natur

 • 00:29:31

  Malmjakt i skyddad natur

  · Kaliber

  Lagstiftningen har hjälpt till att göra Sverige till ett Klondike för utländska företag i jakt på malm. Och Kaliber kan visa att en stor del av sökandet efter metaller pågår i vår mest värdefulla natur. ”It´s your chance to do business. – It´s about raising capital for the mining industry and about getting deals done. And we find that the PDAC is a wonderful platform in which we can do that. “ Här på den stora prospekteringsmässan i Toronto i mars släpptes nyheten: Sverige är världens bästa land för den som vill satsa pengar på gruvor. Det är 690 gruv- och prospekteringsföretag världen över som fått sätta betyg i undersökningen som sammanställs av den kanadensiska forskningsorganisationen Fraser-institutet. För att hamna i topp ska landet ha gruv-vänlig politik, miljöregler som inte avskräcker från att investera, lågt skattetryck, och bra infrastruktur. Och Sverige rankas alltså sammantaget som det bästa landet i världen för malmletare och gruvbolag. Såhär säger en vice vd på ett prospekteringsbolag om Sverige i undersökningen: En "exemplarisk politik", ”Snabbt beviljande av prospektering.” Hemma i Sverige presenterade näringsminister Annie Lööf förra året regeringens mineralstrategi.   – När man tittar på de prognoserna som industrin själva tar fram så är expansionen väldigt tydlig. Vi kommer under kommande decennier se fler gruvor och på fler ställen runt om i landet. Och det har lett oss till att vi idag presenterar en strategi som bygger på orden dialog, hållbarhet, konkurrenskraft och tillväxt i hela landet. Prognosen i strategin visar att det om sex år kan finnas 30 metallgruvor i Sverige, nästan en fördubbling jämfört med idag. Och 2030 kan uppemot 50 gruvor vara igång. Men innan man startar en gruva måste man leta efter malmen, det kallas prospektering. Medan du och jag ofta inte får tälta eller plocka en blomma i ett naturreservat kan företag i jakt på malm få borra i vår mest värdefulla natur. I Kaliber idag om gruvboomen som satt snurr på de stora borrmaskinerna som åker in i skyddad natur och tuggar sig djupt ner i berget i jakten på metaller.  Matti Berg leder in och matar sina islandshästar som brukar ta med turister på ridturer i Kebnekaisefjällen. I den skyddade naturen här omkring letar företag från flera olika länder efter metaller.  – Jag tycker att det är för jävligt rent ut sagt. Sen tycker jag att det är mycket märkligt att vi har en massa skyddsbestämmelser för miljön, sen när det kommer till kritan är de inte värd någonting. Alltså när minerallagen träder in upphör all annan lagstiftning att gälla verkar det som. Du urholkar ju hela naturreservatet, du urholkar miljöskyddet. Vilka signaler skickar det till allmänheten och till vanligt folk? Man får inte göra det ena och det andra men du får gå in med en stor bandvagn och borriggar och borra därinne. I miljöbalken står inskrivet att fjällområdet Kebnekaise-Sjaunja ska skyddas mot exploatering som skadar naturvärdet. Men i marken här finns järn, och ett utländskt prospekteringsföretag har meddelat myndigheterna att de planerar att sätta borrmaskinen i berget på åtta platser i området nu under våren. – Det är ju väster om här. Det är ju uppe på kalfjället. Det är ju Kebnekaisefjällen, det är ju riktig fjällvärld. Man kan ju fråga sig hur länge kan jag visa upp det här för folk från hela världen? Nu hotas allt det där på grund av kortsiktigt ekonomiskt vinsttänk, det är ju bara det som styr. Det känns jävligt surt tycker jag. Jag blir förbannad. De senaste årens starka efterfrågan på metaller och stigande priser har gjort det hett att leta malm i några av Sveriges mest skyddsvärda naturområden. Även om både metallpriserna och malmjakten minskade under förra året så är det fortfarande höga nivåer jämfört med för tio år sen. För att få leta efter malm krävs ett undersökningstillstånd från statliga Bergsstaten. Och det får man i naturreservat. Minerallagen är skriven så att när ett företag vill söka malm ska Bergsstaten inte ta hänsyn till om det finns höga naturvärden i området. Det är bara i nationalparker som Bergsstaten inte ger undersökningstillstånd. Ingen myndighet vet hur mycket malmletande som pågår i naturreservat. Så vi räknar själva antalet undersökningstillstånd. Vi ställer Bergsstatens karta bredvid Naturvårdsverkets karta över skyddad natur. Vi kollar på Norr- och Västerbotten där nära hälften av landets 900 undersökningstillstånd finns. Och det visar sig att 22 procent, alltså mer än var femte undersökningstillstånd ligger helt och hållet, eller delvis, inom naturreservat. Siffran blir högre om man också räknar med annan skyddad natur, som EU:s Natura 2000 – som ska skyddas för att bromsa utrotningen av djur och växter. I till exempel gruvkommunen Kiruna är det regel och inte undantag att undersökningstillstånden sträcker sig in i skyddad natur.  – Okej, vi har malm för ungefär tio års ytterligare drift. Och för alla som behöver järn och stål är det en otroligt bra nyhet det här.   Också statens företag LKAB borrar efter malm i naturreservat. Det är den 12 mars och teknik- och affärsutvecklingsdirektören Per-Erik Lindvall har kallat till presskonferens om att de hittat mer malm kring gruvberget i Svappavaara. – Vi ser ju att malmen fortsätter men vi vet inte hur djupt den går så vi fortsätter ju prospekteringsborrningarna här i området. Just det här är inte skyddat naturområde men nu planerar företaget att gå vidare med borrmaskinen, in i fjällurskogsreservaten här omkring.    – Vår prospekteringsbudget ligger strax under 100 miljoner kronor per år nu. Varför vill ni borra i naturreservat när det redan finns tre stora kända malmer här? – Är det så att vi ser att vi har en potentiell fyndighet så vill vi skapa kunskap om den, oaktat var så att säga. Det är ju inte förbjudet, kom ihåg det, utan man får faktiskt tillstånd att göra det här, så att jag tycker liksom att vi ska inte dra det där strecket för långt liksom att vi håller på med någonting som inte skulle vara tillåtet utan det är absolut tillåtet. Finns det då en fyndighet av tillräcklig storlek, ja då kommer vi så småningom att söka tillstånd för att bedriva den. Vi kommer att vilja utveckla vår verksamhet så långt det är möjligt för att stärka företaget och det tror vi är till nytta både för oss som företag och för samhället i stort.   Varje naturreservat har sina egna regler och det kan krävas dispens från Länsstyrelsen för att få borra efter malm där. Men det är först när det gått så långt som till en provbrytning som det behövs en miljökonsekvensbeskrivning och miljötillstånd. – This one here is a challenge for me to do because it is a 60 degree angle. 2011 och 2012 borrade Asera Mining, med indiska finansiärer, i och under den Natura-2000-klassade sjön Vättern, till priset av runt 20 miljoner kronor. I julas satte företaget borren i nästa tänkbara gruvprojekt, vid Tabergs naturreservat, söder om Jönköping, där det bor sällsynta fladdermöss.Järnfyndigheten ligger i naturreservatet, men för att slippa söka dispens har företaget borrat det här första hålet precis utanför reservatsgränsen. Tabergsbon Lennart Johansson blev ledsen när han upptäckte hur det såg ut när borrningarna var klara, precis intill en liten bäck sticker ett metallrör upp, det är själva borrhålet. Runt omkring ligger en blågrönsvart sörja i större och mindre högar – sådant som kommit upp ur berget när de borrat. I den lilla bäcken finns också det blåsvarta. – Det var inte vackert. Men sen bävar man ju lite för att de ska ge sig in det här berget och ta jordartsmetaller. För det går ju faktiskt bäckar härifrån ju. Och det här är ju betesvallar och det är lätt att korna kommer ner till vattnet. Det kanske redan gör ont i magen på korna. Ove Göting som är delägare i företaget Asera Mining säger att de ska städa upp vid Taberg.   – Vi ska dit. Vi ska också lägga grus på vägar där vi kört som var väldigt våta då.   Är det risk att det innehåller några farliga ämnen det här materialet som är uppborrat från berget? – Nja, det vet man ju inte förrän man har analyserat det. Men om man tittar på de gamla analyserna av malmen där så är det ju inget som är farligt på något vis. Varför är det värt att undersöka järn som finns inne i ett naturreservat? – Ja, ett naturreservat är ingenting som måste bestå i tid och evighet. Samhället behöver ju också industrier, arbetstillfällen och inkomster. Du har borrat i Vättern och nu vid Tabergs naturreservat, vad kommer det bli härnäst? – Förhoppningsvis mer på samma ställen tills det ger något resultat på riktigt. Det är givetvis det som är målet - att få öppna en gruva som kan bryta malm. Kalibers sammanställning visar att mer än var femte undersökningstillstånd i norra Sverige finns i naturreservat. Bara en liten del av allt sökande blir verkligen en gruva. I de fallen är det en total förvandling av landskapet. Men även att undersöka kan innebära risker för naturen. Ett exempel är Australiensiska Avalon Minerals borrningar förra året i Påkketanjaure Naturreservat längst upp i norra Sverige. Avalon hade fått klartecken att fälla 35 träd i naturreservatet för att den stora borrmaskinen skulle komma fram och borra efter koppar och järn. Men när Länsstyrelsen kommer på kontroll i maj 2013 möts de av dieselstank. Ur ett av borrhålen rinner det ut något som liknar olja. Material som har borrats upp från bergets djup ligger utspritt som en gyttja, och det här slammet från borrningarna ligger så att det kan rinna iväg och förorena vattendrag. Marken är sönderkörd på flera ställen och levande träd är överkörda. Länsstyrelsen polisanmälde företaget för dumpning och spridning av miljöfarligt avfall och nedskräpning. Och åklagare har inlett en förundersökning med misstanke om otillåten miljöverksamhet. Vi ringer Avalons Affärschef, Ian Wallace i Australien. – Because we did the drilling during the winter months there was some drilling material that couldn´t be identified at the time because it disappeared into the snow. Han säger att de borrade under vintern och då tappade de en del material som försvann i snön. Och det hade smält fram när Länsstyrelsen kom. Han säger att företaget nu har städat upp efter sig, och det kommer Länsstyrelsen att följa upp nu till sommaren. Han säger att förutom de träd företaget fått tillstånd att kapa så skadades ytterligare två träd under borrningens gång. Hur det kommer sig att marken enligt Länsstyrelsen är sönderkörd på flera ställen kan han inte svara på eftersom han inte sett rapporten.     – Tre, två, ett, noll! Det var glada miner för 1,5 år sedan när en ny gruva sprängdes gång - en järnmalmsgruva utanför Pajala. Granne med Muonioälven som är skyddad som en del av Europas mest värdefulla natur - Natura 2000. – Såhär ser bottnen ut väldigt nära utloppet. Det är brunt slam, typ järn. Urban Kumpula bor bara några meter från Muonioälven och hans stora intresse är att fiska lax. I höstas var han och fotade röret där vatten från gruvan släpps ut och som bland annat innehåller rester av sprängmedel.    – Det har varit rena stenar. Men nu är ju hela den här delen, den är beväxt med alger och det är ju ett stort tecken på att det är övergödning. Och det är bara efter ett års brytning, så har det förändrats totalt. Det här ju absolut sådant vi inte vill ska hända. Det är en av Sveriges största laxälvar. För att få starta en gruva krävs ett miljötillstånd. I tillståndet för den här gruvan finns inget gränsvärde för hur mycket vatten från gruvprocessen som får släppas ut i älven. Fram till i höstas hade en miljon kubikmeter vatten från gruvan släppts ut. Men enligt David Berggård som är gruvexpert på Länsstyrelsen i Norrbotten hade inga sådana stora mängder vatten behövt släppas ut om företaget hade byggt magasinet för gruvvatten så stort som det var planerat – flera gånger större än det blev. Och för att undvika översvämning måste gruvvatten ibland pumpas rakt ut i den skyddade Muonioälven.  Urban Kumpula är orolig för att ämnen som släpps ut från gruvan ska göra att laxen försvinner från älven.     – Det är inte värt att offra en älv för flera 100 år framåt, om man ställer det mot en gruva, med den blomstrande ekonomi som kommunen har, som är verksam i 30 år. Nej, jag offrar inte älvens väl och ve, inte ens för en gruva. Vi har kollat på företagets siffror från mätningar av utsläpp i älven. Och de visar på något högre halter av kväve och fosfor nedanför utsläppspunkten jämfört med längre uppströms. Willy Sundling är miljödirektör på det Luxemburg-registrerade Northland Resources som driver gruvan och han säger att det viktiga är att myndigheterna fortfarande klassar älven som att den har god ekologisk status. – Det viktiga är att vi inte avbördar vatten till Muonioälven som förändrar älvens status i någon riktning och det är ju det som är den huvudsakliga inriktningen från vårt håll. Men han lämnar samtidigt inga garantier till Urban Kumpula och andra som är oroliga för livet i älven. – Jag tror att det är ganska komplicerad materia att diskutera den här påverkan där utgångspunkten är att vattnet från gruvverksamheten skulle övergöda älven. Det är en ganska komplicerad bevisbörda att säga att det inte blir så eller att det blir så. Han hänvisar också till en debattartikel i höstas där forskare från Luleå Tekniska universitet skrev att de miljöeffekter som kan uppstå vid gruvdrift ofta är lokala och att det inte finns några belägg för att gruvindustrin skulle kunna orsaka övergödning i Östersjön, där älv-vattnet till slut rinner ut. – Deras bedömning var att risken var obefintlig att det skulle kunna inträffa, det använder jag som rättesnöre i sammanhanget. Att det blev ett mindre vattenmagasin än planerat var för att hålla nere kostnaderna i samband med gruvstarten säger han, men företaget kommer att bygga ett större magasin när produktionen ökar.  Under förra året fick statliga LKAB miljötillstånd att starta en ny gruva några mil söder om Kiruna, intill Aptasvare fjällurskog som ingår i EU:s mest värdefulla natur, Natura 2000. Naturvårdsverket befarar att gruvan kan förstöra det skyddade myrlandskapet. Nu har gruvdriften tillfälligt stoppats. Berget, som ligger utanför reservatsgränsen, är redan urgröpt vid toppen efter provbrytningen. – De fick börja avverkningarna för gruvan i somras. Det var skyddsvärd skog, nu är det ett kalhygge. För tio år sen var Per-Erik Mukka här och inventerade skyddsvärd skog på uppdrag av Länsstyrelsen. – Det är ju ett reservatsförslag. Kryllar av rödlistade arter som är beroende av gamla och döda träd. Orkidéer. Det är ju bara att tänka – urskogar i Sverige – hur mycket har vi kvar? Det finns ju knappt kvar någonting. Nu jobbar han med att förbereda de nattliga sprängningarna i LKAB:s Kirunagruva. Och är ordförande för Naturskyddsföreningen i Kiruna.  – Vi tycker att skyddad natur ska vara skyddad. Då borde det vara onödigt med prospektering också där. Eftersom vi tycker att man inte ska bryta det så borde man inte prospektera heller. Vi har ju skyddat det av en orsak - att det ska få vara kvar till framtiden. Det handlar ju om hur mycket vi ska utrota av arter, vad ska vi ha kvar? Nu under våren ska mark- och miljööverdomstolen avgöra om den här gruvan skadar den skyddade naturen intill. Gruvföretaget LKAB har gjort en undersökning och kommit fram till att gruvan inte kommer att förstöra myrlandskapet.  Svenska staten hjälper med skattepengar till att marknadsföra även naturreservat för företag som letar malm. Under förra året flög en helikopter och ett flygplan lågt över naturreservat norr om Kiruna med mätinstrument som läser av berggrunden. Projektet att kartlägga berggrunden i norra Sverige kostade staten totalt 20 miljoner förra året. Mätresultaten läggs ut på nätet. Syftet är främst att det ska hjälpa företag med malmletandet så att de vet var de ska sätta ner borren.  Det här ingår i regeringens mineralstrategi. Inför sommaren är planen att staten ska gå ut och kartlägga berghällar i Muddus nationalpark. – Skogen har ju en enorm betydelse, det har ju ni alla förstått nu. Samtidigt ska mer natur skyddas. Det berättade miljöminister Lena Ek på en presskonferens i mars. – Utöver de hektar som vi redan har bestämt oss för att skydda i Sverige så lägger vi på här 150 000 hektar. Men trots att Länsstyrelsen i Västerbotten i tio år jobbat för att göra naturreservat av Rönnbäcksnäset vid Tärnaby så har regeringen nu gett ett företag tillstånd för en nickelgruva på det planerade naturreservatet. Nu återstår bara ett miljötillstånd. Per Nihlén jobbar med naturreservat på Länsstyrelsen i Västerbotten. – De prospekt man har sett på gruvplanerna så innebär det naturligtvis en total ödeläggelse av naturvärdena. Gammal orörd skog med en massa rödlistade, hotade arter. Om man sågar ner alla träd och bryter upp marken och använder det som upplag då är ju naturen förödd så att säga. Vi är på juridiska institutionen på Uppsala universitet där vi ska träffa Jan Darpö som är professor i miljörätt. Han säger att just malm och gruvor väger tungt och har flera speciella förmåner i lagtexterna, på bekostnad av miljöskyddet. – Minerallagstiftningen är i grund och botten en exploateringslagstiftning. Det är ett helt paket av åtgärder som har vuxit fram under många år och som ju egentligen har syftat till att få fram gruvor och arbetstillfällen. Det är ju val man gjort genom åren från lagstiftarens sida. Jan Darpö tycker att alla beslut kring gruvor och malmjakt borde gå att överklaga till miljödomstolarna.   – Problemet är att man har en särskild myndighet, man har en särskild myndighetskultur vars beslut är svåra att överklaga och ofta överklagas till regeringen med en relativt exploateringsinriktad rättstillämpning. Det ger, tror jag, regelmässigt ett svagare miljöskydd. Man kan peka på regler som också är väldigt förmånliga för mineralutvinningen - till exempel i tredje kapitlet miljöbalken så har ju mineralutvinning ett företräde som riksintresse. Här vid Kungsträdgården i Stockholm har gruvornas branschorganisation SveMin sitt kontor. Anders Lundkvist jobbar med miljö- och energifrågor. Hur ser ni från branschorganisationen på prospektering i skyddad natur? – Vi tycker ju att det är nödvändigt att man har möjlighet att komma in och göra undersökningar i sådana här områden. Det kan ju vara så att det finns väldigt stora tillgångar under områden som har ett visst naturskydd idag, men som i en process längre fram då kan bli aktuellt för en gruva. Vad är det som ni ser att man kan gå miste om ifall man inte prospekterar i skyddad natur? – Det kan ju vara avsevärda tillgångar i mineraler och framtida metallförsörjning för Sverige och för EU. Hur ser ni på att det kan hända sådana här saker, att det spills olja i samband med prospektering vid naturreservat? – Det vi kan göra som branschförening det är ju att se till våra medlemmar har bra anvisningar så man kan jobba gemensamt. Vi förlorar ju alla på om enskilda bolag inte beter sig rätt i sådana här miljöer. För då, naturligtvis, kan ju tillåtligheten att gå in i sådana här områden ifrågasättas och det är ju inte vi betjänta av alls. Går det att åka in med borraggregat och borra utan att man spiller olja eller att det blir avfall ifrån själva borrningen där? – Det är klart att det går att undvika att det blir spill. Eller det går att se till att det inte blir det. Och om händer så ska man naturligtvis ha ett systematiskt sätt att ta rätt på det. Chans till arbetstillfällen står mot naturvärden. Kaliber har räknat ut att en mer än en femtedel av alla undersökningstillstånd efter mineraler i norra Sverige gäller i naturreservat. Samtidigt som regeringen vill skydda mer natur. Vi ville prata med gruvminister Annie Lööf eftersom det är minerallagen som styr och den ingår i hennes ansvarsområde. Men trots att vi under tre veckors tid bett om en intervju får vi gång på gång nej från hennes pressekreterare. Till slut får vi intervjua hennes politiskt sakkunniga, Marie Wickberg som också är Centerpartist. – Vi ser ett väldigt stort värde i just den här kartläggningen alltså att vi vet vad som finns under mark. Därför har vi gjort den avdömningen att vi tycker att det är okej att man letar även i de skyddade områdena och om det inte bryter mot föreskrifter eller reservatets syfte skulle det teoretiskt sett också kunna vara möjligt att ha en industriell verksamhet även i ett naturreservat. Men hur ser ni på risken att prospektering faktiskt kan orsaka skador, som till exempel oljespill eller nedkörda träd? – Det är naturligtvis oacceptabelt att det blir skador på det viset oavsett om man är i skyddad natur eller någon annanstans. Men tyvärr finns det en sådan risk och det går ju inte att garantera till 100 procent att det aldrig kommer hända. Vad är det som gör att det ändå är värt att tillåta prospektering i skyddad natur? – Att vi har en jättebra koll på vad vi har för mineraltillgångar i Sverige. Det betyder tillväxt och arbetstillfällen. Varför är regeringen med och betalar miljonbelopp av skattepengar för att hjälpa företag som letar malm med var de kan hitta malm i naturreservat? – Världen lider jättestor brist på olika metaller och mineraler och vi ser en möjlighet att kunna utvinna en del av dem i Sverige på ett kanske mer miljövänligt sätt än man kan göra på andra ställen i världen och därför tycker vi att det är viktigt att vi vet vad som finns. Hur kan regeringen säga att ni vill skydda mer skog samtidigt som regeringen har gett tillstånd till en nickelgruva i ett område som Länsstyrelsen i Västerbotten försökt göra till naturreservat? – Vi har skyddat väldigt mycket skog i norra Sverige och det är också i norra Sverige vi har huvuddelen av all gruvdrift. Det vi behöver göra nu är att titta mycket på södra Sverige och de nyckelbiotoper som finns där. Vad säger hon om professor Jan Darpös kritik om att gruvdrift har speciella förmåner i lagstiftningen på bekostnad av miljöskyddet? – Vi vill ju vara ett attraktivt gruvland. Vi vill att fler människor ska komma hit och titta på vad vi har för mineralfyndigheter. Sen säger vi det också tillsammans med att vi har en av världens strängaste miljölagstiftningar. I stallet vid Kebnekaisefjällen har Matti Berg matat färdigt sina islandshästar. – Om vi då offrar stora naturvärden – de är ju borta för alltid. Och vi offrar det för kanske tio års utvinning av järnmalm. Vad gör vi sedan då? Då har vi kvar såren i marken. En mineral är en ändlig resurs. Och någonstans måste vi ta ett beslut – vad är priset vi är beredda att betala?     Reporter Magdalena Martinsson magdalena.martinsson@sverigesradio.se Producent Sofia Boo sofia.boo@sverigesradio.se Reporter Taberg Alexandra Svedberg alexandra.svedberg@sverigesradio.se

  starstarstarstarstar
 • 00:08:44

  Vad är vild natur?

  · OBS

  Organisationer som vill återställa naturen får frilansjournalisten Eva-Lotta Hultén att tänka kring vad som utgör vild natur - och hur vi bör förhålla oss till den. När man synar argumenten för vad som gör människan unik så är det få som håller. Vi är inte det enda djur som kan använda verktyg, kommunicera på en avancerad nivå eller planera. Däremot tycks vår kombination av stor hjärnkapacitet, förmåga att äta allt möjligt och två ytterst rörliga händer ha gjort oss unikt duktiga på att anpassa oss till nya miljöer och utnyttja vår omgivning. Vilket visat sig vara mycket bra för vår art men dåligt för väldigt många andra.Om vi väljer bort ett mänskligt perspektiv till förmån för något slags ekosystemperspektiv kan människan kanske rentav betraktas som ett skadedjur. Ett sådant synsätt är svårt att anlägga - även om vår abstraktionsförmåga är stor så är vi ju trots allt människor. Chansen i dagsläget att det leder till något positivt för naturen är också ganska liten. Systemet vi skapat sätter mänsklig vinning i centrum. Som Helena Granström formulerar det i sin och fotografen Marcus Elmerstads vackra och argt systemkritiska essäbok Det som en gång var: Så länge vi lever i en kultur baserad på omvandlingen av allting till resurs, kommer vi att göra med vår omvärld vad vår kultur gör med resurser: exploatera dem till det inte längre finns något kvar att exploatera. Slut citat. Det är mycket mer troligt att naturens räddning ligger i att vi hittar värden för oss människor i att bevara eller återskapa den.I samband med COP15 klimattoppmötet i Paris i höstas, kom nyheten att ett antal afrikanska länder: däribland Etiopien och Demokratiska republiken Kongo har bildat the African Forest Landscape Restoration Initiative, eller AFR100. Målet är att återskapa 100 miljoner hektar skog till år 2030. Det är en magnifik ambition, och skälen som anges är flera. Det kommer bidra till bibehållen och ökad mångfald men också stoppa ökenspridning, minska kontinentens koldioxidutsläpp och skapa bättre odlings- och livsmöjligheter för de boende i området.Nyligen kom också beskedet att stiftelsen Rewilding Europe tar sig an Lappland. Medan projektet i Afrika handlar om att återskapa natur, eller kanske snarare naturliknande miljöer, handlar rewilding om att göra det vi redan uppfattar som natur mer vildmarkslik att återförvilda den. Organisationen arbetar sedan tidigare med åtta andra områden i Europa. De ska lämnas för fri utveckling, men människan kan först hjälpa till genom att återinföra arter som en gång försvunnit. Så har exempelvis vildhästar och visenter, eller europeiska bisonoxar, placerats ut och det pågår forskning för att återskapa den helt utrotade europeiska uroxen, eller åtminstone ett djur som liknar den så mycket som möjligt.  Lappland beskrivs av stiftelsen som Europas största obrutna natur- och kulturområde. Restaurering av lekvatten för öring, harr och lax, samt goda förutsättningar för fortsatt renskötsel står på agendan. Tamrenarna anses göra samma nytta ur ett biologiskt perspektiv som vildrenar. Men Rewilding Europe står på tre ben. Utöver bevarande och återförvildande arbetar man också med att sprida kunskap, och inte minst viktigt, att skapa hållbar och lokalt förankrad turism. Utan människor som kan komma och titta på den otämjda naturen hade projekten med stor sannolikhet omöjliggjorts. Det blir helt enkelt oerhört mycket lättare för oss människor att ta vårt ansvar om pengarna är på vår sida. Och ett ansvar att agera har vi. Ingen högre makt har gett oss rätten att krascha ekosystem som speedade rockstjärnor kraschar hotellrum.Men går det att återskapa vildmark? För att skaffa sig en uppfattning om det behöver vi först ställa oss frågan: vad är vild natur?När isen drog sig tillbaka från Skandinavien följde människorna i iskantens spår. De var pälsklädda jägare och fiskare som bar allt de ägde på ryggen. Vandrarna tog en så gott som trädlös tundra i besittning och fiskade och jagade. Vi är alltså ett av de djur som påverkat den skandinaviska floran och faunan från början. Under många årtusenden var vår inverkan måttlig, men efterhand växte den. Senast på 1100-talet hade vi genom jakt utrotat den svenska stammen av visenter, som genom sitt bete skapade livsförutsättningar för många andra arter. Kan ett område som berövats arter som har stor inverkan på miljön verkligen kallas naturlig? I ett längre tidsperspektiv måste kanske det vi idag betraktar som orört ses som åtminstone delvis onaturligt men gränsen är svår att fastställa. Hur långt tillbaka i tiden måste vi gå för att hitta den vildmark vi nu borde sträva efter att återskapa? Vilka djur och växter måste återinföras? Vad ska vi göra med alla de arter som vi människor fört hit och som etablerat sig i vår fauna, som kanadagäss, signalkräfta och mink? Kan mark där dessa djur nu för egen maskin fortsätter att sprida sig betraktas som naturlig? Och kan den moderna människan vara en del av en vild natur?Likaväl som det är problematiskt att försöka ge en fast definition åt begreppet svensk kultur är det komplext att fånga in och etikettera svensk natur. Men det är också farligt att börja relativisera alltför mycket. Vi tror gärna att det är den natur vi själva vuxit upp med som är den mest genuina. Det bidrar till en acceptans för utarmning så länge den inte är värre än den vi är vana vid tar vi den rentav för självklar.Medan kulturen redan från början är skapad av människan och också bör förändras av människan, förhåller det sig tvärtom med naturen. Vi är en produkt av den och den sätter ramarna för vår existens. Vi måste underordna oss den men gör inte det idag. Det är därför mycket svårt att se den moderna människan som en del av vild natur. Efter att ha lekt herrar alltför länge borde vi först ta på oss rollen som tjänare, för att sedan kanske klara att återintegreras.Visenternas påverkan på skandinaviska ekosystem ersattes delvis av tamboskap som strövade fritt under många hundra år. Att vi åter skulle börja valla frigående kor och får i större skala är inte särskilt troligt. Vill vi ta en del av vårt ansvar för mångfalden och vildheten är det nog till visenterna vi bör ställa vårt hopp. Det finns redan människor som engagerar sig för att återskapa en frilevande stam i vårt land. Andra kämpar för bävrar, örnar, ekoxar, guckuskoer och ävjepilört, eller helt enkelt för de miljöer som gör det möjligt för dessa, och alla andra arter i Sverige, att överleva. Det är en kamp som förs för vår egen skull, för att vi är många som uppskattar de ekosystem de utgör delar av, men också för att många människor trots allt besitter förmågan att kliva ut ur sitt människoskap och erkänna att ekosystemen i sig har ett värde. Många inser att det kapitalistiska system som utgår från att allt i världen är fritt för människan att exploatera inte är någon naturlag utan konstruerat av oss, och därmed möjligt att förändra.Mest effektivt för närvarande är nog emellertid att fortsätta formulera förlusten av vildmark som en förlust för människan som uteblivna möjligheter att se, och röra sig i riktig natur eller starta turistverksamhet; som förstörelse av något vi skulle kunna ha nytta av i framtiden eller som förlust av vetskapen att det existerar vild, orörd natur. Eva-Lotta Hultén, frilansjournalist 

  starstarstarstarstar
 • 00:05:59

  Die Natur der Natur

  · Sprachbar | Deutsch Lernen | Deutsche Welle

  Die Natur ist das Echte, die Natur ist das Ursprüngliche, die Natur ist alles, was der Mensch nicht gemacht hat. Die Natur ist das Wesen, die Natur ist der Charakter und die Natur ist natürlich.

  starstarstarstarstar
 • 00:28:37

  Z0018 „Den Geist und die Natur zum Ausdruck bringen“

  · Zen

  20.07.2014 – Sommersesshin Choka SanghaDen Geist und die Natur zum Ausdruck bringenShobogenzo (Die Schatzkammer des wahren Dharma) - Kapitel 41 oder auch Kapitel 48 Christoph Rei Ho Hatlapa spricht über das Kapitel mit dem Namen „Sesshin sessho“. „Shin“ bedeutet der Geist, „Sho“ die wahre Natur und der Begriff „Setsu“ bedeutet zum Ausdruck bringen im Sinne von tatsächlich leben und tun - und nicht im Sinne von lediglich darüber reden. Als der Zen-Meister Shinzan Somitsu und der Groß-Meister Tozan Ryokai pilgerten, sahen sie einen Tempel und Somitsu sagte: „In diesem Tempel ist jemand, der den Geist und die wahre Natur ausdrückt. Wer ist es?“Die Wurzel des Buddhismus ist, dass wir in der Lage sind, Geist und Natur auszudrücken. Dafür müssen wir die Frage klären: „Wer macht das?“. Natürlich geht es nicht um irgendeine Person, sondern wir alle sind gemeint, den Geist und die wahre Natur in unserer Wirklichkeit also in unserem Alltagsleben zu manifestieren.In unserem Leben kommt dies jedoch oft zu kurz. Wir leben ein Leben der Geschäftigkeit in einer Welt die oft von der Erreichung vordergründiger Ziele geprägt wird. Wir alle sind in dem Hamsterrad, das von innen oft wie eine Karriereleiter aussieht. Dies betrifft alle Lebensbereiche wie zum Beispiel Schule, Studium, Verwaltung und Wirtschaft. Alle versuchen die Anforderungen zu erfüllen und den Druck auszuhalten, um ihren Platz im Hamsterrad zu erhalten. Dadurch wird unsere Energie verschlissen und somit besteht die Gefahr auszubrennen. Es kommt zu einem Dienen ohne wahre Selbstbehauptung.Aber was macht denn unser Leben wirklich aus? Es geht darum, die Achtsamkeit auf das zu richten, was der Buddha uns empfohlen hat: Unsere eigene Natur tatsächlich zu ergründen, unser Mitgefühl zu entwickeln und zu offenbaren, unseren Lebenssinn zu entdecken.Der Tempel, den wir hier errichten wollen, kann dann ein Fanal dafür sein, in dieser Welt der Geschäftigkeit eine Insel der Besinnung zu finden, wo wir die Kraft zur Behauptung des großen Selbst nähren, wo wir uns gegenseitig stärken. Es ist oft kein leichter Aufenthalt in der Komfortzone, sondern es geht um die um wirkliche Achtsamkeit, die auf die Buddhanatur abzielt, auf unseren wahren Kern, auf unsere echte heitere Gelassenheit, die wir bewahren und mitnehmen können in unser alltägliches Leben. So wollen wir hier einen Raum schaffen, in dem unsere Fähigkeit steigt, unseren Geist und unsere wahre Natur auf eine Weise auszudrücken, die es ermöglicht, unser Selbst im Alltagsleben zu behaupten.

  starstarstarstarstar
 • 10 Entwickle deine Göttliche Natur

  · Yoga, Meditation und spirituelles Leben

  Der Mensch hat eine dreifache Natur, die animalisch-instinktive, die menschlich-rational-überlegende und die göttliche Natur. Verstehe diese drei Aspekte deiner Natur, identifiziere dich weniger mit der tierisch-instinktiven und weniger mit der nachdenkenden Natur. Werde dir mehr deiner göttlichen Natur bewusst. Frage dich: Wer bin ich? Sei dir bewusst: Dein Selbst ist das gleiche wie in jedem anderen. Sei dir der göttlichen Natur in allen bewusst. Übe das, indem du große Ehrerbietung vor dem Göttlichen überall kultivierst. Je mehr du Yoga und Meditation praktizierst, um so höher wird deine Hochachtung, deine Ehrerbietung zum Göttlichen überall. Entfalte die Sehnsucht, Gott zu dienen und alles Gott darzubringen. Du bist nicht hier, um die tierischen Bedürfnisse zu befriedigen. Du bist nicht hier, um alles rational zu verstehen und dir Sorgen zu machen. Du bist hier, um Gott zu erfahren, zu verwirklichen. Du bist hier, um Gottes Willen zu erfahren und zu tun, um Gott zu glorifizieren – letztlich um Gotteinheit zu erfahren. 10. Folge von Sukadevs Nacherzählungen von Vorträgen indischer Meister im Sivananda Ashram Rishikesh Februar 2014.

  starstarstarstarstar
 • 00:02:16

  Werde dir deiner Liebe zur Natur bewusst

  · Glücklich Sein

  Nimm die Schönheit der Natur wahr und verbinde dich mit der Natur. Eine Möglichkeit um Liebe zur Natur zu entwickeln ist, betrachte die Pflanzen, schau dir einen Baum bewusst an, spüre den Baum. Nehme dir ein paar Sekunden um den Baum zu spüren. Sehe mit deinen Augen, spüre mit deinem Herzen, lasse dich berühren von … „Werde dir deiner Liebe zur Natur bewusst“ weiterlesen

  starstarstarstarstar
 • Vortrag: die dreifache Natur des Menschen mit Narendra Teil2

  · Yoga und Meditation - spirituelle Video Vorträge

  Narendra erklärt im Satsang von Yoga Vidya Bad Meinberg die dreifache Natur des Menschen. Hierin spricht er darüber, wie unser Ich-Bewusstsein der Ursprung letztlich aller unserer Probleme ist und uns davon abhält, unsere wahre göttliche Natur nach außen zu tragen. Unser Geist ist aber andererseits auch die Triebfeder, die uns zur Befreiung führt. Der Mensch ist zugleich Tier, Mensch und Gott. Unsere animalische Natur lenkt unseren Geist auf Sinnesbefriedigung und Wunscherfüllung; unser höheres Ichbewusstsein veranlasst uns, gewissenhaft zu handeln und hilft uns dabei, uns unserer animalischen Natur bewusst zu werden und sie zu überwinden. Um unsere niedere Natur überwinden zu können, brauchen wir: Vertrauen, die Fähigkeit, seine Erkenntnisse in die Tat umzusetzen, und eine unabhängige Praxis.

  starstarstarstarstar
 • Vortrag: die dreifache Natur des Menschen mit Narendrea Teil1

  · Yoga und Meditation - spirituelle Video Vorträge

  Narendra erklärt im Satsang von Yoga Vidya Bad Meinberg die dreifache Natur des Menschen. Hierin spricht er darüber, wie unser Ich-Bewusstsein der Ursprung letztlich aller unserer Probleme ist und uns davon abhält, unsere wahre göttliche Natur nach außen zu tragen. Unser Geist ist aber andererseits auch die Triebfeder, die uns zur Befreiung führt. Der Mensch ist zugleich Tier, Mensch und Gott. Unsere animalische Natur lenkt unseren Geist auf Sinnesbefriedigung und Wunscherfüllung; unser höheres Ichbewusstsein veranlasst uns, gewissenhaft zu handeln und hilft uns dabei, uns unserer animalischen Natur bewusst zu werden und sie zu überwinden. Um unsere niedere Natur überwinden zu können, brauchen wir: Vertrauen, die Fähigkeit, seine Erkenntnisse in die Tat umzusetzen, und eine unabhängige Praxis.

  starstarstarstarstar
 • Tænkepauser - Natur

  · Aarhus University

  Ja tak til flere vilde ulve, bævere og rovfugle i Danmark. Ja tak til mos, blomstrende urter i græsplænen og kvasbunker i haven. Nej tak til flere græsplæner og monotone marker i Danmark. Det mener seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra Aarhus Universitet, der er aktuel med bogen Natur og en varm fortaler for vild natur og biologisk mangfoldighed. Ifølge Rasmus Ejrnæs har vi i Danmark stort set ikke afgivet en kvadratmeter til vild natur. Mange er bange for den spontane, ukontrollerede og vilde natur – og for vilde dyr som ulve. Men vi mister en masse liv ved at være bange. Rasmus Ejrnæs mener, det er fantastisk, at den vilde ulv er kommet tilbage til Danmark, og håber, han får den at se i sin have. Mange af de store vilde dyr er ellers blevet trængt væk, for vi har skudt dem, og vi giver dem ikke plads i naturen. Hvis vi vil gøre noget for biologisk mangfoldighed, skal vi give naturen mere plads. Men havens og skovens monotone bevoksninger giver ikke plads til mangfoldig dyre- og planteliv. Haveejerne vil hellere have græsplæner, og det danske skovbrug er en Ritter-Sport-skovbrug: Den er “kvadratisk, praktisk og god” – ligesom den tyske Ritter-Sport-chokolade – men også meget fattig på liv. Det er ikke sikkert, at naturelskere kan komme den vilde natur til undsætning. Naturelskere gør nemlig ikke altid, hvad der er bedst for naturen. Det er kampen om en vindmøllepark i Thy et godt eksempel på.

  starstarstarstarstar
 • 00:24:58

  #013 Wie du durch deinen Hund die Verbindung zur Natur wiederherstellst

  · Pawsitive Life | Der Podcast für Dich und Deinen Hund

  Hallo und herzlich willkommen bei Pawsitive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Kiki und ich spreche in der heutigen Folge alleine zu dir. Ich befinde mich gerade mit Mann und Hund im Urlaub in Österreich und habe mich ganz spotan dazu entschlossen, meine Gedanken, die mir beim Wandern gekommen sind, mit dir zu teilen. In dieser Podcastfolge geht es um Dankbarkeit, Liebe und darum, Glück durch die Natur zu erfahren. Darum, sich entspannt zu fühlen und sich durch seinen Hund in dieses Gefühl leiten zu lassen. Denn Hunde sind ein Stück Natur, das wir uns ins Wohnzimmer holen. Und Natur ist der beste Weg in die Entspannung. Nehme diese Folge als kleine Inspiration für einen entspannteren Alltag. Und als spontanen Einblick in meine Gedankenwelt und meine ganz persönliche Einstellung zur Natur :-) . Am Freitag kommt mich Lisa mit ihrem Freund in Österreich besuchen. Ab dann hörst du wieder ganz viel von Kiki und Lisa im Doppelpack ;-) Wenn dir unser Podcast gefällt, erzähle doch gerne deiner Mama, deinem Bruder, deiner besten Freundin oder deinen Arbeitskollegen davon, damit wir noch mehr Menschen mit unserer Pawsitive Life Philosophie erreichen können. Du hilfst uns außerdem sehr damit, wenn du uns eine 5 Stene Bewertung hier auf iTunes hinterlässt. Wir freuen uns auf deinen Kommentar! :-) Hab viel Spaß beim Zuhören. Wir wünschen dir einen wunderbaren Tag! Stay Pawsitive,Deine Kiki und deine Lisa   Kontakt: E-Mail: hallo@pawsitive-life.de Instagram: @pawsitivelifecoaching Kiki auf Instagram: @kiki_und_nala Lisa auf Instagram: @pfotenliebling Facebook: Pawsitive Life Coaching YouTube: Pawsitive Life Coaching   Credits: Italian Afternoon von Twin Musicom ist unter der Lizenz  Creative Commons Attribution  license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert. Interpret:http://www.twinmusicom.org/

  starstarstarstarstar
 • 00:08:11

  Natürlich digital. Digital natürlich.

  · PERSONAL BRANDING | Entfalte das Potenzial deiner Persönlichkeit als Marke in Zeiten der Digitalisierung

    Jeden Tag, jede Stunde und jede Minute nutzen wir digitale Technologien. Überall (naja, in Deutschland leider nur fast überall). Es ist uns mittlerweile so selbstverständlich, mit immer besser werdenden Endgeräten zu kommunizieren, zu bezahlen, zu recherchieren, zu lesen, zu planen etc. pp, dass wir gar keine Zeit mehr dafür haben, uns mit den Ursprüngen dieser unfassbar großartigen Technologie zu beschäftigen. Viele wissen nicht einmal, was „digital“ und „Digitalisierung“ tatsächlich bedeuten. Es kann nicht schaden, sich von Zeit zu Zeit der Ursprünge von Begriffen zu besinnen, die uns jeden Tag begegnen und die wir, ohne groß darüber nachzudenken, aussprechen, ohne genau zu wissen, woher sie kommen. Solches Wissen führt zu mehr Bewusstheit im Umgang mit der Technik, vor allem aber mit uns selbst. Auch wenn sie steril anmutet: Nichts auf der Welt ist so menschlich wie Technik.   Back to the Roots Um die Errungenschaften der Digitalisierung so erleben und genießen zu können, wie wir es heute für selbstverständlich halten, war eine Vielzahl technischer Entwicklungen notwendig. Bereits die Hieroglyphen der alten Ägypter oder die Runen der Germanen waren nichts anderes als Speichercodes. 1825 kam der Franzose Louis Braille auf die großartige Idee, blinde Menschen an Informationen teilhaben zu lassen, indem er eine Noppenschrift entwickelte. Auch das seit 1837 für optische und akustische Fernübertragungen entwickelte Morsealphabet bedient sich, wie alle Schriften und Sprachersatze, bestimmter, festgelegter Codes.   Die Etymologie des Wortes „digital“ ist natürlich genau so analog wie der Finger, der dies schrieb: Digitum, der lateinische Finger. Vom lateinischen Finger leitet sich ab das Wort „digital“: Zum Finger gehörend. Der Grund dafür, dass das Wort „digital“ heute mit Zahlen, insbesondere Binärsystemen in Verbindung gebracht wird, liegt im Lateinischen, wo mit den Fingern gezählt wurde. Geschriebene Zahlen und Ziffern bestehen hier aus Strichen. Die 1 heißt „I“ und die 2 heißt „II“. Die 5 wiederum ist als symbolisierte, vollständige Hand „V“ zu lesen. Man könnte also, wenn man von Digitalisierung spricht, im Grunde auch „Verfingerung“ im Sinne von radikaler Vereinfachung sagen. Die Digitalisierung führt nämlich überall dort, wo sie sinnvoll und menschengerecht angewandt wird, zur Vereinfachung des Daseins. Es gibt keine technologische Entwicklung, die die Welt so verändert hat und immer weiter verändert wie die Digitalisierung. Wer heute Großes bewegen will, braucht nur den kleinen Finger zu bewegen.   Was bedeutet Digitalisierung? Digitalisierung meint per definitionem die Einbindung digitaler Technologien in den Alltag und in alles, was digitalisiert werden kann. Bis heute hat sich die Semantik des Wortes so weit verschoben, dass der Begriff Digitalisierung, völlig zu Recht, mit technischem Fortschritt im weitesten Sinne gleichgesetzt wird. Und zwar, weil Technik ohne Digitalisierung nicht mehr zeitgemäß ist und folglich nicht mehr wettbewerbsfähig sein kann. Es gibt so gut wie kein einziges Produkt mehr, dessen Entstehung, Auslieferung und schließlich Erwerbung nicht in irgendeiner Weise mit digitaler Technologie in Berührung kam. Selbiges gilt für Dienstleistungen. Schon seit den allerfrühesten Urzeiten gehörte es zu den größten Träumen der Menschheit, sich die Kräfte der Natur zunutze machen zu können. Sich das Leben zu erleichtern, es komfortabler und unkomplizierter zu gestalten. Vom Feuer über den Faustkeil, das Rad und den Buchdruck zur Elektrizität: Die Digitalisierung ist nur der vorläufige, immer weiter nach vorne, in die Zukunft springende End- und Fluchtpunkt einer schier unendlich langen Kette von Erfindungen; sie ist die einstweilige Endstufe – und dabei doch nur wieder Ausgangspunkt anderer, uns (noch) unvorstellbarer technischer Innovationen, die uns allen das Dasein erleichtern, verbessern und verschönern werden. Tatsächlich ist die Digitalisierung nichts anderes als die logische Fortsetzung von Feuer und Faustkeil. Waren es 1993 nur ca. 3%, basierten schon 15 Jahre später gut 94 % der weltweiten Informationskapazitäten auf digitalen Technologien. 2002 war das Jahr, in dem das Verhältnis endgültig von analogen zu digitalen Speichertechnologien kippte. Spätestens hier begann das digitale Zeitalter.   Eine gewagte These? Längst sind wir im Begriff, uns eine Parallel- bzw. Sekundärnatur zu erschaffen. Diese ist aber ohne ihr Vorbild nicht denkbar, sie geht aus der „wirklichen“ Natur hervor, sie korrespondiert mit ihr – und sie beinhaltet sämtliche Potentiale, ihr Vorbild zum Vorteil aller zu ergänzen, sogar sie zu beschützen und zu bewahren. Diese vom Menschen geschaffene, neue, digitale Natur ist das Missing Link zwischen Mensch und Natur. Die Digitalisierung ist zum wichtigsten Treiber der menschlichen Evolution geworden. Digitale Gehirne sind heute die nicht mehr wegzudenkenden Zwischenspeicher menschlicher Kommunikation. Sie bringen Menschen zueinander, verkürzen die Distanz zwischen ihnen, helfen ihnen, sich gegenseitig zu verstehen. Jeder Mensch kann heute teilnehmen am globalen Diskurs. Weil es nichts Menschlicheres geben kann als Kommunikation, sind digitale Technologien zutiefst menschlich. Dank ihnen beginnt sich der uralte Traum von der Dienstbarmachung natürlicher, also physikalischer Kräfte und Gesetzmäßigkeiten zu vollenden. Fortschritt und Naturbeherrschung Schon seit langem ist jedem aufgeklärten, wachen Menschen bewusst, dass das, was als „Naturbeherrschung“ bezeichnet wird, nicht mehr mit dem biblischen „Macht euch die Erde untertan“ gleichgesetzt werden kann.   Die historische Entwicklung der Digitalisierung von Gesellschaften und Ökonomien ist aber unaufhaltbar, unausweichlich und alternativlos. Genau der Rationalismus, der in den vergangenen 200 Jahren zu einer Naturbeherrschung geführt hat, die die Natur nun zu zerstören droht, kann und muss in den globalen Diskurs einfließen, um verhängnisvolle Entwicklungen zu verhindern. Ziemlich verhängnisvoll ist deshalb die seit Jahren sich herauszögernde Digitalisierung der sich selbst als Hightech-Land wahrnehmenden und präsentierenden Bundesrepublik Deutschland. Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts stellt sich der Politik die Frage, wie digitale Innovationen so in die Gesellschaft integriert werden können, dass die Dynamik des Fortschritts ihren Widerpart in den politischen und gesetzgeberischen Prozessen findet. Schließlich sollte Fortschritt, insbesondere wenn er unausweichlich und noch dazu wünschenswert ist, nicht behindert, sondern sinnvoll begleitet und unterstützt werden. Zwar war diese ungeheure Dynamik in den 70er Jahren noch nicht absehbar. Spätestens seit den 90er Jahren und mit der globalen Verbreitung des Internets zeichnete sich aber ab, dass ungeheure, großartige Neuerungen auf uns zukommen würden. Wir dürfen gespannt sein, was im Zuge der Digitalisierung noch alles erfunden werden wird. Freuen wir uns darauf. Es wird uns das Leben noch mehr erleichtern und uns noch mehr Freude machen. Für uns Menschen ist das völlig natürlich.   Noch ein wichtiger Aufruf: Es geht nicht ohne dich. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass du diesen Podcast mit deiner Bewertung bei iTunes unterstützt. Denn durch deine Bewertung rankt dieser Podcast bei iTunes entsprechend höher und schafft höhere Aufmerksamkeit, wodurch mehr Fragen an mich gestellt werden, mehr Interaktion stattfindet und dieser Podcast einen Dialog erfährt und damit lebendig gestaltet werden kann - nicht nur von mir, sondern von uns allen. Vielen Dank also jetzt schon für deine Bewertung bei iTunes.   Wir versorgen dich einmal im Monat mit den wichtigsten Informationen kostenlos. Melde dich für unseren Newsletter an.   Wenn Euch der Artikel gefallen hat, teilt ihn bitte in Euren Netzwerken, dadurch unterstützt Ihr uns enorm! Danke!!!  

  starstarstarstarstar
 • 114 In der Natur liegt alles

  · Charisma und Persönlichkeit

  Folge 114.: In der Natur liegt allesWarum wir uns oft so ausgelaugt fühlenWissenschaftliche Erkenntnisse, warum sich die Natur als so heilsam erweistWir haben unsere natürliche Verbundenheit und unser Urvertrauen in die mächtige Kraftquelle der Natur schon fast vergessenPflanzen kommunizieren mit unserem ImmunsystemDer Mensch kommt aus der Natur, entwickelt sich in ihr und bewegt sich im Wechselspiel mit ihrGedanken aus "Der Biopilia-Effekt" von Clemens G. Arvay

  starstarstarstarstar
 • Ayurveda - Heilsam leben im Einklang mit der Natur Teil 1

  · Ayurveda Videos und Vorträge

  Dies ist ein Ausschnitt von der DVD "Ayurveda - Heilsam leben im Einklang mit der Natur" von und mit Lakshmana Bastian Wittig, Ayurveda-Therapeut. Dieser Lehrfilm vermittelt dir die ayurvedische Gesundheitslehre, Methoden und Tipps des Ayurveda für ein heilsames gesundes ausgeglichenes Leben, praktische Anwendungen und Therapien für Wellness, Entspannung und bei Krankheiten, sowie eine ausführliche Anleitung zur täglichen Selbstmassage. Du kannst die DVD in unserem Shop erwerben. Im ersten Teil erklärt Lakshamana was Ayurveda ist. Ayurveda, das "Wissen vom langen, gesunden und glücklichen Leben", ist die älteste Natur- und Gesundheitswissenschaft der Menschheit. Durch ein Leben im Einklang mit der inneren und äußeren Natur, den Elementen, dem natürlichen Tages-, Jahres- und Lebensrhythmus will Ayurveda Krankheiten vorbeugen und dem Menschen zu einem gesunden Lebensstil für Körper, Geist und Seele verhelfen. Mehr Informationen zu Yoga und Ayurveda findest du unter http://www.yoga-vidya.de/

  starstarstarstarstar
 • 00:50:12

  Avsnitt 59: Augustböckerna och vi – Anno 2017

  · En förbannad podd

  Hurra! Augustmånaden är i full swing och i år är vi ambassadörer för årets skönlitterära bok, men inte låter vi det hindra oss från att prata om alla 18 nominerade böcker. Ja, ni läste rätt – vi pratar om samtliga nomineringar. Inte för att vi läst alla, men inte låter vi sådan hindra oss. Och här nedan kan ni läsa juryns motiveringar till alla böcker.Nominerade till Årets svenska skönlitterära bok De kommer att drunkna i sina mödrars tårar, Johannes Anyuru, Norstedts Med en originell och ödesmättad dramaturgi skildrar Johannes Anyuru den händelsekedja där samhällsväven i ett samtida och framtida Sverige bryter samman och lämnar öppet för terror och repression. Med poetisk fördröjning gestaltas den individuella utsattheten i en värld med krympande livsutsikter och en uppfordrande undran över verkan av människors handlingar. Sidonie & Nathalie. Från Limhamn till Lofoten, Sigrid Combüchen, Norstedts Två kvinnor är på flykt i andra världskrigets slutskede. Utblottade och utlämnade åt sina mest grundläggande behov, söker de sig med skärpta sinnen genom det främmande. Sigrid Combüchens språk skapar verkligheten i hela dess detaljrikedom, smyger tätt inpå kropparna och fångar minsta skiftning i blickar och tonfall. Det är världen av igår vi ser, och, såsom i en spegel, vår egen. Hastigheten, Jörgen Gassilewski, Albert Bonniers Förlag Hastigt och säreget slänger Gassilewski oss in i ett av mänsklighetens mörkaste ögonblick, folkmordet i Rwanda 1994. Samma historia berättas om och om igen med olika känslostämningar, utsiktspunkter och berättarjag. Våldet i folkmordet smyger sig succesivt in i texten och är i slutet av boken helt närvarande. En intensiv berättelse om mänsklighet, om nedärvt och kolonialt skapat hat, men också om beroendet av de nära relationerna. Just nu är jag här, Isabelle Ståhl, Natur & Kultur På en återhållen, rytmisk prosa gestaltar Isabelle Ståhl människans främlingskap i ett intensivt närvarande och alltmer uppslukande nu; ett samtida Stockholm där den unga kvinnan Elises liv fylls av sms-jobb, planlösa studier och Tinder. I flödet framträder ibland en människa att greppa tag i, men enklast är icke förpliktigande möten och Valium är den mest pålitliga vännen. Rosor skador, Jenny Tunedal, Wahlström & Widstrand Alzheimers sjukdom. Demens. Vem och vad blir kvar när en människa förlorar sitt språk, sina minnen, sin identitet? Jenny Tunedal skriver om en dotter som frågar sin mor ”Minns du min mamma?” och får svaret ”Nej”. Detta ”nej” tvingar ner språkfilosofin och de litterära citaten på avdelningsgolvet och får kung Lear att hasa genom vårdboendets korridorer.  I Rosor skador bär en komplex poetisk form fram de allra starkaste av känslor. I en skog av sumak, Klas Östergren, Natur & Kultur Han kom som en vindpust från en vuxnare värld och hade hala brogueskor på fötterna. Dan Schoultze är en gentleman. Hans syster Hellen är hippie. Dans skolkamrat Kenneth är formad av folkhemmet.  Under en sjuttiotalssommar flummar de under dunkla skyar. Brideshead Revisited i en villa i Bromma. Klas Östergrens romanbygge har det mogna mästerskapets självklara linjeföring. Men under golvet löper lönngångar och strömmar mörka källådror.   Nominerade till Årets svenska fackbok Ett jävla solsken. En biografi om Ester Blenda Nordström, Fatima Bremmer, Forum Ett levande porträtt av en tid och av en person, som var undersökande journalist, äventyrare, barlejon, med en livslång förbjuden kärlek till en annan kvinna. En bok om att skriva och leva till varje pris. Frågor jag fått om Förintelsen, Hédi Fried, Natur & Kultur En tunn liten bok, med skenbart enkla frågor om det mest ofattbara. En rak och levande bok som vänder sig till unga läsare som har skolans bakgrund till förintelselägren. Skakande och personlig, ohygglig i sin vardaglighet, litterär genom sin närhet. Brandvakten, Sven Olov Karlsson, Natur & Kultur Utifrån den stora skogsbranden i Västmanland associerar författaren globalt och lokalt, från det snäva ekonomiska perspektivets påverkan på miljön till det nära skogsägandet och det lilla livet. Ett välflätat reportage om de risker vi skapat. Nära fåglar, Roine Magnusson, Mats Ottosson, Åsa Ottosson, Bonnier Fakta Nära oss i två bemärkelser är denna bok med närbilder av fåglarna i vår närhet. Ateljéporträtt som lekfullt och återhållet fångar personligheter. Kulturhistoria och biologi, skönhet och humor. Den nya dagen gryr. Karin Boyes författarliv, Johan Svedjedal, Wahlström & Widstrand Vi trodde vi visste allt om henne, men författaren lyfter ned henne från piedestalen och visar fram en människa i all sin komplexitet. Väl underbyggt om en engagerad person med en stark framtidstro i den tidens spänningsfält. Är vi framme snart? Drömmen om Europas förenta stater, Per Wirtén, Albert Bonniers Förlag Här delar vi tågkupé med politiker, ekonomer och filosofer på en resa från öst till väst, över gränser och flyktingvägar, genom tid och ideologi mot ett osäkert mål i ett Europa som verkar tappat tron på idén om Europa.   Nominerade till Årets svenska barn- och ungdomsbok Om dagen tar slut, Lisa Hyder och Per Gustavsson, Opal Media svämmar över av undergångsskildringar: global uppvärmning, krig, pandemier, och kärnvapenhot. Men hur hanterar vi det – som barn, som vuxna? Om dagen tar slut av Lisa Hyder och Per Gustavsson fångar samtidsångesten på barnets nivå och utgår från dess frågor. Bilderna är utsökta – ömsom skräckinjagande, ömsom trösterika – balanserande mellan skört ljus och dovt mörker, mellan liv och död. Fågeln i mig flyger vart den vill, Sara Lundberg, Mirando Bok Vad innebär det att ”få följa sina drömmar”? Vad innebär det av uppoffring, arbete och smärta? I Fågeln i mig flyger vart den vill har Sara Lundberg tolkat och speglat konstnären Berta Hanssons (1910–1994) drabbande och enastående livsöde. Resultatet är en livsvacker barnbok om konst och liv, som inspirerar läsare till att våga följa sin egen fågel vart den vill. Anrop från inre rymden, Elin Nilsson, Alfabeta Ett tittskåp in i verkligheten – ja, det är vad Elin Nilsson ger läsaren i novellsamlingen Anrop från inre rymden. I åtta avskalade berättelser ges vi en skymt av vardagen, i all sin vardagliga ovanlighet. Det är opretentiöst, stringent, och träffsäkert. Och igenkänningsfaktorn är hög. Berättelserna – små utsnitt av tid och rum – får oss att tänka och fantisera vidare. Det är novellkonst på högsta nivå. För att väcka hon som drömmer, Johanna Nilsson, Rabén & Sjögren När liv och trygghet försvinner i kaos försöker Josefin återta kontrollen genom självsvält, extrem träning, och självskadebeteenden. Samtidigt är det hennes livskraft som lyser upp i det nattsvarta – det som tänder ”Josefingalaxen”. Johanna Nilssons skimrande vackra och täta prosa i För att väcka hon som drömmer utspelar sig i 1980-talets utkants-Sverige med referenser till både AIDS och Livets Ord, men bjuder total läsnärvaro här och nu. Den förskräckliga historien om Lilla Hon, Lena Ollmark och Per Gustavsson, Lilla Piratförlaget Att mobbas av sina klasskamrater, glömmas bort av sina föräldrar, och sedan dö instängd på en spökande skolvind – kan det bli värre? Den förskräckliga historien om Lilla Hon av Per Gustavsson och Lena Ollmark är just en sådan skruvat morbid spökhistoria. Berättelsen är kompromisslöst hemsk, men ändå befriande. Skräcken balanseras av den absurda humorn i bild och ord, och om det finns något sådant som ett lyckligt-olyckligt slut så är det i Den förskräckliga historien om Lilla Hon. Dumma teckning!, Johanna Thydell och Emma Adbåge, Alfabeta I köket sitter Mint och hennes storebror och ritar. Det går sådär. Mint vill rita fint som sin storebror, men det är svårt. Poetiskt och humoristiskt skildrar Emma Adbåge och Johanna Thydell syskonskap och skapande. Den vardagliga köksbordsrealismen laddas med svallande temperament och känslotoner. Adbåges luftigt spröda bilder skildrar med en märklig exakthet såväl miljö som sinnesstämningar.  

  starstarstarstarstar
 • "Natur-Knigge": Benimm-Regeln für Sportler in der Natur - 14.07.2017

  · Notizbuch - Service - Bayern 2

  Die Bayerische Verfassung und das Bayerische Naturschutzgesetz sehen zwar ein freies Betretungsrecht der Natur vor. Doch nur weil man es darf, heißt das nicht, dass man alles machen sollte. Benimm-Regeln für Sportler in der Natur.

  starstarstarstarstar
 • 00:51:37

  Avsnitt 29 - Mötesplats skyddad natur

  · Naturpodden

  Vad är det regeringen gjort som media inte berättat om? Hur se de som jobbar på Naturvårdsverket och länsstyrelser på sitt uppdrag att skydda natur? Den 28-29 November arrangerade Naturvårdsverket konferensen Mötesplats skyddad natur 2016 på Münchenbryggeriet i Stockholm och Naturpodden var på plats. Med utgångspunkt från den studio som vi riggat i ett gömsle intervjuade vi olika deltagare på konferensen. Du hör Anna Karlsson, Hav- och Vattenmyndigheten, Claes Svedlindh, chef naturavdelningen på Naturvårdsverket, Erik Hansson från Natursidan, Maria Tiricke, Chef sektionen för skydd och förvaltning av värdefull natur, Marcus Eldh från naturturismföretaget Wild Sweden, Sara Overud Wissman och Nic Kruys från Länsstyrelsen i Uppsala län som jobbar med skogsbete och kalkbarrskogar, Erik Sjögren som jobbar med grön infrastruktur på Naturvårdsverket, samt Henrik Waldenström på WWF. Naturpodden vill tacka alla som vi pratat med, också ni som inte kom med i podden (vi har mer på band!) samt de duktiga projektledare som höll ihop konferensen så bra; Linda Norrman och Lina Cederlöf på Naturvårdsverket! Ett stort tack till er och för att vi fick komma. Vi önskar er lycka till med framtida projekt. Naturpodden produceras av Biotopia (Uppsala kommun). Prenumerera på oss via iTunes, Acast eller annan poddtjänst. Följ oss på Twitter, Instagram och Facebook. Kontakta gärna oss med förslag på naturpodden(at)gmail.com.

  starstarstarstarstar
 • 05 Manifestiere deine Wahre Natur - Swami Chidananda

  · Yoga, Meditation und spirituelles Leben

  Deine wichtigste Aufgabe ist es, deine Wahre Natur zu erfahren, zu manifestieren. Du magst viele verschiedene Aufgaben und Pflichten haben. Aber die wichtigste Aufgabe ist es, deine Wahre Natur zu verwirklichen, zu manifestieren. Darum geht es in diesem Vortrag von Swami Chidananda. Er geht dabei nicht auf relative Fragen des konkreten spirituellen Lebens ein. Er geht direkt ins Herz des spirituellen Lebens: Erkenne: Du bist in Wahrheit göttlich. Dies ist die Übersetzung eines Vortrags, den Swami Chidananda im Sivananda Ashram Rishikesh gehalten hat. Sukadev übersetzt die englische Niederschrift des Vortrags ins Deutsche. Mehr über Swami Chidananda findest du auf wiki.yoga-vidya.de/Swami_Chidananda. Alle Informationen über Yoga auf www.yoga-vidya.de

  starstarstarstarstar
 • 00:54:32

  Verdibørsen 28.11.15: Om årets navn, byutvikling, natur&mennesker og tro&dyr.

  · NRK – Verdibørsen

  Et nederlag for det politisk korrekte Norge? Svært mange har stemt på Hege Storhaug som årets navn i VG.Kraften fra sosiale medier kommer til å forme byenes utvikling mener idèhistoriker.Ny natur? Er det rett å si at det blir mindre natur?. Er ikke vi mennesker, våre byer og konstruksjoner også natur?Hvordan ser du ulike trossamfunnene på forholdet mellom mennesker og dyr? Denne uken spør vi om jødenes syn på dyrevelferd.

  starstarstarstarstar
 • 00:02:22

  Vedantische Meditation: Meine Wahre Natur ist Sein-Wissen-Glückseligkeit

  · Meditation Anleitung

  Kurze Worte für den Beginn einer Meditation: Sukadev spricht die Worte „Satchidananda Swarupoham – Meine Wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit“. Nach diesen einleitenden Worten kannst du weiter meditieren so lange wie du möchtest. Mehr Informationen zu Yoga, Meditation, Ayurveda, mit vielen Videos, Audios, Internetseiten, Yogalehrerverzeichnis, Yogaschulenverzeichnis, Seminare, Yogakurse findest du auf den Internetseiten […] Der Beitrag Vedantische Meditation: Meine Wahre Natur ist Sein-Wissen-Glückseligkeit erschien zuerst auf Yoga Vidya Blog - Yoga, Meditation und Ayurveda.

  starstarstarstarstar
 • 00:53:08

  Fabian Dittrich ★ Nomadischer Startup Gründer und Abenteurer auf der Suche nach dem Warum

  · DNX Podcast ???? Marcus Meurer

        Interview mit Fabian Dittrich von Startup Diaries Heute mit dem super sympathischen Fabian Dittrich von Helpando.it, das ist sein Startup und von startupdiaries.org, das ist sein Vlog, das er angelegt hat, als er mit einem Defender quer durch Südamerika gefahren ist und sein Unternehmen von unterwegs geführt hat. Ich habe Fabian das erste Mal auf der DNX GLOBAL im Sommer in Berlin kennengelernt und muss sagen: Sau sau sympathisch und ein netter Kerl. Beispielsweise hat er im Vorfeld vor dem Event, als Leute noch einen Schlafplatz in Berlin gesucht haben, ganz selbstlos seine Bude angeboten. Jeder konnte kommen, da eine Matratze hinlegen und bei ihm pennen. Freut euch auf das Interview, viel Spaß und Out! In dieser Folge lernst du: Wie man mitten in der Wüste ein Startup gründet. Wie du mit coolen Tools deine Effizienz boostest und Abläufe automatisierst. Warum sich Marcus und Fabian auf 9 Tage ohne Internet freuen. Welche 3 Sachen Glück sind. Schreib mir an marcus@lifehackz.co, hinterlass eine kurze Bewertung auf iTunes und abonniere die Show! 1. Sicher dir jetzt kostenlos das ultimative DNX Erfolgskit für Online Unternehmer mit meinen 7 Erfolgsgeheimnissen für deine persönliche und finanzielle Freiheit ???? [www.dnxnews.de] 2. Komm jetzt in die kostenlose DNX LIFE HACKZ Facebook Community mit tausenden von gleichgesinnten Lifehackern???? [www.dnxcommunity.de] 3. Sei bei der nächsten DNX Konferenz in Berlin dabei (20€ Gutscheincode "DNX-PODCAST")  ???? [www.dnx-berlin.de] 1.000 Dank, Dein Marcus SHOWNOTES The Email Game Fabian Dittrich Helpando Startup Diaries Alfred App Calendly Flycut [su_accordion] [su_spoiler title="Diese LIFE HACKZ Folge zum Nachlesen" icon="plus-square-1"] Interview mit Fabian Dittrich   Marcus: Hey Fabian, willkommen auf LifeHackz, cool dass Du am Start bist! Fabian: Hi Marcus, vielen Dank für die Einladung! Marcus: Sag mal, wo erwische ich Dich gerade? Wo hängst Du ab? Was machst Du gerade? Fabian: Ich war gerade drei Tage mit La Oficine, dem Land Rover Defendant, den wir auch in Südamerika dabei hatten in verschiedenen Seen unterwegs und in Polen an der Küste oben bei Swinoujscie, Swinemünde glaube ich auf Deutsch, und habe mir so ein Standup-Paddleboard besorgt und bin die letzten drei Tage auf allen möglichen Seen mit diesem Standup-Paddleboard rumgefahren. Jetzt gerade stehe ich im ägyptischen Schlafanzug in meiner Wohnung, es ist 13:00 Uhr. Ich bin um 8:00 Uhr aufgestanden und habe dann angefangen zu arbeiten. Und weil ich drei Tage in der Natur war, bin ich total geflasht von der Arbeit und habe total Lust ganz viel zu machen. Deswegen habe ich es immernoch nicht geschafft zu duschen heute. Marcus: Ja cool. Ich kenne das selber von uns. Als wir beispielsweise letztes Jahr in Brasilien waren, in Jericoacoara, waren wir erst mega produktiv, haben viel weggehauen, haben aber trotzdem noch angefangen Kitesurfen zu lernen und waren dann im Amazonas Dschungel, für eine knappe Woche und waren natürlich total unplugged und detoxmäßig unterwegs. Als wir dann zurückkamen konnten wir gar nicht mehr aufhören. Wir waren da in so einem kleinen Hostel und das Internet hat irgendwie nur vorne am Eingangsbereich an der Rezeption am besten funktioniert. Und wir waren da wie die Geistesgestörten Tag und Nacht vorne an der Rezeption an unseren Rechnern. Die Leute mussten auch gedacht haben: wir haben sie nicht mehr alle! Fabian: (lacht) Ja und ich glaube, wenn man mal so eine Kalkulation macht, ist man im Endeffekt produktiver, wenn man irgendwie drei Tage die Woche arbeitet und vier Tage die Woche irgendwie Sport macht oder disconnected ist oder irgendwie in der Natur rumhängt, als wenn man sieben Tage arbeitet. Weil man nach dieser Naturpause einfach viel fokussierter ist und viel besser arbeitet. Marcus: Ja, ich kenne das auch so und Du vielleicht auch. Wenn man nur eingeschränkte Zeit hat für seine E-Mails, sage ich mal, und man weiß jetzt, man hat nur eine halbe Stunde oder so, man rast da ganz anders durch und kann auch viel schneller Entscheidungen treffen und liest die Dinger auch fünf mal durch, ob die Signatur stimmt und ob der Satz auch …. was weiß ich, es geht ja um den Inhalt. Kennst Du das auch? Fabian: Das kenne ich sehr gut von jetzt gerade. Bei dem letzten Projekt, das ich gemacht habe. Wir sind ja mit so einem Jeep durch Südamerika gefahren und haben eine Video-Dokumentation gedreht und dabei noch eine Firma gemanaged. Und da gab es halt so Phasen wo wir von Chile nach Peru gefahren sind. Dann waren wir irgendwie vier Tage in der Wüste und hatten natürlich alle so Prepaid Sim-Cards, aber Du bist dann irgendwie in dem ersten Dorf, da hast Du dann irgendwie noch eine 3G Connection. Da lädst Du Dir dann Deine E-Mails runter und dann hast Du halt nur eine begrenzte Zeit, weil danach mussten wir wieder irgendwie zwei Tage durch die Wüste fahren ohne Connection. Und dann habe ich auch immer diese Zeitfenster gehabt von einer Stunde. Und ich wusste, ich musste jetzt alles in dieser einen Stunden machen. Und so wie Du sagst, es kommt manchmal nicht darauf an, ob da ein Komma richtig ist oder die besten Worte benutzt worden sind, sondern einfach nur die Message rüberzubringen. Und da habe ich dann auch 15 E-Mails in 15 Minuten immer beantwortet. Mich da einfach durchgehackt. Marcus: Ich glaube, da gibt es auch ein ganz cooles Tool, das heißt: E-Mail Game. Oder so. Ich suche das mal raus und haue das auch in die Shownotes. Das habe ich eine Zeit lang benutzt. Da hat das fast noch einen Game Charakter gehabt, wie schnell Du da durch fliegst. Und das hat gut funktioniert. Fabian: Sehr geil, das gucke ich mir mal an. Marcus: Ja erzähl mal ein bisschen von Deiner Südamerika-Tour und genau, was habt ihr da gemacht? Du hast gesagt, ihr habt ein Startup gegründet. Wie crazy ist das denn? Fabian: Ja, das hat ungefähr vor einem Jahr angefangen. Da hatte ich die Idee, als ich beim World Cup in Brasilien war. Ich habe damals einem Freund einfach nur eine Facebook-Nachricht geschickt. Ich hatte da schon meine eigene Firma. Also wir haben jetzt nicht in Südamerika gegründet, ich hatte schon eine Firma seit ungefähr zwei Jahren. Und es lief alles bestens und irgendwie saß ich aber so rum im Büro in Berlin und dachte mir “Ey, ich brauche mal wieder eine Herausforderung”. Und dann habe ich meinem Kumpel David, der vier Jahre lang mit einem Bulletproof Land Rover Defender, den er von der nigerianischen Botschaft in Lagos gekauft hat, von Südafrika nach China gefahren. Und dann habe ich dem geschrieben “Hey David, what should I do with my life? Any suggestions?” Marcus: Jetzt echt? Also, hattest Du so eine Art Krise oder wolltest Du einfach nur mal wieder einen Kick reinbringen in Dein Leben? Fabian: Ja, einfach mal wieder etwas herausforderndes machen. Weil ich bin vorher mal mit einem alten Mercedes von Berlin nach Südafrika gefahren. Allerdings habe ich es nur bis Kongo geschafft. Und da habe ich mich total verliebt in diese Art zu reisen, mit dem eigenen Fahrzeug. Man ist halt nicht gezwungen nur zwischen A und B zu sein, wie wenn Du mit einem Bus fährst. Sondern Du kannst überall anhalten. Und es war halt super Adrenalin. Dauernd von der Polizei angehalten zu werden und irgendwie versuchen über die Grenzen zu kommen und ich liebe das! Und dann wollte ich wieder etwas ähnliches und dann meinte David so, der hat nichts gesagt, er hat mir nur einen Link gepasted zu einem Land Rover Defender, der auf so einem Messageboard, Hub heißt das Ding. Das ist so für Overlanders verkauft wurde. Und dann dachte ich mir so “Mh, ja okay ein Land Rover und dann?” Und dann meinte ich so “And what should I do with it?” Und er meinte so “Das ist in Buenos Aires geparkt. Vielleicht kannst Du es dann ja durch Südamerika fahren”. Das hörte sich irgendwie gut an, aber… ich kann auch nicht mehr einfach nur reisen. Weil ich habe soviel gereist, dass ich irgendwie jetzt immer während ich reise irgendein Projekt machen möchte, damit ich nicht mehr gelangweilt bin von immer den gleichen Konversationen in Hostels mit 20-jährigen betrunkenen Engländern. Und dann dachte ich mir so “mal gucken, was ich da machen könnte”. Das mit dem Land Rover hörte sich gut an. Dann war ich zum World Cup in Brasilien und habe einen Rucksack im Auto liegen gelassen und als ich wieder kam, waren die ganzen Autos in der Straße aufgebrochen und alle Rucksäcke weg, meiner auch mit einer Go Pro und einem Kindle. Dann dachte ich mir “Scheiße!” und bin dann am nächsten Tag in den Coworking Space gegangen in Recife und dachte mir “Jetzt arbeite ich einfach ein bisschen und gewinne irgendwie das Geld, was ich jetzt verloren habe, zurück. Und dann kaufe ich mir die Go Pro wieder.” Und dann habe ich Ed, das war so ein Typ der neben mir saß, erzählt, dass meine Go Pro geklaut worden ist und am nächsten Tag hat er mich zum Mittagessen eingeladen und hat mir so ein Buch überreicht. Total zeremoniell. Ich machte dieses Buch auf, das war “Emprededores Brasileiros”, also Brasilianische Unternehmer, so hieß das Buch. Dann in der ersten Seite stand drin “Hi Fabian, es tut mir total leid, was Dir passiert ist. Ich hoffe, dass Du neben diesem Brasil, was Du jetzt gesehen hast, auch das Brasilien kennenlernst, welches innovativ und kreativ ist und voll von coolen Ideen.” Und dann war ich total bewegt von dieser Geste. Marcus: Ja, wie geil! Fabian: Ja voll geil. Und dann sind wir eine Stunde durch die Altstadt gelaufen. Die Altstadt, die vorher für mich aussah wie total abgewrackt. Die Häuser alle verschlossen, Kinder ohne Schuhe, die im Eingang liegen und so was. Und mit Ed hat sich jedes zweite Haus dann konvertiert in irgendwie einen Incubator, ein Startup, ein Coworking Space, weil er die ganzen Leute da drin kannte und wir darein gegangen sind und nach einer Stunde hatte ich eine Tasche voll mit Business Cards. Und da hat es Klick gemacht in meinem Kopf. Und da hatte ich die Idee “Okay, Land Rover in Buenos Aires, dieses ganz andere Südamerika, was ich jetzt kennengelernt habe. Wir sollten eine Video-Doku machen über dieses kreative, innovative Südamerika”. Und so ist dann die Idee von Startup Diaries entstanden. Und dann sind Dominik, das ist mein Business Partner aus Rumänien. Den habe ich in Bukarest auf so einem Car-Sharing Trip kennengelernt. Und Vin, das ist ein gemeinsamer Freund von uns aus Vietnam. Wir sind dann zusammen nach Buenos Aires geflogen, haben den Land Rover gekauft mit der Mission auf der einen Seite, unsere Firma zu managen während wir 20.000 km durch alle südamerikanischen Länder fahren. Und auf der anderen Seite Leute zu treffen, die irgendwie Arbeit redefinieren. Also das kann der Psychologe sein, der psycotherapy über Skype macht oder der digital Nomad oder irgendwelche Leute, die Technolgie und Tools dazu benutzen, anders zu arbeiten, fernab von 9 to 5 und Hierarchien. Und das ganze haben wir dann in einer Video-Dokumentation zusammengefasst. Marcus: Boah, mega spannend. Und die Video-Dokumentation, die hieß dann Startup Diaries? Fabian: Genau Startup Diaries ist so eine Art von Real Time Wepisode Series, wo wir alles zwei Wochen so einen 10 Minuten Clip releast haben. Einerseits über uns und die Herausforderung eine nomadische Firma zu sein. Weil wir sind wirklich eine Firma mit zwei Gründern und vier oder fünf Freelancern, die noch mit dranhängen. Und auf der anderen Seite, Leute zu zeigen, die anders arbeiten. Marcus: Cool, das heißt die Leute, wie die beiden Jungs mit denen Du dann mit dem Land Rover unterwegs warst, die gehören auch zu Deiner Firma, zu Deiner Company? Fabian: Dominik ja, Vin nicht. Vin wusste… habe ich am Anfang in der ersten Woche gesagt “Kannst Du mich auf cc setzen?” Und er meinte so “Huh? Was ist das?” Ich so “Ja, wenn Du eine E-Mail schreibst, dann kannst Du noch andere Leute hinzu…” - “Oh, wusste ich nicht”. Marcus: Carbon Coffee ne? Fabian: Genau! Und der hatte gar keine Ahnung. Der kann irgendwie ein iPhone benutzen um eine Facebook Message zu schreiben, aber hat sonst nie irgendwas mit Technologie zu tun gehabt. Marcus: Ist wahrscheinlich Internet für ihn: Facebook ne? Fabian: Genau. Und das ist einfach nur ein Kumpel von uns und ein lustiger Typ und deswegen war es super, den dabei zu haben. Marcus: Okay cool, aber er hat jetzt nicht wirklich bei euch mitgearbeitet oder hat er dann doch auch Feuer gefangen und mitgemacht? Fabian: Der hat nicht bei der Firma mitgearbeitet, aber er hat bei Startup Diaries mitgemacht im Sinne von: Er ist viel gefahren, er hat so ein bisschen Logistik übernommen, er hat gefilmt, er hat hinterher gelernt Videos zu editieren und so etwas und hat dann ordentlich mitgemacht. Marcus: Echt krasse Story. Und ich glaube, ihr seid mit Startup Diaries sogar auch in die Wired, die deutsche, gekommen? Fabian: Ja wir hatten acht Artikel in der Wired und haben bei Ted gesprochen und jetzt sind wir Neon bald in der nächsten Ausgabe. All so etwas. Da gab es ziemlich viel Medienrummel auch. Marcus: Gut. Hast Du da aktiv dran gearbeitet? Oder kamen irgendwann die Medien von selbst auf euch zu? Oder war das dann irgendwann so ein Turningpoint, der erreicht wurde und dann lief es mehr oder weniger von selbst? Oder am Anfang war es harte Arbeit? Fabian: Also was ich wirklich gut kann ist effizient sein. Ich arbeite super schnell. Ich sitze halt seit 12 vorm Computer und…. also ich mache viele Sachen schlecht, aber wenn ich irgendetwas gut kann, dann ist es sehr effizient zu sein. Wir haben auch eine effiziente Strategie gefunden, um Medien Coverage zu bekommen. Das habe ich auch schon während meines Afrikatrips gemacht. Ich glaube meine Philosophie ist immer: Wenn 95% es so machen, dann mache ich es anders! Ich bin dann so die 5%. Und bezüglich auf Medien Coverage finden haben wir folgende Strategie angewendet: Anstatt E-Mails zu schreiben haben wir gesagt “Okay, wir machen ein personalisiertes Video. Ein 1 Minutenviedeo, was wir dann an die Leute schicken. Wenn die Leute ziemlich weit oben in der Hierarchie waren, sagen wir mal bei einem TV-Kanal oder beim Radio. Da haben wir versucht die Assistenten zu finden, die für die arbeiten. Aber der Key ist ein Video zu machen, wo Du am Anfang sagst “Hallo” und der Name von dieser Person, an die Du herankommen willst. Wenn irgendjemand das sieht, auch wenn es ein Assistent ist, dann denken die sich “Hey, die haben sich so viel Mühe gegeben und extra ein Video für uns gemacht, das leiten wir auf jeden Fall weiter.” Jetzt ist die Frage: Wie machst Du so viele Videos, weil wir haben bestimmt 50 von diesen Videos gemacht ohne zu viel Zeit zu verschwenden. Jetzt stell Dir die folgende Situation vor: Wir sind in Ecuador irgendwo in den Dschungel gefahren und haben uns da extra irgendwie in den Matsch eingegraben mit dem Auto. Dann habe ich mich oben auf das Dach gestellt und vorher haben wir eine Liste vorbereitet mit allen 30 TV-Kanälen in Ecuador, Peru und Kolumbien und den Namen. Jetzt sitzt Dominik irgendwo außerhalb des Bildes und schreit mir immer diese Namen zu. Also zum Beispiel EcuaVisa. Und dann sitze ich auf dem Land Rover und sage “Hola EcuaVisa!” und Dominik “Bogota TV” und dann so “Hola Bogota TV”. Das heißt, wir haben eine Minute aufgenommen, wo wir 30 Mal “Hola” und den Namen des TV-Senders genannt haben. Danach haben wir einfach nur ein Video für eine Minute lang gemacht und haben gesagt wer wir sind, was wir machen, was wir brauchen und wie die Leute die uns helfen, davon einen Vorteil haben. Das heißt, wir haben dann 30 von diesen Videos aber in so einer Art von Mass Production. Wir haben immer nur am Anfang die ersten zwei Sekunden ausgetauscht, das alles exportiert, auf Youtube hochgeladen und hatten innerhalb von zwei Stunden 30 personalisierte Videos, die wir dann so massmäßig verschicken konnten an die TV-Channels. Und nach meiner Erfahrung hat das eine 20% Conversion Rate. Sei es ob Du eingeladen wirst in eine Talk Show, ob die irgendwie einen Artikel über Dich schreiben in einem Blog. Ob die Dich ins Radio einladen und so. Das ist eine super Methode glaube ich. Marcus: Ja, klingt auf jeden Fall super effizient. Die Deutschen natürlich - keine Sache irgendwie zweimal machen, aber why not? Also echt smart und Du sagtest auch gerade, Du bist, wenn Du etwas machst, sehr effizient, gerade am Rechner. Ich habe eine - ich weiß jetzt gar nicht mehr wo - ein Interview von Dir verfolgt, wo Du auch gesagt hast, Du bist ein total Shortcut-Freak oder so. Oder Du baust Dir da irgendwie eigene Shortcuts zusammen. Das fand ich super spannend, weil ich auch ein totaler Shortcut und fastest lane Verfechter und Liebhaber bin. Vielleicht kannst Du da auch nochmal etwas zu sagen, was Du Dir alles für Shortcuts programmiert hast? Ob Du die alle nocht nutzt so in Deinem täglichen Leben am Computer? Fabian: Okay, die Philosophie dahinter ist einfach: Doing things over and over is over. Also irgendwas dauernd nochmal machen macht keinen Sinn. Wenn man das macht, wird man irgendwann wahrscheinlich von einem Algorhythmus oder von irgendeinem Roboter, den es in 20 Jahren gibt, ausgetauscht. Das heißt, gerade wenn wir so in der Wüste herumgefahren sind und wir irgendwie mal fünf Stunden kein Internet hatten und ich irgendwie auf dem Beifahrersitz saß, dann kann man ja auch nichts anderes machen, als irgendwie darüber nachdenken “wie kann ich effizienter arbeiten?”. Und diese Phasen haben mir unglaublich geholfen, diese Shortcuts zu konfigurieren. Denn ich liebe Alfred App. Das ist das Tool, was ich dafür nutze. Und mit Alfred App kannst Du halt so Sachen machen, wie sagen wir mal, Du benutzt Couchsurfing. Ich hatte jetzt irgendwie 150 Leute, die hier bei mir in Berlin couchsurfingmäßig untergebracht worden sind und es kommt immer wieder die Frage, wie komme ich zu Deinem Haus? Jetzt kannst Du natürlich in Evernote gehen und dann diese Description, die Du irgendwann mal vorbereitet hast “Hey wenn Du Tegel kommst, wenn Du von Schönefeld kommst, geh hier- und dahin.” Kannst dann Copy and Pasten und dann nach Couchsurfing rüberhauen. Mit Alfred App habe ich so Shortcuts - zum Beispiel gibt es einen, der heißt “My Direction”. Das heißt, ich mache einfach nur Command+Space, dann geht dieses Alfred App Textfenster auf, was eigentlich Spotlight ist, aber ich habe es replaced mit Alfred App, und dann sage ich einfach nur “my” und dann autocompleted sich das für “My Direction”. Und wo immer jetzt mein Cursor ist, wenn ich Enter drücke, dann wird da eingefügt, wie man zu meinem Haus kommt. Das ist ein Beispiel. Dann, wenn wir jetzt in Südamerika sind, dann hatten wir da sechs verschiedene Länder. Das heißt, in allen Ländern hatte ich dann verschiedene Telefonnummern. Das heißt, ich habe mir sechs Shortcuts gemacht, die heißen “Phone.title, also Phone.Ecuador, Phone.FestnetzBerlin” oder so. Und ich konnte dann immer, wenn ich zum Beispiel, ich liebe diese Google Calender Notifications, das heißt, ich musste aber immer, wenn Du im neuen Land bist, wieder in die Settings gehen und eine neue Telefonnummer da eintragen. Und es gibt sehr viele Stellen, wo ich hier und da in irgendwelche Webformulare meine Telefonnummer wissen muss. Marcus: Ja das kenne ich auch. Wenn Du viel unterwegs bist, auch bei iMessage glaube ich, oder so, dass Du immer wieder die Nummer da pasten musst. Fabian: Ja und wenn Du dieses Shortcuts hast, dann sagst Du einfach nur “Phone.Ecuador” und zack, da ist Deine Telefonnummer. Und das hat super viel geholfen. Das sind ziemlich einfache Shortcuts. Die schwierigen sind, wenn Du Dir vorstellst, dass Du einen bestimmten Task immer wieder ausführst und dieser Task erfordert, dass Du bestimmte Browser-Tabs aufhast. Sagen wir mal ein bestimmtes Document in Deinen Google Spreadsheets eine bestimmte Evernote des Terminal Window und Microsoft Word. Sagen wir mal, für irgendwas brauchst Du diese vier Sachen oft. Jetzt könnte ich die alle manuell aufmachen. Aber bei Alfred App kannst Du auch sagen, Du machst Dir einen Shortcut, der heißt “Podcastmodus” sagen wir mal. Und dann führst Du den aus und die Tabs gehen auf, Evernote geht auf, Microsoft Word geht auf, lädt ein entsprechendes Dokument und alles ist fertig. Das heißt, Du kannst diese Shortcuts konfigurieren für bestimmte Arbeitsmodi. Wenn ich zum Beispiel sage “Defmode” wo ich programmieren muss, dann geht Sublime oder Textmade, der Texteditor auf, lädt meinen Code. Auf der anderen Seite geht dies und das auf. Das heißt, ich muss nie wieder manuell sagen, was ich da alles für Tools brauche, sondern ich habe für alles Shortcuts, die dann diese entsprechenden Fenster direkt auf den Schirm bringen.   Marcus: Ja, das ist auch smart. Klingt echt cool. Sollte ich mir auf jeden Fall auch näher anschauen. Weil wenn ich über Shortcuts rede, dann rede ich davon in dem Programm selber die ganzen Abkürzungen zu nehmen so. Aber bei Dir geht es ja irgendwie noch eine Stufe weiter ne? Fabian: Ja und auch zum Beispiel, kennst Du das, wenn Du Sachen Copy und Pastest und dann willst Du irgendwas pasten, was Du vor vier Mal gecopied hast? Und nicht das letzte Mal. Weil mit Alfred App kannst Du dann nicht sagen Command+V, sondern Command+Alt+V. Und dann zeigt er Dir eine Liste von allen Dingen, die Du in den letzten 24 Stunden irgendwann mal ins Clipboard gecopied hast. Und dann kannst Du einfach mit Pfeil runter, Pfeil hoch auswählen. Und das hilft manchmal ungemein, solche kleinen Tricks zu haben. Was ich auch gesehen habe, was Du ja machst, und das hat uns super viel Zeit gespart, ist das terminieren von Anrufen mit so Tools wie Calendly. Marcus: Calendly ja. Und ganz kurz für das eine, was Du gerade sagtest: Alt+Shift+ nochwas, bei mir ist dann Command+Shift+V und das Tool heißt Flycut. Also das ist nochmal ein extra Tool, wo Du das ganze Clipboard dann quasi gesaved hast von den letzten 24 Stunden. Das ist auf jeden Fall eins der wichtigsten Tools ever, weil ich habe da so viel drin, was man immer wieder braucht und bevor Du dann wieder die allte Seite aufrufen musst und wieder diesen Shortcut daraus holst. Fabian: Ja, oder bei so Sachen wie wenn Du sagen wir mal, vier verschiedene Dinge von einem Ort zum anderen kopieren musst, aber die irgendwo verstreut sind. Dann müsstest Du ja eigentlich Kopieren - irgendwoanders hin - einfügen. Dann wieder woanders hin - kopieren - einfügen. Mit dem Tool kannst Du einfach vier Mal nacheinander kopieren und dann vier Mal nacheinander einfügen. Marcus: Geht das auch mit Dateien? Fabian: Äh, ich glaube nicht, mit Dateien nicht mit Alfred App. Marcus: Ja, das müsste mal gelöst werden ne? Fabian: Ja, ganz cool. Ja und Calendly, also Scheduling: Für unser Business erfordert es, dass wir super viele Anrufe haben. Wir haben 250 Anrufe gehabt, während wir acht Monate in Südamerika waren, weil manchmal, wenn es irgendwie mehr Corporate Clients sind, dann wollen die so ein bisschen mehr persönlichen Kontakt. Und den könnte man sich irgendwie sparen, aber wenn es den gibt, dann sind die auch bereit mehr zu zahlen, weil es eigentlich alles irgendwie ein bisschen seriöser abläuft, anstatt einfach nur so per E-Mail zu reden. Das heißt, wir machen diese Calls. Bevor wir losgefahren sind, haben wir das so gemacht, dass das Szenario ist: Ich bekomme eine E-Mail “Hi Fabian, ich brauche einen Anruf” und dann muss ich sagen “Hey Dave, what times zone are you in? PST, EST, GMT -/+2 whatever?” Dann kommt der und sagt “Ich bin in PST”, dann muss ich in meinen Kalender gucken und dieses, die ganze Zeit im Kopf umrechnen. Was ist das? -9 Stunden, habe ich da Zeit? Dann wäre der größte Fehler zu sagen “Hey, am Mittwoch 7.00 Uhr”. Weil dann wird er wahrscheinlich sagen “Nein”. Besser ist es schon drei Alternativen vorzuschlagen und zu sagen “Wenn das nicht klappt, dann schlag Du doch drei Alternativen vor.” Aber irgendwie bist Du am Ende trotzdem noch bei vier E-Mails. Beim Calendly, da habe ich so einen Alfred App Shortcut für, der heißt “Hey, if you want to have a call”, also ich bin in einer E-Mail und sage einfach nur “Call”. Call fügt dann beim Cursor folgenden Text ein: “Hey, if you want to have a Call feel free to schedule a call with me using this link”. Und dann geht der Calendly Link dann ein. Der Kunde klickt auf den Link, sieht die ganzen Zeitzonen schon translated gerechnet in seine oder ihre Zeitzone und booked einfach etwas. Das heißt, alles was ich mache ist eine E-Mail und danach ist es automatisch in meinem Google Calender, ohne dass er dies trotzdem noch in meinem Google Calender erzeugen müsste und hätte irgendwie vielleicht einen Blue Jeans oder Go-to-meeting Link reinhauen müssen. Das hat sich jetzt alles automatisch erledigt. Und wenn Du Dir dann vorstellst, Du willst offline sein oder wenn wir irgendwie drei Tage wussten, wir fahren jetzt durch die Wüste und haben keine Zeit für Calls, dann haben wir einfach in unseren Kalender drei dicke Blocks reingehauen, die hießen dann “Driving to Peru”. Das heißt, die Kunden konnten dort keine Anrufe schedulen und waren gezwungen, an dem nächsten Tag da welche reinzuhauen. Das heißt, wir hatten dann einen Tag mit irgendwie acht Calls und wussten an dem Tag in Lima haben wir gutes WiFi und haben dann alle Calls so akkordmäßig runtergecalled. Marcus: Ja, Calendly ist echt ein saugeiles Tool, was ich auch noch mit in die Shownotes reinhaue. Gerade auch, wenn es darum geht, viele Termine zu schedulen, wie bei Dir oder bei mir Podcast Interviews zu schedulen oder Skype-Calls auch mit anderen Partnern oder so, ist es einfach sau smart, weil Du nicht ständig manuell in Deinen Kalender reingucken musst “Wann hast Du Zeit?” Sondern Calendly synchronisiert ja glaube ich, mit Deinem GMail Kalender und guckt “Wo sind die freien Slots?” und die kannst Du dann auch nochmal selber in Calendly vorher festlegen, genau in welchen Wochentagen und von wann bis wann Du überhaupt Bock oder Zeit hast zu skypen oder zu callen. Hast Du sonst noch ein Tool, was Du auf keinen Fall mehr missen willst, wenn Du arbeitest am Rechner? Fabian: Ja Skype natürlich für die Anrufe. Marcus: (Hustet) Sorry, ich habe mich ein bisschen erkältet. Fabian: Ja kein Ding. Wo steckst Du eigentlich gerade? Marcus: Jetzt gerade bin ich auf Mallorca im Bedndesk.com Coliving und Coworking Space vom Matthias. Das ist ein Mallorquiner, der auch auf der DNX Global gewesen ist und da irgendwie im Innenhof vom Betahaus rumstand und ich dachte, ich spreche ihn mal an, was er alles so macht. Und dann sagte er so “Ja, I just opened a coworking space and also accomodations in Mallorca, Playa de Palma” und ich so “What, Playa de Palma?” Weil ich da eigentlich schon immer gerne hinfahre zum feiern mit meinen Kumpels. Mittlerweile werden die Tage immer kürzer. Früher war es mal eine Woche, dann fünf Tage, vier Tage, mittlerweile halte ich es nur noch drei oder zwei Tage da aus ohne meinen Rechner und produktiv zu werden. Und ich habe mir sogar schon Flüge vorverlegt, um wieder schneller nach Hause an meinen Rechner zu kommen und zu Feli. Und da dachte ich “Ey wow geil! Irgendwie könnte das ja passen, wenn wir da jetzt zusammen hinfliegen, Felicia und ich” Und vielleicht mal zwei Wochen abhängen und ich dann On Demand einmal vielleicht pro Woche hochgehen kann zu meinen Kumpels an den Sechser und dann ne Runde feiern kann und dann wieder hier unten im Bedndesk bin. Und genau so haben wir das gemacht. Fabian: Ah sehr geil! Musst Du denen den Calendly Link schicken: Scheduled Beer Drinking. Marcus: (lacht) Ja, schedule Mediapark oder Bierkönig oder so. Ja, das Ding nutze ich halt irgendwann ab und dann brauchst Du auch nicht mehr drei Tage da zu verbringen, aber trotzdem mal so einen Abend mit den Jungs “von früher” ist dann ja auch wieder cool. Wenn man weiß wo man hingehört und wenn man weiß, man hat hier auch wieder coolste Voraussetzungen und das beste Setting, um produktiv arbeiten zu können. Fabian: Ja, sehr geil! Zu Deiner Frage, was nutze ich noch: Manchmal hat es bei uns Sinn gemacht, selber irgendwelche Tools zu bauen. Zum Beispiel machen wir viel Datenmigration. Und bei dieser Datenmigration ist der erste Anruf oder die E-Mail immer das gleiche. Von welche System wollen Sie migrieren? Wieviele Tickets? Brauchen Sie Ticket Attachment? Wie viele User? Es gibt da auch ein FAQ System, was migriert werden muss? Immer das gleiche. Das heißt, es macht keinen Sinn, das über einen Anruf zu erledigen, weil das schlimmste für uns als nomadische Firma, sind Anrufe. Weil die verlangen, dass man ein gutes WiFi hat, dass wir in irgend so einer Location sind, dass wir zu einer bestimmten Zeit irgendwo sind. Das ist irgendwie nicht so cool. Deswegen haben wir versucht darüber nachzudenken, wie können wir diese Calls vermeiden, die sowieso immer gleich sind. Wir haben dann einfach ein Tool gebaut. Das haben wir unter scoping.helpando.it laufen. Und dort können Kunden durch so ein Step-Visit durchklicken. Das dauert eine Minute. Da sagen die dann “Hey, ich will von dem und dem System migrieren, ich brauche dies und das, es sind so und so viele Tickets, meine Desire Timeline ist 5. August und hier ist noch ein Attachment, was noch irgendwelche Details zeigt”. Wenn die das gemacht haben, lassen die ihre E-Mail Adresse im letzten Schritt da in so einem Input Field, klicken auf Submit und danach kriegen wir so eine wunderschöne graphische Summary mit diesen Requirements, die die haben über diese Migration und können dann eine quote rausschicken. Das heißt, wir haben dort einfach selber ein Tool gebaut, wo wir die Arbeit einfach an den Kunden outgesourct haben. Was man ja mit Calendly auch macht. Du schickst dem Kunden einen Link und der klickt dann an, wann er Zeit hat und Du brauchst keine E-Mails mehr zu schreiben. Also manchmal macht es Sinn, wenn man Dinge so oft nacheinander macht, da einfach selber mal etwas zu bauen und das dann zu benutzen. Und wenn man es nicht selber bauen kann, gibt es ja Upwork, fiverr usw. Marcus: Auf jeden Fall. Das heißt, Du sprichst ja jetzt von Deinen Kunden und hast das Startup Helpando.it gegründet. Was genau macht ihr damit? Wie helft ihr Kunden? Fabian: Genau. Ich habe früher bei Zendesk gearbeitet in London und San Francisco und war da ungefähr zwei Jahre. Ich habe mich da, dadurch dass ich sehr hart gearbeitet habe und auch unglaublich motiviert war, ein bisschen in eine sehr gute Position manövriert und hatte ziemlich viel Freiheit. Ich konnte den Job total meinen Skills anpassen. Dann habe ich aber irgendwann nach zwei Jahren… Ich hatte so einen sehr gestressten Kumpel, der war bei Renault ziemlich hoch in der Position und hatte dann aber irgendwann super viel Druck und Stress und war auch so ein Perfektionist und wollte immer alles schaffen. Und irgendwann, ich schätze mal es war der Körper, der ihm irgendwann mal so ein Signal gegeben hat, dass er aufhören musste zu arbeiten. Da hatte sich so ein Tinitus entwickelt. Das heißt, er hatte zwei Jahre lang immer so ein üüüüüüüüüü im Ohr gehabt und ist dadurch halb verrückt geworden. Ich habe ihn dann ein Jahr nicht gesehen und bin dann aus Afrika zurückgekommen und meinte dann “Hey, probier doch mal etwas ganz anderes. Geh doch mal irgendwie in den Amazonas und ändere mal Deine Umgebung, guck mal, ob dann nicht irgendwas passiert.” Weil er hatte schon alles ausprobiert: Lasertherapie, Yoga, Sport, alles. Nichts hat geholfen. Und dann meinte ich so “Ja, geh doch mal dahin” und er so “Ja, ich spreche doch kein Spanisch. Kannst Du mich dahin bringen und übersetzen und so und mein Guide sein im Dschungel?” Und ich so “Ja, zahlst Du mir den Flug?” Er so “Ja, okay”. Marcus: Aber Du warst bei Zendesk oder? Fabian: Ja genau, ich war bei Zendesk, habe mir dann meinen ganzen Urlaub genommen und wir waren dann einen Monat im Amazonasgebiet in Peru. Und mein Kumpel war dann irgendwie da bei so ein paar Schamanen und irgendwann saß ich da so in meinem Haus im Dschungel und es hat unglaublich geregnet. Das sind so meine Lieblingsszenen, wenn Du da in so einem Holzhaus sitzt und es da einfach ganz krass da drauf regnet und überall diese Zirkaden und Grillen Geräusche machen. Marcus: Sau gemütlich oder? Fabian: Voll geil! Und dann dachte ich mir “Oh Mann, wenn ich jetzt so weiter arbeite, wie jetzt gerade…” Ich habe echt so 14 Stunden jeden Tag gearbeitet “...dann …” Marcus: Aber nur, weil es Dir soviel Bock gemacht hat, oder? Fabian: Genau, weil ich vorher ein Jahr in Afrika war und nicht gearbeitet habe. Deswegen hatte ich total Bock. Marcus: Zendesk hat glaube ich auch eine coole Company Culture soweit ich weiß. Fabian: Super geil, ja, unglaublich. Und da dachte ich mir, ich muss hier irgendetwas verändern. Dann bin ich zu meinem Boss gegangen und habe so eine Slide Show gemacht und habe gesagt “hier, das sind meine letzten 18 Monate Zendesk gewesen.” Ein Haufen Bilder, nächster Slide - das ist was mich glücklich macht. Und dann ein Haufen Bilder, die aber ein bisschen anders waren. Zum Beispiel auf Chat Konferenzen gehen, Gitarre spielen, irgendwo im Dschungel rumhängen. Und dann habe ich gesagt “Ja Boss, jetzt müssen wir sehen. Entweder mache ich es so, wie vorher und quitte meinen Job und dann gehe ich reisen und danach suche ich mir einen neuen Job. Oder wir finden irgendeine Lösung, wie wir das kombinieren können.” Und nach einem Haufen Diskussionen war die Lösung, dass ich eine eigene Firma aufmache und Zendesk mir am Anfang geholfen hat zu starten, indem die mir Kunden weitergeleitet haben. Und so ist dann Helpando entstanden und was wir machen ist, wir helfen Firmen ihren Kundenservice zu verbessern, indem wir die Support Agents trainieren, Zendesk am besten zu benutzen. Wir machen Datenmigration zwischen diesen verschiedenen Cloudbased... Marcus: Seid ihr dann - sorry dass ich dazwischen rede - inklusiv an Zendesk dann gebunden, weil Du gerade sagtest, irgendwie Zendesk besser zu nutzen? Fabian: Nee, ich kenne mich nur mit Zendesk sehr gut aus, aber wir haben da jetzt keine Art von Vertrag oder so. Wobei manchmal sagen Leute “Hey ich will von Zendesk zu X switchen”. Dann mache ich es manchmal nicht, weil ich keinen Bock habe, dass die Leute von Zendesk weggehen. Marcus: Versuchst Du dann wenigstens zu argumentieren und sagst, warum das eine Scheißidee ist? Fabian: Ja ja klar, aber irgendwie geht mir das gegen den Strick. Weil ich bin irgendwie immernoch total Zendesk-fanatisch. Und wir machen alles, was irgendwie mit Zendesk, Customer Service Tools zu tun hat. Und ich denke mal 60% unserer Einnahmen kommen durch Datenmigration, irgendwie zwischen Salesforce, Kayako, Freshdesk, irgendwas Daten hin und her zu migrieren. Das machen wir als Firma, aber auch Consulting im Sinne von da ist eine Firma, sagen wir mal eine Airline. Und die Airline will jetzt von X nach Y switchen, dann beraten wir die, wie das am besten funktioniert und wie sie dann am besten ihre Support Agents trainieren. Manchmal fliegen wir auch irgendwo hin und trainieren die Leute. Aber eher meistens alles remote. Marcus: Krass. Also echt eine coole Nische, weil ich denke mal, es wird immer wichtiger gute Ticketsysteme oder Helpdesks oder Zendesks im Hintergrund zu haben. Gerade wenn die Firma wächst und immer größer wird und Customer Service ist so ein wichtiger Bereich, selbst bei kleinsten Projekten oder selbst wie bei uns, bei der DNX, die jetzt immer größer wird mit der Konferenz. Da ist auch immer wichtig, wie sensibel dieses Thema ist. Nicht zuletzt, Facebook hat da jetzt auch so einen Button eingefügt, dass wenn Du innerhalb von glaube ich, einer Stunde respondest, dann kriegst Du da noch so einen extra Batch oder so. Das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig das gerade in der ganzen IT-Welt geworden ist. Fabian: Ja total. Marcus: Und wie ging es dann Deinem Kumpel im Amazonas Dschungel? Fabian: Der hat sich auf jeden Fall aufgerafft und ist seitdem jedes Jahr da unten und macht einfach mal so einen complete Switch Off und kommt dann wieder regeneriert zurück. Ich habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Ich war auch immer Volunteer auf der Internationalen Schamanismus Konferenz in Iquitos und habe da übersetzt von Schamanisch auf Englisch, also Spanisch auf Englisch. Ich war da sehr drin in dem Thema. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur damit zu tun hat, dass ich da nur diese schamanistischen Sitzungen mitgemacht habe, sondern ich glaube, die Formel der Heilungen in dem Falle und ich glaube in vielen Fällen ist viel komplizierter. Es ist aus der ursprünglichen Umgebung raus, in der Natur zu sein, total verbunden zu sein mit der Natur, weg von Technologie zu kommen. Es ist die Zeit zu haben, über sich selbst nachzudenken, physische Aktivität. Wir waren immer Rennen und Schwimmen im Amazonas. Und es sind die schamanischen Sitzungen. Ich glaube, man könnte nichts davon wegnehmen, ohne dass es dann funktionieren würde. Ich glaube, es war alles auf einmal. Und wenn ich denen jetzt hier in Köln oder sonst wo zu einem Schamamanen geschickt hätte, dann hätte es wahrscheinlich nicht so einen großen Effekt gehabt. Marcus: Ja, was wir immer merken, Feli und ich, ist echt, wie stark der Geist mit dem Körper verbunden ist. Egal worum es geht. Beispielsweise nach der letzten fetten Konferenz mit der Global , wo wir dann knapp 500 Leute hatten und echt mega Adrenalin hoch und wir sind dann erstmal ein paar Tage in Berlin geblieben, weil wir dann noch danach Nachbereitung und so machen mussten. Aber immer erst ab dem Moment, in dem wir dann unsere Location wechseln, wie beispielsweise jetzt der Move nach Mallorca oder so, erst dann kann man irgendwie loslassen und hat auf einmal wieder mega viel Headspace und die ganzen anderen Sachen, die einen dann so vorher beschäftigt hatten da in Berlin und die nicht weggegangen sind, die waren auf einmal so weit weg und alles war wieder so easy und alles irgendwie so selbsterklärend und alles so logisch, was man dann gemacht hat. Und das hat dann wieder gezeigt, dass es alles irgendwie nur so eine Kopfsache, die aber so tief in einem drin ist, dass man sich da manchmal gar nicht selber rausholen kann, ohne dass dann vielleicht sogar dann in unserem Fall die Location wechselt oder so. Fabian: Ja, ich glaube, es geht darum zu reisen. Ob man jetzt reist um die Location zu wechseln, oder ob man jetzt reist, indem man sein Gehirn ganz anderen Stimuli aussetzt, indem ich jetzt zum Beispiel am Wochenende auf dem Standup Paddleboard rum paddle. Ich könnte auch zwei Tage hier auf den Landwerkkanal oder auf der Spree rum paddeln. Das machen ja auch viele. Ich glaube, das hilft auch. Also ich denke, es ist einfach Diversität ins Gehirn zu kriegen, um ein Thema irgendwie zumindest für zwei oder drei Tage zur Seite zu schieben und dann etwas ganz anderes zu machen. Das eine ist rationales Denken vs. physische Aktivität auf einem Standup Paddleboard oder Event organisieren und dann irgendwo am Meer zu sein. Es ist einfach super das Gehirn divers zu halten, glaube ich. Marcus: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es ist so wichtig, diese neuen Eindrücke, diese neuen Impressions und das auch zuzulassen, dass das Gehirn auch dann damit wieder umgehen kann. Und auf einmal sind diese anderen Sachen gar nicht mehr so im Fokus und so wichtig, wie sie vorher waren. So wie es eigentlich auch sein soll. Es kann ja nicht sein, dass dieser eine irrationale Gedanke die ganze Zeit in Deinem Gehirn rumspukt. Aber weil Du kaum andere Einflüsse von außen hast und ständig in Deiner gleichen Umgebung abhängst, ist es in dem Fall irgendwie so ein wichtiges Anliegen und dann können auch kleine Probleme oder Sachen oder Challenges auf einmal total groß werden und wirken. Da hat auch reisen bei uns beiden immer wieder geholfen. Gerade auch an so kleinen remote Places. Feli und ich fühlen uns immer am wohlsten in - das haben wir komischerweise letztens so ausklamüsert - so mini Fischervillages, wo es kaum Distraction gibt, wo Du nur einen Local Market hast, wo Du keine Entscheidungen treffen musst und weil es einfach immer nur eine Option gibt. Und das gibt Dir dann immer so viel Kreativität und so viel Headspace und so kreative Mindpower, dass Du da auf einmal schon wieder das nächste Level angehen kannst. Fabian: Ja auf jeden Fall. Ich habe letzte Nacht noch einen sehr interessanten Artikel gelesen von irgendeinem Sixty-Spokes Person, der bei einem Hippy Movement dabei war. Der hat einen Artikel geschrieben, der heißt “Why we like to get high”. Und er hat nicht unbedingt über Drogen geschrieben, aber hat über Kinder geschrieben, die im Alter von vier oder fünf lernen, dass wenn die irgendwie im Kreis sich drehen, dass denen so ein bisschen schwindelig wird. Aber dann machen sie es die ganze Zeit. Er hat es so begründet, und andere Leute nehmen irgendwelche Drogen, aber andere Leute gehen ins Theater oder gehen ins Kino. Und Du sitzt in irgendeinem Film und siehst irgendwie so einen Plot, der sich irgendwie unfolded, aber bist so drin, dass Deine Hand schwitzt oder dass Du total gespannt bist. Das ist auch eine Art von Droge. Er hat gesagt, es ist wichtig, dass wir mit unserem Gehirn durch diese verschiedenen Zustände gehen und wie man bei Kindern sehen kann, wenn die es lernen, machen sie es auch die ganze Zeit. Und jetzt ist glaube ich, die Challenge herauszufinden, wie jeder individuell es schafft, aus dieser Routine manchmal herauszubrechen und dann diese neuen Stimuli ins Gehirn zu kriegen, damit wir das irgendwie flexibel und plastisch halten. Marcus: Ja, was ich mich manchmal frage, ist so, wo ist das Ende? Ich meine, als digitaler Nomade oder Du, ein nomadisches Startup zu führen von überall. Das ist, glaube ich, schon in der heutigen Zeit mehr oder weniger so das höchste was man erreichen kann an Gefühlen. Dennoch fragen wir uns ja manchmal so, wie geht es weiter? Was ist das nächste große Ziel? Oder welches Land können wir machen? Was ist noch eine krassere Ecke von wo man arbeiten kann oder was ist noch eine größere Herausforderung? Fabian: Ja, ich auch. Marcus: Bei Dir wahrscheinlich genau so ne? Und jetzt sind wir schon soweit, dass wir irgendwann, ohne Scheiß, mal angefangen haben den Journalisten zu erzählen, weil die dann immer gefragt haben “Was ist euer Longterm-Ziel? Wo seht ihr euch in drei bis fünf Jahren? “ Und wir haben gesagt “Das wissen wir nicht. Wir leben im Jetzt. Und das ist für jetzt der beste Lifestyle. Es muss ja nicht für immer sein.” Menschen tendieren oder gerade auch die Medien tendieren dazu, Leute in Schubladen stecken zu wollen. “Marcus Meurer, das ist jetzt der digitale Nomade für die nächsten 30 Jahre” oder was. Und danach haben wir gesagt, “Wir brauchen irgendwie noch eine größere Vision so, die fragen uns das jetzt jedes Mal, Feli, was antworten wir?” Und dann haben wir irgendwann gesagt “Was eigentlich cool wäre, wäre eine eigene Insel”. So ein Tropical Island, worauf wir dann die Konferenzen machen und haben das jetzt immer wieder droppen lassen und habe dann irgendwann auch auf meiner Homepage geschrieben, wir suchen Investoren für eine eigene Insel. Das schien halt so weit weg. Und jetzt haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen und haben geguckt, wie ist das eigentlich? Man kann sogar Inseln kaufen. Die sind auch gar nicht so teuer. Und da haben wir jetzt angefangen, da irgendwie ein Business-Konzept drüber zu schreiben, wie man das monetarisieren kann oder vielleicht auch Retreats dann organisieren kann für andere auf der Insel usw. Und jetzt bin ich kurz davor, dass irgendwo dann auch bei Angel Co. einzustellen. Und insofern scheinen manche Sachen erstmal so weit weg und so riesig und so unnatürlich, dass es Dir selber Angst macht oder dass Du denkst, das würdest Du nie schaffen. Aber wenn Du das Ding in kleine Einzelteile zerlegst, auf einmal wird irgendwie alles machbar. Und dann denkst Du “Och, so weit weg ist das doch jetzt gar nicht mehr.” Fabian: Ja und ich glaube, das sind super viele Sachen, die Du jetzt angesprochen hast. Erst haben wir darüber geredet, Diversität ins Gehirn zu bekommen. Das sind für mich so operative Dinge, die nichts mit digital Nomadism zu tun haben, sondern mit allen Personen und für Menschen die auf der Welt leben, die in einer Routine stecken, aber manchmal irgendwie daraus brechen wollen. Dann gibt es das Thema Digital Nomad. Ich finde diese Definition überhaupt nicht gut. Also man kann vielleicht so ein Jahr, wenn Du gerade Deinen Job gequitted hast und die ganze Zeit immer Location dependent leben wolltest, dann kann man vielleicht für ein Jahr in der Welt rumhängen und sagen “Hey, ich bin digital Nomad”. Aber dann kommt immer automatisch die Frage “Was mache ich denn jetzt?” Weil das Ziel davon ist, okay ich bin unabhängig von einer Location. Das heißt, ich kann sehr frei über mein Leben entscheiden. Jetzt ist dann die Frage: Was mache ich mit dieser Freiheit? Und wofür habe ich das eigentlich gemacht? Man kann auch nicht ein Jahr in einer Hängematte in Bali rumhängen, dann wird es auch irgendwann langweilig. Wir sind dafür gemacht, irgendetwas zu machen. Da geht es doch noch auf so einer Metaebene gibt es doch viel wichtigere Sachen. Wir reden die ganze Zeit über das How und das What. Da geht es beim digital Nomadism drum. Aber das Why wird oft so ein bisschen außen vor gelassen. Wenn man irgendwann auf der maßlosen Pyramide ganz oben ist, dann ist meistens der logische Schluss, dass man irgendetwas machen will, wo man total von überzeugt ist. Wo man weiß, das hat eine Bedeutsamkeit und nicht nur für mich, sondern auch für andere Leute und am besten hat man noch eine Peergroup, die auch an etwas ähnlichem arbeiten. Wenn ihr zum Beispiel eine DNX organisiert ist das super. Und ich schätze mal, da ist sehr viel Why dahinter, weil ihr bekommt super Feedback von Leuten, die endlich andere Leute gefunden haben, die auch irgendwie da so in dem gleichen Lebensstil sind. Aber für mich zum Beispiel ist jetzt die Frage: Ich habe das. Ich brauche mich nicht um das Geld kümmern. Ich kann sein wo ich will. Ich kann machen was ich will. Und jetzt ist die Frage: Was kommt jetzt? Und wenn man so ein bisschen psychologisch darüber nachdenkt, gibt es das super Movement von Martin Seligmann “Positive Psycology”. Wo er gesagt hat: Glück sind drei Sachen: Du hast einmal Pleasure. Das heißt, ich lecke an einem Eis oder fahre einen Ferrari oder habe Sex. Aber wenn ich das 100 Mal nacheinander mache, dann ist es irgendwann langweilig. Außer bei Sex vielleicht. (beide lachen) Marcus: Kommt drauf an, wie einfallsreich man ist oder so, ja. Fabian: Oder wenn ich mein Lieblingslied einmal höre ist es cool. Dann höre ich es 100 Mal, dann geht´s mir auf den Sack! Also Pleasure funktioniert nicht so richtig für nachhaltiges Glück. Dann gibt es Flow. Und bei Flow, das ist definiert durch: Ich bin so in einer Aktivität drin, dass die Zeit nicht mehr bedeutend ist. Dass ich nicht mehr weiß, dass ich das eigentlich mache. Ich bin einfach nur total emerged. So wie Jimmy Hendrix der Gitarre spielt oder was weiß ich. Irgendein Developer, der super in seinem Code ist und in seiner Tätigkeit total verfließt. Das ist mehr Glück. Das kann mehr Glück erschaffen als Pleasure. Und die nächste Stufe ist Meaning. Nämlich was mache ich und was ist die Bedeutung dahinter? Und wie helfe ich mit dem, was ich mache der Welt und gibt es noch andere Leute, mit denen ich das zusammen machen kann, damit ich motiviert bin? Und dieses Meaning haben glaube ich, viele Leute noch nicht im Kopf. Wenn sie dann darüber nachdenken, dass sie jetzt digitale Nomaden werden wollen, aber es ist in einem Ding, was irgendwann automatisch kommen muss. Ansonsten bringt es nichts, dass ich Location Independent bin. Das wird mich auch nicht nachhaltig glücklich machen. Marcus: Nachhaltig auf keinen Fall. Aber ich denke mal, für viele Menschen ist es vielleicht der erste Step in diesen Rhythmus oder in diese verschiedenen Stufen, die Du gerade beschrieben hast. Dass man sagt “Ich kann echt nicht mehr. Ich hänge hier fest in meinem 9 to 5. Ich gucke die ganze Zeit aus dem gleichen Fenster raus und draußen spielt das Leben und ich sitze hier in meinem Scheiß Office und gehe kaputt”. Und da kann der erste Schritt ein wichtiger sein, sein Business. Weil von irgendwas muss ja jeder leben, ortsunabhängig aufzustellen. Was aber auch nicht in jedem Fall, da gebe ich Dir 100% recht, heißen muss, dass man ständig on the road ist und reisen muss. Man reist eh irgendwann viel langsamer. Am Anfang ist es natürlich mega spannend. Du willst alles abkaspern und sehen und machen und was Du eh schon alles auf Deiner Bucketlist hattest und merkst dann aber auch ziemlich schnell, Du kannst, wenn Du so schnell reist, gar nicht produktiv sein. Und es stresst Dich total. Wir sind ja mittlerweile auch so weit, dass wir sagen, also mindestens vier bis sechs Wochen an einen Ort bevor wir weiter ziehen. Weil sonst lohnt sich das gar nicht sein ganzes Setting, seine Infrastruktur so aufzusetzen, dass man produktiv arbeiten kann, um dann wieder nach einer Woche die Sachen zu packen. Das ist auch totaler Quatsch. Wo wir mittlerweile, seit einem Jahr, ziehmlich gerne abhängen, sind dann in so Coliving, Coworking Projekten wovon es ja glücklicherweise immer mehr gibt. Wie das Surf Office auf Gran Canaria oder in Lissabon hat Peter jetzt auch ein Surf Office aufgemacht. Wir waren vor ein paar Wochen in Taghazout im Sun Desk von der Magdalena oder sind jetzt hier im Bedndesk vom Matthias. Also so Projekte gibt es auch immer mehr. Und die bringen uns jetzt gerade so auf´s nächste Level, dass wir sagen, das was uns beim Reisen gefehlt haben, waren diese likeminded People. Andere Entrepreneure, Unternehmer, die ähnlich unternehmerisch denken und noch eine weitere Sicht auf die Welt haben. Und genau das fehlt, wenn Du alleine reist. Also wir sind da gerade auf dieser Stufe. Ich denke mal, wenn wir das irgendwann geschafft haben sollten, finanziell unabhängig zu sein und noch mehr auf dieses Meaning als das Why - das ist schon sehr stark in der DNX verankert. Aber noch mehr das machen zu können, was einen 100% erfüllt ohne irgendwelchen anderen Gedanken, dann würde ich wahrscheinlich irgendetwas in Afrika machen und da richtig coole Projekte, wo ich jetzt auch schon erste Ideen habe und schon fleißig alles notiere und gucke, dass ich Connections aufbaue. Aber so als erster Step ist dieses ortsunabhängige Arbeiten glaube ich schon ein ganz guter Move.   Fabian: Finde ich auch. Man hat einfach viel mehr Freiheit, sich sein Leben so zu designen, wie man möchte. Und das ist auf jeden Fall der erste Schritt, aber nicht der letzte. Marcus: Nee, auf keinen Fall. Und es gibt auch genug Menschen, die sagen “Hey, ich muss nicht immer reisen und kann das oder will das auch gar nicht”. Sondern beispielsweise Pat Flynn aus den Staaten, der ein echt smarter Unternehmer ist, der holt sein Kind jeden Tag als einziger Vater vom Kindergarten ab und bringt es zum Kindergarten. So, und die anderen Väter müssen alle arbeiten und sitzen in dem Office. Und das ist dann für ihn seine Freiheit, dass er sagt, die nehme ich mir und ich habe Zeit für meine Kinder, wenn die mich brauchen. Was sind denn bei Dir so die nächsten Steps, dass Du gerne mal angehen würdest oder überhaupt gerade am planen bist? Fabian: Auf der einen Seite bin ich gerne ein bisschen verloren und weißt Du, es ist so, wie von dem einen Projekt zurück und es ist so, als wärst Du mit Deiner Rockband auf Tour gewesen und hast einen Haufen Media Coverage und Aufmerksamkeiten, wahrscheinlich so ähnlich, wie wenn man von der DNX zurückkommt. Und jetzt sitzen wir hier rum und es ist alles irgendwie vorbei und ich muss nicht mehr mit der Polizei negociaten, wieso ich von Ecuador nach Kolumbien überkreuze oder sehen, wie ich in der Wüste schnell noch zu einem Cyber Coffee fahre, um einen Call zu machen und so. Das ist ja alles etwas einfacher hier und ich mag es lieber schwer. Marcus: Challenging ne? Fabian: Ja. Das heißt, auf der einen Seite habe ich keine Ahnung, was ich jetzt als nächstes mache, auf der anderen Seite gibt es schon so ein paar Sachen. Also ich fahre jetzt Mitte September mit dem Land Rover, den habe ich ja von Cartagena rüber geschifft im Container nach Hamburg, und habe den jetzt hier. Mit dem Ding fahre ich nach Malaga und hole da eine Freundin ab. Dann fahren wir nach Marokko zusammen, nach Marrakesch runter. Dann fliegt sie zurück, meine Eltern kommen. Ich fahre meine Eltern dann mal durch Marokko. Und dann sind wir gebucht worden für so eine Coworking Talk Tour auf den Kanarischen Inseln. Das heißt, wir sprechen in den ganzen Coworking Places über … Also ich gebe Efficiency Workshops und rede über Startup Diaries und mein Kumpel redet über Online Marketing. Und danach habe ich mich auf dieses Schiff gebucht nach Brasilien. Marcus: Cool, dann sehen wir uns. Fabian: Ja! Und ich schätze mal dort bleibe ich nicht lange in Brasilien, weil da war ich schon so ein bisschen und werde direkt nach Lima weiter fliegen. Da werde ich erstmal einen Monat hausen. Aber ich habe keine Ahnung was ich als nächstes mache. Also ich will dieses Thema digital Nomadism und Startup Diaries ein bisschen die Seite umblättern und damit abschließen. Das hat sich für mich eigentlich erledigt. Ich bin jetzt Location Independent und will jetzt auch nicht mehr zu viel darüber nachdenken oder reden, sondern jetzt gucken: Was mache ich als nächstes? Ich werde mich auf jeden Fall so ein bisschen als Speaker positionieren und so ein bisschen in die Schiene gehen, andere Leute inspirieren. Aber ich weiß noch überhaupt nicht wie. Auf der anderen Seite habe ich eventuell so einen Bookdeal mit dem Ullstein Verlag. Das heißt, ich könnte dieses Buch schreiben, aber bin da irgendwie viel zu ungeduldig und kriege es nicht hin, damit mal anzufangen. Marcus: Ja uns geht es genauso. Wir haben jetzt auch ein Bookdeal angeboten bekommen, aber so 100% können wir uns dazu auch noch nicht durchringen. Zumal wir denken, die Geschichte ist noch nicht auserzählt. Es soll da irgendwie auch so um digitales Nomadentum, unsere eigene Story gehen und so. Und ich bin sicher, da wird noch so viel mehr kommen. Dann denke ich, jetzt schon das Buch zu schreiben ist irgendwie zu früh. Fabian: Ja, wichtig ist immer nur Notizen zu machen. Ich nehme immer Evernote dazu. Da schreibe ich immer alle coolen Geschichten rein, damit, wenn es irgendwann mal kommt, dann kann ich es alles irgendwie besser erzählen, weil ich es nicht vergesse. Das war übrigens auch der Grund, warum ich mir dieses Schiff gebucht habe. Ich dachte “Geil, 9 Tage kein Wifi.” Marcus: Ja, da wollte ich gerade noch etwas zu sagen. Wir sind ja auch auf dem Schiff und da noch zu dem Thema Why oder Meaningful. Da haben wir auch gedacht “Fuck, 9 Tage! Das wird auf jeden Fall eine harte Challenge”. Würde ich aber gerne mal miterleben, wie ich darauf reagiere, 9 Tage ohne Internet. Und dann haben wir überlegt “Was machen wir denn so? Also 9 Tage können ja auch lang sein.” Dann habe ich gesagt “Okay cool. Ich mache auf jeden Fall mega krass Sport, ich ernähre mich gesund, buche mir da nicht diese Freedrink Flatrate und bin jeden Abend an der Hotelbar. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Vielleicht machen wir auch Workshops oder geben Talks.” Und dann haben wir überlegt “Es wäre doch cool, wenn Du das verbindest mit einer Charity Aktion”. Wir wollten schon immer eine Charity Geschichte machen, Feli und ich. Mittlerweile haben wir ja auch die Reichweite einige Leute und Firmen zu erreichen. Und dann waren wir, als wir noch in Berlin waren, bei Betterplace. Die würden uns dann auch supporten. Fabian: Da habe ich vorher gearbeitet. Marcus: Ja? Cool! Und wir kriegen dann bei Betterplace einen Platz und jetzt versuchen wir halt quasi Kohle zu sammeln, während wir auf dem Schiff sind. Zum einen von den Leuten, die auf dem Schiff sind und irgendwie bei unseren Workshops bei den Sachen mitmachen “Give what you want”. Plus halt irgendwie von außen. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Ich muss da wahrscheinlich viel vorschedulen oder so. Von außen versuchen Aufmerksamkeit zu erregen. Und wenn wir dann in Bahia ankommen, da haben wir schon ein Projekt rausgesucht, das Geld dann direkt bei dem Projekt zu übergeben. Fabian: Ah, sehr gut. Sehr geil! Marcus: Und so kannst Du dann aus so einer Lage, wo Du Dir denkst “Boah, irgendwie sind mir die Hände gebunden. Ich kann ja gar nichts machen, dann vielleicht doch wieder irgendetwas machen, was Du sonst nicht machen würdest, weil Du zu distracted bist oder gerade andere Themen auf dem Tisch hast.” Fabian: Ja und das macht halt glücklich. Also es gibt ja diese Studien, wo man sagt der einen Gruppe gibst Du 100 Dollar und sagst, die sollen es für sich selbst ausgeben. Den anderen gibst Du 100 Dollar und sagst, die sollen irgendwem damit helfen. Und wenn Du hinterher Surveys machst und versuchst herauszufinden, wie die das beeinflusst hat, dann siehst Du, dass die Leute, die anderen geholfen haben mit diesen 100 Dollar, wesentlich glücklicher sind. Ich glaube, darum geht es dann irgendwann. Wenn man irgendwann ganz oben ist und alles hat, dass man guckt, wie kann ich meine 100 Dollar dafür nutzen, dass ich anderen Leuten damit aus einer Misere heraushelfe oder irgendwie enable etwas zu machen, was sie machen sollten usw. Marcus: Absolut. Ich glaube auch ganz krass an diesen Butterfly Effekt. Das heißt, wenn Du glücklicher bist und das auf Deine Mitmenschen ausstrahlst und ich jetzt den Matthias unten im Coworking Space sehe und den total anlächle und sage “Heute ist ein geiler Tag”. Dann ist er happy, hat aber vielleicht 3 Minuten später einen Phone Call mit irgendeinem Kunden und trägt das irgendwie weiter. Und der Kunde trifft später seine Mutter und der ist auch irgendwie gut drauf. Ich glaube, jeder einzelne kann ein Stück weit die Welt zum besseren Platz machen. Und sei es nur, dass er fröhlicher, glücklicher und zufriedener durchs Leben geht. Fabian: Ja, paying forward. Marcus: Cool Fabian, vielen Dank für Deine Zeit. Ich denke mal, es war mega spannend für alle, die hier zugehört haben. Und wir beide sehen uns dann ja spätestens auf der Cruise wieder. Vielleicht auch schon bei der nächsten DNX im Oktober in Deutschland. Wenn das funktioniert. Und ja... Fabian: Ja cool, danke, hat Spaß gemacht! Danke für die Einladung! Ich fühle mich inspiriert. Marcus: Ich mich auch von Dir. Und ich glaube, Du hast auf jeden Fall auch gerade als Speaker so, wenn Du darein willst, noch eine große Zukunft vor Dir, weil Du hast echt das Potential Leute irgendwie zu fesseln, zu motivieren, zu inspirieren. Und ich glaube das ein Podcast den ich gehört habe. Ich war da irgendwie auf dem Fahrrad auf dem Weg zum Fitnessstudio und ich glaube, die letzten Minuten habe ich dann einfach an der Laterne gehört, obwohl ich eigentlich schon da war und mein Fahrrad nur noch weiter abschließen hätte müssen und hochgehen zum Training. (Beide lachen) Fabian: Sehr geil. Marcus: Und da dachte ich so “Nee komme, das ist so spannend. Das hörst Du Dir jetzt erstmal zu Ende an und stand da an der Laterne mit meinem Fahrradschloss und habe gewartet bis die Folge zu Ende war. Fabian: (lacht) Das ist ja geil. Cool! Ja viel Spaß Dir, was auch immer Du jetzt machst. Und wir sehen uns auf dem Schiff nach Brasilien. Marcus: Machen wir, hau rein! Fabian: Bis dahin! Ciao Das war LifeHackz, Folge Nr. 15. Wir hören uns wieder. Tune in, tune out, bis dann! Ciao und haut rein! [/su_spoiler] [/su_accordion]

  starstarstarstarstar