magnus betner

 • 00:29:34

  Myndigheter slarvar med skyddade personuppgifter – Marianne tvingades flytta

  · Kaliber

  Marianne trodde att hon och barnen var säkra för sambons misshandel men skyddet visade sig vara en falsk trygghet. Myndigheterna röjde uppgifter som gjorde det möjligt för honom att hitta dem. Då kände jag väl att vi blev ännu mer trygga eller att det blev ändå säkert, jag tänkte att nu kanske det kommer att bli bra, för jag var väldigt rädd för hur det skulle gå. Det sa de ju att det är ett väldigt starkt skydd och att få det där innebär att då ska han inte kunna hitta oss. Visst sa de att det fanns ju den mänskliga faktorn och att det kunde bli fel, men kunde aldrig någonsin tro att det skulle hända tre gånger!Förra året anmälde cirka 17 000 personer att de misshandlats av någon de hade en nära relation med. Marianne är en av dem som under flera år levde i en misshandelsrelation och när hon till slut lämnade sin sambo visar det sig att det skydd hon fick av samhället inte var så tryggt som hon trodde. Flera gånger röjer myndigheterna uppgifter som gör det möjligt för mannen att hitta henne och barnen.Kaliber idag om när samhällets skydd av hotade och förföljda personer brister och när skyddet krockar med andra lagar. Jag träffar Marianne utanför den lägenhet där hon bor tillsammans med sina två barn. Det är den senaste i raden av bostäder där de har bott sedan hon valde att lämna sin sambo för några år sedan.Marianne låser upp dörren och vi går in. Hon frågar om jag vill ha kaffe, dukar fram koppar och fat och plockar bort några leksaker från soffan.Hon berättar om åren med sin sambo Magnus. För att skydda henne har vi ändrat en del detaljer. Marianne och Magnus heter egentligen något annat, och vi har låtit en annan person läsa in Mariannes berättelse. Han bekräftade mig på ett sätt som jag aldrig hade blivit bekräftad förut och han visade också ett väldigt stort intresse och det hade jag aldrig varit med om tidigare heller. Det var något positivt och tryggt med att han fanns där hela tiden, berättar Marianne.Men det som först framstår som omtänksamhet, blir snart kontroll och begränsning. Det började kanske med att jag hade kopparna på fel hylla i köket eller, eller möblera om, och sen började med mina kläder, att jag hade fel kläder. Jag skulle ha byxor i stället för kjol, och andra sorters underkläder.Som många andra kontrollerande och misshandlande män tar han över hennes ekonomi. Han tog liksom allt och sen fick jag fickpengar, jag kanske fick 50 eller 100 kronor som jag fick göra vad jag ville med varje månad, men resten, även om det var mina egna pengar fick jag fråga honom om lov om jag ville använda dem.Magnus sätter upp regler alltifrån vilka ord som får användas till hur man gör när man går på toaletten. Efter att sonen Hugo föds blir det ännu värre, och Magnus är våldsam mot både Hugo och Marianne. Det var liksom leksituationer som spårade ur så man kunde aldrig säga att det var så, det hade kunnat vara bara en olycka, men det var ju väldigt många olyckor och det var i samband med att min sambo blev provocerad på något sätt som han sparkade till honom eller knuffade till honom i någon dörr eller så där.Också Marianne råkar ut för knuffar och slag som ofta framstår som olyckshändelser. Men det händer också att Magnus hindrar henne från att lämna lägenheten, brottar ner henne eller håller fast henne. Och en gång försöker han strypa henne. Han liksom satte sig på mig och höll fast runt min hals med båda händerna och jag trodde då att jag skulle dö och sen efteråt så var jag, jag kunde inte röra kroppen. Jag vet att jag låg hela dagen, nästa dag, han hämtade vår son på förskolan och när de kom hem då hade jag inte kunnat röra mig.Innan Marianne träffar Magnus är hon framgångsrik i sitt yrke. Men när dottern Kajsa föds är hon sjukskriven och hon jobbar inte på många år. Men till sist har Marianne fått nog. Vi hade varit ifrån varandra en lägre tid över sommaren och när vi sen skulle åka tillbaka hem då kände jag att jag var rädd för det för hur det skulle bli för barnen därhemma.Marianne tar kontakt med socialtjänsten på den ort där hon vistats under sommaren. Där ordnar man snabbt ett skyddat boende för henne och barnen.När sedan Magnus börjar leta efter henne bedömer polisen att hon inte är säker där hon är. De flyttar henne till en annan ort några mil därifrån.Här känner hon sig trygg och fri. Här kan hon för första gången på många år gå och handla med egna pengar, utan att vara rädd. Det var en sån otroligt lättnad att kunna gå runt där och välja precis själv vad jag ville handla. Och inte behöva tänka på att ringa honom och fråga om det gick bra eller vad han ville att jag skulle handla, säger Marianne.Känslan av trygghet ökar när skatteverket beviljar Marianne skyddade personuppgifter. Hon och barnen får det som kallas sekretessmarkering. Det innebär att hennes adress är dold för allmänheten, och att myndigheter ska vara ytterst försiktiga med att lämna ut uppgifter som kan skada personen. Jag tänkte att nu kanske det kommer att bli bra, för jag var väldigt rädd för hur det skulle gå.­ Du litade på det här skyddet? Ja, det sa de ju att det är ett väldigt starkt och att få det där innebär att då ska han inte kunna hitta oss.Men det visade sig snart att det var en falsk trygghet. Skyddet kommer bara att hålla i ett par månader innan myndigheterna röjer uppgifter som gör det möjligt för Magnus att hitta Marianne. Det händer i den vårdnadsutredning som socialtjänsten i Farsta gör. Där skriver man ut orten där sonen Hugo får hjälp på BUP, Barn och ungdomspsykiatrin, för att bearbeta det han varit med om. Marianne som har fått kämpa hårt för att sonen ska få hjälp blir helt förtvivlad. Det var verkligen som att allting rasade. Jag kunde inte fatta att det var sant att de gjorde så.Marianne får ett mejl där utredaren ursäktar sig och skriver att: hoppas du och behandlaren på BUP ändå kan finna sätt att fortsätta er kontakt på ett så tryggt sätt som möjligt.Men det dröjer inte länge innan Magnus börjar ringa och skriva brev till BUP-mottagningen. Enligt journalanteckningar som förs på kliniken uppträder han synnerligen otrevligt i kontakt med dem. Polisen och kuratorn sa att de inte tyckte att det var en trygg plats för oss att vistas på och att det var bäst att vi avslutade behandlingen.Misstaget som socialtjänsten gör innebär alltså att sonen Hugo inte kan fortsätta få den hjälp som han behöver och det ska visa sig att det inte är sista gången som samma socialtjänst röjer det skydd som Marianne trodde sig kunna lita på.Parallellt med vårdnadsutredningen gör socialtjänsten i Farsta också en utredning för att utifrån barnens perspektiv bedöma om de behöver ingripa. När det är dags för socialsekreteren att besöka Marianne och barnen säger hon att Magnus har bett att få komma med. Hon sa att han väldigt, väldigt gärna ville träffa barnen och att han ville följa med och hälsa på oss när socialtjänsten skulle komma.Marianne ber att få byta socialsekreterare, men får ett svar som hon inte hade räknat med. Då sa de att de hade tagit min oro på allvar och bestämt sig för att avboka besöket hos oss. Utan de kunde genomföra utredningen på distans.  I utredningen slår man fast att om barnen har utsatts för våld från pappans sida är de nu skyddade och befinner sig i en trygg och säker miljö. Och därmed avslutar man ärendet.Men samtidigt som socialtjänsten konstaterar att barnen nu är trygga, lägger de med ett intyg där det står exakt vilket skydd Marianne fått och var hon och barnen är placerade, och så skickar de det till Magnus. Jag tänkte att det var inte klokt och att det varja, nej, det var inte klokt och varför har de gjort så härvad är det fråga om?!Socialtjänsten i Farsta röjer alltså Mariannes skyddade uppgifter vid två tillfällen. Jag tar kontakt med chefen, Per-Ove Mattsson, för att höra hur han ser på vad som har hänt. Men han vill inte svara på frågor och trots att Marianne har skrivit en fullmakt som låter mig ta del av hennes ärende hänvisar han till sekretessen. Efter en lång diskussion går han med på att svara på frågor på mejl. Men när jag får mejlet, visar det sig inte innehålla några svar. Jag ringer då upp honom igen. Hej, Lena Pettersson, Sveriges Radio. Hej! Jag fick ditt mejl och blev lite förvånad för det är ju inte svar på mina frågor. Jaa jag tänkte på det sen och.då tänkte jag så här, jag backar, jag vill inte kommentera det enskilda ärendet. Jag har kommit fram till det. Trots att jag har en fullmakt Det innebär ju inte per automatik att vi uttalar oss och jag har kommit fram till att jag inte vill kommentera det här fallet, säger Per-Ove Mattson och hänvisar till är det svar som stadsdelsnämnden skrivit till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, efter att Marianne gjort en anmälan dit.I svaret står det att nämnden anser att de bara gjort fel bara en gång, och det förklarar de med att det var ett misstag.Det andra tillfället när man skickade uppgifter om vilket skydd Marianne hade fått, och var hon bodde, anser stadsdelsnämnden att det var Mariannes eget fel. Hon hade ett eget ansvar att skydda uppgifter som inte skulle röjas, står det i svaret till IVO, och hon hade blivit informerad om att det material hon skickade in skulle komma att skickas vidare.Men det är helt fel anser Inspektionen för vård och omsorg, och konstaterar att ansvaret ligger på nämnden och ingen annan. Och ansvaret är ännu större, eftersom det gäller skyddade personuppgifter, konstaterar IVO.Men det är alltså ingenting som ansvarig chef Per-Ove Mattsson vill prata om. I det mejl jag får från honom skriver han i allmänna ordalag att de tar allvarligt på påpekanden från IVO och vid de tillfällen de av misstag röjt skyddade personuppgifter har de gått till botten med vad som har hänt och genomfört åtgärder för att det inte ska hända igen. För Marianne var IVO:s kritik mycket viktig. Men det kändes ju som att kanske inte var galen utan att det hade blivit jättestora fel och att det betydde mycket, det var någon slags upprättelse att det faktiskt var fel och att det faktiskt var tokigt för det hade de ju själva aldrig erkänt, säger hon.Kaliber i dag handlar om när samhällets skydd för hotade och förföljda personer brister och om Marianne som vid två tillfällen råkade ut för att få sina skyddade personuppgifter röjda. Och det ska visa sig hända igen en tredje gång.Vi ska återvända till det, men först tar jag kontakt med skatteverket som är den myndighet som beslutar om skyddade personuppgifter för att få veta hur sekretessmarkering är tänkt att fungera. Ingegerd Widell är verksamhetsutvecklare på skatteverket. Det är tänkt att fungera som en varningsflagga kan man säga. När folkbokföringen har registrerat att en person fått sekretessmarking så aviseras det ut till andra myndigheter och då får man med den här flaggan som säger att man ska inte lämna ut uppgifter om det finns anledning att tro att det kan leda till men för personen om uppgiften lämnas ut, säger Ingegerd Widell.Sekretessmarkering innebär alltså inte att uppgifterna är hemliga, utan är en uppmaning till myndigheter att vara ytterst försiktiga och inte lämna ut uppgifter som kan skada personen. Det är den vanligaste formen av skyddade personuppgifter som cirka 12 500 personer har i dagsläget. Och enligt Ingegerd Widell är omkring 60 procent av dem kvinnor, som liksom Marianne behöver skydd från en tidigare partner.Många av de här personerna har också barn tillsammans med den person som de hotas och förföljs av. Men gemensam vårdnad och skyddade personuppgifter är svårt att kombinera. Så länge det finns gemensam vårdnad har myndigheter en skyldighet att fråga bägge föräldrar om eventuella insatser som behöver göras för barnen, säger Ingegerd Widell. Om man säger att man som kvinna med barn har flyttat till en annan del av landet och så kommer plötsligt kommunen eller socialkontoret och frågar då om de instämmer i det ena eller det andra oavsett vad det är, och redan här när man säger var man ringer ifrån, vilken kommun så kan man ju ringa in den här kvinnan och barnet utan större svårighet.Vi återvänder till Marianne som dukar av fikat från kaffebordet och vi bestämmer oss för att ta en promenad.Att skyddade personuppgifter inte går ihop med gemensam vårdnad är något som också Marianne fått känna av. Hon försöker ordna dagis, men kommunen där hon bor säger att de i så fall måste berätta för pappan att barnen går på dagis och var. Och då är skyddet borta igen.Och framför allt behöver hon hjälp inom barn- och ungdomspsykiatrin på en ny mottagning för sonen Hugo som mår mycket dåligt. De hon kontaktar säger samma sak: de inte kan garantera att hennes och sonens uppgifter är skyddade så länge hon har gemensam vårdnad.Det är först efter att Magnus långt om länge godkänner att hon ska få söka hjälp i närheten av där de bor, som Hugo kan få den hjälp han behöver. Det är liksom ett system som slår sönder människor. Jag är ju ändå vuxen, det värsta är känslan av att samhället sviker mina barn, det har jag svårt att släppa. Det är inte möjligt att det bara är mina barn som sviks, utan det måste finnas många barn som sviks på liknande sätt.Vi lämnar Marianne för att åka till kvinnojouren i Stockholm Alla Kvinnors hus, där Ann Isaksson är verksamhetschef. Jag frågar henne om hon blir förvånad över det som hänt Marianne. Nej, det blir jag inte, utan det ser ut så många gånger och jag tror att det ibland är mer tur än skicklighet att det inte blir så. Vi får ju påtala eller påminna många gånger om att skriv inte för mycket eller skriv inte det, eller framförallt var de är någonstans och det visar ju verkligen det här att det är svårt helt enkelt, säger Ann Isaksson.På alla kvinnors hus bor varje år mellan 80 och 90 kvinnor, och Ann Isaksson säger att en handfull av dem råkar varje år ut för att uppgifterna röjs av myndigheter. Det kan ju få förödande konsekvenser, att man blir mördad i värsta fall och det kan ju bli framför allt besvärligt, flytta och ändra och dona och göra om allting på nytt och bryta upp från adress och bryta upp från där man är. Vad tycker du borde ändras för att minimera risken? Jag tycker att man behöver följa upp bättre, vad som görs, vad som görs bra och hur man gjorde då. Och också när det inte blev rätt, vad var det som gick fel och att man lär sig av de misstagen. Jag tycker att det många gånger passerar förbi, alldeles för lätt, när det görs misstag. Och på något sätt görs det om och om igen då.Men hur vanligt är det att skyddade personuppgifter röjs av myndigheterna? För att få veta ringer jag runt till olika myndigheter, men det finns ingen statistik. Inte ens skatteverket som beviljar skyddade personuppgifter vet.För att ändå få en bild bestämmer jag mig för att kontakta poliser som jobbar med personskydd eller brottsoffersamordning. De träffar visserligen inte alla med skyddade personuppgifter, men många.Jag får svar från 20 poliser runt om i de 25 områden som polismyndigheten numera är uppdelad i. Elva av dem, alltså drygt hälften, har erfarenheter av att myndigheterna röjt uppgifter som gjort det möjligt att spåra den person som skulle vara skyddad.Och allra vanligast visar det sig vara att domstolar röjer uppgifter, genom att till exempel lägga med adress-uppgifter i kallelse eller domar. I Skåne upplevdes problemet så stort förra året att polisen skrev till domstolsverket och krävde de skulle skärpa rutinerna.Något som har fått domstolsverket att förbättra sin information till domstolar, erbjuda utbildning för domstolspersonal och ändra i datasystemen för att minska risken för att det ska bli fel.Vi återvänder till Marianne som har gjort sig klar för att hämta barnen på dagis. Hon låser upp en cykel med kärra där bägge barnen får plats.När Marianne lämnade Magnus blir han också anmäld för att ha misshandlat Marianne och sonen Hugo. Utredningarna går inte vidare till åtal, men när tingsrätten ska avgöra vårdnadsfrågan konstaterar de ändå att det finns ett visst stöd för det Marianne har berättat om våld och hot, bland annat vittnesuppgifter och intyg från BUP och tingsrätten kommer fram till att Marianne ska ha ensam vårdnad om barnen. De ska bo hos henne, och eftersom hon och barnen har skyddade personuppgifter bedömer tingsrätten att pappan heller inte kan träffa dem. Ja, det var som en jättestor lättnad. Det var så många problem som löstes, allt med sjukvård och BUP och skola och det blev ju som att vi kunde leva som vanligt, eller någorlunda normalt, säger Marianne.Men lättanden ska bli kortvarig. Magnus överklagar till hovrätten. I rättegången finns det ett utlånade från barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. I utlåtandet står namnet på kuratorn som har skrivit det. En enkel sökning på nätet visar vid vilken BUP-mottagning hon jobbar.Men varför kunde hovrätten inte gå med på att ha ett anonymt expertutlånande med tanke på att Marianne och hennes barn har skyddade personuppgifter?Fredrik Wersäll är president, alltså chef, vid Svea hovrätt, som är den hovrätt dit Magnus överklagade. Fredrik Wersäll har läst domen och satt sig in i Mariannes fall. Våra regler om bevisning förutsätter att båda parter vet vem som har avgett ett visst utlåtande, säger han. Men vad är det som gör att man inte kan ha det här, för i den andra vågskålen ligger ju vikten av att inte röja skyddade personuppgifter? Här finns det ju motstidiga intressen som måste vägas mot varandra, men vi kan inte ge avkall på anonymitetsfrågan, det ser jag inte att vi har utrymme för.Lagen ger alltså inte möjligheter till anonyma expertutlåtanden vid en rättegång, säger Fredrik Wersäll.Men för Marianne innebär det här att samhället för tredje gången sviker det skydd hon trodde sig blivit lovad. Och hon tvingas flytta ytterligare en gång. Nej, det var en liten ort och jag kände mig inte trygg med att vi skulle bo där, det fanns bara en gågata i stan och det kändes inte bekvämt att gå där.Men hovrättens dom innebär också att Marianne nu lever under ett nytt hot om att Magnus ska få veta var hon och barnen bor. Hovrätten kommer nämligen fram till att även om Marianne ska ha ensam vårdnad och att barnen ska bo hos henne, så ska pappan ha umgängesätt och träffa barnen. Träffarna ska ske på annan ort än där de bor och sociala myndigheter ska hämta och lämna barnen. Nu är det liksom barnen som inte ska råka berätta något som gör att han kan hitta oss. Det blir ju en väldigt konstig situation. Så det är det som oroar dig mest? Ja.Enligt hovrätten är faran för Marianne och barnen inte längre överhängande. Men Marianne känner sig inte säker och är rädd för vad som kan hända om barnen råkar berätta något som göra att Magnus kan hitta dem. Trots det vågar hon inte heller låta bli att göra som domen säger, eftersom risken då är att barnen hämtas med polishjälp om hon inte medverkar till det umgänge som hovrätten har dömt till. Jag tycker det är konstigt.... polisen flyttade oss därifrån och hjälpte oss ifrån honom. Och om jag inte gör allt vad jag kan för att fullfölja den här domen ska samma polis hämta barnen och ta dem till honom. Det är väldigt konstigt.Att domstolar dömer till umgänge samtidigt som det finns skyddade uppgifter är något som Ann Isaksson på Alla kvinnors hus är mycket kritisk till. Det här det går inte ihop helt enkelt. Då blir adressen röjd och det blir farligt. Det händer ofta hos oss att barn och varit på umgänge och blivit pumpade på olika sätt, och det förstår man, barn kan inte hålla det och ska inte behöva hålla det heller.Fredrik Wersäll, president vid Svea hovrätt menar att domstolen har att göra en avvägning mellan två olika intressen: behovet av skydd och intresset av umgänge. Ja, när hovrätten eller en domstol ska göra en bedömning måste man ju fundera över om det går att utforma ett umgänge, så att man i så liten utsträckning som möjligt skadar ett annat starkt intresse, till exempel vikten av skyddade personuppgifter. Och när jag läser den här domen förefaller det mig som att hovrätten ägnat detta betydande uppmärksamhet och fundera över hur ska det här kunna lösas: vikten av umgänge samtidigt som man inte utsätter ena parten för någon fara, säger Fredrik Wersäll.Det är alltså långt ifrån i alla situationer där skyddade personuppgifter verkligen ger ett skydd. Och att skyddet för hotade och förföljda personer inte är tillräckligt är känt sedan länge. Den tidigare regeringen tillsatte därför en utredning för att se på möjligheterna att stärka skyddet. Birgitta Pettersson är kanslichef för skatterättsnämnden och den som gjort utredningen. När det gäller skydd för personer som är hotade och förföljda så har man ofta fått kritik för att skyddet är för svagt och att det finns stora risker att information sprids på ett sätt som inte är tänkt, säger Birgitta Pettersson och föreslår ett utökat och förbättrat skydd för flera av dem som i dag har sekretessmarkering.Det skulle kallas skyddad folkbokföring och innebär att man är skriven på en annan adress än där man faktiskt bor. Till skillnad från idag ska det kunna ges tills vidare och kombineras med andra skyddsåtgärder och hon föreslår också en skärpning av sekretesslagstiftningen, som ska göra de skyddade uppgifterna hemliga. På så sätt hoppas Birgitta Pettersson risken för att uppgifter röjs ska minimeras. Normalt sett när man har ett starkare skydd blir myndigheterna mer observanta på uppgifterna innan man lämnar ut dem. Men gör en annan typ av prövning och man kommer också att förbättra sina rutiner hoppas vi.Utredningen är nu ute på remiss, men redan nu säger justitieminister Morgan Johansson att det kommer att bli förändringar, förhoppningsvis redan nästa år. Det gäller dock inte frågorna om vårdnad och umgänge. De frågorna ligger i en egen utredning som ska bli klar först nästa höst.Kaliber ska återvända en sista gång till Marianne som har kommit fram till förskolan för att hämta barnen. Hon säger att hon nog inte hade vågat ta steget och lämna sin sambo om hon hade vetat vad som väntade henne. Jag har tänkt många gångar om jag visste hur hemskt och svårt det skulle bli och att jag skulle känna mig så utlämnad och ensamdet har känts som att de har sparkat på mig och att de suddade ut oss från världskartan. Vi blev liksom utsuddade och bortklippta och det var som en jättestor insats att placera någon i skyddat boendeoch sen fick vi ingen hjälpdet var väldigt hemskt och hade jag vetat det så hade jag nog inte vågat helt enkelt.Reporter: Lena PetterssonProducent: Annika H ErikssonKontakt: kaliber@sverigesradio.se 

  starstarstarstarstar
 • 00:52:22

  57: Magnus Lantto Identifies When He Makes Mistakes and Doesn't Blame Luck

  · MTG Pro Tutor - Insights, Tips & Advice from Magic: The Gathering Pros

  Magnus Lantto is an online grinder turned pro. He’s a member of the European pro team Team Eureka. Magnus finished 5th place in the 2015 Magic World Championship, is the MOCS 2014 champion, and has 3 Grand Prix Top 8s which include 1 win in Grand Prix Milan. To top it off, Magnus Lantto has the distinguished honor of being the first guest on MTG Pro Tutor in 2016! He lives in Sweden. Click to Tweet: I got a ton of value from Magnus Lantto when he shared his story on #MTGProTutor today! Click here: http://bit.ly/mtgprotutor-ep57 First Set Fourth Edition (This set did not have an official symbol.) Favorite Set Magnus feels Magic gets better and better every year. His favorite set is the most recent one. Favorite Card Survival of the FittestBirthing Pod What makes Magic: The Gathering fun for you? Magnus has never seen a game that is as intricate as Magic. It changes every year and he loves how it stays fresh. There is a lot to think about. He loves how deep it is. Early Challenge Magnus was really bad at the start of tournaments. The first round of an event he has made really bad mistakes. By focusing on the psychological aspect of the game you can identify problems and adjust. Magnus learned to slow down at the beginning of tournaments so he could improve on this weakness. Level Up Moment Playing Magic Online has really upped Magnus' game. Proudest Magic Moment Winning Grand Prix Milan. Best Format Modern How to Choose a Standard Deck Rely on team mates to test and identify the best decks. Biggest Mistake Players Make Blaming losses on bad luck. YOU did something wrong. Slow down and think about what you did through out the game. If you make a mistake in the middle of a game, don't give up. Stay focused and bounce back. Adjust your plan accordingly and stay in it. Card Evaluation Tips Look for cards that create new archetypes. Is there a new mechanic that can be built around? Sealed & Draft Tips Sealed: Identify a clear win condition that exists in you pool. Draft: What your being passed is more important than what you're passing. Prepare ahead of time by reading what others think about cards. Set reviews are a great way to do this. Deck construction, specifically mana curve, is very important in draft. How to Effectively Prepare for a Big Event Play regularly leading up to the event. Play with a group so you can get feedback. Join groups on FB and ask questions. What's in Your Tournament Bag Deck New sleeves (Dragon Shield or from MTG Mint Card) Deck box Improvement Suggestions Find a way you can contribute to your friends / team. Be the driver, take people out, be a friend. You can make good connections and if you are helpful you can borrow cards or a deck. Magic Resource LSV set reviews on Channel Fireball Twitter - track what Magnus and others in the Magic community are up to MTG Mint Card Connect With Magnus Lantto Twitter: @MagnusLantto Like What You Hear? If you like the show, head on over to iTunes and leave an honest Rating & Review. Let me know what you like and what I can do better so I can make the show the best it can be and continue bringing you valuable content. I read every single one and look forward to your feedback.     Sponsors

  starstarstarstarstar
 • S:2 3 Magnus Betnér gästar

  · Tonårshat

  Detta FANtastiska avsnitt gästas av ingen mindre än Magnus Betnér! Vad händer om man korsar en vit, manlig komiker, med två feministiska tonårstjejer? Det får ni höra här! De snackar om hur man skaffar vänner, om Magnus lärarplaner, provokativa humor, … Läs mer →

  starstarstarstarstar
 • 01:14:18

  67: Magnus Betnér

  · ILAR - 4 frågor till en komiker

  Gäst: Magnus Betnér I varje avsnitt pratar Sandra Ilar med en komiker och ställer fyra frågor: Vad driver dig till att köra standup? Hur förhåller du dig till döden? Hur ser du på meningen på livet? Vilken är din favoritfärg? @sandrailar // https://www.patreon.com/ilar Ett extraavsnitt till alla Patreons där Magnus Betnér svarar på en femte fråga om vem han är avjundsjuk på inom branschen släpps strax efter det här avsnittet. Patreons kommer då att få en specifik rss-länk där avsnittet kan laddas ner. Ett tack till alla Patreons som stöttar. Finns även tidigare avsnitt med Emma Knyckare och Petter Bristav. Inget extra dras för avsnitten. Patron: http://patreon.com/ilar  Swish: 0760238688 KERSTIN talkshow med Sandra Ilar och Johannes Brenning: https://www.youtube.com/watch?v=f7pE6vsYlwc&t=264s Klippning: Marcus Blomgren @marcusbrummgren

  starstarstarstarstar
 • #27 – Piratad Påve och Magnus Betnér

  · Radio Houdi

  John har varit i Italien där han lärt sig att “Djävulen bär Prada” är en film och att Påven också bär Prada. Och att en av Påvens finansiärer är rädd för pirater gör att John... The post #27 – Piratad Påve och Magnus Betnér appeared first on Radio Houdi.

  starstarstarstarstar
 • #142 – The Lost Avsnitt #2 – Magnus & Magnus Vs Oasis

  · GeekPodden

  Den andra och sista delen i Magnus & Magnus Musikspecialserie. Detta är alltså den andra av två bortglömda avsnitt som plötsligt dök upp från ingenstans. I den första delen gick Magnus & Magnus loss på ett av sina barndomsidolsband, Roxette. Ett band som legat de båda varmt om hjärtat livet igenom.I detta avsnitt är det ett lite mer annorlunda band. Från de brittiska öarna, med två bröder i spetsen, erövrade Oasis världen med sin musik. Under brittpopens gyllene era var de absolut störst. Band som Blur, Pulp och Suede vara bara några av de andra storheter som slogs mot Oasis om listplaceringar under mitten av 90-talet och fram till 2000-talet.För Oasis gick det både upp och ner under karriären, men när det väl gick upp var de verkligen störst i världen. Med miljontals sålda album, kontroversiella uttalanden, inre stridigheter och en musikkatalog av guld, har de för alltid stämplat in sig i historieböckerna.Magnus & Magnus synar bandets karriär, hur de påverkat musikvärlden och hur det ser ut idag. Givetvis avslutas det hela med en gemensam "best of"-lista. Lyssna och njut!Medverkande:Magnus SörensenMagnus Skogsberg

  starstarstarstarstar
 • 01:35:57

  Avsnitt 88: Magnus Cedenblad

  · Tyngre Träningssnack

  Tyngre Träningssnack går denna vecka in på ett nytt ämne för podden när de gästas av MMA-fightern Magnus Cedenblad för att diskutera träning för kampsportare och då MMA mest specifikt. Som MMA-fighter finns det väldigt mycket man kan träna på och du kan inte träna allting maximalt och därför gäller det att prioritera rätt. Det är också viktigt att veta hur hårt man kan träna både för stunden och på sikt för att kunna hålla en bra och långsiktig utveckling utan att åka på onödiga skador. Detta och mycket mer kring själva sporten MMA och UFC diskuteras i det här avsnittet. På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt. Hålltider 00:00:00 Introduktion av Magnus Cedenblad 00:04:25 När är man som bäst som MMA-fighter? 00:08:29 Är det vanligt att man rör sig uppåt i viktklasserna inom UFC? 00:09:23 Magnus väg till MMA och sen UFC 00:12:07 Kan man börja med MMA sent för att det inte är en fullt mogen sport? 00:15:01 Hur kroppstyperna förändrats över tid i MMA 00:17:10 Hur tar man reda på vad man behöver fokusera sin träning på? 00:19:52 Om Magnus skada 00:22:29 Hur ser tränarstaben ut kring en UFC-fighter? 00:24:23 Magnus naprapatstudier 00:27:28 Börjar det bli proffsigare även på lägre nivå inom MMA? 00:30:00 Det börjar komma barnklasser inom MMA 00:30:35 Hur ska man tänka kring fysträning inom MMA? 00:35:25 Undvik för många mellanmjölksträningar 00:38:07 Antalet träningstimmar varje vecka 00:42:06 Vill du bli bra på något så måste du nörda ner dig 00:43:55 Du måste ha en hög arbetsekonomi i din sport 00:45:29 Magnus tankar kring dosering av tuffa och lättare pass 00:48:01 Hur många matcher per år är normalt för en fighter? 00:48:47 Behovet av ett bra record förstör troligen utvecklingen av sporten 00:51:40 Det handlar inte bara om att vara en bra fighter 00:53:01 McGregor vs Mayweather 00:56:29 Finns det någon vinning i att göra saker långsamt i träning? 00:59:15 Många unga fighters saknar tålamodet att göra den lite tråkigare träningen 01:03:53 Elevationsmasker och MMA 01:06:52 Så mycket dåliga idéer när det gäller fysträning 01:11:27 Träning av fysiska egenskaper behöver inte alltid vara slitsam 01:14:44 Hur Magnus förbättrade sin styrkeuthållighet i underarmarna 01:19:22 Betydelsen av ett starkt grepp vid brottning 01:22:11 Dopingtester inom UFC idag 01:23:15 Dopingen inom UFC innan USDA kom in 01:26:30 Hur har det känts att tävla i en sport med många dopade idrottare? 01:27:39 Har typen av doping förändrats? 01:29:02 Läkare som hjälper idrottare att dopa sig 01:30:49 Idrottare som dopar sig innan de blir elit i individuella idrotter 01:33:15 Magnus tankar om framtiden nu

  starstarstarstarstar
 • #140 – The Lost Avsnitt #1 – Magnus & Magnus Vs Roxette

  · GeekPodden

  I denna veckas avsnitt av GeekPodden gör vi en liten tillfällig avstickare.För några år sedan hade Magnus Sörensen och Magnus Skogsberg, två vänner och tillika musiknördar, en tanke om att spela in ett par podcast avsnitt dedikerade till band som under deras ungdom format deras musikaliska resa. Två avsnitt spelades in men glömdes bort, försvann ut i tomma intet och räknades inte alls med att bli återfunna igen. Men så kom dagen... då Magnus städade på en hårddisk och viola! där fanns de!Därför blir veckans avsnitt av GeekPodden lite speciellt och ganska annorlunda, men för den sakens skull inte nödvändigtvis mindre intressant. Kanske tvärtom?I det första av de två återfunna avsnitten är det de svenska popundret Roxette som förenar Magnus & Magnus. Vi snackar nostalgi, popskriveri, världshits och hur deras musik påverkat oss och andra artister från och utanför Sverige. Man glömmer lätt av att denna musikaliska duo haft flesta hits på den amerikanska Billboardlistan än någon annan svensk artist.Avsnitt #2, om ett helt annat band kommer senare under året... (en ledtråd... det är ett brittpopband) Medverkande:Magnus SörensenMagnus Skogsberg

  starstarstarstarstar
 • 00:54:00

  Magnus Björkholm - Fotarbetaren

  · The FLAWD Podcast

  Magnus Björkholm – Fotarbetaren – The FLAWD podcast (episode #018)   I avsnitt #018:   Magnus lär oss att våra fötter formas utav skor och att våra skor påverkar våra rörelser. Varför gör inte alla skotillverkare skor som är formade som foten? Väldigt många människor har ont i foten och det har både med hur man använder foten (t.ex. felaktig isättning i löpning) och de skor som vi använder. Vi får olika alternativ till rörelser, vi lär oss hur Magnus tänker kring träning, meditation och vi får olika rörelseutmaningar. Vi lär oss en hel del om fotarbete helt enkelt!  Lyssna nu! Subscribe: iTunes | Android | RSS | Stitcher Magnus är butiksägare av en väldigt speciell skobutik i Göteborg som öppnades december 2014 – som då kallades VivoBarefoot Koncept store, som idag heter Freefoot Göteborg. Utvalda länkar: Freefoot Göteborg Freefoots skomanifest Lidingöloppet Mindfullness appen Ido Portal Fighting Monkey MovNat Göteborgs varvet expo   Vi diskuterar Finns det inte tillräckligt många skobutiker? Varför är våra skor inte gjorda för våra fötters naturliga rörelser? Skor bör väl vara längst där foten är som längst? Där stortån är. Magnus berättar om märket VivoBarefoot Varför gör inte alla skotillverkare skor som är formade som foten är formad? Namnbytet från Vivobarefoot Concept store till Freefoot “Fotskola” Väldigt många människor har ont i foten Att leva barfota Toe sprain   Att vara “jordnära” (eller golvnära)   Rörelseutmaningar – har du rört hela kroppen idag?       Filosofi: Våra kroppar är byggda för att röra på sig. All forskning visar hur flexibel och anpassningsbar kroppen är bara den får röra sig ofta och på ett naturligt sätt. Det är först när vi blir stillasittande, eller rör oss på ett onaturligt sätt, som problem uppstår. För de allra flesta av oss handlar det om att röra på oss mer. Och att använda alla kroppens delar för att må bra. Vi vill uppmuntra dig att utforska ditt eget sätt att röra dig på och din fantastiska kropp. Och att du gör det på ett så naturligt sätt som möjligt. Utgå från dina fötter, som är basen i varje rörelse och den kroppsdel som har kontakt med marken. Detta gör du bäst genom att röra dig barfota. Så fort du tar på dig ett par traditionella skor förändras ditt sätt att gå, stå och röra dig. Med vår kunskap om kroppens rörelse och rörlighet kan vi hjälpa dig att komma på god fot med dina fötter. Låt våra skor bli ett verktyg för att ge dig full frihet i din rörelse och känsla. En ny rörelse har börjat…       Vi är inte byggda för att träna, vi är byggda för att röra oss.   Boktips: Christopher McDougall – Born to Run Magnus definierar Största motgång Fokus Framgång Magnus topp 3 Personlig utveckling – våga ifrågasätta sig själv och sina mönster Meditation Skaffa rejält bra skor Magnus på sociala media Hemsida: Freefoot.se Instagram: Freefot.goteborg Facebook Personer vi nämner Lee Saxby Christopher Mcdougal Deepak Chopra FLAWD: Subscribe: iTunes | Android | RSS | Stitcher Gilla vår FaceBook sida – bli en aktiv deltagare! Ansök att bli med i den inre kretsen Facebook Grupp: FLAWD Ambassadors Har du Twitter? Där hamnar nyheter och sånt vi inte kan blogga om eller ha med i podcasten TwittyTwittyTweeet!       

  starstarstarstarstar
 • 00:50:51

  En arkeologisk bløtkake. Gjest: Magnus Haaland

  · Udannet

  Magnus i arbeid. Til høyre ser du hvordan en prøveblokk med tegn fra mennesker (skjell, kull og aske) ser ut.  Magnus Haaland Magnus Haaland er stipendiat i arkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitet i Bergen. Han er med i det store EU-prosjektet TRACSYMBOLS som gjør arkeologiske utgravninger i Blombos-hulen og ved Klipdrift. Her prøver de å danne et bilde av hvordan folk levde for over 70 000 år siden. I denne episoden forklarer Magnus hvordan man kan forske på adferd ut fra små sandkorn, hvilke utfordringer arkeologer kan møte i feltet og verdien av tverrfaglig forskning. Lenker Se Magnus’ arkeologiske videoreisebrev fra Sør-afrika og les bloggen hans på BT INNSIKT Lær mer om TRACSYMBOLS i denne videoen og på nettsidene Fantastisk ressursside om forskning og utgravninger i Norge Oculus Rift VR-briller Riksantikvarens søketjeneste for norske kulturminner Blombos street walk: Se hulen fra ulike vinkler! og Klipdrift street walk. Smithsonian's oppdaterte og gode nettside om menneskelig evolusjon Flink fyr som blogger kritisk om nyeste funn innenfor forskning på tidlige mennesker Knuts fiktive brev: «Kjære professor,» Guns, Germs and Steel @ Akademika Under helleren @ Oria

  starstarstarstarstar
 • Min bokhylla hemma hos Magnus Betnér

  · Min Bokhylla

  "Det är väl en rätt spretig bokhylla, när man säger att man gillar både Noam Chomsky och Johan Norberg. Men så funkar jag!", säger ståupp komikern Magnus Betnér. I bokhyllan hos Magnus BetnérToppbok: Svindlande höjder av Emily BrontëFear and loathing in Las Vegas - Hunter S. ThompsonFear and loathing on the campaign trail ´72 - Hunter S. ThompsonDen Amerikanska högern - Martin GelinUrkällan - Ayn RandTill världskapitalismens försvar - Johan NorbergNär människan skapade världen - Johan NorbergNo logo - Naomi KleinLess than zero - Bret Easton EllisAmerican Psycho - Bret Easton EllisSvart hud vita masker - Frantz FanonLegionärerna - Per Olov EnquistSagan om Ringen - J.R.R TolkienAtt vara med henne - Alex Schulman1984 - George Orwell    

  starstarstarstarstar
 • 00:31:51

  Avsnitt 2: Magnus Betnér

  · Dagens människa

  Podden Dagens Människa, avsnitt 2 med Magnus Betnér. Intervjuare är Malin Aronsson och Daniel Wistrand, redaktörer på tidningen Dagen. Mer om Dagens människa finns på www.dagen.se/dagensmanniska

  starstarstarstarstar
 • 24. Magnus Betnér

  · Skeptikerpodden

  Magnus Betnér är en frispråkig komiker som sparkar åt alla håll: religiösa, Greenpeace, Aftonbladet – you name it! Ingen slipper undan. Skeptikerpodden intervjuar den argsinte komikern som bland annat synts i  tv-programmet Parlamentet. Magnus hemsida hittar […]

  starstarstarstarstar
 • #41 - Kristoffer Triumf, Magnus Silfvenius Öhman, Peppe Öhman

  · BRA SNACK

  BRA SNACK #41Medverkande: Kristoffer Triumf, Magnus Silfvenius Öhman, Peppe Öhman, Anna Sahlin, Nille af EkenstamVi snackar om tecken på att man har att göra med en psykopat, att konfrontera någon som är för glad i det gröna, att racka ner på gamers, att konfrontera snuskgubbar, bli vän med kramen och en massa annat. Missa inte Magnus och Peppes podcast:https://itunes.apple.com/se/podcast/magnus-och-peppes-podcast/id723772584?mt=2https://soundcloud.com/magnuspodcastDe har en tillhörande flipboard:https://flipboard.com/@magnus_silfv/magnus-och-peppes-podcast-ige01e5myOch en facebooksida:https://www.facebook.com/MagnusochPeppesPodcast/Peppes andra podd (som Magnus proddar):https://itunes.apple.com/se/podcast/mellan-raderna-en-podcast/id1046991624?mt=2Peppes blogg:http://www.jeanetteohman.com/Följ dem på Twitter:https://twitter.com/PeppeOhmanhttps://twitter.com/MaggieSOhmanKristoffer också!https://twitter.com/triumfOch så Värvet:http://värvet.se/BRA SNACK ❤ DIG!  

  starstarstarstarstar
 • 00:28:24

  34. Lite rädd för Magnus Betnér

  · Therese & Zäta

  I veckans avsnitt "lånar" Zäta Emil Persson och Fördomspoddens koncept och levererar ett gäng fördommar hon har om Therese. Zäta tror bland annat att Therese är rädd för Magnus Betnér och att hon fantiserat om sex med Fredrik Reinfeldt. Avsnittet bjuder också på några tankar om att skjuta upp saker. Maila oss på podcast@thereseochzata.se

  starstarstarstarstar_half
 • 00:50:58

  Dumma Idéer ep 130 - Magnus Betnér

  · dumma idéer

  Dumma Idéer är en hommage till de dumma idéerna! Varje vecka bjuder komikerna Isak Jansson och Thomas Eriksson på sina och världens dummaste idéer. Dessa bedöms och analyseras för att påvisa att även en dum idé kan ha goda kvalitéer. Taggar: standup, Isak, Jansson, Thomas, Eriksson, komik, humor, dumma, idéer, roligt, Enviken, Falun, Stockholm, Kul, @isak_jansson, @annorlundakul, Magnus, Betnér 

  starstarstarstarstar
 • 00:48:02

  #23 Vägrar Magnus Betnér att prata bebisspråk?

  · Fördomspodden

  Tycker komikern Magnus Betnér att salt & vinegar är den godaste chipssmaken? Hatar han kubb? Undviker han gråtskrattemojin? Nog är hans bröstvårtor lite strutiga och visst händer det att han har ytterjackan på sig i barmiljöer?

  starstarstarstarstar_outline
 • 00:29:18

  Syn! Tema: Pokern vid sidan av med Magnus Betnér

  · Syn!

  Varje vecka tar Erik Rosenberg med gäster upp ett pokerrelaterat ämne och skjuter högt och lågt kring. Denna vecka pratar han med komikern Magnus Betnér om hans pokerkarriär, och balansen mellan standup och spelandet. Introspåret är skrivet och inspelat av Niklas Lindqvist

  starstarstarstarstar