dator

 • Är hjärnan en dator?

  · Den gömda koden

  Hur tankar uppstår och vad vårt medvetande är för något är fortfarande ett mysterium. En del hävdar att vår hjärna fungerar på samma sätt som en dator. Men det finns också en annan spännande teori. Medvetandet uppstår när kvantmekaniska vibrationer sker inuti hjärncellerna, det hävdar brittiska fysikern Roger Penrose och amerikanska professorn Stuart Hameroff, som är chef för Center for Consciousness Studies. Deras teori heter Orchestrated objective reduction (Orch-OR) och liknar hjärnan med en kvantmekanisk orkester som improviserar fram våra känslor och tankar. Deras motståndare är forskare som hävdar att hjärnan fungerar på samma sätt som en dator. Kan vår hjärna verkligen vara en dator? Eller är den något så märkligt som en kvantmekanisk orkester?Medverkande är Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Och Stuart Hameroff, professor i psykologi och anestesi vid the University of Arizona.

  starstarstarstarstar
 • 00:24:30

  Dataspel, datasal och andra ord i gråzonen mellan data och dator

  · Språket

  En lyssnare undrar varför vissa blandar ihop orden data och dator, men Ylva Byrman menar att det finns en gråzon i språket. Hur ska man veta vilken komparation som är korrektast, eller mest korrekt? Vad är skillnaden i betydelse mellan orden data och dator? Vem kolliderar med vem när två fordon krockar? Vad betyder egentligen ordet någonsin? Vad kommer ordet dugga, som i skolsammanhang syftar till ett mindre omfattande prov, ifrån?

  starstarstarstarstar
 • 00:18:36

  #045 – Carl byter dator

  · Digitalsamtal

  Efter många år som Mac-användare har Carl nyligen bytt till Windows. Det 45:e avsnittet av Digitalsamtal är inte ett avsnitt om Mac vs. Windows. Men ett avsnitt om inlåsning, hur våra val av teknik får konsekvenser. Och hur vi väljer till vad vi ska vara låsta: Viss hårdvara eller viss mjukvara. Har du synpunkter på... The post #045 – Carl byter dator appeared first on Podcasten Digitalsamtal.

  starstarstarstarstar
 • 00:08:50

  Befria datorn!

  · OBS

  Föreställningen om den medvetna elektronhjärnan är en kvarleva från 1900-talet. Den stora fördelen med datorer är inte att de påminner om människor. Snarare tvärtom. Vi borde släppa idén om artificiell intelligens och börja se framåt istället. Artificiell intelligens är en idé som hör hemma på 50-talet tillsammans med flygande bilar och andra sådana påhitt. Det  minst kreativa och det minst intelligenta vi kan använda vår avancerade teknologi till är att gå tillbaks och försöka förverkliga en gammal 1900-talsfantasi.Den idé jag vill sälja in med den här radioessän är att artificiell intelligens är ett ganska primitivt påhitt. Det påminner om hur robotar brukade se ut på sådana där läckert kitschiga omslag från serietidningarnas och pocketböckernas guldålder. Den framtida teknik som var lättast att föreställa sig på den tiden, en sorts symbol för det som skulle komma, var en klumpigt härmad metallisk människa med två armar, två ben, en grym högtalarmun och två radiorör som ögon. Det var en populärkulturell fantasi som inte hade mycket gemensamt med den världsförändrande teknologi som man just då lade grunden till, nämligen datorer och mobiltelefoner.Eller för att säga det på ett annat sätt: artificiell intelligens är antropomorfism. Det är en människohärmande fantasi. En dator behöver inget medvetande, det är som att tro att ett ånglok skulle behöva fyra ben att springa med. Vi har svårt att föreställa oss avancerad teknologi som något annat än en idealiserad version av oss själva. Det mest bekväma för människan är att föreställa sig förmänskligade maskiner, som har en vilja och ett medvetande på samma sätt som hon själv. Ända sedan antiken har vi fascinerats av fantasin om automaten som perfekt härmar en människa, en maskin som är så överlägsen att den förvandlar oss till en maskin av en äldre, lite sämre årsmodell.Den stora fördelen med datorerna är tvärtom allt som gör att de inte liknar människan. En dator behöver intelligens eller medvetande lika mycket som den behöver en bukspottkörtel. Först när vi förstår att datorn är något annat än vi kan vi börja förstå den och oss själva på allvar.Till den insikten har vi ännu ett stycke kvar. Istället kämpar vi med att intala oss att datorn är ödesbestämd att utveckla medvetande och intelligens. Vi ska uppfostras att tro att framtiden redan är avgjord det bara är en tidsfråga innan vi är omgivna av medvetna maskiner. Ni vet säkert att de första datorerna kallades elektronhjärnor. Det är inget oskyldigt ord. I det ordet ligger uppfattningen att den här kolossen av kablar och transistorer är på väg att utvecklas till en hjärna, att den inte har blivit sig själv innan den har blivit en hjärna, att den maskin vi ser och använder inte är värd att ta på allvar, den är bara ett snabbt passerat utvecklingsstadium på vägen mot målet. Ordet elektronhjärna används inte längre, men den bakomliggande fantasin håller vi fortfarande hårt i. Varje dator som inte har blivit en hjärna betraktar vi som en misslyckad produkt, den har fastnat på halva vägen.Informationsbehandlande maskiner kan göra en mängd spännande saker utan att behöva mer intelligens än en brödrost. Google translate är ett utmärkt exempel på det. Översättartjänsten är inget annat än en databas plus statistik: den här japanska frasen motsvaras oftast av den där engelska frasen. Resultatet blir inte perfekt, men det är tillräckligt bra för att vara användbart. Datorerna behöver inte förstå text, de är inte ens medvetna om att de översätter, lika lite som en spisplatta är medveten om att den kokar spaghetti.Jag kommer säkert att bli kallad teknikfientlig för det här radioprogrammet, men det jag vill göra är att försvara datorn mot de här idérna. Vi skulle göra datorn en tjänst om vi släppte fantasin om medvetna maskiner. Vad skulle den kunna utvecklas till om vi befriade den från idén om artificiell intelligens?Betraktar man den här planeten från ett visst avstånd, som ett icke-mänskligt intellekt skulle kunna göra, kan man säga att människan inte gillar frihet utan tvång. Om man ser till vad människorna gör istället för vad de säger frestas man dra slutsatsen att de snart upplever frihet som tom och meningslös. Den form av mening de helst söker sig till är att ingå i ett socialt sammanhang, och det sociala sammanhang som är bekvämast för dem, som det är lättast att iscensätta, är underkastelse. Inte vilken underkastelse som helst, utan ett underläge som låter människan vara en blandning av tryggt omhuldat barn och rebellisk tonåring. I den rollen trivs hon. Rollen som vuxen, som tar ansvar för helheten, är däremot mycket obekväm för människan; den försöker hon skyffla över på någon annan, så att hon kan fortsätta vara barn och rebell. Även driften att utveckla artificiell intelligens kan ses som ett utslag av rebelliskhet, kanske riktad mot en alltför romantisk syn på människosjälen.När vi inte längre är nedtryckta av naturen har vi hittat ett nytt trevligt tvång som vi kan underkasta oss och det är Utvecklingen. Utvecklingen uppfattas inte som något vi gör utan som något vi måste anpassa oss till. Varje ny produkt tas emot som ett fullbordat faktum: nu finns den, nu måste vi foga oss i det, vare sig vi gillar den eller inte. Sin egen intelligens använder människan inte till att styra utvecklingen utan till att anpassa sig till den teknik hon råkar utveckla under sådana omständigheter. Denna anpassning har blivit vårt huvudsakliga jobb. Det påminner om att bygga världens största finlandsfärja och sedan vägra gå upp på kommandobryggan. Går skeppet på grund och sjunker är det för att Utvecklingen ville det, eller för att världen är orättvis, säger vi, medan vi stannar kvar på restaurangdäck.Det är pinsamt att behöva psykologisera drivkrafterna hos dem som hoppas utveckla artificiell intelligens, men om vi inte är medvetna om vilka inre konflikter och önskningar som driver vårt arbete riskerar vi att de där konflikterna drar iväg med oss till några rätt obehagliga ställen.Skulle vi lyckas utveckla artificiell intelligens tror jag att man kan förutse att det inte löser en enda av våra inre motsättningar, teknik brukar inte göra det. Istället kommer något annat att hända. När vi för första gången möter ett annat slags medvetande än vårt eget kommer det att framstå som mycket främmande för oss, även om vi kan kommunicera med det. Hur skulle en maskins medvetande kunna vara annat än främmande? Maskinen sover inte, andas inte, den har inte växt från en enda cell tills den blir barn och sedan vuxen. Den har inte lärt sig vad den vet genom att uppleva världen genom en människokropp.I mötet med maskinens medvetande kommer vi att upptäcka hur speciellt och artspecifikt människans medvetande är. Människans intelligens är lika karaktäristisk för henne som fladdermusens radar eller regnskogsgrodans gift. Alltför lätt tror vi att vårt förnuft bara är ett exempel på ett slags neutralt standardförnuft som antas vara likadant för alla tänkande varelser och maskiner överallt i universum. Eller att det skulle vara något fel på oss om vi inte tänker på det sättet. Mötet med artificiell intelligens skulle kunna befria oss från den illusionen eller driva oss djupare in i den.Håkan Lindgren, frilansande kulturskribent

  starstarstarstarstar
 • #65 – Radio Houdi Pratar Dator

  · Radio Houdi

  Nytt datoriserat avsnitt av Radio Houdi med John & Anders! Välkommen till det utlovade datoravsnittet. men INNAN vi pratar datorer så hinner John och Anders med att prata om ifall Johns mamma ser ut som... The post #65 – Radio Houdi Pratar Dator appeared first on Radio Houdi.

  starstarstarstarstar
 • 00:50:43

  The Nerd Herd - The Ten Command-lines

  · The Nerd Herd

  Idag ställer vi in commandprompt i grönsvart läge och gräver ner oss i command-line. Här kommer lite mer information om respektive command-line:IpconfigGrundläggande verktyg för nätverksfelsökning. Varför kommer jag inte åt de resurser jag skall... Kolla om din dator har rätt sdress, skaffa ett nytt lease från DHCPn, registrera din dator i DNSen och töm din DNS cache. Ipconfig har numera även IPv6 stöd.NetSHAnvänds för att trimma TCP/IP-stacken i Windows. Generellt sätt rekommenderar Microsoft att man låter dessa inställningar vara som de är, men situationer kan uppstå där man t.ex. får kompatibilitetsproblem med gammal nätverksprogramvara eller liknande... då kan man t.ex. använda sig av innefrån en eleverad command-prompt:netsh interface tcp set globalOm du slår in det, så får du en listning på de options som du kan gå vidare med...PingÄnnu ett viktigt verktyg för felsökning av nätverk. -t ger dig en kontinuerlig ping. Man har även möjlighet att storlek och antal på pingpaketen. Tänk på att när du sätter storlek för att verifiera MTU-size behöver du även använda -f då utrustningen på vägen annars kommer att fragmentera paketen. Pin är också numera utrustad med optioner för IPv6.SystemInfoEtt bra kommando för att snabbt få sig en överblick över det system som du sitter på... Maskintyp, Minne, Maskinnamn, IP-nummer, MAC-adress, Hotfixar etc. etc.WMICWindows Management Instrumentation är ett inbygt query-interface i Windows med vilket man kan utläsa nästan allt som finns att veta om nämnda system och lite till. WMIC är konsollen för detta innefrån vilken man lätt kan gå vidare med olika frågeställningar. Det går också att skicka med ett alias och dess argument som argument direkt till WMIC om man redan vet vad de är, t.ex:wmic computersystem get modelwmic computersystem get manufacturerVilket i mitt fall kommer ge outputen: Model HP EliteBook 8540w samt Manufacturer Hewlett-Packard - något som jag t.ex. behöver veta när jag editerar min customsettings.ini i MDT2010.ShutDownShutdown används, som namnet antyder, till att stänga mer, starta om och logga ut från en dator. Du kan ange tid till omstart och en bra funktion är även att du kan starta om datorer över nätverket med optionen /mNETNET är ett universellt "nätverkskommando". Du använder det för att ansluta nätverksenheter, byta lösenord, skapa användare och grupper samt dela ut kataloger mm.DiskpartDiskpart används för att hantera fysiska och virtuella diskar. Du kan skapa virtuella diskar, volymer och partitioner. man har även möjligheter att krympa och expandera partitioner mm.RoboCopyBatchkopierar filer från en plats till en annan. Programmet har möjlighet att blad annat kopiera och synkronisera filer med säkerhetsinformation, kopiera filer man saknar behörighet till och det kan dessutom kopiera EFS krypterade filer.ForFilesForfiles är en loop funktion som utför något med alla filer som finns i en katalog. Man kan filtrera vilka filer man skall behandla baserat på t.ex datum, storlek och filtyp./TNH

  starstarstarstarstar
 • 00:10:00

  Torsdag 12 november

  · Klartext

  Programmet handlar om det här: Även små barn ska kunna få vaccineras mot den nya influensan. Idag bestämde myndigheterna att åldersgränsen bara ska vara 6 månader. Alla som är 6 månader eller äldre kan få en spruta med vaccin mot den nya influensan. Många invandrare är oroliga för vaccinet. I vissa förorter utanför storstäderna bor många familjer som kommer från utlandet. I dom förorterna är det få skolbarn som låter sig vaccineras. I det fattiga landet Uruguay kan barn i skolan få en egen dator. Familjerna har ofta inte råd att köpa någon egen dator. Men barnen får en egen gratis dator från skolan. De skadade svenskarna i Afghanistan mår nu sämre än tidigare. Det är 2 svenska soldater som har fått allvarliga skador av en bomb. Deras afghanska arbetskamrat dödades av bomben igår. En del som bor i Vellinge i Skåne vill inte ta emot utländska barn. Det gäller barn som har flytt från krig och problem. Barnen har kommit till sverige utan sina föräldrar. Det är grannkommunen Malmö som vill skicka barnen till Vellinge.

  starstarstarstarstar
 • Episode 9: FOOS BALL TWINS with Jon Solomon from WPRB and Joe Dator from The New Yorker

  · The Shining 2:37

  Jon Solomon & Joe Dator play darts with me as we ponder the twins and the Torrance’s new “homey” apartment.       Diane Arbus’s “Identical Twins, Roselle, New Jersey, 1967”   Stanley Kubrick’s photo from a Look Magazine essay titled “Deaf Children Hear for the First Time” (1948) [NB: The colorized version also shown […]

  starstarstarstarstar
 • Episode 8: CANNIBALS & COMEDY with Kevin Maher of Kevin Geeks Out & Joe Dator of The New Yorker

  · The Shining 2:37

  Kevin Maher and Joe Dator help me examine the road trip to Hell, plus a fun discussion of the bazillion parodies and comedy bits spawned from this beloved horror flick.       Jack drives about as well as Paul does.   If there is a better way to learn about cannibalism, I don’t know […]

  starstarstarstarstar
 • Episode 5: DANNY & TONY & LEON with Filmworker doc producer Elizabeth Yoffe & NYer cartoonist Joe Dator

  · The Shining 2:37

  Documentary producer Elizabeth Yoffe discusses Danny Lloyd and his acting coach Leon Vitali, the subject of Filmworker. Bonus: Joe Dator!     Article announcing Danny Lloyd’s casting in Kubrick’s film.   Danny Lloyd with Kubrick   One of Polanski’s innovations in Rosemary’s Baby was the odd cropping of framed subjects, or their being turned away from the camera. […]

  starstarstarstarstar
 • 00:46:14

  #33 Att promota sin musik och skaffa ny dator

  · Musikprodd-podden

  I det här avsnittet sitter Joakim och Magnus och pratar om bland annat olika sätt att få sin självutgivna musik att synas och höras, allt från att kontakta bloggar till sociala medier. Och så pratar vi lite om att skaffa ny dator och hur processorn faktiskt påverkar DAW:en.Medverkande i avsnittet: Joakim Jarl och Magnus Lindberg.För mer information, länkar och bilder på sånt vi pratar om i podden, gå till musikproducent.se/podd

  starstarstarstarstar
 • 01:33:56

  113: Jag försöker se intresserad ut

  · En podd om teknik

  Vilka appar kan vi inte leva utan när vi packar upp och installerar en helt ny dator? Utöver att strössla med sköna apptips så minns vi företeelsen trackball och andra mer eller mindre obskyra inmatningsmetoder från förr. Hur ser egentligen vår skrivbordssetups ut idag? Är det trackpad som gäller? Jezper har hittat ett nytt köpsug och Magnus är omåttligt pepp på en viss ny telefon … Detta och en herrans massa annat trängs i veckan avsnitt. Trevlig lyssning! Ur veckans innehåll Försnack Hartsfiol Feedback Pexels fixar videosök också! Johan gästar Kodsnack, avsnitt 223 – Jag har precis blivit frilansare Destiny 2 Uncharted: The Lost Legacy Ratchet & Clank Ämnen Apptips för en nyinstallerad dator Alfred SizeUp Magnet (provisionslänk) Sophos Home Antivirus Spark Lightshoot Screenshot Skitch ReadKit (provisionslänk) Reeder (provisionslänk) CopyClip (provisionslänk) 1Password TextExpander Setapp iStat Menus Todoist CleanMyMac FuzzyTime (provisionslänk) Tower iTerm Brew Fish Atom Things (provisionslänk) Logitech släpper ny trackball Johan minns sin gamla Jezpers macOS-tweaks Slår på size på alla mappar (CMD+J i Finder, bocka i Beräkna alla storlekar, klicka på Använd som förval) Slår på tab för alla reglage (Systeminställningar>Tangentbord>Kortkommandon, klicka i Alla reglage) Stänger av ljud (Systeminställningar>Ljud, Klicka ur Spela upp ljudeffekter för användargränssnittet) Slår på statusbar i Finder (Menyn Visa i Finder, välj Visa statusfältet) Minskar sidebar (Systeminställningar>Allmänt, ställ Symbolstorlek i sidofältet till Liten) Ändrar Finders default-mapp (CMD+, i Finder, gå till fliken Allmänt, ändra Nya Finder-fönster visar: till valfri mapp, t.ex. hemmappen) Slår av kortkommandon för Spotlight (Systeminställningar>Tangentbord>Kortkommandon>Spotlight, klicka ur båda) Listvy i finder (Klicka på list-ikonen i valfritt Finder-fönster) Köpsug? Magnus Nya iPhone Jezper Rawbike En podd om teknik Hemsida Skicka feedback Livechatten Köp snygga t-shirts med EPOT-tryck Annonsera hos oss Om oss Social media En podd om teknik på Twitter En podd om teknik på Facebook En podd om teknik på Instagram Jezper på Twitter Johan på Twitter Magnus på Twitter

  starstarstarstarstar
 • 00:34:52

  Dagispedofilen i Kristianstad

  · P4 Dokumentär

  Polisen i Värnamo får ett rutinuppdrag. De hämtar en man i High Chaparral till förhör. Han verkar ha väntat dem och säger att de kommer att hitta mer. På mannens dator finns mängder av barnporr. I mannens dator hittas mängder av barnpornografiska bilder och mannen som arbetar som barnskötarvikarie på Kristianstads kommuns förskolor har själv tagit dem och utfört övergreppen. Men vilka är de små barnen på bilderna? Och hur ska brottsutredarna berätta om detta till föräldrarna?   P4 Dokumentär följer arbetet med en komplicerad brottsutredning och berättar om hur chocken skakade hela staden Kristianstad. Linda Evereus arbetar på Sveriges Radio i Kristianstad och har följt fallet sedan den dag det blev känt att en 40-årig barnskötare satt häktad misstänkt för grova våldtäkter på barn i förskolan.  linda.evereus@sverigesradio.se

  starstarstarstarstar
 • 01:12:16

  Kodsnack 184 - En riktigt välbyggd dator

  · Kodsnack

  Tobias har äntligen fått sin Dell XPS 13 med Linux, så vi snackar givetvis igenom varenda intryck såhär långt. Blev det problem med textrendering? Är Linux på skrivbordet här? Hur går det att bygga olika delar av Plex med två kärnor? Och vilken fönsterhanterare är det egentligen som gäller? För att sammanfatta intrycken funkar allting riktigt bra, men vill man nyttja Linux möjligheter att få allting precis som man vill finns det fortfarande väldigt djupa kaninhål att trilla ner i. Flera av problemet Tobias tar upp mot slutet har han efter avsnittet hittat lösningar på. Mer uppföljning kommer givetvis! Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS! Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @isallmaroon och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas. Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes! Länkar Det var Black friday när vi spelade in Blackbox - annorlunda, roligt och tidvis frustrerande pusselspel för IOS Tidigare avsnitt om Tobias laptop: 181 och 182. Första generationen Macbook pro med retinaskärm Sista generationen Imac utan retinaskärm Zenbook - görs av Asus Dell XPS 13 DPI och PPI - dots per inch och pixels per inch Webpack Ubuntu och Unity Aqua Gnome Tiling window manager I3WM - Tobias föredragna fönsterhanterare för Linux Alfred dmenu Compositing window manager Enlightenment Vsync G-sync/Freesync Compton Fira code - fint typsnitt för kod synclient PS/2 1password Slack för Linux Cloudup Advent of code Kodsnacks Advent of code-repo - bidra med dina lösningar! Titlar Det första som händer var att jag glömde min laptop i Denver Jag har turen att ha två datorer Jag har en Mac för att jag tycker om att ha en Mac Slippa köpa windowslicensen En riktigt välbyggd dator Det är fortfarande Linux Både jättejobbigt och jättekul Du bara öppnar ett fönster Det här är det jag vill köra på den här maskinen Sedan började problemen Varför ska jag behöva välja vilket program som kör igång min skärmsläckare Det enda sättet jag öppnar appar på Mac Tillräckligt ofta för att det ska vara otroligt irriterande Det som ligger utanpå fönstret Varför ska jag behöva veta det här? Jag borde vara glad nu Kompilera så att allting går lite långsammare Jag kan inte scrolla på det andra sättet längre

  starstarstarstarstar
 • Säkerhetspodcasten #70 - Direct Memory Attacks med Ulf Frisk

  · Säkerhetspodcasten

  Ulf Frisk tog just DMA-attacker till nästa nivå i hans presentation som hölls både på Defcon och senast på Sec-T. Han har lyckats kombinera mjuk- och hårdvara till ett billigt verktyg som låter en angripare läsa ut minnet från en låst dator i 150 mbps, något som tidigare var begränsat både i mängden minne som kunde läsas ut och i överföringshastighet. Med PCILeech kan man även enkelt skriva till filsystemet, vilket enkelt låter en angripare skriva över lösenord på existerande konton eller skapa nya för att kunna logga in på en nedlåst dator. Om detta och mycket mer i detta avsnitt av Säkerhetspodcasten!

  starstarstarstarstar
 • 01:39:09

  62: Jag vet ungefär vad det här handlar om

  · En podd om teknik

  Med en tekniktung vecka i bagaget och ett första intryck av nya iPhone 7 samlar sig panelen och diskuterar Sonys uppdaterade Playstation-konsoler, rätten att köpa en dator utan operativsystem och fulhack från Dropbox. Det snackas även trådlöst ljud då Johan just investerat i nya hörlurar. En fullmatad vecka om högt och lågt i teknikens underbara värld! Veckans ämnen Occupy HTML Magnus har köpt iPhone 7 (affiliate-länk) Johan har köpt Bowers & Wilkins P5 (affiliate-länk) Sony Playstation Event Playstation 4 Slim Playstation 4 Pro Rätten att köpa en dator utan OS Dropbox “hackar” OS X för att deras klient skall fungera som de vill IFTTT-recept för påminnelser om permissions MyPermissions.org En podd om teknik Hemsida Skicka feedback En chatt om teknik Donera Köp snygga t-shirts med EPOT-tryck Om oss Social media En podd om teknik på Twitter En podd om teknik på Facebook Jezper på Twitter Johan på Twitter Magnus på Twitter Tommie på Twitter

  starstarstarstarstar
 • 00:03:27

  Konsten att betala skatt i Rwanda: Ekots Richard Myrenberg i Kigali

  · Utrikeskrönikan

  Här finns Sveriges Radios korrespondenters krönikor i P1-morgon samlade som podd. Kigali torsdagDet var nog tack vare Alex som det blev en bra dag. Jag hade verkligen bävat för det här. Var tredje månad är det dags att betala skatten här i Rwanda. Och missförstå mig rätt - jag bävar inte för att betala in den - tvärtom! Här gör den verklig nytta. Till skillnad från de flesta andra länder i Afrika så går skatten till det den är tänkt, vägar, skolor och hälsokliniker på landsbygden - utan att en massa försvinner på vägen. Det jag bävar för är att det tar sån tid och är lite bökigt. Det går liksom inte att bara gå in på internetbanken och föra över pengarna till ett konto. Även om Rwanda satsar hårt på att det mesta ska kunna gå via internet. Men just i det här fallet så hjälper det mig inte. Processen börjar med att jag måste ringa min bank i Sverige och be dem föra över pengar till mitt rwandiska konto - varje gång. Det ska bokstaveras och rabblas kontonummer och siffror och adresser och swift-koder. Sen tar det tre, fyra dar innan pengarna finns på mitt rwandiska dollarkonto. Då är det dags för inbetalningen till RRA - Rwanda Revenue Authority. Eftersom jag inte har fått det att funka på min lokala dator hemma, är jag tvungen att sätta mig på mc:n och åka upp till den pampiga byggnaden på kullen. Genom säkerhetsspärrar, och sen väntan och kö. Mycket folk här som vanligt. Det ska betalas moms och vägskatter och vanlig skatt. Alla sitter tålmodigt och väntar. Men jag behöver hjälp med att fylla i formuläret på internet, så att jag får en ifylld specifikation att ta med till banken. Det är därför jag är här. Och det är nu som Alex i receptionen blir min hjälte för dagen. Tidigare gånger har jag fått springa runt i huset och fråga runt om nån kan hjälpa mig. Alex tar det direkt vid sin dator i receptionen. Uppgifterna är ju desamma som tidigare - antal anställda - en, min lön, mitt skattenummer, osv. Vips har han fixat det. Med inbetalningsblanketten i hand är det dags för nästa moment - banken. Först tar jag ut dollar från mitt dollarkonto. Eftersom växlingskursen är så usel så beger jag mig sedan ut på stan till ett växlingskontor. Den lilla gröna bunten förvandlas till högar av blåa och röda sedlar - jag får nämligen inte betala in skatten i dollar utan det måste ske med rwandiska francs. Högsta valören är 5000 francs vilket motsvarar 50 kronor. Men just idag finns det bara 2000-francssedlar, alltså 20 kronor. Jag packar så ner buntarna med sedlar som väger några kilo - och beger mig tillbaka till banken. Ny väntan i kö. Sen ska sedlarna räknas bakom glaset - maskinen går varm och gummisnoddar viras runt buntarna. Hundra gånger 20 blir 200 000 francs - fem såna blir en miljon - dvs tio tusen kronor. Det tar en stund. Jag kvitterar inbetalningen som printats ut med sådana där papper med hål i kanterna - som på 80-talet i Sverige. Snart är jag i mål! Upp på mc:n och iväg till det enda bankkontoret där man kan göra dessa inbetalningar - som ligger lite obskyrt på en bakgård. Inga långa köer idag. Med min check i rwandafrancs - kan jag så betala in min skatt. Äntligen! Klar klockan ett. Och jag som hade bävat för detta. En baggis. Som man säger i på det lokala språket kiynarwanda; - Alex - murakoze cyane! Tack så mycket, Alex!Richard Myrenberg, Kigali richard.myrenberg@sverigesradio.se

  starstarstarstarstar
 • 00:03:19

  Jag tränar på bokstavsljud: Ekots Jens Möller i Göteborg

  · Utrikeskrönikan

  Utrikeskrönikan den 6 september 2016. Göteborg. Göteborg tisdag. þ och ð. Jag tränar på bokstavsljud. þ, ð. Bokstav 1 ser ut som ett litet l som har blivit ihopsatt med ett o, bokstav 2 är lilla d med krokig rygg och ett streck igenom. þ och ð, två små bokstäver som sägs ha skrämt slag på många av de som har försökt lära sig isländska.I förra veckan satte jag mig i skolbänken för första gången det här millenniet, jag tog de första mödosamma stegen mot att lära mig grunderna i isländska.I två år har jag bevakat bland annat Island för Sveriges Radio, och jag måste erkänna att jag har blivit bortskämd av islänningarnas språkbegåvning. Engelska funkar precis överallt, och förvånansvärt många islänningar pratar gärna svenska eller den dansk-svenska som några kallar blandinaviska. Språkkunskaperna gör det lätt för mig att jobba som journalist på Island, i Reykjavik händer det faktiskt att jag glömmer bort att jag är i ett utland.Fast nu har jag bestämt mig för att ändå ta den isländska tjuren vid hornen. Det är klart att jag förstår Island bättre ju mer jag kan av landets språk! Särskilt som så mycket av Islands identitet är knuten till språket, den gamla anrika isländskan som på tusen år inte har förändrats så jättemycket. Isländskan vägrar ofta att acceptera utländska låneord utan använder i stället gamla inhemska ord för att beskriva nya företeelser.På min första isländskalektion här i Göteborg fick jag till exempel lära mig varför dator heter tölva på isländska. Völva var en kvinna som under fornnordisk tid ansågs kunna se in i framtiden, en sierskefunktion som delvis kan sägas gälla även för en dator. Man slog ihop völva med ordet för siffra, tala, och så blev det tölva.Det kändes lite knäckande när vår lärare slog fast att isländskan har så oregelbundna böjningar, åh, det är så svårt att lära sig, sa hon. Attans, tänkte jag. En så gammal hund som jag, kan jag någonsin lära mig att sitta?Alltså, jag har lärt mig att sitta heter sitja i grundform. Men så ser jag en massa oregelbundna böjningsformer, som sátum och setið. Hur och när ska jag använda dem?Måhända har jag tagit mig vatten över huvudet. Kanske kommer jag bara kunna haspla ur mig ett par stolpiga fraser på isländska innan jag tvingas hoppa över till engelska eller svenska när jag pratar med folk i Reykjavik. Fast jag har gett mig tusan på att ge språket en chans, så jag tränar. þ och ð, þ och ð.Jens Möller, Islandskorrespondent jens.moller@sverigesradio.se 

  starstarstarstarstar
 • 00:09:23

  "Ju fler som får nog, desto större chans till förändring"

  · OBS

  I utbyte mot gratistjänsterna på nätet går vi med på att låta oss övervakas av de stora dataföretagen. Håkan Lindgren har läst Bruce Schneiers bok "Data och Goliat". När debatten om fildelning pågick som bäst kunde man höra folk som sade att det var lönlöst att försöka stoppa piratkopieringen eftersom en dator skapar digitala kopior så fort den arbetar. Om du besöker en webbsida eller öppnar en fil har du redan framställt en kopia av det du tittar på. Nu har diskussionen om piratkopiering vandrat iväg till den stora debattkyrkogården, men jag undrar om man inte kan säga samma sak om övervakningen. Det är svårt att föreställa sig att vi skulle kunna vara uppkopplade utan att vara övervakade, kanske är det rent av en orealistisk önskning, eftersom möjligheten till övervakning är lika djupt inbyggd i tekniken som kopieringen. Allt du gör med en dator eller en mobiltelefon lämnar spår. Nätet och big data förvandlar alla företag till underrättelseorganisationer, oavsett vad de sysslar med. När Google och Amazon samlar information för att kunna rekommendera böcker och skicka på oss annonser gör de i princip samma sak som NSA eller FRA. En modern bil innehåller så mycket datainsamlande elektronik att Ford numera befinner sig i övervakningsbranschen. Vi vet vilka som bryter mot lagen och vi vet när ni gör det, avslöjade en högt uppsatt Fordchef för några år sedan. Vi har GPS i din bil, så vi vet vad du gör.Tycker vi att det är illa nu lär det bli värre om några år, när internet of things blir verklighet, skriver Bruce Schneier i sin senaste bok Data och Goliat. Då får vi tusen små tickande och övervakande prylar fulla av potentiella säkerhetshål. Samsungs uppkopplade kylskåp visade sig läcka lösenorden till folks e-post. Schneier är den jag helst vill läsa när jag vill få perspektiv på övervakningssamhället, en självständig, vitskäggig datasäkerhetsexpert, som bland mycket annat har anlitats av The Guardian för att hjälpa till med det material som Snowden överlämnade. Du hittar honom på schneier.com.Karaktäristiskt för boken är Schneiers lugna ton. Han är lika kritisk mot den statliga och den kommersiella övervakningen. Och det finns övervakning som är legitim, påminner han. Varje land behöver en säkerhetstjänst, även om han inte litar på USA:s nuvarande övervakningssystem, som omfattar minst 17 myndigheter. Vi måste komma till en punkt där folk förstår hur omfattande övervakningen faktiskt är och vilken enorm maktkoncentration den leder till, skriver han. Vi har fått ett internet som bygger på övervakning i utbyte mot gratistjänster. Till och med ficklamps-appen i mobilen samlar in data om dig och säljer dem vidare. De flesta företag som hanterar dina data har du aldrig hört talas om. Varför har det blivit så? En förklaring, tror jag, är att vi kommer från en lång period av datasvält, och nu har vi oförberedda ramlat in i ett varuhus av obegränsade data. Backar vi till mitten av 1700-talet visste den franske kungen inte hur många undersåtar han bestämde över. Man började föra statistik. Om vi bara hade mer data har alla statistiker suckat ända fram till nu. När Chris Anderson skrev Free, boken om hur allt blir gratis på nätet var det en sak han inte tänkte på även priset på övervakning faller mot noll. Av de som är ansvariga för nationens säkerhet kunde man begära lite mer professionalism, men underrättelsetjänsterna har betett sig som barn som släpps lösa i en oändlig godisbutik.Vad är det för fel med att samla så mycket data man bara kan? Ett svar på den frågan hittar man i Malcolm Gladwells artikelsamling Vad hunden såg från 2013. Gladwell säger det aldrig själv, men i flera av texterna brottas han med omdömets problem. Han söker sig till situationer där det är svårt att fatta rätt beslut och där det inte hjälper att tillsätta hundra gånger mer data. Det gäller haverikommissioner, cancerdiagnostik, gärningsmannaprofiler och inte minst gäller det finansbranschen. Hur hittar man det rätta mönstret i ett myller av detaljer? Hittar man det inte kan man stå i snöstormen och skyffla datasnö tills man blir förtvivlad.Schneier är inne på samma linje. Vissa problem lämpar sig för big data, andra inte, skriver han. Banker har lärt sig upptäcka stulna kreditkort genom att spana efter karaktäristiska köpmönster. Det är en av datautvinningens framgångshistorier, men att identifiera terrorister är en helt annan typ av problem, och där är maximal datainsamling helt enkelt inte rätt verktyg, enligt Schneier. Medan jag skriver det här lägger Glenn Greenwalds sajt The Intercept ut en hemligstämplad brittisk rapport som varnar för att säkerhetstjänsten samlar in mycket mer än de klarar av att analysera. Därför kan de missa de sällsynta verkliga hoten.Att smaka på all information som Google kan erbjuda sina annonsörer är som crack, säger en av personerna i boken. Har man en gång testat det vill man aldrig sluta. Men även om det kan vara skönt att vara hög på crack blir man inte särskilt effektiv som affärsman. Jag vet att hälften av de pengar jag lägger ut på annonsering är bortkastade men jag vet inte vilken hälft, sade man i den gamla reklambranschen, före nätet. Vet vi verkligen att övervakningsreklamen är ett dugg mer effektiv, eller är det bara något vi tar för givet? Efter big data kommer nästa trend förmodligen att heta någonting i stil med smart data fokus kommer att ligga på ett smartare urval av relevanta uppgifter. All informationsbearbetning handlar till sist om att välja bort data, rent av en majoritet av alla data.Om jag träffade Snowden är det framförallt en fråga jag skulle vilja ställa: Har ditt avslöjande förändrat någonting i praktiken? Avlyssningen var mer omfattande än vad alla utom de mest paranoida hade kunnat föreställa sig, och det var mycket värdefullt att få veta hur det låg till, men efteråt har folk fortsatt att använda mail och mobiltelefoner på samma sätt, fortsatt att anförtro sina liv åt de företag som ingick i övervakningssamarbetet.Medvetenheten om att man är övervakad leder till rädsla och självcensur, menar Schneier. Jag kan tänka mig minst en annan reaktion. Folk skulle också kunna reagera med resignation, vilket är lika obehagligt. När man får veta att allt vi gör övervakas av både stat och företag, att allt är korrupt men att övervakningen är för omfattande för att man ska kunna göra någonting åt den, då är det lätt att ge upp och acceptera att det är så det är. Det är som att få veta att kranvattnet är en aning förorenat; du kommer inte att dö av det, du kommer sannolikt inte ens att bli sjuk, så du fortsätter svälja det. En korruption som man inte kan göra något åt leder till bitterhet och missriktad cynism. Det oförlösta missnöjet gör att folk söker sig till konspirationsteorier och till populistiska politiker, som påstår sig vara fiender till det etablissemang som man har tappat förtroende för. Det leder till att man själv inte ser några problem med att vara korrupt, eftersom man tror att alla andra är det.Det enda som fungerar mot den sortens förgiftade, uppgivna samhällsklimat är kunskap. Det vet Schneier, och det är därför han har skrivit sin bok. Han vill att vi ska skaffa oss bättre kunskaper så att vi kan engagera oss mot övervakningen, och avslutar med några praktiska råd. Lär er kryptering, ställ krav på striktare regler för datainsamling och framförallt prata om övervakningen. Ju fler som får nog, desto större chans till förändring.Håkan Lindgren, frilansande kulturskribent

  starstarstarstarstar
 • P-dator del 2

  · Preventivpodden

  I andra avsnittet av Preventivpodden fördjupar vi oss i p-datorer. Hur funkar en p-dator egentligen? Måste man mäta temperaturen prick samma tid varje dag? Och vad händer om man har feber? Detta och mycket mer får vi svar på av Ulrika Bergenkrans från Naturafemme. Till studion kommer också bloggaren och stylisten Wafa Wafai som använt p-datorn Pearly och berättar om sina erfarenheter och upplevelser av den. 

  starstarstarstarstar