kulturens abc

 • POEP 22 Kulturens ABC

  · Podcast om en podcast

  Varför Kulturens ABC är världens roligaste podcast, Anna råkar erkänna vad hon egentligen tycker om Alex, Alex råkar erkänna att hon egentligen är säljare. Här finns Kulturens ABC (och det är avsnitt 6: "Löneform Annan" som vi har lyssnat på!)!

  starstarstarstarstar
 • TTMIK Level 1 Lesson 5

  · 11:16:00 · Talk To Me In Korean

  TTMIK Level 1 Lesson 5http://TalkToMeInKorean.comAfter studying with this lesson, you will be able to say things like “A is B(noun).” or “I am ABC(noun).” in polite/formal Korean.이에요 / 예요 [i-e-yo / ye-yo]이에요 and 예요 have a similar role to that of the English verb “to be”. The fundamental difference, however, is the sentence structure that they are used in.English sentence structure:ABC + [be] + DEF.** DEF is a noun here.Ex)ABC is DEF.I am ABC.You are XYZ.Korean sentence structure:ABC + DEF + [be]** DEF is a noun here.Ex)이거 ABC예요. [i-geo ABC-ye-yo] = This is ABC.In English, the verb “to be” is changed to “am” “are” or “is” depending on the subject of the sentence, but in Korean, you decide whether to use 이에요 [i-e-yo] or 예요 [ye-yo] depending on whether the last letter in the previous word ended in a consonant or a vowel. 이에요 and 예요 are very similar and also sound similar so it is not such a big problem if you mix up these two, but it is better to know the correct forms.When you want to say that ABC “is” DEF in Korean, if the word for “DEF” has a final consonant in the last letter, you add 이에요 [i-e-yo], but if it doesn’t have a final consonant and ends in a vowel, you add 예요 [ye-yo]. This is just to make the pronounciation of the connected part easier, so it will come naturally if you practice with some sample sentences.Final consonant + 이에요 [i-e-yo]No final consonant (Only vowel) + 예요 [ye-yo]Sample sentences물이에요. = 물 + 이에요 [mul + i-e-yo](It’s) water.가방이에요. = 가방 + 이에요 [ga-bang + i-e-yo](It’s) a bag.사무실이에요. = 사무실 + 이에요 [sa-mu-sil + i-e-yo](It’s) an office.학교예요. = 학교 + 예요 [hak-gyo + ye-yo](It’s) a school.저예요. = 저 + 예요 [jeo + ye-yo](It’s) me.As you can see from the examples above, in Korean, you don’t have to use articles like “a/an” or “the” as in English. So when you look up a noun in your Korean dictionary, you can add 이에요 or 예요 and then it means “It is ABC.” “That is DEF.” “I am XYZ.”You can also make this a question simply by raising the tone at the end of the sentence.물이에요. [mul-i-e-yo] = It’s water.물이에요? [mul-i-e-yo?] = Is that water? Is this water?학교예요. [hak-gyo-ye-yo] = It’s a school.학교예요? [hak-yo-ye-yo] = Is it a school? Are you at school now?뭐 [mwo] = what뭐예요? [mwo-ye-yo?] = What is it? What’s that?

  starstarstarstarstar
 • S04E08 - Lorteparforholdets ABC

  · Lorteparforhold

  I dag hygger vi os, og leger en selvopfundet leg: Lorteparforholdets ABC. Ideen og inspirationen fandt vi hos en ny podcast - Voksen ABC. Du kan finde den her og læse meget mere om den, vi vil i hvert fald gerne anbefale den. Podcasten Voksen ABC - https://itunes.apple.com/dk/podcast/voksen-abc-podcast/id1202819406?l=da&mt=2 Vi har dog lavet vores eget spind på ideen, og i denne episode laver vi vores egen ABC - Lorteparforholdets ABC. Hvor vi siger det første ord, der falder os ind, når vi høre a, b, c og så videre. Det er bare lidt sjov. Vi hyggede os max, det håber vi også du gør, når du lytter til vores ABC.

  starstarstarstarstar
 • Sådan var kapitalismen?

  · 00:09:39 · OBS

  Det talas ibland om kapitalismens slut. Men om systemet håller på att rasa, vad kommer då efteråt? Dan Jönsson läser två framtidsprofetior som ger kulturen diametralt olika roller i omställningen. En kväll när jag inte har något annat för mig bestämmer jag mig för att se några avsnitt av SVT:s dokusåpa Gatans kör. En grupp hemlösa stockholmare får hjälp av en känd operasångare att uppföra en konsert inför en publik på tvåtusen personer. Projektet verkar genomdrivas mot alla musikaliska och sociala odds och slutar i succé förstås, med stående ovationer och glädjetårarna sprutande åt alla håll. Men mig får det mest att känna mig eländig. Jag inser förstås att jag framstår som en dålig människa om jag medger att jag mår illa av det här programmet, jag inser förstås att det är meningen också, det ska inte gå att tycka annat än att det är rörande och underbart när Bosse, Irene och de andra får sin upprättelse inför tv-kamerorna, det ska inte gå annat än att dras med i denna oscarianska moralitet, detta paternalistiska socialmys där vuxna människor behandlas och betraktas som dagisbarn. Det slår mig nu att Gatans kör är ett nästan skräddarsytt exempel på vad den tyske sociologen Wolfgang Streeck ser som kulturens roll i den krisande kapitalismens 2010-tal. I denna tid, förklarar Streeck, när det kapitalistiska världssystemet fortfarande ligger i finansiell respirator efter kraschen 2008 och det inte verkar finnas någon medicin kvar att sätta in inte ens minusräntan biter borde det logiskt sett vara upplagt för revolt. Att en samhällsordning med så låg produktivitet, så stora sociala klyftor och så utbredd misstro mot den politiska och ekonomiska eliten alls fungerar är en gåta om man inte förstår kulturens betydelse. Kulturen jag hoppas citationstecknen hörs är en moralisk institution som med sina uppbyggliga berättelser och sina glänsande förebilder får oss att se ojämlikheten som spännande, otryggheten som befriande, den sociala utslagningen som ett spel med lika insatser och lika möjligheter och om det ändå går åt helvete kommer det alltid en andra chans, eller en plötslig magisk vändning. Wolfgang Streecks bok How Will Capitalism End? Hur kommer kapitalismen att sluta? är bra på det sättet att den rensar undan all den kulturella bråten. Kvar finns bara den nakna sociologiska makroanalysen. I elva kapitel, som egentligen är fristående essäer publicerade på olika håll de senaste fem åren, nöter han in sin historiska modell: bilden av hur det kapitalistiska systemet ända sedan andra världskriget hankat sig fram stödd på en kompromiss med den politiska demokratin. För att minska riskerna för revolt eller förstatliganden har kapitalismen tvingats leverera ett visst mått av välstånd och sysselsättning, något som efter kriget uppnåddes med hjälp av en relativt hög inflation. När inflationstrycket blev ohållbart på sjuttiotalet kom den offentliga skuldsättningen in i bilden som ett sätt att betala för de sociala utgifter som kapitalismen egentligen inte hade råd med. När även den metoden var uttömd, från nittiotalet och framåt ungefär, inleddes den fas av konsolidering som vi fortfarande befinner oss i, och som innebär att hushållen i stor utsträckning har tagit över staternas skulder. Streeck beskriver denna utdragna process av tilltagande skuldsättning och offentlig utarmning som ett sätt att inteckna framtida tillväxt, att köpa tid. Det vi ser idag, enligt Streeck, är hur tiden till slut tycks ha hunnit ifatt kapitalismen. Och med det politiska systemet reducerat till ett verktyg för finansiell disciplin rämnar också den demokratiska fasaden. Efter ett drygt halvsekel när kapitalismen och demokratin har sett ut att fungera rätt väl ihop faktiskt ofta framställts som nästan synonyma begrepp visar sig nu de djupa motsättningarna mellan dem med brutal kraft. Enda trösten för det kapitalistiska systemet är att det än så länge inte går att se något alternativ, ingen ny uppåtstigande samhällsklass som står beredd att ta över, ingen revolutionär ideologisk vision. Av allt att döma tycks kapitalismen dömd till en långsam ekonomisk tvinsot, i väntan på det som en gång i framtiden ska ta över. Men kanske är framtiden, i en eller annan form, redan här? Studerar vi historien kan vi ju se att epoker avlöser varann med viss fördröjning den gamla ordningens former och hierarkier finns kvar på ytan, ofta under lång tid, medan det nya växer fram i skymundan och tar över. Den engelske journalisten Paul Mason hävdar i sin uppmärksammade bok Postkapitalism att vi med den digitala tekniken och de nya organisationsmodeller och ekonomiska incitament som uppstår i dess spår redan kan få syn på de första fröna till en postkapitalistisk ordning. Mason är överens med Streeck om att det kapitalistiska produktionssättet har tömt ut sin energi, men anser alltså att orsaken finns i den nya kunskapsbaserade tekniken och att den på sikt kommer att förändra allt. Framför allt på kulturens område har informationsteknikens teoretiskt sett oändliga reproduktionsmöjligheter redan gjort marknadssystemen föråldrade och vi kommer på sikt att se en övergång till nätverksbaserade former för produktion och distribution, en förändring som i grunden lär förskjuta maktförhållandena i demokratisk riktning och ge upphov till helt nya sätt att leva. Paul Mason har fått en del kritik för att vara naiv i sin digitala utopism, en kritik jag delvis tycker är befogad. Samtidigt tror jag att just hans optimism är nödvändig. Ska man inte fastna i den ödesmättade svartsyn som just nu sprider sig som en politisk förlamning så behövs det idéer om vad som egentligen kan vara alternativen till undergången. Problemet med Postkapitalism hänger för mig snarare ihop med en historiesyn där utvecklingen beskrivs som en ofrånkomlig, moralisk framåtrörelse. För all del, sett från vänster kan kapitalismens död nog se ut att vara en god sak i sig, men det betyder inte att den ordning som avlöser den nödvändigt måste bli bättre. Återigen, studerar vi historien blir lärdomen snarast den att nya produktions- och samhällsordningar först och främst innebär nya, mer effektiva metoder för att koncentrera makt och rikedomar i ett fåtal händer. Min invändning mot förutsägelser av det här slaget gäller därför både Streeck och Mason, nämligen att den profetiska analysen lämnar ganska liten plats för människors engagemang. Det märks framför allt i deras kultursyn där kulturen hos Streeck blir ett konservativt opium för folket, hos Mason raka motsatsen, just den kraft som ska förändra världen. I verkligheten är förstås även kulturen en arena för motsättningar, en kamp som förs om våra tankar. Jag inser nu att ett av skälen till att jag blir illa berörd av tv:s dickenska soppköksromantik är att jag tyvärr känner igen mig i den. Den talar helt enkelt till de sämsta sidorna av min medelklasspersonlighet. Den del av mig som ändå var dag vaknar lite lättad över att befinna sig på rätt sida av den kapitalistiska avgrunden, över att slippa gå till soppköket, slippa sitta utanför närbutiken och tigga. Den som i grund och botten inte vill ha förändring. Som inte tror förändring ens är möjlig. Jag vet inte om det finns fler som jag, men jag antar det. Och jag tror att vi till mans behöver lite kulturell förstärkning då och då för att inte glömma bort att vi är många, att det betyder något vad vi tycker, vad vi säger, vad vi gör. Dan Jönsson, författare och kritiker   Litteratur Wolfgang Streeck: How will capitalism end? Essays on a Failing System. Verso books, 2016. Paul Mason: Postkapitalism  vår gemensamma framtid. Översättning Joachim Retzlaff. Ordfront förlag, 2017.

  starstarstarstarstar
 • Melodikrysset - direkt med publik från Kulturens hus i Luleå

  · Melodikrysset

  Varmt välkomna ska ni vara till årets sjätte Melodikryss som den här veckan sänds direkt inför publik från Kulturens hus i Luleå ... Anders Eldeman leder som vanligt programmet och Melodikrysset går att lösa här direkt på sidan och i vår app till och med onsdag. Melodikrysset direkt från Luleå 11 februari! Lokalradion fyller 40 år - Melodikrysset med Anders Eldeman kommer till P4 Norrbotten Sveriges Radio i Luleå och firar. Alla som vill vara med och kryssa är välkomna till Kulturens hus den 11 februari. Vi börjar som vanligt strax efter tio men kom i tid ... det kan bli fullt hus! Läs mer om evenemanget här! Ta mig direkt till webbkrysset! Varje vecka är det tusentals lyssnare som samlas och kryssar tillsammans framför radioapparaterna, på webben och på sociala medier.  Vill du dela med dig av hur det ser ut när du löser Melodikrysset kan du alltid ta en bild och dela på till exempel Instagram och Twitter och tagga den med #Melodikrysset så hittar vi den. Använder du Facebook så har vi en egen sida där som heter Melodikrysset där alla får vara med och man kan se vad som händer där även om man inte har ett eget konto.  Här kan du kika på Facebooksidan! Det går också självfallet lika bra att mejla eller skriva brev till oss. melodikrysset@sverigesradio.se     eller skriv ett brev till: Melodikrysset Sveriges Radio P4 109 12 Stockholm   Melodikrysset är ett musikaliskt korsord med Anders Eldeman. Melodikrysset går att lösa här på sverigesradio.se/melodikrysset och i vår app till och med onsdag. 

  starstarstarstarstar
 • Kulturens frihet och gränser

  · Kritiken

  Vad händer med konsten i ett allt mer nationalistiskt Ryssland och resten av Europa? Hur försöker makten kontrollera den? Gunnar Bolin med gäster samtalar om kulturens frihet och begränsningar. På ett seminarium på årets Östersjöfestival diskuteras kulturens ställning i bland annat Ryssland och Ungern med kulturredaktionens Fredrik Wadström, Gabriel Byström, författare och kanalchef för P4 Skaraborg, Maria Lind, chef för Tensta konsthall och Lena Jonson, forskare vid Utrikespolitiska Institutet och författare till boken art and Protest in Putin´s Russia. Inför samtalet i Berwaldhallen höll rysslandskännaren Lena Jonson en inledning om hur hon ser på konstens situation i dagens Ryssland - lyssna på föredraget här under!

  starstarstarstarstar
 • Kulturens roll i valdebatten: Från bronsbyster till gerillastickare 10/9-2010

  · Kino i Kulturradion

  Idag utgår Kino till förmån för ett program i Kulturradions tema om "Kulturens roll i valdebatten". Programmet heter Från bronsbyster till gerillastickare (sänds 10/9-2010) Vilket samhälle vill konstnärerna ha, vilket försöker de fånga och vilket kan de mista? Finns Mills och Marx i samtidskonsten? Kulturredaktionens Lisa Bergström undersöker de politiska rötterna i samtidens fiktiva dröm- och mardrömsvärldar. Till sin hjälp tar hon konstnärerna Anna Odell och Mattias van Arkel som får i uppdrag att bygga en utopi, ackompanjerade av altsaxofonisten Maria Arnqvist, sedan får idéhistorikern Stefan Jonsson utvärdera utopibygget. Men vi möter också konstnären Anna Stina Erlandsson, filosofen Fanny Strömbäck, den aktive politikern Åke Bjurhamn, medieprofessorn Bo Reimer med flera. Idag utgår Kino till förmån för ett program i Kulturradions tema om "Kulturens roll i valdebatten". Programmet heter Från bronsbyster till gerillastickare (sänds 10/9-2010) Vilket samhälle vill konstnärerna ha, vilket försöker de fånga och vilket kan de mista? Finns Mills och Marx i samtidskonsten? Kulturredaktionens Lisa Bergström undersöker de politiska rötterna i samtidens fiktiva dröm- och mardrömsvärldar. Till sin hjälp tar hon konstnärerna Anna Odell och Mattias van Arkel som får i uppdrag att bygga en utopi, ackompanjerade av altsaxofonisten Maria Arnqvist, sedan får idéhistorikern Stefan Jonsson utvärdera utopibygget. Men vi möter också konstnären Anna Stina Erlandsson, filosofen Fanny Strömbäck, den aktive politikern Åke Bjurhamn, medieprofessorn Bo Reimer med flera.

  starstarstarstarstar
 • Kulturens roll i valdebatten

  · 00:44:52 · Kulturpoddar i P1

  Kulturens roll i valdebatten. Partipolitiken och musiken del 2. 2010 09 08 Hur låter ett politiskt parti? Är de ideologiska sångernas tid förbi eller skapas det nya slagdängor för framtidens politik? I somras sände Godmorgon världen en serie reportage där Bengt Lindroth tittade närmare på de sju riksdagspartiernars musikaliska bakgrund. Kulturredaktionens Elin Claeson har sammanställt dessa reportage och de sänds nu i två program under Kulturredaktionens temavecka: Kulturens roll i valdebatten.

  starstarstarstarstar
 • Kulturens ABC mashup!

  · Ramsby/Fischerström

  Vi har bjudit in de fantastiska människorna Cecilia Suhaid Gustafsson och Cajsa Stina Forssberg från podden Kulturens ABC. Vi snackar dejting, Tinder, att vara tjock, Cajsas bipolaritet och mycket mer. Och vi gör det (till Cissis lycka) samtidigt som vi dricker vin. Lyckan är gjord!

  starstarstarstarstar
 • #2: The End of the GOP?

  · Powerhouse Politics

  Are we watching the end of the Republican Party as we know it? Our ABC News team examines that question. We hear from GOP lawmakers who are proudly positioning themselves on both sides of the Trump debate. Plus, we speak with a graduate of Trump University – what’s it like on the inside? Finally, never a day off… we hear what life is like on the campaign trail from our reporter embedded with the Hillary Clinton campaign. --- Follow Us: Jonathan Karl, ABC News Chief White House Correspondent (@jonkarl) Rick Klein, ABC News Political Director (@rickklein) Matthew Dowd, ABC News Chief Political Analyst (@matthewjdowd) ABC News Politics (http://abcnews.go.com/Politics/) Twitter: @ABCPolitics ABC News (http://abcnews.go.com/) Twitter: @ABC

  starstarstarstarstar
 • Episode 22: Live from San Diego, ABC president Mike Mazzulli & UFC Vice President Jeff Novitzky join the show for candid discussions at the 2015 ABC convention

  · Let's Get It On MMA w/ Big John McCarthy & Sean Wh

  Episode 22 - This week, the show is live from the 2015 Association of Boxing Commissions' annual convention in San Diego. First, we talk to the newly-elected president of the ABC Mike Mazzulli and have a candid discussion about the future of combat sports, his agenda as ABC president, and more. Next, UFC Vice President of Athlete and Health Performance Jeff Novitzky joins us to talk about the biggest challenges of his job, the UFC's new anti-doping policy, and much more. Finally, Big John answers your questions and we do our weekly poll: "Do you feel that changes need to be made to the Unified Rules of MMA?" Yes or No. Be sure to submit your answers to our poll questions on our website. You can find the show at www.LetsGetItOnPodcast.com or at facebook.com/letsgetitonpodcast and on Twitter at @PodcastMMA - plus, you can find Big John McCarthy at @JohnMcCarthyMMA and Sean Wheelock at @SeanWheelock The post Episode 22: Live from San Diego, ABC president Mike Mazzulli & UFC Vice President Jeff Novitzky join the show for candid discussions at the 2015 ABC convention appeared first on Let's Get it On MMA w/ Big John McCarthy & Sean Wheelock!.

  starstarstarstarstar
 • #3: GOP Ready to Support Donald Trump?

  · Powerhouse Politics

  Will the Republican Party come together to support Donald Trump? Jonathan Karl has intel from party-insiders. Is Marco Rubio’s political career over? One of the most powerful men in the GOP tells us why that may be the case. And was Bernie Sanders' surprising win in Michigan a fluke? Our friends at FiveThirtyEight join us to explain how they got it wrong. --- Follow: Jonathan Karl, ABC News Chief White House Correspondent (@jonkarl) Rick Klein, ABC News Political Director (@rickklein) Matthew Dowd, ABC News Chief Political Analyst (@matthewjdowd) ABC News Politics (http://abcnews.go.com/Politics/) Twitter: @ABCPolitics ABC News (http://abcnews.go.com/) Twitter: @ABC

  starstarstarstarstar
 • #1: The Truth Behind Carson's Fruit Salad

  · Powerhouse Politics

  We take the show on the road this week! Jon catches up with Donald Trump after Thursday night's fiery debate in Houston, Ben Carson tells our own Josh Haskell what he meant by "fruit salad," and former Republican presidential nominee Bob Dole makes his own endorsement -- right here on the show! --- Follow Us: Jonathan Karl, ABC News Chief White House Correspondent (@jonkarl) Rick Klein, ABC News Political Director (@rickklein) Matthew Dowd, ABC News Chief Political Analyst (@matthewjdowd) ABC News Politics (http://abcnews.go.com/Politics/) Twitter: @ABCPolitics ABC News (http://abcnews.go.com/) Twitter: @ABC

  starstarstarstarstar
 • Pilot: February 19, 2016

  · Powerhouse Politics

  Jonathan Karl interviews Republican presidential candidate Marco Rubio, ABC News legal analyst Dan Abrams stops by to discuss the potential legal battle between GOP candidates Donald Trump and Ted Cruz. --- FOLLOW: Jonathan Karl, ABC News Chief White House Correspondent Twitter: @jonkarl Rick Klein, ABC News Political Director Twitter: @rickklein Matt Dowd, Chief Political Analyst Twitter: @matthewjdowd ABC News Politics (http://abcnews.go.com/Politics/) Twitter: @ABCPolitics ABC News (http://abcnews.go.com/) Twitter: @ABC

  starstarstarstarstar
 • STR #224 10/13/15 S8e04 "What Lies Beneath" Recap

  · StanaTalkRadio

  It’s People’s Choice Awards [PCA] Nomination time!! Starting today and lasting until October 22 [11:59 PM, ET] please nominate Stana, Castle, Nathan for a PCA2016: Stana: http://vote.peopleschoice.com/#!/home/all/80/2 Castle: http://vote.peopleschoice.com/#1/home/all/35/24 Nathan: http://vote.peopleschoice.com/#1/home/all/79/2 Plus, on a side note, if you live in the United States, please suporrt the Alternative Travel Project's bid to win the #LA2050 funds to make LA the "best place it can be" with YOUR vote on October 20th. [thank YOU in advance]. Something is really starting to heat up on the “LOCKSAT” storyline [off-camera] with Beckett and Vikram on #Castle, what do you think the tiny scraps of info mean that we learned from last night’s episode? “ What Lies Beneath”, written by Barry O’Brien and directed by Larry Shaw.   There’s a lot going on in this episode which means there's a lot to talk about on tonight’s STR Round Table. Here are Elena’s questions for tonight so you can be ready to give YOUR thoughts on all that is going on: http://stanatalkradio.com/str-round-table/2015-str-round-table-archive/str-224-101315-s8e04-what-lies-beneath-recap/   Photo credit/copyright:  “Castle” – Disney/ABC/ABC Studios “PCA” – One Three Digital, LCC   Audio credit/copyright: "Castle" Promo, "The Nose" - Disney/ABC/ABC Studios "SisterCities" via YouTube - ET Canada Audio credit/copyright: "Castle" Promo, "The Nose" - Disney/ABC/ABC Studios "SisterCities" via YouTube - ET Canada      

  starstarstarstarstar
 • 01.03.2015 Den første abc-en

  · NRK – Språkteigen

  En abc-bok er ikke bare en abc-bok, den kan også gi oss et tidsbilde: hvordan mente man barna best skulle lære å lese, hva slags tekster burde barn lese, hva betød det å eie en bok, slike spørsmål. Så spørs det hva slags svar vi får, når vi nå skal bla i den første norske abc-en. Den kom i 1777, og er tatt godt vare på. For i Trondheim finner du landets eldste vitenskapelige bibliotek, Gunnerusbiblioteket. Og de har den gamle abc-boken i sine gjemmer. Det er førstebibliotekar, Ellen Alm som forteller om boken, sammen med språkprofessor Jan Ragnar Hagland fra NTNU.Men dette er ikke den eldste abc-en som er gitt ut i Norge. Den aller første kom i 1767, og var på samisk. Den ble brukt av prester som skulle undervise samiske barn i Finnmark.Programleder er Ann Jones.

  starstarstarstarstar
 • SPOS #394 - Brooks Forester From The Bachelorette

  · Six Pixels of Separation - Marketing and Communications Insights - By Mitch Joel at Mirum

  Welcome to episode #394 of Six Pixels Of Separation - The Twist Image Podcast. I spent some time last year at HubSpot's inbound marketing summit in Boston. It was, without a doubt, one of the most exciting marketing events I had attended in a long time. You could feel the excitement in the air, as more and more national brands began to embrace the power of building relationships and figuring out new ways to market their products and services. It was a stellar line-up of presenters, and I found myself quite taken aback by a spoof of the ABC reality TV show, The Bachelorette, that the company executives were performing live on stage. It turns out that Brooks Forester, who was a contestant on the ninth season of the reality televisions series, made a very newsworthy exit from the show when it was down to the wire. It also turns out that Brooks works in the inbound marketing space and wasn't just there to be the comedic relief for the Hubspot folks, but was actually going to discuss some of the marketing lessons that he learned while being on the show (and the aftermath). In those few days, we connected and decided that - when he was prepared - we could our own, little, "The Bachelor reveals all..." about marketing, being a reality television celebrity and what comes next. He's a super-kind individual and I hope you enjoy the conversation...   Here it is: Six Pixels Of Separation - The Twist Image Podcast - Episode #394 - Host: Mitch Joel. Running time: 42:19. Please send in questions, comments, suggestions - mitch@twistimage.com. Hello from Beautiful Montreal. Subscribe over at iTunes. Please visit and leave comments on the Blog - Six Pixels of Separation. Feel free to connect to me directly on Facebook here: Mitch Joel on Facebook. or you can connect on LinkedIn. ...or on twitter.  Six Pixels of Separation the book is now available. CTRL ALT Delete is now available too! In conversation with Brooks Forester. The Bachelorette. This week's music: David Usher 'St. Lawrence River'. Get David's song for free here: Artists For Amnesty. Download the Podcast here: Six Pixels Of Separation - The Twist Image Podcast - Episode #394 - Host: Mitch Joel. Tags: abc advertising podcast blog blogging brand brooks forester business book business podcast content marketing david usher digital marketing facebook hubspot inbound marketing inbound marketing summit itunes marketing blogger marketing podcast podcast podcasting social media the bachelorette twitter video podcast

  starstarstarstarstar
 • Sommaren är BDSM-kulturens högtid – RFMS064

  · Röster från Mörka Sidan

  Åsiktsmaskinen i Röster från Mörka Sidan känner av den svenska sommaren och då finns det ju all anledning att prata om vad den svenska sommaren innebär för den som är BDSM-utövare och vad det innebär för BDSM-kulturen. Med sommaren kommer även klassiska frågeställningen som i huvudsak handlar om huruvida det är lämpligt att utöva BDSM på stan, mitt ibland alla vaniljmänniskor. Panelen delar därför med sig av sina åsikter och goda råd i frågan samtidigt som man delar med sig av sina tips på vilka aktiviteter man kan arrangera tillsammans med sina vänner under sommaren. The post Sommaren är BDSM-kulturens högtid – RFMS064 appeared first on KinkyPod.

  starstarstarstarstar
 • Göken som gal, kulturpasset i P3 och häng med Christopher Garplind

  · 01:54:38 · Morgonpasset i P3

  Innan 2016 blir 2017 ska David, Hanna och Sara fira årets sista fredag med Christopher Garplind, som förutom sin prestation som Max i SVT-serien "Juicebaren" och avslutat arbetet med Kent-dokumentären "Vi är inte längre där". Innan dess reder vi ut det stora frågan som Hanna lyfte i gårdagens sändning om när göken gal med hjälp av Anders Wirdhem, från Sveriges ornitologiska förening. I och med att Lady Sara också älskar konst (självklart!) inleds en fantastisk resa i kulturens värld däribland världens dyraste tavlor (ÄLSKAR LISTOR!) Thank god it's friday! Innan 2016 blir 2017 ska David, Hanna och Sara fira årets sista fredag med Christopher Garplind, som förutom sin prestation som Max i SVT-serien "Juicebaren" och avslutat arbetet med Kent-dokumentären "Vi är inte längre där". Innan dess reder vi ut det stora frågan som Hanna lyfte i gårdagens sändning om när göken gal med hjälp av Anders Wirdhem, från Sveriges ornitologiska förening. I och med att Lady Sara också älskar konst (självklart!) inleds en fantastisk resa i kulturens värld däribland världens dyraste tavlor (ÄLSKAR LISTOR!) Thank god it's friday!

  starstarstarstarstar
 • Volym 1 ep064: Kulturens maratonman (Roger Wilson)

  · LUNDELLBUNKERN.

  Sommarrepris. Om ni tycker att bunkern är galna som lyssnar på 68 skivor Lundell, så möter ni här bunkerns överman. Han ska nämligen ta sig genom alla avsnitt av teveserien Star Trek. Det är över 700 avsnitt. Kulturens okrönta maratonman heter Roger Wilson. PS: Stöd gärna Lundellbunkern Vol. 2! Det finns två sätt att chippa in: Stöd […]

  starstarstarstarstar