Episoder

 • Hvordan påvirker egentlig sosiale medier hjernen og psyken vår?

  I denne episoden skal vi se på hvordan inntoget og utviklingen av sosiale medier påvirker hjernen vår, spesielt for den nye generasjonen - Gen Z. Du får møte førstelektor og psykolog Lars Dehli og Andrea som selv er Gen Z’er og som fra høsten av er høyskolelærer på positiv psykologi. De løfter frem utviklingen innen “IQ” som har gått ned siden 2010 for første gang i historien, etter å ha økt fra generasjon til generasjon siden starten av registrerte målinger. Hvordan henger dette sammen med utviklingen av psykisk helse og inntoget av sosiale medier? De deler hva nyere forskningen på området forteller oss og hvilke sammenhenger vi kan se.

  Sammen med Jimmy ser de på noen av rotårsakene og hva vi føler på i samfunnet. Dette er en episode som løfter frem nye perspektiver og sammenhenger på bakgrunn av indikasjonene vi har. Disse perspektivene kan hjelpe oss å navigere hvordan vi skal forholde oss til sosiale medier fremover, både som individer og som samfunn.

  Lars Dehli er klinisk psykolog og førstelektor ved Høyskolen Kristiania. Han er videreutdannet i kognitiv og metakognitiv terapi ved Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi og holder jevnlig kurs i dette for fagpersoner og ledere. Han driver firmaet Memento Studier som tilbyr videreutdanning for psykologer, leger og sykepleiere, og UpPsych som utvikler digitale verktøy for psykologiske problemer. Han har blitt tildelt Bjørn Christiansens Minnepris for særlig betydningsfullt faglig bidrag fra Norsk Psykologforening, og han har sammen med Torkil Berge og Elin Fjerstad skrevet boka “Energityvene – hvordan håndtere utmattelse i sykdom og hverdag”.

  Andrea Jensen studerer master i kognitiv nevrovitenskap ved UiO, men skal begynne å forelese ved Høyskolen Kristania til høsten. Hun skal sammen med Lars Dehli sette opp faget positiv psykologi, som er en retning i psykologien der oppmerksomheten rettes mot psykologisk vekst og velvære, snarere enn mot behandling av psykisk lidelse. Hun har hele veien hatt et stort engasjement for psykisk helse og spesielt hvordan samfunnsendringer påvirker hjernen vår og det kognitive. Hun brenner også for dans som et viktig ledd i å forebygge og bruke kroppen som verktøy i møte med samfunnet.

  God lytting!

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Hvordan kan vi øke mangfoldskompetansen i psykisk helse?

  I denne episoden dykker vi ned i mangfoldspsykologi eller multikulturell psykologi. Du får møte de to engasjerte psykologene Vivian og Usman som brenner ekstra for temaet. De deler fra egen reise der de har følt på kroppen hvordan manglende kompetanse på mangfold og kultur i det psykiske helsesystemet kan hindre god behandling. De deler hvordan kompetanse på området kan bedre måten vi både møter mennesker med mangfoldsbakgrunn på, men også hvordan behandlingen kan bli bedre.

  Sammen med Jimmy ser de også på strukturelle elementer i systemet som trenger å renses for rasisme og diskriminering for å få full utfoldelse for mangfoldskompetansen. Da ikke minst hvordan mangfold og kompetanse rundt det multikulturelle kan videreutvikle alle tjenestene våre, men først og fremst hvordan vi bedre møter mennesker generelt. Her løftes viktige perspektiver frem.

  Vivian Ngo jobber som psykolog i spesialisthelsetjenesten ved DPS Poliklinikk Groruddalen. Vivian har bakgrunn fra førstelinjen gjennom Rask Psykisk Helsehjelp der hun møtte Usman. Hun har ekstra stor interesse for det flerkulturelle perspektivet innen psykologien, som springer ut fra egne erfaringer og engasjement helt fra studietiden og inn i arbeidslivet. Hun skrev hovedoppgave om temaet som nylig ble publisert som fagartikkel i psykologtidsskriftet. Vivian er styremedlem i Forening for interkulturell psykologi (FIP) - en interesseforening under psykologforeningen.

  Usman Chaudhry jobber i Rask Psykisk Helsehjelp i bydel Stovner i Oslo. Han har vært engasjert i mediene rundt mangfold blant psykologer og viktigheten av likeverdig psykisk helsehjelp. Usman skrev i 2019 hovedoppgave ved UiO om psykisk helse og psykisk helsehjelp blant innvandrerbefolkningen. I tillegg har han erfaring som styremedlem i Forening for interkulturell psykologi (FIP) og NOK Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep. Han ble i 2023 også vinner av Åse Gruda Skard-prisen for sitt arbeid for å skape forståelse og aksept for psykisk helse i flerkulturelle miljøer, og han har startet - FlePsys - flerkulturell psykologi sammen med psykologistudent Munib Mushtaq.

  God lytting!

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Mangler du episoder?

  Klikk her for å oppdatere manuelt.

 • Hva er Schizofreni egentlig og hvordan er det å leve med det?

  I denne episoden skal vi gå i dybden på schizofreni, og du får møte både Erlend som selv lever med diagnosen og professor Jan Ivar som har jobbet med dette både klinisk og i undervisningssalen i flere tiår. Erlend deler åpent og sårbart fra egen reise, fra symptomene startet til en alvorlig psykose og til diagnostisering og den terapeutiske reisen han har hatt. Jan Ivar deler dypere innsikt om hva diagnosen går ut på og hvilke likheter og ulikheter den har på tvers av de som står i den, og de deler sammen hvilke myter som fortsatt florerer i samfunnet.

  Sammen med Jimmy ser de på hva som er viktig for de som står i Schizofreni, både når de møter behandlingssystemet, men også hvordan vi rundt kan møte dem på en bedre måte. Ikke minst ser de på viktigheten av de pårørende og hvordan støtten fra pårørende må bedres.

  Jan Ivar Røssberg er professor ved Universitet i Oslo og overlege ved Seksjon for Behandlingsforskning (SEB) ved Oslo universitetssykehus. Han har forsket på ulike psykososiale behandlingstiltak hos personer med alvorlige psykiske lidelser. Fokuset for forskningen nå er persontilpasset samtalebehandling og hvordan samtaleterapi virker for personer med depresjon og psykoselidelser. Han har engasjert seg gjennom 140+ forskningsartikler, flere bokkapitler og veiledet 12 stipendiater til en Ph.D.

  Erlend Gade er frilans fotograf og har selv diagnosen schizofreni. Han jobber aktivt gjennom foto og kunst for å øke bevisstheten rundt schizofreni for å bryte mange myter og stigma rundt mennesker med denne diagnosen. Han har en bachelor i Kunstformidling med planer om å ta en master i samme tema. Han brenner for å kunne bruke foto og kunst for å hjelpe samfunnet gjennom god formidling.

  God lytting!

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Hva er forebygging og hvordan er det nøkkelen til å snu trenden?

  I denne episoden gjør vi en dybdeanalyse på hvorfor de siste 25 årenes store investeringer innen psykisk helse ikke virker å ha fungert. Hvorfor klarer ikke systemet å løfte frem forskningen og menneskene i systemet på en måte som vi vet virker? Du får møte to veldig erfarne fagpersoner i fagleder Heine og professor Arne som deler sine tanker og analyser om tingenes tilstand. Vi tar utgangspunkt i at kun en brøkdel av investeringene innen psykisk helse går til faktiske forebyggende tiltak, mens tjenestene som møter oss oppfattes som “kalde”. Derfor ser vi på hva som skal til for å skape et løft for den psykiske helsen i hele befolkningen.

  Sammen med Jimmy ser de på hvordan vi skal lykkes med forebyggende arbeid, men også hvordan vi kan investere i det vi vet fungerer. Slik at vi kan skape et “varmere” og mer medmenneskelig system, der menneskene bak fagpersonene kommer til sin rett. Alt med et formål om å myndiggjøre oss til å styrke vår emosjonell robusthet, men også vår sårbarhet på en god måte som gjør oss klare for livets utfordringer.

  Heine Steinkopf er fagleder i RVTS Sør (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Han har bakgrunn som psykolog med spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi. I sine mange år i psykologien har han erfaring med klinisk psykologisk behandling av barn, voksne og familier, veiledning, undervisning, konsultasjon og prosessarbeid. Heine engasjerer seg ekstra for viktigheten av å spre kunnskap om traumebevissthet og bidra til konstruktiv forståelse av barn og ungdom med komplekse traumer.

  Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved UiO (Universitetet i Oslo) og tidligere nestleder i Psykologiforbundet. Han har erfaring som assisterende direktør, fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Holte har vært professor i klinisk psykologi ved UiT (Tromsø), professor i medisinske atferdsfag ved UiO, leder av Forskningsrådet ved Modum Bad, programsensor ved UiB (Bergen), medredaktør av Tidsskrift for Norsk Psykologforening og mye mer. Han har publisert mer enn 140 vitenskapelige og faglige artikler og flere titalls kronikker og debattartikler om psykisk helse. Nå brenner han ekstra for befolkningsrettede strategier for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser i Norge, lokalt og nasjonalt.

  God lytting!🎧

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Hvorfor kalles psykosyntese “psykologi med sjel” og hva er det?

  I denne episoden går vi i dybden på psykosyntese som retning innen psykologien og hvordan dette benyttes i møte med mennesker som metodikk. Du får møte Lise og Frederich som begge jobber med og forstår verden gjennom psykosyntesen. Lise forteller hvordan hun var en “duracellkanin” i næringslivet i 25 år, frem til hun fikk kronisk utmattelsessyndrom. I møte med sykdommen måtte hun gå dypere inn i forståelsen av hvem hun var uten jobb, og der fant hun psykosyntesen. Frederich studerte psykologi, men fant ikke svarene på de mer åndelige og dype opplevelsene han søkte. I psykosyntesen kjente de seg begge bedre igjen i hvordan den ser på livet, vår underbevissthets forskjellige lag og hvordan den forstår våre eksistensielle motsetninger.

  Sammen med Jimmy utforsker de hvordan de bruker denne forståelsen og psykosyntesen som en transpsykologisk metodikk for å guide mennesker til å utforske det ubevisste som er med på å drive oss. De deler hvordan dette bidrar til en rikere forståelse av oss selv, og hvordan dette kan skape nye forståelser som blir forløsende for utfordringene som menneskene de jobber med står i.

  Frederich Nathanael er en aktivistisk, selvlært kunstner og psykoterapeut i psykosyntese med en 4-årig utdanning som psykoterapeut ved Norsk institutt for Psykosyntese, og han benytter bl.a. meditasjon, mindfulness og kreative teknikker som verktøy. Han har en bakgrunn som helsepsykolog fra Universitetet i Oslo og har jobbet med fagutvikling, behandling og undervisning innen psykisk helsevern. Frederich er også engasjert i styret i Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter og Norsk Forbund for Psykoterapeuter.

  Lise Thorstensen har vært student, assistentlærer, coterapeut, assistent for klinisk veiledere og mer innen psykosynteseverdenen de siste 20 årene og brenner for å guide mennesker til en dypere forståelse av seg selv i møte med livet. Hun har en bakgrunn fra næringslivet med salg og markedsføringsledelse i over 25 år før hun ble forelsket, som hun selv sier, i psykosyntese. Hun har 4 år med psykologi, filosofi og pedagogikk, studier fra UiO og psykosynteseutdanning ved Norsk Institutt for Psykosyntese.

  God lytting!

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Hvordan er det egentlig å stå i abort i Norge i dag? Er vi så liberale som vi liker å tro og hvordan påvirker polariseringen de som står i det?

  I denne episoden skal vi dykke ned i abort og hvordan dette oppleves, spesielt for kvinnen, men også partnerne som står i det. Du får møte June Holm, som sammen med Vilde Bratland Hansen, har snakket med over 200 kvinner som har stått i abort de siste årene. June deler både egne erfaringer og et bredt spekter fra kvinnene de har snakket med. Kristian Ophaug deler hvordan han guider kvinner og par som må gjennom abort med sitt arbeid som klinisk sosionom ved Rikshospitalet.

  Sammen med Jimmy ser de på hvordan den polariserte debatten rundt abort preger de som står midt i det, og hvordan dette harde landskapet skaper en ekstra byrde. Ikke minst ser de på hva vi som står rundt kan bidra med for å lette byrden, belastningen og prosessen, uansett hva som er årsaken til aborten. I denne episoden kommer man litt mer i dybden på et tema som de fleste av oss opplever i polariserte toner rundt oss.

  Kristian Ophaug jobber som klinisk sosionom ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet. Siden 2019 har han støttet par som er ufrivillig barnløse i deres fertilitetsreise, eller par som ønsker å avslutte en graviditet. Kristian er opptatt av å belyse den emosjonelle belastningen ved å være ufrivillig barnløs eller ved ønsket om å avslutte en graviditet. Han brenner for å løfte frem en familieterapeutisk forståelse, der et trygt rom og en trygg relasjon er viktig for å sammen finne frem til nye måter å stå i situasjonen på, noe som er spesielt viktig innen abort, ifølge Kristian.

  June Holm er grunnlegger av Vi tror deg-stiftelsen, som står sammen mot voldtekt, vold og seksuelle overgrep. Hun har gjennomført flere helseprosjekter og er programleder og innholdsskaper for podkasten Vi tror deg. June har en bachelorutdanning som tekstforfatter fra Westerdals School of Communication og har alle emner fra master i journalistikk ved Oslo Met. I 2023 utga hun boken Avbrutt – fortellinger om abort sammen med Vilde Bratland Hansen. Hun fikk samme år tildelt “Jenteprisen” av Plan Norge for sitt arbeid, og har tidligere blitt tildelt utmerkelser som “Skamløsprisen” av Sex og Samfunn og “Årets gullpenn” på Vixen Awards.

  God lytting!

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Hva er egentlig en psykose og hvordan påvirker psykosen den som står i det?

  I denne episoden skal vi se dypere på psykose, og du får møte professor Jan Ivar fra UiO som har forsket og jobbet med tematikken i flere tiår og komiker Vetle som selv har opplevd psykose. Vetle tar oss med inn i hva han føler bidro til psykosen, hvordan han så verden da psykosen styrte sinnet hans og hvordan det var å bli tvangsinnlagt. Ikke minst får vi høre hvordan dette ble opplevd av de rundt, mens Jan Ivar deler forskning, innsikt og dybdekunnskap om dette kjente, men likevel mystifiserte og skambelagte temaet.

  Sammen med Jimmy prøver de å belyse de forskjellige aspektene ved psykose, mens de bruker Vetle sin historie til å gå i dybden på én type psykose. De fortsetter samtalen med å se på hvordan vi kan bedre møte de som står i risiko for å utvikle en psykose, og hvordan vi kan både forbedre behandlingen og senke stigmaet rundt dette temaet.

  Vetle Velstad er standupkomiker og i 2022, delte A-magasinet en sak om at Vetle gjør standup som handler om hans egenopplevde psykose med tvangsinnleggelse. Vetle brenner for å normalisere og avstigmatisere psykose og bipolar lidelse. Han mener at det å være åpen og snakke om det vil bidra til større grad av forståelse og færre fordommer og misoppfatninger.

  Jan Ivar Røssberg er professor ved Universitet i Oslo og overlege ved Seksjon for Behandlingsforskning (SEB) ved Oslo universitetssykehus. Han har forsket på ulike psykososiale behandlingstiltak hos personer med alvorlige psykiske lidelser. Fokuset for forskningen nå er persontilpasset samtalebehandling, og hvordan samtaleterapi virker for personer med depresjon og psykoselidelser. Han har engasjert seg gjennom 140+ forskningsartikler, flere bokkapitler og veiledet 12 stipendiater til en Ph.D.

  God lytting!

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Hvordan påvirkes forholdet av vår traumehistorie? Vi bærer alle på en historie, og våre handlingsmønstre er ofte preget av dette, men hvordan påvirker dette hverdagen vår?

  I denne episoden ser vi på hvordan traumene våre påvirker relasjoner, spesielt våre forhold. Du får møte Mai Camilla, som deler hvordan hun ble drevet frem av jakten på prestasjoner innen akademia for å mate et underliggende behov for anerkjennelse fra oppveksten. Anneli deler hvordan hun jobber med mennesker for å guide dem i møte med egen traumehistorie, og hvordan dette kan føre til healing og endring, som påvirker dynamikken i forholdet.

  Sammen med Jimmy ser de på kraften som ligger i å jobbe dypt med traumene våre, og hvordan bevissthet i koblingen til atferdsmønstre og mestringsstrategier kan skape dyp og stor vekst, både for oss som individer og samfunn og i våre relasjoner, familie og forhold.

  Mai Camilla Munkejord er forfatter, podcasthost og entrepreneur med bakgrunn i sosialantropologi og med en doktorgrad i lokalsamfunnsforskning og kulturforståelse. Hun jobbet først i mange år på delt stilling som forsker i instituttsektoren, deretter som førsteamanuensis og senere som professor i samfunnsvitenskap i høgskole- og universitetssektoren. Hun brøt ut av karrierejaget i akademia for å bidra til samfunnsendring på egne bein, har skrevet bøkene “La masken falle” og “Slipp meg fri, hold meg fast” og driver podcasten “La masken falle”.

  Anneli Mjøen er forfatter, frilansjournalist, yogalærer og traumeterapeut med spesialisering innen NARM klinisk traumeterapi. Hun har praktisert yoga siden barndommen, undervist fulltid på Oslo Yoga siden 2007 og har studert ulike yogaformer. Hun har bakgrunn i naturmedisin, medisin, qiong og tradisjonell kinesisk medisin, og hun har gitt ut boken “Yoga for hele familien” - en barnebok om skaperkraft og DVD-en “Yoga mot stress”.

  God lytting!

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Hva er selvfølelse og hvordan påvirker selvfølelsen vår psyken?

  I denne episoden går vi i dybden på selvfølelsen, hvordan den utvikles, påvirkes og kan endres hvis livet har gitt den en knekk. Du får møte Neeta og Roger som begge har brukt store deler av sine karriere til å jobbe med selvfølelsen. Neeta gjenom det terauaptiske arbeidet der hun ser på selvfølelsen som kjernen i å stryke våre resiliens i møte med livet. Roger har gått i dyden gjennom forskning og forelesninger om dette grunnleggende tema.

  Sammen med Jimmy ser de på selvfølelsen sine mange lag, men også hvordan dagens samfunn påvirker hvordan vi føler om oss selv. Ikke minst hvordan vi kan jobbe med selvfølelsen vår både alene og i møte med andre.

  Neeta Myrseth Parmar er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i kognitiv atferdsterapi. Hun har siden 2014 drevet privat praksis som samtaleterapeut, foreleser og veileder. Hun er ekstra engasjert i selvfølelse og det å spre kunnskap som foredragsholder og veileder på fagfeltet.

  Roger Hagen er professor ved Psykologisk institutt, UiO, og har forsket på effekten av psykoterapi ved ulike typer av psykiske lidelser. Han brenner for faget og det å spre kunnskap, gjennom for eks. bøkene Mestring av depresjon og CBT for Psychosis.

  God lytting! 🎧

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Hva er mindfulness og hvordan påvirker dagens verden vår tilstedeværelse?

  I denne episoden snakker vi om hvordan verden vi lever i påvirker evnen vår til å være oppmerksomt tilstede med oss selv og de rundt oss. Du får møte Henriette som deler hvordan hun følte at de andre rundt henne hadde “en enighet” som hun ikke var en del av. Videre får du møte Michael som valgte å reise på søken etter svar på hva som kunne gi ham dypere mening med livet og hvordan den søkenen førte til et livs engasjement rundt oppmerksomt nærvær. Henriette og Michael deler sårbart og åpent fra sin reise fylt med både oppturer og utfordringer.

  Sammen med Jimmy utforsker de mindfulness like mye som de utforsker livet i denne episoden. De går i dybden på hvordan vi kan trene på oppmerksomt nærvær både overfor oss selv, de rundt oss og i samspill med universet.

  Michael de Vibe er allmennlege med en doktorgrad fra (UiO) om trening i oppmerksomt nærvær. Han har de siste 30 årene undervist og veiledet pasienter, helsepersonell og studenter som har vært plaget av stress og kroniske sykdommer i oppmerksomt nærvær. Han er ekstra engasjert i den helsefremmende vinklingen som fokuserer på hva som skaper god helse, og ikke bare fravær av sykdom. Han ønsker å bidra til å vise at mennesker kan mobilisere våre naturlige evner til å påvirke vår egen helse og livskvalitet. Sammen med psykolog Even Halland står han også bak plattformen nærvær.no

  Henriette Lien er yogalærer med hele verden som arbeidsplass. I tillegg er hun forfatter, coach og foredragsholder med bakgrunn som skuespiller, danser, og programleder i radio og tv. Hun har undervist, coachet, ledet og ytret seg i samfunnet i flere tiår, for å utfordre mennesker til å leve en ærligere hverdag fylt med nok kraft til å stå i den de i hva enn livet bringer. Henriette brenner for et autentisk og tolerant samfunn som rommer både våre likheter og ulikheter for å skape plass til hele oss, uansett hva slags menneske vi er. Bli med i Henriettes verden via plattformen henriettelien.no.

  God lytting!

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Hva er skammens makt og hvordan kan vi frigjøre oss?

  I denne episoden dykker vi ned i skammens rike og ser på hva som gjør skammens makt så sterk, og hvordan den ofte holder vår autentisitet fanget. Du får møte Nadia som tar oss med på hennes reisen gjennom skammens rike, der den sosiale kontrollen hersker. Hun deler både fra sitt eget liv og sin kunnskap som fagperson, der hun går i dybden på en sårbar og innsiktsfull måte.

  Sammen med Jimmy utforsker de ikke bare skammen sine aspekter, men også hvordan vi ofte ser endimensjonalt på livet, der vi glemmer kraften av perspektiv. Derfor snakker de også om hvordan vi kan frigjøre oss fra skammens makt gjennom å utfordre våre narrativer og ta oppgjør med egne og andre sine fordommer, slik at tilgivelse kan skje. Dette er en episode som handler like mye om livet som den handler om et psykologisk og et menneskelig blikk på skammen.

  Nadia Ansar er psykolog med spesialisering innen emosjonsfokusert terapi og klinisk familiepsykologi. Hun har jobbet som psykolog og prosjektleder i blant annet Alternativ til vold, barne- og ungdomspsykiatrien, familievernet og Blå Kors Kompasset. Nå jobber hun ved Institutt for psykologisk rådgivning i Oslo, med en doktorgrad i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre. Hun er også forfatteren bak boka Min Skam som kom ut i 2023. Nadia er ekstra engasjert i hvordan vi kan se bredere på psykologien, men også livet, og mener at det er her vi virkelig blir kjent med følelsene våre.

  God lytting!

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Hvorfor må vi se hele mennesket for å lykkes med å håndtere traumene våre?

  I denne episoden går vi i dybden på viktigheten av å se hele mennesket og gi helhetlig behandling til de som har opplevd traumer. Du får møte Toril Sætra som deler hvordan hun rømte inn i A-4 livet for å legge lokk på sin traumatiske og urolige oppvekst og ungdomstid. Elisabeth Amdal deler hvorfor hun brenner for helhetlig behandling og hvordan hun ser dette påvirker de traumeutsatte hun jobber med. De deler forskjellige perspektiv fra Toril sin behandlingsreise, fra hvordan de undertrykte følelsene til slutt piplet ut av maska hun bar på, til hvordan hun tok livet og sitt autentiske selv tilbake. De byr på historier, innsikt, kunnskap, eksempler og følelser.

  Sammen med Jimmy ser de på hvorfor de mener det helhetlige perspektivet mangler i mye av dagens behandling, og hvordan vi kan bli bedre på å se kraften i hver og en av oss i møte med våre traumer. Dette er en episode som virkelig byr på sårbarhet, innsikt og refleksjon rundt kjernen i å være menneske i møte med livets utfordringer.

  Elisabeth Amdal er psykologspesialist på Friskstiftelsen i Elverum, og har tidligere erfaring fra DPS-systemet og fra Viken Senter. Hun er spesielt interessert i traumebehandling, psykodynamisk terapi og helhetlig forståelse av mennesket i behandling.

  Toril Sætra ble syk når hennes barn var små, men bestemte seg for å ta hjemmestudier i pedagogikk og arbeidsledelse samtidig som hun var hjemmeværende mamma. I 2017 ble hun arbeidsufør pga belastninger i livet, men fullførte i 2022/23 fellesfag for videregående skole parallelt med traumeterapi og en CPTSD diagnose i remisjon. I dag er hun regionleder for A-larm Innlandet, samtidig som hun studerer til å bli sosionom. Hun bruker sitt brennende engasjement og levde erfaring til å jobbe for at vi skal sette mennesket i sentrum av rus og psykiatri.

  God lytting 🎙️

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Hvordan påvirker musikk psyken vår, både som terapi og som manipulasjonsmiddel av følelsene våre?

  I denne episoden snakker vi om hvordan musikk og psyken har vært sammensveiset siden musikkens opphav. Du får møte vår kjente og kjære Trygve Skaug som helt siden første møte med musikken, følte på kraften den har på psyken vår. Simen Christensen Grøgaard har utforsket musikken via akademia og eget liv, noe som han engasjert deler når han underviser psykologistudenter om musikkens terapeutiske kraft. Trygve deler videre hvordan han jobber med å skape tekster som treffer oss, men også hvordan han bruker musikken som egenterapi, både når han spiller og når han lytter på andres verk.

  Sammen med Jimmy utforskes de forskjellige lagene der musikken treffer oss, men også de sterke kreftene bak musikken og dens kraft til å påvirke oss. Både hvordan musikk beveger, kobler oss på og får oss til å føle men også hvordan den kan manipulere våre handlinger og følelser.

  Simen Christensen Grøgaard er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og underviser i psykologi innenfor fagområdene forskningsmetode, psykologisk historie og kultur- og sosialpsykologi. Han har to mastergrader - en i musikkvitenskap og en i kultur- og samfunnspsykologi. Simen engasjerer seg ekstra for tverrfaglige perspektiver og tilnærminger, da spesielt koblingen og samspillet mellom psykologi, samfunnsøkonomi og musikkvitenskap.

  Trygve Skaug er låtskriver, musiker og en av Norges mestselgende poeter. Ikke minst er han en THA-ambassadør og samfunnsengasjert mann rundt psykisk helse, flukt og menneskeverd. Han var vokalist i bandet St Morritz fra oppstarten i 2006, men i 2012 tok han fatt på solokarrieren. Han har gitt ut fire egne album, og i 2017 ble han nominert til Spellemannprisen for albumet «Sanger du skal få når jeg dør», og i 2021 ble han tildelt Bjørg Vik-prisen for sitt forfatterskap og for bruken av nye formidlingsmetoder. Først og fremst er han opptatt av å bevege mennesker og løfte frem ekte historier gjennom musikken på både tradisjonelle og nye metoder.

  God lytting!🎙️

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Hvorfor er det så vanskelig å snakke om fertilitet for menn? Hva gjør denne stigmaen med opplevelsen av å være ufrivillig barnløs og prosessen med IVF?

  I denne episoden dykker vi ned i fertilitet, menn, og psyken for å se nærmere på hvordan denne opplevelsen preger de som står i den. Du får møte Vegard Lunde som har stått frem og delt sine erfaringer som infertil og Kristian Ophaug som jobber med par og menn som er ufrivillig barnløse. Han har også egen erfaring med IVF/ICSI behandling og å være ufrivillig barnløs. De deler sine opplevelser og perspektiver rundt følelsen av utenforskap og sterk ensomhet, men også den indre uroen og selvkritikken, som over tid kan føre til langt mer alvorlige konsekvenser som har preget de både fysisk og psykisk.

  Sammen med Jimmy deler de sårbart og åpent om hvordan dette preget livene deres, men også parforholdet, ettersom man som par møtes av utfordringer det føles som “alle andre” klarer helt uproblematisk. Videre ser de på hvordan samfunnet og helsesystemet kan bedre støtten til alle de som står i infertilitet og ufrivillig barnløshet rundt om i landet.

  Kristian Ophaug jobber ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet som klinisk sosionom. Siden 2019 har han støttet par som er ufrivillig barnløse i deres IVF og fertilitetsreise. Kristian er opptatt av å belyse den emosjonelle belastningen ved å være ufrivillig barnløs og gjennomgå en fertilitetsbehandling. Han jobber gjennom en familieterapeutisk forståelse der et trygt rom og en trygg relasjon er viktig, for å sammen finne frem til nye måter å stå i situasjonen på.

  Vegard Lunde jobber som seniorkonsulent ved Experis Norge, der han jobber opp mot fintech-industrien og detaljhandel på teknologi siden. Vegard valgte å stå frem etter sin egen opplevelse da han følte det var for få stemmer der ute. Han ønsker å normalisere diagnosen og gjøre det enklere å snakke om for menn. Han har skrevet kronikk om sine opplevelser og erfaringer om infertilitet for NRK, nettavisen, og har fortalt sin historie i flere podcaster og i foredrag.

  God lytting!

  #hverdagspsyken #mentalhelse #psykiskhelse #menn #infertilitet #ufrivilligbarnløshet #IVF #fertilitetsbehandling #skam #emosjonellbelastning #åpenhet #familie #normalisering #kvinneklinikkenrikshospitalet

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Har samfunnet vårt misforstått maskulinitet? Og hvordan kan et sunnere forhold til maskulinitet hjelpe overlevende av seksuelle overgrep?

  I denne episoden går vi i dybden på maskulinitet og koblingen til hvordan overlevende av overgrep ofte bærer på denne “hemmeligheten” i flere tiår før den kommer ut. Du får møte Lars Nicolayen som etter å ha opplevd overgrep som barn undertrykte denne opplevelsen inn i tenårene, selv om det ble oppdaget tidlig. Martin Hristov jobber med overlevende av vold til daglig og kommer også fra en kultur der han kjente på undertrykkelsen i et over-maskulint samfunn. Lars sin kamp mot undertrykte følelser førte han inn i et miljø med rus, kriminalitet og vold i førersetet. Dette ble den perfekte flukt helt frem til mørket og tomheten innvendig spiste opp det som var igjen av selvverdet.

  Sammen med Jimmy går de i dypet av kraften av sårbarhet og løfter blikket på maskulinitetens fremtid i samfunnet. Hør hvordan Lars snuddet livet til å jobbe med ungdom, og hør mer av den personlige reisen til Martin. I denne ekstra sårbare og engasjerende episoden, deler Martin og Lars sine tanker om hvordan maskulinitet kan sameksistere fint med sårbarhet og følelser for å berike samfunnet vårt videre.

  Martin Hristov er sosionom med mastergrad i klinisk sosialt arbeid og International Welfare and Health Policy. Han er i dag faglig rådgiver ved Nok Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep, der han har hovedansvar for koordinering av senterets tilbud til utsatte og pårørende og har særskilt ansvar for drift av tilbudet til menn.

  Lars Nicolaysen er sosionom og initiativtaker bak Team Up Helse sammen med sin bror Mats, en bedrift som spesialiserer seg på helhetlige tjenester for å hjelpe ungdom. Sosionom utdanning ble starten på en karriere innenfor rus, barnevern og psykiatri, der han blant annet jobbet ved Fossumkollektivet. Lars er ekstra engasjert i varmt og raust ungdomsarbeid, der han bruker egen levd erfaring som en ressurs.

  God lytting!

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Hva er Noonan syndrom og hvordan påvirker det psyken å leve med det? Og hvordan er det å være pårørende til barn med Noonan?

  I denne episoden møter du Vemund Kjørsvik som levde uten diagnose til han var over 40 år, da han og 2 av hans barn fikk diagnosen Noonan. Det er et syndrom som rammer alle forskjellig der symptomene varierer stort fra person til person, noe som gjør det ekstra utfordrende å oppdage, men også å leve med. Vemund, som mange andre, opplevde å bli stemplet som “lat eller svak” i årevis og levde med følelsen av å ikke strekke til. Han deler sårbart hvordan et brått møte med egen diagnose kastet ham inn i en identitetskrise, livssorg og tung periode, der han samtidig skulle håndtere barna sine diagnoser. Tonje Elgsås deler hvordan hun har vært med på reisen til flere med Noonan fra et faglig og helhetlig perspektiv etter å ha jobbet med personer med sjeldne diagnoser i en årrekke i flere deler av systemet.

  Sammen med Jimmy snakker Tonje og Vemund om hvorfor det å leve med en sjelden diagnose kan skape andre utfordringer og muligheter, samt ikke minst hvordan helsesystemet kan møte det bedre. De reflekterer rundt viktigheten av skolesystemet og oss som samfunn, for å skape en mer empatisk og inkluderende hverdag for de som lever med Noonan rundt i landet.

  Tonje Elgsås er psykologspesialist med fordypning i habiliteringspsykologi. Tonje jobber både i Leve Nå-enheten - en tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe med helse- og sosialfaglig og pedagogisk bakgrunn, og ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Hun er også leder i fagutvalget i habilitering ved Norsk Psykologforening og har lang erfaring fra offentlig spesialisthelsetjeneste innen habilitering og psykisk helsevern gjennom sin yrkeskarriere.

  Vemund Kjørsvik er utdannet styrmann og lærer. På grunn av synet kunne han etter en stund ikke reise ut på båt, og på grunn av helsen ved Noonan syndrom måtte han slutte som lærer etter 14 år. Etter at han jobbet seg tilbake i arbeidslivet endret han yrke til Byggforvaltningen i kommunen med ansvar for datasystemet i kommunale bygg. Han er gift og har 3 barn, hvor de 2 yngste har Noonan syndrom, og han engasjerer seg i Noonan-foreningen sammen med kona.

  God lytting! 🎙️

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Hvordan er det å være Palestiner i Norge mens folkemordet herjer? De siste månedene har det vært mye fokus på saken, mens i denne samtalen slipper fem palestinere oss inn i deres hjerter.

  I denne spesialepisoden får du innblikk i deres ulike forhold til Palestina som land, hvordan de har følt historien på kroppen og hvordan folkemordet som nå foregår foran hele verdens øyne påvirker psyken. Underveis i samtalen går vi i dybden på de psykologiske elementene som spiller inn når vi står i langvarig stress, sorg og sterke påkjenninger som dette. Videre snakker de om den palestinske kulturen og resiliensen som har bygget seg opp under over 75 år med Israelsk okkupasjon. Lytt til en åpen og sårbar samtale hvor den menneskelige opplevelsen står i sentrum.

  I en samtale ledet/fasilitert av Jimmy snakker Rania, Abdullah, Nader, Sarah og Raghad om sine reiser, hvordan de har funnet måter å stå i hverdagen på, men også hvordan de mener vi kan støtte og bidra for palestinerne rundt oss. Dette er en unik samtale i dagens klima, der de palestinske stemmene tar den naturlige plassen.

  Rania Iraki er TV produsent og Co-host av Palestinapodden. Hun jobber også for Stiftelsen Erkeengler som jobber for at flere barn og unge skal få delta i lek og fritidsaktiviteter.

  Abdullah Asfour er en av grunnleggerne bak Palestinateltet og en aktiv deltaker på organisering av demonstrasjoner, aktiviteter, aksjoner og dialoger. Han jobber i Nordsjøen på oljeplattformer.

  Nader Khalayli er co-host av Palestinapodden og en av initiativtakerne bak Palestinadagen og Visit Vestbredden. Han er daglig leder og manager i Orkestra AS, som skaper, utvikler og kobler merkevarer og mennesker sammen.

  Sarah Frostmo Faraj er samfunnsviter i Midtøsten-studier med spesielt fokus på ære og maskulinitet. Hun har norsk, samisk og palestinsk bakgrunn som har gitt et unikt innblikk i minoritetsopplevelsen.

  Raghad Abu Shaker er norsk-palestiner, opprinnelig fra okkuperte Haifa. Hun er student og aktivist som leder av studentorganisasjonen “Studenter for Palestina”.

  God lytting! 🎙️

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Hva er egentlig empati og hvordan er det avgjørende for å lykkes med de vanskelige samtalene?

  Kommunikasjon skjer på mange plan, men ordene våre har fått større og større rolle i et samfunn der alt beveger seg lynraskt. I denne verden glemmer vi ofte at kommunikasjon skjer på mange plan og at ord ikke bare er ord, og at de betyr forskjellige ting for oss alle. Ikke minst glemmer vi ofte at hele vår verdensoppfatning er med på å vekte hvert eneste ord vi sier og hører. Dette er et tema psykolog Aksel Inge Sinding har vært nysgjerrig på hele livet og som han gjennom sitt arbeid med emosjonsfokusert terapi ofte har sett er roten til mange av de relasjonelle utfordringene vi har. I denne episoden deler han sin innsikt og brede erfaring rundt hvordan vi kan bli bedre til å snakke sammen.

  Sammen med Jimmy ser Aksel på hvordan kommunikasjon har blitt et økende samfunnsproblem og hvordan en dypere forståelse av empati kan være nøkkelen til å kommunisere oss ut av det. Dette er en episode som går i dypet på en av vår tids største og viktigste aspekter, nemlig språket, men enda viktigere er emosjonell kommunikasjon og samspill med andre i relasjoner.

  Aksel Inge Sinding er psykolog med spesialisering i emosjonsfokusert terapi (EFT) og emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST). Han jobber ved Institutt for psykologisk rådgivning med individualterapi, foreldreveiledning og veiledning av psykologer. Aksel har en særlig stor interesse for arbeid med angst, sorg, skam/selvkritikk, traumer og relasjonsvansker, og har ved siden av klinisk arbeid i en årrekke drevet folkeopplysning om følelsenes betydning for vår psykiske helse. Aksel Inge har skrevet og bidratt på flere bøker, og dagens tema tar han opp i boken “sa jeg noe feil?” Han skriver også på følelseskompasset.no, i flere artikler, og han bidrar til å spre kunnskap og innsikt i podkaster, kurs og foredrag.

  God lytting!

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Hva er breathwork og hvordan er pusten koblet på psyken vår?

  Mennesket og psyken er konsepter som har vært utforsket gjennom hele vår historie, og like gammel som den nysgjerrigheten, er koblingen til pusten vår. Magnus Jonas Støre vokste opp på leting etter svarene på de store spørsmålene uten å finne svar i det tradisjonelle akademia og vår moderne forståelse av psyken. Bård Greve brøt med ingeniørtradisjonen i familien og fant seg til rette i psykologien, men følte også at det var aspekter som manglet. Da de søkte svar i eldre tradisjoner og spesielt i kraften av koblingen mellom pusten vår, tilstedeværelse, kroppen og vår emosjonelle tilværelse, fant de nye svar. De fant andre måter å guide mennesker gjennom deres traumer, spenning, meningsløshet, tankespinn og livets utfordringer.

  Sammen med Jimmy, deler Magnus Jonas Støre og Bård Greve sin innsikt og dype erfaring om hvordan de bruker breathwork i sitt arbeid med mennesker, både som del av en kombinasjonsmetode, men også som den ledende teknikken for healing og vekst som spesielt Magnus har fordypet seg i.

  Bård Greve er psykolog fra UiO og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Bård jobber til daglig ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring i Forsvaret, der han blant annet har jobbet med PTSD og intensiv eksponeringsbehandling. Han har videreutdannelse innen kognitiv terapi og karakteranalyse. Bård er også utdannet instruktør i Mindfulness, traumebehandling (EMDR trinn 2) og er sertifisert fasilitator i Neurodynamic Breathwork.

  Magnus Jonas Støre har studert ulike tilnærminger til personlig utvikling og åndelig vekst i over 10 år. Som student av tradisjonell tantra, ayurveda, yoga og kraniosakralterapi, deler han modaliteter som tar sikte på å vekke en dyp forståelse av universet og hva det vil si å være menneske. Magnus jobber som terapeut og pustecoach, med et spesielt fokus på å støtte mennesker som søker åndelig vekst og personlig transformasjon.

  God lytting!🎧

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no

 • Hva skjer med oss når vi står overfor store livsvalg og hvordan påvirker det psyken vår?

  Livet er fylt med store livsvalg, noen alle møter på som valg av utdanning, karrierevei, bosted, og om vi skal skape egen familie eller leve livet alene. Andre er store valg som tvinges på oss; som store skader, tap eller muligheter som snur om på alt.

  Psykolog Emil Mogård deler hvordan han selv har stått i flere livsdefinerende valg, som når han flyttet fra alt til Oslo for å følge drømmen om å bli sportsjournalist. Videre deler han følelser som tvil, bekymringer, frykt og stress i møte med et nytt veiskille da han la journalistkarrieren på hylla for å starte på psykologstudiet, når han og alle rundt var godt i gang med voksenlivet. Blir jeg den evige studenten som aldri lander, kaster jeg bort karrieren min for uroen inni meg? Er dette riktig vei, og hvordan vet man om noe er riktig vei? Spørsmål som mange av oss møter oftere og oftere i dagens verden

  Sammen med Jimmy, som selv har stått i flere store både tvungne og naturlige livsvalg, deler de sin sårbare erfaring og psykologiske innsikt om hvordan vi kan møte store livsvalg. Ikke minst snakker de om hvordan vi som samfunn kan bedre tilrettelegge for en sunnere prosess i valgene som gjør at flere av oss lander der vi føler oss hjemme både med jobb, forhold og i livet generelt.

  Emil Mogård er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, med en hovedoppgave om psykologisk trygghet og teameffektivitet i norske ledergrupper. Han jobbet først med barn og unge som del av Nic Waals Institutt på Lovisenberg sykehus, der han var med å utvikle og drifte terapigrupper. Han har også en bachelorgrad i journalistikk fra Høyskolen i Oslo og Akershus og har jobbet åtte år for VG som journalist i flere deler av VG og brenner ekstra for formidling av kunnskap. Noe han ser som en styrke og passion nå som han jobber som psykolog for Moment Organisasjon og ledelse der han jobber inn mot arbeidslivet.

  God lytting!🎧

  Vi trenger din hjelp for å fortsette å lage Hverdagspsyken!🙏

  Du kan hjelpe ved å :
  Lytt, last ned, gi oss en rating eller tilbakemelding i din podkast spiller.🌟
  Post om din favoritt episode i dine sosiale medier og @hverdagspsyken 👩‍💻

  Hjelp oss å fortsette å lage nye episoder ved å donere til The Human Aspects #96243 Merk med: #hverdagspsyken 📲

  Følg oss i sosiale medier for behind the scens og mer informasjon om episodene her -> Facebook og -> Instagram .
  Har du forslag til episode tema, ta kontakt på www.hverdagspsyken.no