Episodes

 • In deze aflevering bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur (en voormalig strafadvocaat) Margje van Weerden het thema ‘wraking’. De strafrechter moet de zaak onpartijdig beoordelen. Als de verdachte meent dat de rechter vooringenomen is, kan hij een wrakingsverzoek indienen. Ook is er weer de vaste actualiteitenrubriek en beantwoorden ze een vraag van een luisteraar.
  Besproken informatie en links:
  Links:
  * Kamerbrief over aanbevelingen Evaluatie Besluit Adviescollege levenslanggestraften (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/02/03/tk-aanbevelingen-evaluatie-besluit-adviescollege-levenslanggestraften)
  * Wrakingskamer Hoge Raad: verzoek tot wraking van alle raadsheren in de strafkamer ongegrond (https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2018/wrakingskamer-hoge-raad-verzoek-wraking-alle-raadsheren-strafkamer/)
  * Verschonings- en wrakingsprotocollen op rechtspraak.nl (https://www.rechtspraak.nl/voor-advocaten-en-juristen/paginas/verschoning-en-wraking.aspx)
  * Wetvoorstel over verkoop en dragen van gebruiksmessen roept veel vragen op (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wetvoorstel-over-verkoop-en-dragen-van-gebruiksmessen-roept-veel-vragen-op.aspx)
  Uitspraken
  * Cassatie in belang der wet. Beschikking wrakingskamer Hof inhoudende toewijzing verzoek tot wraking voorzitter en leden strafkamer Hof (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2018:1413)
  * Cassatie in belang der wet. Beschikking wrakingskamer Rb inhoudende niet in behandeling nemen verzoek tot wraking van leden wrakingskamer. Kan wrakingskamer wrakingsverzoek wegens misbruik van recht buiten behandeling laten (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2018:1770)
  * Wrakingsprocedure (art. 512 Sv). Wraking van alle leden van de strafkamer van de Hoge Raad. (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2018:2397)
  * Beoordeling wrakingsverzoeken in strafzaken (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2021:370)
  * Mondeling verzoek tot wraking (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2010:BN9409)
  * De rechtbank wijst het verzoek tot wraking toe (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2010:BO1532)

 • Op 27 september 2022 wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over procesafspraken. In deze aflevering bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur (en voormalig strafrechtadvocaat) Margje van Weerden de laatste ontwikkelingen op het gebied van procesafspraken en blikken ze vooruit naar de procesafspraken van de toekomst. Natuurlijk is er ook een actualiteitenrubriek en beantwoorden ze weer een vraag van een luisteraar.
  Extra informatie:
  Brandbrief
  https://vanboomadvocaten.nu/brandbrief-strafrechtadvocatuur/
  Motie Sneller
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z14299&did=2022D29449
  Reactie minister motie Sneller
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022D37434&did=2022D37434
  Wet seksuele misdrijven
  https://www.tweedekamer.nl/debatenvergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A08071
  HR procesafspraken
  https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2022/september/hoge-raad-procesafspraken-strafzaken-toelaatbaar-inachtneming/
  Procureur procesafspraken
  https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2022/juni/pg-hoge-raad-procesafspraken-strafzaken-voorwaarden-toelaatbaar/
  Rechtbank Rotterdam vonnis en processen-verbaal
  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:12699
  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:12525
  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:11391
  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:9953
  Rechtbank Limburg
  https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/4-veroordelingen-op-basis-van-afdoeningsvoorstellen-van-Openbaar-Ministerie-en-advocaten.aspx
  Rechtbank Haarlem uitspraak
  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:6845
  Artikel: Overeenstemming en afstemming in het strafproces met oog voor ieders belangen
  Een kwestie van doen, Jacco Janssen en Alrik de Haas
  https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/BSb/2022/4/BSb2666-69012022003004_007
  Eerste vonnis in STMK-zaak van 7 november 2023 (SMTK = Snelle Toekomstgerichte Meervoudige Kamerzitting)
  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2022:9523
  Artikel Rijnmond STMK-zitting
  https://www.rijnmond.nl/nieuws/1574122/drugsuithalers-onder-druk-gezet-door-zware-jongens-nu-doe-je-wat-voor-ons-zeiden-ze
  Artikel Advocatenblad STMK-zitting
  https://www.advocatenblad.nl/2022/11/09/proef-met-snelle-rechtspraak-in-rotterdam/

 • Missing episodes?

  Click here to refresh the feed.

 • Wordt politiegeweld wel genoeg onderzocht en bestraft? In de 'Staat van het strafrecht' bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur (en voormalig strafrechtadvocaat) Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering gaat het over de nieuwe wet geweldsaanwending opsporingsambtenaar, actualiteiten en een vraag van een luisteraar.
  bij actualiteit 4:
  Uitspraak in zaak criminele burgerinfiltrant
  (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Uitspraak-in-onderzoek-Vidar.aspx)
  ECLI:NL:GHAMS:2022:2083, Gerechtshof Amsterdam, 23-000552-21
  (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2022:2083)
  Rb Rotterdam 9 juni 2022: ECLI:NL:RBROT:2022:4485, Rechtbank Rotterdam, 10/309749-20 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2022:4485&showbutton=true&keyword=2022%3a4485)
  het genoemde artikel van Willem Jebbink in het Advocatenblad: https://www.advocatenblad.nl/2022/07/08/onrechtmatig-politie-geweld-als-verweer-in-strafzaken/
  standaardarrest HR 1 december 2020: ECLI:NL:HR:2020:1889, Hoge Raad, 18/03503 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:1889&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aHR%3a2020%3a1889)

 • In de 'Staat van het strafrecht' bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur (en voormalig strafrechtadvocaat) Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering: Wat betekent het als een rechter iemand levenslang oplegt? Gooien we de sleutel weg en blijft iemand opgesloten tot zijn dood? En wat voor perspectief heeft een langgestrafte eigenlijk? En wat te denken van de nieuwe plannen van de minister? Verder gaan Margje en Jacco in op allerlei actuele ontwikkelingen en wil een luisteraar weten of we de doodstraf weer moeten invoeren.

 • In de 'Staat van het strafrecht' bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur (en voormalig strafrechtadvocaat) Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht. Deze aflevering gaat over rechterlijke dwalingen en herzieningen. Hoe kan zo’n dwaling ontstaan? Hoe werkt een herzieningsprocedure? En toetst de Hoge Raad niet te beperkt?
  Verder gaan Margje en Jacco in op allerlei actuele ontwikkelingen en wil een reclasseringsmedewerker van hen weten hoe een veroordeelde met schulden nog kan resocialiseren.

 • In de Rechtspraakpodcast ‘De Staat van het strafrecht’ bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden op toegankelijke wijze de laatste ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering gaat het over getuigenverhoren. Hoe werkt dat in Nederland, waarom is er soms kritiek op die aanpak en wat zou er anders kunnen? Daarnaast is er de actualiteitenrubriek en beantwoorden ze een luisteraarsvraag, deze keer over de recente ‘me too’-kwesties bij o.a. The Voice.
  Uitspraak Keskin: EHRM 19 januari 2021, nr. 2205/16 (Keskin/Nederland) (https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Keskin%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-207365%22]})
  Uistspraak HR Keskin:
  ECLI:NL:HR:2021:576 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:576), NJ 2021/173, m.nt. J.M. Reijntjes en conclusie AG Bleichrodt 9 maart 2021, ECLI:NL:PHR:2021:234 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2021:234)
  Procesafspraken
  https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2021:12699

 • In de Rechtspraakpodcast ‘De Staat van het Strafrecht’ bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden op toegankelijke wijze de laatste ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering: Supersnelrecht na evenementen en rellen is vaak halsoverkoprecht. Jacco en Margje leggen uit waarom en bieden voor deze jaarwisseling een alternatief. Verder legt Jacco uit waarom je altijd de laagst mogelijke straf op moet leggen (wat een hele hoge kan zijn) en vraagt een luisteraar of het een strafbaar feit is om geen 1,5 m afstand te houden.
  RSJ-advies over korte detenties: https://www.rsj.nl/documenten/rapporten/2021/10/29/advies-korte-detenties-nader-bekeken
  Wet met oa het nieuwe artikel 138aa Sr: https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20211111/publicatiewet2/document3/f=/vlnseigbvoyf.pdf
  Evaluatie supersnelrecht: https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/2232
  MK coronaspugers: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/Tot-7-weken-cel-voor-coronaspugers.aspx

 • In de Rechtspraakpodcast ‘De Staat van het Strafrecht’ bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden op toegankelijke wijze de laatste ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering gaat het over seks en straf. Wat maakt zedenzaken zo ingewikkeld, en is de nieuwe wet seksuele misdrijven een stap vooruit? Daarnaast is er de actualiteitenrubriek en beantwoorden ze een luisteraarsvraag.
  Social media van Jacco Janssen: https://twitter.com/janssen_jacco
  Togacolumn door rechter Janssen: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/15/hou-het-strafproces-heel-ook-als-de-druk-erop-hoog-wordt-a4058372
  Wetsvoorstel seksuele misdrijven: https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstelseksuelemisdrijven
  Ons laatste wetgevingsadvies; https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2020-27-advies-voorontwerp-wet-seksuele-misdrijven.pdf

 • Podcastaflevering over bewijs in het strafrecht. Kort en krachtig leggen senior strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur strafrecht Margje van Weerden uit hoe de rechter omgaat met bewijs, wat de misverstanden zijn en hoe het anders kan. Misschien moet de verklaring van de verdachte een meer centrale rol spelen?
  In de actualiteiten een mogelijk antwoord op de vraag hoe inclusief de terminologie in de rechtspraak is.

 • In de Rechtspraak-podcast ‘De Staat van het strafrecht’ gaan strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden in op de laatste ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering staat de rol van het slachtoffer in het strafproces centraal. Daarbij wordt de vraag gesteld of die rol een hoofdrol is of een bijrol. Het antwoord op die vraag is nog niet gemakkelijk.
  Deze aflevering is opgenomen in de ‘nieuwe studio’ in de kerker van het gebouw van de Raad voor de Rechtspraak aan de Kneuterdijk. Als actualiteiten komen de nieuwe rechtbank Amsterdam en strafbeschikkingen aan de orde. De luisteraarsvraag gaat dit keer over de openbaarheid van rechtspraak.
  Besproken informatie en links:
  J.H. Janssen & J. de Lange, ‘Spreekrecht. Een vanzelfsprekend recht van spreken?’, NJB 2018/1425, afl. 28.
  Interviews over de verschijningsplicht:
  https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Rechtspraak-3-2018.pdf
  Online bezoek rechtbank voor schoolklassen:
  https://reserveren.prodemos.nl/schoolshop/rechtbanken

 • In de Rechtspraak-podcast ‘De Staat van het strafrecht’ gaan strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden in op de laatste ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering gaat het over de voorlopige hechtenis: de periode dat een verdachte wordt vastgehouden voordat zijn zaak door een rechter is beoordeeld, ook wel voorarrest genoemd. Aan de hand van recente Europese uitspraken bespreken Margje en Jacco dat de Nederlandse voorlopige hechtenis-praktijk onder druk staat. Daarnaast is er de actualiteitenrubriek en beantwoorden ze een luisteraarsvraag.

 • In deze maandelijkse podcast bespreken Jacco Janssen en Margje van Weerden actuele ontwikkelingen in het strafrecht.
  In deze aflevering staat de taakstraf centraal en hoe het taakstrafverbod de rechter belemmert maatwerk te leveren.
  Aangehaalde onderzoeken:
  Rechter straft zwaarder dan 20 jaar geleden | Nieuws | Rechtspraak
  https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechter-straft-zwaarder-dan-20-jaar-geleden.aspx
  Verhoging strafmaximum moord; is veertig het nieuwe dertig? | Rapport | Rijksoverheid.nl https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/09/30/tk-bijlage-verhoging-strafmaximum-moord-is-veertig-het-nieuwe-dertig