Episodes

 • Hvorfor regnes det som galt å bruke rusmidler som LSD, psykedelisk sopp og MDMA?

  Et velkjent argument er at det innebærer en medisinsk risiko. Men selv om rusbruk kan være risikabelt, er det mange allment aksepterte aktiviteter, slik som maraton-løping og fjellklartring, som objektivt sett er langt farligere. Så hvorfor er risikosport godt ansett mens rusbruk er fordømt? Årsaken ser ut til å være at mange mener at rus er galt, ikke bare av medisinske grunner, men også av mer filosofiske grunner: rus, vil mange si, er uverdig (et etisk standpunkt) og rus får oss til å tro på ting som er usanne (et epistemologisk standpunkt).

  I dette foredraget forsvarer Ole Martin Moen (UiO) en rusfilosofi som setter rusopplevelser i et mer positivt lys.

  - Manglende lyd ca 17:18:
  "...ikke mer sannsynlig at folk hadde psykiske problemer, da kontrollert for andre variabler."

  Les mer:
  http://emmasofia.no
  EmmaSofia FB Forum:
  https://www.facebook.com/groups/1568179886751957/?ref=bookmarks
  Bli medlem:
  https://emmasofia.regweb.no/membershi...

 • Missing episodes?

  Click here to refresh the feed.