sigur ros

 • 025: Insulin Resistance Isn't All About Carbs and Insulin

  · 01:06:12 · Mastering Nutrition

  In episode 23, I explained why ketogenesis isn't all about carbs and insulin. Here in episode 25, I explained why insulin resistance isn't all about carbs and insulin. If that doesn't sound crazy, let me put it this way: forget carbs; I'll even say insulin resistance isn't all about insulin. We start with a riddle: what do obesity, exercise, cigarette smoking, and diets rich in fruits and vegetables all share in common? Hint: it's a centrally important physiological response to each of them that mediates their health effects. In the course of answering this riddle, I explain the underlying physiology that I consider most important to "insulin resistance" and why I believe insulin resistance is best viewed as subset of something far more important. I conclude by outlining practical strategies to prevent and reverse it. In this episode, you will find all of the following and more: Why would an individual cell "decide" to stop responding to insulin?; the limitations of using blood insulin and glucose concentrations as a primary metric of insulin resistance are similar to the limitations of assessing your level of "boss resistance" by the number of phone calls you decline from your boss when you skip work; why your pancreas is sort of like your boss; reactive oxygen species (ROS) are central to the physiology; ROS inhibit aconitase and shunt internal energy toward fat storage; ROS inhibit further intake of energy; ROS inhibit fatty acid uptake into mitochondria; ROS inhibit glucose uptake; ROS increase the expression of the entire antioxidant system and xenobiotic defense system; Subbing players on the field in team sports provides a useful analogy to understand why ROS-mediated inhibition of cellular energy uptake is health-promoting when other cells can fill in; insulin resistance isn't all about insulin; some responses to cellular energy overload antagonize insulin; others mimic insulin; obesity vs. exercise; AMPK activation makes the net effects of ROS in exercise very different from obesity; micronutrient intake determines whether net effects of ROS support antioxidant defense; glutathione synthesis depends on both nutrients and insulin sensitivity and stimulation; insulin resistance isn't all about ROS. It's about the context in which ROS operate; the net hormetic pro-oxidant effects of fruits and vegetable polyphenol; the net toxic pro-oxidant effects of cigarette smoking; again, net effects of ROS aren't about ROS; their about the context in which ROS operate; nutrient density as a practical strategy in insulin resistance; body composition as a practical strategy in insulin resistance; low-carbohydrate diets as a useful practical strategy for body composition, with potential limitations in the long-term because of the importance of carbohydrates for antioxidant defense.

  starstarstarstarstar
 • #7 Robot Operating System (ROS) and ROSPy

  · 00:49:50 · Talk Python To Me - Python conversations for passionate developers

  Programming is fun. Robots are fun. Programming robots is awesome! This episode Michael speaks with Dirk Thomas from the ROS (Robot Operating System) project. You will learn how to use ROS and ROSPy to program robots. We discuss how to use ROS from some of the largest and most complex robots built (including one on the International Space Station!) all the way down to basic robots controlled via micro-controllers such as arduinos. Links from the show: ros_comm on GitHub: https://github.com/ros/ros_comm rospy docs at ros.org: http://wiki.ros.org/rospy ROS docs at ros.org: http://wiki.ros.org/

  starstarstarstarstar
 • Olga Ravn och rosens litteraturhistoria

  · 00:10:07 · OBS

  Litteraturvetaren Karin Nykvist om läser en diktsamling om rosor och känner doften från årstusenden av dikter. ESSÄ: Detta är en text där skribenten reflekterar över ett ämne eller ett verk. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Jag läser Olga Ravns diktsamling Den vita rosen och befinner mig plötsligt i en mörk tungt doftande trädgård upplyst enbart av bleka blommande rosor. För boken formligen svämmar över av dem. Det är besjälade vita rosor med dödslängtan, rosor med handskar, med tårar, med tänder, rosor som gråter, lyder, blomstrar, skälver, dör. Och jag tänker att rosen, den har en alldeles egen litteraturhistoria. För de finns ju överallt, rosorna. Alldeles nyss hos Jenny Tunedal, där rosen framför allt fick stå för smärta och förlust: den demenssjukes förlust av språket, och den närståendes förlust av den sjuke. Tunedals rosor är rosa och minner därför lite paradoxalt om den ros Evert Taube liknade sin älskling vid för snart hundra år sen: en nyutsprungen skär. Taube minde i sin tur om skotten Robert Burns som hade gjort nästan detsamma mer än hundra år tidigare när han skrev att my Luve is like a red red rose /Thats newly sprung in June. Ytterligare ett par tusen år innan dess hade morgonrodnaden varit som en ros: varje gång solen går upp hos Homeros är det ju den rosenfingrade Eos som visar sig. Och mellan Taube och Homeros breder rosorna ut sig över århundradena: hos Shakespeare ger sig Julia ut i språkfilosofiska funderingar när hon tänker över varför Romeo så tvunget måste gå och heta Montague: namnet skymmer ju människan, menar hon, och utbrister att rosor ju doftar fantastiskt vad vi än kallar dem. Gustaf Fröding var inne på samma linje när han skrev att rosor i spruckna krus också är rosor, medan helt andra ting var på gång när älskaren kastade sin röda ros i kvinnans vita sköte i Edith Södergrans mest kända dikt Dagen svalnar. Den mest slitna av metaforer kan också bli ny och dofta på nytt. För det var ju inte en vanlig ros han kastade. Rosen i litteraturen är nämligen sällan bara ros: dess metaforiska möjligheter verkar nästan gränslösa. Stjälkens falliska form och blommans alla kronblad gör att den exempelvis lämpar sig väl både som bild för mannens och kvinnans anatomier. Om rosen är manlig hos Södergran är den kvinnlig hos Taube, inte bara i tangon där älsklingen är en nyutsprungen skär, utan också i visan där den uppenbart prostituerade flickan i Havanna något desperat erbjuder sjömatrosen sin röda ros. Andra gånger, hos åter andra författare, kan rosen bli en bild för det flyktiga livets och ungdomens blomning, eller tvärtom få stå för det allra mest beständiga: det gudomliga - så är det är ju enligt 1500-talspsalmen en ros utsprungen ur Jesse rot och stam. Och det stannar inte där: rosen, har det visat sig, kan användas också inom filosofin. Både Olga Ravn och Jenny Tunedal har lånat rosor från alla poeters favoritfilosof Ludwig Wittgenstein, som på nära nog litterärt vis använde tanken på en ros med tänder för att fundera över språksystemets gränser som kunskapsverktyg. När Olga Ravn därför väljer att kalla sin rosa bok för Den vita rosen är det ingen tvekan om att hon vet vad hon gör. Med sig in i samlingen drar hon fullt medvetet rosens mångtusenåriga litteraturhistoria, språkhistoria och kulturhistoria. Men vad gör hon då med alla dessa rosor: jo, hon vevar igång en klichétröska som med hjälp av de allra mest slitna av språkets och poesins alla verktyg gestaltar världen på nytt, får rosorna att dofta, metaforerna att verka. Det sätter igång redan på sida ett. Precis som när Gertrude Stein i ett försvar av rosen som just ros istället för urvattnat tecken skrev att: rose is a rose is a rose is a rose där samma fras upprepas trefalt, som i en besvärjelse, inleder Ravn med att tre gånger ge oss samma korta dikt:   Allt vad jag har gjort för att behålla dig blomstrar   Allt vad jag har gjort för att behålla dig blomstrar   Allt vad jag har gjort för att behålla dig blomstrar   Rosen är rosen är rosen: men där Gertude Stein ville plocka bort metaforikbagaget som skymde sikten plockar Ravn fram den igen och håller upp den för oss: allt jag har gjort blomstrar. Den mest slitna av metaforer kan också bli ny och dofta på nytt. Inledningens upprepning är den första av många i diktsamlingen Men upprepningen är inte bara ett retoriskt grepp eller uttryck för magiskt tänkande. Nej, hos Ravn blir den framför allt ett grepp som gestaltar tvångstanken och den klaustrofobiska, plågsamma upplevelsen av att sitta fast och inte komma loss i tanken, i livet och i förtvivlan. Upprepningen och rundgången gör också något med tidsuppfattningen: här står allting stilla. Samma bilder kommer om och om igen och de hämtas alla från ett par tre bildsfärer: framförallt då trädgårdens och vattnets. Ord som blomstrar, gräs, nässlor, och så klart ros möter väta i flera former: det är vått gräs, svart vatten, hav, och så olja som droppar. Dessa bilder tas om så många gånger, att de liksom Steins ros till slut nästan framstår som helt nya, tömda på sitt litteraturhistoriska bagage. I gryningen lyfter de vita rosorna sina blad av fett. Till skillnad från många av litteraturhistoriens rosor är Ravns blommor inte heller ljuvliga på något vis. De är snarare nästan skrämmande i sin blekhet. Istället för röda, blodfulla och passionerade är de anemiskt vita, och minner snarare om döden och sorgen. På ytan gestaltas maktlösheten när den man älskar blir svårt sjuk. Men rosendikterna handlar också om minnet av kärleken, om fruktbarhet och skapande, och om självföraktet hos den som inte älskar tillräckligt eller på rätt sätt:   Alla gåvorna som jag mottog jag har varit för bortskämd och för rutten   På baksidan till den svenska utgåvan kallas Den vita rosen för systemdikt. Och visst: Ravns diktsamling är starkt formbunden den består av 160 dikter som alla är fem korta rader långa. Tillsammans med upprepningarna och de återkommande tomma sidorna ger den sken av att följa ett intrikat system vars principer jag inte lyckas kartlägga. Men jag tänker att det snarare är längtan efter systematik och ordning som är själva systemet hos Ravn. Och det som skenbart framstår som tänkt och ordnat saknar en tydlig plan - liksom så ofta i livet självt, där vi människor lever som om varje verkan hade en orsak. Den stränga regelbundenheten blir något att hålla fast i: den tvingar fram ett lugn och en stadga i det förtvivlans kaos som dikterna ger uttryck för. Samtidigt blir formen en bild för det fängelse som sjukdomen är: både för den sjuke och för den som står bredvid. Och liksom sjukdomen har ett förlopp har dikten det: samlingen gestaltar en böljande rörelse där nedåtstiganden följs av uppåtstiganden. Inledningsvis dominerar rörelsen nedåt: allt dryper, droppar, faller och böjs nedåt, och den älskade vänder ansiktet bort och ner i gräset. Mitt hjärta faller som en fettdroppe skriver Ravn i en dikt. Men här finns också stigandet. Bara några sidor senare skriver hon att I gryningen lyfter de vita rosorna sina blad av fett. I avslutningens dikter blir fallet och uppåtgåendet ett, när solens strålar faller i den första solen soluppgången. Och med den nya solen kommer en ny färg: rosaröd, som den friska kinden. Eller som den rosenfingrade Eos, morgonrodnaden. Så dundrar hela litteraturhistorien in igen. Och den blomstrar. Karin Nykvist, litteraturvetare   Litteratur Olga Ravn: Den vita rosen. Johanne Lykke Holm. Modernista, 2017.

  starstarstarstarstar
 • 208: What If You Had a Machine Do It

  · 00:49:02 · Embedded

  Elecia gave a talk about machine learning and robotics at the Hackaday July Meetup at SupplyFrame DesignLab (video!) and LA CrashSpace. She gives it again in the podcast while Chris narrates the demos. Embedded PatreonEmbedded show #187: Self Driving Arm is the interview with Professor Patrick Pilarski about machine learning and robotics applied to prosthetic limbs.I have also written more about my machine learning + robot arm on this blog. My code is in github (TyPEpyt).My machine learning board is Nvidia’s Jetson TX2. The Two Days to a Demo is a good starting point. However, if you are new to machine learning, a better and more thorough introduction is the Andrew Ng’s Machine Learning course on Coursera. To try out machine learning, look at Weka Data Mining Software in Java for getting to know your data and OpenIA Gym for understanding reinforcement learning algorithmsI use the MeArm for my robot arm. For July 2017, the MeArm kit is on sale at the Hackaday store with the 30% off coupon given at the meetup (or in Embedded #207).Inverse kinematics is a common robotics problem, it took both Wiki and this blog post to give me some understanding. I wasn't sure about the Law of Cosines before starting to play with this so I made a drawing to imprint it into my brain. Robot Operating System (ROS) is the publisher-subscriber architecture and simulation system. (I wrote about ROS on this blog.) To learn about ROS, I read O’Reilly’s Programming Robots with ROS and spent a fair about of time looking at the robots on the ROS wiki page. I am using OpenCV in Python to track the laser. Their official tutorials are an excellent starting point. I recommend Adafruit’s PCA9685 I2C PWM/Servo controller for interfacing the Jetson (or RPi) to the MeArm.Finally, my talk notes and the Hackaday Poster!

  starstarstarstarstar
 • Ros

  · 00:55:38 · Forældreintra

  Vi skal rose vore børn - det ved vi godt. Men de fleste af os gør det forkert. Idag handler det om ros, den rigtige ros og den forkerte. Proces-ros og resultat-ros. For man kan faktisk rose så forkert, at barnet helt mister modet og evnen til at lære - ligesom vi også med ganske små greb kan rose så rigtigt at børnene kan flytte sig markant på meget kort tid.

  starstarstarstarstar
 • 21 Ellen de Lange - Ros: Hoe Super Mario haar leven veranderde

  · Power Talks met Janneke Stielstra

  Ellen de Lange - Ros helpt ondernemers en zelfstandigen sneller te groeien. Ben jij een ervaren zzp-er én goed in je vak? Je hebt hart voor je klanten. Je bent slim en snel, maar ook creatief of intuïtief. Je weet dat je talent hebt. Maar je kunt en wilt méér. Meer mensen helpen, meer klanten, meer omzet. Je wilt harder groeien, zonder harder te werken. Hoe pak je dat aan? In deze Power Talk heb ik ik het met Ellen over deze onderwerpen. Ellen vertelt hoe Super Mario haar leven veranderde. We hebben het over mindset, de enorme kracht van bloggen en intuïtie. Wie is Ellen de Lange -Ros? Ellen de Lange-Ros promoveerde aan de Universiteit Twente en werkte in verschillende functies bij KPN. Ze startte in 2006 haar eigen bedrijf Faxion. Ze schreef verschillende business boeken waaronder een Zaak van Fans over Online Marketing en Goed Geld verdienen. Wat ga je tijdens deze podcast leren? Hoe krijg je een gaming mindset? Wat is de wijze les van Ellen haar moeder? Welke gewoonten volgt Ellen om succesvol te zijn? Hoe stem je af op je interne energie? Hoe bestudeert Ellen succes? 21 Power Talks: Ellen de Lange - Ros Wat heb je gemist? In aflevering 20 vertelde Eelco de Boer over zijn onverwachte lessen op Necker Island, het eiland van Richard Branson. Wat ga je ontdekken in de volgende aflevering? In de volgende aflevering is Petra Fehring te gast. Abonneer je op mijn podcast Stap 1: Download op je smartphone de gratis podcast app Stap 2: Zoek naar: Power Talks podcast met Janneke Stielstra Stap 3: Klik op abonneren Deel mijn Power Talks podcast via social media Ik hoop dat je hebt genoten van de podcast. Als je dit artikel over Ellen de Lange - Ros interessant vindt deel het dan met andere ondernemers. Deel mijn Power Talks show via sociaal media. Laat een reactie achter Belangrijk: Laat jouw reactie en eventuele aanvullingen achter. Ik waardeer het zeer als je een review achterlaat via Itunes. Dit helpt mij om een nog groter bereik te krijgen met de Power Talks podcast. In de onderstaande video zie je welke stappen je dient te zetten. https://www.youtube.com/watch?v=LEPTlSuG73k

  starstarstarstarstar
 • Niet te missen #54 - o.a. Vant, Mumford & Sons, Sigur Ros en Aphex Twin

  · 00:53:54 · 3voor12 Niet Te Missen

  1. Vant - 'Karma Seeker'2. Weval - 'Days'3. Faberyayo x Tom Trago - 'Casualties Of A Vossenjacht'4. MishCatt - 'Another Dimension'5. Four Tet - 'Field'6. Partysquad ft. La Rouge - 'Fassen'7. Mumford & Sons - 'Wona' ft. The Very Best Baaba Maal een Beatenberg8. Maggie Rogers - 'Alaska'9. Sigur Ros - 'Ovedur'10. 21 Pilots - 'Heathens' ​11. Hein Cooper - 'Rusty'12. Wolf Alice - 'Lisbon'13. The Avalanches - Subway''14. Aphex Twin - 'CIRKLON3'

  starstarstarstarstar
 • #36: Andrew Thomas Huang (Director) - "On Working with Bjork + The Importance of Collaboration"

  · Artist Decoded by Yoshino

  Artist filmmaker Andrew Thomas Huang lives and works in Los Angeles. He studied Fine Art and Animation at the University of Southern California, graduating in 2007. Huang's film and video work have been exhibited at the MoMA, NYC; MoMA PS1; The Barbican Centre, London; Potmasters Gallery, NYC; and the MoCA, Los Angeles. As an experimental filmmaker whose work bridges the gap between video art and film, he has developed a strong reputation for his collaborative practice, having worked extensively with Icelandic artist Bjork, as well as Radiohead's Thom Yorke, the Icelandic band Sigur Ros among others. Topics discussed on this episode: How learning how to figure draw changed the way he generated ideas His thesis project in college, entitled "Doll Face", was the first video he posted on Youtube. He released it in 2006 and it was received very well. This video marked the first realization of the viability of online video content to him. His journey into the world of filmmaking after college How the creation of his short film in 2012, Solipsist, made a huge impact on the current trajectory of his career Collaborating with Atoms For Peace, Bjork and Sigur Ros The importance of storyboarding The ebb and flows of creating art The importance of promoting your work

  starstarstarstarstar
 • 4 Tips on Dealing With a Break-Up Whilst Traveling (Hayden's Travel Tips 004)

  · 00:09:11 · Travel Stories Podcast

  Most of my listeners don't know, but when I started out traveling, it was actually in a couple, Me and my then girlfriend packed our things and moved to Australia.    Now, when people ask me about my perfect girl, I describe what my perfect girl's like, her attributes, her temperament, her beliefs, and they ask: "So why did you break up with her?"   She was a beautiful person, still is, but as you all know, sometimes even the most perfect of things don't work out.   One day as we were hanging out, drinking some wine, I said "Hey, you know how we've just been, like, friends for a while, right?"   "Yeah..." She said.   "Let's just... do that?"   "Yeah, I like that." She replied. Easiest breakup ever. But that doesn't mean the emotions following were any lessened- and that was when I found myself traveling solo through Asia, reinventing myself, getting in touch with myself, and finding out who 'I' was.     Don't Go 'Home'   When we're hurt, in trouble or anything else like that, our immediate reaction is to seek comfort. Where's the most comfortable place? Of course, Disney World, but I'm talking about 'home'. You'll want to jet off there and be surrounded by your loved ones so bad.   My advice on this is not to. Here's the secret- you're strong enough to get through it. This is a moment in life where you've fallen off the climbing frame and you want to run to your Dad- what I'm suggesting is to brush yourself off, and carry on, because you know what? You can. And you'll be glad you did.       Reframe Yourself   When you come out of a relationship, your view of yourself is shifted. You've spent so long being Karen and Bobby that you know longer know who Karen is, without Bobby. Why do you think people jump from relationship to relationship? Because they feel scared when they can't relate to themselves anymore. Like when you're in a room with a friend and their friend, then your friend leaves. What do you talk about? What if they don't get your sense of humour? "God, I wish my friend would come back... with more wine..."   As we know, when you're on the road, you learn more about yourself than anything else. So go out and learn. Find out what you're like in different situations, if you can trust yourself with different scenarios and how you handle life. You are not part of a whole, you are a whole person.   Also, one of the coolest things about travel is that there are no yesterdays on the road. What I mean by that is that when you meet someone, they're not meeting Karen, the 24 year old artist that has spent the last 6 years planning a life with Bobby- they're meeting Karen, a girl with a smile on her face.    And whether or not you want to go into it with them, that's the first interaction, and that's what they're basing you on- that's why they like you. For you. They don't see you as half of a couple. Let me rephrase that- they know you're not half of a couple- they know you're a unique, open human being with whom they have the potential to create some amazing memories.   Music   Ah, the great healer. Music can tell you things about yourself that even you didn't know. Whether it's that you "Weren't born to follow" or that you like to "Move it, move it"- it speaks languages that you understand deeply.   One album I would recommend is Relient K's 'Forget and Not Slow Down'. The guitarist and singer went through a bad breakup, locked himself in a cabin in the forest and wrote this album. Formerly a punk rock band, but now more poppy- this record will speak to you throughout every song.    That, and Sigur Ros' 'Takk'.   Introverts: Take The Time / Extroverts: Make the Time   Firstly, for all of you introverts out there, like myself, we get our energy from solitude. That's where we do our thinking, assess everything, come to conclusions and heal.   So whilst traveling, it's amazing to have alone time. It's also very hard sometimes to have some alone time. But no matter where you are, you are always able to wander off, put on 'Takk' by Sigur Ros and have your time. This will be so beneficial, regardless of what you do. If you want to imagine your life over the next year and all of the new possibilities, or remember the good times and cry your way through an album or nine, it's all healing.   You extroverts out there, I'll speak on it even though I have no first hand experience, but, remember that journeying on the road is not just a sole venture. There are tonnes of travelers anywhere you go, and you know what they want? The same thing you do- they want connection, friendship and the knowledge that other people like them are out there enjoying the life that they're given.   So find these people, whether it's the three German girls in your hostel or an elderly man fixing a motorbike on his driveway, and introduce yourself. Remember, there are no yesterdays on the road.   And in the words of the guitarist and singer that locked himself in the cabin-   "I'd rather forget and not slow down, than gather regrets for what I can't change now."   If you enjoy the show and you’re on iTunes or stitcher, please subscribe and leave us a rating and review. Being a relatively new show, it really does help out a lot, and we do appreciate it!   Get in contact:   EMAIL: hayden@travelstoriespodcast.com (I answer everything) TWITTER: @travelstoriesuk (I answer everything) WEBSITE: www.travelstoriespodcast.com FACEBOOK: www.facebook.com/travelstoriespodcast INSTAGRAM: @travelstoriespodcast

  starstarstarstarstar
 • El Momento Inútil 8x04 22/10/13 (Primera hora)

  · 01:05:52 · El Momento Inútil

  Un zoo chino que tima disfrazando de leones a los perros, un señor gordo que paga dos asientos de avión y se los dan separados, un amante de los coches que mantiene relaciones sexuales con ellos y más.En la sección de TV hablamos del retorno de Belén Esteban, de Pilar Rubio en el Hormiguero, del rechazo de Vasile de los premios de la Tele y de la separación en directo de Terelu Campos entre otros temas.En las microsecciones de el Noticiario Indie con Morrissey, Sigur Ros, Arcade Fire y Arctic Monkeys y en Anúnciese Aquí hablamos de Bifrutas Pascual.En deportes echamos un ojo al local de Sant Boi de la mano de SBNoticias, también los vencedores del mundial de moticlismo, champions y el deporte inútil y por supuesto el repaso a la semana del Sheriff de TiraspolEn el cuore empezamos con las portadas y vemos como está Chenoa. También tratamos el divorcio de Cocodrilo Dundee , la nueva novia de DiCaprio.En las minisecciones #granganga con las muestras gratuitas que Tomás y Enric han conseguido durante la semana. El Noticiario Indie con Morrissey, Sigur Ros, Arcade Fire y Arctic Monkeys y en Anúnciese Aquí hablamos de Bifrutas Pascual.Acabamos con Ramiro y su elocuencia y buen hacer explicando detalles sobre el horóscopo chino.

  starstarstarstarstar
 • How to teach writing with Ros Wilson: Satisfaction Guaranteed! – PP122 - Managing behaviour - Pivotal Podcast - behaviour management, safeguarding, teaching and learning

  · 00:45:33 · Managing behaviour - Pivotal Podcast - behaviour management, safeguarding, teaching and learning

  This week Ollie and Kevin spoke to Ros Wilson, creator of Big Writing. Ros has over forty-five years experience in education, including twenty-seven years in schools, ten years in Senior Management positions and fourteen years in advisory and inspection work. She has taught in primary, middle and secondary schools in England and overseas, and has … Continue reading How to teach writing with Ros Wilson: Satisfaction Guaranteed! – PP122 →

  starstarstarstarstar
 • Preview: Matt Ross On Working With Jónsi from Sigur Rós

  · Soundtracking with Edith Bowman

  Ahead of our next episode of Soundtracking, hear writer, actor and director Matt 'Sigur' Ross discuss his love affair with the Icelandic band, who feature in his new film, Captain Fantastic. Be sure to check out the full episode with Edith and Matt from Friday 9th September

  starstarstarstarstar
 • Sigur Ros, Live In Concert From Celebrate Brooklyn

  · Live In Concert from NPR's All Songs Considered

  It's not hyperbolic to suggest that Sigur Rós is one of the world's greatest live bands, creating a hypnotic, almost overwhelming experience. Hear the group, back on tour after four years, as it plays a sweeping two-hour set at Brooklyn's Prospect Park Bandshell during Celebrate Brooklyn recorded live on July 31, 2012. Set List: "Ekki múkk" "Varúð" "Ný batterí" "Í Gær""Vaka" (Untitled 1) "Sæglópur" "Svefn-g-englar" "Viðrar vel til loftárása" "Hoppípolla" "Med blóðnasir" "Olsen Olsen" "Festival" "Hafsól" Encore: "Glósóli" "Popplagið" (Untitled 8)

  starstarstarstarstar
 • Robotics with Jackie Kay

  · 01:01:13 · CppCast

    Rob and Jason are joined by Jackie Kay from Marble to discuss the use of C++ in the Robotics industry and some of the unique challenges in Robotics development. After spending her childhood wanting to become a novelist, Jackie switched over from writing stories to writing code during college. She graduated from Swarthmore College in 2014 with a Bachelor's in Computer Science and went on to work at the Open Source Robotics Foundation for two years, supporting Gazebo, a physics simulator for robotics R&D, and ROS, an open source application framework for robotics development. She recently started as an early employee at Marble in San Francisco, a startup working on autonomous delivery. Jackie was a speaker at CppCon 2015 and 2016 and a volunteer at C++ Now 2016 and frequently attends the Bay Area ACCU meetups. Her hobbies include rock climbing, travelling, and reading (books, not just blog posts). News What does "Modern C++" really mean The "unsigned" Conundrum C++ Variadic templates from the ground up Jackie Kay @jackayline Jackie Kay's GitHub Jackie Kay's website Links ROS (Robot Operating System) ROS 2 Gazebo (Robot simulation) Gazebo's Bitbucket Repository Caffe - Deep Learning Framework TensorFlow - Machine Intelligence Library Marble CppCon 2016: Jackie Kay "Lessons Learned From An Embedded RTPS in Modern C++" Code examples from "Lessons Learned From An Embedded RTPS in Modern C++" Work-in-progress implementation on DDS/RTPS Sponsor Backtrace  

  starstarstarstarstar
 • #7 Så sköter du din ros

  · TrädgårdsMästarna

  Under rosdagarna på Wij Trädgårdar kan du få din ros artbestämd, fråga om tips och råd och se hur man får sin ros att trivas. I detta avsnitt ger trädgårdsmästaren och rosälskaren Elin Starck - sina bästa rostips.

  starstarstarstarstar
 • Vær nysgerrig og undgå at give fordummende ros med Christian Ørsted

  · Krifa Podcast

  Rosende ord fra chefen, det lyder dejligt, men det kan være farligt og de velmenende intentioner kan gå ud over medarbejderne.  Ros er en god ting, og ros gør måske gladere men også dummere. I denne  Krifa-podcast bliver Christian Ørsted interviewet, om det han beskriver som myten om ros i sin bog LIVSFARLIG LEDELSE  

  starstarstarstarstar
 • Pólitískar jarðhræringar í Evrópu

  · 02:10:00 · Morgunvaktin

  Morgunvaktin 12.júní hófst á spjalli um veður og fréttir dagsins, sérstaklega sigur La République En Marche! í fyrri umferð frönsku þingkosninganna og sigur Íslands á Króatíu í fótbolta karla í gær. Theresa May er stórlega löskuð eftir þingkosningarnar í Bretlandi, þar sem umboð hennar til að hefja viðræður um útgöngu Breta úr Evrópusambandinu veiktist. Mjög vafasamt er hvort hún nýtur stuðnings til að leiða flokkinn áfram og hvort hugmynd hennar um samstarf við íhaldssama sambandssinna á Norður-Írlandi gangi upp. Sigrún Davíðsdóttir fór yfir þetta. Þá var rætt við Höllu Gunnarsdóttur, sem unnið hefur fyrir Kvennalistann í Bretlandi, sem nú bauð fram í fyrsta skipti við þingkosningar, en fékk lítið fylgi. Konum fjölgaði raunar á breska þinginu en skipa innan við þriðjung þingsæta. Fyrri umferð þingkosninga fór fram í Frakklandi í gær, þar sem þátttaka var dræm. La République En Marche!, eða „Lýðveldið, áfram veginn!“, nýr flokkur nýja, unga forsetans Emmanuels Macron vann stórsigur. F...

  starstarstarstarstar
 • Nordic Noir special recorded at Crimefest and Iceland Noir

  · A Stab In The Dark: UKTV Crime Podcast with Mark B

  Extra episode - While our regular host, award-winning crime writer Mark Billingham limbers up for some brand-new episodes, our man with the spy glass, Paul Hirons, takes a closer look at the Nordic Noir phenomenon. Paul attended Crimefest in Bristol and Iceland Noir in Reykjavik last year, and managed to chat to some of the Nordic region's best-selling crime authors - Yrsa Sigurðardóttir, Lilja Sigurðardóttir and Ragnar Jonasson from Iceland, Anne Holt from Norway, Kati Hiekkapelto from Finland, Denmark's Sara Blædel and honoroury Brit and the co-curator of Iceland Noir, Quentin Bates. In this mini-episode, Paul asks where Nordic Noir comes from and what defines it, and also discovers the links between Scandinavian and Nordic crime fiction and drama with Britain. Mark will be back to host more brand-new episodes of A Stab In The Dark very soon. A Stab in the Dark is a UKTV Original production and is produced by Sam Pearson and Paul Hirons. For more info: http://uktv.co.uk/astabinthedark

  starstarstarstarstar
 • "WHY WOULD ANYONE COME HERE?" The Home Office EU Immigration Paper Explained

  · Remainiacs - The Brexit Podcast

  As the Home Office paper on EU residents' status is leaked, Peter Collins, Ian Dunt and Ros Taylor dissect the grim details. Plus, special guest The Memo's Oliver Smith explains what Brexit will mean for the UK's tech industry, and Ros takes us through the LSE Brexit Blog's view on how Brexit will affect the NHS. Don't forget People's March For Europe on September 9th.March details: https://peoplesmarch4eu.org/the-event/This episode presented by Peter Collins with Ros Taylor from the LSE Brexit Blog and politics.co.uk's Ian Dunt. Producers: Andrew Harrison and Matt Hall.Stream now or download for later at: http://po.st/RMNCShttp://www.remainiacs.com #OwnTheRemoanREMAINIACS is a PodMasters production. Why not try our partner podcast BIGMOUTH – intelligent music, film, TV and book talk for the modern timewaster – at http://po.st/Bigmouth ?Theme: ‘Pane In The Glass’ by Lee Rosevere on Happy Puppy Records used under Creative Commons attribution license.

  starstarstarstarstar
 • Tendances 1ère: idée d'été - "J'peux pas, je vais là-haut"

  · Les derniers podcasts de la RTBF.be

  IDEE D’ÉTÉ Et si on prenait un peu de hauteur ? L’équipe des apéros J’peux pas j’ai piscine, au JAM Hotel, investit cette année le rooftop du Grand Casino de Bruxelles en plein cœur du piétonnier. Avec un bel espace intérieur pour les jours de pluie et une terrasse offrant une vue à 360° sur le centre de Bruxelles, Là-Haut Viage vous fixe rendez-vous tous les jeudis dès 17 heures pour des afterworks festifs. Elle n’est pas belle la vie ? Un jardin urbain, perché là-haut sur le toit de la ville, voilà votre nouveau rendez-vous pour les apéros de l’été. C’est au septième étage des galeries Anspach que ça se passe. Plantes grimpantes, liane, mur végétal, mobilier en rotin, sièges suspendus et lumière tamisée donnent le ton. L’aménagement de cet espace de 225 mètres carrés inexploité par le Grand Casino de Bruxelles a été pensé par Michel Penneman. Le bar propose un bel assortiment de cocktails, et on peut, si on le souhaite, se faire livrer des repas par Deliveroo. D’ici quelques jours, les organisateurs de ces apéros dévoileront les informations quant à la nouvelle édition de « J’peux pas, j’ai piscine » qui débutera en août.

  starstarstarstarstar