juridik

 • 34: Juridik för fler och bättre affärer

  · 00:11:42 · Entreprenörsdriv

  Juridik är inte bara till för att undvika faror och minimera risker. Det är också en stor möjlighet till att öka och bredda affärerna. Elisabeth Wedenberg gästar podden och berättar hur man kan göra fler och bättre affärer med juridik.

  starstarstarstarstar
 • S09E01: Det finns cash att hämta Zlatan!

  · 01:05:14 · Juridikpodden

  Välkomna till 2017 och den nionde säsongen av Juridikpodden! Vi pratar om Värmlands tingsrätts dom i förtalsmålet mellan Zlatan och Ulf. Det var visserligen elegant av Zlatan att inte yrka skadestånd tycker Mårten, men konstaterar att det borde finnas en hel del cash för honom att hämta om han vill. Och inte bara från Ulf Karlsson. Och! Vi har en expertgäst! Lie Åslund, doktorand vid Karolinska institutet, forskar om sömn. Tidigare i vinter undersökte Ekot domar där den tilltalade påstod att hen begått sexuella övergrepp i sömnen. Fenomenet kallas sexsomni. Är detta bluff och båg eller finns det? Hur vanligt/sannolikt är det att man begår sexuella övergrepp i sömnen? Finns det fler brott man kan begå i sömnen? Lie besvarar ALLT. Dessutom! Juridik vi vill ha (Tove: en serie om juristprogrammet den kan t.ex. heta Ally McBalk. Mårten: andra saker som är mer allvarliga.) och juridik vi får (man får inte längre klä ut sin civila bil till en polisbil.) Tack till Lindahl, Familjens Jurist, Delphi och G&D!

  starstarstarstarstar
 • Hur bevisar man att han våldtog mig?

  · 00:29:44 · Tendens – kortdokumentärer

  Sara var 13 och våldtogs av en dubbelt så gammal man. Han var vän till hennes familj och utnyttjade sin ställning som ett stort stöd under en period när Sara hade det svårt. Efter flera år av övergrepp anmälde hon honom. Nu börjar nästa resa.. Efter fyra år anmäler Sara honom för över 50 våldtäkter av minderårig. Han blev fälld, först i Tingsrätten och senare i Hovrätten. Domen blev tre år. Han kommer ut efter halva tiden, till jul i år. Sara vill inte riskera att träffa honom på gatan, så hon känner sig tvungen att flytta till en annan stad. Sara är 19 år idag. Hon har skrivit en bok om sina år som minderårig och utnyttjad, (Bära leggings i januari, Kalla Kulor förlag) som kommer ut i februari. Hon berättar hur hon bemöttes av samhället som hjälpte henne att komma tillbaka. Hon har invändningar, så därför har hon bestämt sig för att läsa juridik för att i framtiden hjälpa unga som råkat ut för det Sara har gått igenom. I oktober friade Svea Hovrätt sex tonårskillar från anklagelsen för gruppvåldtäkt på en ensam jämnårig flicka. Fallet är känt som Tenstafallet  och för att den friande domen uppfattas som märklig. Mycket talade mot pojkarna, men de friades i brist på bevis. Flera organisationer protesterade utanför hovrätten mot domen. Bl.a. Sveriges kvinno- och tjejourers riksförbund. Hör ordföranden Olga Persson förklara vad demonstranterna ville säga. Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i juridik, har lång erfarenhet av regelverket kring sexualbrottsmål. Hon säger att just våldtäktsmålen är svåra att bevisa och att man inte kan döma någon som är skyldig bortom allt tvivel. Därför friar man hellre än fäller för att inte äventyra rättssäkerheten. Det tredje och sista programmet i serien: Våldtäktsrättegången. prod: Christer Söderqvist   

  starstarstarstarstar
 • Gränsen mellan bonusmiljoner och nedläggning

  · 00:29:30 · Kaliber

  Vad är en bra utbildning? Och hur mäter man det? Den andra delen i Kalibers granskning av den svenska högskolan handlar om utvärderingen och bedömningen av högskolornas kvalitet, en process där miljonbonusar - eller hot om nedläggning - ligger i potten. Högskoleutbildningar betygssätts av staten på lösa grunder. Studenter vars utbildningar fått dåligt betyg riskerar att bli ifrågasatta av arbetsgivare, och utbildningar som fått högst betyg får del av regeringens bonusmiljoner. – Ja, asså det känns ju inte roligt att plugga det programmet och sen få det omdömet. – Det är lite besvärande tycker jag. Jag hoppas att det inte påverkar min karriär som jurist på något nämnvärt sätt. – Det här programmet, juristprogrammet i Stockholm är Sveriges mest sökta program. Jag ville bara ha det sagt. Anna Persson, Filip Nyman och Ali Abdullah sitter i storsal C6 i ett av Stockholms universitets ljusblå hus. Föreläsningen i juridik börjar snart. De pratar om betyget som deras utbildning har fått av staten. – Jag är faktiskt väldigt nöjd med min utbildning hitintills. Jag tycker att de är väldigt duktiga på att lägga upp utbildningen pedagogiskt. Så det omdömet reflekterar inte riktigt min upplevelse av utbildningen. Högskolan är Sveriges största statliga sektor, den kostar över 60 miljarder om året. Men vad är en bra utbildning? Och hur mäter man det? – Det finns ju en viss status kopplat till utbildningen och det är ju inte roligt att få höra just om sin egen utbildning. Det kanske är lite orättfärdigt att plocka ut en liten bit av utbildningen och sedan nämna det om hela utbildningen. I förra veckans Kaliber berättade lärare om hur sämre förkunskaper hos studenterna och mindre resurser till utbildningarna i kombination med det system som fördelar pengar till utbildningarna gör att nivån sjunker. För att motverka det infördes ett nytt kvalitetsutvärderingssystem 2011. Men systemet har brister och kan få orättvisa konsekvenser både för utbildningar och studenter visar vi i dagens Kaliber. Vi går tillbaka till för ungefär ett år sen hemma hos Julia Shao. Hon går sista året på juristlinjen och skriver sitt examensarbete. Det är en av de första dagarna i september. -- Första gången jag tog del av nyheten så var det på Dagens Nyheter. “Svag juristutbildning i Stockholm”, är rubriken på artikeln och lite längre ner i texten: Stockholms Universitet håller bristande kvalitet. Julia blir nyfiken. – Jag tycker att juristutbildningen på Stockholms universitet är en bra utbildning. Jag tycker att vi har underbara, jättebra lärare, som lär ut på ett väldigt pedagogiskt sätt och vi har ambitiösa studenter som tar del av en jättebra undervisning. Juristprogrammet i Stockholm en av de utbildningar som har högst söktryck i Sverige. Julia går in på Högskoleverkets hemsida för att kolla hur utvärderingen har gått till. – Av rapporten framgår att man slumpmässigt gått igenom examensarbeten bland juriststudenter på Stockholms universitet. 24 examensarbeten, alltså uppsatser, har lottats ut från ungefär 300 från hösten 2010 och våren 2011. Dessa har sen bedömts utifrån sex olika examensmål. På två av examensmålen har uppsatserna fått omdömet “bristande”, och det har i sin tur gjort att hela utbildningen fått omdömet “bristande kvalitet.” Företrädare för utbildningen har också fått beskriva hur studenterna når examensmålen i en så kallad självvärdering, men fokus ligger på uppsatserna. – Då tror jag ändå att de flesta är överens om att man kan inte dra en slutsats om att en hel utbildning är av bristande kvalitet, utan Högskoleverket borde ha redovisat slutsatsen på ett annat sätt, det vill säga att de har granskat vissa examensarbeten som enligt deras syn på saken inte uppfyller vissa kriterier som Högskoleverket hade fastställt. Tillsynsmyndigheten, före detta Högskoleverket som numera heter Universitetskanslerämbetet, har i uppdrag att se till att lärosätena kontinuerligt kvalitetssäkrar sina utbildningar. Det nya med det här utvärderingssystemet är att fokusera på resultat. Resultatet mäts i första hand genom att titta på de uppsatser som studenterna skriver mot slutet av utbildningen, examensarbetena. Man tittar också på utbildningarnas självvärderingar, och intervjuer med företrädare för utbildningen görs också. Men huvudfokus ska ligga på uppsatserna. Brister kvalitén i något av de examensmål man utvärderar ifrån blir omdömet bristande kvalitet för hela utbildningen. Detta oavsett om examensarbetena visar att andra mål uppnås med god marginal. Utbildningar som får omdömet “mycket hög kvalitet” får del av regeringens miljardbonus och utbildningar som får omdömet "bristande kvalitet" kan i förlängningen tvingas lägga ner. – När man tittar på den granskning de gjort av examensarbetena, så tycker jag att analysen och bedömningen av uppsatserna ifrågasätter jag inte alls. Jag är helt enig med dem och jag tycker att det finns flera saker vi ska jobba med där. Det jag var kritisk mot var två saker. Dels tycker jag att när man gör en bedömning av en hel utbildning så måste man beakta mer än bara examensarbetena. Jonas Ebbesson är dekan, alltså högste ansvarige, på juridiska fakulteten på Stockholms universitet. – Jag tycker att man drog för långtgående slutsatser, men när jag väl har sagt det så tycker jag att man ska också vara tydlig med att vi tog detta på största allvar, vi har satt igång massa åtgärder på grund av HSV:s arbete och för mig som relativt nybliven dekan förra året så var den här granskningen väldigt värdefull. Jonas Ebbesson bläddrar i Högskoleverkets utvärdering. Det är den som du har framför dig på skrivbordet här. Hur många sidor är den? – Ja, hela rapporten som avser alla universitet är på en 100 sidor, men det som gäller Stockholms universitet är bara på några sidor. Dessutom var det så att när den här bedömningen kom så skickades den aldrig ut till oss i förhand för att kommentera, och sen blev det som en sorts konsumentupplysning på ett sätt som jag tycker är felaktigt. Om man läser detta utan att ha helheten så får man intrycket av att det här är en bristande utbildning. Och när de sedan får den informationen när de söker så skulle det kunna leda till slutsatsen att man inte ska söka till Stockholm. En felaktig konsumentupplysning, säger Jonas Ebbesson på Juridicum på Stockholms universitet om Högskoleverkets utvärdering. En konsumentupplysning som kan hindra studenter att söka utbildningen och som också sätter en stämpel på utbildningen för de studenter som går där. Även magisterutbildnigen i juridik fick omdömet “bristande kvalitet” i Stockholm. Här är det 20 uppsatser som har granskats. Flera av dem är får mycket goda omdömen. Men på ett mål har sex av de 20 uppsatserna ansetts bristande. Om en av de uppsatserna hade klarat just det målet hade utbildningen klarat sig. Nu föll den på målsnöret. Vi åker till Karlstads universitet och mastertbildningen i Skatterätt. Där blev Björn Jernbacken, programansvarig, glad för Högskoleverkets omdöme “mycket hög kvalitet”. – Eftersom vi har väldigt mycket kontakter med våra avnämare, skatteverket, revisionsbyråer och de som är framtida arbetsgivare, såg de att vår utbildning är bra. Det slogs upp ganska stort på Skatteverkets hemsida. Två juristutbildningar på två olika lärosäten, den ena får sitt examenstillstånd ifrågasatt och den andra får del av regeringens bonusmiljard. Vi tittar närmre på underlaget för bedömningarna. När vi räknar ihop alla mål i alla uppsatser ser vi att Stockholm har nästan lika hög andel mycket hög måluppfyllelse som Karlstad. Det skiljer åtta procentenheter. Och det skiljer bara två procentenheter i andel bristande måluppfyllelse. Ändå har Karlstad fått det högsta betyget och Stockholm det lägsta på den tregradiga skalan. – De självständiga arbetena väger ju tungt. Men om det står och väger, jag vet inte, jag har inte specialgranskat just det här fallet, och jag vet inte vad bedömarna har sett i de andra underlagen, och om det har viktats upp. Viveka Persson är utredare på Universitetskanslerämbetets utvärderingsenhet. Och de andra underlagen hon pratar om är alltså intervjuerna man gjort med företrädare för utbildningarna och självvärderingarna som utbildningarna har skrivit. Kanske är det Karlstads självvärdering som har avgjort bedömargruppens betyg ”Mycket hög kvalitet”. I den står det bland annat att studenterna har förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. När vi tittade på bedömningarna av fler juristutbildningarpå både kandidat- och magisternivå hittade vi flera utbildningar med högre andel uppsatser med bristande kvalitet än i Stockholm men som ändå klarat sig över godkänt-ribban. Och samma skillnader fann vi också i utvärderingarna av kandidatexamen i företagsekonomi. Där hade flera av examensmålen uppsatser med bristande kvalitet på uppåt 40%, långt över Universitetskanslerämbetets rekommendation på 30% för ett bristande kvalitet-betyg. Ändå har utbildningarna sluppit bli underkända. - Borde inte fler utbildningar ha fått omdömet bristande kvalitet? - Vi hade väldigt kort tid för metodutveckling. Vi har fått metodutveckla under resans gång. Företagsekonomi utvärderades i omgång ett. Då hade vi inte tagit fram några riktmärken. Utvärderingssystemet har fått kritik från flera håll för att själva metoden brister. En av kritikerna är utvärderingsexperten Lena Lindgren, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon sitter med i Svenska utvärderarföreningen och har skrivit boken Utvärderingsmonstret. Hon pekar på problemen att man jämför utbildningar utifrån bedömningar gjorda på olika stora urval. - Det kan skapa systemfel och hur man räknar genomsnitt, så det blir orättvist på något sätt. Lena Lindgren syftar på urvalet av de uppsatser som granskas. På små utbildningar där det bara finns fem uppsatser att granska läser man alla uppsatser, men ju fler uppsatser som finns, desto mindre blir urvalet. Det var därför som man bara granskade 24 av ca 300 uppsatser vid Juridiska i Stockholm. Det här skapar viss statistisk osäkerhet. I en fotnot längst ner i alla granskningarna kan man läsa att metoden är 95 procent säker när det gäller att identifiera utbildningar med bristande kvalitet, men att metoden är mindre säker när det gäller att avgöra vilka utbildningar som har hög respektive mycket hög kvalitet. Ändå ligger metoden till grund för tilldelning av bonusmiljonerna.   Till stor det är det akademiker inom samma ämnesområde som formulerar underlaget till Universitetskanslerämbetets betyg på de olika utbildningarna. Till exempel har ett gäng statsvetare bedömt de statsvetenskapliga utbildningarna. Statsvetarna tyckte själva att utvärderingsmetoden var bristfällig och de satte en högre ribba för att ge utbildningar betyget “mycket hög kvalitet” än bedömargrupper för andra ämnesområden. Viveka Persson på Universitetskanslerämbetet säger att det var bråttom att skapa det nya utvärderingssystemet, att man har lagt rälsen medan tåget kört. Hur påverkar det tillförlitligheten i systemet? - Det är klart att det påverkar tillförlitligheten, det kan jag inte sticka under stol med. Nu tycker Universitetskanslerämbetet att de har kommit till rätta med de initiala metodproblemen. Men besluten som fattades tidigt, till exempel dem om jusristutbildningarna på Stockholms universitet, de står fast. - Vi kan inte annat än erkänna att vi hade väldigt kort tid på oss att sjösätta det här systemet. Vi hade inte gjort någon pilottestning, vi hade inte testat systemet i skarpt läge och därför har vi blivit tvungna att ta fram en rad riktlinjer allteftersom systemet har sjösatts. Vad är en bra utbildning? Hur mäter man det? Den svenska högskolan har expanderat i snabb takt under de senaste decennierna och är nu den största statliga sektorn. Tanken med det nuvarande utvärderingssystemet var att säkra kvalitén i utbildningarna och motverka att man släpper igenom studenter som inte borde bli godkända. Dagens Kaliber har visat på stora brister med systemet. Vi har berättat om snäva urval av av uppsatser och otillförlitliga bedömningar. Flera forskare vi pratat med ifrågasätter också om systemet mäter det det är tänkt att mäta: utbildningskvalitet. - Det som är min huvudkritik är att det man säger symboliserar resultat, det är en så väldigt liten aspekt utbildningens resultat. Utvärderingsexperten Lena Lindgren igen. Statsvetenskapen på Göteborgs universitet, där hon är docent, har fått goda omdömen i utvärderingen. Ändå är hon kritisk till det här sättet att mäta. Examensarbetet, säger hon, är en sån liten del av en två, tre eller fyra år lång utbildning. - Det här är bara sista knorren, ibland bara halva terminen av ett treårigt eller tvåårigt program. Resultat som jag ser det handlar om det som händer hos dem som deltar i utbildningarna, inte bara det som man skriver. Man måste också titta på andra delar av utbildningen säger hon. - Det handlar om att kunna kommunicera, föredra saker, och själva examinationen av examensarbetena handlar också om hur man kan kommentera andras arbeten. När utvärderingssystemet sjösattes fanns, förutom uppsatsgranskningen, självvärderingarna och platsbesöken ytterligare en komponent. Man skulle skicka ut enkäter till före detta studenter, så kallade alumni, och höra hur de upplevde att utbildningen hade fungerat för dem i arbetslivet. Men svarsfrekvensen blev för låg och enkäterna kunde inte användas. De studenter som kommer till tals i systemets nuvarande utformning är de som är med i bedömargrupperna och de som hörs i de så kallade platsbesöken. - Det här det enda sammanhanget som jag kan komma på där man förhåller sig till begreppet kvalitet ur någonting annat än brukarperspektivet. Det rimliga borde ju vara att det är studenterna och lärosätena som ska formulera vad de mest relevanta aspekterna för att värdera och mäta kvalitet är. Erik Arroy är ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer. Han tycker att det är för snävt att värdera en utbildnings kvalitet utifrån de resultat som man kan mäta genom studentuppsatserna. Han tycker att man också ska titta på utbildningarnas förutsättningar och processer. - Vilka resurser man har, hur miljön ser ut och sånt, såväl som hur studenterna upplever utbildningarna inledningsvis, processer handlar om lärandet, hur planeras utbildningarna, hur förhåller man sig till pedagogiken, vilket stöd ger man till studenter som ska underlätta deras läroprocesser på olika sätt. Nu mäter man ju resultatet. Man mäter i någon mån kvalitén på studenterna, men det säger ingenting om utbildningen. Det nuvarande systemet, säger Erik Arroy, kan i förlängningen leda till att utbildningarna snarare ser till att rekrytera studenter som är duktiga på att skriva uppsats, istället för att höja kvalitén i utbildningen. Regeringen har ett bonusprogram till utbildningar som fått omdömet “mycket hög kvalitet”. De får dela på närmare tre miljoner kronor om året. Hittills har 17% av utbildningarna fått omdömet “mycket hög kvalitet”. Men flera kritiker menar att  det är problematiskt att ge extrapengar till de utbildningar som fått omdömet “mycket hög kvalitet”. Lars Hultcrantz, professor vid Handelshögskolan vid Örebros universitet, är ordförande i den bedömargrupp som utvärderade landets Nationalekonomi-utbildningar. I hans grupp tyckte man att man kunde använda systemet för att se till att utbildningarna håller en miniminivå på uppsatserna, men de tyckte inte att det är rimligt att använda det för att fördela bonusmiljoner. - När det gäller uppsatserna är det så att de svaga studenterna kräver de stora handledningsinsatser, medan duktiga studenter behöver man knappt handleda. Så förädlingsvärdet, alltså det som lärarna eller högskolorna bidrar med, är lite kopplat till uppsatsens slutliga kvalitet. - Men då blir det en tvärtomeffekt att Handelshögskolan som fick omdömet “mycket hög kvalitet”, de får extrapengar, medan ett universitet som fick “bristande kvalitet” behöver mer resurser för att kunna handleda sina studenter mer. - Ja, så är det ju. Varken jag eller någon annan i gruppen har sett att det skulle leda till hur man fördelar statliga medel till högskolorna. - Det är klart att man som student i Karlstad tycker att det är inte rättvist att de ska ha så mycket pengar där, men tyvärr så har det blivit så. Utbildningen i företagsekonomi på Karlstad universitet fick “Bristande kvalitet”. Där går studenterna Viktoria Pettersson och Simon Strid. De tyckte visserligen att omdömet på deras utbildning var rättvist, det fanns mycket att förbättra på den. Men de har funderingar kring att det var Handelshögskolan i Stockholm som fick bonuspengar. - Som student i Karlstad så blir man ju lite irriterad ändå, för vi hade behövt resurserna här för att ens komma i närheten av de stora universiteten. Utvärderingssystemets fokus ligger på utbildningarnas resultat och det är studenternas examensarbeten, alltså uppsatser, som bäst anses spegla det. Men lärosätena har, som vi berättat, också fått skriva självvärderingar där de beskriver hur studenterna når de olika målen för utbildningen. Det och att ta fram uppsatser och på andra sätt arbeta med utvärderingen har tagit mycket tid på de olika utbildningarna. - Det var många involverade. Man bedömer att det var ungefär 200 timmar som lades ner. Säger Jonas Ebbesson, dekan på juristutbildningen på Stockholms universitet. De olika utbildningarna har lagt ner olika mycket tid. Vid Chalmers tekniska högskola satsade man ordentligt på att få fram riktigt bra självvärderingar. Här anordnades workshops och seminarier i hur man skriver självvärderingar. Totalt lade man ner ungefär 26 000 timmar på framförallt självvärderingsarbetet. Det motsvarar runt 6 miljoner, bara på ett av landets ca 40 högskolor och universitet. Björn Engström är vice prefekt och en av många anställda som deltog i arbetet med utvärderingarna på Chalmers. - Jag för tiddagbok då, så jag har koll på min tid och det blev 244 timmar och jag uppskattar att 120 timmar var skrivarbete, resten var förberedelse på Chalmers och coachning av programansvariga och granskning av deras rapporter. - Känns det som väl använda timmar, de här 244? -Det är ju två effekter av arbetet, dels är det en rapport som produceras och den vet man kanske inte värdet av i sig. Men jag tror att de bidrar till - särskilt om det är lite osäkra fall - att de kan bidra till att skapa förtroende för det man gör på ett lärosäte. Den andra effekten av arbetet med självvärderingen, säger Björn Engström, är att man gjorde en analys av utbildningens alla delar, vilket han tycker är kvalitetsdrivande i sig. På Chalmers kostade arbetet kring utvärderingarna alltså ca 26 miljoner kronor. Alla lärosäten har inte räknat hur mycket arbete de lagt ner, men enligt en rapport från SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, uppskattas de totala kostnaderna för självvärderingarna hamna på mellan 150 och 225 miljoner kronor. Självvärderingarna som lärosätena producerar läses sedan av bedömargrupperna för de olika utbildningarna, där också folk från näringslivet sitter med. Per Fagrell på Teknikföretagen är med och utvärderar ingenjörsutbildningarna och han har lagt ner mycket arbete på att tolka självvärderingarna och utifrån dem se om studenterna nått de olika målen. - De är strukturellt likadana. De är indelade i vissa kapitel, men där under kan man skriva väldigt fritt. Man kan inte lägga upp tre fyra bredvid varann och bocka av. När man rättar ett matteprov kan man lägga upp uppgift ett på alla och bocka av. Det går inte här. Här måste man läsa alla 30 sidorna och så går man till nästa och läser alla 30 sidorna och då får man försöka hitta. Och det är lite komplicerat tycker jag. Per Fagrell är också fundersam över hur mycket tid utvärderingen har tagit i anspråk. - Det är ju väldigt mycket tid som läggs ner. Jag har räknat ut hur mycket tid jag har använt i bedömargruppen hittills och det är 160, 170 timmar. Jag gör ju det som en del av mitt jobb därför att vi tycker att det är viktigt att bevaka att vi har bra ingenjörsutbildningar. Men jag har ju inte haft tjänstledigt eller något för att göra det utan det är kvällar och helger och en del av min arbetstid. Och den kostnaden ser inte Universitetskanslerämbetet, eller regeringen. Vilken metod för utvärdering man än väljer så kan man vara säker på en sak: den som granskas kommer att anpassa verksamheten efter det som granskas. Särskilt om utvärderingens resultat är kopplad till pengar. När man nu granskar examensarbeten betyder det att man på utbildningar runt om i landet plötsligt lägger extra krut på att handleda examensarbeten, plötsligt får studenter mer hjälp med att skriva sina uppsatser. Om det berättar flera lärare som Kaliber talat med. Men utvärderingarna har också lett till att man på allvar sett över sina utbildningar för att förbättra kvalitén. Så även om metoden har stora brister så har den haft positiva effekter.   Under de senaste 20 åren har utvärderingar av den offentliga sektorn vuxit i omfång. Skolinspektionen, Vårdanalys och Kulturanalys är några exempel på nya myndigheter som utvärderar den offentliga sektorns resultat. Shirin Ahlbäck Öberg forskar om mål och resultatstyrning. Hon pekar på på problemen med de stora kontrollsystem som måste konstrueras för uppföljningen av resultat inom offentlig verksamhet. - Det är klart att man ska följa upp offentlig verksamhet, men det som har hänt - från att vi knappt hade någon uppföljning eller utvärdering fram till 70- och 80-talet - det är ju att den här utvärderingsidén har ju verkligen exploderat. När man införde mål- och resutlatstyrning var det för att ha koll på vart pengarna gick, och det var ju en bra tanke. Men det har ju blivit så mycket av det här att det är en väldig byråkrati som krävs, som måste byggas upp för att matcha det här. Det gör att det är kostsamt, så det som en gång var satt att effektivisera verksamheten har blivit en industri i sig som kostar pengar och resurser. Jag menar att vi för länge sen har passerat jämviktspunkten för när det ger mer än vad det kostar. - Och gäller det högskolan också? - Ja, absolut, det är ju mycket mer av återrapporteringskrav hela tiden. Jag brukar säga att det här är ett misstroendets politik. I förra veckans program berättade högskolelärare om hur de är klämda mellan studenternas sjunkande förkunskaper och minskande resurser. De lärare vi pratade med oroade sig för att nivån sjunker hos utbildningarna. Idag berättar vi om regeringens försök att stoppa kvalitetsbrister i utbildningara med ett utvärderingssystem som kostar hundratals miljontals kronor och som dessutom inte gör jobbet. - Hej, har du cyklat hit? - Anna - Maja Universitetskansler Lars Haikola är chef över Universitetskanslerämbetet, före detta Högskoleverket, alltså den myndighet som genomför utvärderingen. Han tycker att systemet fungerar bra för det den ska göra, det vill säga att att utvärdera om landets utbildningar uppfyller de examensmål som är satta. Kritiken att studentuppsatserna endast utgör en liten del av utbildningarna bemöter han med att examensarbetena i de flesta teoretiska utbildningarna ändå ska vara den sammanlagda kunskap som studenten tillgodogjort sig under utbildningen. - Uppsatsen ska samla upp alla tidigare färdigheter, förmågor och kunskaper som man har tillägnat sig i hela utbildningen. Därför får uppsatserna en särskild roll och de bättre speglar hela utbildningen än andra delar av utbildningen gör. I de utbildningar där andra förmågor som till exempel muntlig kommunikationsförmåga är viktiga är självvärderingarna som lärosätena har skrivit komplement till examensarbetena. Att självvärderingarna ser olika ut och läggs olika vikt vid när de slutgiliga betygen för utbildningarna sätts är inte konstigt, säger Lars Haikola. - Vi ger ju lite mallar naturligtvis. Självvärderingen ska vara utformad med lite rubriker och med en viss längd så att vi får en jämförbarhet mellan dem, men en fullständig rättvisa i en gudomlig mening uppnår vi inte med detta utvärderingssystemet heller. Kritiken att det här utvärderingssystemet snarare mäter kvalitén på studenterna än deras examensarbeten och att man inte tittar på hur mycket en student lär sig under utbildningens gång har Lars Haikola förståelse för, men poängterar att det inte är myndighetens uppdrag i det här systemet. - Ordet kvalitet är ju hopplöst mångtydigt och svårt och ideologiskt färgat och allt detta. Vi gör en operationell definition av kvalitet. Vi återvänder dit vi startade, till juridikstudenten Julia Shao. I dagarna kommer beskedet om hennes utbildning, en av Sveriges mest eftertraktade, kommer att läggas ner eller inte. Hon oroar sig för att den har fått en skamfläck. Att hennes framtida arbetsgivare kan välja en nyutexaminerad student från Uppsala eller Lund hellre än från Stockholm. Och hon tycker att det är orättvist att den skamfläcken beror på helt felaktig myndighetsutövning. - Jag skulle vilja dra en liknelse med en åklagare som överväger att väcka åtal mot en person som är misstänkt för ett brott. Då måste åklagaren kunna presentera ett fullgott bevisunderlag för att man ska kunna gå vidare i nästa steg. Att börja utreda om den här personen är skyldig eller inte. Annars är det ingen idé att väcka åtal. Och på samma sätt måste Högskoleverket komma på ett sätt som håller för att de ska kunna redovisa så verklighetsförankrad slutsats som möjligt. Reportrar: Anna Iversen och Maja Lagercrantz

  starstarstarstarstar
 • S02E02: Nu börjar mitt liv som juristen Mårten

  · 01:00:14 · Juridikpodden

  Specialavsnitt med anledning av den stundande hössterminsstarten. Vad innebär det, akademiskt och socialt, att börja läsa juridik? Mårten har frågat Twitter och Tove Flashback. Emma Green Tregaros nagelaktion fick många att ställa sig frågan om idrott och politik verkligen hör ihop. Vi besvarar frågan om idrott och juridik hör ihop, och vilka handlingar man egentligen kan kriminalisera. Det bästa av allt: Tove lottar ut två biljetter till en fest som Mårten ska ha. Detta kan ni inte missa.

  starstarstarstarstar
 • Sjukförsäkringen, en trygghet i upplösning?

  · 00:24:30 · Kluvet land

  Allt fler får avslag på sin ansökan om sjukpenning. Thomas Persson opererade handen och innan rehabiliteringen var över drog Försäkringskassan in hans sjukpenning. Reglerna är oförändrade men trots det får allt fler nej på sin ansökan om sjukpenning. Försäkringskassan menar att orsaken är att de nu gör bättre och mer enhetliga bedömningar. Ruth Mannelqvist, professor i juridik vid Umeå Universitet, menar att det är tillämpningen som blivit strängare. Hon har undersökt överklaganden och domar i samband med sjukförsäkringen. Thomas Persson har förlorat sin sjukpenning och står nu utan försörjning med högerhanden i bandage. Han har ett fast jobb som timmerbilsförare. Rehabiliteringen pågår men Försäkringskassan tycker att Thomas ska hitta ett nytt jobb som fungerar med en skadad hand.   Agneta Johansson, reporter agneta.johansson@sverigesradio.se Karin Grönberg, producent karin.gronberg@sverigesradio.se

  starstarstarstarstar
 • 75. Roboten Sophia är nu medborgare i Saudiarabien #ensakidag

  · #ensakidag - en riktigt viktig sak varje morgon

  #ensakidag om hur även ett sliskigt och motbjudande pr-trick kan få oss att spänna tanken. Om att se förbi första reaktionen, så när Saudiarabien ger medborgarskap till en robot finns det mycket att reagera negativt på - men vi bör inte stanna där i tanken. Istället klurar vi vidare och tänker tex på vad Estland gjort med sina e-medborgarskap, och vidare därifrån till saker som globala medborgarskap, global beskattning (eller inte), global juridik, globalt allt. Om att inse hur internet har potentialen att ställa det mesta runt nationalstaten på huvudet. (Tipsar också om Per Håkansson som är en utforskande världsmedborgare, med siktet inställt på att bli helt oberoende alla institutioner. Följ honom på https://twitter.com/perhakansson)

  starstarstarstarstar
 • 75. Roboten Sophia är nu medborgare i Saudiarabien #ensakidag

  · 00:05:17 · #ensakidag - en riktigt viktig sak varje morgon

  #ensakidag om hur även ett sliskigt och motbjudande pr-trick kan få oss att spänna tanken. Om att se förbi första reaktionen, så när Saudiarabien ger medborgarskap till en robot finns det mycket att reagera negativt på - men vi bör inte stanna där i tanken. Istället klurar vi vidare och tänker tex på vad Estland gjort med sina e-medborgarskap, och vidare därifrån till saker som globala medborgarskap, global beskattning (eller inte), global juridik, globalt allt. Om att inse hur internet har potentialen att ställa det mesta runt nationalstaten på huvudet. (Tipsar också om Per Håkansson som är en utforskande världsmedborgare, med siktet inställt på att bli helt oberoende alla institutioner. Följ honom på https://twitter.com/perhakansson)

  starstarstarstarstar
 • Efter #MeToo - vad händer Åsa Regnér (S)?

  · 00:57:00 · Ekots lördagsintervju

  Efter #MeToo-kampanjen har debatten om sexövergrepp gått fram som en flodvåg i samhället. Hur kan man förhindra sexuella trakasserier? Är det med mer upplysning eller hjälper skärpt lagstiftning? Och hur är det att bli gammal i Sverige? De äldre blir bara fler o fler, men boendena för äldre är för få. Vad gör regeringen? Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) intervjuas i Ekots lördagsintervju. Analys av Stefan Wahlberg, chefredaktör Dagens Juridik.   Hör också reportage om koalitionsregeringen mellan liberaler och socialdemokrater för 100 år sedan och samtal med Karin Eriksson, politikreporter Dagens Nyheter, om förutsättningarna för ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Liberalerna i dag.

  starstarstarstarstar
 • #10: Bristande kognitionsförmåga

  · 00:28:54 · Fri Tanke förlags podcast

  I det här avsnittet pratar Christer Sturmark med Dan Kahan som är professor i juridik och psykologi. I sin forskning har Dan Kahan upptäckt att vi människor bedömer fakta på olika sätt beroende av vilken värdegrund vi har, så kallad “motivated reasoning”. Han har kunnat visa att vi inte är objektiva när vi analyserar fakta utan att vi väger in huruvida de talar för eller emot vår grunduppfattning.

  starstarstarstarstar
 • S10E01: Juridikpodden - nu med extra tourettes.

  · 00:44:43 · Juridikpodden

  Välkomna tillbaka! Och välkomna till den tionde säsongen! Detta kan bli VÅR BÄSTA SÄSONG HITTILLS. Vi re-capar sommarjuridiken 2017: vilka sommarpratade? Vad i Anders Borg-gate var egentligen olagligt? Borde media ha rapporterat så mycket om det? Sopstrejken: vad är en ”vild” strejk (vad är en tam strejk)? Transportstyrelsen-gate: Vad är ett strafföreläggande och när används ett sådant? Dessutom tipsar Mårten om en annan juridikpodd som bara handlar om Trump, vi kör juridikglosor på M och vi spekulerar i lite klassisk juridik nämligen hur det egentligen gick för den bastubadande sulfitoperatören… Tack sponsorer: Familjens Jurist, G&D, Delphi, Vinge och Lindahl!

  starstarstarstarstar
 • #14: Henrik von Sydow, 1/2

  · 00:45:37 · Finanspodden

  Jag har ett personligt samtal med Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie, som gjort en karriärresa från juridik till journalistik, till politik och nu finans. Vi pratar bl a om Donald Trumps framtid, sommarvanor, "Transportstyrelse-gate", sommarjobbet på Dagens Industri, om extra kan bli aktuellt och mycket, mycket mer.Tack ODIN Fonder, Finanspoddens sponsor!

  starstarstarstarstar
 • #10 Lars Johansson - Entreprenörsresan

  · 00:39:08 · Entreprenörsresan

  Lars Johansson är en av grundarna till WORKO som är ett av sveriges snabbast växande företag inom rekrytering och headhunting. Förra året fick dem utmärkelsen "Gasell företag" av Dagens Industri då dem haft en kraftig tillväxtresa bakom sig. Vi kommer prata om tillväxt, att anställa rätt personer men framförallt kommer vi prata mycket sälj och varför det är viktigt. Entreprenörsresan görs i samarbete med LRF Konsult som är ett rådgivningsföretag. Dessutom har dem allt samlat på samma ställe som tillexempel affärsrådgivning, ekonomi & skatt, juridik, familjerätt, fastighetsrätt, affärsjuridik och fastighetsförmedling. LRF Konsult får landets småföretagare att växa så kontakta dem om du har en affärsidè eller driver ett mindre bolag idag.   WORKO: www.worko.se LRF Konsult: www.lrfkonsult.se  

  starstarstarstarstar
 • #9 Linnea Claeson

  · 01:05:53 · När jag var 15-podden

  Handboll, kommunikation, juridik - det finns mycket att prata med Linnéa Claeson om. Här ger hon oss tips på hur man kan möta sexism, känna hopp om framtiden och komma ihåg att skratta på vägen.

  starstarstarstarstar
 • Möt regissören Alexander Mørk-Eidem

  · Teaterprogrammet

  Regissören Alexander Mørk-Eidem, Dramaten, intervjuas av Anneli Dufva. Alexander Mørk-Eidem är regissör, men han har också stått för många dramatiseringar.  Han är född 1971 i Oslo och studerade bland annat medievetenskap, juridik och historia på universitetet innan han utbildade sig till regissör på Statens Teaterhögskole i Oslo, där han tog examen 1998. Han har jobbat på Nationaltheatret i Oslo, på Det Kongelige i Köpenhamn och under 12 -13 år på Stockholms Stadsteater – där han gjort klassiker och stora succéer som Djungelboken, En midsommarnattsdröm, Hedda Gabler, Tre systrar, De tre musketörerna, Paraplyerna i Cherbourg och En Folkefiende. Han har fått norska Hedda-priset och både Thaliapriset och Expressens kulturpris för sitt arbete. Och numera är han anställd på Dramaten – där han senast satte upp Tjechovs inte så ofta spelade Ivanov och där han nästa spelår kommer att både dramatisera och regissera Swede Hollow, baserad på Ola Larsmos bok. Alexander Mørk-Eidems val ur arkivet blev en sketch från humorserien Mammas nya kille i P3 med gruppen Klungan:

  starstarstarstarstar
 • Stina om Fredriks chanser

  · 01:31:35 · Söndagarna med Stina Wollter

  "Utan sammanhang blir jag vilsen och liksom flygig. Det kan räcka med en blick som säger: "Du hör hemma här". Och jag landar." Stina Wollter Söndagens gäst Fredrik Kronholm vill egentligen bara ha lugn och ro och en fungerande vardag. Han ser sig som en grubblande och kunskapstörstande person, vilket han varit så länge han kan minnas. Det är kanske är det som gör att han nu tar chansen chansen på ett annat liv och på andra sidan, rätt sida, lagen. Det är ett hål i Fredriks CV på ungefär 20 år, år då han på olika sätt har levt på samhällets botten i en ständig jakt på droger och med en längtan efter sammanhang. År då han företräddes av en advokat, som Fredrik nu när han läser juridik har tagit kontakt med och har haft praktik hos. För Fredriks mål är att bli brottmålsadvokat och företräda dom som han tidigare delade liv med. För dom förtjänar också nya chanser om de själva är motiverade att göra en förändring, menar Fredrik. Hör Stina och Fredriks möte på valborgsmässoafton kl 22.05-23.00. Du som lyssnar, hur ser du på detta med nya chanser? Vad krävs för att en människa ska förtjäna en andra chans eller en trettionde? Eller vill du att ens handlingar ska få konsekvenser direkt? Vem har du tagit kontakt med som betytt mycket för dig tidigare i livet? Hur blev det? Förändringar hur har dom kommit till stånd i ditt liv? För att du själv har varit pådrivande eller har dom bara inträffat ändå? Ring nummer 018 17 40 20 på söndag kl 22-00 för att dela med dig i ett samtal med Stina efter kl 23. Eller maila ditt nummer till sondagsstina@sverigesradio.se och berätta vad du har på hjärtat.

  starstarstarstarstar
 • #5 – Så bryggar du gapet mellan Tech och Legal i GDPR

  · GDPR podden

  Avsnittet är på engelska. Vi gästas av Karen Lawrece Öqvist, VD och grundare av Privasee och diskuterar hur man bryggar gapet mellan teknik och juridik i sitt arbete med GDPR.

  starstarstarstarstar
 • #56 Yttrandefrihet

  · 00:56:06 · Bildningspodden

  Vad får man egentligen säga i det här landet? År 1766 antog Sverige historiskt tidigt en Tryckfrihetsförordning. Censuren upphävdes och tillgången på information i offentligheten ökade lavinartat. Men i vilken utsträckning får man idag begränsa vilka som får yttra sig? Hur gammal är egentligen idén om en rättighet att få säga vad man vill? Och vilka är lagstiftningens största utmaningar i de sociala mediernas tidevarv?Gäster i studion är Mårten Schultz och Jonas Nordin. Mårten Schultz är professor i civilrätt vid Stockholms universitet, grundare av Institutet för juridik och internet samt kolumnist i Svenska Dagbladet. Jonas Nordin är docent i historia, verksam vid Kungliga Biblioteket och bland annat specialiserad på tryck- och yttrandefrihetens historia.

  starstarstarstarstar
 • S09E08: Terror och juridik  

  · 01:05:25 · Juridikpodden

  Terrorattentatet i Stockholm. Vad är ”terroristbrott genom mord” – hur skiljer det sig t.ex. från andra mord? Hur långt fängelsestraff får man? Hur utses försvarsadvokat i de här fallen? Vi pratar om hockeydomen – ska man som hockeyspelare behöva tåla ett slag i nacken med klubban när pucken inte är i närheten? (Spoiler: nej, säger både tingsrätten och sportens egna regler.) Men har juridiken här att göra eller ska sånt här lösas ”inom sporten”? Och så pratar vi om att HD har börjat namnge sina domar. Våra favoriter hittills är ”Vinterbetet i Härjedalen” (låter som en roman!) och ”Svenska syndabockar” (låter som en porrfilm från 70-talet!)  TACK Familjen jurist, G&D, Lindahl och Delphi!

  starstarstarstarstar