteraturvetaren Karin Nykvist om läser en diktsamling om rosor och känner doften från årstusenden av dikter. ESSÄ: Detta är en text där skribenten reflekterar över ett ämne eller ett verk. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Jag läser Olga Ravns diktsamling Den vita rosen och befinner mig plötsligt i en mörk tungt doftande trädgård upplyst enbart av bleka blommande rosor. För boken formligen svämmar över av dem. Det är besjälade vita rosor med dödslängtan, rosor med handskar, med tårar, med tänder, rosor som gråter, lyder, blomstrar, skälver, dör. Och jag tänker att rosen, den har en alldeles egen litteraturhistoria. För de finns ju överallt, rosorna. Alldeles nyss hos Jenny Tunedal, där rosen framför allt fick stå för smärta och förlust: den demenssjukes förlust av språket, och den närståendes förlust av den sjuke. Tunedals rosor är rosa och minner därför lite paradoxalt om den ros Evert Taube liknade sin älskling vid för snart hundra år sen: en nyutsprungen skär. Taube minde i sin tur om skotten Robert Burns som hade gjort nästan detsamma mer än hundra år tidigare när han skrev att my Luve is like a red red rose /Thats newly sprung in June. Ytterligare ett par tusen år innan dess hade morgonrodnaden varit som en ros: varje gång solen går upp hos Homeros är det ju den rosenfingrade Eos som visar sig. Och mellan Taube och Homeros breder rosorna ut sig över århundradena: hos Shakespeare ger sig Julia ut i språkfilosofiska funderingar när hon tänker över varför Romeo så tvunget måste gå och heta Montague: namnet skymmer ju människan, menar hon, och utbrister att rosor ju doftar fantastiskt vad vi än kallar dem. Gustaf Fröding var inne på samma linje när han skrev att rosor i spruckna krus också är rosor, medan helt andra ting var på gång när älskaren kastade sin röda ros i kvinnans vita sköte i Edith Södergrans mest kända dikt Dagen svalnar. Den mest slitna av metaforer kan också bli ny och dofta på nytt. För det var ju inte en vanlig ros han kastade. Rosen i litteraturen är nämligen sällan bara ros: dess metaforiska möjligheter verkar nästan gränslösa. Stjälkens falliska form och blommans alla kronblad gör att den exempelvis lämpar sig väl både som bild för mannens och kvinnans anatomier. Om rosen är manlig hos Södergran är den kvinnlig hos Taube, inte bara i tangon där älsklingen är en nyutsprungen skär, utan också i visan där den uppenbart prostituerade flickan i Havanna något desperat erbjuder sjömatrosen sin röda ros. Andra gånger, hos åter andra författare, kan rosen bli en bild för det flyktiga livets och ungdomens blomning, eller tvärtom få stå för det allra mest beständiga: det gudomliga - så är det är ju enligt 1500-talspsalmen en ros utsprungen ur Jesse rot och stam. Och det stannar inte där: rosen, har det visat sig, kan användas också inom filosofin. Både Olga Ravn och Jenny Tunedal har lånat rosor från alla poeters favoritfilosof Ludwig Wittgenstein, som på nära nog litterärt vis använde tanken på en ros med tänder för att fundera över språksystemets gränser som kunskapsverktyg. När Olga Ravn därför väljer att kalla sin rosa bok för Den vita rosen är det ingen tvekan om att hon vet vad hon gör. Med sig in i samlingen drar hon fullt medvetet rosens mångtusenåriga litteraturhistoria, språkhistoria och kulturhistoria. Men vad gör hon då med alla dessa rosor: jo, hon vevar igång en klichétröska som med hjälp av de allra mest slitna av språkets och poesins alla verktyg gestaltar världen på nytt, får rosorna att dofta, metaforerna att verka. Det sätter igång redan på sida ett. Precis som när Gertrude Stein i ett försvar av rosen som just ros istället för urvattnat tecken skrev att: rose is a rose is a rose is a rose där samma fras upprepas trefalt, som i en besvärjelse, inleder Ravn med att tre gånger ge oss samma korta dikt:   Allt vad jag har gjort för att behålla dig blomstrar   Allt vad jag har gjort för att behålla dig blomstrar   Allt vad jag har gjort för att behålla dig blomstrar   Rosen är rosen är rosen: men där Gertude Stein ville plocka bort metaforikbagaget som skymde sikten plockar Ravn fram den igen och håller upp den för oss: allt jag har gjort blomstrar. Den mest slitna av metaforer kan också bli ny och dofta på nytt. Inledningens upprepning är den första av många i diktsamlingen Men upprepningen är inte bara ett retoriskt grepp eller uttryck för magiskt tänkande. Nej, hos Ravn blir den framför allt ett grepp som gestaltar tvångstanken och den klaustrofobiska, plågsamma upplevelsen av att sitta fast och inte komma loss i tanken, i livet och i förtvivlan. Upprepningen och rundgången gör också något med tidsuppfattningen: här står allting stilla. Samma bilder kommer om och om igen och de hämtas alla från ett par tre bildsfärer: framförallt då trädgårdens och vattnets. Ord som blomstrar, gräs, nässlor, och så klart ros möter väta i flera former: det är vått gräs, svart vatten, hav, och så olja som droppar. Dessa bilder tas om så många gånger, att de liksom Steins ros till slut nästan framstår som helt nya, tömda på sitt litteraturhistoriska bagage. I gryningen lyfter de vita rosorna sina blad av fett. Till skillnad från många av litteraturhistoriens rosor är Ravns blommor inte heller ljuvliga på något vis. De är snarare nästan skrämmande i sin blekhet. Istället för röda, blodfulla och passionerade är de anemiskt vita, och minner snarare om döden och sorgen. På ytan gestaltas maktlösheten när den man älskar blir svårt sjuk. Men rosendikterna handlar också om minnet av kärleken, om fruktbarhet och skapande, och om självföraktet hos den som inte älskar tillräckligt eller på rätt sätt:   Alla gåvorna som jag mottog jag har varit för bortskämd och för rutten   På baksidan till den svenska utgåvan kallas Den vita rosen för systemdikt. Och visst: Ravns diktsamling är starkt formbunden den består av 160 dikter som alla är fem korta rader långa. Tillsammans med upprepningarna och de återkommande tomma sidorna ger den sken av att följa ett intrikat system vars principer jag inte lyckas kartlägga. Men jag tänker att det snarare är längtan efter systematik och ordning som är själva systemet hos Ravn. Och det som skenbart framstår som tänkt och ordnat saknar en tydlig plan - liksom så ofta i livet självt, där vi människor lever som om varje verkan hade en orsak. Den stränga regelbundenheten blir något att hålla fast i: den tvingar fram ett lugn och en stadga i det förtvivlans kaos som dikterna ger uttryck för. Samtidigt blir formen en bild för det fängelse som sjukdomen är: både för den sjuke och för den som står bredvid. Och liksom sjukdomen har ett förlopp har dikten det: samlingen gestaltar en böljande rörelse där nedåtstiganden följs av uppåtstiganden. Inledningsvis dominerar rörelsen nedåt: allt dryper, droppar, faller och böjs nedåt, och den älskade vänder ansiktet bort och ner i gräset. Mitt hjärta faller som en fettdroppe skriver Ravn i en dikt. Men här finns också stigandet. Bara några sidor senare skriver hon att I gryningen lyfter de vita rosorna sina blad av fett. I avslutningens dikter blir fallet och uppåtgåendet ett, när solens strålar faller i den första solen soluppgången. Och med den nya solen kommer en ny färg: rosaröd, som den friska kinden. Eller som den rosenfingrade Eos, morgonrodnaden. Så dundrar hela litteraturhistorien in igen. Och den blomstrar. Karin Nykvist, litteraturvetare   Litteratur Olga Ravn: Den vita rosen. Johanne Lykke Holm. Modernista, 2017.

  starstarstarstarstar
 • SPOS #402 - The Absolute Value Of Marketing With Emanuel Rosen

  · Six Pixels of Separation - Marketing and Communications Insights - By Mitch Joel at Mirum

  Welcome to episode #402 of Six Pixels Of Separation - The Twist Image Podcast. Back in 2000 (yes, way back then), I read a book that made me rethink everything that I thought I knew about marketing. It was called, The Anatomy of Buzz, and it was written by Emanuel Rosen. Long before we were all talking about social media, viral videos, content marketing and more, Rosen was busy studying what makes people do the things that they do. You find a "best marketing books ever" list and not see The Anatomy of Buzz on it. Rosen, a former marketing professional, considers himself a writer, researcher, teacher and speaker. I'm fortunate because, over the years, Emanuel and I have become friends. In 2009, he looked again at what makes people talk about brands and wrote, The Anatomy of Buzz Revisited. Now, he's back with a fascinating business book called, Absolute Value (that he co-wrote with Itamar Simonson). It has been getting incredible reviews... and for good reason. In this book, Emanuel wonders about the value of brands, marketing and advertising in a world where information is everywhere, available in real-time and spin becomes, increasingly, more difficult from brands to pull off. Enjoy the conversation... Here it is: Six Pixels Of Separation - The Twist Image Podcast - Episode #402 - Host: Mitch Joel. Running time: 45:38. Please send in questions, comments, suggestions - mitch@twistimage.com. Hello from Beautiful Montreal. Subscribe over at iTunes. Please visit and leave comments on the Blog - Six Pixels of Separation. Feel free to connect to me directly on Facebook here: Mitch Joel on Facebook. or you can connect on LinkedIn. ...or on twitter.  Six Pixels of Separation the book is now available. CTRL ALT Delete is now available too! In conversation with Emanuel Rosen. Absolute Value. The Anatomy of Buzz. The Anatomy of Buzz Revisited. Follow Emanuel on Twitter. This week's music: David Usher 'St. Lawrence River'. Get David's song for free here: Artists For Amnesty. Download the Podcast here: Six Pixels Of Separation - The Twist Image Podcast - Episode #402 - Host: Mitch Joel. Tags: absolute value advertising podcast blog blogging brand business book business podcast content marketing david usher digital marketing emanuel rosen facebook itamar simonson itunes marketing blogger marketing podcast podcast podcasting social media the anatomy of buzz the anatomy of buzz revisited twitter video podcast

  starstarstarstarstar
 • Ep. 88: Alison Cardy - What to Do When You’re Feeling Stuck in your Career

  · 00:41:37 · Chasing Dreams with Aimee J.

  Alison Cardy is an expert coach who runs an international career coaching team specializing in guiding people through career changes. She personally coaches a handful of select clients on creating greater alignment and success in their life, love, and work. She has the unique ability to zero in on the perspective shifts and small tweaks that create the biggest positive results. She’s written the 5-star rated bestseller Career Grease: How to Get Unstuck and Pivot Your Career. Her work has been featured in many publications. Alison is eager to share some great tips and experiences with us today. TWEET: “You get expert help for your car, and your #career should be no different.” @cardycareers Getting Unstuck Have you ever felt stuck? Most people probably feel this way at one time or another—or maybe several times! Alison’s specialty is helping people get unstuck from jobs, degrees, or careers that haven’t been a perfect fit. Sometimes we just have to ease the gunk away so we can move forward. Alison’s solution is a structured, systematic process in finding clarity. TWEET: “Going through multiple #career changes doesn’t make you an expert on career change.” @cardycareers Things that hold people back What holds people back from making changes? Alison has a few reasons that so many fail to ask for help. Some people just don’t realize that helpful resources are available. The idea that work can be fulfilling and purposeful is a relatively modern idea. Some people think “going back to school” is the solution to find what they want to do. Some go about solving the problem in the wrong way, which leads to analysis paralysis and looping thought patterns. Finally, as helpful as friends and family might be, they are not the best go-to resource for career advice, for various reasons. TWEET: “Going ‘back to school’ is a seductive idea for many.” @cardycareers Commonalities among stuck people Why do people seek help? The answer is because they are in pain. They’ve tried other things and they feel hopeless. When pain brings people to this point then they are ready to put in the work to sort things out and fix the pain. If only they could figure that out sooner, then they could increase their level of engagement and be willing to ask for help. TWEET: “The idea that “you can do anything” is really stressful.” @cardycareers GUEST RECOMMENDATION: Think of something you can do that gets you out in the world, talking to real people about what you want to be doing. OUTLINE OF THIS EPISODE: [1:25} “Career Grease”—where the book title came from [5:15] How stuck people find Alison [7:30] Get professional help for your career [9:40] Things that hold people back [21:00] The solution for the next generation [25:40] Why Alison doesn’t work with people straight out of college [27:25] Commonalities among stuck people [32:41] Taking charge and ownership [35:15] Ask for help [37:30] Alison’s action for a dream chaser to take   Resources Mentioned in this Episode: Alison’s Website Alison on Facebook Alison on Twitter Alison on LinkedIn Free gift: Step-by-Step Career Change E-Course, sign up at www.cardycareercoaching.com/ecourse   TWEETS YOU CAN USE: TWEET: “Asking for help is the quickest way to shortcut many wandering hours.” @cardycareers TWEET: “Your choice and your level of engagement will determine your experience.” @cardycareers

  starstarstarstarstar
 • 060 The Best Career Advice You'll Ever Get - Alison Green, AskAManager.com

  · 00:34:07 · Mo' Money Podcast | Personal Finance with Jessica Moorhouse

  It was such a delight to chat with Alison Green from AskAManager.com about her amazing blog and to pick her brain about interviewing as a new post-grad, revamping your resumé, and switching careers. If you're a student, Millennial, or just listening to this episode at work and really wish you weren't at work, this is an episode you will get so much out of. Make sure to check the show notes so you can find out how to submit your work/career questions to Alison too. Long description: It was honestly such a dream to chat with Alison Green from Ask a Manager. As I mentioned in the episode, I read her blog religiously the year I moved to Toronto and was trying to switch careers from advertising sales to digital marketing.  Not only was it a great view into what other people have to deal with in their offices on a day-to-day basis, but she has some darn good advice! Probably the best career advice I've ever gotten. I absolutely credit Alison with helping me revamp my resumé and landing my current job. And it wasn't just a new job I got, I also increased my salary by about about $20,000 compared to the job I left in Vancouver. That's a lot of meatballs! The reason I wanted to interview Alison for this episode is because when it comes to personal finance, a big element is how much you take home. You can only save so much, so if you feel like you're stuck in a dead-end job and not making your worth, it's time to do something about it. It's definitely scary switching jobs or careers, but in my experience it can also be the best decision you could ever make. Got a Work/Career-related Question for Alison? I'm not ashamed to say it, I've totally submitted a question for Alison to answer on the blog a few years ago, and she answered it too! It was the coolest thing to get her insight into my situation, so if you want to pick her brain, I highly suggest submitting your question to Alison too. Alison's Super Helpful Career Resources How To Get a Job: Secrets of a Hiring Manager The Ask a Manager Guide to Preparing for Job Interviews Follow Alison on Social Follow Alison on Twitter Like Alison on Facebook For more podcast episodes, check out the Podcast page. Shownotes: jessicamoorhouse.com/60

  starstarstarstarstar
 • Ep. 133: Alison Faulkner on Being Awesome (a RHYSY Reboot!)

  · 00:53:01 · Raise Your Hand Say Yes with Tiffany Han

  This week, we're diving into the archives to bring you a conversation with Alison Faulkner of The Alison Show - a listener favorite blast from the past - with a new reason to celebrate!  We talk about enthusiasm (and what to do when you aren't feeling it!), letting go of what other people might think, building a compelling brand, and how NOT to have a nervous breakdown. Alison has such a fresh perspective about all of this, and I suspect you'll be smitten with her 5 minutes in. ...and if you like what you hear, be sure to check out Alison's new podcast Awesome with Alison!    Show Notes: Connect with Alison: Website | Instagram | Youtube | Facebook | Pinterest Party with Alison, Alison's new party guide Alison's How to be Awesome youtube series You are a Badass, by Jen Sincero Get your free 1-month trial to Audible.com here Join the RYHSY facebook group My Q&A Book Recommendations: The Alchemist by Paul Coelho Do the Work by Steven Pressfield Essentialism by Greg McKeown

  starstarstarstarstar
 • 44 YEARS AND COUNTING-Ray Gray and Fred Rosen

  · 01:26:00 · True Murder: The Most Shocking Killers in True Crime History and the Authors That Have Written About Them

  On February 6th, 1973 in Detroit Michigan, drug dealer Ruben Bryant was shot dead. 21 year-old artist Ray Gray was convicted for the murder, the conviction based on a fixed line-up and no evidence.  Raymond Gray is an internationally recognized artist. He is also in the 44th year of a life sentence for the 1973 murder of drug dealer Ruben Bryant. The state of Michigan has had in it's possession for over thirty of those years, an affidavit from one of the two hold-up men responsible for Bryant's murder, that exonerates Gray! And yet Michigan recently turned Gray down, yet again for sentence commutation. In 2007 Fred Rosen was looking to do a follow-up to one of his books and had the idea of interviewing lifers behind bars who had made something of their second chance. Also a film professor, Rosen recalled the 1960 film Convicts 4 starring Ben Gazzara as John Resko, a convicted murderer who became an artist behind bars. The art led to 'Reprieve' his autobiography that became that movie. Rosen started looking for someone like Resko and found Ray Gray in Muskegon Prison. After investigating Rosen realized he had found an innocent man. Not only had Gray been an artist before prison, he was a bout to go pro as a boxer, using the money he made from boxing to attend art school!Rosen knew getting an innocent man out of jail takes years, if you are lucky. If not...Rosen had a decison to make. Was he in-or out? 44 YEARS AND COUNTING: An Innocent Man in Prison-Ray Gray and Fred Rosen   

  starstarstarstarstar
 • Alison Rosen

  · 01:49:16 · Chewin' It with Kevin and Steve

  Alison Rosen (Alison Rosen Is Your New Best Friend, The Adam Carolla Show) joins Kevin & Steve as they chat about her uber successful podcast Alison Rosen Is Your New Best Friend, her rock n' roll past, success at an early age, living in NYC, WNBC, Red Eye, her Carolla audition, making babies and of course CUSTARD!  Enjoy the Chew!

  starstarstarstarstar
 • Alison Rosen-Episode 101-Your Mom's House with Christina Pazsitzky and Tom Segura

  · 01:43:13 · Your Mom's House with Christina P. and Tom Segura

  Guess who is OUR new best friend? Yeah, it's Alison Rosen and soon you will be calling her DEAREST MOMMY. Alison fit in like a new pair of extra tight jeans. She's not only a co-host on Adam Carolla and host of Alison Rosen Is Your New Best Friend, she's also Up for the Get Down and a total pro on the mic. It's so fun that we talked longer than usual and cover everything from Alison's new engagement to Trigger Songs that make you angry to Dental Updates and we even get in a Tom or Black that is an instant Classic! Have fun with this one. It's real JEANSY!

  starstarstarstarstar
 • Jeffrey Rosen at the Chautauqua Institution

  · We the People

  In a special We The People podcast event, National Constitution Center president and CEO Jeffrey Rosen talks about the importance of the Supreme Court’s future at the famed Chautauqua Institution. Rosen spoke to an enthusiastic crowd on July 26, 2017 at the Institution in the southwestern part of New York State, which was founded in 1874. Among the upcoming cases Rosen discussed were free speech and privacy issues in front of the Supreme Court during its next term, which starts in October. In particular, the case of Carpenter v. United States is expected to be one of the biggest decisions of the upcoming term, Rosen said. The Carpenter case involves the ability of police to seize a cellphone using a statute, and not probable cause under the Fourth Amendment, to see information about its user’s locations over a several-month period. Also, Rosen previewed an important religious freedom case before the Court in its next term, Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission, about compelled free speech. Today’s show was edited by David Stotz. The host of We the People is Jeffrey Rosen. Continue today’s conversation on Facebook and Twitter using @ConstitutionCtr.We want to know what you think of the podcast. Email us at [email protected].Sign up to receive Constitution Weekly, our email roundup of constitutional news and debate.Please subscribe to We the People and our companion podcast, Live at America’s Town Hall, on iTunes, Stitcher, or your favorite podcast app.We the People is a member of Slate’s Panoply network. Check out the full roster of podcasts at Panoply.fm.Despite our congressional charter, the National Constitution Center is a private nonprofit; we receive little government support, and we rely on the generosity of people around the country who are inspired by our nonpartisan mission of constitutional debate and education. Please consider becoming a member to support our work, including this podcast. Visit constitutioncenter.org to learn more.Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

  starstarstarstarstar
 • SPOS #544 - Media's Massive Problems With Jay Rosen

  · Six Pixels of Separation - Marketing and Communications Insights - By Mitch Joel at Mirum

  Welcome to episode #544 of Six Pixels Of Separation - The Mirum Podcast.  Here it is: Six Pixels Of Separation - The Mirum Podcast - Episode #544 - Host: Mitch Joel. It's not just fake news. The entire media business is in a tailspin now. The last United States Presidential Election called into question what, exactly, is going on with journalism? Facts vs. opinions. Left side vs. right side.  Traditional media vs. the digital marketplace.The entire world of journalism is being called into question. Who is responsible for fake news? Who should pay for journalism? How do we navigate, in a world where our most trusted sources were a huge part of how slanted our perceptions of the world are? So many questions. My professional career started off in journalism (this was prior to becoming both a publisher and marketer), so yes, I have a soft spot for all things journalism. There are few who are looking at journalism and the new media with a sharper eye than Jay Rosen. I'm a huge fan. Rosen teaches journalism at New York University, where he has been on the faculty since 1986. He is the author of PressThink, a blog about journalism's ordeals in the age of the web, which he launched in 2003. In 1999, Yale University Press published his book, What Are Journalists For?, which was about the rise of the civic journalism movement. I was hoping that Jay could provide us with some insights on what happened and where we go from here. His answers will shock you. Enjoy the conversation...   Running time: 55:24. Hello from beautiful Montreal. Subscribe over at iTunes. Please visit and leave comments on the blog - Six Pixels of Separation. Feel free to connect to me directly on Facebook here: Mitch Joel on Facebook. or you can connect on LinkedIn. ...or on twitter. Six Pixels of Separation the book is now available. CTRL ALT Delete is now available too! Here is my conversation with Jay Rosen. PressThink. Journalism at New York University Follow Jay on Twitter. This week's music: David Usher 'St. Lawrence River'. Get David's song for free here: Artists For Amnesty. Download the Podcast here: Six Pixels Of Separation - The Mirum Podcast - Episode #544 - Host: Mitch Joel. Tags: advertising advertising podcast audio blog blogging brand branding business blog business book business podcast david usher digital marketing digital marketing agency digital marketing blog Facebook google iTunes j walter thompson jay rosen journalism journalist jwt leadership podcast management podcast marketing marketing blog marketing podcast media media business mirum mirum agency mirum agency blog mirum blog press think pressthink social media twitter what are journalists for wpp yale university press  

  starstarstarstarstar
 • Alison Isn't Looking, John Henson's Been Miscast, Al Has Answers

  · 01:50:24 · Alison Rosen Is Your New Best Friend

  Special guest John Henson joins the gang to find out what Al knows about a number of topics including AFV, airlines, what John is thinking and more. Plus people who intentionally use Siri, Alison's ongoing milk production situation, The Situation and cooking competition shows and Alison's reluctance to get a good look at her postpartum lady bits in a mirror. We also did a round of Just Me Or Everyone and talked about an adoptable dog named Cullen. Check us out on Patreon: http://patreon.com/alisonrosen [powerpress] Download the episode from iTunes. You probably need to buy a new ARIYNBF LOGO pin! This show is brought to you by Amazon (Clicking through the Amazon banner helps support the show. Thank you in advance for your support! Clear your cookies first and what the hell, make a bookmark!) and Blue Apron, Boll and Branch (use promo code ALISON) and Beachbody on Demand (Text ALISON to 303030)

  starstarstarstarstar
 • Episode 123: Quick Chat with The Alison Show

  · Extraordinary Moms Podcast

  She's BAAAAACCCCKKKKKK! You know I love Alison Faulkner of The Alison Show, and it's been sooo long since she was last on the podcast. In fact you can't even find it in the archives on iTunes anymore because they only let me list 100 episodes! But you can listen here on my website, if you go back to January 2016. Anywhoo, today I'm hitting Alison with some rapid fire questions about her life as of late, motherhood, guilty pleasures, current projects, and of course her new PODCAST! It's going to be fun! Enjoy!Show Notes:Connect with Alison on Instagram, Facebook, or on her website to sign up for her free Year of Awesome calendarSupport her charity event for the Child's Justice Center hereFollow the Come Together Event on InstagramAlison's recent favorite book: "The Four Agreements"Check out her podcast: Awesome with Alison on iTunes.Here is the candy Alison is obsessed with!Connect with Jessica:Instagram//Facebook//Email

  starstarstarstarstar
 • SPOS #432 - UnSelling With Alison Kramer And Scott Stratten

  · Six Pixels of Separation - Marketing and Communications Insights - By Mitch Joel at Mirum

  Welcome to episode #432 of Six Pixels Of Separation - The Twist Image Podcast. Scott Stratten is back with a brand new book, UnSelling, that he co-authored with Alison Kramer. Over the past short while, Stratten has gone from trying to accumulate as many followers as possible on Twitter, to becoming an internationally sought-after writer and speaker on the topic of changing how businesses interacts with human beings. Seems simple enough, right? It isn't. Alison has been writing with Scott for a long while. They worked together on all of his  bestselling business books: UnMarketing, The Book of Business Awesome / The Book of Business UnAwesome, QR Codes Kill Kittens and their latest, UnSelling. Does the world need another book about sales? Scott and Alison believe that it does. Mostly, because these books are all about extracting money from customers. They believe that selling is so much more in a world of social media and connectedness. As usual, we try to make some sparks fly. Enjoy the conversation...  Here it is: Six Pixels Of Separation - The Twist Image Podcast - Episode #432 - Host: Mitch Joel. Running time: 56:46. Please send in questions, comments, suggestions - mitch@twistimage.com. Hello from Beautiful Montreal. Subscribe over at iTunes. Please visit and leave comments on the Blog - Six Pixels of Separation. Feel free to connect to me directly on Facebook here: Mitch Joel on Facebook. or you can connect on LinkedIn. ...or on twitter.  Six Pixels of Separation the book is now available. CTRL ALT Delete is now available too! Here's is the my conversation Alison Kramer and Scott Stratten. UnSelling. UnMarketing. The Book of Business Awesome. QR Codes Kill Kittens. Follow Alison and Scott on Twitter. This week's music: David Usher 'St. Lawrence River'. Get David's song for free here: Artists For Amnesty. Download the Podcast here: Six Pixels Of Separation - The Twist Image Podcast - Episode #432 - Host: Mitch Joel. Tags: advertising podcast alison kramer blog blogging brand business book business podcast customer service david usher digital marketing facebook google itunes marketing blog marketing podcast qr codes kill kittens scott stratten the book of business awesome the book of business unawesome twitter unmarketing unselling

  starstarstarstarstar
 • Show 916 Alison Armstrong: Solving the Mystery of Men & Women, Relationships, Marriage, Sex

  · American Conservative University Podcast

  Show 916 Alison Armstrong: Solving the Mystery of Men & Women, Relationships, Marriage, Sex – 2011 Interview with Lion Goodman on the Ultimate Men's Summit. Alison talks about  Estrogen & Testosterone Effects on Men's and Women's Brains, Single Focus, Women's Diffused Awareness, Women's Environment, Affection & Touching, Women & Feelings, Women & Safety, Hunter & Gatherer, Men and Protecting - Providing, Men and Making Women Happy, Relationship to What Our Needs Are, Getting What You Deserve, What Makes You Resilient?, Men & Sex & Importance, Healing Exercise Segment 2- Alison Armstrong: Primal Vulnerabilities of Women, Why Men Cheat - Dennis Prager Show  Dennis Prager talks to Alison Armstrong.  TOPICS: Cave Women Syndrome, Competition with Other Women, Status, Tiger Example, Primal Vulnerability, Men taking Care of their Partner, Why Mistresses, Two Men and One Woman, Attention, Mens Needs, Women's Multiple Attention, Abusive Men, Affairs Why Do Men Cheat? Total time 77 minutes.  Alison Armstrong - http://www.understandmen.com For many other free segments on Alison Armstrong visit YouTube. ACU highly recommends Alison Armstrong seminars, books and Lectures. Visit our podcast website for ALL of our shows. All Free and Commercial Free. At: acu.libsyn.com/ If you have enjoyed any of our ACU shows please forward them on to your friends and contacts.  Get our handy ACU App for Apple or Android at the Amazon App Store. Just $1.99 Keep current on our latest shows and have access to over 900 past shows. If you like our app please leave a good star rating and tell your friends  

  starstarstarstarstar
 • Alison Rosen

  · Truth & Iliza

  The ever so lovely Alison Rosen joins Iliza on this week’s episode and know that she is not fat, she’s pregnant! Alison shares with Iliza all the surprising aspects of her first pregnancy. They then move on to discuss the values of being a woman and share many a laugh along the way. Alison Rosen is totally Iliza’s New Best Friend!

  starstarstarstarstar
 • ep 16: Jack and Karen Faris/Alison Rosen

  · 01:07:44 · Anna Faris Is Unqualified

  We have a special two-part episode for everyone today. For part one, Anna is joined by her amazing parents, Jack and Karen Faris! Listen in, as they share the hilarious and poignant story of their storybook romance...a romance that's lasted over 48 years! For the second part, Anna and Sim are joined by popular podcast host, Alison Rosen (Alison Rosen is Your New Best Friend). Anna, Alison and Sim discuss the liberating feeling of having a podcast, "going out" in Los Angeles and Anna's love for Mike "The Situation" Sorrentino! Finally, the trio help a female caller decide if it's time to give her longtime boyfriend the ultimatum. Please rate us on iTunes and leave us a review! We'd love to hear from you. Thanks, and don't forget - new episodes release every Tuesday! Credits: Co-host and Produced by: Sim Sarna @simsarna Technical Producer: Mike Flinn @realmikeflinn Theme song by: Mondo Cozmo @mondocozmo Facebook: Anna Faris is Unqualified Twitter: @unqualified Instagram: @unqualified Follow Anna at @annakfaris Facebook.com/annafarisisunqualified Submit your questions: www.annafarisisunqualified.com

  starstarstarstarstar
 • Kay Rosen, Edme Bouchardon

  · 01:13:03 · The Modern Art Notes Podcast

  Episode No. 278 of The Modern Art Notes Podcast features artist Kay Rosen and curator Anne-Lise Desmas. The Aldrich Contemporary Art Museum opens "Kay Rosen: H Is for House," this weekend. It is Rosen's first solo museum exhibition in the northeast in almost 20 years. It is curated by the Aldrich's Richard Klein. The exhibition will be on view through September 4. Rosen's text-based works, presented as wall-drawings, paintings and works on paper, use language, words, humor and two-dimensional forms to explore ideas, histories and contemporary life. Rosen's work is in the collection . Her museum exhibitions and installations have included projects at the Aspen (Colo.) Art Museum, the University Art Museum at the University of California, Santa Barbara, The Drawing Center, New York, the Museum of Contemporary Art, Los Angeles and the Otis College of Art and Design, the MIT List Visual Arts Center, the MCA Chicago and more. On the second segment, J. Paul Getty Museum curator Anne-Lise Desmas discusses "Bouchardon: Royal Artist of the Enlightenment." The exhibition examines the sculpture and drawings of Edme Bouchardon, who worked as the Royal Artist during the eighteenth-century reign of Louis XV. The exhibition, which Desmas co-curated with Edouard Kopp, is on view through April 2.

  starstarstarstarstar
 • 109 – Andrew Rosen of Theory – A Seam in the Market

  · 00:15:55 · Fashion Is Your Business - a retail technology podcast

  Fashion mogul Andrew Rosen of Theory … Andrew Rosen [link], co-founder and CEO of Theory [link], joins Pavan Bahl, Marc Raco and Liz Bacelar on location at the Fashion, Culture and Design UNCONFERENCE in New York City. Evolving, resonating, and… Continue Reading → The post 109 – Andrew Rosen of Theory – A Seam in the Market appeared first on Fashion Is Your Business.

  starstarstarstarstar
 • Viveka Von Rosen, Staying Sane in High Pressure, and the Elusive LinkedIn – ES 017

  · 00:58:24 · Entrepreneur Showdown with Dan Franks and Joe Cassandra

  Stress in high pressure situations can bring the most resilient entrepreneur to his knees. However we have 10 Tips to Help Stay Sane, and you'll be shocked to hear what Joe's #1 is! Joe is a lover, and he is not afraid to tell the world! Then we get into the topic of LinkedIn. It is the least popular of the big three social networking sites, but is that for good reason? Joe and Dan have thoughts of their own, and also get into some burning questions that have about the usefulness and functionality of LinkedIn. Then in the Main Event, we bring on just the person to answer those questions: Viveka Von Rosen. Viveka is known as the LinkedIn Expert, and she certainly is a wealth of knowledge! But if you're looking for one of those boring "optimizing your profile" interviews, look somewhere else! Viveka will tell you how your business can leverage LinkedIn TODAY to produce better results, optimize your site for SEO, and even drive more traffic to your main website! BONUS: Check out Viveka Von Rosen's FAVORITE LinkedIn group, and it isn't even hers! Download in iTunes | Download in Stitcher Mentions Stay Sane in High Pressure Situations Viveka Von Rosen Online LinkedIn Marketing: An Hour a Day Linked Prospecting Best LinkedIn Groups Further Resources Viveka on Twitter Viveka on LinkedIn Viveka on Entrepreneur on Fire Lewis Howes on LinkedIn Questions or Feedback? If you have any questions or comments for Joe, Dan, or the guest, we encourage you to leave them below this post!  If you have any general feedback on the show itself, or if you have topic or guest suggestions, visit our Contact Page and let us know.  One of us will get back to you as soon as possible! Thanks for Your Support! Joe and Dan want to thank you for your support of the Entrepreneur Showdown! If you have not had a chance to visit us on iTunes, click the subscribe button, and leave us a rating and review to let us know how we are doing.  You can click the link below to go straight there! Leave us an iTunes review! The post Viveka Von Rosen, Staying Sane in High Pressure, and the Elusive LinkedIn – ES 017 appeared first on Entrepreneur Showdown.

  starstarstarstarstar
 • SPOS #344 - LinkedIn For Business With Viveka von Rosen

  · Six Pixels of Separation - Marketing and Communications Insights - By Mitch Joel at Mirum

  Welcome to episode #344 of Six Pixels Of Separation - The Twist Image Podcast. I have a love/hate relationship with LinkedIn. I love the business of LinkedIn and their business model (this was validated earlier in the week, when LinkedIn in posted some impressive quarterly earnings). I love the way the online social network has maintained its stature as the preeminent business network for professionals. I hate the fact that I find the user experience challenging (I'm never quite sure what to do when I head over there). I hate the fact that people don't understand the true value of LinkedIn and this means that spammers roam free and unpunished. Beyond that, it's also somewhat of a challenge when a brand asks about what their play should be on LinkedIn. It's a treasure chest of information for headhunters and a valuable destination for anyone in business. Nobody knows this better than Viveka von Rosen. von Rosen is widely regarded as one of LinkedIn's premier evangelists for individuals and corporations. She is also author of the bestselling business book, LinkedIn Marketing An Hour Day. LinkedIn is a fascinating environment, and it's one that brands and marketers need to pay close attention to. Enjoy the conversation... Here it is: Six Pixels Of Separation - The Twist Image Podcast - Episode #344 - Host: Mitch Joel. Running time: 46:39. Please send in questions, comments, suggestions - mitch@twistimage.com. Hello from Beautiful Montreal. Subscribe over at iTunes. Please visit and leave comments on the Blog - Six Pixels of Separation. Feel free to connect to me directly on Facebook here: Mitch Joel on Facebook. or you can connect on LinkedIn. ...or on twitter.  Six Pixels of Separation the book is now available. CTRL ALT DEL is coming in Spring 2013. In conversation with Viveka von Rosen. Linked Into Business. Linked Into Business Blog. LinkedIn Marketing An Hour A Day. Follow Viveka on Twitter. Connect with Viveka on LinkedIn. This week's music: David Usher 'St. Lawrence River'. Get David's song for free here: Artists For Amnesty. Download the Podcast here: Six Pixels Of Separation - The Twist Image Podcast - Episode #344 - Host: Mitch Joel. Tags: advertising podcast blog blogging brand business book david usher digital marketing facebook itunes lined into business linkedin linkedin marketing an hour a day marketing marketing blogger marketing podcast online social network podcast podcasting social media viveka von rosen

  starstarstarstarstar