Episodes

 • 22. juli for 11 år siden hadde vi det største angrepet på norsk jord etter krigen. 77 mennesker ble drept, mange skadet og regjeringskvartalet ødelagt. I år begjærte Breivik seg prøveløslatt, med ny rettssak. Kravet ble avslått, men terroristen sa han ville sende ny begjæring så fort loven åpnet for det.

  Bør vi endre på reglene for prøveløslatelse? Kan vi lage regler basert på et ekstraordinært tilfelle? Og motsatt; kan vi behandle de helt ekstreme tilfellene etter lovregler som ikke er laget med slike terroranslag i tankene?

  Forsvarsadvokat Simen Skjønsberg fra Sulland Advokatfirma forteller om forvaring og hva reglene om prøveløslatelse går ut på, og hvilke regelendringer som har kommet på plass etter 22.juli-rettssaken.

 • Januar og juli er høysesong for ikrafttredelse av nye lover og større lovendringer. I denne episoden ser Merete Smith fra Advokatforeningen, Sindre Granly Meldalen fra Presseforbundet og programleder Marianne Reinertsen på de endringene som er viktigst for deg.

  Åpenhetsloven kalles bedriftenes menneskerettighetslov. Hva krever loven av bedriftene og hvilke rettigheter gir den deg og meg? Det er viktige endringer i straffeprosessloven og om midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven. I tillegg er det nye regler for dem som skal ferdes med båt til sjøs i sommer, og strengere regler for El-sparkesykler.

 • Missing episodes?

  Click here to refresh the feed.

 • Nå er det 11 år siden terrorangrepene 22.juli. 77 mennesker ble drept i angrepene på Utøya og i Regjeringskvartalet, og altfor mange mennesker ble skadet eller mistet noen de var glade i. Regjeringskvartalet ble ødelagt og det var store økonomiske kostnader.

  Og i møte med de forferdelige konsekvensene av 22.juli-angrepene, en helt ekstraordinær hendelse i vårt samfunn – hva er jussens rolle i møte med dette? Hvordan har retten håndtert og møtt 22.juli-ofrene – og kan jussen bidra til heling av samfunnet etter slike hendelser? Og i såfall hvordan?

  Dette intervjuet er fra 2021, men har vel så mye relevans nå – ikke minst med nytt angrep i Oslo.

  Jussprofessorene Ingunn Ikdahl og Kristin Bergtora Sandvik forteller om overgangsrettferdighet og jussens begrensninger i denne episoden av Jusspodden. De leder et forskningsprosjekt om 22.juli ved Det juridiske fakultet i Oslo.

 • Mange land har satt i verk drastiske tiltak for å stoppe flyktnigestrømmen. Storbritannia skapte overskrifter da de inngikk en avtale med Rwanda om å sende flyktninger dit, i stedet for å behandle søknadene om opphold selv.

  Dette førte til heftig debatt i UK, med spørsmål om menneskerettigheter og internasjonale forpliktelser blir ivaretatt. Og nå har saken tatt en ny vending. Den britiske regjeringen har lagt frem forslag til en ny lov, som blir kalt en krigserklæring mot Menneskerettighetsdomstolen.

  Marius Gulbranson Nordby (forfatter og redaktør i Fagbokforlaget) er tilbake i studio. Han gir bakgrunnen for Rwanda-avtalen og den nye loven – og hvilke konsekvenser det kan få både i Storbritannia og Europa om den blir vedtatt.

  Rettssaken om lovligheten av Rwanda-avtalen blir trolig avgjort ila juli.

  Lenker:

  Lovforslaget: Bill of Rights Bill

 • Amerikansk Høyesterett har slått fast at kvinner ikke har rett på selvbestemt abort i USA. Hvordan kom de til dette resultatet når en slik rettighet har fulgt av grunnlovstolkingen de siste 49 årene? Og hva er konsekvensene av dommen?

  Forfatter og redaktør i Fagbokforlaget, Marius Gulbranson Nordby, forteller i denne episoden alt om den nye avgjørelsen fra USAs øverste domstol, hvordan man kom dit og hva som vil skje videre. I tillegg ser vi på abortrettighetene i Norge. Det er satt ned et abortutvalg som skal vurdere reglene i abortloven – hva går det ut på? Og er abortrettighetene til kvinner trygge i Norge?

  Lenker:

  Avgjørelsen om abort fra USA: Dopps v. Jackson Woman Health Organizations

  Reglene om abort i Norge: Abortloven

   Jusspodden sponses av stiftelsen Lovdata. Lenker over leder til Lovdatas åpne sider. Jusspodden er uavhengig og Lovdata legger ikke føringer på produksjonen.

 • Det er snart sommer, men først skal vi oppsummere junis viktigste juss-saker!

  En fange rømte fra fengsel, et barn som ble dømt til forvaring for drap skulle kanskje aldri ha fått fengselsstraff i det hele tatt og politiet har fått kritikk for håndteringen av Kongsberg-saken. I tillegg har PST-sjefen gått av som følge av en sak om ulovlig våpenbesittelse.

  Merete Smith fra Advokatforeningen og Sindre Granly Meldalen fra Presseforbundet er tilbake i studio og forteller om disse sakene. I tillegg gir vi siste nytt fra Høyesterett og snakker om den britiske regjeringens beslutning om å utvise Assange.

  Denne episoden ble spilt inn før angrepet ved London Pub i Oslo (innspilling 23.6). Våre tanker går til de berørte og det skeive miljøet. Jusspodden vil se mer på denne saken etter sommeren.

  Høyesteretts avgjørelse i VG-saken: HR-2022-1113-A

  Jusspodden sponses av stiftelsen Lovdata. Lenker over leder til Lovdatas åpne sider. Jusspodden er uavhengig og Lovdata legger ikke føringer på produksjonen.

 • Det har vært store aksjoner fra miljøorganisasjoner for å forhindre planlagte utslipp i Førdefjorden. I det siste har det stadig kommet meldinger om at biltrafikk har blitt stoppet av klimaaksjonister i ulike byer i Norge, og Extincion Rebellion limte seg fast i Stortinget i mai.

  Klimademonstrantene får store bøter, men påberoper seg nødrett. Nå varsler de også søksmål mot staten i Førdefjord-saken.

  Bryter politiet aktivistenes rett til ytrings-og demonstrasjonsfrihet når de gir dem store bøter? Er sivil ulydighet på vegne av jordkloden nødrett?

  Vidar Strømme er fagdirektør i NIM og ekspert på ytringsfrihet og demonstrasjonsfrihet. Han forteller hva som er reglene for sivil ulydighet og demonstrasjonsfrihet og hvordan Høyesterett og Menneskerettighetsdomstolen vurderer disse spørsmålene.

  Dommer vi snakker om i episoden:

  Hindre trafikk i rushtiden (Høyesterett): HR-2022-981-A

  Miljødirekoratsak (Tingretten): TOSLO-2020-149887

  Ski i Bogstadveien(Tingretten): TOSLO-2020-177571

   

  Jusspodden sponses av stiftelsen Lovdata. Lenker over leder til Lovdatas åpne sider. Jusspodden er uavhengig og Lovdata legger ikke føringer på produksjonen.

 • Det er 50 år siden avkriminalisering av forbud mot homofile, den såkalte homoparagrafen i straffeloven.

  Hvordan har rettighetsvernet til skeive utviklet seg og hva er status i dag? Har homofile, lesbiske, bifile og transpersoner et tilstrekkelig vern mot diskriminering?

  I denne episoden feirer Jusspodden Pride ved å se på rettighetsvernet til skeive i Norge. Anniken Sørlie er postdoktor ved Det juridiske fakultet i Oslo og ekspert på LHBTQIA-rettigheter og likestillings- og diskrimineringsvern. Hun forteller hva homoparagrafen gikk ut på og hvordan rettighetsvernet har utviklet seg siden den gang. Anniken og Marianne diskuterer også utfordringer og hva som gjenstår for at vernet og rettigheter skal bli ivaretatt.

  Jusspodden har sett på ulike temaer knyttet til skeives rettigheter tidligere:

  Episode 71 om konverteringsterapi

  Episode 95 om juridisk kjønn og en tredje kjønnskategori

  I episode 76 om utviklingen i Øst-Europa forteller også Amnestys generalsekretær om skeives rettigheter under press i Polen og Ungarn

  I episode 89 om seksuell trakassering ser vi nærmere på diskrimineringsreglene, hva du kan gjøre om du opplever diskriminering og hvordan Diskrimineringsnemda fungerer

  Gratulerer med Pride-måned!

 • I Hongkong renner demokratiet som sand ut av hendene på befolkningen, mens Kina strammer grepet mer og mer. Generalsektretæren i Amnesty, John Peder Egenæs, er tilbake i studio for å fortelle om hva som skjer og hvilken rolle jussen har i dette.

  John Peder og Marianne diskuterer situasjonen i Hongkong, konsekvensene av Sikkerhetsloven, hvilke menneskerettigheter som brytes og hva som kan gjøres.

  Dette er episode 2 om Kina. I episode 74 ser Jusspodden på hva Uighurene blir utsatt for i Kina og masseovervåkningen landet har begynt med.

   

  Jusspodden sponses av Lovdata.

 • Opprullingen av Arne Treholt som spion er den mest berømte saken om spionasje i Norge. Men det er ikke den eneste.

  Spionasje er verdens nest eldste yrke. Og alle land driver med det, også Norge.

  Vi fikk nylig en ny lov om Etteretningstjenesten, og de siste årene har det vært rullet opp flere spionasje-saker.

  Frode Berg ble avslørt og arrestert for spionasje i Russland, og i 2020 ble en mann arrestert på Villa Paradiso, mistenkt for spionasje.

  Hvordan rekrutteres egentlig spioner, og hva er det man vil oppnå?

  I denne episoden handler det om hysj hysj-tjenestene – og sakene. Karsten Friis er seniorforsker på NUPI og ekspert på sikkerhet og forsvar. Karsten forteller om ulike former for spionasje, i tillegg til at han og Marianne diskuterer spionasje-sakene og skandalen i Dansk etterretning.

  Bestemmelsene om spionasje står i straffeloven §§121-127.

  Til info er lenken til Lovdatas åpne sider. Lovdata er Jusspoddens sponsor.

 • Jusspodden feirer 100 episoder og i denne bonus-episoden inviteres du inn bak kulissene i Jusspodden. I denne episoden snus alt på hodet når  Kjetil Kolsrud tar over programlederjobben og Marianne er intervjuobjektet. Marianne letter på sløret og forteller både om en alvorlig ulykke,  som var årsaken til at Jusspodden så dagens lys, og hennes flaueste øyeblikk så langt i karrieren.


 • Jusspodden oppsummerer mai sammen med Kjetil Kolsrud (redaktør i Rett24) og Gro Nystuen (assisterende direktør i NIM)!

  Krigsforbrytelser i Ukraina, Kongsberg-drapene og Jehovas vitner. Jusspodden feirer 100 episoder med å formidle viktig juss som lyd på øret.

  Jehovas vitner ekskluderte en kvinne fordi de mente hun hadde begått seksuell umoral. Det innebærer at hun mistet kontakten med sine voksne barn. Nå har Høyesterett sett på saken. Kjetil og Gro forteller hva dommerne kom frem til og om dommen er problematisk.

  Den første rettssaken om krigsforbrytelser i Ukraina startet opp i midten av mai. En 21 år gammel soldat er tiltalt for å drepe en ubevæpnet sivil mann i 60-årene. Hva sier krigens folkerett – og kan Ukraina sikre en rettferdig rettsprosess mens de fortsatt er midt i en krig mot Russland? 

  Kongsberg-rettssaken mot mannen som er tiltalt for 5 drap og 11 drapsforsøk startet 18.mai. Det er en av de første sakene som avgjøres etter at reglene om skyldevne og tilregnelighet er endret. Hvilke konsekvenser kan det få for saken? 

  Dette er noen av temaene Jusspodden tar opp fra en begivenhetsrik måned. I tillegg følger programleder Marianne Reinertsen opp faste spalter med føljetonger som denne måneden handler om utlevering til Polen, rus og advokatstreik. Episoden avsluttes med litt «juss-snacks», hvor noen av de mer sensasjonelle sakene fra mai trekkes frem. 

  Vil du gå dypere inn i materien kan du lese:

  Høyesteretts avgjørelse om Jehovas vitner (HR-2022-883-A) her

  Regelen om tilregnelighet i straffeloven (strl § 20) her

  Dommen om utlevering til Polen (HR-2022-863-A) her

  Til info er lenkene til Lovdatas åpne sider. Lovdata er Jusspoddens sponsor.

  Tidligere episoder med mer info om temaene vi snakker om her:

  Om Ukraina og krigsforbrytelser:  episode 88 og 90

  Om Polen i episode 76 og om utlevering i 78 og 87

  Advokataksjonen: 78 og 87

  Rus: episode 36, 54, 67, 79 og 96

  Har du saker du har lyst til å høre mer om? Ta kontakt med Jusspodden på Instagram eller Facebook! 

 • Tenk deg at du kan binge en tv-serie eller sove - mens bilen tar deg dit du vil. Eller at du kan ta vorspielet med vennene i bilen på vei til fest – og bli kjørt hjem av den etterpå. Og tidsklemma, den er løst en gang for alle når bilen kan hente og bringe barna dine til deres aktiviteter i en stram ettermiddagsplan. 

  Dette er ikke lenger sci-fi, skal vi tro teknologer. Men hvordan skal jusen forholde seg til dette?

  Når det ikke er en sjåfør – hvem har ansvaret hvis noe går galt? Skal bilen programmeres til å redde deg – eller andre trafikanter?

  Og hvordan kan personvernet vårt ivaretas når bilene logger alt? 

  Jussprofessor Kristin Bergtora Sandvik (Det juridiske fakultet i Oslo) er i studio hos Jusspodden.

  Hun forteller hva automatisering av biler vil gå ut på både på kort og lang sikt, hvilke problemstillinger som oppstår og hvor realistisk det egentlig er at vi får helautomatiske biler som ordner alt selv på veiene. 

 • Prisene stiger på både mat og strøm. Vi har hatt to år med pandemi som har gitt ekstra krevende arbeidshverdag for flere yrkesgrupper. Nå er hovedoppgjøret i gang.

  Hva er reglene for forhandlinger og streik? Er frontfagsmodellen en god idé? Tar norske myndigheter for lett på tvungen lønnsnemd? Hvilke utfordringerstår den nordiske modellen og det norske arbeidslivet overfor?

  Tone Faugli (forhandlingssjef i LO) og Jon Claudi (forhandlingsdirektør i NHO) forteller alt du trenger å vite om hovedoppgjør, mekling og streik i denne episoden av Jusspodden.

 • De siste årene har det blitt avdekket en utbredt praksis med rutinemessige nakenvisitasjoner av innsatte i norske fengsler. Det har vært flere saker i domstolene og Høyesterett har avgjort at dette er brudd på menneskerettighetene om forbud mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling. Hva gikk praksisen ut på og hva var konsekvensene?

  Nå går flere innsatte til søksmål mot staten for å få kompensasjon for menneskerettighetskrenkelsene de ble utsatt for og ukens gjest, Maria Hessen Jacobsen (Elden Advokatfirma), er advokaten som fører saken. Hun forteller hva praksisen gikk ut på, hvorfor den brøt med mennskerettighetene og hva de håper å oppnå med søksmålet, som hun røper vil få ringvirkninger langt ut over rettighetene til de innsatte. Hør mer i ukens episode!

 • Adele Matheson Mestad (direktør i Norges Institusjon for Menneskerettigheter) og programleder Marianne Reinertsen snakker om de viktigste sakene fra jussens verden i april.

  Politiet nektet SIAN å demonstrere på Stovner forrige uke, men på lørdag demonstrerte de i Sandefjord og brente koranen, det skapte sinne og motdemonstrasjon med sammenstøt med politiet. I sverige var det i påsken opptøyer i mange svenske byer i forbindelse med at den danske høyreekstreme og islamfiendlige politikeren Paludan var på besøk. Hvorfor er det tillatt å brenne religiøse symboler og burde vi endre på det?

  I 2021 ble det gjennomført en domstolsreform, hvor Tingrettene ble redusert fra 60 til 23, men alle rettstedene beholdes. Så fikk vi en ny regjering og den foreslår at strukturen for domstolene fra før domstolreformen i 2021 i utgangspunktet gjeninnføres. Høringsfristen for domstolsreverseringsreformen var tirsdag 26.4. Hva skal skje videre med den tredje statsmakt, og hvorfor skal vi bry oss om det?

  Koronakommisjonens andre delrapport ble overlevert tirsdag 26.6. Hør mer om karantenehotell og ivaretagelse av barn og unges rettigheter under pandemien.

  Hør mer om disse temaene i ukens episode av Jusspodden – hvor Adele og Marianne også snakker om rus og fotball.

 • Kjønnsidentitet går til kjernen av hvem vi er, og for noen samsvarer ikke vår opplevelse av oss selv med det kjønnet vi ble tildelt ved fødselen. Hvordan skal vi møte det som samfunn – og hvilken rolle har jussen?

  I 2016 fikk vi en lovendring som tillater folk å skifte skjønn fra mann til kvinne eller omvendt uten at de gjennomgår kjønnskreftende og irreversibel behandling og operasjoner for å endre kjønn. Nå er også en utredning i gang for å undersøke om vi skal etablere en tredje kjønnskategori – det vi ofte omtaler som hen.

  Programleder Marianne Reinertsen dykker ned i kjønnsidentitet og juss i denne episoden av Jusspodden sammen med gjesten advokat Lars Arnesen, som er ekspert på juridisk kjønn.

 • Strømprisene har steget til himmels, og ført til at mange sliter med å betale regningene. Strøm har alltid vært et billig gode i Norge, så hva er det som har skjedd? Hva er egentlig juss her, og hva er politikk? Og ikke minst; hva kan vi gjøre med det?

  Advokat Ola Hermansen fra advokatfirmaet Hjort er på besøk i Jusspodden. Han er ekspert på vassdrags- og energirett og forteller alt om hvorfor prisene har steget så mye, rydder opp i hva som er juss og hva som er politikk – og ikke minst hva som kan gjøres med det.

  Dersom du ønsker å klage på nettselskap eller strømleverandør kan du henvende deg tilElklagenemda.

  Du finner en oversikt over alle stønadsordningene knyttet til strømpriserher.

 • Til info: Lovdata sponser Jusspodden. En av gjestene i ukens episode er fra Transparency International Norge (TI Norge). TI Norge lager årlig en domssamling med oversikt over korrupsjonsdommer med bistand fra Lovdata.

  Norge er et land med fungerende institusjoner og høy tillit. Samtidig bor vi i et lite land, hvor alle kjenner alle. Så hvor utbredt er egentlig korrupsjon i Norge? Hvor går grensene mellom vennetjenester og korrupsjon? Kan du få påspandert middag av en samarbeidspartner, eller gi saksbehandleren din en vinflaske som takk for hjelpen?

  Korrupsjon er et megaproblem for samfunnet – har vi gode nok regler for å hanskes med problemet?

  Marianne Djupesland og Guro Slettemark jobber begge mot korrupsjon. Marianne som førstestatsadvokat i Økokrim og Guro som generalsekretær i Transparency International Norge. De forteller om saker vi har hatt i Norge, bl.a de rykende ferske rettssakene om Stendi-saken og Boligbygg-saken. I tillegg forklarer de hva som er den vanligste formen for korrupsjon i Norge, hvordan man jobber med korrupsjon over landegrensene og hva vi bør gjøre for å få regler som i større grad forebygger og forhindrer korrupsjon.

 • Jusspodden sponses av Lovdata.

  Sindre Granly Meldalen (jurist i Presseforbundet) og Merete Smith (generalsekretær i Advokatforeningen) er på besøk i Jusspodden og disker opp med forklaringer og betraktninger på måneden som har gått og de viktigste sakene derfra. Sammen med programleder Marianne Reinertsen diskuterer de utviklingen i Martine-saken og pressefrihet og sosiale mediers rolle i Russland og i krigen med Ukraina. I tillegg snakker de om reglene for innsyn åpner for at Stortinget får tilgang til Solberg-regjeringens NAV-rapport og enchrochat-sakene som skal opp i Høyesterett. Du kan også høre hvordan det drar seg til for Marianne, som ble holdt våken av en selskapssyk katt mesteparten av natten, når hun skal prøve seg på både elementær geografi og en elegant overgang fra rus til Enchrochat og spørsmålet om bruk av ulovlige bevis i Høyesterett.